ConwayLife.com - A community for Conway's Game of Life and related cellular automata
Home  •  LifeWiki  •  Forums  •  Download Golly

Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

For discussion of other cellular automata.

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby Sarp » February 18th, 2019, 1:03 pm

More unfiltered results, probably a few interesting discoveries here.
3, B2cei3-acek4-acrty5acenq6aci7e/S02ck3cnq4eikrwy5ijkn6ik, 0, 0, 102, obobo!
3, B2-a3y4acetw5-jkq6i7e8/S02en3-nry4aknqry6aci, 0, 0, 116, obobo!
3, B2-an3-aknq4ajnwy5acijy6ack/S02ci3r4cekqrtw5-cr6ikn, 0, 0, 102, obobo!
3, B2cei3cnqry4ktw5jy7e/S02-ac3iq4er5cekqy6ai8, 0, 0, 104, obobo!
3, B2cik3akr4-ektz5aenqy7e8/S02ei3-jkqr4nqrwz5-jy6i, 0, 0, 104, obobo!
3, B2cik3-eir4jkr5nqy6c8/S01c2cin3-aery4ejqr5ace6aci7c, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3-inry4ekqrtwy5ejny6ikn7c/S02cik3-qy4ejqryz5ejkq6k7e8, 0, 0, 112, obobo!
3, B2-a3acekr4c5ejknr6eik7e/S01c2cin3eknr4cenqz5acnqr6ikn7, 0, 0, 152, obobo!
3, B2ci3-iknr4ejn5-cein6a8/S02-ce3-ajn4-aejnw5acinr6ekn7c8, 0, 0, 204, obobo!
3, B2cei3enqy4eknw5ejy6aci7e/S01c2cin3-ry4eny5aenqr78, 0, 0, 102, obobo!
3, B2-a3acekq4ejnrtyz5-jr6ikn7c/S01c2an3ceinq4-iknqr5acq6k7c8, 0, 0, 100, obobo!
3, B2cin3acei4acjtw5aijnq6cei7c8/S02a3-jny4-inqr5akqr6aci7e, 0, 0, 804, obobo!
3, B2ci3aekr4-acqw5-ceky6ce7c/S01c23-ajq4acjnyz5ikny6cek78, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cei3-ajkq4-ckry5iny6k8/S012n3ceq4-aekty5-ciny6k7e8, 0, 0, 114, obobo!
3, B2-ak3aejy4-aetz5-ck6-e7c/S01c2cik3-aeik4-ceiy5-ijry6aen, 0, 0, 324, obobo!
3, B2cei3ry4-ektwz5eijkq6-an7/S02-e3-aery4cikty5cejnq6-cn7c8, 0, 0, 510, obobo!
3, B2ci3ajky4ainwz5acy6ci7c/S01c2-k3aijny4jkqr5qry7e8, 0, 0, 102, obobo!
3, B2cei3ejnqr4cijkryz5cknr6ace7e/S02ei3-iky4-nrt5cenq6aei7c8, 0, 0, 185, obobo!
3, B2-an3aej4cjkz5ejnq6cen7e/S02i3-er4-eiktz5aijn6ac7, 0, 0, 102, obobo!
3, B2cin3acy4aeity5jry67/S02cei3ckqy4-nz5eijnq6aci7c8, 0, 0, 180, obobo!
3, B2cik3-ik4w5j6-ek/S01c2c3air4ejnt5acjqy6ik, 0, 0, 154, obobo!
3, B2cin3aeir4-acjr5eiknq6-k7/S02ik3aijq4-aijrt5-aky6akn, 0, 0, 202, obobo!
3, B2-ae3aen4aeijrtw5enqy6ce7e/S02ik3cjkq4-aceiw5-knqy6a7e8, 0, 0, 226, obobo!
3, B2-a3aceqr4ceijkt5aenqr6aik8/S01c2aei3-aky4cjktwz5cjnqy6cik8, 0, 0, 192, obobo!
3, B2cin3aeikn4eiqtw5ceir6-i7e/S02ae3jnr4-aijnt5-ajnq6aen, 0, 0, 174, obobo!
3, B2cik3-cein4aer5-aijk6-en78/S02ack3-knry4cijy5ekqry6eik7c8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cei3akqry4-eknwz5ce6ikn8/S02en3-ejk4ekqrtwz5acnr6eik7e8, 0, 0, 115, obobo!
3, B2-a3-acjn4cejrwz5ciny6ack7c/S02i3cir4aknr5cjq6aek7e8, 0, 0, 108, obobo!
3, B2cik3aek4ceikqwz5-eny6aei7e/S02ei3aejkq4jktz5-ejqr6cen7, 0, 0, 114, obobo!
3, B2ci3acei4acekt5kqr6aci78/S02i3-aky4y5aenry6c7c, 0, 0, 170, obobo!
3, B2cin3aijy4aceiknr5-ceir6aei8/S02i3ae4ckntwy5ay6ei8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-a3aeqr4kqry5cjy6ac7e/S02aei3cekny4cejnt5ciry6ekn8, 0, 0, 246, obobo!
3, B2ci3-i4ceiknyz5enqy6ik7c/S02ikn3eknqy4-acjty5cejq6ck7, 0, 0, 1086, obobo!
3, B2cin3acq4aikqwy5cry6ck7c/S02en3ajnqr4-ckt5jr6ci7e, 0, 0, 180, obobo!
3, B2-ak3akry4-cejty5aein6ai8/S02k3cknr4acnrwy5-cjy6ae7e, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aey4aijrwy5kq6k7e/S02-en3cejkr4inrz5r8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ak3ay4acikny5-einq67c/S01c2aci3-jqy4aent5ejy7e8, 0, 0, 112, obobo!
3, B2cin3aceq4aeijt5aceir6ac7c8/S012i3-eqy4ejnw5ijkr6aei7c8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3ar4eijkz5ceikq6cin7c8/S01c2-ac3-ceiy4-ceknr5aej6-e78, 0, 0, 219, obobo!
3, B2-ae3aq4einqrw5jnqry6cek7c/S02ain3aeiqr4cekrtw5eijnr8, 0, 0, 110, obobo!
3, B2-a3enqry4-eqrtz5-air6-an7/S02ci3aeknr4eky5ejqr6-ek8, 0, 0, 165, obobo!
3, B2-ak3aeik4ijqw5ace6ai/S01c2cei3eiq4et5eky6-in7e, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-an3cekny4aeinrtz5aiy6aci/S02cei3-acjy4cjknrwz5n6ae78, 0, 0, 104, obobo!
3, B2-a3e4cenqwz5eq6-ik78/S02ein3-cjqr4-ntz5ijnry6ek, 0, 0, 220, obobo!
3, B2cei3-eikn4ikqrz5ijnry6cik7e8/S01c2ci3ajny4anrt5ajnry6ikn78, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3aceiq4cjnrw5ceqy6-an7c8/S02cin3aejr4cejqyz5-aeij6ek8, 0, 0, 1344, obobo!
3, B2cin3-cin4iqrtz5acr6-k78/S02-ak3ainry4-ceikr5-ary6-ek, 0, 0, 298, obobo!
3, B2-ae3-cinr4-aknwz5-acqy7/S01c2-ck3cejkn4-qry5-nry6ekn7, 0, 0, 190, obobo!
3, B2cik3acej4aekrty5cnqry6ace8/S02ikn3acy4ceijk5nqry6-c7e, 0, 0, 154, obobo!
3, B2cin3aiqr4ckny5eiry6eik/S02k3-aciq4aekt5-cik6aci78, 0, 0, 108, obobo!
3, B2cin3acejn4cenqrt5-acjn6-ce7e/S02a3aikn4-nrwy5cenr6-en78, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3ai4jwyz5jknry6ace7c/S01c2ei3ceiny4cikrtwy5cijy6eik7e8, 0, 0, 104, obobo!
3, B2cin3acekn4aejknw5-cejq6cik7e8/S01e2e3cikr4-cjqtw5-cinr6-i7c, 0, 0, 626, obobo!
3, B2cik3acn4acjrtwy5cijnr7e8/S01e2ei3-ceqy4ikyz5eknry6cek7c8, 0, 0, 107, obobo!
3, B2cik3-in4acinqrt5ek6ack/S02in3ckr4-ikqt5aeijy6eik7e, 0, 0, 118, obobo!
3, B2cin3acqr4aeijkw5cer6ik7e8/S01c2aei3-aekq4acjz5qr6-en7c, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cei3acqry4jnqrwyz5an6ai7c8/S02ekn3-acek4acnqw5-aik6-ae8, 0, 0, 118, obobo!
3, B2cik3ai4ejntwz5-ikqy6ein7/S012en3-cinq4eikny5cinq6ace7c, 0, 0, 106, obobo!
3, B2cik3aekqy4cntz5-cknr6aci7e8/S01c2aei3ejqry4-cnqtz5-ajny6aei7c8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2ci3-cjny4kqwyz5cekn6ack7e8/S02ci3-jknr4aq5cjkr6ci, 0, 0, 338, obobo!
3, B2-ae3-iknq4aceiktw5-aciq6cei7c/S02in3jky4-aeijz5-ny6-an78, 0, 0, 100, obobo!
3, B2cei3-inqr4eikqy5acin6a7e8/S02ik3acnry4crtwyz5jnry8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3aq4cejkryz5-ciqr6-n7c8/S01c2cin3-ackq4ceijtz5eijy6aei7e, 0, 0, 161, obobo!
3, B2-ak3-eijn4cejnqw5ajny6aen8/S023jnr4aeqrtz5cn6i7e, 0, 0, 112, obobo!
3, B2-an3aery4ciqr5-cjkn6ci7e/S02-kn3ijnqr4-ceqry5jkqry6-e8, 0, 0, 100, obobo!
3, B2cik3-nqry4-ent5-cein78/S02ein3eiy4-aijwz5kn6an7e, 0, 0, 106, obobo!
3, B2cik3aer4aciqr5-aenr6-n/S02cik3jr4ijwy5ijnqr6ek78, 0, 0, 168, obobo!
3, B2-a3acer4ijqrtz5cky6in78/S02ik3-aeq4-enrt5aciq6eik7e8, 0, 0, 112, obobo!
3, B2cik3acir4ijnz5eij6ak78/S01c2ein3-ejqr4ejknrwz5enqy6c7e, 0, 0, 112, obobo!
3, B2-ak3ek4-ijrtz5eij6-an7/S02eik3-jqr4acjkqrt5cijr6k7e, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3acei4acijqr5ejry6c7e8/S02ein3-aijr4eknrwy5ciq6cin8, 0, 0, 116, obobo!
3, B2ci3aceiq4cenrtwz5-eiqr6c7e/S01e2a3jkn4cent5inr6i7e, 0, 0, 200, obobo!
3, B2cik3-cnqy4ceiqrw5cknr6aen7c/S02ik3-ijq4ceqyz5cqry6ack7e, 0, 0, 100, obobo!
3, B2cin3acny4cinwz5-ajry6c7/S01c2ek3jknry4acejkqy5enqy6i7c8, 0, 0, 114, obobo!
3, B2cik3aeik4ert5ny7/S02ik3aceiq4ejnqry5aekqy6k8, 0, 0, 102, obobo!
3, B2-ae3ay4ciz5ciky6-ei7/S01c2-ck3anqry4acenr5nry6eik7, 0, 0, 122, obobo!
3, B2ci3aeiqr4ceijy5aceiy6ai7c8/S02ikn3acey4aintwy5akqry6ikn7e8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-ae3aceiy4enwyz5cijy6-kn7c8/S02i3aery4ajkr5acinr6ikn7e, 0, 0, 190, obobo!
3, B2cik3aeqr4acikn5inq6k7e8/S02-a3einy4atw5iry6ik, 0, 0, 106, obobo!
3, B2-an3-ijny4iqrtyz5-ejn6-n7c/S01c2-an3ekq4acety5cjknr6-n7e8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2-a3ik4-kntwz5acjk6ci8/S02cik3-ckqy4cejqwz5acijk6-ei7e8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-ak3acnr4ceijkn5-cjqr6ei7e8/S023iq4cy5enry6ai78, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-a3-aejn4ikrz5-ikq6cin/S01c2cik3-jkny4eijry5cjknr6-ei78, 0, 0, 968, obobo!
3, B2-ak3nr4jkqrtwy5enqry6in/S01c2ekn3-cnq4aceijnr5ej6ce, 0, 0, 112, obobo!
3, B2-an3-cijn4eintz5j6-en8/S02-ce3j4cjkqrty5ejnr6en7c, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-a3ae4aeijk5nqry6ci7e8/S02ci3ejnr4aiz5ajkq6i7c, 0, 0, 112, obobo!
3, B2ci3aejkr4aceiqtw5ckny6cek7e/S02aci3aijky4-cjtz5ackqr6ek7e8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-an3akqy4-acjqy5-airy6n8/S02ckn3jknqr4-aciqz5-jqy6-e7e8, 0, 0, 201, obobo!
3, B2cei3cejny4-ijrwz5acknq6-en7e/S01c2n3ain4ceknqw5-ekn6cin, 0, 0, 230, obobo!
3, B2ci3-nqry4ceinqr5-ky6e/S02n3-ijky4cnrtyz5ciqry6-en, 0, 0, 116, obobo!
3, B2cin3aejkq4ejrwyz5aekqy6ai/S02aei3nr4ce5ey, 0, 0, 100, obobo!
3, B2ci3-cjkn4ejkqrtz5cn6cin78/S02cek3-anr4-cnqtz5cik6aci7, 0, 0, 894, obobo!
3, B2-ak3ceiqr4-nqwyz5-ekry6-a7c8/S03-kq4ijkz5aeikq6aen7e, 0, 0, 129, obobo!
3, B2-an3enry4aeijrwy5e6ce78/S02ai3eijry4-akqw5kqry6ai7e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ak3aq4aejkqrz5-akqr6-n7e/S01c2ikn3-ekqr4ajnrt5-nq6a7c8, 0, 0, 190, obobo!
3, B2ci3aeikn4eirtwyz5ce6cik7e8/S02ae3-acin4acjnqry5aejy6ack7c, 0, 0, 268, obobo!
3, B2cei3ajqry4ijryz5eijnr6aei7e8/S02cik3-ikqr4anqtz5-cjq6-ei7c, 0, 0, 116, obobo!
3, B2-an3ejkr4-kqtwz5-acin6ace7e8/S012i3enqr4aeijkrt5aejq6-in, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-ae3acy4aceijnw5r6an/S02ein3-aeij4-ijnqr5eij6-ac7e8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cin3aeky4-cityz5cejnq6cik7e/S02-en3-ejn4ceinq5cjkqy6ack7c, 0, 0, 224, obobo!
3, B2cin3aeiq4eit5aenqy6i7e/S02-ce3ain4ceqz5iqr6ac7e, 0, 0, 104, obobo!
3, B2-an3-ijqy4cijnwz5-akq6cik7e8/S01c2ci3ackny4cejn5aijqy6eik7e, 0, 0, 112, obobo!
3, B2cik3anqr4cknq5cjqry6acn78/S02e3-cej4aekqrwy5aeny6ain7, 0, 0, 222, obobo!
3, B2ci3aqy4aceinr5-aiqy6ai8/S01c2-ek3-jny4cenry5jr6-in7e, 0, 0, 100, obobo!
3, B2-a3-cein4ceijknw5-nry6c7c/S02-en3nq4acjknq5ejkqr6-in7e, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-ae3-inq4acjnrt5cjry6-a7e8/S01c2a3ir4-qrtz5ceqy6i78, 0, 0, 108, obobo!
3, B2-ae3acek4-etyz5kr6-ak7c/S02ci3cekqy4aikqyz5-aenq6-c7e, 0, 0, 314, obobo!
3, B2cik3aejnq4ijtz5-cqy6-ae7c8/S02k3acr4aceknqt5ciqy6ci, 0, 0, 112, obobo!
3, B2cik3-cnqy4ceirw5cejqy6-n7e8/S02cik3cejk4-ijnyz5ijky6n7, 0, 0, 228, obobo!
3, B2-a3jkn4cjrtz5aekqr6kn7c/S02ck3ejkqr4ceknryz5-anqr6ckn7c8, 0, 0, 256, obobo!
3, B2cik3aiqr4cejkn5aery6ce7e8/S01c2ai3-anr4ckrwz5-ejkq6ci7e8, 0, 0, 108, obobo!
3, B2cin3ajkny4cz5eijry7e8/S01c2in3acq4cijnwy5a6aei7e, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ak3enqry4acjqyz5-aek6ein8/S02n3-cj4acijknr5aejqy6-ek, 0, 0, 177, obobo!
3, B2cei3ckry4-ackt5cenr6cei/S01c2ikn3-ckny4aejwyz5einqy6-ek7c, 0, 0, 168, obobo!
3, B2-an3cky4acjqrty5aijkn6acn7e8/S02-ac3-ckqy4ikwy5einqr6-ae, 0, 0, 110, obobo!
3, B2cin3aen4aeijnwy5aijn6in/S02aei3-eikq4enrtw5eikny6c8, 0, 0, 114, obobo!
3, B2cei3cenr4-ntwyz5aejny6-cn/S01c2en3iknr4-knq5aikny6aik8, 0, 0, 102, obobo!
3, B2cei3-cinr4aijnqty5ijny6acn7c/S01c2eik3jkqry4ijktz5jknry68, 0, 0, 120, obobo!
3, B2-ae3aekry4-cnyz5-ikq6cik/S02in3acjkn4ceiqwz5-ciqr6ik7c, 0, 0, 188, obobo!
3, B2-ae3airy4ceknqrw5-cy6-ce7e/S02ce3acejq4cejnz5iqy6cek, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cin3-cikn4acqz5-aeqy6ak7e8/S02cik3ejky4-aejnr5aejry6-kn, 0, 0, 730, obobo!
3, B2cei3-acn4iknrtw5kr6aen/S012cn3acnqr4ekry5ackr6-kn78, 0, 0, 240, obobo!
3, B2-ak3aceqy4akrw5acjnr6-ak7c/S02ce3-cijy4ijktwz5-knry6c7c, 0, 0, 324, obobo!
3, B2cin3-inqy4-ckny5cejkn6ci7e/S01c2ei3-any4aijw5ckr6acn7, 0, 0, 318, obobo!
3, B2-an3cenry4knqtwyz5ary6ain/S01e3-ik4cejnqy5cijqy6aei, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-ak3ary4cektz5-ekqy6acn7/S01c2-ck3-anq4-actz5aenq6cen, 0, 0, 154, obobo!
3, B2cin3-eiqr4ejknqr5cer6c7e/S01e2a3j4aeqryz5iknq6ai, 0, 0, 100, obobo!
3, B2cei3-any4-twyz5-aejr6ei78/S02cei3c4cekqrwy5ceikq6en7c8, 0, 0, 290, obobo!
3, B2ci3acnr4-eijnw5ejkry6-ek8/S01c2ei3-aejq4acnrtwy5acry6-cn, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-an3-iknr4acjknry5ceik6ikn7c/S01c2k3ijy4-inrtz5-ekqr6k, 0, 0, 121, obobo!
3, B2-ak3aek4-ajkw5ejny6-ci7e8/S01c2-ck3einqr4jknrtw5-akny6-an7c8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cei3aqry4ceijtw5nqy6cek78/S02ain3ceny4ceikqyz5enqry6ein78, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cin3-cnry4aiknqt5ar6aei7e8/S02-ac3ejqr4knrwz5cejqy6aci7e, 0, 0, 122, obobo!
3, B2-a3aek4eirtyz5ceinq7c8/S01c2-a3ej4cijknt5-aejq6ak8, 0, 0, 346, obobo!
3, B2cin3-einr4-acjr5aeiny6-an7e/S02eik3-nqry4-kt5kr6en7c, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cei3acekq4-acrtw5jkny6ai7e8/S02ekn3jnqr4aijn5ekr6-ae8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cei3kq4ijkz5-ckr6i/S01c2i3aeikr4acktwz5ei6ae8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ak3cqy4jnrtwyz5in6eik7e/S03-y4acijnqt5cijn6k, 0, 0, 138, obobo!
3, B2ci3acjqr4aiqtw5-ijry6-ek8/S02ak3cjnry4ciknqy5aeiq6-i7, 0, 0, 192, obobo!
3, B2cin3acenq4certz5ackq6ci/S02-ai3-ejry4yz5-acjk6ai7e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3-ikn4ceiqryz5einqy6-ac7/S02-ck3cekry4-aejr5aceny67c8, 0, 0, 101, obobo!
3, B2cik3aekq4aceiwz5eijk6ci7e/S02cin3-cein4knrwy5-eiky6-ek7e8, 0, 0, 118, obobo!
3, B2-ae3-i4eijknyz5-cijy6a78/S02in3ikr4cijy5eqry6ai7e8, 0, 0, 206, obobo!
3, B2-ak3acry4aceiqrw5ceij6aek8/S01c2-a3iky4aciknqt5aeikn6aci8, 0, 0, 882, obobo!
3, B2-a3ejqr4ceirtw5ijnqr6-in7e8/S01c2i3ceiqy4aijnrt5ceknr67c8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-a3ae4ciknrz5i6aci/S02-cn3iny4enqtwz5acer6ckn78, 0, 0, 112, obobo!
3, B2-ak3ny4-ey5ceir6ac78/S01e2ik3iqry4anqz5ijk6aci7c, 0, 0, 122, obobo!
3, B2cik3aeqr4-ijk5cjknq6-ak/S02ci3knqy4ekny5cejkn6aci78, 0, 0, 212, obobo!
3, B2-a3-eikn4-ackwy5cjqr6ein7e/S01c2-ae3ejknq4cjknt5-aeir6kn7c8, 0, 0, 123, obobo!
3, B2-an3acjq4-aejnz5cejn6i7e/S02ikn3-enq4ejnz5anqy6-ak7c8, 0, 0, 114, obobo!
3, B2-ae3akn4cijqrw5-ckq6-a78/S02cik3anq4einqtwy5-ikn6ik7c8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ak3anq4cijqrtz5anqry6e/S02-e3ackny4acjnqrt5-ijkr6-ck, 0, 0, 120, obobo!
3, B2-ak3acjr4aceint5c6-c7e8/S02ckn3-iy4acintw5k6ae7c, 0, 0, 256, obobo!
3, B2-a3kry4ceikqyz5-cjk6-k7e8/S02-ak3-cjk4ajqrtwy5-inqy6c7, 0, 0, 1102, obobo!
3, B2-an3er4acektw5-acjr6ek8/S01c2-an3eikny4-einq5enq7e8, 0, 0, 110, obobo!
3, B2ci3-knqy4ijnqyz5-ai6-k7c8/S02ein3-iqry4-knqty5acjr6ae8, 0, 0, 154, obobo!
3, B2-ae3acqy4jknq5ejy6ack8/S02ai3aknqy4-iktyz5jy6eik7, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-a3-acjk4eiknw5ajn6-ce/S01e2ci3eknr4aeikrwy5eijq6i7e8, 0, 0, 100, obobo!
3, B2cin3-cjn4akrw5-acqr6ac7c8/S01c2-ck3iq4ekqr5acnr6aei, 0, 0, 120, obobo!
3, B2ci3-ceiy4krw5cjkn6ci7e8/S01c2i3-ejn4acjkqwz5enq6ci78, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cin3aeijq4-jnty5aci6aei7e8/S02i3-eijk4cekt5eijn6ac7e, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3aejy4jkqryz5cey6i7e/S02in3-eijy4cjknqrz5cjkr6c, 0, 0, 152, obobo!
3, B2cik3aejry4ceik5cj6k8/S02ik3-acik4jkrtwy5in6i7c8, 0, 0, 112, obobo!
3, B2ci3akqry4cijkqw5einqr6acn78/S02aei3acqr4cjnqtz5-jn6ein7e, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ae3aijr4eijrty5kqr6ai8/S01c2en3-aekr4ackq5nry6ac, 0, 0, 142, obobo!
3, B2ci3aejkq4iknwy5cknry6ack/S02ain3aejkn4aijknz5-nqr6-a7e, 0, 0, 159, obobo!
3, B2-ak3aekqy4aikrtw5ek6cen7e/S02ci3anq4ejkqtw5eijky6cin, 0, 0, 176, obobo!
3, B2cin3-knr4ejknqt5cjq6c7c8/S02e3aejny4acikqrz5acer6cik7e8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3ai4ekqtwz5-kry6a8/S02ae3jkr4ceiz5cnr6e78, 0, 0, 118, obobo!
3, B2cin3aceqy4-ckqtz5aceir6ikn7e8/S02cin3jn4cjqwy5ainy6-kn8, 0, 0, 108, obobo!
3, B2cei3iqr4-acekq5ceijn6-k78/S02ikn3ijy4acijkz5ikr6aci7, 0, 0, 480, obobo!
3, B2ci3aeny4-ijknq5kq6cei7e8/S02-a3ikn4cjkrw5ajn6-kn, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-a3r4cknqrtw5cjkny6cei7e8/S02ckn3-ekq4eiqy5-aeiq6c8, 0, 0, 116, obobo!
3, B2cin3-nqry4ejnwy5ejnqy6c78/S02ik3ceiy4ijknqwy5acekn6-ek7e8, 0, 0, 656, obobo!
3, B2cin3-cny4-acnqw5ein6eik78/S01e3cer4eikrty5acery6ac7e, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cin3-eiqr4-inqyz5aejry6cei7e/S02i3acijy4eijkrwy5eikr6cei7, 0, 0, 212, obobo!
3, B2cin3acir4eijkry5-aekn6k7c/S02ci3-cery4cinqrw5ejn6-ae7e8, 0, 0, 120, obobo!
3, B2cin3aijy4-cktwz5ijkr6cei8/S02ik3ajkr4ektwy5ejr6ci7, 0, 0, 192, obobo!
3, B2-ae3acer4eiz5aejqy6-e7e/S01c2ei3ciknq4ackrw5ek6cik7c8, 0, 0, 110, obobo!
3, B2-ae3-ijn4ijknqty5aek6ain7/S01c2i3cry4aknqtz5ajq6ikn7e, 0, 0, 204, obobo!
3, B2cik3acjqr4aeijkt5ijr6ack78/S02-ae3-aciq4cey5enqr6-en7e8, 0, 0, 120, obobo!
3, B2cik3ajy4-acijz5ny6in7c8/S02akn3ejqr4inrz5-ay6aci7c, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cin3aeiy4aeikqr5ceijk6ace7/S02i3-cjr4-acwz5cnr6ci78, 0, 0, 150, obobo!
3, B2ci3aqr4ceijkqt5-acjk6a7/S02aik3acjn4aeknqtz5cjqry6cik8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-an3ckq4aejkqwz5iknry6-ac/S01c2kn3-jqy4cknqz5-air6-ce78, 0, 0, 606, obobo!
3, B2cin3aeij4iny5aijny6cik7c/S02ein3aeir4itwy5ceijn6ack7c8, 0, 0, 118, obobo!
3, B2cik3ackqr4aejqrw5ijkqr6n7c8/S02ik3ijnqr4cekqrt5einq6ae7e, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3ajqr4cikqrt5ajnq6c78/S02ei3jnry4cijtwz5-aj6ac7, 0, 0, 116, obobo!
3, B2-ak3einr4cqrt5ejqr6c8/S01c2i3-ajqr4-jqrtz5aciry6c7e, 0, 0, 122, obobo!
3, B2cei3-knqy4einrw5aceky6-ai8/S02cik3ceijr4jnrwy5-enr6acn, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-a3-ainy4aekqy5-cinq6-ei7c/S01c2-ak3cenry4-cqty5einqr6ak7c8, 0, 0, 123, obobo!
3, B2-ak3-ceij4nqty5enry6cik7e/S01c2-ek3-jry4aejkqrz5acei6aci7e, 0, 0, 104, obobo!
3, B2cin3ain4ceikty5kry6c78/S02en3-cejn4r5jy6i7e8, 0, 0, 108, obobo!
3, B2cik3akq4cy5aijky6k7e/S01c2aik3ajqr4-nqwyz5aeiy6i7e, 0, 0, 100, obobo!
3, B2-an3-aijn4jqrty5-cenq6c78/S01c2-ac3eiqy4acjrty5jknq6ikn8, 0, 0, 105, obobo!
3, B2ci3-jn4ceijkqz5ejry6cn7e/S02-cn3ceij4aeiqry5aijky6cik78, 0, 0, 238, obobo!
3, B2cin3aeiqr4cjnqwy5eijkr6acn8/S02ai3aei4ajkqwyz5acjn6eik7c, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cin3ae4aerz5-jqr6-ak7e/S02-ik3akqy4antwy5eijry6-cn8, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-ak3enqy4-ejknt5ajknr6-ik7e8/S02ei3akqr4ejkrt5-ajky6-c7, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cik3aijk4eiqr5-cjqr6akn8/S02ei3acnqy4ceryz5acej6ak7e8, 0, 0, 280, obobo!
3, B2-an3akny4eqt5jk6aci8/S01c2-k3knqy4cey5-ceiy6ac7e8, 0, 0, 116, obobo!
3, B2-an3acer4ajkrz5jknq6-en7c8/S01c2-ce3eiy4acjy5akqry6cin7, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-ae3-eikq4einrz5ainry6en8/S02cn3enqy4aeknwy5ekn6-n7c8, 0, 0, 122, obobo!
3, B2ci3aeikr4cjz5acj6ci7e/S02-ck3-cer4inry5jkqy6ck7e8, 0, 0, 100, obobo!
3, B2-a3jqy4ceijqwy5i6ac78/S012i3acjk4ejqrz5acei8, 0, 0, 106, obobo!
3, B2cin3ajkqy4aijrtz5ejkqy6-kn/S03cjkny4jrw5-ainy6ik7e8, 0, 0, 162, obobo!
3, B2-an3aknry4ceiqrwz5-akny6acn7e8/S01c2-c3cjknq4ekyz5ekqr6-ae7c8, 0, 0, 160, obobo!


Edit:
There is a p1102 in the list
x = 5, y = 1, rule = B2-a3kry4ceikqyz5-cjk6-k7e8/S02-ak3-cjk4ajqrtwy5-inqy6c7
obobo!
WADUFI
Sarp
 
Posts: 195
Joined: March 1st, 2015, 1:28 pm

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby 2718281828 » February 18th, 2019, 6:09 pm

Sarp wrote:Edit:
There is a p1102 in the list
x = 5, y = 1, rule = B2-a3kry4ceikqyz5-cjk6-k7e8/S02-ak3-cjk4ajqrtwy5-inqy6c7
obobo!

Even a p1344:
x = 5, y = 1, rule = B2cik3aceiq4cjnrw5ceqy6-an7c8/S02cin3aejr4cejqyz5-aeij6ek8
obobo!
User avatar
2718281828
 
Posts: 686
Joined: August 8th, 2017, 5:38 pm

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby testitemqlstudop » February 18th, 2019, 9:18 pm

Are b0 rules allowed? Because if so, no one mentioned this 1-cell p2:

x = 1, y = 1, rule = B01c2ae3an4cinrwz5er6cik7e8/S2c3ajq4intz5jn6cek
o!


EDIT: Heck, there's this: (max pop 9 though)

x = 1, y = 1, rule = B0/S
o!
User avatar
testitemqlstudop
 
Posts: 769
Joined: July 21st, 2016, 11:45 am
Location: very very very very boats

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby wildmyron » February 18th, 2019, 11:13 pm

testitemqlstudop wrote:Are b0 rules allowed?

As for the 5S project, oscillators in rules with B0 are not included in the main project, but there is a separate effort to collect small population oscillators in rules with B0 - its just that no one has picked up the task of maintaining the current status of that separate project. You'll find some B0 oscillators here: viewtopic.php?f=12&t=3020 . I don't think anyone has been as comprehensive as for small ships in rules with B0. I outlined my thoughts on why patterns in rules with B0 should be considered separately in the 5S thread here: viewtopic.php?p=56161#p56161 . There's some further discussion on that topic either side of my post. The same thoughts apply to this thread.

Sarp wrote:Here are some new periods

Sarp wrote:More unfiltered results, probably a few interesting discoveries here.

Nice work, and that p1344 certainly blows the previous record holder out of the water. Looks like you've been running the search script for quite a while. You should be able to run the filter-ships.py script on that output to get a list sorted by period and with exact duplicates removed (unless I've made some ships only assumption in there somewhere). I have another script which I use to format the results of the oscillator search with bbcode tags ready to post to the forum. It also picks out a single oscillator of each period. It's not as fully automated as the scripts used to manage the 5S collection, but I'm happy to provide it if anyone wants to run more of these searches. Here is an updated summary followed by the new 3-cell oscillator periods from your unfiltered results. Edit: script appended to the end of this post.

Updated summary of lowest population oscillators
Periods 2 - 112, 2 cells
Even periods 114 - 222, 226, 234, 2 cells
Odd periods 113-123, 127-145, 149, 157-167, 173, 177, 181, 185, 189, 191, 193, 199, 201, 211, 219, 225-231, 263, 271, 279, 297, 313, 365, 453, 505, 843, 3 cells
Even periods 224, 228-232, 236-250, 254-292, 294, 298, 302, 306, 310-324, 328, 330, 334-348, 356, 358, 364, 368, 376, 380, 384, 390, 392, 396, 398, 412, 420, 422, 432, 434, 442, 444, 448, 460, 480, 484, 502, 510, 512, 550, 554, 572, 606, 626, 656, 674, 678, 698, 706, 716, 730, 756, 788, 804, 806, 826, 832, 882, 988, 998, 1010, 3 cells
All other periods, 4 cellsOdd periods:
p121, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-an3-iknr4acjknry5ceik6ikn7c/S01c2k3ijy4-inrtz5-ekqr6k
obobo!

p159, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2ci3aejkq4iknwy5cknry6ack/S02ain3aejkn4aijknz5-nqr6-a7e
obobo!

p177, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ak3enqry4acjqyz5-aek6ein8/S02n3-cj4acijknr5aejqy6-ek
obobo!

p201, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-an3akqy4-acjqy5-airy6n8/S02ckn3jknqr4-aciqz5-jqy6-e7e8
obobo!

p219, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3ar4eijkz5ceikq6cin7c8/S01c2-ac3-ceiy4-ceknr5aej6-e78
obobo!Even periods:
p256, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-a3jkn4cjrtz5aekqr6kn7c/S02ck3ejkqr4ceknryz5-anqr6ckn7c8
obobo!

p268, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2ci3aeikn4eirtwyz5ce6cik7e8/S02ae3-acin4acjnqry5aejy6ack7c
obobo!

p290, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cei3-any4-twyz5-aejr6ei78/S02cei3c4cekqrwy5ceikq6en7c8
obobo!

p318, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cin3-inqy4-ckny5cejkn6ci7e/S01c2ei3-any4aijw5ckr6acn7
obobo!

p324, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ak3aejy4-aetz5-ck6-e7c/S01c2cik3-aeik4-ceiy5-ijry6aen
obobo!

p480, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cei3iqr4-acekq5ceijn6-k78/S02ikn3ijy4acijkz5ikr6aci7
obobo!

p510, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cei3ry4-ektwz5eijkq6-an7/S02-e3-aery4cikty5cejnq6-cn7c8
obobo!

p656, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cin3-nqry4ejnwy5ejnqy6c78/S02ik3ceiy4ijknqwy5acekn6-ek7e8
obobo!

p730, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cin3-cikn4acqz5-aeqy6ak7e8/S02cik3ejky4-aejnr5aejry6-kn
obobo!

p804, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cin3acei4acjtw5aijnq6cei7c8/S02a3-jny4-inqr5akqr6aci7e
obobo!

p882, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ak3acry4aceiqrw5ceij6aek8/S01c2-a3iky4aciknqt5aeikn6aci8
obobo!

p894, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2ci3-cjkn4ejkqrtz5cn6cin78/S02cek3-anr4-cnqtz5cik6aci7
obobo!

p968, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-a3-aejn4ikrz5-ikq6cin/S01c2cik3-jkny4eijry5cjknr6-ei78
obobo!

p1086, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2ci3-i4ceiknyz5enqy6ik7c/S02ikn3eknqy4-acjty5cejq6ck7
obobo!

p1102, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-a3kry4ceikqyz5-cjk6-k7e8/S02-ak3-cjk4ajqrtwy5-inqy6c7
obobo!

p1344, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3aceiq4cjnrw5ceqy6-an7c8/S02cin3aejr4cejqyz5-aeij6ek8
obobo!


Edit: Script to format highP oscillator search results:
# filter_oscs_forum.py

# Script to process output of oscillator search scripts
# - Reads in high period oscillator search results from a file (in sss format)
# - Selects one osc of each period
# - Writes bbcode formatted results to file
# NOTE: Clobbers the clipboard

import golly as g
import sss

resultFile = 'highPosc.txt'
outFile = 'highPosc-forum.txt' # File with osc collection formatted for forum

foundShips = dict()

# Return the minimum and maximum of the absolute value of a list of numbers
def minmaxofabs(v):
    v = map(abs, v)
    return min(v), max(v)

# Read in the results file and check each ship to see if it is unique
# If it is then add it to the set of known ships
# Adapted from filter_ships.py

g.show('Converting oscillators ...')
g.new('')
N = 0
with open(resultFile) as fIn:
    for shipstr in fIn:
        if not shipstr[0] in '123456789':
            continue
        ship = shipstr.split(', ')
        # ship format: "minPop, rulestr, dx, dy, period, rlestr"
        if not len(ship) == 6:
            g.note('Invalid ship string found:\n\n' + shipstr)
        pop = int(ship[0])
        rulestr = ship[1]
        P = int(ship[4])
        shiprle = ship[5].strip()
       
        if not P in foundShips:
            # Clear the layer
            r = g.getrect()
            if r:
                g.select(r)
                g.clear(0)
           
            g.putcells(g.parse(shiprle))
            g.setrule(rulestr)
            g.select(g.getrect())
            g.copy()
            shipRLEstring = g.getclipstr()
           
            foundShips[P] = shipRLEstring
               
g.show('Writing results to file...')
with open(outFile, 'w') as fOut:
    # Write out odd period ships first (above p100)
    Plist = foundShips.keys()
    Plist.sort()
    for P in Plist:
        if (P>100) and P%2:
            fOut.write('p%d, 3 cells\n[code]%s[/code]\n' % (P, foundShips[P].strip()))
    fOut.write('\n')
    # Write out even period ships (above p200)
    for P in Plist:
        if (P>200) and (P+1)%2:
            fOut.write('p%d, 3 cells\n[code]%s[/code]\n' % (P, foundShips[P].strip()))

g.show('Finished writing bbcode formatted oscillators to file: %s' % outFile)
The latest version of the 5S Project contains over 57,000 spaceships. Tabulated pages up to period 160 are available on the LifeWiki.
wildmyron
 
Posts: 1121
Joined: August 9th, 2013, 12:45 am

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby Macbi » February 19th, 2019, 5:51 am

Nice work Sarp!

wildmyron wrote:Updated summary of lowest population oscillators

You missed the periods 498, 894, 968, 1086, 1102 and 1344. The correct status table is:
Periods 2 - 112, 2 cells
Even periods 114 - 222, 226, 234, 2 cells
Odd periods 113-123, 127-145, 149, 157-167, 173, 177, 181, 185, 189-193, 199, 201, 211, 219, 225-231, 263, 271, 279, 297, 313, 365, 453, 505, 843, 3 cells
Even periods 224, 228-232, 236-250, 254-294, 298, 302, 306, 310-324, 328, 330, 334-348, 356, 358, 364, 368, 376, 380, 384, 390, 392, 396, 398, 412, 420, 422, 432, 434, 442, 444, 448, 460, 480, 484, 498, 502, 510, 512, 550, 554, 572, 606, 626, 656, 674, 678, 698, 706, 716, 730, 756, 788, 804, 806, 826, 832, 882, 894, 968, 988, 998, 1010, 1086, 1102, 1344, 3 cells
All other periods, 4 cells
User avatar
Macbi
 
Posts: 668
Joined: March 29th, 2009, 4:58 am

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby wildmyron » February 19th, 2019, 6:09 am

Macbi wrote:
wildmyron wrote:Updated summary of lowest population oscillators

You missed the periods 498, 894, 968, 1086, 1102 and 1344.

Whoops. Thanks for that. p498 I overlooked, not sure what happened with the others - I must have got distracted after p882 and thought I'd finished updating the summary so posted it without completing the rest.
The latest version of the 5S Project contains over 57,000 spaceships. Tabulated pages up to period 160 are available on the LifeWiki.
wildmyron
 
Posts: 1121
Joined: August 9th, 2013, 12:45 am

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby Sarp » February 19th, 2019, 1:06 pm

Here is another dump, I don't have enough time to get the script working
3, B2-a3-iny4knty5iqry6ci/S01c2cn3jnry4ajrz5aejkq6cik7e, 0, 0, 174, obobo!
3, B2cin3-cnqr4ejqwz5-jnqy6ik8/S01e2en3aejq4eijknt5aiky6ce7e8, 0, 0, 998, obobo!
3, B2cin3-cenr4jrz5ij6ikn7c/S01e2e3aein4-aikqw5inqr6-cn7e8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3aen4aceknry5ejnq6ain7/S02-ci3ceq4nqty5aejy6eik7c, 0, 0, 102, obobo!
3, B2cik3-ciny4jwyz5ckqr6-cn/S02aik3-nq4aeryz5anry6-en7e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-an3ejkry4eijnwy5-ik6ace/S01c2ik3aikry4aektw5aceqy6i78, 0, 0, 102, obobo!
3, B2cin3-jknr4eijkqtw5-aery6-ek7/S01e2en3eiqry4iknrtyz5jkny6ce7c8, 0, 0, 278, obobo!
3, B2cik3acek4aiqrz5-ainr6a8/S02ek3ajny4cnrtwz5ikry6ci7c8, 0, 0, 294, obobo!
3, B2cei3einr4-acy5ckny6cik7e/S01c2ik3-anqr4-ajt5-jn6ac7c, 0, 0, 116, obobo!
3, B2-ae3aceir4cqrtz5ciy6ck7e8/S02-ai3acej4-ikt5-ajnq6cek7, 0, 0, 181, obobo!
3, B2-ak3aenr4-acrtw5jkr6a8/S02-e3ijknq4ekqy5-cijr6c, 0, 0, 178, obobo!
3, B2-an3ejkry4cjknw5an6ai7e8/S01c2ikn3aeiy4ejkqyz5-ajk6-an7c8, 0, 0, 102, obobo!
3, B2cik3-cjnr4ceikqyz5-ack6-i78/S02-ae3cir4qwy5-acky6eik7c8, 0, 0, 1124, obobo!
3, B2-ae3-jny4acky5eiy6ik7c8/S01e3aijqy4aeny5ejr6-n7e8, 0, 0, 102, obobo!
3, B2cik3aeik4cjnwyz5ijn6cik78/S02e3-ejk4aikqwz5cjqy6-i7c, 0, 0, 236, obobo!
3, B2cik3aeikq4aejqz5ekq6ce7e8/S02ikn3eijk4aeiwy5eikn6ak8, 0, 0, 110, obobo!
3, B2cin3aeijr4eijntyz5ajn6-en8/S01e2ae3acij4acejnqz5acijn6ce7c, 0, 0, 120, obobo!
3, B2-ak3eikqy4aeikz5cenqy6i7c/S02ain3eiq4-aqrtw5aiy6-ce7e, 0, 0, 286, obobo!
3, B2-ak3-eijn4aeijkrw5ijkqy6-c7/S02cik3ejnq4eiqw5-akn6ikn8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-an3jknqr4ijktw5ijnr6ekn7e/S01c2-ae3ceiky4acjknwy5ceinq6k7c8, 0, 0, 266, obobo!
3, B2-an3-ei4cijrty5akqr/S01c2ckn3cjq4eknq5acenq6-ck78, 0, 0, 108, obobo!
3, B2-an3er4ekqrty5ae6ei8/S01e2-an3-cijk4ceny5aiq6c78, 0, 0, 128, obobo!
3, B2ci3aciq4irt5ceiry6in7e/S01c3cenqy4acijknt5-n6-ei7e8, 0, 0, 104, obobo!
3, B2cin3aijr4acity5jky6k8/S03eiy4ciw5ei, 0, 0, 120, obobo!
3, B2ci3acry4-ijtz5-acq6cik78/S02-kn3ckqr4nqtwy5-aiqy6ak7e8, 0, 0, 346, obobo!
3, B2cik3aekq4-ajqz5aceir6aei7e8/S02aei3inr4cktz5ciqry6cek78, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-an3ac4inrwyz5-iry6i7c/S01c2-ek3-qry4aeqr5cqry6ci, 0, 0, 112, obobo!
3, B2cin3akqy4einrw5k6ack8/S02-ak3ejkqy4aciknyz5-ejkr6n7c8, 0, 0, 133, obobo!
3, B2cei3ejnqy4aceinwy5cejnr6ekn7c/S01c2cin3acqy4-air5ainqr6cik8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2ci3ackqy4-ijknt5-an6cin7c8/S01c2c3-ceny4cjkrty5-cjnr6-ak7c8, 0, 0, 162, obobo!
3, B2ci3ajqy4ceijtwy5jn6-ei/S02-ae3ckry4-kqryz5ijnr6-en78, 0, 0, 147, obobo!
3, B2ci3-eiqr4cekrw5-cikn6-k/S02cn3-jq4cjrtz5acen6ai7e, 0, 0, 146, obobo!
3, B2ci3aciqr4-ajkny5-eijk6ai7e8/S02ak3jkqr4nty5acqry6ci7e, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cin3aeknr4eikty5y6c/S02-kn3j4ctz, 0, 0, 216, obobo!
3, B2cik3-iknr4ijknrw5ainq6eik/S02cei3acjqy4acjnrt5eik6, 0, 0, 120, obobo!
3, B2ci3-cinr4einqr5acijk6ein/S02ai3ajnry4krtz5a6ai8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cei3knq4ckrwy5acqr6a8/S012ci3-jnqy4cenw5j6aci7e, 0, 0, 130, obobo!
3, B2ci3aejqr4-jqtz5e6-ae/S02eik3n4eiktz5cein6-an8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cei3jry4ceikny5-jkn6ikn7e8/S012eik3cejkq4cenqy5-cijk6-in8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-ak3aey4acikrwz5-ciq6-a7/S02-ae3cenqr4aeirtyz5ek6ak78, 0, 0, 236, obobo!
3, B2cei3qry4-cintw5aenry6ck78/S02eik3eiqy4ceiknr5-acek6-n7, 0, 0, 254, obobo!
3, B2ci3aejqy4aeikyz5-ikry6-ei7e/S02eik3aiq4acjnyz5ciknr6k7e8, 0, 0, 119, obobo!
3, B2-ak3aekn4ijkntz5cknqy6ik7/S02-cn3knr4-centz5-ceiq6ei7c8, 0, 0, 114, obobo!
3, B2-an3ijr4ijnqy5-cijk6cn8/S02ekn3-ijky4-ajqrz5-acjq6aen78, 0, 0, 1168, obobo!
3, B2ci3acei4aejqrtz5ejnqr6ik/S01e2e3-ekr4acejrz5ejy6aci, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-a3cejq4cikq5-kqy7e/S01c2-a3cinqr4acjkqty5any6en78, 0, 0, 192, obobo!
3, B2-an3acekr4eiqrw5-jkny6-ik78/S01c2-a3ceqr4ekqt5-aikr6-en7, 0, 0, 114, obobo!
3, B2-an3enqry4jnqtyz5-cq6i7e8/S01c2-ci3-aknq4cjr5ek6c7e8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cei3-cinq4ejrty5aq/S02ei3-air4-cjknq5eky6ack7e, 0, 0, 182, obobo!
3, B2cin3acejk4aeqrz5qry6ci/S02ci3aeiq4eiq5aejry6cin, 0, 0, 106, obobo!
3, B2cin3aeqy4-cknty5cejnr6k8/S02ci3-cny4aikwyz5ajny6ac, 0, 0, 110, obobo!
3, B2cin3aeiqy4acejnqt5cikq6ain7c8/S02kn3cjny4ejnqrwz5jry6ai7, 0, 0, 334, obobo!
3, B2ci3-enq4eikrwy5acjk6ac7e8/S02ei3eijqr4aceijrw5ceinr6-c7c8, 0, 0, 154, obobo!
3, B2-ae3aceq4aeqy5ciy6ae7e8/S01c2-ac3ijny4aeinq5-ackr6cek, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-a3akq4ijrw5-iqr6ikn8/S02cin3-ikr4-iknty5ek6acn8, 0, 0, 310, obobo!
3, B2ci3aejr4-akryz5jr6ak/S01c2-ak3ainqr4ceinrw5aejr6i7e, 0, 0, 100, obobo!
3, B2-a3acej4ikqrz5aeknr6ce8/S01c2ace3cjnqy4iq5aeij6-in8, 0, 0, 118, obobo!
3, B2ci3-iny4ekqtw5cey6-n78/S01e2ein3-ajy4crt5cen6-in7e, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-ak3cjkq4cirwz5-cjky6-kn7c8/S01c2ikn3eikny4cnrz5aeiq6ci7, 0, 0, 170, obobo!
3, B2-a3j4-ckrtz5kn6ik7e8/S01c2ikn3ikr4-inrty5anq6a8, 0, 0, 114, obobo!
3, B2-ae3aejq4jryz5-acei6akn/S02ikn3cejry4-acew5aijr6k7, 0, 0, 105, obobo!
3, B2cik3aejqy4aekrtwy5acej6ak7e/S02ei3ijkqr4cejknqw5aceiy6cik78, 0, 0, 114, obobo!
3, B2-ak3-ac4cejrw5ey7c8/S01c2cen3-aciy4ceijntz5aei6aik7e, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cei3eqry4ajrtwy5qr6-ce7c8/S01c2ikn3aijnr4-ikq5-acnr6ckn7c8, 0, 0, 118, obobo!
3, B2cin3-eijn4aejqtwz5j6a7e/S03jqry4cenrty5ejy6ai78, 0, 0, 114, obobo!
3, B2ci3-cjy4certy5ciy6ik7e8/S02n3-ce4cijkrty5acj6cei7e8, 0, 0, 182, obobo!
3, B2cik3-jn4ceqz5ijnqy6-ik7e8/S02ein3ceijq4ciknrtz5cijq6-ac78, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cin3aeijy4nrw5-ejky6k78/S02e3jnqry4-ceikq5einy6cin7c8, 0, 0, 110, obobo!
3, B2cin3aeik4-jqrwz5eikry6ak7c8/S02ce3aek4ackqtwy5cejnq6-ai7e, 0, 0, 297, obobo!
3, B2ci3acekn4aikqyz5acjny6aik7/S02aci3-ijy4-jkqtw5i6c8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2ci3-ceik4qty5ny6ai8/S02-cn3ij4ceknqr5acny6aci78, 0, 0, 104, obobo!
3, B2cin3aekqy4-eiky5ackry6ain/S02c3ejknr4-acein5-ijn6ai7c, 0, 0, 426, obobo!
3, B2-a3ejry4ceikrz5-knr6ack7c8/S01c2-a3aeijr4cqty5aiknq6-ac78, 0, 0, 282, obobo!
3, B2cin3aknqr4aceikqr5-ekry6aci7c8/S02in3aekny4acitwz5jk6cik78, 0, 0, 100, obobo!
3, B2cik3acj4cjn5ijk6c/S01c2ain3aikqy4cejr5ek6ai8, 0, 0, 100, obobo!
3, B2-a3aejr4cijnqrz5iknqr6akn7/S01c2cik3aenry4-ceinz5-cnr6eik7c, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cin3aejkr4eikntyz5-aekr67e/S02akn3jknr4inrwy5-ciq6an78, 0, 0, 324, obobo!
3, B2-ae3ajnq4ajnrwyz5aeny6ik7e/S02ik3cejnq4acjnrz5eiq6aci7e, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3aceny4eijrz5cenq6ae7c8/S01c2ai3ackq4ciqwy5-ciqr6ac, 0, 0, 122, obobo!
3, B2cik3acer4-ceq5-cenq6ck8/S01c2cek3cejqy4iknt5ery6a7c, 0, 0, 124, obobo!
3, B2ci3-i4cknqrwz5ay6ci7e/S01e2aei3-ikqy4ce5aen6ck8, 0, 0, 104, obobo!
3, B2-ae3-cijk4-knqtz5enr6cek/S02ai3eijqy4-cnty5acikr6e7e, 0, 0, 116, obobo!
3, B2-ae3aejy4jqtwy5cenr6ikn8/S02ekn3-ijkr4iknrtz5cejk6-ai78, 0, 0, 280, obobo!
3, B2cik3ackn4ak5aeijy6ai7e8/S02ik3ejk4acnz5acky6cei7c8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2ci3-einr4acjqtwy5acei6in7c8/S01c2kn3nqr4-qryz5ejqry6-ce78, 0, 0, 117, obobo!
3, B2cik3acky4ceikwz5ai6-n7/S02ik3nqr4-k5aijnq6ek7e8, 0, 0, 250, obobo!
3, B2cin3ay4irtyz5-ikqy6cin7c/S02-en3jkny4ijnyz5-ejkq6-in, 0, 0, 106, obobo!
3, B2ci3ajknq4-cqz5ejq6-en78/S012ei3ijkqr4acikqt5aceiy6c7c, 0, 0, 120, obobo!
3, B2-ae3acej4nrt5eijr6ck7c8/S02ck3aeijn4-aiqwy5acnry6ai7, 0, 0, 106, obobo!
3, B2cik3akny4-cqtyz5-ajry7/S02in3aenry4-jrty5eqy6-kn, 0, 0, 280, obobo!
3, B2-an3ar4ciw5-ikny6ac/S02aci3kqy4ceityz5eiqy6i8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3acekr4cintyz5cry/S01c2-kn3ajnq4aceikqw5en6c7e8, 0, 0, 100, obobo!
3, B2cei3ceq4-cjqyz5eijk6c7e8/S01c2ik3-ny4any5ciqr6a7e, 0, 0, 106, obobo!
3, B2-a3kq4inqr5cjq6ik78/S01c2-ek3aeky4-ijntw5akq6ak7, 0, 0, 114, obobo!
3, B2-ak3acir4knqrz5anq6ain7/S03ceiq4-nqry5ijkr6-in7c, 0, 0, 228, obobo!
3, B2ci3-cenq4eijnqz5cknq6-ci7e/S02ein3-knr4ejkqz5aiq6-ai7e, 0, 0, 454, obobo!
3, B2-ak3-eijn4inqrz5ceny6an7e8/S02-e3acjny4acjkrw5-aqry6ce7e, 0, 0, 316, obobo!
3, B2ci3-nqry4iny5eknq6ace7e8/S02-ck3ejqry4cekrz5cekn6ci8, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-ae3-cinr4eijkryz5eq6ae7/S01c2ci3-cenq4ekrwz5-nr6-an7c8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-ak3qry4ejnqr5-in6-en7c8/S01c2-en3cijn4ceijkt5ijkq6ai78, 0, 0, 175, obobo!
3, B2cin3-ijnq4qw5aei6ci7e8/S02-ak3ejnq4acit5in6ck7, 0, 0, 100, obobo!
3, B2ci3-cijy4eknqrz5-aijk6ci/S01e2aik3ekq4-cejy5cknr6en, 0, 0, 174, obobo!
3, B2-a3ir4-ainr5-ainr6-en7c8/S02ekn3cejq4-ar5akn6ak7e, 0, 0, 116, obobo!
3, B2-a3cejkr4cjrt5-acjr6ac7e/S01e2cek3ij4nqtz5aejr6ak7e8, 0, 0, 110, obobo!
3, B2-ae3acejk4ceijnrz5cjkqy6ci/S02-ac3-aikq4cinrtwz5cijnr6-an7, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3-ceiy4cijktz5knr6-ek7c8/S02ae3ejkqy4-ejw5qry6in8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2cik3-cky4acikty5-aejr6aik7e8/S02ikn3acjy4ceiknry5nqry7e8, 0, 0, 108, obobo!
3, B2-ae3ajkr4eiknty5cjkr6ac7c/S01c2ikn3ay4acejwy5ikry6-ae7e8, 0, 0, 108, obobo!
3, B2cin3aej4jy5anr6ai7e8/S02ik3-cnq4aeijnqw5eiq6c, 0, 0, 180, obobo!
3, B2cei3aekqr4aijkny5cky6-ai78/S02ai3jknq4jtyz5-acjy6-an7e, 0, 0, 778, obobo!
3, B2cik3acj4aeikrwy5cei6ci7c8/S02aik3-acnr4-ijkw5ciq6ce8, 0, 0, 180, obobo!
3, B2cik3aikq4eknwy5-aknq6aik/S01e2ae3jkry4aceny5acny6ain7e, 0, 0, 104, obobo!
3, B2cin3-cinq4-krtw5ceqr6c78/S02-ce3cejr4nqtwyz5ckqr6ik78, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-a3ekqr4aeirtz5ackr6-in7c/S02ein3aijnr4eknrz5anqy6c78, 0, 0, 154, obobo!
3, B2ci3aeir4acjknt5ceiq6ac8/S02-ak3ejnr4aijnqtw5inq6cn7e, 0, 0, 138, obobo!
3, B2ci3ajr4eijnrwz5n6cik8/S01c2ein3airy4aejtw5ir6c, 0, 0, 160, obobo!
3, B2cei3-einq4-ekqrz5akny6ain/S02i3cinq4akyz5-ackn6-en7e8, 0, 0, 114, obobo!
3, B2ci3aceiq4ceqr5y6a/S02i3er4ct8, 0, 0, 100, obobo!
3, B2cei3cenr4-qtwyz5-enqr6en8/S01c2akn3acein4cjkqty5ikr6aci7c, 0, 0, 108, obobo!
3, B2-an3ejr4-aertz5einqr6cik7e8/S012-ak3ejqr4eknrwz5aceir6ck7c8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-a3aceky4ektyz5knq6-ak7/S02cik3ay4eijknr5ijkqy6ci8, 0, 0, 120, obobo!
3, B2-a3ceqry4cjkrtw5ejry6ai7e8/S01c2kn3-jnr4aceinz5nry6ak7e8, 0, 0, 106, obobo!
3, B2ci3-cikn4aijkwz5-acjq6-a7/S02ai3cn4-eqwyz5ackr6e8, 0, 0, 850, obobo!
3, B2cin3aceir4-ajnry5aeijk6i8/S02-ck3kqy4qrtyz5jq6ai7c8, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-ae3acjkr4acijkty5cr6ak7e/S02ikn3ceinq4cqr5-er6ci7c, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cei3enqry4aeinwy5enqy6-kn7c8/S02in3-eikr4-aikqz5aenry6aik78, 0, 0, 114, obobo!
3, B2cin3-cjn4eijkn5ckqr6ik7e8/S02ai3aejk4cjkny5ikny6-en, 0, 0, 106, obobo!
3, B2cei3aceq4cintwy5ciknq6ckn78/S01c2in3ceijq4acekr5-a6ai78, 0, 0, 277, obobo!
3, B2-ak3ekqr4-krtz5ainqr6ikn7e8/S01c2i3-jnry4iktwz5ejq6ek7e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-a3aiky4-aceny5cekqy6-ck7e/S01c2in3cek4cejnrz5-aery7e8, 0, 0, 118, obobo!
3, B2-ae3-cijn4ejknqry5-ejn6-k7c8/S02en3-jkq4jkntyz5eknq6a7, 0, 0, 210, obobo!
3, B2cik3aekny4eiknrwz5-cik6ack/S02ei3-cejk4cjtwy5ejnry6-ck7e8, 0, 0, 380, obobo!
3, B2-an3aery4-ajkrw5cn6eik/S01c2-kn3aekn4aeknqrz5cikr6ai7e, 0, 0, 218, obobo!
3, B2cin3air4eijrw5ijk6ci78/S02aik3ckny4acijty5aijny6c8, 0, 0, 180, obobo!
3, B2-a3-aijq4akqrty5nq6ek7/S01c2in3ikqy4ceknr5aeiny6ei8, 0, 0, 362, obobo!
3, B2ci3aeik4cinqy5-aeik6c/S02akn3ekqr4aciknrw5-knqr6ik7e, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-an3aeky4ciknrw5jknq6-in7c/S02-ck3jknq4acejnrz5ijkry6an8, 0, 0, 164, obobo!
3, B2cik3aer4aejknq5-acjy6-ac7e8/S02-an3ceiry4aciqryz5-aij6ei7c8, 0, 0, 204, obobo!
3, B2-ae3aikq4-ajtwy5eiknq6cn8/S02ik3cejny4enr5-nqry6akn7, 0, 0, 180, obobo!
3, B2-ak3ekn4acert5i6aei78/S01c2ek3-akq4-einw5ery6aci8, 0, 0, 112, obobo!
3, B2-ae3ajk4-eiktz5ce6-en7e/S02eik3jn4aciknwy5cejqy6aci7, 0, 0, 114, obobo!
3, B2cei3cjy4ainqrwy5cen6ei7e8/S01e3ceky4ekw5eik6ai8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cin3aejkr4ekrw5-kqry6aei7e/S02aei3aceik4acejkrt5jkqry6c8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-ae3ai4-ejknt5nq6-ci7e8/S02aen3iqry4ceqz5aikqr6cin7c8, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cin3anqry4aeknrtz5ainry6-a/S01c2an3eiq4aceikty5cjk6ace78, 0, 0, 124, obobo!
3, B2ci3aeijr4jn5ainqy6-ai7e8/S02-c3i4aceirz5cjnq7e8, 0, 0, 100, obobo!
3, B2-ak3jry4aijknry5-ceq6cik7c8/S02ci3-ejqr4knrw5-eikr6-ik8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cei3ery4ajnqrw5ejn6aik8/S023aejy4ceknt5ceinr6ac7e8, 0, 0, 106, obobo!
3, B2ci3acij4acinqy5ejkq6ac/S02ikn3-aenr4aejnrw5aeinr6aci7c8, 0, 0, 518, obobo!
3, B2-an3akr4cijqrtw5ikr6ck7/S02-kn3cejqy4-aceik5ejnq6-cn78, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cin3-iqry4cinqty5er6-ac8/S02akn3acjkr4aikqty5-einy6-n7e8, 0, 0, 172, obobo!
3, B2cei3akqr4-anz5jkry67e8/S01c2ci3cjr4ijqrtz5aey6cei7c, 0, 0, 204, obobo!
3, B2cin3aery4aeikntw5-aijr6i7e8/S02-cn3ceq4kntyz5ceq6ck7e8, 0, 0, 120, obobo!
3, B2-a3cer4aijtwz5jkny6aci78/S01c2e3aknry4enqrwy5-ckq6ack7c8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-an3eik4cijqr5-aikr6cik78/S02-a3-aeij4-cijkq5cinr6cn7c8, 0, 0, 346, obobo!
3, B2-a3knry4aceijny5cejny6-ai7e/S01c2acn3ceky4-acjkt5ck6ai8, 0, 0, 236, obobo!
3, B2cin3akn4einwz5-cein6-ek7e/S02ik3ceikq4-aikqt5-ceky6cik7e, 0, 0, 190, obobo!
3, B2cin3aejry4ijqwy5anry8/S01c2-c3eiy4aeijkz5aciqy6-a, 0, 0, 240, obobo!
3, B2ci3aijr4ijnqr5cery6-en7/S02in3-akqy4-enrtw5-eqr6cn8, 0, 0, 114, obobo!
3, B2-ae3acqry4-aeikt5aijky6ak7/S012aik3-aiq4ejkqw5ackq6-ce, 0, 0, 105, obobo!
3, B2-ae3akqry4aiktwy5-iq6cn7c/S01c2ae3jr4cjkrz5jky6aei, 0, 0, 104, obobo!
3, B2cin3acejk4-cejk5eknry6i7/S02ei3ejr4ikqrtz5akqy6ik7e8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3acer4aeirty5-eijq6e8/S02aik3-einr4-aiw5cinqr6k7c8, 0, 0, 200, obobo!
3, B2-an3acery4aknqry5eijry6aci7/S02a3cnqy4jkn5-ejn6n7c, 0, 0, 190, obobo!
3, B2ci3acei4rtw5aejqy6i7e8/S02kn3ainq4-actz5aejkn6-ak7e, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cin3-cjn4cirw5ijkny6cek7c8/S02in3acjn4-ejqrz5ciy6ain7c8, 0, 0, 279, obobo!
3, B2cin3aijkr4ackqr5ciq6-ae7/S02cei3ijkq4ackrtwz5-eq6-ai8, 0, 0, 115, obobo!
3, B2-a3cekqy4eijny5aikqy6ik8/S01c2ei3-jqry4ajkntwz5-ajr6acn, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3-jqry4eityz5ikr6-k78/S02in3ainq4aciqtwy5aenqr6c7e, 0, 0, 154, obobo!
3, B2-ae3acknr4acejyz5ajnr6-an7e/S01e2aen3-ckn4ceitwyz5kr7c8, 0, 0, 110, obobo!
3, B2cin3anqr4acen5ey6-en7e/S01e2eik3aceik4ainqy5jy6k, 0, 0, 118, obobo!
3, B2-ae3ajkr4ajnqt5-knry6k8/S01e2kn3ceiy4acjknyz5q6ai8, 0, 0, 114, obobo!
3, B2-ae3aj4ejqwz5-y6ai78/S02aei3ijqy4cijknqw5ajknr6acn7, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-an3acery4ceijkry5-ceik6ace8/S02ei3ejn4-entz5knq6aei7c8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2-an3i4eq5cir6e/S02-kn3ein4nw5ijkn6ci7e, 0, 0, 102, obobo!
3, B2cin3ajqr4eikwy5jnqy6-cn7e8/S02aei3eny4eitw5inry6ac7e8, 0, 0, 188, obobo!
3, B2cei3cenq4eijqrwy5cqr6-n/S01e2n3aekq4enyz5-aejr6ei7e, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3akry4-ckryz5ceijy6cn78/S01c2-ck3ikqr4nryz5cikq6a7c8, 0, 0, 190, obobo!
3, B2cei3aceiy4cjqwz5aejkq6n78/S02aei3ejq4cekqz5ci6ai7e8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-ak3cei4eijrwz5aeijr6an78/S01c2ikn3-ejqy4cjknwz5eiknq6ace7c8, 0, 0, 294, obobo!
3, B2-ak3-cijq4-ace5ejkr6ai7/S01c2ik3aij4ceinyz5aijqy6-ce7e, 0, 0, 110, obobo!
3, B2-ae3-ikny4eijry5eijqr6cin78/S01c2aei3cejky4aceijnw5-jqy6-an7e, 0, 0, 172, obobo!
3, B2ci3-eikr4ijrtw5cjkr6acn78/S02akn3-cnqr4acnrt5aknr6-an7c8, 0, 0, 798, obobo!
3, B2cik3-eijy4cijkrz5jn6-en78/S02aei3ajnr4acz5aei6ain7c8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cin3-einq4-aejnw5ajny6-ae78/S02-cn3acjn4acqwy5-jry6-an7c, 0, 0, 299, obobo!
3, B2-ak3cikr4-ajtwy5-er6ai7c/S01c2cek3cejky4cqtwyz5kny6aei7e8, 0, 0, 164, obobo!
3, B2ci3aikry4aiktw5-cqy6cin7c8/S02an3-aejk4ackqtwz5aeky6ac78, 0, 0, 568, obobo!
3, B2cin3-nr4eitwy5aky6-i7c/S02ek3aejkq4kn5cijny6ae7c8, 0, 0, 117, obobo!
3, B2cik3acejq4eijr5ekqr6i/S02c3jknry4ainrtw5iqr6ci7e, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-an3ajky4ijyz5cejnq6/S01c2-n3cknry4-aceit5acnr6-ek7e8, 0, 0, 171, obobo!
3, B2cin3aikqy4-ajkwz5ejr6ce7e/S02aen3jry4ceiqry5aej6ik7e8, 0, 0, 116, obobo!
3, B2-ae3acery4aijkz5cer6-en7e/S02ei3-ciky4cejyz5-aikr6-ek78, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-ak3ary4cijrtw5eq6cik/S02ik3ry4aij5ainy6cei7, 0, 0, 111, obobo!
3, B2-a3kny4aejrtw5jn6ck/S02cn3-eny4-jkw5aekqy6ikn7, 0, 0, 100, obobo!
3, B2ci3aekqr4ijkqryz5j6acn7e8/S01c2-cn3kny4aciw5ijnqr6a7e8, 0, 0, 106, obobo!
3, B2cin3-nry4acir5ijy6ci/S02in3cir4kt5iqry6ci8, 0, 0, 108, obobo!
3, B2-ak3aijk4jqty5ijky6aei7c/S02-an3iy4cnqyz5ciq6ace78, 0, 0, 110, obobo!
3, B2cin3-jnq4-acnz5kn6cn78/S01e2k3aik4acnqrz5kr6k7, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-an3eknr4-iknrw5einq6ck7e8/S01c2ckn3-jnry4ajnrz5iqr6-en7, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-ae3aci4ceknqr5cijqr6cik8/S01e3eiy4-acrtz5ejny6kn7e, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-ae3aeq4-aekw5anqr6eik7e8/S01e2-c3cqy4aeinryz5ejr6n7e8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-a3eir4ntyz5-cikr6-en/S01c2i3cn4acenrt5nry6c7, 0, 0, 166, obobo!
3, B2-ae3-einr4cikrt5-ci6ac7e8/S01c2ai3-aejr4acjkrtz5jkqry6i7, 0, 0, 424, obobo!
3, B2cik3-iknq4eknrtz5ikqr6-cn7e/S02-ck3einr4anrwy5-aeky6in7, 0, 0, 298, obobo!
3, B2cin3acjkq4ejry5ceqy6in78/S02-ck3-ajq4ijkrty5-jnry6ik7e, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-a3aekqr4aeijnwz5-acei6e7e8/S02-n3cinqr4k5aejq6k7e, 0, 0, 100, obobo!
3, B2cei3cik4ceijkry5ij6i78/S01e2k3ceq4ait5ey6i, 0, 0, 112, obobo!
3, B2-an3aenq4eiktyz5acjkq6ace7e8/S02-ek3aijqr4einy5y6-ae7e8, 0, 0, 106, obobo!
3, B2-ak3jqry4ceikntz5-ejkr6ci8/S01e2eik3cjr4-ijrtz5acejq6e7c, 0, 0, 149, obobo!
3, B2-ak3ajk4ceqrtyz5-iqr6ei7c8/S012cik3cjq4anry5aekn6aik7e, 0, 0, 128, obobo!
3, B2ci3-iknq4acqrtwz5cekq6ik7c8/S02aik3-aqy4ceikry5-acnr6-ek7, 0, 0, 114, obobo!
3, B2cik3-iny4-ainrz5ejnq6-ac7c/S02cin3aikq4-ejrwy5aejqy6ai7e, 0, 0, 208, obobo!
3, B2ci3-ciky4ceijnw5akry6-an8/S02e3aijy4-cekq5-k6-n, 0, 0, 118, obobo!
3, B2-an3ce4cejkqz5knqry6aik/S01c2ikn3-cinr4eijnyz5cijkr6-in, 0, 0, 143, obobo!
3, B2ci3ajknq4aenqrt5-jkqr6-c7c8/S02aen3eikry4acjkr5aejky6in, 0, 0, 164, obobo!
3, B2cin3aeqr4aijkrwy5-einy6c78/S02i3aj4-eny5-i6e7, 0, 0, 692, obobo!
3, B2cei3ejknr4cenqrtw5cijkq6-ae7e/S02ek3ainy4aijkty5-acjr6ekn8, 0, 0, 1064, obobo!
3, B2-ae3aceky4-ejktw5aeikn6-ek/S02ik3aeikr4-cjwyz5acej6-kn8, 0, 0, 374, obobo!
3, B2-ak3aceqr4acknqrt5aeky6ac7/S02ekn3acjr4-jkn5acky6-ak, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-ae3anr4inwyz5inry6n8/S02ik3-aq4ckrtwyz5-ijy6kn7e, 0, 0, 184, obobo!
3, B2-an3aeqry4jnqy5aqr6-en78/S02-e3cknqr4aeknw5acey6ik78, 0, 0, 120, obobo!
3, B2-ak3aekqr4-aijnq5eijry6ek78/S01c2-an3iry4ceinqwz5-cjky6-ce7c8, 0, 0, 114, obobo!
3, B2ci3aeny4eirw5eiry6cek/S02-cn3aiqry4aeijnw5jqry6ckn7e8, 0, 0, 104, obobo!
3, B2-ak3ei4aceiny5-jkr6-en7e/S01e2ein3cjkry4iqrw5-ajqy6i, 0, 0, 160, obobo!
3, B2-ae3-ijkn4-acjqy5-einy6an7e8/S02cik3-cjy4ejknr5acny6ce78, 0, 0, 100, obobo!
3, B2cin3aejk4eijkqt5-aeky6an/S02ei3aknry4ajkqtyz5kq6i, 0, 0, 136, obobo!
3, B2ci3-cinr4aeijnz5-eijq6ce7e8/S02in3-ijnq4-rwy5-acik6aei7e, 0, 0, 111, obobo!
3, B2-an3acek4eiryz5-ikn6-i7/S02-ac3-nry4aceij5j6ek7, 0, 0, 133, obobo!
3, B2-a3acjry4ceijkrw5ceky6ik8/S01c2-kn3cijy4nt5ajn6-n7c, 0, 0, 104, obobo!
3, B2-a3ceqr4aciknwz5eqry6k7/S01c2cei3cinq4eiknty5ak6ai7c, 0, 0, 112, obobo!
3, B2ci3acqr4ciknqt5cenr6an78/S01c2en3qr4cijknrw5ciry6-e7e, 0, 0, 144, obobo!
3, B2ci3aiy4-eqrtw5jnry6e/S01e2an3ejkqy4-rtwyz5-cjnq6aen, 0, 0, 138, obobo!
3, B2ci3aei4-arwy5cenqr6ak7e8/S02akn3aijkn4cenwz5-qry6cik7e, 0, 0, 105, obobo!
3, B2cin3aijk4ekqr5cnry6ace7e/S02eik3aceqy4cejkqt5cn6aci, 0, 0, 186, obobo!
3, B2cin3ackqy4-akrt5eiy6aci7e/S01c2ci3-cijn4-acikt5-ajy6-e, 0, 0, 116, obobo!
3, B2cin3ain4-iwyz5jy6ci8/S02in3aiqr4anryz5cy6aci, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ak3aeny4aeiqrt5cejk6cik7/S02-cn3eiy4ejnw5ejnr6aei8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2ci3aei4cjnrz5-ijkr6ek7c/S01c2ei3aeijk4aejnryz5eij6-ac7e, 0, 0, 124, obobo!
3, B2ci3-inqy4cenqrt5-anqy6aci7e/S02-ai3aejqy4cijknw5akr6cik8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aekqr4aektwyz5ejnqy6ck/S02k3cjnr4-ackqt5aei6ck7e, 0, 0, 160, obobo!
3, B2cin3-kqy4eiqyz5cjkqr6c7/S02ik3-ackr4aijnwyz5acny6cn7c, 0, 0, 208, obobo!
3, B2-ae3acejk4-aeinq5jqry6cen7e8/S01e2ain3ajnq4aceiknz5cekny6ae7, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3aknq4acijnr5cejry6-cn7c8/S02-ce3ej4cinrwy5cikqy7c8, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-ae3acery4cjnt5-ijq6ai7/S01c2ak3ekq4cjkqy5-ce6cei7e, 0, 0, 178, obobo!
3, B2-ak3aky4ciny5-cinr6i7e/S01c2ik3-iny4etyz5aenq6aei8, 0, 0, 120, obobo!
3, B2cin3aekry4-ceij5acknr6e/S02ek3ackry4-cijky5-in6-a8, 0, 0, 248, obobo!
3, B2-an3-cjkn4eijrw5ceijk6cen7e8/S02ikn3-ajqy4ijnw5-cinq6-k78, 0, 0, 322, obobo!
3, B2cin3aei4cejknqr5-aikr6k7c8/S02cik3aeiy4ceijnr5ak6ck7e, 0, 0, 178, obobo!
3, B2-an3acer4-ceiny5-acjq6-ck7e8/S02cik3aijk4aeir5cekr6aci, 0, 0, 161, obobo!
3, B2cin3ajry4acqrtyz5knry6n7e8/S02eik3-cekr4ejrtwz5cjry6-en7e, 0, 0, 224, obobo!
3, B2-an3-aiky4nqtwy5ciry6aek/S01e2-ik3acenr4ceijn5jky6a, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aejqr4eikqrty5aknqy6-ck7e/S02-en3jqy4aijnqt5c6aci7e, 0, 0, 477, obobo!
3, B2cin3acinq4cijktwz5iknq6-ae7c8/S02eik3-cnqr4ewz5eikqr6e78, 0, 0, 374, obobo!
3, B2cik3ae4acnrwy5-cir6-in78/S02-k3ejkny4-nqrw5jk6ace7c8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-a3-inqr4ijqtwz5aeijk6-ci7e8/S01c2ikn3cnq4ceikqtw5aknq6-ik7c8, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cin3-ciqy4kqrty5eiry6ik7e/S02ikn3-acir4cnw5ijq6-ek7c8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cei3-cein4cijkqt5ekny6-ai7e8/S01c2eik3jknry4ejknq5in6-ck, 0, 0, 124, obobo!
WADUFI
Sarp
 
Posts: 195
Joined: March 1st, 2015, 1:28 pm

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby Macbi » February 19th, 2019, 6:31 pm

Status table:
Periods 2 - 112, 2 cells
Even periods 114 - 222, 226, 234, 2 cells
Odd periods 113-123, 127-149, 157-167, 171-177, 181, 185, 189-193, 199, 201, 211, 219, 225-231, 263, 271, 277, 279, 297, 299, 313, 365, 453, 477, 505, 843, 3 cells
Even periods 224, 228-232, 236-250, 254-294, 298, 302, 306, 310-324, 328, 330, 334-348, 356, 358, 362, 364, 368, 374, 376, 380, 384, 390, 392, 396, 398, 412, 420-426, 432, 434, 442, 444, 448, 454, 460, 480, 484, 498, 502, 510, 512, 518, 550, 554, 568, 572, 606, 626, 656, 674, 678, 692, 698, 706, 716, 730, 756, 778, 788, 798, 804, 806, 826, 832, 850, 882, 894, 968, 988, 998, 1010, 1064, 1086, 1102, 1124, 1168, 1344, 3 cells
All other periods, 4 cells
User avatar
Macbi
 
Posts: 668
Joined: March 29th, 2009, 4:58 am

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby Sarp » February 20th, 2019, 3:45 am

I accidentally p1650
x = 1, y = 5, rule = B2cik3aceiq4cjnrw5ceqy6-an7c8/S02cin3aejr4cejqyz5-aeij6ek7c8
o2$o2$o!
WADUFI
Sarp
 
Posts: 195
Joined: March 1st, 2015, 1:28 pm

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby Macbi » February 20th, 2019, 5:30 am

Nice!

The rules for the p1344 and p1650 only differ by one transition, S7c. I wonder if there are more high period oscillators nearby.

They both have this ship
x = 6, y = 4, rule = B2cik3aceiq4cjnrw5ceqy6-an7c8/S02cin3aejr4cejqyz5-aeij6ek7c8
3bobo$2bo$bobo$obo!


Status table:
Periods 2 - 112, 2 cells
Even periods 114 - 222, 226, 234, 2 cells
Odd periods 113-123, 127-149, 157-167, 171-177, 181, 185, 189-193, 199, 201, 211, 219, 225-231, 263, 271, 277, 279, 297, 299, 313, 365, 453, 477, 505, 843, 3 cells
Even periods 224, 228-232, 236-250, 254-294, 298, 302, 306, 310-324, 328, 330, 334-348, 356, 358, 362, 364, 368, 374, 376, 380, 384, 390, 392, 396, 398, 412, 420-426, 432, 434, 442, 444, 448, 454, 460, 480, 484, 498, 502, 510, 512, 518, 550, 554, 568, 572, 606, 626, 656, 674, 678, 692, 698, 706, 716, 730, 756, 778, 788, 798, 804, 806, 826, 832, 850, 882, 894, 968, 988, 998, 1010, 1064, 1086, 1102, 1124, 1168, 1344, 1650, 3 cells
All other periods, 4 cells
User avatar
Macbi
 
Posts: 668
Joined: March 29th, 2009, 4:58 am

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby Sarp » February 20th, 2019, 10:08 am

Another dump
3, B2-ae3aeiqr4airz5ijkn6ac7c/S02-ac3ainq4acekq5cejqy6aci7e8, 0, 0, 172, obobo!
3, B2cik3-cijy4cejqrz5-aijk6ac8/S01c2i3-iqry4cikt5q6ck7c, 0, 0, 104, obobo!
3, B2cei3aeir4eijkrt5eikq6-i78/S02cen3ceijk4jknrwyz5-aekq6k7e8, 0, 0, 131, obobo!
3, B2-ae3aeky4aeikqyz5-ckq6-ei7/S02ei3-eqry4-ciqwy5eikqy6acn, 0, 0, 228, obobo!
3, B2ci3-cijq4-artwy5ejnqr6-i7e8/S01c2ei3-en4eijkqz5ejnq6-k7, 0, 0, 114, obobo!
3, B2-a3ajky4ceijkw5jk6ac/S02cik3ckqy4aijkqwz5inr6aek7c8, 0, 0, 308, obobo!
3, B2ci3-cnqy4ciknqtz5akny6-a7c8/S02-ak3ejqr4cknqrtw5-acer6ak7c, 0, 0, 161, obobo!
3, B2-ak3acej4cqrtw5aen6i7c8/S02cin3-cjn4ainrtz5ajkn7e, 0, 0, 594, obobo!
3, B2-ae3aceir4aikrw5cijnr6n7e8/S02n3ekny4ajqtz5-jknr6a7e8, 0, 0, 162, obobo!
3, B2cik3-enq4iknqrz5iky6ikn7e8/S02-ck3aqry4-ainqt5eijnq6ac, 0, 0, 114, obobo!
3, B2ci3ajqry4eknqrwy5acejk6-in/S01c2in3-akq4ijqtz5-c6-kn7e, 0, 0, 125, obobo!
3, B2-ae3acqr4ceijknr5akny6ein78/S02-ak3ajkny4krz5cqry6ein7e8, 0, 0, 202, obobo!
3, B2-ak3aceik4ew5ace6ekn/S01c2ikn3-anry4jqz5ainry6-n, 0, 0, 388, obobo!
3, B2-ae3acjq4iknqyz5aci6ekn78/S02ei3cjkq4cjnqryz5-ejkr6-ek, 0, 0, 228, obobo!
3, B2ci3-inqy4-ejrwy5-ceq8/S02in3cjry4cijnr5e6ik7e, 0, 0, 108, obobo!
3, B2cei3einr4ceinrwy5ce6ik7e8/S02-ak3-jry4-cntwy5aky6acn7e8, 0, 0, 328, obobo!
3, B2-ae3-eikn4cijqwy5eqy6ac/S02ik3-eky4aeiqr5eiqy6aik, 0, 0, 133, obobo!
3, B2cik3ary4-acknz5-n7c/S02ain3ek4ijn5cijnq6ak8, 0, 0, 116, obobo!
3, B2cin3acky4cenrtwy5-ijkq6a8/S01c2aek3ikry4ijkqz5iknq6aci, 0, 0, 102, obobo!
3, B2-an3a4cr5aejny6cik/S01c2-ce3j4aeirt5ajr6i8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3acejy4kqr5-ikq6-ek7c/S01c2ek3-akn4cinqtyz5-acjr6-ak7, 0, 0, 216, obobo!
3, B2ci3-inry4it5aknq6cin7c8/S01c2ain3-nr4int5aejnr6-i, 0, 0, 150, obobo!
3, B2ci3akq4-aenqz5aeiqy6cei8/S01c2k3-cey4ceknty5cenqy6k7e8, 0, 0, 102, obobo!
3, B2cin3aenr4ceijqtw5-jkqr6ac7e/S02akn3knqry4cikty5iy6-k, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-an3cikqr4ciknqr5anq6ik7e8/S01e2-ac3jq4ceijw5-eikq6ae7e, 0, 0, 112, obobo!
3, B2-a3q4-cqwz5acjny68/S02ikn3ijknq4-acinq5-enqy6-kn7, 0, 0, 402, obobo!
3, B2cik3-jnqy4-rtyz5-cknq6aek8/S03aekqy4aiwyz5aeinq6-ck7c8, 0, 0, 164, obobo!
3, B2-an3ikq4-acqty5jkr6-an7c/S02eik3ekqry4aeijrw5ejkqr6acn78, 0, 0, 184, obobo!
3, B2ci3-jnry4cjt5-ikr6n7e/S01e2akn3ak4aejnqy5eqy6eik78, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ak3aknq4eijknwz5-ikr6-an7e8/S02-ae3acy4cejryz5aikry6ck7c, 0, 0, 104, obobo!
3, B2cik3aeir4cekwyz5ejnr6an8/S02cei3einry4ceiqry5nqry6ck7, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3a4cejz5eknry6-a7e/S02-ck3-ai4cq5ciqry6cei7, 0, 0, 374, obobo!
3, B2-ak3cekr4aenqr5cjkqr6acn8/S02-en3eikq4aeikntw5ai6ai7, 0, 0, 118, obobo!
3, B2cik3akqy4-akqtw5-ac6ai/S02ain3ajnq4aikqt5aeijq6cn, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cei3acnr4-rtw5eij6-kn7/S01c2ci3cij4ikt5eqy6aci8, 0, 0, 178, obobo!
3, B2ci3anry4-ikny5acjky/S02ein3-ceny4cejkt5-ciky6ai7c8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-ak3ei4-ceit5eijq6c7c/S02in3-cek4cikrwy5-ack6cn78, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cin3-knry4eikrwyz5aeqr6ac7e8/S02i3enq4ekrty5cjkqy6kn7e, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cin3aiky4cirwz5ainry6cei7e/S02cik3aeiqy4cinqyz5-cek6ck7, 0, 0, 118, obobo!
3, B2-a3aceik4aceikr5ejq6ae8/S02i3ceij4aekqtyz5ry6cek7c, 0, 0, 114, obobo!
3, B2-ak3ary4cnwyz5jn6ace/S02-ak3-ejy4aeinry5ceny6in8, 0, 0, 104, obobo!
3, B2ci3an4eijrty5aeiy8/S02ae3eq4act5i7e8, 0, 0, 114, obobo!
3, B2cik3aejqr4-cjnqr5aknq6ci7c8/S02-ai3cijky4acnt5-jky6ikn, 0, 0, 106, obobo!
3, B2cin3-eikn4akqtwz5aejqr6ci7/S01c3eiy4aijnwyz5-ajk6ci8, 0, 0, 270, obobo!
3, B2-a3-ijnq4ceijkqy5-acnr6-e/S01c2aci3akqr4-ctwyz5-cikn6in8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cin3acqry4-cenqt5ac6ei8/S02ekn3-cknq4aceqrty5n6ik, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cin3-knqy4aijk5ij6-ik78/S02akn3acry4acekrz5-acer7e8, 0, 0, 200, obobo!
3, B2cik3ajqy4-ajnw5ajky6-ik/S012cik3aijky4aejqy5-n6ikn7, 0, 0, 115, obobo!
3, B2cin3any4-aenrw5aeqr6-kn7e/S01c2ce3acr4acijnrz5-inqy6-kn7c, 0, 0, 164, obobo!
3, B2-ak3aqy4aeikw5cinq6ik7e/S01c2ci3-knqr4aekt5eijqy6cen, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cei3aejy4aceiry5acenr6cin7e/S02ik3ceijk4acenrt5-cnqy6-in7, 0, 0, 120, obobo!
3, B2cei3inqr4jr5aejnr6ei8/S01e2ekn3cenqy4ek5aei6ci7e8, 0, 0, 122, obobo!
3, B2-ae3aejr4eikr5-eir6-ak7c8/S02in3-jkq4aejkwz5-aky6-ek7e, 0, 0, 108, obobo!
3, B2cik3acei4cirz5-ciny6aei/S01c2ei3aeiy4knqrz5aejry6ace7c8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cei3knqy4ciknrz5ejnq6-n7/S02-an3cen4aceirt5-cenq6ain, 0, 0, 114, obobo!
3, B2-ae3aejq4-ainrw5-kry6-cn78/S02cn3acjqr4-ceiqy5-aeq6e7e8, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-ak3acjk4ijrz5aejry6/S01c2-ae3aeknr4acnqz5aeiky6ak7, 0, 0, 103, obobo!
3, B2cin3acijr4ijknrw5ceiry6c7e8/S02i3cijkq4cinrtz5ijqy6ai, 0, 0, 102, obobo!
3, B2-ae3akqry4-acnqw5-ekqy6n7e/S02cei3nqr4-cktz5jnry6ce8, 0, 0, 308, obobo!
3, B2-an3ajkqr4cejqrwy5-cejn6-a7e/S01c2cek3cjnry4akrw5any67e, 0, 0, 110, obobo!
3, B2cin3aqr4ackqrtz5ce6ci7e/S01c2ik3ajkny4ceijnw5aeijy6aik, 0, 0, 100, obobo!
3, B2cik3aceq4-k5-cej6ci78/S02ei3-cenq4awyz5-ar6ck8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cei3-aij4ajknyz5acjn6cn7e8/S01c2i3jny4acentw5-akn6cin78, 0, 0, 106, obobo!
3, B2cin3-nqry4acinryz5-aey6c7e/S02en3ceq4jnrtwyz5acjnq6-en7e, 0, 0, 404, obobo!
3, B2cik3acei4kqt5ajnqy6-n7/S02c3ejr4ijrtw5jry6ik8, 0, 0, 414, obobo!
3, B2cik3aeqy4ikwz5kqry6-a7e8/S01c2aei3aq4-eknqw5airy6ei7e8, 0, 0, 184, obobo!
3, B2cin3-iknr4iknqrz5cknq6akn8/S01c2-ac3einy4aciknqw5jqry6-kn7c, 0, 0, 172, obobo!
3, B2ci3aejr4acknq5akqy6i7e/S02ek3-ijq4akrtyz5akqry6k8, 0, 0, 172, obobo!
3, B2ci3-ckn4aceiqwy5cik6-ck7/S02eik3kq4-ikwyz5-ckr6ckn7c8, 0, 0, 792, obobo!
3, B2-ae3aeq4aqw5eqy7e8/S02ikn3cenry4anrty5-cein6-ek, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cei3aeinr4inqr5-acei6-i7/S03-acy4-ejqty5-cin6cn8, 0, 0, 188, obobo!
3, B2cik3-qry4jknqyz5ikq6ace7c/S02ik3ijk4ijkwz5cijq6aek, 0, 0, 120, obobo!
3, B2-a3aeqry4ceijqr5ijknr6-a7e/S02-n3aknqr4cjnqwyz5aejkn6an7e8, 0, 0, 116, obobo!
3, B2ci3acjkr4ceiky5acny6aci78/S01c2-ce3cqry4-ajy5-ejk6-ai7, 0, 0, 156, obobo!
3, B2-ak3eikr4acikryz5-kny6ein/S012ce3cnr4ijkntwz5ceqry6ain8, 0, 0, 271, obobo!
3, B2-ae3aeik4ceijky5-ciky6-cn7e8/S01c2i3-aey4ckqry5-cer6i, 0, 0, 208, obobo!
3, B2-ak3acey4ceijz5-nq7c8/S02ain3akn4aciqtyz5ijn6-n7c, 0, 0, 122, obobo!
3, B2-a3jkqy4ikqrtyz5-aeq6cik7e8/S02ek3ceijy4jnqtw5jknr6akn78, 0, 0, 179, obobo!
3, B2-an3eky4aejntw5-aknq6-n8/S02akn3ceiky4anqw5-cei6aci7c8, 0, 0, 240, obobo!
3, B2ci3acein4ceinqtz5-ary6ck7e/S02-ci3cjqr4aknty5jqry6ek7e8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-an3a4iknw5-ajkr6ace7c8/S02-an3-ikny4aijknrz5-ikr678, 0, 0, 214, obobo!
3, B2-ak3aekqy4-aert5-ejry6ik7c8/S02-k3eijnq4cjqty5-ciry6akn7e8, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-ak3acek4acejktw5cek6-in78/S02-c3eijnq4ciq5-jkry67c8, 0, 0, 689, obobo!
3, B2cik3aceik4-ackrz5nry6in/S01e2aen3en4cejkt5-cjn6n7e, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-a3-ceiy4eiknqtz5cekn6aei8/S03iknq4-citwy5aeqry6-an8, 0, 0, 102, obobo!
3, B2cin3acein4enqr5cik6ci/S01e3-acjn5iry6ik8, 0, 0, 162, obobo!
3, B2ci3acek4eirty5ackn678/S02-n3-cjry4aceinr5nqy6ace, 0, 0, 176, obobo!
3, B2cei3acey4acijknr5acjqy6ai7e/S02aei3anqr4cikz5ace6c8, 0, 0, 102, obobo!
3, B2ci3aeknr4-cqryz5cny7e/S02aik3r4cijntwz5ciqy6i7, 0, 0, 704, obobo!
3, B2cik3ak4-ijknw5er6aei7/S01e2a3jr4ijknqty5aeiny6ei8, 0, 0, 106, obobo!
3, B2-ae3acjr4enqtz5nqr6c7e/S02cek3eiqr4akqwz5aijy6-an, 0, 0, 100, obobo!
3, B2cei3acery4cjknrw5eknr7c8/S02eik3aek4aijky5-jkry6ai7e8, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cin3aejqy4-ijqwz5ejky6-ci/S02cek3cn4aekntw5ejnq6i, 0, 0, 230, obobo!
3, B2cei3eqry4-cr5eik6cin78/S02ae3aeiky4iwy5-aikn67e8, 0, 0, 102, obobo!
3, B2-an3eknr4ceijkw5cijnr6-ik7e/S01c2ikn3aeijr4ajnqy5aekny6-ce8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2cin3aeqy4-ikntz5-eik6-ac7c8/S02-ce3-inr4aiqrwz5ckry6en7e, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3-cinr4ceijz5jy6ce8/S02-en3jq4acijkt5an6ac, 0, 0, 106, obobo!
3, B2cik3ackry4-cnrt5ijnry6acn7e8/S01c2cin3-cery4ceqrtyz5cny6k78, 0, 0, 160, obobo!
3, B2cik3aenq4-cjkw5aikry6cik7e8/S01e2aei3ijq4knrw5ejkqy6ack7e8, 0, 0, 110, obobo!
3, B2ci3ar4eijknr5-ainr6ei7/S01c2ace3-cnry4-cekqr5cenq6cik7e8, 0, 0, 104, obobo!
3, B2cik3air4cikty5-jy6-e7/S02n3-ejny4-nt5acjnr6aen7e8, 0, 0, 137, obobo!
3, B2cin3-ijkr4aentyz5aenqr6aci78/S02cek3aen4acqrtwz5cekqy6ae7e, 0, 0, 110, obobo!
3, B2cik3ae4aceiqry5cek6cik8/S02-an3-jnqy4-knqy5acnr6cen8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ak3ery4aek5-nq6a/S02aik3in4cnqr5-ejqy6-an7e8, 0, 0, 106, obobo!
3, B2cei3-ijkn4aikqty5aen7c/S02cin4-akrtw5aciqy6-kn, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-a3ciny4qrw5eknr6ac8/S02-a3aceqr4eiknqwy5ajn6-ce7e, 0, 0, 120, obobo!
3, B2cei3ejkn4aknqwz5-cqry6-en7c/S012ck3-acij4aejkqwy5acenq6ai, 0, 0, 174, obobo!
3, B2-a3qr4cjkt6ack/S01c2ei3ejny4aektyz5-knq6ek7e, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cin3-ejqy4c5-inq6ce78/S01c2ein3eijkn4-anqt5-kqry6-ai7e, 0, 0, 228, obobo!
3, B2-ae3-cijr4cew5ijnqr6-ik78/S02ik3j4aenqrw5ery6in8, 0, 0, 109, obobo!
3, B2cik3aeky4-iqtwy5acej6aek8/S02-cn3acej4eijkrwy5cry6akn, 0, 0, 340, obobo!
3, B2-a3-eijn4cirtz5cejy6i8/S02-n3ciy4jrty5acr6-ek7e8, 0, 0, 116, obobo!
3, B2cin3anqy4aekrtw5acejr6aei/S02ikn3ay4-cnqry5-nq6in7c, 0, 0, 191, obobo!
3, B2cin3-enqy4eikryz5qry6ei8/S02ik3-cn4ckrz5-acry6ain8, 0, 0, 116, obobo!
3, B2-ae3aqr4-aeiqt5-aeq6cin7e8/S02ei3ejqry4ijny5ajnq6cn8, 0, 0, 102, obobo!
3, B2cei3ek4ejry5aiy7e/S02-cn3ijn4ik5y6i, 0, 0, 122, obobo!
3, B2-an3nqr4eiqty5-ai6a78/S02-ai3-jkny4cejkrtw5-aj6ak8, 0, 0, 193, obobo!
3, B2-ak3-iq4-acikr5acnr6cei7c8/S02cen3cijn4ikryz5aeny78, 0, 0, 246, obobo!
3, B2cik3-cinq4-anqry5-aciq6-an/S02k3-cei4ijntyz5-cjkq6ik78, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aceky4jkqrz5cjkqy6cen/S02ei3ejky4cknwyz5-qy6-kn78, 0, 0, 466, obobo!
3, B2cei3cjqy4cijz5-cnqr6c7/S01c2-ak3-eny4cinrwz5ijnqy6eik7c8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2ci3aeijk4-nqtwz5cijnr6n78/S02cin3ejny4acejqry5eik6acn7c, 0, 0, 538, obobo!
3, B2-a3aeq4cejnwyz5cjnqy6k/S02ci3anqr4ejryz5-enry6-ai, 0, 0, 192, obobo!
3, B2-a3-aeij4jnrwz5nqy6ek7c/S01c2-ac3cqry4aceknqz5ceiqy6aei7c, 0, 0, 120, obobo!
3, B2cik3aekqr4einqtyz5cik6n/S01c2i3ajnq4ejnrt5ae6ei, 0, 0, 100, obobo!
3, B2-an3ace4einty5ikry6ak/S02ain3-cjqr4ct5ikr6ci7e, 0, 0, 112, obobo!
3, B2cin3aejqr4einq5jkr6ae78/S01c2aei3-anry4kqrtwyz5cikq6ik7c, 0, 0, 206, obobo!
3, B2cik3acejr4-aqtyz5-cein6i7e/S02i3cknr4aeijny5eij6aik7e, 0, 0, 114, obobo!
3, B2cik3akqy4kqrtw5enqry6aen/S01c2aei3-cenr4-akqwz5aekqr6in7e8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-ak3-aiqy4acijw5ej6-en7c8/S02-an3jnqy4eijq5aijry6-n7, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3aknr4ceik5jnr6ikn/S02ei3-eik4cekrwy5aijqr6i78, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-ae3-cijn4eikr5-nqr6ekn78/S01c2-cn3eknry4-eqtwy5aeny6ac7e8, 0, 0, 122, obobo!
3, B2cin3ajqry4ceky5-cjkq6eik/S01c2-kn3-ary4-nrtyz6aci, 0, 0, 166, obobo!
3, B2cin3aejk4ejz5-ei6ci7e8/S02ein3ejnqr4crtwz5kr6ac7c, 0, 0, 438, obobo!
3, B2-ak3-ikn4aciknqy5eknq6ae/S01c2ikn3ceijn4ijty5ejn6cn, 0, 0, 192, obobo!
3, B2-a3ikqr4cejnrtz5aiy6aik/S02kn3ceikq4ijnqtwz5nqy6ck, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cei3cikqr4-nrw5acnr6aei7c/S01e2i3cey4cerw5-jkry6ae7c8, 0, 0, 118, obobo!
3, B2cik3aeqr4cerwyz5ciy6-cn7e/S02-an3-ceny4iqtwy5ir6cei7e, 0, 0, 118, obobo!
3, B2ci3anqr4ijwy5acenq6i8/S02ik3-cinq4-nqrtw5cinqy6ck7, 0, 0, 118, obobo!
3, B2ci3acjkq4cinqry5jnqr7e/S02-k3ceknr4acy5ijnr6k7c8, 0, 0, 120, obobo!
3, B2cin3-jknr4ceijrty5acknq6-ac/S02aen3ceijn4-iny5eijr6ae7c8, 0, 0, 292, obobo!
3, B2cik3aknqy4ijrtw5ajkn6ik/S01c2ain3ajkq4-eiqt5c6ai7e8, 0, 0, 182, obobo!
3, B2cin3-cikn4ceijqwy5cey6i7/S02-ac3acnqy4cjnq5-ceij6i, 0, 0, 152, obobo!
3, B2ci3-nqry4ceirty5jqr6ik8/S01c2ain3y4einqyz5ceij6ac7e8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aceir4-aikrt5eiqry6akn7c8/S02cik3aeq4ew5-ikry6cn78, 0, 0, 154, obobo!
3, B2cik3aeqry4-ajtwy5acjqr6-in8/S02ik3-cijr4-enqy5ceikn6an8, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-ak3enq4cjkqry5aeny6cen7c/S02-ae3-cj4aeijrw5-ikq6cn7e8, 0, 0, 265, obobo!
3, B2cik3acei4aei5eknry6ack/S02ei3ijkny4ceijt5aijy6c7c, 0, 0, 234, obobo!
3, B2cik3acjr4eiqt5ekry6-ak7/S01c2ek3aj4nrtz5-cjnq6cik7e, 0, 0, 118, obobo!
3, B2cin3acjqr4ceijny5-iky6-ei7e/S01c2in3ceny4-aeitz5iknq6-en7c8, 0, 0, 118, obobo!
3, B2ci3-jny4ikwz5aeijk6-k78/S02ikn3-jkq4jkry5eqry6cen7, 0, 0, 408, obobo!
3, B2cin3-cnr4inz5-cer6-ac8/S01e2k3aei4ijr5acjkr6ak8, 0, 0, 162, obobo!
3, B2cei3cejky4aerw5knq7e8/S02ik3eikry4ekry5iny6cik8, 0, 0, 118, obobo!
3, B2cin3aeknr4aeikn5aeqry6-ac/S02aei3-ciy4ir5-ij6k7e, 0, 0, 422, obobo!
3, B2cik3aekry4ejknrwz5acnq6aci78/S01e2aen3nqy4ejknrtw5cjqy6e7e8, 0, 0, 108, obobo!
3, B2cin3-knry4iknrwyz5cej6ck7e8/S02in3-cin4cijrtyz5cenq6c7e, 0, 0, 114, obobo!
3, B2-ae3ajknr4eikrt5acnqy6-i7e8/S01c2-kn3ej4eknq5ekq6in, 0, 0, 218, obobo!
3, B2-ak3aceir4-cjnz5ejy6an7e8/S03aeknr4cjktz5jqry6ce78, 0, 0, 122, obobo!
3, B2cin3ajkny4aiknrwz5n6-e8/S02ikn3-jnq4acekyz5aeiky6-an7, 0, 0, 262, obobo!
3, B2-ae3-einq4-anrtw5ainqy6-ae7/S02-e3akq4aenqrwy5anr6aik7c8, 0, 0, 120, obobo!
3, B2-ak3aqry4inqyz7e/S02aei3-ceqr4ceknrz5ny6ac78, 0, 0, 108, obobo!
3, B2-a3ceir4eijrt5-jkny6ckn8/S01c2n3eikq4cy5aci6ai78, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3ajkn4ijknyz5cqr7c/S01c2akn3ijqr4cijt5-ceky6in78, 0, 0, 226, obobo!
3, B2ci3aeijq4aeijq5ekqr6c7e8/S02eik3cejnq4knrty5eiqy6aik7, 0, 0, 116, obobo!
3, B2cei3aejny4cetyz5-inq6aci7e/S02ci3cijk4aenz5aijkn6, 0, 0, 202, obobo!
3, B2cik3acejq4jqrt5-aij6i/S01c2in3qry4aenrw5-cir6-ek7e8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-a3ajkr4acirty5ikr6-an7c/S02cik3cj4-ajky5ijy6e7c8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-a3aekr4ceijrwy5acqr6-ae/S023cejr4eiqtw5aekr6i7e, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-ak3ijkr4enqrz5aijny6aci7c/S02cei3iq4crty5iqy6k8, 0, 0, 112, obobo!
3, B2-ak3cjk4aejknqt5jqy6acn/S02cei3-ejkr4ceinqyz5nqry6ikn7e, 0, 0, 360, obobo!
3, B2cei3-ijky4ekt5cijq6ac8/S02cik3-aiq4aekrt5aij6ak8, 0, 0, 106, obobo!
3, B2cik3acekq4aeijkny5-acry6ei7e8/S02ei3aknqy4acnqtyz5-jr6cek7e8, 0, 0, 160, obobo!
3, B2cik3ajkqr4aceiknq5-ijr6cik/S01c2-ce3eiq4ejkqwyz5cjk6, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ak3kqy4ceinrwz5jky6ek7e8/S023-aeqy4eknqry5jnry6-kn7e8, 0, 0, 120, obobo!
3, B2cin3-cijr4iqrtw5aejnq6-en7/S01c2ae3ajkry4inqryz5ejkr6aei8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3acq4cinrw5aeky6ck7c8/S02eik3ackry4ijnrw5eiqr6ai8, 0, 0, 104, obobo!
3, B2cin3-cjnq4eijknq5ciq6-ai78/S01e2a3aijqr4ijqrtz5-jnry6cek7e, 0, 0, 180, obobo!
3, B2-an3ikr4ijqyz5aejy6-cn7e/S02n3-kn4-anr5-acr6-ai7c8, 0, 0, 696, obobo!
3, B2-ak3acjkr4ckrwyz5aciky6-ik7e8/S01c2cik3jnqy4jknr5acnqr6cei, 0, 0, 137, obobo!
3, B2-ae3-ciny4cjkn5-jkny6aci7e8/S02ikn3jknr4-aejnq5-aqy6-in7, 0, 0, 214, obobo!
3, B2cik3aejr4eikqrw5-ejkr6an7e8/S01c2i3aekny4-jkty5aeinr6ein8, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-ae3aeqy4ekw5acjr6cek7c8/S02eik3-nr4aiknqt5-cen6ci7c, 0, 0, 238, obobo!
3, B2cin3aijr4knyz5-aenr6ikn78/S02-ae3eijny4-ijtwy5ikqy6an8, 0, 0, 458, obobo!
3, B2-a3-ciqy4ceiqty5cenqr6-ek7e8/S02cik3aiknr4-iknwz5acey78, 0, 0, 110, obobo!
3, B2cin3aejkn4akqrtwz5-acik6ai8/S02cn3-ej4-knqwz5knq6e7c, 0, 0, 404, obobo!
3, B2cin3aikq4aekyz5ci6-en7/S02ci3-acky4enr5ekn7e, 0, 0, 120, obobo!
3, B2-a3n4eiqtwz5aekr6-ei7e/S01c2ac3cejqy4cejkry5aciny6ack78, 0, 0, 110, obobo!
3, B2-ak3aeikq4ejknr5ackry6aei/S02en3ekr4jrtyz5eikqy6-kn7, 0, 0, 190, obobo!
3, B2-ak3eqry4aeik5-cik6-en7/S02-ek3aejy4-ciwz5aeiqr6acn, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cei3aejy4aekqrz5-cjr6ci8/S01c2cik3air4-krtw5acejk6e7e, 0, 0, 110, obobo!
3, B2cin3acejr4-ijnt5ceny6cik7c/S02in3kqry4cejkrt5-ckqr6cik7c, 0, 0, 178, obobo!
3, B2-an3aery4ajqrw5acnqy6ack/S023ik4aknqrt5kqy6cen7c8, 0, 0, 112, obobo!
3, B2-ak3aq4cijktwy5-knq6ci7e8/S01c2akn3ckqy4cekntwy5inqr6-ik78, 0, 0, 142, obobo!
3, B2ci3-iy4cejn5acnqr6ckn/S02ae3ejqry4jknrwyz5akry6-kn78, 0, 0, 230, obobo!
3, B2-an3eikr4aijkqtw5-cn6aen7c8/S03ciq4qrwy5cjnqr6ei7e8, 0, 0, 184, obobo!
3, B2-ak3-cjnq4acqz5aceij6i7e8/S02ik3eijkn4aciq5-jkqr6c7c, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-a3-ijn4cinrwyz5-aen6aen7e8/S02-a3eq4-aenq5acejn6ae78, 0, 0, 1486, obobo!
3, B2cik3acjr4eikrwyz5-cinr6c7e/S02ek3jnqr4aknqrz5-eqr6-c7c, 0, 0, 284, obobo!
3, B2-ak3cjqry4aeijz5ekry6n7e/S02ikn3-cqr4-ciqz5aij6ai7e, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3acejy4ckqry5-cinr6aci/S02ei3anq4-rt5acnry6-ac7, 0, 0, 184, obobo!
3, B2cin3-jqy4cejktwz5akq6ei7c8/S02n3-cijn4ceknrw5ciy6ein78, 0, 0, 498, obobo!
3, B2cin3-cjqy4aeqwy5ekn6cen7e8/S02cei3einq4eikz5eijy7e, 0, 0, 110, obobo!
3, B2-ak3aeik4cjktwy5-ei6ekn78/S01c2cik3-knqy4eikw5ijky6en, 0, 0, 111, obobo!
3, B2cin3aen4acejkwz5-iky6cik7c/S02in3qry4aijkqrz5-ajqr6ck8, 0, 0, 394, obobo!
3, B2ci3-ejkn4enqrw5acjkr6-ac7c/S02ek3aeijy4ijqt5-cijq6-ac7e, 0, 0, 214, obobo!
3, B2cei3ceik4aciw5ijnqr6ik78/S02i3-ckqr4art5iy6a, 0, 0, 100, obobo!
3, B2cin3-ciky4eiknqty5jy6aik/S01e2ei3-acjr4ceijq5c6ikn7e8, 0, 0, 118, obobo!
3, B2ci3-jnqr4-acrtw5ckq6-ak7e8/S02aei3ckry4inrtw5-eijy6ei7c8, 0, 0, 510, obobo!
3, B2cei3aejqy4-aekqy5-ajkr6e7e8/S01c2i3-air4-ainqt5ay6ak8, 0, 0, 108, obobo!
3, B2cin3ajqry4-acjz5-iqr6ae7/S02acn3-aci4cjnwyz5jkqry6ai7e, 0, 0, 112, obobo!
3, B2ci3-cijy4ejkny5eiq6-an7e/S02-ce3ae4cjqty5enry6aci7e8, 0, 0, 112, obobo!

I will also be running another search that might find some 1000+ period oscilators

p1486
x = 5, y = 1, rule = B2-a3-ijn4cinrwyz5-aen6aen7e8/S02-a3eq4-aenq5acejn6ae78
obobo!


EDIT: that other search found a p1518 in the first 50000 rules
I will share the other results tomorrow
x = 5, y = 1, rule = B2cik3-jkny4ceinrz5cenq6-a7c8/S02cei3ejn4aejkqwy5aiqr6aen7e
obobo!
WADUFI
Sarp
 
Posts: 195
Joined: March 1st, 2015, 1:28 pm

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby Sarp » February 20th, 2019, 2:09 pm

That search was more productive than what I thought it would be

p1053
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiq4cjnqrwz5ekn6-ac7/S02cin3cer4eijkq5acijn6cen7e8
obobo!


the whole census
3, B2cik3aeiqr4enw5ey6in8/S02cin3ae4aenw5ejr6cen78, 0, 0, 272, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cijnrw5cejn6ei8/S02ci3e4aei5cejny6ckn7e8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3aeiq4n5c6i/S02cik3aekq4aeikry5q8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-an3aeiqr4eijnqrw5cejnq6ik78/S02ci3ceq4aeinrwz5ckr6ck8, 0, 0, 203, obobo!
3, B2-ae3aeiq4nqr5ckny6-a8/S02ci3-ciny4-jkty5eijy6cn7c8, 0, 0, 208, obobo!
3, B2-a3aeiqr4n5cej6cik7e8/S02cik3ejqr4ceijknw5jy6c8, 0, 0, 166, obobo!
3, B2-ae3aeijq4cinqrz5aeky6ci7e/S02cin3ejr4ceijryz5-eknr6k78, 0, 0, 494, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceinrz5cenq6-a7c8/S02cei3ejn4aejkqwy5aiqr6aen7e, 0, 0, 1518, obobo!
3, B2-ae3-jkny4enqw5cen6i8/S02cei3aeq4aeikrz5akqr6acn7e, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aeiqr4acn5cej6in7c/S02ci3cejkq4acejnqy5cnqry6cn7e8, 0, 0, 328, obobo!
3, B2cik3aeiq4-krtwy5cny6i8/S02-ak3eqr4acejyz5ejn7c8, 0, 0, 154, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinqrz5cy6i7e/S02cin3aekqr4eikrz5-acjq6en7, 0, 0, 198, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinz5k6ik7/S02cin3-ikry4aeiw5aeknr6e7c, 0, 0, 406, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnqrw5acjqy6-ae/S02cin3acejk4cej5aeij6akn7, 0, 0, 240, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cinqrw5ejkq6ein7c/S02ci3-aijy4-jnrtw5ceij6an78, 0, 0, 255, obobo!
3, B2-a3aceiq4cijnrz5acej6-ak7e/S02cik3ejknq4eiknqwy5-ijny6ak7, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einqrwz5j6-an7/S02cei3acer4ceirwyz5-eiqr6c7e8, 0, 0, 406, obobo!
3, B2cik3-ckny4cinw5ejn6in8/S02ci3cejkn4-cqtwy5cjq6aek7, 0, 0, 352, obobo!
3, B2cik3-knry4einr5cj6-ae/S02cin3aer4ceiryz5acny6ce7e, 0, 0, 200, obobo!
3, B2-an3aeiq4jnqrz5jky6i/S02ci3cejkn4aceinqy5iknqy6-ei7e8, 0, 0, 210, obobo!
3, B2-ae3-jkny4inqr5acekq6ci/S02ci3e4acejknq5eij6ck, 0, 0, 200, obobo!
3, B2-an3aeiq4cijnw5-ainr6-ak7c8/S02-ae3ejkq4eijqr5aeijy6aek, 0, 0, 188, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aijnwz5ekq6eik7e/S02-ak3er4cejkr5-ejkn6ack7e, 0, 0, 186, obobo!
3, B2-an3aeiq4-aktwy5ajqy6-ak7/S02ci3ejr4eknqz5eikqy6ck7c, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3aeiq4eijnrw5cey6-a78/S02-ak3aejr4aceiryz5ej6k7e8, 0, 0, 202, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4acin5eqy6ei7/S02cei3ceq4cejwz5anqr6aen7c, 0, 0, 554, obobo!
3, B2-an3aeiq4cnr5aeqy6in/S02ci3ceknq4aeinqrw5-iy6aek7e, 0, 0, 272, obobo!
3, B2cik3-ckny4enqr5jnq6ci78/S02cei3ejkqr4eijkrz5-cejr6ckn7c, 0, 0, 226, obobo!
3, B2cik3aceiq4cenqrwz5ejkn6cik7e/S02cin3ejkqr4ceqryz5ceijq6cn7e, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ae3aceiq4jnrz5ajnqy6cei8/S02cin3cekr4-jnqtw5-kry6ek78, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-an3-jkny4acinqrw5cjnq6cin7/S02ci3cej4-ckqtw5eqr6ak8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnrz5ackny6cik8/S02-an3acek4cejkw5iq6ack78, 0, 0, 160, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inw5ejy6-ac7e/S02cik3ek4eijkn5einqy6k7e, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cejnq5cej6cei7/S02ci3ejkqr4aceknwy5acikn6c78, 0, 0, 127, obobo!
3, B2-ae3aceiq4einz5cejkn6-ae7c8/S02cei3ejqr4ceijkrw5aeir6a8, 0, 0, 149, obobo!
3, B2cik3-jkny4cinqrz5cqy6-an7e/S02-ae3-ciny4ceijq5jknq6c7, 0, 0, 162, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnrw5ejkq6-ak7e/S02cei3enr4aceqrw5-anq6ce8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-a3-jkny4cinqr5cej6-a8/S02cin3eknqr4aceiq5ainry6acn7e, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cnz5eknq6-ac7e8/S02cei3aejn4aceqr5ceqy6cen78, 0, 0, 1432, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ainrz5jkqy6cei8/S02ci3ae4einry5cejn6cn7e8, 0, 0, 168, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inq5ky6ci78/S02-ae3aejn4acejkyz5akny6ck7c8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceinz5cj6ein8/S02ci3cer4-jty5-ckqr6ak, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-an3-ckny4cenqw5ejnqy6cin/S02ci3-aiky4ceijwy5eik8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3-ckny4cinr5ky6-an8/S02-ak3ace4cejnqyz5ceiry6-i7e, 0, 0, 202, obobo!
3, B2cik3aceiq4cenz5ejkn6ik7c/S02cin3er4eijkqwy5cinq6akn7e8, 0, 0, 166, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnq6eik/S02ci3ejkqr4aeinwy5aejky6ack7e, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cnqrwz5cjn6cik/S02cei3aceqr4ceiy5-ajqy6ace8, 0, 0, 410, obobo!
3, B2-an3aeiq4enr5ajky6cei7c/S02ci3ejnr4eijnqyz5cjk6ac7e, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3aceiq4cenqrz5-aijr6-ac7/S02cei3eknr4-jkqrt5aijq6cn7e, 0, 0, 162, obobo!
3, B2-a3aeiq4inrwz5ekny6ik7c8/S02cik3eq4-kqtw5ainy6k8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-an3aeiq4cijnqrz5en6cei7e8/S02-ae3en4aceinwy5-ejry6ck, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aceiq4ceijnz5ej6i8/S02ci3ejknr4aeinw5einy6cek7e8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aeiq4nrwz5acej6cin8/S02cei3eqr4-nqt5-acjn6-in8, 0, 0, 165, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceinqw5-aiqr6cei8/S02-an3cen4einwyz5cijr6ck8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einrw5ckqy6cei7/S02-ae3aejr4aejn5ceinr6kn, 0, 0, 977, obobo!
3, B2-ae3aeiq4jnr5-acir6-ae7e8/S02-ak3ceq4aenqrwz5eikqy6ce8, 0, 0, 162, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinw5cjq6ik8/S02ci3-aijy4-ktw5-cnry6acn7e8, 0, 0, 404, obobo!
3, B2-an3aeiq4einqrz5acekn6cik7c8/S02cin3ekq4-tyz5cjqry7e8, 0, 0, 245, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aeinq5n6-ak7c/S02ci3cen4aeikn5-ajy6a, 0, 0, 208, obobo!
3, B2cik3aceiq4nqrwz5ny6-an8/S02cei3ek4-crtw5e6a, 0, 0, 184, obobo!
3, B2-an3aeijq4ceijnqr5acekq6ik7e/S02cik3eknqr4einwyz5ceiky6e, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-a3aeiq4ceinq5n6cik7/S02ci3enqr4aeikrwz5-jknr6-ik7, 0, 0, 154, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnqz5cejy6-a/S02ci3ceq4-inty5-cjny6cek7e8, 0, 0, 405, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cenqw5ky6ci7e/S02cei3ejr4eijkwy5-iknq6c, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-an3aeiq4einqw5en6-an8/S02cei3-aiy4aenrz5-acjq6en8, 0, 0, 226, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aceijnw5cejkq6ein/S02ci3ae4aceikw5ceiqr6ckn7e, 0, 0, 133, obobo!
3, B2cik3aceiq4cejnqz5aknqy6i8/S02cei3aenq4aceknqw5einy7c8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cik3aeijq4eijnz5ejknq6-ak78/S02ci3ekr4cenrz5ajqy8, 0, 0, 412, obobo!
3, B2cik3aeiq4inr5cn6cik7c/S02-an3en4-crtyz5-inqy6ak, 0, 0, 288, obobo!
3, B2-an3aeiqr4inqr5jny6-a78/S02cin3enqr4acejn5-acjr6cen7e8, 0, 0, 394, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ajnrz5jny6i7e8/S02ci3cer4ceinrw5cjqy6kn7, 0, 0, 630, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aeijnz5ek6eik7c8/S02ci3ae4aceiknq5acq6an7e8, 0, 0, 226, obobo!
3, B2-an3aceiq4-aekty5ny6i7c/S02cei3eqr4eijknz5acek8, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-a3-kny4inqrwz5ejqy6-a7/S02cin3e4eikqrwy5cekny6-in7e, 0, 0, 162, obobo!
3, B2cik3aeiq4anq5acqy6-ac8/S02ci3-ikny4einrwz5ijr6-ai7, 0, 0, 161, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinq5ajqy6ik7e8/S02-ae3ejknr4aceikn5jk6ce8, 0, 0, 160, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4einqw5cjknq6cin7/S02cei3aejq4ejkrz5aey6-ci78, 0, 0, 249, obobo!
3, B2cik3aceiq4cijnrw6cik/S02cei3eq4ejkrwz5eijn7c, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ijnqw5ckn6ein/S02ci3-inry4aeijrwz5iry6ae8, 0, 0, 182, obobo!
3, B2cik3aceiq4aijnqrw5n6in78/S02ci3cejkq4-jrtwz5-aqry6n7c8, 0, 0, 2520, obobo!
3, B2-ae3aceiq4acinrw5ce6cin78/S02cin3aeqr4-irtwz5acinr6ekn7, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-a3aeiqr4enqrz5acnqy6-ae8/S02cik3cer4-acikt5aejr6acn8, 0, 0, 178, obobo!
3, B2cik3aeiq4ainr5-acir6cin/S02-ak3ej4aeinr5-ace6e, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnqr5cjqy6ikn8/S02ci3-ijky4aeiryz5ajnry6a7e, 0, 0, 129, obobo!
3, B2cik3-jkny4inqrw5ckqy6cik7c/S02-a3ekq4aerwy5-ckny6n78, 0, 0, 137, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aejnrw5aeq6ik7e8/S02cik3eq4aeijkqr5-aceq6ckn, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-an3aeijq4jnrwz5e6ci7c8/S02cin3ejqr4cejrwyz5-ckny6ae7, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aeiqr4-aktyz5y6i/S02cik3acej4ejkz5-anq6ac7e8, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cnqw5cjk6cei7e8/S02ci3-inry4acejqr5-ejn6ck78, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-an3aceiq4aceinr6in7e8/S02-ak3ceqr4aeij5ceikq6ekn, 0, 0, 278, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ijnqrw5jq6i7c8/S02cik3ceknr4-qtz5kn6k7e, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-ae3aeijq4enr5jqy6-ak8/S02cei3enqr4cejqrwy5cnry6ac7e8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceijnqz5ajkq6ci/S02cin3-iny4aceijkw5eijny6ek7, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cjnr5cknq6-ae7/S02-ae3cejk4aceqry5aer6ak7e8, 0, 0, 150, obobo!
3, B2cik3aeiq4anr5ejkny6eik/S02ci3aeqr4-artwz5inqy6-i8, 0, 0, 172, obobo!
3, B2cik3aceiq4aejnw5jk6ci8/S02ci3e4aceiwyz5aijry6c, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3-jkny4inr5jny6ei7e/S02-ak3ejkn4ceiz5ejknr6c7e, 0, 0, 152, obobo!
3, B2cik3aceiq4cjnrw5-aeir6ci7c/S02cik3cekr4eiq5aeny6aen7, 0, 0, 162, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cejnq5cqy6-ae8/S02ci3ejqr4eijwyz5ceiry7c, 0, 0, 194, obobo!
3, B2cik3aeijq4nrw5jk6eik/S02cei3ce4acejn5aeij6ck7, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-an3aceiq4cejn5ej6ikn7e8/S02cin3ej4ejqyz5-airy6ck7, 0, 0, 256, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijnrwz5cj6eik7e8/S02cin3enr4acen5ceq6aek8, 0, 0, 410, obobo!
3, B2cik3-jkny4ijnqwz5jkqy6-ac78/S02cei3aejnq4eknqwyz5ceknr6-ai78, 0, 0, 296, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cejnqr5-aijr6eik7e8/S02cik3ceq4ceinr5-anr6ak7c, 0, 0, 863, obobo!
3, B2-an3aceiq4cejnw5ejy6-ae7c8/S02ci3eq4aeinryz5nqy6cn7c, 0, 0, 145, obobo!
3, B2cik3aeijq4cijnq5-eijr6ik8/S02ci3e4-jnrty5-ckq7e8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-an3aceiq4cn5aeny6ik7e8/S02cin3ejk4eiz5ajy6c8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3-jkny4cnrz5-iknr6-ae7e8/S02ci3aer4ceirwyz5cekry6aek8, 0, 0, 166, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnqz5cekny6ci7c/S02cei3-ainy4ceiknq5-ckqr6ac7e8, 0, 0, 179, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ijnqrw5-aikr6ein7e8/S02ci3aejkn4aeqrwy5ce6-ai, 0, 0, 236, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4eijnqw5-air6eik7c8/S02cin3acejr4ceijw5acen6c7e, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-a3aeiq4cjnqr5cejny6-an7e8/S02ci3enq4erz5ckqry8, 0, 0, 204, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inrz5-ijqr6-an7c/S02cei3cekr4eiknqy5-nqr6aek7e8, 0, 0, 258, obobo!
3, B2cik3aeiq4einr5-ikqr6ik7/S02cei3cekn4eijkrw5-eijy6c7c8, 0, 0, 198, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinrw5ky6-an7e8/S02cin3cejnr4ceijy5cekn6-ik7e8, 0, 0, 197, obobo!
3, B2-an3aeiq4eijnqr5cnq6ei/S02cin3enqr4-nqt5ceiny6k7e8, 0, 0, 175, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnq5cejky6-ae7e/S02-ae3cejk4ceijrz5-ijk6ack8, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceijnw5-ikqr6ik/S02-ak3cejr4aekrwy5cknqy6ack8, 0, 0, 156, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cinw5ekqy6cin8/S02cei3cekqr4acenqwy5-acey6ck8, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cik3aceiq4-jktwy5-airy6cei7c8/S02-ak3ae4aeikq5acjr6ac7e, 0, 0, 165, obobo!
3, B2cik3-jkny4inqrz5jqy6cik78/S02ci3aekn4-kntyz5jqr6ce, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3aceiq4aeijnr5-cir6in7c8/S02cei3cej4aerwy5cqy6ack, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aeiqr4eijnqrw5aky6cik/S02-a3e4ejnr5ae6e, 0, 0, 178, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cinq5ajnq6ci/S02ci3cejq4eikqwyz5cejky6n7e8, 0, 0, 192, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjnqw5aejqy6-an78/S02cin3cekqr4ceijkqr5jnry6ack7e, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ceinqrz5cnq6-a7c8/S02cin3cek4aeqyz5-jqry6cn7c, 0, 0, 564, obobo!
3, B2-a3aeiq4eijn5jkny6cei7e8/S02cik3aejk4cejkw5-cejr6en7e8, 0, 0, 160, obobo!
3, B2-an3aeiq4inqr5ekqy6ik7/S02cin3cekqr4-jktw5-aery6ce7, 0, 0, 239, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ijnz5y6cik7e8/S02ci3cejnq4aeknrw5einr6k8, 0, 0, 176, obobo!
3, B2cik3aceiq4acnq5aenqy6-ac7c8/S02cin3ek4ejkny5aeiky6ace7, 0, 0, 258, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinrw5ackq6ik/S02cik3ceqr4aeiknrz5acnry6k, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ejnqwz5ek6ci7/S02cei3aeqr4cejqw5ejnqy6-in7e8, 0, 0, 316, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cinz5acey6ci7c/S02cin3-ikry4-cntyz5ijy6an7c8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3-jkny4acinqrw5jqy6ci7e8/S02ci3cejk4-cirt5cikr7e, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aeiq4eijnq5k6in7/S02-ak3-cijy4-jqtyz5jkry6-ci, 0, 0, 165, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnqz5acqy6cik/S02cei3ejn4cekz5ceir6c, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-a3-jkny4inq5ajny6eik7e8/S02ci3aekq4aeikqyz5-ekqr6en7e, 0, 0, 200, obobo!
3, B2-an3aeiq4cejnrwz5ej6ein7e8/S02ci3e4aeinw5ciry6e78, 0, 0, 162, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cenqz5-iqry6in7/S02ci3ekr4-cjkt5aqy6aek7e8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inq5jkqy6ikn7e8/S02-ae3cekr4-jkqrt5-aejn6cn8, 0, 0, 566, obobo!
3, B2cik3aceiq4ceinqrz5ckq6-an7e8/S02ci3aenq4ejy5acn6c7e8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnqrw5ajkn6-an7c/S02ci3en4eikryz5-cjq6k78, 0, 0, 139, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cnrz5-cinr6ein7e8/S02cin3ejk4eijnrwz5-knr6k8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinqw5-ijqr6cin7c8/S02ci3cekr4cery5cjnqr6cek78, 0, 0, 384, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4jnqr5j6ik7c/S02cin3-ciny4ceiq5eijqy6c78, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3-jkny4cjnqrz5cej6eik/S02cin3-aijy4eijnwy5jry6cek7c, 0, 0, 1078, obobo!
3, B2-a3aeiq4ijnrwz5ejny6-ae7/S02ci3aen4-crtz5ejqy6ek8, 0, 0, 224, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aijnr5j6eik8/S02cik3e4-aiqrt5ein7e8, 0, 0, 235, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cinw5cejk6-ae7c8/S02-a3ek4aceijrz5cjqy6en8, 0, 0, 256, obobo!
3, B2cik3aceiq4ijnr5a6cik7e/S02ci3acejr4aejrwyz5aijnr6ac8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ijnqrwz5aej6ei7c/S02ci3acer4ekr5cjry6ce7e8, 0, 0, 340, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceinqwz5cejk6cin8/S02-a3ejkq4acery5knry6aek8, 0, 0, 186, obobo!
3, B2-an3aeijq4cin5aceq6i/S02cin3e4aeqrw5einqr6ck8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aeiq4nrz5qy6-a7e8/S02ci3aceqr4ceijnyz5-nqry6ack7e, 0, 0, 337, obobo!
3, B2-ae3aceiq4enqr5aejqy6i7c/S02ci3ejnq4aeiknqw5ijnr6c7e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3-jkny4cinqw5n6cik7e8/S02ci3eq4einr5nry6ac8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aeiqr4-akqty5eny6-ac/S02cin3ejknq4acerw5ceiry6ckn7c8, 0, 0, 270, obobo!
3, B2-a3aeiqr4cijnr5ek6cei7c8/S02ci3aejr4eijny5-ckn6akn7e, 0, 0, 192, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnrz5e6-a7c8/S02-ae3eqr4aejqrz5-knq6aek7e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aceijnr5j6cin7c8/S02ci3er4-jqtz5aekqr6kn78, 0, 0, 212, obobo!
3, B2cik3aeiq4-ackty5ejnq6cik7c/S02ci3cen4-ikqty5-aeir6a, 0, 0, 212, obobo!
3, B2-an3aceiq4einqr5jn6i/S02cin3cejr4-jrtwy5acjr6ac7c, 0, 0, 184, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cnqz5jq6-a78/S02cin3aeknq4cejnrw5cijnr7e, 0, 0, 486, obobo!
3, B2-ae3aeijq4cijnqrz5aey6eik8/S02cin3cej4ceiryz5ai6c8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2cik3aceiq4acenr5jknqy6-ak8/S02cik3cekr4aeinw5aijky6c7e8, 0, 0, 258, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cinqrw5ejn6cei7c/S02ci3aceqr4-cntz5cjqy6n7e8, 0, 0, 362, obobo!
3, B2cik3aeiq4cinqrz5jknqy6cei78/S02-ak3enq4aejqw5aenqy6ce78, 0, 0, 368, obobo!
3, B2cik3-knry4ceijnrw5qy6ci8/S02-ae3cejqr4aek5-aeky6ck78, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aeiq4jn5aejnq6-ae8/S02ci3ejnr4ceky5-ae6e7e, 0, 0, 166, obobo!
3, B2-an3aeiq4enrz5ejkq6ik7/S02ci3cenqr4-knty5-acen6k7c, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnqwz5knq6cei8/S02ci3acekr4aeryz5ary6akn8, 0, 0, 368, obobo!
3, B2-an3aeiq4einqrw5jq6in7c8/S02-ae3ejn4ceijnry5-jkry6c7e8, 0, 0, 1624, obobo!
3, B2-ae3-ckny4nr5ky6ik8/S02cei3cejkq4eikrwz5jnqy6ckn7e, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3aceiq4-ekqty5ejkn6-ae7c/S02cei3ejkq4aeiknr5aijkr6cn7c, 0, 0, 160, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ein5ejkqy6cik7e8/S02-ak3eq4-ijkty5-jky6k7c8, 0, 0, 154, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cinqrz5nq6ein8/S02ci3eq4aceq5-cei6an7e, 0, 0, 254, obobo!
3, B2-an3aeiqr4inqr5cj6ci8/S02cin3-ijqy4aceijkz5-aeij6ak7, 0, 0, 178, obobo!
3, B2cik3-jkny4en5cqy6eik/S02ci3eq4-crtyz5ijy6ace7c8, 0, 0, 182, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinwz5cjq6cei8/S02cei3cejnq4-irt5acjn7e8, 0, 0, 316, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cnqr5ceq6eik7e/S02cik3ej4aeqz5ir6c7c8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnqr5ejnq6i7c/S02cei3-iny4ceiwz5cikny6-ei, 0, 0, 338, obobo!
3, B2cik3-jkny4inqr5ny6ikn/S02cik3cejnq4acejrwz5ajkq6ack7e8, 0, 0, 194, obobo!
3, B2cik3aeiq4cnqrwz5jn6eik7e/S02-ae3cejkr4aery5aejq6ac7e8, 0, 0, 168, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ejnqr5cknq6eik8/S02cin3aen4eij5aer6ack, 0, 0, 472, obobo!
3, B2-a3aeiqr4einrz5-ir6-ac7/S02ci3ejk4eijkqrw5c6an7c8, 0, 0, 411, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cinwz5ejq6-a7e/S02cik3acej4eijqyz5-y6-ik, 0, 0, 538, obobo!
3, B2-ae3aeiq4enqr5anqy6ik7c8/S02cei3acej4-atwyz5acr6ckn7e8, 0, 0, 414, obobo!
3, B2cik3aeiq4aejnqrz6-ae/S02ci3cejr4acerwz5ejry8, 0, 0, 258, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cinqr5cej6-an7e/S02-an3cekr4-aqtwz5-jkry6ekn7, 0, 0, 158, obobo!
3, B2cik3-jkny4einrz5aejky6-ak78/S02-an3cejr4-kqtwy5iknry6kn8, 0, 0, 164, obobo!
3, B2cik3-ckny4acijnr5ej6cei78/S02ci3ej4acekqz5i6ek78, 0, 0, 175, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cijnr5-acir6ci78/S02ci3aejnq4eijkqw5ek6-ik7c, 0, 0, 458, obobo!
3, B2cik3aeinq4cijnqz5ekn6cik7c8/S02ci3eqr4-aknqt5-acik7c8, 0, 0, 334, obobo!
3, B2-an3aeiq4einrw5cknq6cin/S02ci3cek4-nqrt5acijn6ac7c, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cinqrz5ajkn6cin/S02ci3cejq4ejkwz5jq6c7e, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3aeijq4inq5cjnq6ei78/S02ci3-ikry4-actyz5-enry6ce78, 0, 0, 382, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnqrw5jky6ci7e8/S02cin3aej4cejn5cey6c8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aceiq4cenz5-air6-a/S02ci3en4aceijkn5-jy6ce8, 0, 0, 1152, obobo!
3, B2cik3-ckny4ijnrz5j6cik7c/S02-ae3ejr4aeinqrw5-ik78, 0, 0, 310, obobo!
3, B2cik3-kny4cin5enqy6i7e8/S02cin3aejqr4aeijwy5acir6cek7c8, 0, 0, 250, obobo!
3, B2-a3aeiq4einqr5cek6eik78/S02ci3cenqr4ceiwz5cjqr6-ei78, 0, 0, 494, obobo!
3, B2-an3-jkny4ceinw5cjnqy6ikn/S02cin3cejqr4acewy5acijy6-in7, 0, 0, 290, obobo!
3, B2-a3-ckny4enqr5ajqy6ein78/S02ci3ejr4-acjrt5-ceiq6ce78, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-an3aeiq4inr5acj6eik7e8/S02ci3-ainy4aeinrwy5-ejkq6cek7, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-an3aeijq4cijnrz5ejqy6cik7e/S02-ae3cenq4-aktwz5-cqy6cen7, 0, 0, 224, obobo!
3, B2-a3aeiq4cenqr5enq6i7c8/S02-ae3cek4aei5-ackn6ace7e, 0, 0, 162, obobo!
3, B2cik3aeiq4cenrw5cjnqy6-ak7c8/S02cin3aekqr4-intyz5ijkr6cen7e, 0, 0, 395, obobo!
3, B2-a3aceiq4cnqwz5cejqy6-an8/S02-ak3-airy4aeinrw5aeqy6e8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnq5-airy6cei8/S02ci3cer4ceijkw5aiq6c, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjnw5cekqy6-ae8/S02ci3acejr4aceijw5iknqy6-in7c8, 0, 0, 942, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inqrwz5y6ik8/S02cin3acej4ace5ijkqr, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cik3aeiq4cejnqr5ajky6i7e/S02-ak3eknq4eknwz5-ekqr6c7c8, 0, 0, 288, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cinqrwz5jn6ci7e/S02ci3-aciy4-ikty5cenr6acn, 0, 0, 338, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cnq5cknq6in7e/S02cei3-inqy4aeijknw5jnqr6-ai7, 0, 0, 184, obobo!
3, B2cik3-jkny4eijnqrz5aceq6-ak7e8/S02cei3-ainy4eikr5-aikn8, 0, 0, 392, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cjn5-airy6ci/S02ci3cejqr4-jnrt5aqy6ack7e8, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-ae3aeiq4enqrz5ekq6i7c/S02cei3cekr4eijqwyz5ajnqy6-ei, 0, 0, 397, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ijnqrwz5cenq6ei/S02ci3acek4eiknwy5ceir6ek7e, 0, 0, 314, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aijnq5cekqy6ikn7e8/S02ci3ejqr4aejknqr5cjnqy6ek, 0, 0, 202, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnr5aekqy6-ak8/S02cik3cejkn4-knqty5-aei6aek7e, 0, 0, 176, obobo!
3, B2cik3aeiq4ejnr5-inqr6cei8/S02-ak3acejr4eknrwyz5ijqr6acn, 0, 0, 568, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ainqr5ejny6cin7/S02cik3ejkqr4ey5nry6e8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aeiq4inqw5cjn6-a7e8/S02-ae3ejkn4aceikqw5-cq6a78, 0, 0, 330, obobo!
3, B2cik3aeiq4nq5nq6i7/S02-ak3cejkn4ej5acqy6-ei7e8, 0, 0, 674, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnz5ejknq6ci7/S02ci3aenr4aeinwyz5acery6ac7e, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-an3aeiqr4inrz5jq6-ak7c/S02-ae3eknq4aeiknw5-aceq6ekn8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cin5acjy6cin7e8/S02cin3eqr4eijnwy5acikq6a7e8, 0, 0, 240, obobo!
3, B2-an3aceiq4ceinqrw5c6ci78/S02-ak3-aiy4cejknr5acinq6ce7, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3aeiq4aceijn5jq6cin8/S02cin3ek4ceirwz5aein6ce78, 0, 0, 504, obobo!
3, B2cik3aeiq4n5cekqy6-a7c8/S02cei3-ciqy4eijkqrz5ckr6c, 0, 0, 232, obobo!
3, B2cik3aeiq4aeijnr5cejy6-ak7c/S02-ak3ace4cekqrz5ainqy6cn8, 0, 0, 544, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceinrz5aekn6-ac7c/S02-ak3cejq4aekwy5eiky6aek78, 0, 0, 309, obobo!
3, B2-a3-jkny4nr5jky6eik7e/S02cin3ek4cejknqz5ij6ac8, 0, 0, 218, obobo!
3, B2-ae3-jkny4einq5cekq6ei/S02ci3cekn4eikwy5-cer6k78, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cenqr5acjky6ikn7e/S02cei3acekq4ejnqry5acikq6c78, 0, 0, 161, obobo!
3, B2-an3aeiq4ijnqz5a6ikn7/S02ci3-airy4-aktwz5iq6-i7e8, 0, 0, 324, obobo!
3, B2cik3aceiq4cnqrz5jkqy6ein7/S02ci3aejqr4-artw5-aiqy6k7c8, 0, 0, 278, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cijnqwz5jnqy6cik7e8/S02cik3aej4cenryz5-aij6cen, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cik3-jkny4einqr5cjky6-ae8/S02cin3-aiky4-aktw5acnqy6ek7c8, 0, 0, 261, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinz5aejky6cik7e/S02ci3aekr4ceijk5cikny6kn8, 0, 0, 418, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ceinw5ekn6ik8/S02ci3-ciqy4-cjkt5ijkqy6e78, 0, 0, 192, obobo!
3, B2cik3-knry4eijnr5ekn6ik8/S02cin3er4eijky5-aqr7e8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einqwz5-ijnr6cik8/S02-an3ejk4ewy5ik6k8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-a3aceiq4cinqr5aqy6ci8/S02ci3-ainy4aeijw5-eijr6a8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cnqrwz5kny6eik8/S02ci3cejq4eijkqrw5cenqy6ack8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2cik3-ckny4inqr5jkn6ci7/S02cei3ejnqr4ek5einqr6k7, 0, 0, 164, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cein5ceky6-an7/S02ci3-inqy4-acit5-eikr6-ei7e, 0, 0, 338, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cenq5eqy6ik8/S02cin3-airy4ceiknrz5r6ek7c8, 0, 0, 274, obobo!
3, B2cik3-jkny4cijnqr5ejnq6-a7c8/S02cin3cekq4eijkw5-cijy6acn7e8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3-kny4einqrz5cekqy6cei7c8/S02cin3ceqr4einrw5-ejr6-ci7e8, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-ae3aceiq4nqz5cjkn6ei8/S02ci3ejr4cejny5cjny6ac78, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cinrz5ajky6ci7/S02cei3ejqr4-qrtwz5anqy6c7c, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceinqrw5ekny6-ac7c8/S02cik3ek4ceikqr5jkn6ae78, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cjnqwz5cjq6ci78/S02ci3acejr4eijw5ar6ce8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2cik3aeiq4aenrw5cekn6ei7e8/S02cin3acek4aceinyz5qry6ek7c8, 0, 0, 210, obobo!
3, B2-an3aeiq4eijn5-iqr6ei78/S02-ae3cej4aejnw5a6ae7e8, 0, 0, 231, obobo!
3, B2cik3aceiq4aeinr5ejk6-an/S02cei3aceq4aeiqrw5cin6an7e, 0, 0, 161, obobo!
3, B2-ae3aeijq4cijnr5cjq6-ac8/S02cei3cek4-jknt5ejkny6k, 0, 0, 350, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnr5aekqy6ein7/S02cei3ceq4-jqty5-aenq6cek7e, 0, 0, 218, obobo!
3, B2-a3aeiqr4inqrz5ej6ik7/S02cik3aejq4acekrz5-ejr6ac7e8, 0, 0, 156, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ijnz5eknq6-an7c8/S02-ae3ejkq4-ijkt5aenqy6c8, 0, 0, 204, obobo!
3, B2-ae3aceiq4jn5jky6-ak7e8/S02cei3cejk4-ikty5-aq6-ai8, 0, 0, 290, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceinqr5y6-a/S02-ae3ekn4ceinrwy5ijn6-ik7c, 0, 0, 554, obobo!
3, B2cik3aceiq4cnqz5aejq6ci7/S02-ae3acejr4cejryz5cei6acn, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceijnrw5cejq6in7c8/S02ci3ejr4eijknqy5-jknr6ack7c8, 0, 0, 398, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ceinrwz5jn6-an7e8/S02cin3cejkr4-jkntw5-cjkr6-ai7e, 0, 0, 180, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ejnrwz5-aikr6i78/S02ci3en4aeikrwz5enq6ekn7c, 0, 0, 280, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inqrwz5knqy6cik7e/S02cik3aekq4eikrwz5-jkn6ak78, 0, 0, 170, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjn5kqy6cik7c/S02cei3ejq4acejnwz5-ijy6ckn7e, 0, 0, 338, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cijnr5cnq6ci7c/S02cei3aejkq4aceknry5-ijnr6-ik7c8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-an3-jkny4inqrz5kn6-ac7/S02ci3aejq4-acjnt5cnqry6ae7e8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-ae3aeiq4jnw5ckn6ik7e/S02ci3cejr4-rtz5-akq6c, 0, 0, 196, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjnqrwz5ekn6-ac7/S02cin3cer4eijkq5acijn6cen7e8, 0, 0, 1053, obobo!
3, B2cik3aeijq4jnqz5cejky6-ac8/S02cei3ceq4eqrwyz5-acjk6ae78, 0, 0, 218, obobo!
3, B2-an3-jkny4eijn5aejkn6i/S02cin3cejk4aeqw5aek6cen7, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cijnrw5ejq6ci7c/S02cik3ekq4acejqwy5inry6cn7c8, 0, 0, 162, obobo!
WADUFI
Sarp
 
Posts: 195
Joined: March 1st, 2015, 1:28 pm

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby Macbi » February 20th, 2019, 2:54 pm

You had a p2520 hiding in there!
x = 5, y = 1, rule = B2cik3aceiq4aijnqrw5n6in78/S02ci3cejkq4-jrtwz5-aqry6n7c8
obobo!


Status table:
Periods 2 - 112, 2 cells
Even periods 114 - 222, 226, 234, 2 cells
Odd periods 113-123, 127-149, 157-167, 171-177, 181, 185, 189-193, 199, 201, 211, 219, 225-231, 263, 271, 277, 279, 297, 299, 313, 365, 453, 477, 505, 843, 3 cells
Even periods 224, 228-232, 236-250, 254-294, 298, 302, 306, 310-324, 328, 330, 334-348, 356, 358, 362, 364, 368, 374, 376, 380, 384, 390, 392, 396, 398, 412, 420-426, 432, 434, 442, 444, 448, 454, 460, 480, 484, 498, 502, 510, 512, 518, 550, 554, 568, 572, 606, 626, 656, 674, 678, 692, 698, 706, 716, 730, 756, 778, 788, 798, 804, 806, 826, 832, 850, 882, 894, 968, 988, 998, 1010, 1064, 1086, 1102, 1124, 1168, 1344, 1650, 3 cells
All other periods, 4 cells
User avatar
Macbi
 
Posts: 668
Joined: March 29th, 2009, 4:58 am

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby testitemqlstudop » February 20th, 2019, 3:39 pm

@Sarp what program are you using? Macbi's program is limited to a tiny bounding box!
User avatar
testitemqlstudop
 
Posts: 769
Joined: July 21st, 2016, 11:45 am
Location: very very very very boats

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby Sarp » February 20th, 2019, 5:17 pm

testitemqlstudop wrote:@Sarp what program are you using? Macbi's program is limited to a tiny bounding box!

I'm using a modified version of rulesrc made by wildmyron. I currently use maxgen 4000 maxpop 500 with the first 7 gens of the p1650
Attachments
searchRule-matchPatt.txt
The extension py is not allowed. Change .txt to .py and run it on golly
(14.53 KiB) Downloaded 41 times
WADUFI
Sarp
 
Posts: 195
Joined: March 1st, 2015, 1:28 pm

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby Macbi » February 20th, 2019, 5:27 pm

apgsearch found a p505 (left) in the same rule as that p2520 (right).
x = 43, y = 3, rule = B2cik3aceiq4aijnqrw5n6in78/S02ci3cejkq4-jrtwz5-aqry6n7c8
3bobo$o2b3o2bo29bobobo$3bobo!
It seems like some rules have a tendancy towards high period oscillators.

There's also a couple of ships, c/4 and c/23 orthogonal:
x = 19, y = 4, rule = B2cik3aceiq4aijnqrw5n6in78/S02ci3cejkq4-jrtwz5-aqry6n7c8
3o5bo9bo$obo9b3o$13bo$obo9b3o!
which can synthesise the p2520.
x = 11, y = 31, rule = B2cik3aceiq4aijnqrw5n6in78/S02ci3cejkq4-jrtwz5-aqry6n7c8
5bo$5bo2$3b2ob2o$4b3o$5bo21$3bobobo$2bo5bo$3b2ob2o$o9bo$5bo!
User avatar
Macbi
 
Posts: 668
Joined: March 29th, 2009, 4:58 am

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby testitemqlstudop » February 20th, 2019, 5:45 pm

Sarp wrote:
testitemqlstudop wrote:@Sarp what program are you using? Macbi's program is limited to a tiny bounding box!

I'm using a modified version of rulesrc made by wildmyron. I currently use maxgen 4000 maxpop 500 with the first 7 gens of the p1650


Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1, in <module>
  File "/home/dandan/Desktop/golly-3.2-gtk-64bit/Scripts/searchRule-matchPatt.py", line 13, in <module>
    import getallisorule
ImportError: No module named getallisorule
User avatar
testitemqlstudop
 
Posts: 769
Joined: July 21st, 2016, 11:45 am
Location: very very very very boats

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby 77topaz » February 20th, 2019, 8:49 pm

Sarp wrote:p1486
x = 5, y = 1, rule = B2-a3-ijn4cinrwyz5-aen6aen7e8/S02-a3eq4-aenq5acejn6ae78
obobo!


This rule also has a four-cell p40:
x = 3, y = 3, rule = B2-a3-ijn4cinrwyz5-aen6aen7e8/S02-a3eq4-aenq5acejn6ae78
obo2$obo!


And generally behaves like very slowly shrinking blobs, a bit like dvgrn's LtL methuseblob rule:
x = 190, y = 191, rule = B2-a3-ijn4cinrwyz5-aen6aen7e8/S02-a3eq4-aenq5acejn6ae78
o4bobob4o2bobo5bo2bob2ob2o2b2obobob2o3bo5b2o4b3o4bobob3o2bobob4ob2o2b
2o5b2o3b3obo7bo2b2ob2ob4o3b2o6b3ob2o2bo2b4o2bo3b2ob2o4b4o2b2ob2ob2o2bo
bobo2bo$bo2bo6b2o6b2o2b2o3bob2obo4b6ob2obobo2bobob2o2b2ob2o3bo3bo2bo4b
5ob5ob2o2b2o3bo11b2o5b5o6bo2bob3o4b2o6bo2b3ob5obobobo4bobobo4bob2obo$o
bo3bo2b2ob2o2bobob2obobo5b3o3b2o4b4o2bobobobo4bob2obobobo2b2o2b4o2bo2b
3o2b2o2b3o2b2obobobo2bob6o4b2ob3o5b3ob3obo3bob2o5bobo2b2ob3o4bo7bo3bo
2bob4o$3o2b6ob3obo2bobo2bob4o2bo2bobo5b3o4bo2bobo3b3o2bo6b2ob2o6bo2b2o
bo2bob5ob3o2bob4o3b2obob3o2b2o2b2ob2o2b2ob2obob2o6b3obob2obobob2obo2bo
2b2ob7o4b4o$4bo2b7o2bo2bo5bo2b2o3b2obob2o4b6o4b3o2bob3o3bobo2bo5bobo2b
o2bob5obo5bo2bobob2obo2bo2b6o3bobob2o4b2obob4o2bobo5bo2b3ob2obo3bo4bob
ob3o2b5o$3b4o8bo2b3o2b3obo3bob2o2bob4obo2b3o2b2ob2ob4o2bobo3bo4b4obob
2obo3b2o2bobob2o2bo3bob2ob5o2bob2o3bob2o3b3o2bobo2b4o2bo2b6o2b5o4b3obo
b3o2bo2b2obo2b2o$o3bo5b2obobo2bo4b2ob2obob3o2bo3bob2obo3b2obo3b3ob2o4b
2o2bobobo3b3o2bo2bob3ob2ob2o3bob3o3b2ob2o3bobobo5bob2ob2o2b2o3b4o3b2o
6bobob6o2bo2b2ob2ob4ob2ob3o$2obo3b2o3b2ob3o5bo2b2ob2o13b6obob5obob2o4b
o2b2o3bo2b2o6b5o3bo3bobo3b3o4b3o3b3o3b3o3b2o2bob2o2bobo2b2o2bo2b5o2bob
ob4ob2o2b3o2bob6obo3bo$2o3bob2o4bo3bo2b3o2bo2bo3bobob4obo3bob5ob2o4b3o
2b2obo2bo3bo2b2ob2o2b5o2b2obo2bob2ob5o3bob2ob2o6bo3bob2o3b2obo2b6ob2ob
2o2bob2obo2bob4ob4o2b3ob10o$2obob3o3bobob3o2bo3b2ob5ob3o3bo3bob2ob2o2b
3o6bobobobo3bo2b2obo2b2o4bobo2bob5o2b3obo2b3obob2o2b2ob2obo2bob3ob2ob
4ob2ob2obo3bobob7obobo2b4o4b3ob6o2bo$2o3bo2bo2bobo2bo2b3o4bo3b2o2bob3o
2b2o5bob2obo2bobo6bo2bob4o2b3o2bob5ob2o4b2obo6b3obob4ob3ob2ob4o7b2o2b
4ob2o5b3ob2o2b4o3bobo2b2o2b2o2b2ob2ob2ob2o$ob2ob2obo2b3obob2obob3ob2o
3bo2bobo3b4ob2o2b2o3bo2b4o6b2ob2obo2b2ob2obobo2b4o2b3o5bobobob3o3b5obo
2bobo8bobobob2o2bob2ob4o2b3ob5ob3o3bob2obob2o2bo2bo2bo$bobo3bo10bobob
2o3b2ob6o4bobo4bobo2b8o2b2o2b6obobobo2b2o5b2o2b4obo2b2o5bob2o4bob3obo
2b3o2bobo3bobo3bob3o2b2obob2obo6bob4obob2o3bo3bo2b2obo2bo$b2obo10bo2bo
2b2obo4bo2b4o4bo2b2obob3obob2ob2o2b2o4bob2obo4b3o3b4o2b2o3bobob4o3bob
3o2b2o2b2o3bo2b3o3b3obo2bo3bo4b2obob2o3bob2ob2ob2o3b3o6b3o2b2o$bobob2o
2bobo3b3ob3o4bo2bo2b2obobo3b2obo9b4o2b4o4bob5o2bobob6o2bo2bob2o2bob3o
4bo2b6ob4o5b2o4bob2ob3ob2ob4o2bo3b2ob3obo3b2obob2obo3bo2bo4b5o$b3o4b2o
5bobobo2bobo5b2ob4obobo3bob2ob2obob2obob2o7b2o2b3obo3bobo2bo5bo4bo2b2o
2bo2b3obob2ob2ob2o4bob2ob3o2bob4ob2o3b4ob2obo2bo3bob2o5bo2bob2o2b2o5bo
2bo$ob3o6bo3b4o2bo4b4obobobobo3b2obo2bob3o5b2ob8o2b3ob7o3b4obob3o2bobo
3b2obob2o2b3o6b4o3bobo2bo4b3ob11ob2obobob2obobo5bo2bo2b5o2bobo2bo$b2ob
2ob2obo13bobobob3o2b3ob3ob4o3b3ob2o3bo2b2ob4obob3o3bob3o2b3o6b4o2b2o2b
4o3bob4ob3ob6obobo4bo4bob5obob2o2b2o2b2ob3obo3bob2ob2o2b5o4b2o$bob2o8b
2ob2obob2o2bo2bo3bob2obobobo2b3o3bob4o5b2o3b3o3b4ob2o2bo2bobob3ob2ob2o
2bo2b2o2b2obobo4bo2bobob3o3bo2b4o2bo4bob2o2b2ob3ob2obo2b2ob2o4b3o3b3o
2b4obobo$4o3bo3bobo3bo3b4obo3bob3o2b3o2bo5bobo3b3ob5ob6o2b3obob2o2bobo
b2o2bo2b2o5b2obo2bo2b2o2b2ob2o5b3ob2o4b2o3bob2o2b3ob2o2bobobo3bob2o3bo
b2obo2b2o7b4obo$5bobo2bo2b3obob8o2b7ob4o2b2o2b2o2bo2bob4o3b3o3b2o2b3ob
4ob2o6bobobo2bob3o2b3ob2ob2obobo2bobo2bob4o3b3o4bobo3bobo3bo2bob2o8bo
3bob2ob2o3b2obobo$obo2bob5obobobob2obo2b2ob2o3bobo2bo3bobo6bobo3bo2bob
4ob2o5b2o4bobobo5bo2bobo3bobo2bobo5b3o6b2obo9bobo2b2obobobobob3o4bo4bo
bo4bo2b2ob3obobob6o$2b2obobobob3o2bobob3ob2obobobob3obob2o5b2ob3obo2b
6o2bo2bobob3obobo3b2o5b4o2b3obobo6bo3bobobo2b3obobob2obo2bobo3b2ob2obo
bo6bo4b2obo3b3o2b4o2b2ob2o2b3ob3o$b2ob3o3b2o2bobobo2b2obobo2b3ob2obo2b
2o2b2o6bob2ob3o9bob3o3bob3obo5b2o3b3o2b4ob2obo2bobo2bo7b2o4bo3bob2obo
2b2ob2obo2bob2obobob2o2b3obobo4b4ob2ob3o2bo2bo$o3bob3o4b5obo2bo3bo6bob
3obobo3bo4b2o2b3o2bob2ob10obo3b2ob3o2b3obo2bo2b2o4b2o2b3obo3bo2bo7b2o
3bobob3o3b2o2bobo5bo3b3o2b4o2b3obob11o3bo$2o3b4obob2ob2o4b2ob2o5b2ob2o
bobo4b2ob2ob3o2b4o2bob2ob3o4bo5bob3o6b2o2b3ob4obo2bobo2b2o2b5o2bobo8b
3o2bo3b3obo2bob4obob4o4b4o2bo2b4obo2bob2obo$b3obo7b3o2bo3bobobob3ob2o
2bobob5o2b3o3b5obo2b6o5bo5bo2bo2b2obobobobobo2b2o2b2o2bobobobo2bobobob
ob4obob2o4bob4obob2obobo2bo2b3o2bo2bo3bo2bo4b4obo4b2o$obo2b2obo3b3o2b
2o3b2o4b2obobo2bobob4obob2obo2b7obobo3bo4b2o2bob2o4b2obob2o2bo6bob4obo
bobo2b4o2bo2bobo2bo2b2o2b2ob3o2b2obob2o7b4o2bo4bo3b2obo2bo3b2o2b2o$b7o
b6ob3ob3obob2obo2bo2b2ob2o2bo3bob2ob2o3bo6bobob3o3bo3b2o3bo2bob4obo4b
3o2bo2b2obobob9o3bob2o2bobo5b8o2b2ob3ob3o2bobobob8ob4o2bo2b3o2bo$6b5ob
o2b5o3bob9o5bob4o2b2ob2ob2o2bo2bob4ob3ob2ob2o4b3o12bob4o2b4obo3b3obob
2ob3obob2obobo2b4ob3ob2o2b4obob2obob2obobob4obo2b2o5bobo2b3o$o3bobo5bo
b3o3b4o2bo3bobobo3bo2bo2bobob4o2bo2b3obo2b2o2bob2o2b2ob5o6bo5bo2b3o4bo
3b2o3b3o2bo2bobobo2bo3bobo4bo3b3obobo2bo2b3o4b2ob2o2b3o6b3o8bo$o2bo2b
2o2bo5b2ob10o2bob2obo2b3o2bobo2bobo3b3o3b2o3bo2bo3b2obob3o3b6o2bob2o2b
2obo2b2ob2obo2bobo5b4o2bobo2b2obob4o3b5o3b2obob3o4bo3b5o2bobo7b3o$2bob
2ob2o2b2o3b2obo5b4obo2bo3b3ob2o5bo2b2o4bo2bobob3o6b4o7bobo2b4ob2o2bo2b
5o2bob2ob3obo2bo3bo3bo3b2o2bo2bo2b2ob2o5b4o4bobob3o4bob2o3bobob2o2bo2b
o$bobobo5bobo2bob3o2bob2obo3b3ob2o3b2obobo4bo3b3obo2bo5b2o2b2o4b4obobo
bob3ob3ob3obo4b3obobo3b2o2bo3b2o2b2obo4b4ob2o2b2o2b3obo4bo4b3o3bobo2bo
bobo4b2o2b2o$2bo6bob4o2b2ob4o4bob2obobobob3o2b2o2bob4obo4bo2bo3bob3obo
3bo2b2o3bobo2b3ob3ob3obobo2b2obob8o3b2o2bo4bo3b3ob2o4b4o7bob2o7b2o4bo
4b7obobo$bo2bobob2ob5o5bob2obobob2o4b2obo2b7ob2obob4obob2obo4b5o2bo2bo
b3ob2obo5bo2b2ob6obob7o3b2ob2obo2bo2bo2b2o3bo3b3obob2ob6o3b4ob2ob3ob3o
3b3o3b2o$obobob3o3b3obo2bo3bobo2bo2b3ob3ob2o2bobob9o3bo2b3o2b2ob2ob2ob
2obob3o2b2ob7obo2bo3bob2obob4obo2bob2obo4bo3bobo3bo6b2o4bo7bob2o2b5o3b
o3b2ob3ob3obo$b3obobobo3bo4bob2ob2obo2b2o5b4o2b2o5b2obo4bo2bo2b4o4bob
3ob2o3bobo3bob2ob2o3bob2o2bob5obo3b3o2b2obob3ob3ob4o3b6obobobo2bob3o3b
o7bob3obo2b2ob2o2b2o$3o3b3o4bo2b2ob2o4bo2b4ob2o2bo2b2o2b2o3bo2b3o2b4o
2bob2ob3ob2ob3o3b2obo6bob2o6b5o3b2o2b5o4b2ob2obob4obo4b2o3b4o2b4ob3o2b
o2b2o3b3o4b2o4bo2bobo$ob3obobob2o8bobo3b2o3bobo3b4ob3o3b3o3b3ob2obob2o
2b4o2bo2b3o2b3ob2obobob2o5bo4b4ob3o2b3obo2b2obo2bo3b3o11bo2bo2b4obobo
2b2ob3ob2o2b2obob5ob2ob4o$2ob2obo3bobo2b2obob3obo3bo2b4obo3bo2b5o2bo2b
3o2b3ob2o2b2ob2o5bo2bobo3b3ob4o3bob2obo5b2ob2o5bo2b2o3bo6bo3b3o2b5o4bo
2b3o3bo2b2o3b10o3bobo3bo$bo3b2ob9obobobo3bobob3ob2obo2b2o2b3ob2ob3o2b
3o2bobo2bobo4b2o5b3obo3b2obo2b4o2bo3b2obobobob2o2b3o2b2ob2o4bo2bo3b5ob
o2bobobob3o2bobob3obo2bo3bobo2bob3ob4o$3obo3bo4b2o3bo2bo5b2o5bob2o4bo
2bo3b4o4b3o3b2o2b4ob4o3bob3ob3obob2o2bo3bo2bo2bobobo2bo2b4ob3obo4b4o2b
ob5o2bo2bo2b3obo5bob2obobobo3bo4b2o3b6o$b3ob3o2b2o3bo2b3o3bo2bo2bo3bob
ob4ob3o5bobob2obob2ob7o3bo4bo3b2ob3o4bobo2b3o2bob2o4bob2o2bob2o2bob2o
2bo3b2o2b3ob3o2bob3ob3ob4obobob4o2bo5b4ob2o2b4o$2o4bobob2obo2b3o4bobo
4bob3o3b2ob3o2b2o2bo4bo2b2o3bobo4bob2o2bo2b5o6bobo2bobob7ob2ob3ob2obob
6o8bo2bob4o3bo2b4o4bobobo2bob2o4bobo4bobo3b3o$b4obob2o3bob3o2bo3bobob
2obob2o3bob3ob4o2bobo2b3o2bo3b2obob6o2b2o3b6o6bo3b3obo4b2o4b6ob3o3bo3b
2obo3bob2ob3obobobo3b2o3bob2ob6o2b2o6bo2b2ob2o$2o5b2ob2o2bobobo7bo2b2o
3bobobobob2o2b2obo3b3obo5bob2o7bo2b4o3bobob2o2b3o2b5o2bobob2obo5b2o3b
2o2bo5bobobo2b3o2bo2b2obo2bo2b4ob2ob3o3b3obo4bo3b2o2bobo$2o4b4o2bobob
5o5b2ob4o2b3obob2ob4obob2ob2ob4o3b2o2bo3b4o2b2obobo2bo2bob3ob2o8bobobo
4b3o2bob3o2bo2b3obo4b5obobob2ob2o2b2o3bo4b5ob3o3bobobobo2b4o$b2obo2bob
obob2o3b3o2b5o5b3o2bobo6b2o4b2o2bobob4ob2o5b2ob2o2bo2b3o2bo2bobob4o3b
12ob2ob2o2b2obo5b4ob2ob2ob3ob2o2bo2bo2b2obobo4b5obob3ob3obo2b3obo$2obo
b3o2bo7bobo5bo8b2ob2o4bobobo2b3o3b2ob2ob3o2bo2b2ob5o3b2obo5b2obob2o4b
3ob2obo2bob2o2bob3o6bo2bo2b2obo2b2ob2ob3obob11obo4b2o5bob2o3bobob2o$2o
2b2obob5o2bobo2bobo2b2ob5obob2o4b4o2bobo3b6o3bo5bo4b4ob9o4bo2b2o2b2o8b
4o2b3obo2b3obobob4o2bo4bo2bob4obob4o3b3ob6o6b2o3bob2obo$bo2bo2b2ob2ob
2ob3ob2o5bo3b2o2b2obob4ob2o2b2obob2o2bob2o3bob2o2b3o2bobo2b3ob2o2b4obo
b2o4bo2bo2b4o2b5obob4ob5o2bo2bob5obo2bob3obobob3o8b2o2bo3bo5b2ob3o$b4o
b4obobo6bo2bo2bo3bobo4bobo4bobob3o3bo3bob2o2b2o3b2ob2o8bo3b2obo2b3ob3o
bobo2bobobo5bo2b3ob2o2b2obobo2b4o3bo2b3ob2obo2b5o2b2o2bo2bob2obo5bo2b
6obo$2obo3b3o5bo3b4o2b2o3b4o2bob3o3bo9bo4b3obo3bob3obo3bo2b2ob3o3b2o3b
2o5b2obo2b3o5b2ob3obob2o2bo2b3o3bob2ob9ob2ob3obo2b2obo2bo6bob2ob4o2bo$
2b3o2b4o2bob3o2b3ob4ob2ob2o2bob4o4bo3bob6o3bo2b2o5bob4ob4o3bo3b2ob4o2b
ob2o2bobob6o7b2obobo2b2o4bo4bo2bob7o6bob2o2b5o2b2o3bob2o2b2obo3bo$bo5b
3obobo4b4obob2obo2bo2b3ob2obo2b2o5bob3ob2ob6o3b5obob2obo5b2obo4b3obobo
3bo2b2ob2o2b3obobob2o5b4obob2o3bo4bo6bob6obo2bo2bo2b3ob5ob3o$o3bob2ob
6o2bo2b2o2b2obo3bob2ob2ob4o2b4ob2o4b4o2bo2bo2b2obob2ob2ob4o2b4ob4obo2b
3o5bo2b2o3bobo2bobo2bobo2b3o2bo2bob3ob2o3bob2obobo2bobobo3b4obo2b3ob2o
b5o3bo$2bo2bob3ob2o2bobo2b3o5b6o3b2obo4b2ob2obob2obo3bo2b3o3b2ob3obob
3o3b5o2bob2o2b3obo6bo3b2o2b2obobob3o4bo3b5o4bo2bob7o2b3obo2b4obobo6b2o
bo2b2obo$ob5ob3o2b5ob5o2bo2b3ob2ob2ob4ob2ob2o4b2o3b8o3b2ob4o2bo4b2o2bo
2bobo2bo2bo3bo2bob2o3b3o2bobobob5o2b2o2b2ob2obo4b2o2bob2ob2ob2obobobob
2ob2ob2ob2o2bo2b2o3b2o$ob2obo7bobo2b11o8b2o2bob2o4bo5bo5bobobo3b5o3bo
2bo2b3obob4obob5obo2bob2ob3o2b4ob2obobo4bo2b2obobobo2b2o2bo4b2ob2obo3b
obob2o2b3o4bo2b3o4bo$ob3ob2obobo2b2obob2ob2o2b2o2b3obob2o2b2o4bo4b2o4b
4o7bob3o2b2o3b2obo7b5ob2o2b3obo4b2obobo3bobobo3b5o2bob2o3b2obob4ob2ob
5o3bo2bobo4bob2o3bob3obo2b2o$3bobo2bobo2bo3b2ob4o2b3o2bo5bob3ob2obobob
2o3bob2obob3o5b2o2bo4bo2b4o2bobo6bo2bobob2o4b2ob5obo2bo9b2o2bo3b4obobo
b3o2b4obo2b4o2bob2ob2o2bo3bobo3bobo$2bob7ob3o4bo3b2obob2o2bobob3o7b2ob
4ob2o2bo2bob4obobo4b2o2b2o4b5obob2o2bo3b3ob5ob4o2bo3b2obobobob3o3bobob
5obo5b4o4b2o2b2ob3ob2o3b2o2b3ob2ob3o$2o3bobobo3b2o3bo3bobo2b6obobo2bo
2b2o3bo2bo4b2o6bo2b2ob3obo3bob3o2bo4b3o3b5o3bob2o2b2o2b4ob3o3b3ob3o2bo
b2obo3b2ob7obobob2obo3b3o2b2o5bo11bo$2b2ob3o2bobo2b2obobobo3bo2bobo8b
3obo5bob2o5b4obob3ob6ob2o2b3ob2o5b2o2bobobob2obo3bobo3bob2obob2obo3b4o
bo2bo2bo3b2o3bo4bo3b2obo3bo2bo2b5ob2o4bo2bo$bo5b5o5bobo5b3o6b4o5bob2ob
2o3bob2ob2ob2obob2ob6o5bo2bo3b7ob3o2b2obo2b3ob2o2b4o3bo2bob2o3b2obo2b
5obo2b2o2b4o2bo2b6o2b3obo3bo2bo4b2obo2bo$2obob3o3bobo3b2o2b3obo2bo2bo
7b4obob2ob2ob3ob2ob2o3bobo3bob3obob3ob8o7bobo2bo3bo2b2ob2obobo3bo3bo3b
9obob4obo2bo3b3o3bo2b2o2bo3b4obo3bobo3bo2bo$bo2bobo2b2obobo2b2o8b5obob
o5b2o2bob2obob2ob5o3bo9b3obobobob3o6bob2o2bobob3ob2obobo2bob2o2b2ob3o
2b2obob4obob3obo2b2obo2b2obob2ob5obob2obob3obo7b3o$3o2b6ob3obobobob2ob
2obo2bo3b5ob3o2bob2obo2bo2b2obo2b4o4bobo2b2ob2ob2o2bo2b2ob4ob3obobo7bo
3b2obob3o3b2obobobo7bobo2b2obob2obobob3obob2o2b5o3bob2o8b2o$2obob3o2bo
2bobobo5b3o7b5o2bob4o3bobo4bo10bobobob2ob2o3b2o2bo8bobobob5o3b2o5bo5b
3o2bo2bob2o7b6ob2ob2obobobo2bo5b2obobobobo3bo3bo2b2obo$o5b5ob3obobo4bo
4bo3bob2ob2o2b2o2bobob2o6b2obo2bo2bo4b6o3b10o2bob3o2b3ob2o3bobo3b3obob
2ob2ob2ob3o5bobob2obo4bo3b5o2bob2o2b2o4bob2o2b2ob2o3bo$6bo2b4obob2o2b
4o2bob2obobo3bo2b3obob2obobob2ob2o4b3o5b2o3bo6b2obo3b2obobob4o3b4ob3ob
obo2bo3bo2bob2o2b4o2bo2b3ob4ob2obo2b2o2bo2bo2b2o2bo2bo3b2obob2o3bobo$
3b2o2bob2o3bob2o3bo2bo2bo5bo4bo4bo2bob2obo2b3o4bo5b2obo2b2ob2obobo2b2o
b3obo4bob3o2b2o3b2obo2bo7b3obob2obob2obobob3obo4b3obo5b5ob8ob4obobob4o
b2o$b2o2b2ob3obo5bob2o2b2obobo3b2obo2b2ob2o4bobo2b4ob3o6b4obo7b2obobo
2bo3bobob3ob5o3b2o5bobobo2b2o3bobob2ob6ob7o7b3o10b4obo2bob3ob3o2bo$bob
2o4b8o2b2o2bobob2o4b3ob2o3b6o2b3ob4obobobobo5bo4b3ob3o2b3ob7ob2o2bob2o
bo6b4o3bo2bo2bo2bob2o4b3ob2obobo3b2o2bobo2bobo3bo3bo6b2o2bob2ob4o$ob2o
2b3obob2o2b4o2bo4b3obobob2ob3ob2o3b3obob6o3b3o3bobo2b3obo2b3obo2bo2bob
o2b7o3b4o2b2ob8obob2obo4bo2bo3bob3obo5b3o4bob2obo2b3o3b3o2b5o3b3o$2bob
3ob2ob5o2bobo2bob7ob2o2b7obobobo2bo4b4o7bob2ob3o2b4o3bob2o3b2o2b2obo2b
2o4b9obob3o2bob2ob3ob3ob4ob2ob2ob2ob2obo3b3o2b2obobo3bobob2o9b2o$ob2o
4b2o4bobo2bobo3bob7ob2obo4bobo2bo2b2o3b2ob3ob2o3bob2ob3o3bo6bob5ob2o3b
3obob2ob5o2bobo3b3o3bo3b3o2b3o2bo3bo2b2ob4ob3ob2ob2o2b3o3bo2b3o3bo2bo
2bo$2b2o3bo2bo5b2o4bo2bo2b3o2bo2bo7b4obob2obobo3b3obo4b2o2bo2bobob2obo
2bo3b2obo4b4obo2b5ob2o2b3ob2obo2b4o3bobo2b2obobobob2ob2ob3o2b2obob7o3b
4ob3obo4b2o$3b2o10b3o2b8obob4ob3o3bobo6bo2bo2bo2b5o2b3obo2bob2o2b2ob4o
bob2ob2o2bo4b4o2b2o7bo3b5o3bob2o3bobobo2b3o2bob2o2b2obo3b3o2bobob2ob6o
2bobo2b2o$bo3b3o3b4obo2bo2b3obo3b2o2bobo2b3obob2obob2o2bob2o2bobo3bobo
2bob2ob3obobob2ob6o2b3ob2o2b2o3bo2b2obo2bob2o2bobo4b2o3b3o2b2obob8o4b
2o2b3ob2ob3o4bob3o2b2ob5o$o2bo2b3o5b2o2b2obob3ob2o2bo4bob3o3bo2bobob3o
6b3o5b3ob2o3bo2bo2bo3bo2b4obo2bo2b2o3b3o4bo4bobo3b2obob2o2bo6bob2ob2ob
5o2b3o2b2obob4ob3ob2obobob2obobo$o3b2o2b2obo4b6obob3obobobo2b4o4bobo2b
o2b3ob3o2b3obob3ob2o2bo2b2ob3o2b2ob2o3bob4ob4o2b3o2b8obobobo4bob5o7b3o
2b3o2b2ob2ob3o2b3obob7ob4o2bo2b2o$2o3b2o2bobobo4b5o2b4obobob3ob2o5b3ob
3o3bobob2o3b4obo2bob3o3b5ob3ob2o3bo3bob2ob3ob2obo3b2o2b2ob2ob4ob2o4bo
3b3o2b2o2b3ob2obo2b2obo3b3o3b5o5b2o2bobo$6ob2ob4ob2ob5obobob12o2bobob
2o4bo3b2obo2b2ob3o2bobo3b2ob2o2b2o3bo2bob2o2bo4bo4bobo2b7ob3obo7b3obo
6bob2obobo7bo2bo3b2ob4o3b2ob3ob4o$o3b4obo3bob2obo2bo3bobob2o4bobo4bo4b
8o2bo4b3o5b2obo2bobo4bob2obo4bo4bob2o6b2o3bo7b2o2b4obo2bo3b4o4bo5b4o2b
o3bob5ob2o3b3o2b2o3b2obo$obobo3bo4b4o2bo3b2o3bo4b2ob2ob3o2bob4o2b4o4bo
4b2obo2b3o2b2o4bob2obob2o2b3ob3obobobo2b2o5b2obo4b6o4b5o4b2o2b3ob2o4bo
bob2ob2o2bo2bobo2bo2bob2o2bo2bo$2b3o2b2o2b3obo2bo4b2obob8o3bo2bo2bobo
5bo3b2ob2o3bo2b6obo8b4obo2bo5b6ob2o6bobobo2b2o2b4obobobobo2bo2b6o3b3ob
o2b3o4b3ob3o3b9obo3bo$8o2b2o4bo4bobo2b2ob2o2b3o2bob3o3b5o5b3ob2ob2o2bo
b3ob2ob3o2bobo3b2obobo2b3o2b3obo2b2obo2bo3b2o2b4obo2b3o2bobo7bobob2obo
3bobo6bobo4b5ob2o2b2o2b5o$bo2bo3b3o3b2obob2obo2b2obo3b3ob2obo6bo2bob4o
2bo3b6obob3o4b3obob2o4bo2bo3b2obob2obo6bobobob4o2bo2b2o5bo2b3o3bob4o4b
2ob2ob3o2bo2bobob3ob2o3b3ob3obobo$4bo2b2ob5o5bo2bo2bo4b3ob3ob6obo2b3ob
2o3b3ob2obo2b2obob6obobobob2o2bob4ob2o4b2ob6ob2ob2obobobobobobo2bo4bob
2o2b3o3bobo3bo5bo2b4o3b2obo2b3obo3bo3bo$4b2o4bob2ob2ob2o2b2o2bo4b3o4bo
3bo3bo2bo4bo2bo2bobo2bo6b3o2b2o6bobo2bobob2ob4ob3ob2ob3o2b3o2bo2b2ob3o
b2obo2bo4b2o2bobob3obo2b2o2b2o8b3ob11obo2bo$o2b2ob2obob3ob2ob3o3bo6b5o
3b7ob2o8bobo3bo3b4o2bob3o3bobo2b2obo2b2obobo3b3obobob7obobobob2ob2o3b
2o2bo3bobo6b3obob2ob2obob2ob2o3b2o2bo6b2o2b5o$2o2b2o2b2obo3bob2o2bobo
4b3ob4o3bo2bo4b2ob3obo5b3ob2o3bo4bo8bob2o5bobo2b2ob3o2bo4b2o2b3ob2o2bo
bob2obob2obob2ob5obo2bob2ob2ob2o3b2o2b5o2bo3bobo2bo2bobo$2b2o2bo3b5o3b
2obobo3b3o2bo3bob2o2b5o3bo3bo2bo2bo2b2ob3o3b3ob2o3bob3ob3obobo3b2o6bo
4bobo2b2o4bo4b2o3b2ob3o2bo3bo3b2o2b3o3b4o2bo2b2obo2b3ob7obob4o$2bo2bob
3o3bo5b4obob3o2bo2bobo7bo2b3ob5ob2obob2o2bobo4bob2o5bob2obob3o6bobo2bo
2b3ob2obob4ob2ob2o2bobo2bobo3bob7o2bo2bobob2o3bo4bob2o3bob2o2b5ob2o$3o
3b3o4b4o3b2obo2b3o2b3ob2o3b2o6bo3b5o2bob2obo2b3obob5o2b6o2b2obob2o4b6o
bob5ob3o2bo4bo2b2o5bo2bobobob4obobo2bo2b3ob5ob3o2bobob2o2bobob4ob2o$bo
bob2o3bob5ob2o2bobo2b9o3b3o2b4obo3bo5bo10b4o2bob2o7b2o2b2obo3b2o2b3o4b
3o2b2ob2o4b3obobobob2ob4o4bo4bo2b2obo2bobo2b3ob2o4bob2o2bobobob2obo$bo
3bo3b3o2b3o3b2ob3ob2o2b2obo4b2ob2ob3o2b2ob3ob3o3bo3b4o3b3o2b2o7bob2ob
2obo2bo6bo3bo2bob2obobobobob3obobob2obobo8b3obo2b6obobobob2o6bob2ob2o
2bo$2ob7o2b2o2b2o5b3o2b2o2b5o2bobo2b4o3b2o2b5ob3obobobo2bo2b2o2bo9b2ob
2o2bobo5bob4o2b2obo3bo3b2o2b2o5bobo4b4o2b5ob2ob6obo4bobobob2o2bo2bobo
4b2o$ob2o4bo2bo2b2o3b3ob2o7b3o2b2obobo4bo2bo5bo2bo7bo6bo3b3ob2o2b2o2b
2o3bobo2bob4o2b3obo3b2obo2bobobo3b3ob3obob3o3bob2ob6ob2obo3bo6bo3bo3bo
2bob3o$bob3o5bob2ob2obobo2b7ob2ob2o3b2o5bo2bo2b2obo2bobo2b2o7bob4o5bo
2bobo2b3o2bo4b2o4bo7bobo3bobo5bo2bo2b4o2bo2b9o2bo3b6ob2ob2o3bo2b2ob2ob
obo2bo$o2bobobob4ob3o4b5o2bo3bo2b3o2bobob2obob2ob3o5bo6bobobobo2b4o3b
2o4bob2o3b3o2bo2b3obo2bob2o3b3ob4ob4o2b2o2b2o8bo2b3o2bo2b3obo2bo4bo6b
2obo3bobob2o$2b7o2bo3bobob2ob4ob2obo2b2o2b2obob2ob2o2bo2bo4bob3o3bob2o
2bo4b2obobo4bob4obo4bobobo3bo2bo2b4o2b6o3bo4b4o2bo2bobo2b3obobobo3bo7b
o3bobo4bob5obo2bo$5obo4bo2bo2bobo2bobo2bo2b4obo4b4o5bobo3bo4b2obobo2b
2ob3o2bo2b2obobobob2o2bobobo3b3ob3o5bo2b2o2b2o2b2ob12o2b2o3bob2ob3o4bo
b2obo3b2o2bo2b2o2bob3o2bobob2o$2o2bob2ob2obobob2o3b2o2b4ob3o2b2o2b2ob
2obob3o4b4o2bo2bob2ob4o7b3obobob2o3bobobobobob2o2b4ob2obob2o2b2o2bobo
2bobo2b2o2bob5obo2bob3o4b3ob5o2b2o2b4ob4o3b5o$bo4b2o5b3obo2bob2ob4o3bo
2bo5bobo2b2obobo3b3ob3o4bobo2b2o2bobob2obobobob2o5bobo2bo3b2o4bo2b2obo
2bob2o3bobo2b8obo2b2obob2o2bo2b3o3bo2bob2o2b5o3b2o5bo3bo$b2obo4b5ob2o
2b2o5bo2b2ob4obo2bob2ob2o2b3o4bo3bob2obob3obo2b2o2b4ob4obo2b4o2bo6b2o
3b2obo2bo2b2obo3b2obo2b3ob6o5bobob2ob2ob3ob2ob2ob2o3bo2b2obo2bobo3bo$b
obob5ob2o3b5o3bo2bob2obo2b2ob2o2b2o2bob2obo2b2o7bo7b2obo2b2o2b2o3b2o8b
o3bo2b2o2bo3b2obobob2obobobobobo3bob3ob6obob3o2bo4bo3b4o2b3ob2obobo3b
2o2bob3o$3o4b2ob6o2b5obo3b2ob3o2bo4b4obob4o2bo9b2o3b2o2bo2b2o2b2o2bobo
5b3ob2o5b3ob4o3b3o4bobo7b3o3bobobo3b2o4b6ob2ob2o3bo2bo7bob5ob3obo$o2b
2o2b2o3bobobob2o3bobob2o3bob2ob2o3bo2bo2bobo2bo3b7o4bo3bo2bo3bobobo2b
3o3bo2b2o2b2o2bo4bobob3o6b2obobob2ob2o6b2o2b2ob3o2bob2obobob4o2b2obo7b
3obobo3b2o$bo3b5o2b2o2b2o3bo2b3o5b5obobob2ob3o3bobo2b5ob3o3b2obo3bob2o
b2ob2obob2o5b3o2b2o2bobobob2o3b3ob2o3b3o2b2o2bob2o7b2obobob5o4bo3bo5b
8o3b3o2b2o$o4b4o3b4o3bo4bo6bo2bo2bob5obo4bobob2obo3bo2b3o4b2o3bobob2o
4bobo6bobob3obob2o6bo5b7o2b2obo4bob3o8b2ob2obo3bo3b2o3b3ob2obob2o2bob
2ob4o$b4obobo2bob2o2b3o2bob4ob3obo3bo9b2obo2b2o2b2o2bob4obob2obob2o2bo
b3obo2bob3o2bo2b4o3b2o3bobobobo3b6obobobo2bo3b2o2bo2b2ob3ob2ob4obob2o
4b4obo2bo3b2o3bo$2b2o2b2o4bob5obob3obobobob2o3b2o2bo5b3o2bo2b3o3b3obob
3o2b11obobo4b2o4bo2bob3obob2ob8o2b4obo2b4o3bobobo6b5o5bo2bo3b3obo5b3ob
o2bob2ob4o$bo5bo2b3ob2o3bobobo2b2obobob5ob6o3bo3bob2obob2ob2o2b3o2b2o
3bo2bob8obo5bobo3b2o4b2obo2bob2o3bobobo2b4o2bob2o5b2o3b3o3b5o2b3o2b3ob
o3bo2b3ob2obobob2o$3b2ob5ob2obob2o2bo8bo2b2obo2bo3bo3b4o3b2o6b2o2b4o2b
ob2o2b3o2bo2bobob3o4bo4b6ob2ob3o2bob2ob3o4bo4bob6o3b3o4b5o3b3ob2ob3ob
2o2b7ob2o$4obobo2bo3bobobob2o4b2o2b2o5bo7bob3o2bo2b2o2b2ob3ob3o7bobo2b
2o4b6ob3o2b4o2b2obo2b2o2b2obo3b3obo3b5o2b4o3bobo2b2o3b4ob3ob8o2b3ob5ob
3obo$9bo6bo3bob3o2bo4bobo3bob3ob2ob4o2b3obobob4o3b2obo3b4obo2b2obo3b3o
2b2o3bo5b3ob2obo2bob2obo2b3o2b2ob3obo2b3ob2o2b2o2b5o2b5ob2ob3obo5bobo
3bob4o$obo3b2ob3o2bob2o3bo5bo2bobo3bo2bobo3b4ob6o2bo7bo3b4o7bobo4bo3bo
2bo3bobo2b3o4bobobo2b5o2b5ob2o3b2ob2obo3b8obo2b2o3b2o2bo4b3obobob2o2bo
2b2o$2ob2obob4o2bobo2bo2bo2b3ob3ob2obob2o4b2ob2o2b2ob4o2bo2b4o5b3obob
3obobo2b2ob4o4bo3bo2bo7b3ob3obo4b2obo2bo5b4ob2o2b2o2b2o3bob4o2bo3b2ob
5obob3ob3obobo$ob2o2bob2ob3ob2o2b5obob2obobob3ob2ob4o8b3o2b4ob3o3b8ob
6ob2o4bob2ob3o2bo6b4o2bo2b2ob2o2bo2b3obobo2b3o4bo6b2o3bo2b2obobo3b3ob
4obob2o4bobo2bo$4bo3bobo2b2obo3b2o2b3o2bo2b2o3b2obob3obo2b8o3b3o2bob2o
3bobobo3bob4obo2b2obob6o2bob4o3b2obob2ob3o2bob2o4bobo2bo2b3obo10b3obo
6bo3b3o9b3o$2b3o2b2ob2o4b5ob2o4bo4bob2obo2bobobobob2obob2obobob7obob3o
3b3ob2obob2o4b3obo3bo4bobo4bobob3o3b2obo6bob4o4bo2b4o4bobo4bo2b2o6bo3b
2o2bobobo4bo$3b2ob2obo3b4o5bo5bob2ob4obobob5ob3ob2o3bo3b3ob2obo5b6o2bo
b4ob2ob3obob2o3b2o2bob4o2bob2obob3o4b2o3bo2bob2ob2ob3o5bo6b4o2bob2o4bo
7b4ob2o$bobobob3obo2bo2bo2bobo2b2ob2o6b2o2b2obobob3ob2o2b2o3b2o3b2ob2o
3b5obobob2o3bobobo3b2obobob3ob2o2b2o3b3ob2obo2bobo3b4ob2o2b2obo3bo3b3o
2b2o2bo3bo2bobo3bobo3b2ob5o$o2b2o6bo4bob2obobobo2bo2b4o3b4o3bo3bo2b3o
5bobo4bob2obobobo5bo4bo4b2o3b2ob2o4b2ob4o5b4o3b3obobob3ob3o2b3obob5o2b
3o2bo6bo3bo4b6o3b3o$2bobob3o3b7obo2b4o3b7ob2ob3ob3o2bob2o3bo3b2obobob
2obo2bo2b3ob8obobobo4b2o2b2obobo2bo2b2o3bob4o2bobo2bo2b2obo2b8ob6o4b2o
2bo3b2o2b2ob2obo2bo$b2ob6ob3o2bo2bob4o4b2o2bo2bobo2bobo2b3o2b3obobo2bo
bobo6b2obobobo4b7ob6ob2o2bo3b3o2b4ob3ob2obo5b2o3b2obob2o4bob2ob3o2b2o
3b3obo3b2ob6ob2obobob5o$4bobo3bo2bobo3bobo2b4o3bo3b4o8b3obo2b4o2bobob
3ob2obob3o2bo3b2o3bo5b3o6bo4bobob2ob4o2bob2ob8o4bo3bo2b2ob2o5bobobo3b
3o2b3obobobo2bob2o2b2o$obob4ob2obo2bo4b2obob2obob5obob3ob3o3b2o2bo2bob
2ob3obo4b5ob5ob3o2bobob3ob5o3b2obob2o4bo4bobo7b2obo2b3o2bo5bob2obobobo
b3o2bob3ob3obobo2b4o3bo3b2o$2ob5o6b2ob3o2bo3b5o2b2o2bobo4bo4bobo5b2o3b
obob3ob2o3b4ob2o6bobobo2b2obo3b2o6b3o2b2ob3o5b4o2bob4o3bo6bob4o7bo4bo
2bo2b3o2b3o4bobo2bo$o2bo4b3obobo9bo2bob4ob2obo3b3obo3b3ob4o4bo5b2obo2b
obo2b2o2bobobo2b2ob2obo2b2obo2b2obo2b3ob7obobo5bo2b2obobob2ob3o2bob2o
2bo4b6ob2o6b4ob2obob2o2bo$2b3obo2b3o2bo2bo2b2obo4bo3b3o3bo2b2o2b2obo7b
obo6bo3bobob3obo2b2o4bo2b4o4b3ob2ob2o2bo5bobo4bo2b3o3bo2bo2b2o3b3ob2o
2b2o6bobo5b2obob6o2bob3o2bob3o$4o2bo3bo2bobo2bo3b5obo2bo3b2o2b2o2b3obo
b3obob2ob2obo2b3o2bobo4bobo3bob4o2b2o2b2ob4obo3b2ob2obo2b2ob3ob2obo2bo
b2o2bobo3bobobo4bo5bo2b2ob2o2b2o2bob3o3bobo2b3o2bo$ob2ob2o2b3obo5bo2bo
b2o3bo2bo3bo4b2o2bobo4b2obob2o4b4obo3b4o5bobob4o2bobobo3b3o3bob2o4b2ob
o4bo2b2ob2obo2bo2b2obobo2b3ob3o2bo3bob4o2bo2b3o6bo4bob5o$2bobo5bo2b3o
6b2obo3b2o2bo2bo3bob2o2b2o4b2obo5bo8b2obobob2ob2ob2o2bobob2ob2obobo2bo
b3o2bo2b2obo2b2ob3o4bo2bob3o4b3obobob3ob3o5bobob2obobo2b2o2b2obo3bobo
2bo$7b3obo6b4o2b2o3bob2obo2b2o2b7o2bo2bob2ob3obo2b2o2bo4b3obo2bob2obo
2b2o4bo4bobo3b2obob5o2b2ob2obo2b3o9b5o3b5o4bobo4b3obob3o3b2ob4o4bob2o$
6ob3o4b3o4b3o2b2o3bo2b2o2b2ob2o2bo2bobo3bo2bo3bobo2b5obo3b4ob2o3b2ob2o
2b8obob2obob3obobobobo5b3o2b2o2b5obob3o2b2o3b2o5b2o2bo3b2o2bob2ob3ob2o
bo3bobo$obo2b8obobobob3ob4o2b2o3bobo2bob2o3b3ob3obo8b2o2b2o4b3ob2o3bo
2bo3bo2bo3bobob2o5b2o2bob8o3b3o2b3o2b4ob2ob2ob3obobob5o2bobo2bo2bobo2b
o2bob2ob2o2bo2bo$4b4o2b2o4bo3b3o2bobob2obob2obo8b3ob2ob2ob3ob2o2bob3o
4bo2bo3bo2bobo3b3o5b2o2bobobobo3b2o3b2o13bo4b2o6b9o5b5obo2b2obob2o5b2o
4b5o$2o2bobo3bo2b6ob3obobob2o2bo3bo2b2ob9o6bo2b2o5bobo3b6ob3o5bo2b3o2b
o2bobo2b2o2b3o2bobob5ob2o3bo3bo5bo3b7o4b2o2bo6b3o2b4o3bo2b2o4bobo$2bob
ob2o2bo2b2o3bobobo3b4o3bob3o3b3obobo4b3ob2o2bo3bo2bo2b2obobob4o2bobo2b
o2bo2b2o4bob2ob2ob3ob4obobobob3obo2b2o2b2o3bob4ob2obobob3ob2o2b2obo5bo
3bo3b2ob2o2b5o$2o2b3obo6bob2o3b2o2b2o2b2ob2ob5ob4o4b5o2b2ob2o8bo3b2o4b
2o2bo2b4ob4ob2obo2bob3ob2ob3o8bob5ob2o3bob2ob5ob2ob2ob3o4b2o2b6obobo4b
ob2ob2obo2bo$4b3ob2ob3ob3o2bo4bobob5ob2obo3bobo2b3o2b3o8bob2o2b2ob3o2b
obo3b5obo3b2o3bobobob2o2b2obob2o6b2o4b2ob5o3b2obobob2ob2o4b2ob2obo2b2o
2b4obo2b4o2b2o3b2obo$obobo3b2obobo2b2o2b4obob3o2b2o4bo4b2ob5obo3bo3bo
4b4o2bo4b2ob3o2b4obob3o8b2obobo2bobobobo2b4obob3o2bob2o2bo4bo2b5o5bo2b
o2bob2o2b3ob2ob3obo2b3obobobo$bo2bo2bob4o7bo3bo3b2obobo3b2o2b2o3b4obob
ob3o2b2obob2ob5o4bo5bo2bo4bo2bob2ob2ob3o2b2o2b2o2bobobo2b4obo3b5obob2o
2b2ob4o2b3o2bob3obo2b6o6bo3bo2b4o$b4o2bob2o2b2o2b2obo2b2o3b2ob4ob4o3b
2o4b2o2bobo6b2o3bobo2b2ob4o3b3obob6o2b3o2b2obobo2bo4bo2bo5bobob5o3bo2b
2o2b2o3bo3bob2ob3o2b4o6bob2obobo2b4o2bobo$o4bob3ob5o8b4obo3b3o2b2o3b4o
b2o3b2o5b2ob2ob3o2bo4bobo4bo5b2obo2bo2bo3b4o2b2ob4o2bo4bob3ob2o2bob2o
2b4o4b5obob2o2bob6ob2o2b2o6bobob2o2b3o$b2ob2o3bobo3bob2o4b2ob2obo3b2ob
obob3o2b2obo2b3o3b8obob2obo3b2o6bob3ob2o2bo2bo2b2o2bo8b4o2bo3bo2bobo2b
ob2ob4o4b6obob2obobo2b3ob4ob2ob4o5bo2bobo$2o2bo2b4o5bo3bob2o2b2obob3o
7bobobo3bob2ob4ob3obo4b2o2bo2bo2b2o6bo2bo3bo4b2ob2obo2b4o2b2ob5o7bobob
2o2bobo4b2o3bo2bo3bo3bob3o2b3o3bobo2bo3bo4b3o$3obo2b2o2b2ob3obo2b2obob
ob6obob3obobob2o3bo2b2o2bo3b2obobob2o5b3ob2o2bo2bo3b2o2b3ob6o2b5o3b3ob
o3bo7bobobo2b2o5b2obo3bo3b4obo3bo4b2o2b4o4bob5o$b4o2b2obobobo4bo2b2o2b
3obob2ob2o6bob4o2b2obo4b3ob9ob2ob2ob2ob7ob5o3b2o2bobo4bo4bo3bob4ob2obo
3bo3b2o2b4obob2ob2ob4o3bo2bob2o8bob4ob4o2bo$2o2bob4obobo2bob3obo2bobob
ob2o3b3o3b3o2b2ob2o5b4o2b2o3bobobo2b4obob2o3b4o5bob6obo3b2obobobo3bo5b
3ob5ob3obo8b3ob4obo2bo2b2o2bob3o2b2ob2obo3b2o$2obo2bobob2o3b2ob2o3bob
2o2bobo3bo4bob5obobobob3o4bo2b2obo2b2o3b3o2b3ob6o2bob3o3b2ob2o4b5o3bob
o2bo3b3o3bob3o2b4o3bobobo2bo3b3ob2obo2b3ob4o2bob2ob2obobobo$obob2o3b2o
8b2ob3obo2bob3o3b7o7b4o5bo2b2o2bo4bobo2b3o2bobo2bob2obo2bobo2b2o3bo2bo
b4ob4o2b2obob2ob2o2b2ob2obobo2bobob2o4bo6bobobobo3bob3ob2obob2o2b2obo$
o3b2o3bo2b2ob2o2b3o5b2o2b2o2b5ob2ob4obob2o6bobo3bo3bobo4b7o7b5ob4o6b2o
bob2o6bo4b2ob6ob2o2bo4b2obobob2ob2ob2obobob2obob7obobo4bob5o$3o7b5o2b
2ob4o4bo2b2obo3b4o3b2o2b3obobo3b3o2b2o5bo2b2o2b2o3bob2ob2ob3o4bobobo2b
obob2o3bo2bobo3bob2ob2o2bob2o2b3ob3obo3bo6b3o2b5obo2bo2bo3bo5bo2bobo$
3ob4ob3obo5bo2bo2b3obo2b2obob5o3b4o3b2o3bo2bo4bobobo4bob6o2b2o2bobo2b
4ob3o5bo3b2o6b2o2b8obobo2bobobo3bobo2bo3bo2b4obobobo2b2ob2ob2o2bo3b2o
2b2obo$bobo2b5o2bo3bo2b4o5bo3b3o2bob2ob5o2b2o2b3obo2bobo3b2o2bo4bo2b2o
3b2o2b2obob2obo3b3obobob2o2b4obo3bo7bob2ob2ob2o2bo2b2o4bob3o4bob2ob2o
2bo2bo2b2obobob3o2b2o$bob3o4bo3b6o2b2ob3o2bo2b4ob2o4b3obo2bobobo2b3o4b
o3bo2bo2bo2bo2bo3bobo4b2o5b2o3bo2b2ob5o3bobo3b2ob8ob2obobob3o2b2o3bo2b
o2bob5ob6o2bob2obo2bo2bob2o$o3bobo2b2obo6bob4o2bobo2b2ob3obo4b2o2bobo
3b2obobobo2bo2b5obo4bo3b2obo2b3o2bob4obo2b3ob9o3bo3b2obo2b5ob2o2b2ob2o
b2o5bobobo2b2obob2ob2o4bo2b3obo2bob3obo$b2ob4o2bobo5b2o2b2o2b2obo2bo4b
2ob4o3bo5b2ob2ob5o5b2o3bo3bo2b6o6b2o2b2o3b3o2b3o3bob9o2b3obo6b2o4b4o2b
3o3bo2bo2bo3bobo2b2o2b3obo2bob3ob3o$o2b3ob2obob2ob2obobo4bobob3o3b3o4b
3obo4bo2bo2b3o2bobo6bo2bobo2b2o3bobo2b4ob4obobobo4bobob2ob2obobob2o4b
2ob2o2bob2o2bo2b2obob2o2b3ob2o3b2o5b2obob10obob3o$b3o3b2o2b3o4b3obo5bo
b3o2bo3b5obobo2bo2b2obob6o2b6ob5o2bob6ob7obo2bobo2b4ob6o6b2ob6o2b4ob2o
2b3o2bo2bobobob4o2b2ob2ob2o2bo4bob2obo2b3o$bob5o3bo3bob2ob3o3b4o3b2ob
4ob2o5b3ob2o2b3o8bobo2bo2bobo2bob2obo5bobob4ob2ob2o3b3o2bo4bo5bo2b2obo
3bobobob3ob2obob3o2bob3o2b2obo8bo3b3o5b2o2bo$2o3bo4bobo2bo2b2o2b2o2b3o
b2o3bobobob2o4bobo3bob2o3b6o5bobob5obo4b2obobobob2o5b3o4b3obobob2o2bo
6b3o2bo3bobo2bob2o2bobo5bob2o2b2ob3o4bo2bob2obo3b2obo$8b3o10b2ob2o2b5o
3b6o2b6o2b6obob4ob3o2b3o2b2ob2ob3ob4o2b4o3bob3obobo3bo5b2ob3o3b3ob4obo
b2o2bo2bob3obo2bo2b3o2bo5bobob3ob5o2b5o2bo$5bo2b3ob2ob6o4b4obob2ob2o2b
4ob3o2bo3b4o4bo2b2o2b2obo3b6o2b2obo2b2obob2o6b3obobo3bo3b2o3b2o2b3o3bo
bo6b2o6bobo2b3obob3o3b2obo2b5obob5o2b3o$b5o3bobob2o3bo2bo2bo3bobo2b2o
3b2o2b2o4bo2bo2bob4o2bob9obo3b2ob2ob3o2bobob2o2bo2bobobo8bo4bo2bob3o2b
ob2ob2obobobo4bobob2o4bob3o2b2o2bo2b3o3bob6ob2o2bo$2ob4o6bobobobo3bo3b
o3bobo2b2o2b2obobo4bo5b2obobob4ob2o2b2o4bo2b2o2bo8bob2o3b2o3bob4ob4obo
b2obob6o2b4o7b3o4b2o5b2ob4o3b2ob9o3b3ob3o$b2obo2bobobobo2b2o2bob3o3b4o
4bo4b2obo3bo2bo2b2obob2ob2o2bob3obob2o3bo5bo3bo4bo3bob2ob3obo2b3o2bob
2o2bo2b2o2bob3ob2o3b2ob2o5b2obobob2ob5o3bo3bob2o2bob2obo2bobobo$2b4o2b
2o2bob3o2b2ob3o3b3o4bobobob3obo3bo3b2obo5bobob2obo3bo2b2o3bob3o3b2o4bo
5b3o2bobob3o5bobo2bo2b3obobobo2bo9b2o3b3obob6o4bobobob3o2bobobo4bo$3b
3obobo3b3o3b2o3bo3bobo3b4o5bo4bo2b2ob4ob2ob2o2b2obo3bobob2o2bo2bob3o2b
3o3b2obob2o2bob3ob5ob2ob3o3bo3bobo2b4o3bo5b2o2bob2obobo3b2ob2ob2o2bob
3obobobo2b2o$2bo2b2o3b2o2b6ob2o3bob2obob2obobo4b2ob2o2b3obob5obo2b2o5b
ob3ob2obobo2b2ob2o4b5o2b3o2b3ob2obob2o3bob4ob5o2b3o6b2o4bobob3o3bobobo
4bobo5bob3o2b3obo$6b2o2bo4b4ob3obobo4b2ob2obo2bo2b2ob3obob4obo3b2o3b2o
bob5o3bo2b2ob5o2b3o4b2o3bo9b5obob4o3bo4bob2o3b3o2b7o3b2obo2bobob2o2bo
4bo5bob4o2bo$4bo2b5o2b3o2b3obo4b2o2bo3bob3o3b3o2bo2b4obobob3obobob2ob
2o4bobob2obob2obo5b2o6b6obo2b3o2b2o2b2obob2obob2o2bo5b2o4b2o2b2o2bobob
o5b2ob2o2bo3bo4bobob2o$2bo4bobo4b2o4b7ob2o2bo2bobob4o3b2o4b4o3bobobobo
2b2o2bo2b3ob3ob3o2bo2bo5bob2obo2bo3bo2bo3b2o2bob2o2bob5obob2ob2o5bo4bo
b4o4bob2obo3bo3b3o6b3obo$2bo4b4obob2ob2obob4o2bobo14bo4b2ob2obob3obobo
b3ob3o2b2o3bob6o6b3obo2b2o2bo3b4ob2o2bobobobobobob2o2b2ob3ob2o2b3obo3b
o4b3o5b2obob2ob4o2b4ob3o$3o2b2obo3b5obo5b3ob4o8b2o3b3ob2o2bob5obo2bob
3obo2bo2bo2bob4o3bobob3o4bo4b2ob3o2b2o3bob3o5b3obo2bo2b2ob2ob2obobo4bo
6b4obob3o2b3ob2ob4o2b5o$2obo4bo8bo2bo2bob2o4b2o3bobo4bo4bob5ob2o2bo2bo
2b2ob3o3bob2o3b2o6b3obobobo4b4ob2obob3obo4b9ob8obo2b7o4b6o2b2o2b2o2b5o
b2o4b2o2bo$2bo2b3ob5o3b4ob2o2bob4o3b3ob5o3b6o2bobob2o3b2o3bob2o2bob2ob
obo2bobobo2bobob2obo2b2o2b2obob2ob6ob2ob6o2bob3o4bob2ob2obob2obo2b4o3b
5ob3obo2b2ob4o3bobo$ob5o2bo3bobo3b5o2b3o2bo2b6o3bo3bob3o4b3o2bo2b2ob3o
2bobobob5obobo2bobo4b5o6b2o2b4ob5o2b3ob3o5bo2b5obob2ob3ob3o2b3o2bob2o
2bobo4bobobobo4bo$ob3o5b2o3bo5b3ob2o5bo4bob6obob3obob2obo3bo2bo2bo4b9o
2bo2bo6b5o2b2obo3b3obobo3b4ob2ob2o7bobob3ob8o3b4obobobo2b2o2bo4bo2bobo
6bob2o$2b2obo2bo2bobob3obo2bo2b5ob2o2bobobobo3bo2bobo5b2ob5o2b2o3b4ob
3o13b4o2b2o2bobob3ob2ob3o2bo2bob2ob2ob3o2bo5b4ob2ob4o5b4obo3bo6bo4bo2b
2obob4o$bo2bobobobobo3bo2b3ob2obo3bo3bo2bo2bobo7b2o3bo3bob2o3bo4bob5ob
2o3b2o3bob2ob3o2bo4b2o2b3obob2ob2o2b2o4b2ob3ob3o2bo2b2ob2obob4o2b2ob3o
bo3bo2b5o2b2o3bo3b2obo$3o2b2o4bo2b4o2b3o2bo3bob2o4bob8ob3obobo2bo3bo4b
ob2obo3b3ob2o3bo2bo4bobobob3ob2ob4ob2obobobo2b2o2b7obobo6b3obob3ob4ob
3ob4ob2ob2o2bobo8b2ob3o$2bo3b4o3bo5bob2ob4o2b2o5b3ob4ob7o2bobob3ob3obo
bobobo2b3obobo6bo5bo2b2o10bo3bo2bob2ob8ob4obob3obo2b3obo2bo3b2o2b2ob2o
2bobob3o4b2obob2o2bobo$b4o2bo4b2o5b3ob3o5bob2obobobob2ob2o4b3obobob4ob
o2b6obobo4bob4ob2obobob2o3bo2bob5o2b2obo3bobo4b4o3bo2b2o3bo2bobo2bo3b
3o2b2ob3ob4o2b3obob2o2b2o2bo3bo$b2ob3ob2ob4o2bob2obo2bobo2bo2bob2ob2o
2b2o5b2o2b2ob2o2bo2b3o4b2obobobobobo4b3ob2o2bo6b3ob4obobobo2bo2bobo4b
3o3b3obob3o2bo4b3o7bo2bo4b4o6b3ob2o2bob2o$2o2b4obo3b2obobobo5bobo5b2o
3b2o2b2obob2o2bob2o2bob3ob3obo2bobobob5o2b2obo3bob2o3b2ob3o2b3o3b3obob
5ob5o2b2o2bobo3bo10bo2b3ob2o4bobo2bo2b6ob2o3b3obo!
User avatar
77topaz
 
Posts: 1345
Joined: January 12th, 2018, 9:19 pm

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby wildmyron » February 20th, 2019, 9:25 pm

@Sarp: Some great results there. Well done continuing the search.
testitemqlstudop wrote:
Sarp wrote:
testitemqlstudop wrote:@Sarp what program are you using? Macbi's program is limited to a tiny bounding box!

I'm using a modified version of rulesrc made by wildmyron. I currently use maxgen 4000 maxpop 500 with the first 7 gens of the p1650


Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1, in <module>
  File "/home/dandan/Desktop/golly-3.2-gtk-64bit/Scripts/searchRule-matchPatt.py", line 13, in <module>
    import getallisorule
ImportError: No module named getallisorule

Here is the response I sent to Sarp in reply to a query about this script. The archive attached to the linked post has the required dependencies.
wildmyron wrote:The only published versions of this script are in the Rulesrc thread: viewtopic.php?f=9&t=3039
The latest version that I posted is viewtopic.php?p=52020#p52020
As you may have seen mention of, these scripts are based on another script which I and AforAmpere used to find many of the ships which are in the 5S collection. The main difference is that the matchPatt version uses the pattern in the current layer as the pattern to search with, and the range of rules searched can be restricted by requiring the random rule to match the evolution in the current rule for a given number of generations. The original script had no rule matching (similar to the first version I posted in that thread) and used a list of small patterns to test if any of them were ships or oscillators in that rule. To be honest, there's nothing particularly clever about the script and what deterred me from posting it originally is that it's difficult to deal with the output from the script and I found the volume of output overwhelming.

If you're interested in joining in the small oscillator search for example, you can use the matchPatt version of the script and set up the search in the following way: use "o.o.o" as the starting pattern with rule B2ci/S0, (majority of all new high period oscillators have this starting pattern), set bOsc to True, set minP to 100 (or higher), adjust maxGen and maxPop if you wish, and run the script. When it asks "How many generations to remain unchanged?", use 1.
There's one change required to the script around line 390 when bOsc is True (I wasn't using this much): change
                    if bOsc and period >= minP:
                        return (period, )
to
                    if bOsc and period >= minP:
                        return (0, 0, period )
Last edited by wildmyron on February 20th, 2019, 9:26 pm, edited 1 time in total.
The latest version of the 5S Project contains over 57,000 spaceships. Tabulated pages up to period 160 are available on the LifeWiki.
wildmyron
 
Posts: 1121
Joined: August 9th, 2013, 12:45 am

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby Gamedziner » February 20th, 2019, 9:26 pm

Sarp wrote:p1486
x = 5, y = 1, rule = B2-a3-ijn4cinrwyz5-aen6aen7e8/S02-a3eq4-aenq5acejn6ae78
obobo!

Not nearly as impressive, but there's a 14-cell p26:
x =7, y = 7, rule = B2-a3-ijn4cinrwyz5-aen6aen7e8/S02-a3eq4-aenq5acejn6ae78
2bo3bo$2bo$3obo2$2bob3o$4bo$o3bo!
x = 81, y = 96, rule = LifeHistory
58.2A$58.2A3$59.2A17.2A$59.2A17.2A3$79.2A$79.2A2$57.A$56.A$56.3A4$27.
A$27.A.A$27.2A21$3.2A$3.2A2.2A$7.2A18$7.2A$7.2A2.2A$11.2A11$2A$2A2.2A
$4.2A18$4.2A$4.2A2.2A$8.2A!
Gamedziner
 
Posts: 724
Joined: May 30th, 2016, 8:47 pm
Location: Milky Way Galaxy: Planet Earth

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby wildmyron » February 21st, 2019, 6:49 am

I filtered all of Sarp's recent results and compared to my previous summary. Here's an updated summary followed by examples of 3-cell oscillators at all those periods they weren't known at yet. Hopefully I didn't make any mistakes this time, but it's getting hard to accurately keep track of this manually. The oscillators below can all be obtained from the result dumps, but this ensures the thread contains at least one example 3-cell oscillator which can be viewed in LifeViewer for every period known to have one. There were quite a few periods I found in the filtered results which weren't in Macbi's latest summary, including the highest odd period of p1053 (posted as rle by Sarp). I think it's worth mentioning that of the 744 results in the last three dumps, all 744 were unique.

@Sarp: You might like to increase the minP in your search to 150, as p151 is the lowest period for which no 3-cell oscillator is known. For even periods, p252 is currently the lowest period without a known 3-cell oscillator - A glaring gap in even periods up to p300.

Periods 2 - 112, 2 cells
Even periods 114 - 222, 226, 234, 2 cells
Odd periods 113-149, 157-167, 171-181, 185, 189-193, 197, 199, 201, 203, 211, 219, 225-231, 235, 239, 245, 249, 255, 261-265, 271, 277, 279, 297, 299, 309, 313, 337, 365, 395, 397, 405, 411, 453, 477, 505, 689, 843, 863, 977, 1053, 3 cells
Even periods 224, 228-232, 236-250, 254-298, 302, 306-324, 328, 330, 334-352, 356, 358-364, 368, 376, 380-384, 388-398, 402-414, 418-426, 432, 434, 438, 442, 444, 448, 454, 458, 460, 466, 480, 484, 486, 494, 498, 502, 504, 510, 512, 518, 538, 544, 550, 554, 564-568, 572, 594, 606, 626, 630, 656, 674, 678, 692, 696, 698, 704, 706, 716, 730, 756, 778, 788, 792, 798, 804, 806, 826, 832, 850, 882, 894, 942, 968, 988, 998, 1010, 1064, 1078, 1086, 1102, 1124, 1152, 1168, 1344, 1432, 1486, 1518, 1624, 2520, 3 cells
All other periods, 4 cells


Odd periods:
p125, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2ci3ajqry4eknqrwy5acejk6-in/S01c2in3-akq4ijqtz5-c6-kn7e
obobo!

p147, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2ci3ajqy4ceijtwy5jn6-ei/S02-ae3ckry4-kqryz5ijnr6-en78
obobo!

p171, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-an3ajky4ijyz5cejnq6/S01c2-n3cknry4-aceit5acnr6-ek7e8
obobo!

p175, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3-ckny4acijnr5ej6cei78/S02ci3ej4acekqz5i6ek78
obobo!

p179, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-a3jkqy4ikqrtyz5-aeq6cik7e8/S02ek3ceijy4jnqtw5jknr6akn78
obobo!

p197, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-an3aeiq4ceinrw5ky6-an7e8/S02cin3cejnr4ceijy5cekn6-ik7e8
obobo!

p203, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-an3aeiqr4eijnqrw5cejnq6ik78/S02ci3ceq4aeinrwz5ckr6ck8
obobo!

p235, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiq4aijnr5j6eik8/S02cik3e4-aiqrt5ein7e8
obobo!

p239, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-an3aeiq4inqr5ekqy6ik7/S02cin3cekqr4-jktw5-aery6ce7
obobo!

p245, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-an3aeiq4einqrz5acekn6cik7c8/S02cin3ekq4-tyz5cjqry7e8
obobo!

p249, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiqr4einqw5cjknq6cin7/S02cei3aejq4ejkrz5aey6-ci78
obobo!

p255, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-an3aeiqr4cinqrw5ejkq6ein7c/S02ci3-aijy4-jnrtw5ceij6an78
obobo!

p261, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3-jkny4einqr5cjky6-ae8/S02cin3-aiky4-aktw5acnqy6ek7c8
obobo!

p265, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ak3enq4cjkqry5aeny6cen7c/S02-ae3-cj4aeijrw5-ikq6cn7e8
obobo!

p277, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cei3aceq4cintwy5ciknq6ckn78/S01c2in3ceijq4acekr5-a6ai78
obobo!

p299, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cin3-einq4-aejnw5ajny6-ae78/S02-cn3acjn4acqwy5-jry6-an7c
obobo!

p309, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3aeiqr4ceinrz5aekn6-ac7c/S02-ak3cejq4aekwy5eiky6aek78
obobo!

p337, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiq4nrz5qy6-a7e8/S02ci3aceqr4ceijnyz5-nqry6ack7e
obobo!

p395, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3aeiq4cenrw5cjnqy6-ak7c8/S02cin3aekqr4-intyz5ijkr6cen7e
obobo!

p397, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiq4enqrz5ekq6i7c/S02cei3cekr4eijqwyz5ajnqy6-ei
obobo!

p405, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3aeiqr4cjnqz5cejy6-a/S02ci3ceq4-inty5-cjny6cek7e8
obobo!

p411, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-a3aeiqr4einrz5-ir6-ac7/S02ci3ejk4eijkqrw5c6an7c8
obobo!

p477, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3aejqr4eikqrty5aknqy6-ck7e/S02-en3jqy4aijnqt5c6aci7e
obobo!

p689, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ak3acek4acejktw5cek6-in78/S02-c3eijnq4ciq5-jkry67c8
obobo!

p863, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-an3aeiqr4cejnqr5-aijr6eik7e8/S02cik3ceq4ceinr5-anr6ak7c
obobo!

p977, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiq4einrw5ckqy6cei7/S02-ae3aejr4aejn5ceinr6kn
obobo!


Even periods:
p296, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3-jkny4ijnqwz5jkqy6-ac78/S02cei3aejnq4eknqwyz5ceknr6-ai78
obobo!

p308, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3akqry4-acnqw5-ekqy6n7e/S02cei3nqr4-cktz5jnry6ce8
obobo!

p350, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeijq4cijnr5cjq6-ac8/S02cei3cek4-jknt5ejkny6k
obobo!

p352, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3-ckny4cinw5ejn6in8/S02ci3cejkn4-cqtwy5cjq6aek7
obobo!

p360, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ak3cjk4aejknqt5jqy6acn/S02cei3-ejkr4ceinqyz5nqry6ikn7e
obobo!

p362, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiqr4cinqrw5ejn6cei7c/S02ci3aceqr4-cntz5cjqy6n7e8
obobo!

p374, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cin3acinq4cijktwz5iknq6-ae7c8/S02eik3-cnqr4ewz5eikqr6e78
obobo!

p382, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3aeijq4inq5cjnq6ei78/S02ci3-ikry4-actyz5-enry6ce78
obobo!

p388, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ak3aceik4ew5ace6ekn/S01c2ikn3-anry4jqz5ainry6-n
obobo!

p394, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-an3aeiqr4inqr5jny6-a78/S02cin3enqr4acejn5-acjr6cen7e8
obobo!

p402, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-a3q4-cqwz5acjny68/S02ikn3ijknq4-acinq5-enqy6-kn7
obobo!

p404, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3aeiq4ceinw5cjq6ik8/S02ci3-aijy4-ktw5-cnry6acn7e8
obobo!

p406, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-an3aeiq4cinz5k6ik7/S02cin3-ikry4aeiw5aeknr6e7c
obobo!

p408, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2ci3-jny4ikwz5aeijk6-k78/S02ikn3-jkq4jkry5eqry6cen7
obobo!

p410, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiq4cijnrwz5cj6eik7e8/S02cin3enr4acen5ceq6aek8
obobo!

p414, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3acei4kqt5ajnqy6-n7/S02c3ejr4ijrtw5jry6ik8
obobo!

p418, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-an3aeiq4cinz5aejky6cik7e/S02ci3aekr4ceijk5cikny6kn8
obobo!

p424, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3-einr4cikrt5-ci6ac7e8/S01c2ai3-aejr4acjkrtz5jkqry6i7
obobo!

p426, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cin3aekqy4-eiky5ackry6ain/S02c3ejknr4-acein5-ijn6ai7c
obobo!

p438, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cin3aejk4ejz5-ei6ci7e8/S02ein3ejnqr4crtwz5kr6ac7c
obobo!

p454, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2ci3-cenq4eijnqz5cknq6-ci7e/S02ein3-knr4ejkqz5aiq6-ai7e
obobo!

p458, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiqr4cijnr5-acir6ci78/S02ci3aejnq4eijkqw5ek6-ik7c
obobo!

p466, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aceky4jkqrz5cjkqy6cen/S02ei3ejky4cknwyz5-qy6-kn78
obobo!

p472, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiq4ejnqr5cknq6eik8/S02cin3aen4eij5aer6ack
obobo!

p486, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiq4cnqz5jq6-a78/S02cin3aeknq4cejnrw5cijnr7e
obobo!

p494, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-a3aeiq4einqr5cek6eik78/S02ci3cenqr4ceiwz5cjqr6-ei78
obobo!

p504, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3aeiq4aceijn5jq6cin8/S02cin3ek4ceirwz5aein6ce78
obobo!

p518, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2ci3acij4acinqy5ejkq6ac/S02ikn3-aenr4aejnrw5aeinr6aci7c8
obobo!

p538, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiqr4cinwz5ejq6-a7e/S02cik3acej4eijqyz5-y6-ik
obobo!

p544, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3aeiq4aeijnr5cejy6-ak7c/S02-ak3ace4cekqrz5ainqy6cn8
obobo!

p564, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aceiq4ceinqrz5cnq6-a7c8/S02cin3cek4aeqyz5-jqry6cn7c
obobo!

p566, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiq4inq5jkqy6ikn7e8/S02-ae3cekr4-jkqrt5-aejn6cn8
obobo!

p568, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3aeiq4ejnr5-inqr6cei8/S02-ak3acejr4eknrwyz5ijqr6acn
obobo!

p594, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ak3acej4cqrtw5aen6i7c8/S02cin3-cjn4ainrtz5ajkn7e
obobo!

p630, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiqr4ajnrz5jny6i7e8/S02ci3cer4ceinrw5cjqy6kn7
obobo!

p692, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cin3aeqr4aijkrwy5-einy6c78/S02i3aj4-eny5-i6e7
obobo!

p696, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-an3ikr4ijqyz5aejy6-cn7e/S02n3-kn4-anr5-acr6-ai7c8
obobo!

p704, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2ci3aeknr4-cqryz5cny7e/S02aik3r4cijntwz5ciqy6i7
obobo!

p778, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cei3aekqr4aijkny5cky6-ai78/S02ai3jknq4jtyz5-acjy6-an7e
obobo!

p792, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2ci3-ckn4aceiqwy5cik6-ck7/S02eik3kq4-ikwyz5-ckr6ckn7c8
obobo!

p798, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2ci3-eikr4ijrtw5cjkr6acn78/S02akn3-cnqr4acnrt5aknr6-an7c8
obobo!

p850, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2ci3-cikn4aijkwz5-acjq6-a7/S02ai3cn4-eqwyz5ackr6e8
obobo!

p942, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiq4cjnw5cekqy6-ae8/S02ci3acejr4aceijw5iknqy6-in7c8
obobo!

p1064, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cei3ejknr4cenqrtw5cijkq6-ae7e/S02ek3ainy4aijkty5-acjr6ekn8
obobo!

p1078, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3-jkny4cjnqrz5cej6eik/S02cin3-aijy4eijnwy5jry6cek7c
obobo!

p1124, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3-cjnr4ceikqyz5-ack6-i78/S02-ae3cir4qwy5-acky6eik7c8
obobo!

p1152, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3aceiq4cenz5-air6-a/S02ci3en4aceijkn5-jy6ce8
obobo!

p1168, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-an3ijr4ijnqy5-cijk6cn8/S02ekn3-ijky4-ajqrz5-acjq6aen78
obobo!

p1432, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiqr4cnz5eknq6-ac7e8/S02cei3aejn4aceqr5ceqy6cen78
obobo!

p1624, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2-an3aeiq4einqrw5jq6in7c8/S02-ae3ejn4ceijnry5-jkry6c7e8
obobo!
The latest version of the 5S Project contains over 57,000 spaceships. Tabulated pages up to period 160 are available on the LifeWiki.
wildmyron
 
Posts: 1121
Joined: August 9th, 2013, 12:45 am

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby Macbi » February 21st, 2019, 7:06 am

wildmyron wrote:I filtered all of Sarp's recent results and compared to my previous summary. Here's an updated summary followed by examples of 3-cell oscillators at all those periods they weren't known at yet. Hopefully I didn't make any mistakes this time, but it's getting hard to accurately keep track of this manually. The oscillators below can all be obtained from the result dumps, but this ensures the thread contains at least one example 3-cell oscillator which can be viewed in LifeViewer for every period known to have one. There were quite a few periods I found in the filtered results which weren't in Macbi's latest summary, including the highest odd period of p1053 (posted as rle by Sarp).

Great, I was just doing mine by hand so it's not too surprising I missed a whole bunch.
User avatar
Macbi
 
Posts: 668
Joined: March 29th, 2009, 4:58 am

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby 77topaz » February 21st, 2019, 7:39 am

wildmyron wrote:p544, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cik3aeiq4aeijnr5cejy6-ak7c/S02-ak3ace4cekqrz5ainqy6cn8
obobo!


This rule has a nice, mostly D8_1 formation sequence leading to a p9:
x = 3, y = 3, rule = B2cik3aeiq4aeijnr5cejy6-ak7c/S02-ak3ace4cekqrz5ainqy6cn8
obo$3o$obo!


It also has a four-cell c/5 orthogonal spaceship:
x = 4, y = 3, rule = B2cik3aeiq4aeijnr5cejy6-ak7c/S02-ak3ace4cekqrz5ainqy6cn8
3bo$obo$3bo!


wildmyron wrote:p778, 3 cells
x = 5, y = 1, rule = B2cei3aekqr4aijkny5cky6-ai78/S02ai3jknq4jtyz5-acjy6-an7e
obobo!


This rule also has a selection of other nice-looking natural oscillators:
x = 185, y = 180, rule = B2cei3aekqr4aijkny5cky6-ai78/S02ai3jknq4jtyz5-acjy6-an7e
ob2ob4ob2o3bob2o5bo3bo7bob2obo2bo2b2o2bo3bo5bo2bobob2obobobo2bo2bo2bo
3bob2ob2ob2o2bo2b3obob2o8bo4b3ob3o3b2obobob2o3b2o5bo2b4ob2ob11o4bo2b2o
$2b2o2b3o4b2obob3o4b2ob2ob3obo2bo2bobobo3bo2b3o2b6o4bo3b2ob2obo2bo5bob
obo3b2ob3obob2o3b7o3bob2ob2obo3bo3bo2b2ob2ob4o2b4o2bo5b2ob2o2b2o3b7o4b
o$bo2bob3o2b2ob3ob2ob2obobo2b9obo5b3ob2obo6b2obob2obo4b3obobobo2bob3o
2b2ob3o2b2o2bob2o4bob3obobo2b4o6b3o3bo2b2o2bobob2o4b3o2bobob3obobo2b3o
3b3ob2o$3b2obo2b2obob4o3b2o3bobobo3b3ob3o4bobobob2ob2ob2o2b2obo3b2ob2o
bobobo3bo4b2obo2bobo2bo2b2o3bobo3bob3o4bo2b3o4bob5obo3bobo2b2ob2o2b3ob
5o4b4o2bo2b2obo3bo$o2b2o4bobob5o2bobo2bo2bo5bo3bob2obo2bobobob2obo2b3o
b2obo3b2ob2o2b3ob2ob3obo2b2o3b3ob3ob3o2bo3bob2ob3obobo3b5o3b2obo4b2o3b
3ob3o2bob2ob3o2b2obobo2b4obo3bo$o2bo4bo4b2ob4ob3o2b3o2b4ob2obo2b2obo2b
obo3bob2o2b4o2bo5bo4bobo2bo3b2obo2bo3bobo2b3ob3ob2ob4ob2obo9bo3b5obo2b
o2b5o3b2obobo4bo2b3obob6ob3o$b2ob2ob2o3bo3b3obo2b2obo4bo4b2o3b3o3b2obo
bo2b2o3b6o3bo2b2o2bo6b2ob2obo2bo2bo2bobo2bobob2o4b2o2bo2bobo4bo2b3obo
2bob2obob2o5bobob5obobo2b8obo2b2obo2bo$b3ob2obobobo2b5o3b2ob2ob2o2bob
2o2b2o2bo4bob4obo2bo2b2obo3bo2bobobo3b2obo5bobob2ob2obo3bob4o5bo4bobo
3bo7b2obob4ob4o3b9o5bo2b2ob2ob5o2bo3b2o$4b2o5b2o3b3o2b2o2bo4bob6o5b2ob
o2b3ob2o3bob4obo3bobobobo2b3ob2o2b2o2bobo10bobo2b10ob2ob2ob2o2bob3o5bo
b3obob3o2bobob2o7b2o3b2obob2ob2ob3o$3b3obo6bobob2o3bo2bo2bob2ob3o3bobo
bo2b2ob2o3b5obobo2b2ob3ob2ob2ob2ob6o5bo2bo8bob2o6b2obo2b2o6bobobo7b6ob
2o3bob2o4bo3b6ob2o3bo2bo2b2o$o2bobob4ob3o3b3obob4obobobobo3b2o2bo2bo2b
obobobo2bo3b2o4bo5bo2b3obobo3b2obob3obobo2bo2b3o3b2o2b2o4bob2o5bob3o2b
2ob3obobo4b2o3bo4bobobob2obo4b2o3bo2b3o$5o5bob2o5bo2b5ob3o6b3obob4o2bo
2bobo2bo2b2o2b5o2b2obobobo2b5ob2o2b2ob3o5b2o2bo2b2o2bo4bob2o2b3o2b3o6b
4obobobobobo2bo2b2obobob2o4bob4o3b6o$2obo3bobob4o2b3obo3bob6ob2o2b5ob
4obo5bo2b3o5b6o5bo2bob2o3b12obo2bob2o3bob3obo3b6obobob3o3b3o4bob5o5bo
2b2o2bob6o5b4o4bo$2bob5o5b2o4bob4ob3o2bo3bo3b4obobob2ob2obobob3o2bob3o
b3o4bobobobobo3bo2bo6bob3obo2b6ob2o2bo4bo2b3ob4o2bob3obob2obo2bobobob
2obo4bobobob3o4bo3b2o$obob2obob5obo2bobo2bo2bob2o3b3o3bobo3b4ob3o5bo5b
o2bo4b2o2b2o6bo2b3ob2o2b2o2b6obo6bo4b2obobo2b2o2bo2b2o2b2obobob2obo3bo
bobo3b4obo2bo4b2o2bo3b2obo$o4bobo2b2ob2o4bo3bo2b4ob2obo5bo2bobo5b2o2b
2o2b3obo2bo2bo3b2o2b2obo5b3ob3o7b4ob2obo3b2o4bo2b2o2bobob4ob3o3b3obob
3o4b2o2bobobob2o5b2o2bo2b4o$b2obo2bob4ob5o2b2o3b2obo4bo3bo2bob2obo7bob
ob5obob2ob2obo2bo2b2o2bo4bo2bob5o3b3obo3b3ob3o3bo2b4o5bob3ob4ob4obobo
2bobobo2b2o3b2o2b2obob2o4bob2obo$2b7o4bo2bob2obo6b2ob2obob4o2bo5bobo2b
o9bob2obo2bob2ob2o2bobobo2bob2o5b4o2bob3o2bob3o2bo2b2obobobobo2bob2o4b
o5bob2obo3b4o3bo2bobobob3o2b3o2b3obo$7bob2o3bo2bob2obobo3b3o2b2ob3o2b
3o3bob3o8b2ob2o2b3o2b4o4bo2bo4bo3b7obobo2b3o2b2o2bob4o2b6ob4obo2b2ob6o
b3o5b2o5b2obo2b2o2b2o3b2o2bo2bo$b4o3bob2obo4bobobo2bo2bob5o6bo3bo3b2o
2bob2o5bob4obob2o9b2o2b3o2b2ob5o2bo5b4ob2o4bo2b2ob2o2b3o2b2ob5ob4obobo
bob3ob9o2bo5bo2b2ob4o$o2b4ob2o2bo2bo2b2o3bob2ob5o2bobobobob2o3b2o2b2o
4bobo2bob2o2b3o2bob3ob5o2bo2bo2b6obobob2o3bob2obob3o4b3o8b3o3b3o3b2obo
bo2b9o3bob2o2b5ob4o2bo$2ob3ob5ob2o4bo2bob3ob3ob2ob4o7bob4ob2obo2b2o3b
3ob2ob2o2b3o6bob5o2bobo4b5ob2obo8b2obob3o2bo3bo3bob7o7b5o4b4obobob2o2b
2o2bob5o$2bobo2b6obobo3b4obo2bo2bo2b3ob2obo5b7o4bo2bobo3b4o2bo2b2o2bo
5bobo2bobo2bo2b5ob3ob2ob3obob2obobo3bobobobo4b8obo2b2ob3obob2obo2b5obo
bo3bob6o$3obob2o2bobobobob6obob2o4b2ob6ob3o2bo2bo3b5o2b2o3b2o2b2o2b7o
2bo7bob2ob2o2b6o7b2ob2o6b3obobob2o3bobo3bo3b2o4bo2bobob2obo2bob8ob3obo
bo$2o3bobobo2b2ob3o2bob4o4b2o4bobo2bo3b2ob3ob4ob2o2bo2bo4bo5bob2o3b2o
3b2o2bob2obo3bobob2o2bobobo3b5ob2obo2bo3b2o5b2obo4bob2ob6o2b2o4bobob2o
3b2o5bobo$4b2obo2b2obo3bobobobob3o2bobob2o2b2ob2o2b4o4b2o4bob3o2b3o3bo
bob2o3bob3obobob2obobo2bob3obo2b4o2b2o2b2o5bob4o2b3obobob3ob2o2bob2o3b
o4b3o2bobo2b4obob2ob4o$b3o3bo2b2o2b3obo2b2o8bobob2o3b2o3b2o2b3o3bobobo
bobob2o2b3o2bo8bob2o2b3ob2o4bo2b2o2b4obo4bo8b5ob2ob2o4b6o5b5ob4o2bo3bo
b3ob6ob5o$2bo2b5o2bobo3b2ob3o2b3obo2bo2bo2b2o3b2o3b2o3bo2b3ob3o4bo2bob
o2b2o3b2obo2b4ob2o3b2ob2o3bo5bobob2o3bo9bo2b4o2bob2obob3ob3ob6obo2b2ob
5ob2o4bobob2o$b9o6b2o2b5o2b2o3bob2ob2ob4o2b4o3bo2bob3o3b2obo2b3o6bobob
obob5obob2obob4o2b3o2b2ob4o3bob2o2b3ob2ob4o3b2obo2b2o3bobob2o6bobo2b9o
2b3obo$o2bobo3b2obob3ob3o4b4o2b2o2bo2b3o2bo5b2obo2bob4ob6o3b6o3bobob2o
b3obobob2o3bobobob3o5b2o2b2o2bobob3ob4o2b6o5b2ob2o2bobobo2bo2b2ob6obo
3bobobobo$2obob2ob2ob2o2b2obobobo2b6o2b2o2bobobo3b2obo4bob3o2bob2o7b2o
2b3obo2b2o4b2ob3o4bo4bobo3b6o3bo2b3obob4o6bob2o4bobo5bob2o2bobo2bo3bo
2bo3b2obo3bo$b3ob2o4bo2b3ob2ob2o2b2ob3ob2obo3bobo5bo6b5o5b3ob2obo2b2o
3b2obo2b3obo2bob4obo2b2o3bobo3bobo4b3ob2o5b2obo3b2o2bob2obobo2b2obo3bo
2bo4bo2b2ob4o3b3o$o2bo4bobo2b4o4bo4bob2o3b2ob2obob2o2b2o6b2obobobob3ob
5o2b4o2bobob2obo2b4o2bo2b3o5b4o5b3ob3o3b3o2bo4b2o2bobo2b3o2bob2obobo2b
2ob2o4bo2b3o3b3ob4o$3b2obo2bo8bo2bo2bob2o3b4o3bo3bo3b2ob2ob4o2bob2o5bo
bo2b4o2bo2bob2o5b2o3bo5b2obo5b4obobobo3bo2bo4b4o2bob2o3b2obo4b4obo2b2o
2b6o4b2o2b3o$3obob3obo2bo2bobo3b3obo2b2o2b7o3b2obob3obob2o7bo5bo4b5ob
4ob2o4bo4bob3ob5o2bobo4bo2b5ob2ob5o2bo6b2obobo2bo4bobob4ob2o3bo5b2o3b
2o2bo$3o3b3o5bo2b2o2b2ob4ob3ob2obo2bob5o5b3o3bobo4bob2o2bo2b3ob3ob3o4b
obo2bobob2ob3ob2o2b2obo2b7obo3bo3b3ob2obo2bob3o6b2obo3bo2b2o2b2obob2o
3bob2obob2o$bo6b2ob2obo2bo3bobobo5b4obobob2o6bo5bob7o5bo3bobo4bob2o3bo
2bobo2b4o2b2o3b4o5b4o4b3obo2bo3bo2b3o2b2o5bo3bo2b5ob2ob2obob3obo2bobob
ob2o$2bobobob2o4b2o2b2obob4o4bobobobo2b2o3bob2o2bo3bo3bob6obo4b2obob2o
5b2o3b2ob3o2b2ob3ob2o6bo2bo3b5obobo5bobo2bob8obob2obo2b3obob2o2bo5bo5b
2o$4b7o2bob3o3bob2obo2b2o4bobobo4bob4o3bo2b2o3b2o2bob3ob2ob4o2b2o4bobo
3bo3bobo2b4ob2obo3b2o2b4o2b2o2bob4o2b5ob3o2bob2obo2b2o2b2ob2obobobob3o
b2ob2o3b3o$3bobob3obo3bo2bob3ob2obo3bobo2bob5o2b2ob4o4bob4o2b3obobo2b
4ob3o4bobo2b3o2b5obo2bo2b4o2bobo3bob3obob3o2b6ob2obo2bobobobo6bo3bo2bo
4b8ob3ob2o$bo2bo2b2o2b4o2b3o4bob2o3b3obo2b2o5bo3bo7b3o3b2o2b8obo2bo4b
2o5b5ob4o3bo4b3o2b2o3b3ob2o5b2o4b2obo2b2obo4bo5b4o4bo3b2o2b2ob2obob2ob
o$bob2o2bo4bo2b5ob2ob3obo3b2o4bob4o2bo2b3ob4ob2obo3b4obo2b3obo2bob2obo
b2ob9o2b2obo4b2o2bo3bo3b2o2b2obobob2obo4b4obo2bob2ob4o2b3o2bo2b2ob2ob
2ob3ob3obo$2b2ob4ob3o2b2ob4ob5obob3obo2bo2b2o2b3o2b5o6b2obo6b4o2b2o2b
3ob4o5bo2b3o4b3o2b2o4bob2ob2o2bobobobob2obo2bob3o4bob7ob2ob5ob2obobo3b
o2b6o$o3b2o3bo2bob8obob2o2bo5bo4bo2b3obo2bob7obob2ob5o4bo2b5ob4obob2ob
ob2ob2o4bob2ob2obobobo3bo3bo5bo3bo2b3o2bo2b2o2b3o3b2o2bobobobo2bo4b2ob
o2bo2b2o$b4obo3bob2o2bobobo3b3ob3ob7o2bob2o2bo2bob2obo2bob2o2bobobo2bo
b2obo3bobob2o3bob2obobobobob8ob2o2bo3bob2o4b2o2bo2b2ob3ob2o2bo2bo3b2o
3bobob2ob2obo8bo3bo3bo$ob5obob3ob2o3b4o2b2o2bo2b3obobo2b4obobobob6obo
4bob2ob5ob4obo2b3obob2ob2obob2ob4ob3o2b4o4b2o8b3o2bob3ob3ob10o5bo2b5o
4bo5b2o3b4o$5o4b6o2b2o2bo4bo2b3obob5ob2o2bobo3b2o2bobob3o2bo4b2ob2o3bo
7bo3b3o2b3obob3o3b2o7b3obob3o2bo5b2o2b2ob2o3b2o3bob4obob2o5b2o3b6o5bo$
o2b2obobo2b3ob2o3bob4o4bo2bo2b2obob2obobo2b2o2b3obob4o4bo2bo2bo2b3obo
2b5ob2o3b4obo7bob4o2bo2bo2bo2b2o3bo2bo3bobo2bo8bobo3b4obo6b3o2bobo4b2o
b2o$3b4o2b2ob2ob4o2bobo3b2o3bobob2o6b3obo2b2obo3bobo2bob4obob4ob3ob2ob
o2bo2bo3b4o3b2ob2o2bobo2bo3bo2b7ob4obo3b5o2b12o3b2o3b6obo3bo2b2obo$3o
2bo3b2ob3o2bob4ob2obobo2b3o3bobobob2obo2bo4b3ob3ob2obob7obobo2bob3ob5o
bo3b3obob2o3b3obo3b2obo3b2ob3ob2ob4o2b3o4bobo2b2obob3obob2ob2o2bo3bobo
b2o3b3o$3bo3bobo3bob2o2b2o3b2o5b10o2b2o3b2o2bo3bobobo4b2ob5obobo2bobo
3bo3bo3bo2bobob3o4b3obo3b2obo3bo2b2o5b2o3bob5o3bob2o2b2obobob2o2b4o2bo
b2o5b3obo$2bo2bo4bo2b2o4bo2b2o4bo3b4obobo3b3o3b2o2bobo2bobob3obo2b6ob
3o3bobo2bo4b2obobobobob2ob2ob2o3bo2bobo3bo5b2obo2bobo2bo5b2ob4o6b2o2bo
bobob2o2b5obo3bo$b4ob5obob2ob7obob2obobo3b2ob2o2b5o2bob2o2b2ob2obob2ob
o2bo3b2o2bo2b4ob3o2b6o2b2ob2o2b2o3b2ob2o2b2o3b3o2b4o3b4o2bob3o4bo10b3o
bo2b4obob3ob2o$b4o3b2obo3bo5bo4b3o3bo4b3obo6b2ob2o3bobobob2ob2obob2o3b
3o2bob2obobo2bob2ob2o2b4obobo3b4o3b2o2b2ob3obo3b2o3bob2obob2o4b4ob5ob
6o3b2o3bob8o$3o4bobob2ob5obobobobo3bob2o2bobob3obob2o4b3obob4o3b2obo5b
4ob3ob3o2bo2b6o3b4o3bobo5b2o3b3obo4b3ob4o3b3o3b3o2b2ob5o2b3o2b3ob2o3b
3obo2bo$o3b2obo2bo4b5ob2ob2o2bobo3b2obo2b4o7b2obob3o2bo3bobob2o2bob3ob
o2bobo4bo2b5obo2b2obob2ob3o6b4ob2o2b10o2b2o4bobo5bo4bo3bob5ob2obo3b3o
3bo$2o2b2obob2obo2b2ob6o3bo2b2o2b8ob2o2bo2b2o3bob2ob2o3b4o3bob5ob6o4bo
bo2b2o5bo5bob2o3bo5bo2bob2o3bobobo5bobobob3ob3ob2o4bob2obobobo3b5o3b2o
$3ob3obo2bob2o2b2obo2b2o4bobo4bobo2bo2b2ob2o5b2o2bob6obob2o3b2o6b2o3b
2ob2ob2o3bobo2bo3bob4o4b4obo4b2o2bo2b2o2bo2bob2obo2b5ob2ob2o2b3o3bobo
2bo2b2o5bo$5obo3bo2b2obobo2bob3obo2b2o4bo3bob6o2bo2b2o3bo2b2o2bo2b7obo
2bo2bob2ob4ob2ob2ob5o3bo2bo2bo2b2obo3bo4bob4ob4o2b2obob2o4bo2bob5obob
3ob4o3b3ob5o$4obo3b3ob2obob2o2bob2o2bo5b2o3b2obo4b3obob3obob6o3b3o7bob
3obob2ob2obo2b4o3b5o2b2o8b2o3bobo2b2obobo3b3o4b2obo2b3ob3o2b2ob4o2bo2b
ob2ob3o2bobo$2bo2bob3o3b2o2bobo2bo2bo4bo3b3o2bob5ob4obo2bob4o2bobob5ob
ob3obob2o5b2o3bo4bo3b3o2bo2b4o4bo5bo2bob3obobob2o3b3obo2bobobobob2ob3o
3bob5o4b2ob2o2bo$2b11obo2b3obob7o2b2obo4b3o3bobo2bobo6b3obob6o2b2ob2o
2b3o3b4ob3o2b3o2b2o5b2o2b2ob2o8b6ob3o3bobobobo3bobo2bobo4bob3o4b3o6b3o
2bo$2b3ob3ob10ob3o3b4ob3o4b2o8bob7ob5o2b2ob2ob3ob2obobob5o5bo2b3o2bobo
2bob2obo3b3obobob2ob5ob3obo5bobo3bo2b2o2bob2ob5o2bob4o2b2o3b2ob2o$o2b
2ob5o4bo2bo3b2o2b2o2b2o2bobob3o7bo3bobob2o2bo2bo2b2o2b5o2bo4b3o3b2obo
3b4o2b2o2bobob3o2b4o3b2obo6bo2bobobo5bob2o3bo4b3o5b2o4bob2o2b8o$2ob3ob
obo3bob3o2b2o2b2o2bo3b3o2b2obobobo3bo2b3obob2o2b2ob3ob6obo7b3o7b3o2b2o
b3o2b2o2b2obo2bo2b2obo2bob2o2bobo4bob2o3b5o7b2o2bo5b2o2bob5o2b2ob2o$bo
2b2o2bobo2bo3bo2b3obobo2b2o2bob5obo3b2ob2obo2b2ob3o2bob2o2b6o2b6o2b3o
4bob3o3bo7b2o2b8ob5obo3b4obobob3o4b2o5bobobo2b3o5bobob2o2b3ob2obo$obo
2b2o3b2ob2o4b2o4b3o2b4o2bob2o2b3obo4b2ob4obo2bob6obo2bo7b4o4bo2bo5bob
9ob3obobob2obo2b2ob2o2b2ob3obo3bob2ob2o5bob3obo3b2obobo3bo2b2o2bobo$bo
3bo2bobobo5b2ob2obobobob2o2b2ob2o2bobob3o2bobo4bobo2b6o2bob2obo7bo3bob
2obo7bobo3bobob2o2bob3ob4o2bo2b2obob3obo2b2o8bobo2bo3b2o3b2obo3b2o2b3o
b2obo$3b3o2b2obo2b2obob6o3bob2o5bo4b2o2bo2bob2obobo2bo2bobo4bo2bobo4bo
2b2o2bo3bobobob2o2b6o4b2o4bo2b2ob2obo5bob6o2bo2bob3obo2b2obobo3bo3bobo
b2obob4obobo$b2o3b2ob2o2bob2o3bob3ob2o2b3o3bo4b3obo2bobo2bo2b2o5b3ob2o
2b2obob2o3bob4obo3b3obob2obobo2b5o2b2o4bo2bo3bo2b2obob3ob8o3bobo2bobo
2bobo2b5ob6obo2bo$2bob3o2b2o3b5ob2ob2o2bob2o2bob6obobo4b3o7b3o2bobo5bo
bob3o3bob5obob5ob2o3b3o2bo2b3obo2bobob3ob3o3b3obo4b2obobobo2bob2o5b5ob
3ob3obo6bob2o$3ob3o2bobo6b3ob2ob3ob2o2b2ob3o6b3ob2ob2obo4b2obo2bo2bob
3o4bo2b3ob2o4b4obo2b2obo6bo4bo2bob5ob3ob2o4bobo3bob2ob2ob2obo2b2o3b3ob
4ob4o4bobob2obo$2o4bob2o3bo2b2o2b3obo5b3ob6o2b2ob2o3bo3b2ob3obo6b6obob
6ob2ob2o8bobo2b2ob3o3b2obobob7ob4o3bobobo6bo6b2o4bo3b3obo2b2o2b5o3b4o$
o2bo2bob3obo2b2ob2ob3o2bobo4bo4b4o2b3obob4o2bob4o2bo3bo6b2o2bo2b2o2bo
2b5obo2b2ob2o3b4o3b2o2b2ob2o3bo4bob2o2b2obobobo2b5o3b2ob2o4b2obo3b5ob
2o2bo$3ob2obo2bo3bob2obo4bo2b3ob5ob2obo3b3obo2b2ob3ob2o6bo3b2o4bob2obo
3b4o3bob7obob3o3bobob2obobo4bo2bo2b4o2b4obo2bobob2obob5obob2ob4o3b3o3b
o3bob2o$2bo2bobo2bobobo2b2obobob4o2bo2b2o2b3o2b4obob2o2b7o3bob2o5bo2bo
4b3o3bo2bo2b2ob3ob2o2b3obo7b2o3bobo4b5ob2o2b2obo10b2o3b2o3b2ob2ob3obob
6obo3bo$o4bobo4b2ob2obob5obo3bo3bo3bobob2o4b3o4bobob2o10bob3ob3obo3b2o
3b5o3bob5obob2ob3o3bo3b2obo4bob5obobo2b2o2b2obo3bob2ob3ob4o3b3o7b3o$bo
b2o2bob3o2bobo2b2obo2bo2bob4o2b2obobo2bo2bob2o2b6o2bo2b2o3bob2obob4o2b
o2bo2bo5bob2o2bobo3b2ob2o2bob2o3b3o3b2obob3o4bobo4bo2b2ob4o3bob3o3b3ob
4ob2o2b5o$2b2ob4ob2o2bo2bob2obo5b2ob3o3bo2b4ob4ob4ob2ob2obo6bob3ob2o4b
obob2o4bobo2bob5ob4o2bob2o2bob2obob3ob3o2b2o2bo2bobo2b4o2b3ob5o2b2o2bo
bo4bo2b2o2bobo2b2o$3b3o2bob2o3bobo3bo2bobo5b5obobo2bobob3o2bobo4b2o2bo
b2o3b6obo3bo2bo2bo2bob2o3bo3bobobob2o2b2o2b2o8bobo2bo2b3o2bob2o3bobo2b
2o4bob2ob2o2bob2ob3ob3o3bo2b2o$ob3ob3ob2o2bob2o2bo5b2o2b2o2bo2bobob8ob
3o3b6o3b3o3b2o4b2o2bob3o2bo3b7o2bo2bob3o2b2o2bob2o2b8o5bo4bo3bobo2b3ob
4ob3ob2obobo2bobo5b2o2bo2bo$b4obo2b2ob4o2b3obobo4bo4bo3bo2bob3obob5o2b
o2bo4bobob2obobo3bo3b6obobo2bo2b3ob3o2bo4b4obobo3bo2b8ob2o3bo3bob3ob2o
bo2b3o3bob2o3bobo2bo2bo2bo4b2o$bobobo3b2o6bob3o3bob2obo2b2obo2b2ob2ob
3o2bo4b4obo2bob2o2bo4b2o2b2o3b3o3bobo2bo3bo2b3o2bobo3bobo7bo5bo2bobob
2obo2b4ob9o4b4ob2o2b3o2bob2obob3obo$ob2obo3bobo4b2obo2b3obobo3bo2b4o6b
4o6bo2b2o3bob5o2b7ob2o2b4ob3ob5o3bob2o2bobo4bo2bobob2o2bo3bobo4b2o3bob
3o4bob2ob3ob4obo5b4ob2o2bob2obo$o3bo2b2obob2o2b2ob5ob2o2bo2bo6b2obob3o
2bobobob2ob5obo2bo2bo9bobob4obobobo5bo3b4o2b2o4b3o2b3ob2ob2obobo2bobo
2b2o4b2o4b3o2b5o2b2o4bo4b2ob3obobo$ob2o2bobo2b2obo3b3obo3b3ob3ob3obob
3o3b3o2bo2bo3bo4bob3obo4bobob2obo2b4obo5b4o2b2o2b2ob2obo2b2o3bo2bob2ob
o2bo3bobobo4b2o4bo4bo3bo2bobo4b3o2b2o2b2obob3o$2obobob3ob3o2b10o2bo3bo
b5o5b2o2bobo2bob3o2b2ob3obob3o2bobo2b2o2b2o3b3ob2ob3obo2bob3ob2ob2o2bo
b4obob3obo2b2obo3bob5o5b3ob2o2bo3bo4bobob4obo2bobob2o$5ob2obobobo2bobo
2bo2bo2b2o3b3o3b3o3b2o2b2o2b2o2b2obo3bobobobo6bobo2b4o2bob2o4b3obo2bo
3b4ob2ob3obob2o2b2obo4bo3b3o3b2o5b2ob2ob2ob2obo8bob4o5bob2o$2bob2o2b4o
b4o4bob3o2b4ob3obob3obobo2b3o2bob6ob2o2b3o6b3o3bo2bo5bo3b2o2bo2b3o4bo
3b4o2bobobob2ob2obob2obob2o2b2ob2ob2obob4o3b2obo2bo2bobob3o2b2o2b4o$2b
4o5bob2ob2ob2o3b2obo3b2o4b3ob2o2b4o3bo2b3ob2o2bo2b7o5b2o4b2obo2b6o2b4o
b2o5b2obob5ob3o2b5ob3o3b3obo2b2obob2o2b2obob2o7bob3o2b3ob6o$3b2ob4o4b
3obo5b3ob2ob2o2bo3b3o2b6o5b2obobo5bobobo3b2o3b2ob3ob4obo2bobo2b5obo2b
2o2b5ob3o3bobo5bo3b2o2bo4b4o2b6o2bo3b2o6bo2bobobo2b4o$obo4b2o2bo3bo3bo
3bo8b6o2b2o3bob4o3bobob2o2b10obo2b3ob2obo3bo2bobob2obo4bo2b2obobob2o
10bobob3o2bobo7b3ob2ob2obo3bo7b2ob2ob3o4b6o$2o3bob2obo3bobobob2o2bobo
5bob2ob6obobo3bo2b2o2b2obo3b2o3b9obobo4b3ob3obo2b2obo2b3o2bob2ob2obob
4obo5b7ob3ob4o4bobo5bob2o2bobo2bo2b4o4b3o2bo$b13o2b2ob2o2bo2bobo6b2ob
3ob2ob6ob2obo6bob5o4bo3bob2ob2o2bob2o2b3o3bob2obo4bo4b3o6b2o2bobo7bo2b
ob2o2b3ob3obobo5bo6bo4bo4b2o2bobo$3o3b2obob3o2b2obo2bo4bobo3bobob2o3bo
2bo2bobo2bobo2b2ob3ob4o2bo3bob2obobobobo2b2obo4bobobo3b2o2b2o2bob3obo
2bo5bob2o3bob2ob3o5bo3b2ob9o3b3ob3obob4ob3o$2o2bo4b3obobob2obo2bo6bobo
bo2b3o3b3ob2obo2bobo2b2o3b3obo2b2o3bo2b4obo2b3obob4obob2ob2o2bo7b2o4b
4ob9obob2o3bo5b2obo2b3ob2o4bo3b2o7bob2obobo$ob3obobo2bob4o2bobob3o2bo
4b2ob2o5b2o3b5ob2o4bob3o2b2o2bo2bo6b2o2b3obo3b2o5bobo2b2o4bobobob3obo
4b4o3b3o2bo3bobo4bo3b2ob2obobo2b3o4bobobo2b2ob4o$bobo3bobob4obo11bobob
2obo3b4o3b7obobob2ob2obobo4bobobo2b2obobob5o2b2ob6ob3ob2obob5obob3o4bo
b4o2b2o5b3o2b3ob2o4bobob2o2b3o2b2ob4ob2o4bo$6o3b2obob2o2bo2b3ob2o2bo4b
ob4o5b2ob2o2b4o7bob3ob5o3bo4bobo2b2ob2obobob4obob2obo2b3ob2o2bo3bobobo
2bo2bo2bo3bobob2o3bob2ob2ob3ob4o2bobo2b4ob4obo$o4b4ob3obo2bob2ob2o2bob
2ob2ob2ob2o2b4obob2o5b3obob3o5bobo2bo6bobobo3b6ob4o2bob3o4bob2o2b2o3bo
4bo3bob6ob2ob3o2b2o2bo3b2obob2obo3bo2bob2o2b4o3bo$2o3bo3b3o3bo4bob4o2b
o3b2o3b4o2bob2o2b3o2b2ob2ob3o2bo4bo2b2o2bo2b2o4bo2bob4o3b3obobobo2b2ob
ob6obob2o2bo6b2obobo2bo3b5o4b3o2b3o2bo3bob6obobob2o$3b2obob4o2b2ob2obo
2b2obo3b4o3b2o2b2obo2b5o2b3o2bo5bob2o3bobob2obob2obo2bo2bob2o2b2ob2ob
2o2b3o5bob2o2bo3bo4bo3b2obobo2bobob2ob2o2bo3bob2o3b3ob3obob2ob4o2bobo$
2o5b2obobob3obob7o3b2ob2o4b3o2bob2o2bob2ob2o2b5ob3ob3obo5bob3ob4o2bo3b
3o6bobobo2b2o3b2ob5ob2obo3b3o2b2o2bobo3bob10o2b5o2bobo2bo3b3obobo$obob
ob5obobo2bob3obo3b3o3bob2o2bo5b4o5bobo4b2ob4ob2ob2o5bob2obob2ob3ob2ob
6o2b7o3b4o2bobo4b2ob2ob2o2bo2b2obobobo4bob7ob3o2b9obo2bobobo$b2o2b2obo
b3obo2b3o8b2o4bo6b3obobob2obo8b2o3b2o3b4ob2obo2b2obobobo3b3obob2o7b2o
4bo2bo3b4ob2obob3o2bobobobo4bobo3b2o2bob7ob2o2b2obob7obo$bob3o2b3o2bo
2b2o3b2o2b3o2b2o5bobo3bo3bobobobo6bo2bo2b8obo4b2o4bob3obo2b2obobo2bo2b
3o5b2o2bob3o3bob4ob4o3b2ob3ob4o2bo6b3o6bob2obob2obo4bo$2bob2o2bob2o4b
2obo4bo2bob7o2b7o2bobob3o3b3o2bob2o4b2ob2ob2ob2o2bob2o3bo4bob3obo5b4o
3b3ob3o2bo2b9o2b4o2bobob2obo2bo2bo3bo4b2ob2o3b2ob5o2b2o$ob2ob5o3b6o2bo
5b4ob3ob2ob3ob2ob2ob2obobobob2o2b2ob8o2b2o4bob2o3b3obo2b2obo2b2o3bob4o
bobo2b2obobobo4bo2b3o2bo2b2o2b2ob2o4b4obob2ob3ob2ob2o3bobobo2b2o$o3bob
obobobo5b2ob2o5b2obo2b2o2bo3b2ob2o5b3o6b11o2b2o3bo3bobobo5bo3b2obo2bob
6o2b2o2b3obobobob2obob5ob4o4bob4obobobob2ob2o3bobobo2bobob4o2bo$o5b3ob
o4bo3b2o3bobobo3b2o4bo2b2o2bobo6bo2bo4b5ob2o2b3o3b2obo2b2obob2o5bo2bob
2o2b2o5bob2o2bo8b2o2b5o3bob2obo3b3o2bobobob2o2bo3bo4bob2obo2bo3bo$bo3b
ob2obobobo2bobo2b3o3bobo5bo2b4obob2obobobo2b2obo3bo4b2o3bobo2bo4bob3ob
3o2bobobo2bobobob7ob2obob4o5bo2b2o8b2o2b3o2b2o2b2obo2bo3b3obobob2ob3ob
o3bo$o3b2o3bob3o2bobobob2obo2b3o2bob3o7bobo2b2ob2o2bo6bo2bo2b2ob5o2bob
ob3ob2ob2o3bo3b2o2b8ob2o2bo2bo2b7obo3bo3b2o3bo2bo6b5o2bo3bo5b2o2b4ob3o
bo$2b2obob3o5b2ob2o3b5obob2o3b6obob2ob2o2bo3b4obo6b3ob2obob2o5b5ob5o4b
5o2bobo5bo3b2obob2ob3o4b4o2b3ob2o4bobobobob3obo2b4o4bo2b4o2b2obo$o3bob
3o2b3obo3bobo2b2o4bobobo2b2ob2ob2obo5b3o3bob4o4b4o3bob2o7bobob2o5b10o
2bobob2o4bo2bo2bo2b3obo2b3o2bo3bobo8bob2o4b2obo2b2o2bob2ob2obobo$bo2b
3o2b2o8b2ob3ob2o2b3o3b2obobo5bo3b4o7bo5b2o3b2o2b3o2bob4obob4o3bob2o3b
4obo2b2o4bo2bob2ob2o2b3obo2bo5bo5b7ob2o2bobo6b6o4bo2bo$3obo2bo2b6obobo
2bo2bo2b2o2b3ob3ob2ob2o6b3ob3o5b9obobob2o3bobob3o5b2obobo2bobobo7bo3b
2ob2o2b2obobo3b2obob3o2bobo2b2o2b3obobo6bobob2obo2bobobo$2bo2b4ob2o2b
2obo2bob3obob7o4bobo2bo4b2obo2bob2o2b5o6bobobo2bob4o2bob2ob4o2b2o3b6ob
4o4bo2b2o4b3o3bo2b4ob2obo2bo4bo3b2o3bob2obobo2b3ob2o3bo$3bo3bo2b2ob3o
4b2obo2b2ob3o2bob2obob3obob2o2bo5b2ob5ob4ob3ob2o7b4ob2ob2o3bo2b5ob2o2b
2ob3o2bo4bob4o5bob2o4bo2b4ob2o4bo2bo3bobob3o2bo2b2o3b2obo$bobo4bob4o2b
4obob4obo3bo2b3obo4b3ob2o2bob3obob2ob2o7b3o2b2obobo3b3obo3bo2bo2bo2b2o
b2o6bo5bobo4b2obob2ob2ob3o2bo2bo5b3o2bob4ob3o2b3o2bobo2bo3b2o$2o3b3ob
2obo3b2ob4o5b2ob2o4b4o3b3obo3b3o4b4o3b2o3bobobob15o2b5o2b2o2bo2bob2ob
2o2bob2o9b2o6bobo5bo7bob2obo2bob3o4bob2o4bo3b2o$4bo3b3o3b10obobo2b2o5b
2o2bob3obo4bobo4bo2b3o2b3o2bob4o3b4ob2ob2obo2b2o4b2ob2o2bo4bo2b2o4bo2b
3o3bobob2o2b2ob2obobo2b2o2bo2b4ob4ob2o3b8o4bo$2b4ob5ob4o2bo4bob8o2bo4b
2o2b3obo3b3ob2o2bo2bo2bobo3bo2bobo4bo2b2ob2obo2b5o2b2obo6bob2o2bobo2bo
b2o2b2o3b5o2bo3bo5bo2bob2o2bob2obo3bo4b2o5bobo$2o4bo3b2ob2obo3bob2ob2o
3bobob5o2bo2bob2ob2obob2o6b2obo7bobobo2b2o4b2o2bo2bo2bo2b2o2bo5bobo3bo
b2obobob3ob2o3bobo5b2ob2obo3b3o4b2o2bob2o4b2o2bo3b3ob2o$b2obo2b2o2b2o
3b2o2bo4b2ob6o2bo2b2ob6o2bo7bob2obo2b6ob2o2b3ob4o3bobo2b3o5bo4bob5obob
obo2bo4bob3ob2obo5bobobob4ob2o2bo2b2o3b5ob2obo2bo2b4obo$4o4b4obobobob
2obo2bob2ob2o2bo2b2obob2o6b5o6b7ob3o2bob2ob2o2b6o2bo2b3o5b3o2b4ob4o2bo
bob3ob4ob2ob3ob3o2b2ob2o2bo3b2obob3ob3ob2obo3b3o2bo2b3o$bobob2obobo5b
4o3b4o5bob2o5bo5bo3bo2b2o3b3o6bob3o5b2o2bobo4b13o2b2o2b2o4b3ob2o3bo3b
2o2bo2b3obo5bo4bob2o2bo3b3o5b3o2b6o3bo$b3ob2ob3ob7obob2o2b2o5bobo2b2ob
3o5bo2bo2bob2ob3o4b4o3bob2ob2ob4o2bo5bobobob2o3bo2b5obo2b3o3bo2bo3bobo
3b2ob2o5b2o6b3o2b7obo2bo4b2ob2o2b3o$bob2o2bo3b4obobobo2b3o3bo2b5o4bob
2o2bo2bo3b3obo3b2o2b2o6bo3b2o2b2o4b4o2bob3o2b2o3bo2b4o3b3o2bo2b4ob2o2b
3obo3b2o2b6ob3o2bob4obo2bobobobo4b3o3bo$bobo3b3ob3ob2obo3bob2o3bo4bobo
bo7b2ob4ob2o9b3o3bob2ob3obo3b2o2b3obob4o3b4ob4ob2o8b3o2b4obobo2bobobob
ob3obo3b3obo3bo3bob2ob5obo4bo2bo$3ob3o3b7ob4obo2b4obo4b3o5b3obob2ob7o
2bobo5b2o4bob2obob2obo8b5obobo3bo5b4obobob2o2bo3bob3o2b2o2b5o2b5o2bo2b
2o2bob2obo2b2o6b6o$ob2obo3bob2obo2b2o3bob3obo2bobo3bo2b2ob2o11bo2bo2bo
bob3o2bobobobo2bo4b2o2bob3obo2b2o4bob2obo3bob4ob3ob2o2bo3bo3b3ob4ob3ob
o2bo2bob2o2b3o6bo3bobo2bo3bo$2b2ob2ob2ob2ob2ob3obobo2b8o2b3ob2o3bo2b2o
b2o4bob3o3bob2o3b2o2bo2b2o3bo3b2obob2o2bo2bobobo6b6o4b3ob5o4b2ob3o3b3o
bo2b5ob4o2bobo6b4o3bobob2o$bo4b3ob3obobobob2ob3ob3o4bobob5ob2ob2ob5ob
2obob2ob3obo3bo2b2o2b2o3b2obo3b2o3b3ob4ob4o2bob2ob3ob2o3bob2o3bo2b2obo
bob3obobo5b2obo2bo2b3o5b2obo4bo2b2o$2o3b5o2b4obo3b5o2bo3b2o4bobob2ob3o
2bob3o2bob3obo4b2obob2o2bob4ob8obo2b2obob3o2bo2b2ob3obo3b2obobo3bo2bob
2o3bo3bob6ob3o2bobo2bob2o5b2o3bob6o$4bo2bob6o5bo4bo3b4o2b3ob2o3b2o2bo
2bo2bo2bobobobo3bob4ob2o2bob2obo5bo3b6ob2o2bobo2bo2b4ob3ob8o2bo2b2ob3o
bo2bo2b8o2bob4o2b2o3bo4b2ob3obobo$2ob2o4bobob6ob2o2b2o4bob2o5b3obo2bo
3bob3ob3o4bo3bob3ob3obobo3b4obobo4b2o5bob3o5b5obo2b3o4b2o3b3o3bo3b2o2b
obo2bo3b2obo5b3ob4ob6obobo$bo2bob2ob2o3bo5bobo2b2o3b3o2b2ob3ob2o7bob2o
3b3obo2bobob3o3b2ob2ob2o2bo2b2o2bob3o2b2ob3o2bobo4bo2bobobob2o3bob4ob
2o3b2obo2b4obo3bo2bo3bobobo2b2o3b3obobob3o$bo2bo2b3obob3o2b6o5bo5bo2bo
b3ob2ob2o3bo2b2o2b7ob3obobo2bo4b2obobobo3b2o5bo7b6ob3o2b3obobobob3o2b
4o2b2o2b2o3bobobo2b3o3b3o3b2obobo2b3ob4o$3b3o2bo2b2o3b3obo3bo2bo3bo3bo
b2ob2o2bo4b4obo2bob4ob2ob3o2b2o2bob2o2bo3bobo2bo2b3o3b2o3bo2bobo2bobob
o3b2o2b2ob4o3b2ob2obob2o3bo4b2o2bob3ob2o3bob3o2bob4o2b2o$b2obob2obob2o
4bo2bo2bob4o4b3o2b3ob2o2bob2o2bob4obo8b4obo3bo2b3ob2o2bo3b2ob11ob4o2b
2obo3b2o4bobo3bo2bob2obobobo2bo2bo3bob2o2bob3obob2ob2o3b3obob3o$bo2b2o
b3obo3bo2bobobo3bob4ob3o4b6ob3obo3bo3bo2b5o6bo2b2obobob3ob2obobo2bob4o
bo3bobo3b5o3b2ob6o2b2ob2o3bo2bo2b3obo4bo2b4ob2ob2ob2ob2ob2o2b5obo$2b2o
bo2bob3ob2ob3ob2obo2b3obob3o2b2o4b2o2bob3o2bobo6b3ob2ob4o4bo2b2obo4b2o
b6o5bo2bob2o2bo2bobo2bob4ob2o2bo2b2obo3b4obo4b4o3bob2o2bobo4bo2bo2bo2b
o2bo$o2bo4b5obo2b2o2b4o4bob6o2bo2bobobo2b2ob2o3b5obo3b3o5b4o3b5obo2b2o
2bobobobo3bo2bobo2b6o2bo2b2o2b4o3b2obo6b7o2b2obobobo3b2ob2o3b2obo2b3ob
2o$5bo3bobob10o2b2o5bo2b2ob3o3b2o2b4o4bo2bo3b2ob3o2bobo2b2o2b4o2bo2b4o
b3ob3obobob2ob2o3b3obobo2b2o3bo5bobo2b2obobo3bob4o5bo3b6o4bo4b2ob3o$ob
obo2bo2bo5b7o2b2obo2bo2b2o2b6ob2o2b2ob2o3b5ob2o2bob3ob4ob3obo3bo3b2ob
3obo2b2ob3o2b4ob5ob2o3b2o6bobobo2b4o2bo2b3o4bo4b3ob5ob2ob5o2bo2bo$3bo
4bo4b3o3b4ob2o2bobobo2bob2obob2o3bob2o2bo5b3ob2o4bo2b4o5bo2bo2b4obo3bo
bob2o2b2o4bo5bo3bob5ob2o2bo3bo8b3obob3ob2o2bob2obobob8obob2obo$o4bo5b
4ob3obo2b3ob2ob3o4b2obo2bobobob3ob4o5b4o2bo2bobob4o2bob2o2b4ob3ob2o3b
3o2bo3b2obob3o5bo3bo2b3o2b2ob2o3b2o2bo2bobob4obob2obobobo6b4obob3o$b5o
4b2ob5ob4ob2obo2b2obo2b2o2b2ob6o3bo2bobob3o3b2ob2o3bo3bob2o2bo2bobobo
3bo4bobob2obo4b2o5b2o5bo7b3ob2o4bo2b2ob2o3bob2obob2o3bobo2bob2o3b2ob3o
$2obo3b3o3b6o5bob4o2b3o2bob2o2b3o2bo4bo3b2o3b2o4bo2b2obobo2bobo3b4obo
5b2obo2b2o2b4o2bo3bob2obobo3bobo2b4obobo2b3o2b4ob3o2b4o2b2o2bo4bob2obo
bo2b2o$2o2b3obob2obo4bo2b2o2b2o4b2ob2o4bo3bobo7b2ob3obo5b2ob2obob2o3b
2o2b2o2b2obob2obo2bo2bobo2b2ob2o2b3o3bo3b3obobo2b2o2b2o3b4o2bob2ob4o9b
o4bo5bobob3o$3o3bo5bo2bo2b5obo3b3o2b2obo2b4obo3bobo2b2o2b3o2b2o3bobobo
2b2obo2b4o3b5o4bobobobobob6o3bobo7bo4bob5o2bob2ob6o2bo2bobo2bo4b2o4bob
3o3bobo$2o4b2obobobo2b2ob2o2bo4b4obobobob5ob6obob2o4b2o3bobob3o4b2ob2o
3b2ob2o2bo4b2o2b3o2b6obob2o3bobob2obobobo3b2obo4b2obob2obo2bo5bo2bob2o
3bo3bo2bo2b2obobo$6b3o2b4o4b5obob2o2b4o13b2o2bo2b3obo2b2obobo2bo2bo3b
2obob2o6b6o2bo2bobo2bo3bobo3bo2bobobob2ob6o4bobo2bo2bo3bo2bo2bo4bo2bob
o4b2o4bob3obo$obobobo4bob5obobob2ob2ob2o6bo2bo2bo2b4ob3obobob3ob4obob
2ob2ob3ob4obo2bob3ob2obo4bo2b2o2b4obob3o2bo2bob4o2bobobob2ob2o4bob6ob
5o3bobobo2b3ob6o$2b2o3bo5bo7bobo2b2o2bo2b3o2bo2bo5b4obo2bo2b6o2bo2bo4b
4obo2bobobo3b2ob3obo2b2o3bob2o7b2o3bobo2b2ob4obo2bobo2bob4ob4ob3o3bo3b
4obo3b2o3bob3obo$bob5o2bob4o3bo3bo3b4obob2obo2b2obob2ob7ob8o5bo2b2ob5o
b4o5b2ob6ob3obo2bo5bo2bobob2o5bob2o2bo2b3ob2o5b2o4bob2o6bobob2o2b3o7bo
bo$2b2ob2obob3o4bo7b2ob3obo2bo2bo2b4o4b3o6bo2b4o2bob2ob3o3bo2b3o2bobob
o6bob2o2bo3bo6b2o3b2o2b2obob2o2bo2b2o2bob2o2bobobobo3bob2o2b2obobo4b2o
bob2o2b4o$bobo3b2o3bob4o4bob2obob2o3b2ob2o2b9ob2obobo2b3ob6obob2o3b2o
8b2obobobob2obob3o5b2o2b2o5bo3b2o2bo3b7o2b3obobo2b2ob4o2b3ob2o4b3o2bob
ob2obobo$bobo3b5o2bob6o2bobobo2b4obobo2bo3bo4b2o2bob8ob2obob3obob4ob3o
4bobo2bob3obob2o2b2obo2bobob4ob4o5b2ob5o4b2ob3o2b4o3bo3bobob2o2b2obo3b
4obob2o$o3b2o5bo4bo2b2o3b2o2b4o5bo2bob5o2bob2o2bo3b2o2b3ob4o10bobobob
3obo2bo2bo2b6obobobobob3obobob2obob5o2bobo5b2o2b3o2bo3b2o2b2o3bo2bob4o
2bo2bob2o$2o4bob2o4b3o2bob4ob2ob3ob3o2bobob2obob2ob3obobo4b2o2b5obo2bo
3bob3o3bobob2obob4obo2bobobob2o2b2ob5ob3o3bo2b8obo2bo7b8obobobobo2b6ob
4ob3o$2obo2bobobo3bobob3obo2bo2b3o2b2ob4obo2bo2b6o8b2obob2obobobob2obo
b2o3bo5bob2ob2obobobob2o4bob2o2bobo4bo2bobo2bo7bo2bo2bo3bo2b2o5bob5o2b
ob3ob3obobob2o$8b3ob3obobob2ob5ob7o2b3o2b4o2b2ob2o2b3o2b3o3b2o2bo2bobo
bob2o2b3ob2o2b6o2b3ob2o4b2ob2obobo3b3o2b3o3bo2b2obobo2b2o2b3o4bobo3bo
2bo3bo4b3obo5bo$o2b3o2b3ob2obo2b2o2bob2o2bo3b2obobobobo3b4obobo5bo5b2o
bo2b5o6b5o2b5o2bob2ob2o9bo2b2obobo3bo3bo2bo3bob5o2bob2ob2obo2bob2o5bob
2o2b3ob2o2b3ob4o$6b4obo4b2o2bob5obo4b2o3bob2ob2o2b3obob2ob3o2b3o2bo4bo
b2o2b2o2b2ob5ob2o2bob2ob3obobobob2o2b3ob2o4b4ob2o3bob3o4b3o2b2ob2ob3o
2bo3b2ob4o3b5o2b4obo$2ob3ob4o2b3o2bo4bob2o3b2ob2obo2bobo2b2o3bo3bobo2b
ob3o8bob3ob3ob3obobo2bob2obo2b2o8bo3bobo3b2o4b2ob2obo5bobo5b3ob3o3bobo
b10obo2bob2o3b5o$2obo4b2o3b4o2bob4ob3o4b2o2bo2b2o2b3ob3obobobob4ob3o3b
ob3ob3o2b2obo3bobobo3bo3b3o2b2obo2bob3ob3obo8b2o2bobobob3o4b2o3b3ob2o
3b2ob2obob2ob2ob2o3bo4bo$bob5ob2o6b2o2bob4ob4o2b6o5bob2obobobo5b3obobo
bo2bo2bobo2bob2ob3o4bo2bo8bo4bo4bo12b5obobob2o2b3o2b3o3bo3b2obob2o4bo
2bob3ob2obo3b3o$4bobo2bo5bobo2b3ob5ob2o3bo2bo2b2o5b3o2bo3b3obo10bob2ob
2o6bobo3b2o2bo3b5o3b2ob5o5bob2obo4b4ob2o3bob3o3bo2bobob5obob2obobo3bo
2b2ob4obo$o2b3obo4bobobo2bob2o4bo3bo2b2o5bob2o2bo2b2obo3bo2bo2b2ob2ob
2obo2b2ob2o5b2obob2obob2o5b4ob4o3b5o2bo3bobo2b3o2bo6b2o2bo5bobob2o2bo
4b4o5b8o$5o2bob3o2b2o2b3obo3bob2ob2o3b3obobob2ob2o3b2obo2b2o5b2ob2o2bo
bo2bo6b3ob7ob6obo2bo2b2ob2obo2bob8ob3obo4b3o3b2obo2bo4bobo2b2o3bobo2b
4obobob4o$b2o2bobobobob8o2bob4o3b2obobo2bo3bo3b2o3b2obo3b5obo2b4o2bobo
2bo2bo2b3ob3o2b2o2bo2b2o4bob4obo2b2obo4b2o3bob5ob6obob2obo3b4ob6ob2o8b
2o2b3o$5ob4ob2o2b3o4b2o4bo7bobobob3o2b3ob2o3bo2b3obo3b2o2b2o2bobo2bo4b
3ob4ob2ob2ob4ob4ob4obobobo2b2o3b6o2b2ob5ob2ob2o2bo2bobob4o4bobobo3bobo
b2obobo$ob3o2bob6obo2b3o4bob3o2b2o2b2o2bob4o2bobo5b3o2b2obo2bo2bo7b2ob
o2b3obo4b3o2bo2b2obo2b4obob2o2b2o3bo2b3ob2o3bo2bobo3bo6bo3b2o5b2o3b2o
3bobo5b4o$bob3ob4o7b2ob2o2b2obo3b3o2b2ob5obobo5bo5bob3obob3o2bobob2ob
11ob5o2bobo3bob3obo2bo2b3o2bo2b2o3b4o3bo2b2obobo2bob9ob2o2bob2obo2b3o
2bob3ob2o$obob6o3b3ob6o7bo3bo2bob2o2b2ob6ob2o2b4o2b2o2bo2b3o3bo2bobob
3o2b3obo3bobo3b3ob2ob3o7bobob5o2bob3obob2ob2obo4bobo3bobob3ob2obo2bob
3obob5o2bo$2bobob3o2b4o2b3o9b4ob2o5b2obo2bobobo5b4o2bo2b2ob6o2bo2b2o2b
obo3bo2bo2bo5b3o2bo2b2ob6o2b3obob4o2b3obob9obo5b4o2b5ob11o3bob2o$o3bo
2b2obobobo3bo4b2obo2b2obob3ob2o4b3obobob4o2b4ob2ob4ob5o2b2o5bo2bob3o2b
o3b2ob2o5bob6ob2o3bobo2bo2b2o2b2obob2obob3o2bo2b2o4b3o2b2ob5ob3obob2o
2b2o$bo4bob2ob2o2bo9b4obobobob2o6b3ob3obo3b4ob3ob6ob2o2bobo4b2obo6b3ob
2o2bo6bob2o3b3ob2o4bo3b8o2b2obo2b2o3bo6b2o2bob2o3b2ob3o2bobobo2b2o$3o
2b3obo2b2obo2b5o3bobobobo2b2obob2ob3o2b2ob4o4bo3bobob8ob4obo2b6ob2obob
obob6o2b2o2bobob2o5bobo2bo2b2obo2b3obo2bobob2o4bob3ob3o2b4obobobobob2o
2b3o!
User avatar
77topaz
 
Posts: 1345
Joined: January 12th, 2018, 9:19 pm

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby Sarp » February 21st, 2019, 1:26 pm

More than 1000 new oscilators I think
3, B2-ae3-ckny4ceinqrz5-ir6ci7e8/S02cin3aejkr4eikry5cijkr6c, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cijnqw5cejn6-ae7/S02-ae3cejr4ceijnwy5-aky6ce7, 0, 0, 294, obobo!
3, B2cik3aceiq4cijnrz5cenqy6cei7e/S02ci3-ijy4eijqz5-ijry6ak7e8, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3-jkny4aceinqw5-eiry6-ak8/S02cik3ejqr4eijqrz5-ajky6ak7c, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-ae3aceiq4eijnq5cekny6i7c/S02cin3aejqr4eikqy5-cjq6cek7c, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-an3aceiq4eijnr5-iknr6cei/S02cin3ceq4acekwz5cnq6cn7c, 0, 0, 410, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceijnqw5ek6i78/S02cik3ejnr4-ajqtz5eijny6ce7c, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aeiq4jnqw5acny6ik7c/S02cik3ejknq4-knrty5aciry6ekn7e8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aijnw5ejkqy6i7/S02cei3ceqr4er5eq6ck, 0, 0, 218, obobo!
3, B2cik3aeiq4ainz5jny6cin7e8/S02cin3ejr4aejknrz5-knqy6cek8, 0, 0, 156, obobo!
3, B2-an3aeijq4cinqrz5ckn6ei8/S02cik3ejn4eijnrwy5-acek6cek, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-a3aeiq4cinq5ejky6cik7c8/S02-an3cejnr4ceikryz5-aenq6an78, 0, 0, 234, obobo!
3, B2-a3aeiqr4en5jn6cin8/S02cin3cenr4eijn5ceny6cen78, 0, 0, 151, obobo!
3, B2-ae3aeiq4jn5eknq6-an7c8/S02-ak3enqr4ceijkrw5-ajqy6cen78, 0, 0, 149, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnq5ejny6ci8/S02ci3-aciy4ceijky5-kqr6kn7e, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3aceiq4-krty5cq6eik7e/S02ci3er4eknqwyz5inqy6k7, 0, 0, 284, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einw5ey6ci7e/S02-an3ejqr4cejqrwy5acq6ce7e, 0, 0, 150, obobo!
3, B2cik3aeijq4inqrz5acejy6ik7e8/S02cei3cekr4enryz5-ajry6cek7e, 0, 0, 222, obobo!
3, B2-an3aeiq4einqwz5ekqy6ik7e8/S02ci3-aciy4aceinrz5cek6ckn7, 0, 0, 196, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inqrw5eky6-ak78/S02-ae3cek4aerw5ry6ck7e, 0, 0, 412, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cijnr5acej6cik7e8/S02-ae3e4-ciktw5ciny6-in7e, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cijnqw5ejkn6in7e/S02cin3ejnq4ceirwz5cey6ace, 0, 0, 848, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinqrz5eq6-a8/S02ci3ace4aeqwyz5ejqry6ace8, 0, 0, 154, obobo!
3, B2-an3aeiq4cejnqw5jk6ikn7c8/S02cin3eqr4-ajntz5anqry6-ai8, 0, 0, 331, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnqw5aej6ik8/S02cin3aejr4-nrtz5-acjy6cek7e8, 0, 0, 217, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inrz5cejkn6-a7e/S02-ak3ae4-qtwy5-ikqr6ek8, 0, 0, 242, obobo!
3, B2cik3-jkny4enrz6-a/S02-ak3-cijy4ejrw5cinry6c8, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cik3aeijq4cenqz5knqy6ci7c/S02cik3ekqr4-jrtwy5aciny6ak8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cenqr5aej6-an78/S02-ak3ace4-ciqtw5acky6ae7e, 0, 0, 129, obobo!
3, B2-ae3-kny4ceijnq5q6ik7e/S02ci3cejqr4aeijnqr5inqy6ae, 0, 0, 139, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnr5aej6ci/S02ci3acejr4-aikqt5ijkry6c, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3aeiqr4en5-inr6cei/S02cik3ejknq4ceikqwz5cenry6c7e8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnr5j6cik7e/S02cik3aenqr4aceiky5aijn, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqr5cekqy6-a7/S02-a3ejk4eikryz5acekr6en7c, 0, 0, 514, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4einwz5jkn6cei7/S02cin3cejr4-ajkt5cnq6ck78, 0, 0, 445, obobo!
3, B2cik3aeiq4enqrw5-iqr6ci/S02cei3ekqr4aejqrw5einqy6ek7e, 0, 0, 196, obobo!
3, B2-an3aeiq4-ajkty5aejn6ik7e/S02-ae3ekn4aejqryz5cjqy6an78, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3-jkny4-akqty5ckq6cin7/S02-ak3aejr4erz5ackr6ace7e, 0, 0, 494, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceinqr5-einr6cin7c8/S02cik3ejkq4-aiqrt5acek6-i7e8, 0, 0, 344, obobo!
3, B2cik3aceiq4cnqrw5-aijr6i7c8/S02cin3ejkr4-qrtwz5-acjn6cek8, 0, 0, 147, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceinqw5ejkny6cin7e/S02-ae3aejr4er5-nq6c7c, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aeinz5en6ikn7/S02cei3ejqr4acekrw5iknq6-ik, 0, 0, 575, obobo!
3, B2-an3aceiq4einrz5eknqy6-an7e/S02cin3er4-aqrt5cin6e, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3aceiq4ijnq5acq6-an7c8/S02cei3ek4aenwyz5-ceqy6cen78, 0, 0, 378, obobo!
3, B2cik3aceiq4ijnr5ack6-an7c8/S02cik3eknqr4ejknqw5cin6ak, 0, 0, 178, obobo!
3, B2cik3aeiqr4acnqw5k6ein7e/S02cei3cejk4ejnyz5cikn6aek8, 0, 0, 153, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cnqr5-aeir6in7c8/S02ci3ejkq4ejnrz5ijk6-ai7c8, 0, 0, 508, obobo!
3, B2cik3-ckny4einqrz5cy6ikn7c8/S02cei3aek4eijkqwz5-ar6ak, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ijnq5enq6cik/S02cei3aejq4aeij5eijqy7e8, 0, 0, 176, obobo!
3, B2cik3-jkny4acenr5jn6ci78/S02-an3eq4eijw5-cejr6cek, 0, 0, 154, obobo!
3, B2-an3aceiq4cinr5ejnq6ci8/S02cik3enqr4aceijnw5kqy6an8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-an3aceiq4nqr5-ijr6ikn7e/S02cin3acejr4ceiknqy5acknq6cek7c, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ain5ejkq6cei8/S02cei3-ijny4aekwy5-ack8, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cik3-ckny4cinqr5acen6ci7e8/S02cin3-aciy4eijny5q6n7e8, 0, 0, 332, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inrz5j6ei8/S02cik3ekq4cekqrwy5eikn6c, 0, 0, 1034, obobo!
3, B2-an3aeiq4enqrw5cek6eik/S02ci3cejr4-cjtyz5cny6e7e8, 0, 0, 328, obobo!
3, B2-ae3-jkny4eijnqrz5jkq6eik/S02ci3cejq4-crtz5-knr6ace7e, 0, 0, 232, obobo!
3, B2cik3aeiq4cenqwz5eqy6cin8/S02cei3-cijy4aceijny5qry6-ai8, 0, 0, 222, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ejnqw5ajq6-an7c/S02cin3ej4eikqz5-acry6-in7e, 0, 0, 332, obobo!
3, B2-ae3aeiq4-ajkty5ajkny6in7c/S02ci3e4aejknyz5-cnry6-ei8, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cnqrw5aeny6i78/S02ci3ejkqr4cejnrw5aijry6ck7c, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceinqr5aejnq6eik7c8/S02cei3cek4-ijrt5ajkry6en78, 0, 0, 208, obobo!
3, B2cik3aeijq4n5eny6cik8/S02cei3ce4-jktyz5qy8, 0, 0, 182, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinr5cjkny6ikn7e8/S02ci3-airy4-acjty5-er6cn, 0, 0, 278, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceinrw5acjk6-ak7c/S02cei3ej4aceikry5-eny6-i8, 0, 0, 212, obobo!
3, B2cik3-jkny4inqz5ceq6ik/S02cei3-ikny4aeijknz5cnq6akn7c8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3-jkny4aeinqz5c6-a7/S02cin3er4-ajnqt5-er6ek7c8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2cik3-jkny4cjnqw5cjqy6-a7e8/S02cei3ekq4-aknqt5-anr6-ei8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aceiq4aceinrz5acejn6cik7c8/S02cin3eq4eikqr5-eqry6c7e, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ae3aeijq4cijnqrw5cekny6ci7c8/S02ci3ek4-jktw5aeiq6ce7, 0, 0, 310, obobo!
3, B2-an3aceiq4cnqw5cjkq6in7e8/S02cin3cejkq4eknrz5aceky6ce78, 0, 0, 264, obobo!
3, B2cik3aeiq4acinq5e6-a8/S02-an3cekn4-iqtwy5jkry6ckn7c, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-a3-kny4ein5jy6-ac78/S02ci3e4-nqtw5eijr6cn8, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3-jkny4eijnqrw5cjkny6-ac8/S02cik3ejkqr4aceinwz5akq6akn7, 0, 0, 748, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnqr5k6cin8/S02cei3aejq4acery5-nqry6-in7e8, 0, 0, 421, obobo!
3, B2-a3-jkny4enr5cejq6cei7/S02cik3cejq4aeinrw5j6ac8, 0, 0, 174, obobo!
3, B2cik3aeijq4ceinz5cej6cik7e8/S02cei3aeq4cejw5aeqry6k7c, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aceiq4acnqrz5enqy6in8/S02cei3cej4aejk5-acjq7e8, 0, 0, 242, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cjnrwz5knq6-an7c8/S02cin3cejkr4ceijnr5-aqy6aek7c8, 0, 0, 194, obobo!
3, B2cik3aeiq4-jktwy5acjn6-an78/S02cik3aej4eqyz5-c6-in8, 0, 0, 188, obobo!
3, B2-an3aeiqr4einz5jn6i8/S02-ae3aen4aceikqw5-cejn6aek8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aeiq4cinw5cj6i7c8/S02-ak3ekn4ejnqz5aiqy6-ci7e, 0, 0, 224, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinrw5ejy6-ae7e/S02cin3-ainy4ejkwy5-ciq6ce7c, 0, 0, 203, obobo!
3, B2cik3-jkny4einqrwz5ey6eik7e8/S02cin3ejkn4-ijtyz5ackq6ac8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cinq5ejn6-ak7/S02cin3-ijy4acew5-jknr6ack7e, 0, 0, 218, obobo!
3, B2-ae3aeinq4cjnrz5ckn6-ae7e8/S02cei3aekr4cenqyz5eikry6ace, 0, 0, 236, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnrw5kq6ik/S02cin3aejqr4cejrwz5jny6c, 0, 0, 200, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceijnz5jkqy6-ak7e/S02cin3-aiky4aeiknwz5acik6akn7e8, 0, 0, 588, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ijn5kqy6cin8/S02-ae3aekr4eknrw5-airy6cn7e8, 0, 0, 1882, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnw5ejkq6cei7c/S02cin3ae4ceiwyz5aejq6-in8, 0, 0, 149, obobo!
3, B2-an3aeiq4enrw5ackn6eik8/S02cin3ekr4aejkwyz5-ceir6cn7e, 0, 0, 1306, obobo!
3, B2-an3aceiq4cnr5anqy6i8/S02cin3ejkqr4eryz5aeny6cn8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnrwz5cjnq6cin7c8/S02ci3cejq4acenw5ijny6kn8, 0, 0, 304, obobo!
3, B2cik3aceiq4ijnz5-iry6ik7e/S02cei3-ainy4aejkq5cer6-ci7c, 0, 0, 168, obobo!
3, B2-an3aceiq4cenrz5-ikr6-ac/S02ci3aer4aceikw5cy6k7e, 0, 0, 214, obobo!
3, B2cik3aceiq4cjnqwz5cekqy6cik8/S02cik3cejkn4aceir5acnq6kn78, 0, 0, 324, obobo!
3, B2cik3-ckny4inqrz5cjkny6ein7e/S02cik3cekq4-acqtz5-ijy6-ei7c8, 0, 0, 222, obobo!
3, B2-ae3aeiq4nqrw5ejky6cik/S02ci3-iny4cejknq5-eij6cn7c, 0, 0, 269, obobo!
3, B2cik3aceiq4inqrw5-eiry6-an78/S02-ae3aejqr4-acrty5acnq6k7c8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ae3-jkny4aijnqr5ky6cei7c/S02ci3cekqr4eikr5-ijk8, 0, 0, 504, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ijnr5cek6i8/S02cin3cer4acejknq5ij6ce78, 0, 0, 160, obobo!
3, B2cik3aceiq4cijnrz5knq6i7c8/S02cin3eknr4cejyz5-cnr7c, 0, 0, 150, obobo!
3, B2cik3aceiq4inz5cjny6cei7c8/S02cik3acejq4eqy5ack6cn, 0, 0, 226, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ceinrz5cjnq6i7e/S02cei3ejq4aceky5-aer6ac7c8, 0, 0, 394, obobo!
3, B2cik3aceiq4jnr5ejy6ein7c8/S02ci3cejr4aeijnz5ijny7e8, 0, 0, 180, obobo!
3, B2cik3aceiq4cejnrz5ajn6ei/S02ci3cenq4-nrty5-acj6e7e8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ijnrz5acjkn6-ac7e/S02-ae3eq4aeijqrw5ikq6ak8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceijnrz5nq6cik8/S02ci3ekq4aceijnr5eny6aek7e, 0, 0, 162, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cinw5cjknq6in7e/S02-ae3e4aeinw5eijky6an78, 0, 0, 537, obobo!
3, B2-a3aeiq4cjnrz5ejkq6i/S02cik3cejk4ceijwz5einqr6ace7e8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3-jkny4einrw5cejk6ikn8/S02ci3ejnq4acejnqw5-eikr6-in, 0, 0, 152, obobo!
3, B2cik3aeiq4einqw5cjkn6cik8/S02-ak3-ijky4aceiqyz5-jkq6ae7e, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ceinqr5cekn6ik7e8/S02-an3-ainy4ery5ajk6ac7c8, 0, 0, 180, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cijnrw5cn6-an/S02ci3aej4ceijwz5cejqy6an, 0, 0, 434, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4acinqrz5cejkq6-ac8/S02cin3aek4ceinwyz5-aijr6akn8, 0, 0, 282, obobo!
3, B2-ae3aceiq4aceinr5cej6-ac/S02cei3ejq4en5-jnr6e78, 0, 0, 576, obobo!
3, B2-an3aeiq4cenr5acjky6eik7e/S02cik3ekq4aeinyz5ckqry6kn7e8, 0, 0, 382, obobo!
3, B2cik3aeiq4acjnq5ajy6ik7/S02cei3cekqr4ejryz5-ajnq6e8, 0, 0, 125, obobo!
3, B2-an3aeiq4cjnqrz5aey6i7e/S02-ae3aer4ejq5cinr6k7c8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4aeinq5ackn6ik8/S02cin3aejn4cekq5ajkq7c8, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-an3aeiq4eijnqrw5cejk6ein7e/S02cin3ejn4eijnqw5eir6e7e, 0, 0, 297, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cinqwz5ck6cin7c8/S02ci3ejkr4eijy5aijn6akn7e8, 0, 0, 179, obobo!
3, B2-ae3-jkny4einqrw5cn6eik78/S02cin3aejr4eirz5aiqr6n7e8, 0, 0, 234, obobo!
3, B2-ae3-jkny4enqr5cjq6-ac7e/S02cin3eqr4eikqwyz5-eiky6ac7e8, 0, 0, 474, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ejnz5cej6ei78/S02cik3eqr4einy5-jnqy6c7e, 0, 0, 170, obobo!
3, B2cik3aeiqr4nq5aq6ik78/S02cin3ejknr4cekz5-er6-i8, 0, 0, 2760, obobo!
3, B2-ae3aeiq4enqz5aeqy6i78/S02ci3ej4aeijkrw5-ej6k8, 0, 0, 224, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ceijnrz5jkqy6-ac7/S02-ae3ejk4cejry5-kny6acn7e8, 0, 0, 202, obobo!
3, B2-ae3aceiq4inrz5jny6i/S02cin3eqr4-nqtyz5-cjkr6cen8, 0, 0, 236, obobo!
3, B2-a3aeiqr4ein5ajy6cin7e8/S02cei3-aiky4acej5iqry6ace7, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnqwz5aekn6ci8/S02cin3e4aceiqz5acy6ek7e, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aceiq4nr5akny6ik7e/S02-ak3ejkn4-acrtw5cnr6-ai7e8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3aeiqr4eijnqrw5ejy6ein7c8/S02cei3cejk4eijnrwz5ijky6cn7e8, 0, 0, 190, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ceinw5eqy6-ae7c/S02cik3e4acei5-aeik6a78, 0, 0, 236, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cein5cjqy6ci78/S02cei3-iky4ejnq5ceknr6ae7c8, 0, 0, 234, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cjn5-inr6-an78/S02-ak3ekr4eirw5aiky6-i7, 0, 0, 282, obobo!
3, B2cik3aeijq4cinrz5cknq6ikn7c8/S02ci3aceq4-crtwy5acjy6a7e8, 0, 0, 765, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cinqw5jy6cik7c8/S02-ae3ej4eijnry5-cnq6aek7e8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2cik3-kny4nqr5jn6ci/S02ci3eq4eijrw5-jqr6c7e8, 0, 0, 186, obobo!
3, B2cik3aeiqr4-akty5ejky6cei78/S02cei3-iny4enwz5r6cn7e, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einrwz5akq6ei7e/S02-ak3aenr4-acqtz5y6cek7c, 0, 0, 133, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceijnr5akqy6ci/S02-a3ej4eijrz5jknr6en7e8, 0, 0, 3032, obobo!
3, B2-a3aeiq4eijnqr5aejky6ei7/S02-ae3cejkr4eiryz5-jkq6ace7e, 0, 0, 256, obobo!
3, B2cik3aeijq4eijnq5aeq6ik7e8/S02ci3eq4eijknyz5einy6cen7c, 0, 0, 471, obobo!
3, B2cik3aeiq4cnqw5ceq6ei7c/S02cin3cen4cenwyz5-acer6e, 0, 0, 164, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4nq5acnq6cei7e/S02cik3ejkqr4acewz5kn6ac, 0, 0, 304, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cenqr5aen6-an7e/S02-ak3cejr4eijknr5-aeiy6ckn8, 0, 0, 1654, obobo!
3, B2-ae3aceiq4enqr5en6cin8/S02ci3cekn4ceijnqy5ikqy6ace, 0, 0, 886, obobo!
3, B2cik3-jkny4enr5ejkq6cik7e/S02-ak3ceknr4ceqrwz5aeiky6c7c8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cik3aeiq4en5jk6i/S02cei3-iny4acekrwz5e6ac8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2cik3aeiq4nqrz5aqy6in7e8/S02-ak3e4-artwz5ar6ac8, 0, 0, 268, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cejnrwz5cknq6cei78/S02cei3e4-cjrty5aejky6ckn7, 0, 0, 628, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijn5ceknq6ei78/S02cin3cekqr4aceknwy5akqr6-i7c8, 0, 0, 252, obobo!
3, B2cik3aceiq4ejnqz5ceq6ci7e8/S02cin3aekn4ceijy5air6acn7c, 0, 0, 560, obobo!
3, B2cik3-jkny4cenrwz5jkqy6ik7e8/S02-ak3ae4acekqwy5-ik6aek7c8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4-aktwy5kny6ein8/S02cei3eq4aceinqr5knqy6-i7c8, 0, 0, 850, obobo!
3, B2cik3-jkny4ejnqrz5anqy6in8/S02cei3aeqr4enqwy5ir6kn7e8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-an3aeiq4einr5-iqry6ik7c/S02cik3eq4aeiknqw5eiy6-in7e, 0, 0, 178, obobo!
3, B2cik3-jkny4inqrwz5cejnq6ein7e/S02ci3acejq4ceijkry5-ajr6cn8, 0, 0, 1504, obobo!
3, B2-an3aeiqr4aeinr5n6ein8/S02ci3er4ceijwz5cej6a7e8, 0, 0, 232, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnq5acnqy6ci7c8/S02cin3acejr4aeikr5ijry6aen7c, 0, 0, 131, obobo!
3, B2cik3aeiqr4nr5ekn6in7e8/S02ci3cejnq4ejnry5aejy6ac8, 0, 0, 188, obobo!
3, B2cik3aceiq4cenqz5ajkny6eik7e/S02cei3aer4aekyz5iry6-ci7c, 0, 0, 218, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4nqr5aejqy6cei78/S02ci3ekqr4eikqz5-ry6ak7e8, 0, 0, 202, obobo!
3, B2cik3aeiq4eijnqw5y6-a7e/S02-a3e4eikqyz5-ai6akn7e8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cinqr5jqy6eik7e/S02ci3cekn4aceirz5eiy6ac78, 0, 0, 160, obobo!
3, B2-ae3-ckny4inw5n6-an/S02cik3ekq4aceijkz5ry8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3-jkny4einqr5aejy6cik7e/S02-ak3cekn4aeiqry5aeir78, 0, 0, 153, obobo!
3, B2cik3-kny4inwz5cjkq6-ae8/S02cin3ejq4ceiwyz5eiqr6c7, 0, 0, 225, obobo!
3, B2cik3-knry4cejnqr5eny6cin7e/S02-ak3e4cejr5aey6ckn8, 0, 0, 1234, obobo!
3, B2-an3aceiq4cijnr5acj6ci78/S02ci3ceqr4eijkqyz5jkqry6-ei8, 0, 0, 930, obobo!
3, B2-a3aeiq4enrz5cejn6eik/S02-ak3ceq4ceijkrw5aceiy7, 0, 0, 198, obobo!
3, B2-a3aceiq4inr5jk6ci/S02cin3cejqr4acejkyz5aijky6ek7, 0, 0, 612, obobo!
3, B2cik3aeiqr4acinwz5ckny6ikn7c8/S02ci3ae4ceiknrz5jkqr6aek8, 0, 0, 380, obobo!
3, B2-an3aeiqr4inz5ajq6cik8/S02ci3cenqr4ejnr5-eqr6-ci7, 0, 0, 1058, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aijn5acj6-an8/S02-ae3ce4ceijkry5ejny6ek7c, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cik3-jkny4inqw5ny6-an7c/S02cin3ejkr4ejz5cinry6acn7e, 0, 0, 314, obobo!
3, B2-an3aeiqr4inw5ejkq6-ae7c/S02cin3-aijy4ceijnrz5cikry7c, 0, 0, 234, obobo!
3, B2-an3aeiq4ejnqrz5ejk6-an7e/S02ci3ekn4ejnz5aeiy6a8, 0, 0, 196, obobo!
3, B2-a3-jkny4cijnqrz5cejqy6-an7e/S02cin3-ainy4-aqrty5iry6en7c8, 0, 0, 166, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqwz5cjqy6-a7c8/S02-ae3eqr4-aqrtw5-ekry6a7c8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aeijq4cijnq5j6ci7e/S02ci3aejkq4-aijt5ajnqr6-ai78, 0, 0, 290, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cijnqr5-ceir6cei78/S02cin3aeq4einrwyz5aer6cek8, 0, 0, 186, obobo!
3, B2cik3aeiqr4-ikty5ae6i7c8/S02cei3cek4aeirz5nr6n7e8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einq5-ainr6i78/S02-ak3-ijky4cekqrz5ijry6k8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4nqrwz5k6ik7e8/S02-ak3aek4-ainrt5-ekqr6ac8, 0, 0, 168, obobo!
3, B2-a3aceiq4ejnq6ik/S02cin3eknq4-cqrtz5y8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cik3-knry4in5eny6ci/S02cei3enr4eknr5ry6ack8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijnqwz5j6ein7c/S02cin3cekr4ekqryz5-aeq6cek7c8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-an3aeiqr4enqrw5eqy6i/S02ci3ekn4eikyz5ijry6n7e8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-a3aeiqr4inq5ekny6-ak7e8/S02ci3eqr4aeiknqw5-nr6-ai7c, 0, 0, 1376, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cejnqrw5ekn6-ac/S02cei3aekq4eiknqrz5cenqr6ack7e8, 0, 0, 1566, obobo!
3, B2-an3aceiq4cinqr5jknqy6eik8/S02cin3ekq4aejnyz5-n6ckn7c, 0, 0, 400, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cejnz5ejky6i8/S02ci3ejqr4-antyz5-ckny6akn8, 0, 0, 190, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4jnqwz5enq6cei/S02cik3ek4cewy5-ciq6ek7, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3aeiqr4en5kny6ikn7c/S02cin3-airy4eikqrwy5-jkry6cek7c, 0, 0, 563, obobo!
3, B2cik3aeiq4-akty5jqy6i/S02ci3acenq4eik5ejnry6-ik7c, 0, 0, 133, obobo!
3, B2-ae3aceiq4inqw5cekn6ci8/S02cin3e4ceqwyz5aijkn6acn7e8, 0, 0, 209, obobo!
3, B2cik3-jkny4cinqrw5jny6cik7c8/S02cin3-iky4eiqw5-aijn6k, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ijnr5eknqy6cik7e/S02cik3cejqr4aeiqr5acnqy8, 0, 0, 632, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnqrwz5cejky6-ak/S02cik3ejk4aceikn5-ar7e, 0, 0, 424, obobo!
3, B2-ae3-jkny4einrz5jn6-ac/S02cei3aejkq4cejqr5-ekqr6kn8, 0, 0, 252, obobo!
3, B2cik3aeiq4acinqrw6i7e/S02ci3cek4cejknr5cr6a8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3-jkny4inr5acy6cik7c8/S02-ak3ace4acenqw5inq6e7e8, 0, 0, 286, obobo!
3, B2cik3aeiq4acinw5j6in7c8/S02cei3aejkn4aenqwyz5ajk6cek7e8, 0, 0, 450, obobo!
3, B2cik3aeiqr4-jktwy5cejk6cei7/S02ci3ekq4cejkqry5acekq7e8, 0, 0, 391, obobo!
3, B2cik3aeiqr4anq5akq6ikn7e/S02cei3ae4-kqt5akqy6e7e, 0, 0, 250, obobo!
3, B2cik3aeiq4eijnrw5ae6i7e8/S02-an3aejn4aceik5aenr8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2cik3-jkny4ejnq5eqy6i7c/S02-ae3aejn4cejkqwy5er6ac7, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cejnrwz5-aiqr6eik7e8/S02cin3eqr4einqrwz5cjy8, 0, 0, 264, obobo!
3, B2cik3aeiq4eijnqw5ejkq6ci/S02cei3-inqy4ceqry5-einr6ac7e8, 0, 0, 206, obobo!
3, B2cik3aceiq4eijnqr5cek6cei7e/S02ci3-ikqy4-ktwyz5j6c7e8, 0, 0, 139, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cejnrz5ejkn6cin7c/S02cin3-iqry4cejnqz5inry6ae7c8, 0, 0, 476, obobo!
3, B2cik3-ckny4ijnq5ejny6in/S02ci3cejkn4cekqrz5-ajqy6ck, 0, 0, 210, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjnqr5-aikr6cei7c/S02-ae3ejkn4cer5-acky6a7e8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3aeiq4enqr5eky6ci7c8/S02cik3aekr4aekqwy5aeij6an, 0, 0, 156, obobo!
3, B2-ae3aceiq4enrz5aejqy6-an7c8/S02cei3cekr4ejkw5cjkr6cen7e8, 0, 0, 460, obobo!
3, B2-ae3aceiq4in5jq6-an7e/S02cin3cer4-akt5-acin6c7e8, 0, 0, 212, obobo!
3, B2-an3-knry4einq5ajnqy6-an/S02cik3ejnq4aeijy5acijk6ce78, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cijnrw5cekq6cik7c/S02-ak3aejkr4acer5jkq6c7c8, 0, 0, 202, obobo!
3, B2-ae3aeiq4-akty5cenq6-an7/S02-ak3aejkr4ekry5eijqr6en78, 0, 0, 460, obobo!
3, B2cik3aeiq4inw5cny6ei78/S02cin3-ijky4cejknrz5-ekqy6cek7e, 0, 0, 186, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cenrz5aceqy6ci7/S02ci3aceq4aeiqrwy5jqy6cek8, 0, 0, 1179, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cinw5jnq6cik8/S02cik3cejkq4-ntz5-inr6cek7e, 0, 0, 208, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceinqrw5jkn6ei7c8/S02-ak3cejkn4ceinryz5-acen6ck78, 0, 0, 177, obobo!
3, B2-ae3aceiq4-ackty5eky6-ae/S02cei3aejk4-aktyz5ce6ek7e, 0, 0, 403, obobo!
3, B2-an3aeiq4ejnz5acey6-ac78/S02ci3aen4acerw5aenqy6en7, 0, 0, 200, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einqz5aek6eik7e/S02-ak3ejknr4aeiryz5-acej6c8, 0, 0, 422, obobo!
3, B2cik3aeiq4acnrw5acn6ik7e/S02cei3ekn4acek5-aiq6c8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2cik3-jkny4cijnqw5acejq6ik7c/S02cik3ejkqr4ceijky5aik6ce7e8, 0, 0, 1796, obobo!
3, B2cik3-jkny4einqw5e6ik7e8/S02-ak3eqr4einqrz5eir6k7e8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ceijnw5aejn6eik7e8/S02cei3-aiqy4ekry5ijkqy6ckn7, 0, 0, 218, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cijnrw5ek6-an78/S02cei3ek4ceryz5ikry6ak, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3-jkny4cnqr5k6-ak78/S02cik3cejkq4cejqrz5ejkry6akn78, 0, 0, 578, obobo!
3, B2cik3-jkny4cenqrz5ejkn6ikn8/S02cin3aekn4ejkwy5cjy6ack7e8, 0, 0, 232, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4einr5j6cik8/S02cei3ejqr4aeiyz5ejr6ck7e8, 0, 0, 154, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceinqw5aeknq6in/S02cin3ejnr4aekwz5-aen6-ai7, 0, 0, 170, obobo!
3, B2-an3aceiq4cenrw5an6cin7e/S02cin3cekqr4ceijqry5ijknq6ck7e, 0, 0, 227, obobo!
3, B2-an3aceiq4-aktyz5cq6cin78/S02ci3ejqr4aenqr5ijkqy6-ai7e, 0, 0, 738, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ein5-ijry6ci78/S02cei3eknr4aejr5eiqy6ce, 0, 0, 1286, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ceinz5ceky6ik78/S02ci3eknqr4aeikqrz5eknry6aek7c8, 0, 0, 1530, obobo!
3, B2cik3aeiq4acenz5eqy6ik78/S02-ae3eq4cejqr5ejqy6ac, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-ae3-jkny4einqr5jnqy6-an78/S02cin3ceqr4cenqrw5ijy7e8, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-an3aeiq4nqw5ejnq6ci8/S02ci3ekq4aekw5iy6ck, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aceiq4ceijnq5jn6ei7c8/S02cik3ejkn4aejrz5eqy6ak7e8, 0, 0, 228, obobo!
3, B2-ae3aeiq4-aktyz5cjy6-ac7c/S02cin3-ijry4aceinq5-aejq6aek7e8, 0, 0, 444, obobo!
3, B2cik3aeijq4cinrz5cejq6ci7e/S02cin3cejk4-iktyz5-aq6ak7e, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3-kny4cijnqwz5-aiqr6-ak78/S02cin3acekr4aeiknrz5cjk6ekn78, 0, 0, 306, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inwz5aceqy6ein7e8/S02-ak3cejq4cejnq5cknqy6ck7e8, 0, 0, 263, obobo!
3, B2-ae3-kny4ceijnqr5ejny6ei8/S02ci3eq4ekrwyz5aei6c7e, 0, 0, 164, obobo!
3, B2-ae3aceiq4eijnqrw5ey6eik7/S02ci3ejn4eiknr5-cjn6acn8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cijnrz5jknq6ei78/S02cin3cekn4aceiknz5-nqr6c, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cinr5jqy6cik/S02ci3ejr4ceiknq5aejy6a7e, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cik3-kny4ceinrz5ckq6in7e8/S02cik3ejn4cekyz5ijknq6c8, 0, 0, 208, obobo!
3, B2-an3-ckny4enr5aeq6-ac7/S02cik3ce4aceir5ceiy6cn7c8, 0, 0, 178, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ijnqz5ajkq6-an7c8/S02cin3ejq4ceijqrw5cijn6akn78, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ijnqrz5aeq6-a78/S02cik3aej4ejkq5kn6cn8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2cik3aceiq4cin5any6-a8/S02cei3acej4aeijkn5acejq6-in8, 0, 0, 438, obobo!
3, B2cik3aeiq4cinqw5ceqy6cik/S02-ak3aeqr4aeknz5ijk6acn7e, 0, 0, 276, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnqr5acey6cei7c8/S02ci3ceqr4acerwz5cein6k8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-an3aeiqr4enrw5jnqy6eik8/S02cin3aekr4ejkwy5-cjqy6-ei7, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aceiq4einrz5cejqy6ci7c8/S02-ak3cek4ekqryz5ikr6ak, 0, 0, 220, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inz5cekn6-a/S02cin3cenqr4aeijkq5-cjry6ack7e8, 0, 0, 460, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnrz5ajk6-ae7e/S02cik3acejq4cejwyz5-aky6ekn8, 0, 0, 172, obobo!
3, B2cik3aeiq4aeijnqz5ejqy6i78/S02ci3ejr4aeinqr5ijry6aek7, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inrz5jny6cik7/S02-ae3ej4-itz5ejny6en7e, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inqrw5ac6-ae78/S02cin3-ijny4aejqy5-ckq6e7, 0, 0, 181, obobo!
3, B2-ae3aceiq4jn5cej6-ak78/S02ci3aejr4aejknqr5cqry6ae7e, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aeiq4-akqty5cekqy6ci7e8/S02cei3-ijny4aeknw5ceq6a, 0, 0, 166, obobo!
3, B2-an3aeiqr4einz5ey6eik7e/S02ci3eq4aeiry5aeqry6ac7e8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3aeiq4cejnqz5ae6ik7e8/S02cin3ejkn4-cjtyz5ceijy6ce7e, 0, 0, 540, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einrwz5an6-ac7e/S02ci3ek4-iqtyz5kny6ack, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-an3aeiq4ejnwz5-aikr6cin8/S02ci3ejkr4cekny5-acqr6c7c8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inqrw5cekq6-ae78/S02-ak3aejk4-jqtw5eqr6-ci7c8, 0, 0, 223, obobo!
3, B2cik3-jkny4cijn5cjnq6cin8/S02-an3ce4aeiy5cej6ck8, 0, 0, 226, obobo!
3, B2-an3-jkny4inqrw5ejqy6ci8/S02ci3aejq4ceijnrw5aein7c8, 0, 0, 184, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aeinqr5ekn6cik7/S02cei3aeqr4aeijwyz5ek6cn8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cinq5ejny6ci/S02cei3aejq4acejkqr5cjy6ak7e8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einqrw5-ijry6ein7/S02cik3cejkq4aeiqz5inqy6cn7e, 0, 0, 180, obobo!
3, B2-ae3aceiq4aeinqrz5ejkqy6in78/S02ci3cejqr4eijknry5cery6ekn7e8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-ae3-jkny4aceijnr5cejky6in7e8/S02cin3ejkqr4eiwz5aikny6ckn7e8, 0, 0, 774, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4acjnqr5ejn6-a7c8/S02cin3aejkq4erz5-acij6n7c, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-ae3aceiq4acenrz5cjn6ci7e/S02cei3ejk4aeqryz5ij6c7, 0, 0, 259, obobo!
3, B2-an3aeiq4nr5cny6cei/S02-ae3cekq4cejkz5-akq6ek7c, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjnqrw5acjqy6-an7/S02ci3aejkq4eijy5aijry6ace7e8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3aeiq4inqwz5ckqy6ikn7/S02cin3aekqr4-kqtyz5-eik6akn7e, 0, 0, 1132, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inr5n6cik7c8/S02cei3cenr4-irtyz5ikqr6ac8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aceiq4jnr5cejky6-ak7/S02cei3aekn4acekwz5ar6aen7e, 0, 0, 273, obobo!
3, B2-an3-jkny4einqrwz5ceqy6cei78/S02cik3cejkr4ejry5ae7e, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aceiq4cenr5ekqy6-ae7/S02ci3cejkn4acejkry5ijry6cen78, 0, 0, 150, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cijnqz5aknq6ci7e8/S02-ae3cej4aceikyz5aij6c7e, 0, 0, 204, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cnq5acejn6ei78/S02cik3acek4acejnz5ejkny6ac7c, 0, 0, 154, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnq5acekq6i7c8/S02cin3ejr4-qrtwz5iknr6ac, 0, 0, 282, obobo!
3, B2-ae3aeijq4cijnq5-aikr6i8/S02ci3ejkqr4aekrwyz5ey6c, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4enqr5jnqy6-ae7/S02cin3en4acejkqr5akny6-ai8, 0, 0, 320, obobo!
3, B2-ae3-knry4inqr5cjkny6eik7e8/S02ci3cer4eijnrw5ackny6en7c8, 0, 0, 143, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjn5cejny6i7e8/S02cei3er4acej5ceikn6-in7, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-ae3aeiq4jnqrz5cekny6ei7e8/S02cin3acejq4cejkz5akqy6a7, 0, 0, 502, obobo!
3, B2cik3aceiq4cinqrz5ejn6cik78/S02cik3ejr4cejkqry5-ciqy6cek7, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ae3-ckny4inrw5cqy6cin7c/S02cin3cejnr4ceky5-acen6ack8, 0, 0, 190, obobo!
3, B2cik3aeiqr4-akty5-aiqr6eik7/S02-ak3-ciqy4acejqw5k6ek7c, 0, 0, 227, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinqz5ejk6ikn/S02ci3-ainy4-iktw5ai6kn8, 0, 0, 133, obobo!
3, B2-a3aeiq4inrw5cey6-ak78/S02cin3cejq4eijknw5eiqy6ce8, 0, 0, 176, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4enqz5aceq6cin7c8/S02ci3aekr4-acjtz5anqy6ack7, 0, 0, 760, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinqrw5qy6-a7c8/S02ci3ejnr4aeiqr5anqr6aek7e8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cinqrwz5jy6-ak78/S02ci3cekq4aeknr5aeijy6k, 0, 0, 296, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cinw5ejy6in7e8/S02-ak3-cijy4acewy5ejny6c7e8, 0, 0, 150, obobo!
3, B2cik3aeijq4ijn5cek6cik8/S02ci3ekq4eiknry5eij6a, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-an3aeiq4jnz5ajkn6ikn7c8/S02-ae3cekr4ekqrwy5ejkqy6kn8, 0, 0, 434, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ijnqw5jk6ik7e/S02cei3aejkr4en5aknq6c8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-a3aceiq4-akty5ky6ikn7e/S02cik3ce4eikqr5ae6ck7e8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inrw5jk6eik7/S02cin3cej4-cjrtz5j6ac8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-an3aeiq4cejnqrz5ek6eik7e8/S02ci3eqr4aceinyz5nq6k78, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aeiq4einrz5ackn6eik7c8/S02-ae3ejr4acejnry5ejknr6acn7c, 0, 0, 412, obobo!
3, B2cik3aceiq4inqrw5cjk6ei78/S02ci3aejn4-qtwyz5-akny6a7e, 0, 0, 228, obobo!
3, B2-a3aeiq4einqr5cjn6-ae7e8/S02cin3aekr4aejkqwy5jn6ek, 0, 0, 178, obobo!
3, B2-a3aeiqr4inqr5ack6cik78/S02ci3cejnr4aceiwy5ijky6a8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cinr5-cijr6-ae8/S02-ak3ejqr4ejkqwyz5eijy7e8, 0, 0, 388, obobo!
3, B2-a3aeiq4ceinqr5jkn6ein/S02cin3aekr4acek5-eknr6k8, 0, 0, 1731, obobo!
3, B2-an3-kny4einrw5ejy6ik8/S02ci3ce4eikq5aeiq6ce8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinr5ckny6ci8/S02-a3aceqr4ey5eq6e7e8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cijnqrw5n6ik8/S02-ak3cekr4eikqrz5aeq6c, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aeiq4ajnqrz5j6ik7e8/S02cei3ejkq4eijkqrw5er7e8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-a3-ckny4ceijnqr5ky6ikn7e8/S02cik3eqr4aceijrw5aeikq8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ae3aeiq4enqz5kq6-ak7e/S02-ak3acekr4ejnqz5eky6ack7c8, 0, 0, 543, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ceinqrw5enq6-a8/S02cei3ceknq4eiqwyz5aery6kn7e8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-a3-ckny4ijnz5ceqy6-ac/S02cik3ejk4-ajknt5-ajnr6acn7c8, 0, 0, 310, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqw5ejn6cik7e/S02ci3ae4aceqy5-aikn6ace7e8, 0, 0, 280, obobo!
3, B2cik3aeiq4acinw5enq6eik7e8/S02cin3cejq4aeijkry5aiqr6an78, 0, 0, 454, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinqw5enq6ik7e/S02ci3cer4-cjqty5cei6ac7e, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ceijnq5aj6-an/S02ci3cejnr4-akrtw5iqy6-ei7e, 0, 0, 226, obobo!
3, B2-an3-ckny4ceinrz5-ainr6-ae/S02ci3ekqr4-knqt5acy6a8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-a3aeiq4cnqrw5eky6eik/S02cin3cejk4ejnw5-kr6c8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aceiq4eijnqz5jqy6ikn7/S02ci3aej4aceiy5-aer6aek8, 0, 0, 704, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einq5eq6ei7c/S02-ak3ceknr4-nqtz5ceiky7e8, 0, 0, 163, obobo!
3, B2cik3aeiqr4acinqr5cejq6-a/S02-ak3eknr4cejnqwz5aijkq6n7c8, 0, 0, 662, obobo!
3, B2-an3-jkny4cejnqw5cej6cik7/S02cin3aceq4eknqwy5-ajnq6cen7e, 0, 0, 180, obobo!
3, B2-an3aeiq4ijnw5cjn6ci7e8/S02-ae3cejkq4aceiryz5-kry6k7e, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceijnz5jkq6i/S02ci3aek4-iqrtz5-acqr6k7e8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aeiq4cenqrz5-eikr6in/S02cei3-cijy4-airtz5ajry6cn7e8, 0, 0, 330, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cijnqrw5cjknq6-ae78/S02cik3cej4cejqry5eky6-ci7e, 0, 0, 576, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnqr5acjq6-an7e8/S02ci3-ijny4-cijnt5aeikn6k7c8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-an3aceiq4eijnqr5aek6i/S02cik3-inqy4eikz5ny6cek78, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cijnz5cknq6-ae7c8/S02cin3acen4-cjrt5ciky6kn7c8, 0, 0, 304, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnqwz5ejn6-ak7e/S02-ak3aej4-anrty5jny6k7e, 0, 0, 358, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnrwz5jqy6-ae7e/S02cin3ekqr4-inrtz5-ceqr6ckn78, 0, 0, 188, obobo!
3, B2-ae3aceiq4inw5ejknq6cei7e/S02cei3aeq4-qt5eijy6ak7e, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aeiq4cinr5jkny6cik8/S02cei3aen4eijnry5i6k7e8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3aeiq4an5jn6ci/S02-ak3aeq4eiknqwz5-aij6c, 0, 0, 123, obobo!
3, B2-ae3aeiq4in5ejy6ei7c8/S02ci3acejq4-knrtw5iqy6en7, 0, 0, 1322, obobo!
3, B2cik3aeiq4cinrw5ceq6ci7e8/S02cei3-ikry4aejkqyz5ajq78, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cinrw5ekqy6ik7e8/S02ci3aek4eijqrw5-kny6c, 0, 0, 154, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inqrz5jkn6-a7c/S02cei3enq4-actyz5-ajqr6ac7e, 0, 0, 213, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceinqrw5acjky6ei8/S02ci3-inry4enry5acnqr6cek7e8, 0, 0, 186, obobo!
3, B2-an3aeiq4ijnqw5ckny6ci7e8/S02cin3ce4-nt5cijqy6-ci7e, 0, 0, 278, obobo!
3, B2cik3-jkny4inrw5ej6-an78/S02cin3aen4-jqtz5aeiny6e78, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3-jkny4inrw5e6cik/S02ci3cej4acekwz5aiy6c, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cinqr5ck6eik/S02-ae3ejn4cejkqwy5aijkq6ce, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4enqrw5-iknr6ikn78/S02cei3ae4acejk5aiknq6-in7, 0, 0, 207, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aeijnrz5ek6i7/S02cei3ekq4cejkz5aejnq6cek7c, 0, 0, 218, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cenq5ak6-ac78/S02cin3-inry4acekny5cejky6cen7c, 0, 0, 332, obobo!
3, B2-a3-jkny4cijnqrw5-aikr6ikn7c8/S02ci3ejkqr4eiknqry5cijy6cen7, 0, 0, 270, obobo!
3, B2cik3aceiq4anrz5cy6cik7/S02cei3cenqr4acey5cny6acn, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-an3aeiq4cijnz5ejny6ei/S02cik3ejn4ceinqw5ace6ek8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aceiq4cen5aekny6-a78/S02-ak3ejnq4eikrwz5-jnry6a7c, 0, 0, 186, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnq5ceknq6-a/S02-an3ceqr4-inqtz5acq6ekn7e8, 0, 0, 366, obobo!
3, B2-ae3-kny4ijnqrz5ceq6in78/S02cin3aek4-aqtw5acy6an7e, 0, 0, 198, obobo!
3, B2-ae3-knry4enqr5j6i8/S02ci3ekr4aeinr5eny8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3-jkny4cinqz5ejkn6cik/S02cik3ejq4aeiny5ijq6k7c8, 0, 0, 246, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cenwz5ceky6ei78/S02-a3aej4ejkrwy5-cjq6cn, 0, 0, 228, obobo!
3, B2cik3-ckny4ceijnq5knq6ei8/S02-ae3e4aeijkn5aeqry6c7e8, 0, 0, 184, obobo!
3, B2cik3aeiq4eijnq5cj6cei7e8/S02-an3cej4cej5-cijq6ek78, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aeiq4nqwz5cjkn6cei7e8/S02cin3acejr4acenz5iry6ck7, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ceijnr5acnq6ikn7e8/S02ci3ejnqr4aenyz5aenq6acn8, 0, 0, 177, obobo!
3, B2cik3aeiq4aeinq5cj6i7e8/S02-ak3ekq4aeijwy5-cer6c7e8, 0, 0, 191, obobo!
3, B2-an3-jkny4inr5cejnq6-ae7e8/S02cei3ej4aceinry5ciqr, 0, 0, 154, obobo!
3, B2cik3aeiq4inqwz5-inr6i7/S02cin3aejk4-antyz5aceqy6ce7e, 0, 0, 764, obobo!
3, B2cik3-jkny4ijnqrw5ajkqy6-a/S02cei3acer4acekr5ceiky6ack7, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-an3aeiq4ijnqrz5ek6ik7c/S02ci3cejkr4acekqrz5ciknq7, 0, 0, 194, obobo!
3, B2cik3-jkny4en5ackn6ik7c8/S02cin3ejq4cejwyz5-jqy6c, 0, 0, 306, obobo!
3, B2-an3aeiqr4inrw5ace6cik7c/S02cik3ekq4ejnqrw5-cnq6ckn7, 0, 0, 208, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cin5n6-ac8/S02-ae3acek4eikr5aeqy6en7e, 0, 0, 274, obobo!
3, B2-an3aeiqr4enqr5ejny6i7c/S02-ae3ce4-cqtyz5-ikqr6ac7c8, 0, 0, 220, obobo!
3, B2-ae3aceiq4einr5cj6-an7e/S02-an3cekq4ejkwyz5-cqr6c, 0, 0, 246, obobo!
3, B2-an3aceiq4ein5jkny6cin7c8/S02ci3cekqr4enqrz5ajkry6-i78, 0, 0, 244, obobo!
3, B2-an3aceiq4inrz5cjqy6-a7c/S02cei3ceq4-qtwy5-ain6ek7e8, 0, 0, 264, obobo!
3, B2-ae3aceiq4inqrz5ck6cik7e/S02-ae3ceqr4aejnqz5-ciy6e8, 0, 0, 176, obobo!
3, B2cik3aeiqr4-aktyz5kq6ei78/S02-an3cejk4ceiqr5eijq6cen7e8, 0, 0, 270, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4enrw5jkq6cei8/S02cin3ejkr4aej5aejnq6akn7c, 0, 0, 255, obobo!
3, B2cik3aeijq4ceijnqz5cj6cik7e8/S02cik3-ciny4aeiknr5cej6e7e, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aeiq4aceinrz5jq6i/S02cik3ejkn4-ity5aeir6a7e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cjnr5ey6ci8/S02cik3aejn4ceij5q6c78, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ijn5e6ci/S02cei3enq4cejr5aijy6c7e, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aeijq4cijnwz5cy6-an7/S02cin3ejqr4ceijwyz5-cjky6-ai7c8, 0, 0, 391, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ijnq5aejqy6in7c8/S02-ae3er4aeknz5cejky6ae7e8, 0, 0, 268, obobo!
3, B2-a3aceiq4cinwz5-aiqr6in78/S02cik3cen4acekrw5ckr6akn7c8, 0, 0, 228, obobo!
3, B2cik3-jkny4cjnr5acen6ei7e8/S02cin3aej4aeiknrw5ejkny6ack7e, 0, 0, 586, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnr5ejnqy6-an8/S02ci3ejknr4ceijkyz5-ejr6a7e, 0, 0, 1398, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cejnqr5acny6-an7e/S02-ak3ceq4-nt5-q6k7e, 0, 0, 123, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4eijnrz5enq6-ak7c/S02cei3ejkr4aceijrw5aceiq6c7e, 0, 0, 186, obobo!
3, B2cik3aeiq4ainqrz5jny6ci7e/S02-ak3acekr4ejnw5-eiky6-in7c, 0, 0, 195, obobo!
3, B2cik3-jkny4cn6ikn7e/S02-ak3cejq4eijnrwz5cjnry6ckn7c, 0, 0, 296, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ainqr5cnqy6i/S02ci3cejkr4-jtwy5-cjkn6acn7e, 0, 0, 1218, obobo!
3, B2cik3aceiq4aenqrz5akqy6cik8/S02ci3-ciny4eiknrwy5cnr6ek7e, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3-kny4eijnw5cejnq6i7c/S02ci3cekqr4aceir5-ceky6acn7, 0, 0, 208, obobo!
3, B2-ae3aceiq4einqrz5-ainr6-ak7c8/S02-ak3eq4-qrtyz5-aiky6aek8, 0, 0, 374, obobo!
3, B2cik3aceiq4jnqrw5ejk6-ae78/S02cik3ejq4-ajnt5aceiy6-ik7c8, 0, 0, 278, obobo!
3, B2cik3aeiqr4eijnrw5aq6ein78/S02cin3ejq4eikqrwy5ekny6ac8, 0, 0, 194, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inqrw5ceky6-ac/S02cei3aejr4cejq5cjkr6akn78, 0, 0, 247, obobo!
3, B2-ae3aceiq4aenqr5cejn6ik7e8/S02cin3aekr4einy5cikqy8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aceiq4cnwz5eknq6-ac7/S02cin3ejkq4ceijrw5i6ak7e8, 0, 0, 282, obobo!
3, B2cik3aeijq4-aktwy5cjknq6-a8/S02cin3aek4-artwz5ejry6ack7, 0, 0, 404, obobo!
3, B2-a3-jkny4cijnrz5akny6ci7/S02ci3er4aeqz5ijnqr6-ai7c8, 0, 0, 388, obobo!
3, B2-a3-jkny4cinr5-acir6-ak7/S02-ae3ce4eiknrwz5aekny6ce78, 0, 0, 216, obobo!
3, B2cik3aceiq4cinqrw5ejnqy6i7e/S02cei3-ciry4acejqwz5-ajq6ck78, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3aeiq4nqrwz5knq6eik/S02cin3aej4-cntwz5aekq6aen7e8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinrz5knqy6ci8/S02-ae3ejnqr4aceiqrz5ijnqr6cn7e, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-an3aceiq4ceijnq5-iry6ci/S02ci3cer4aceknz5-cjn6ace, 0, 0, 162, obobo!
3, B2-an3aeiqr4enq5-inry6eik78/S02cin3cejr4einryz5-eijq6ak, 0, 0, 476, obobo!
3, B2cik3-jkny4ijn5ejkq6i/S02cei3cejkr4eknqw5-ackn6n8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ceinqz5c6-a7e/S02-ak3cekqr4aejnrwz5aen6kn7, 0, 0, 356, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cejnqrz5jkn6-ac8/S02cin3cekn4aeinqyz5ajqr6ck7e, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-a3aceiq4ceinrz6ei7e8/S02-ae3enr4-akqty5ejnqy6-ei8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aceijn5ejn6ci7c/S02-an3aer4aeijnwz5jkq6k78, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-an3-jkny4ceinqz5-air6ei/S02ci3eq4-atwyz5-ekqy6cn7, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinqrz5jnq6cik/S02ci3enr4aenwz5-jnqy6-ik78, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ceijn5cejq6eik78/S02cin3cejq4ekqrwz5ciknq6-ai7e, 0, 0, 125, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjnrz5aekqy6-ak78/S02cei3aer4aceijrz5acijk6ae7c8, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3-jkny4cijnrwz5cjn6eik7/S02-ae3cejnr4ceiqrwy5-knr6ck7c8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3aceiq4inqrw5eqy6cin7e8/S02-ak3ejk4-akrtw5cjknq6ek7, 0, 0, 215, obobo!
3, B2cik3aceiq4cijn5cejny6i7/S02ci3-ainy4acekqyz5-iknr6ace7, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-ae3-jkny4einrz5aekn6-ak78/S02cin3ae4ejky5aciry6en7, 0, 0, 662, obobo!
3, B2cik3-jkny4eijnrwz5cekq6ei78/S02ci3ejnq4ceknry5aik6-ai7c, 0, 0, 555, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4nr5ek6cin/S02cik3enq4aeijy5-cinr6-in78, 0, 0, 230, obobo!
3, B2cik3aceiq4inqw5jkq6ikn7/S02ci3acejk4aenqy5eijkr6c7e, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aeiq4acijnqw5n6-ae/S02ci3cenq4acei5-ajky8, 0, 0, 162, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cenqrwz5ejkqy6-an78/S02cin3-aiqy4ejnqrz5ijkq6en7c8, 0, 0, 1198, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceinqw5kq6-ae7c8/S02ci3acenq4-nqtz5cekny6-ci78, 0, 0, 207, obobo!
3, B2cik3aeijq4-aikty5ejk6ik7c8/S02cin3e4cenrw5ceikn6ckn78, 0, 0, 174, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aeinrz5-acir6ci7/S02cin3cek4eijknrz5aky6-in7c, 0, 0, 154, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnr5cejn6ei7c8/S02ci3cejq4ceikqr5iny6acn7c, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3aeiq4aenqr5cjkq6-an7c8/S02cei3aekr4ceknqwy5aciny6cen8, 0, 0, 153, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einz5ckqy6-ak78/S02-ak3cejr4ceij5cekr6ck8, 0, 0, 352, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4einrw5acjkn6-a7e/S02cik3cej4acenr5ij6c, 0, 0, 284, obobo!
3, B2-ae3-jkny4inqrz5-aeir6cik7e/S02-ae3aek4aceijkz5ajky6ace7e, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-an3aeiq4cn5cey6-a7c/S02ci3cejkn4aejnqrw5acjnr6aek8, 0, 0, 172, obobo!
3, B2cik3aeiqr4nq5aejn6ci8/S02ci3aenqr4eijqryz5aeqy6ac, 0, 0, 255, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnr5-ijry6ik/S02cei3aej4eijkqw5-jkqy6k, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3aceiq4eijnqrw5enqy6ci8/S02cei3ae4acejnrw5i6-in8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aeiqr4eijnrwz5ejkqy6ik7e/S02cin3aejr4-atyz5anqy6e7, 0, 0, 366, obobo!
3, B2cik3aeiqr4anqrz5ekny6-ae7e8/S02-ak3cekqr4aejnwz5-acek6cn7, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3aceiq4ijnqrz5ej6i7c/S02cik3cekq4ceijqwz5-ijq7e, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aceiq4einrw5ky6ci7c/S02cin3eq4-acqtw5cein6kn8, 0, 0, 162, obobo!
3, B2cik3aeiqr4eijnrz5cjkq6ci7c/S02ci3aeq4ceiknry5cnqry7e, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aceiq4inqr5cjq6in7e8/S02-an3ek4-krtw5aceiy6cen7e, 0, 0, 364, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinrz5akny6eik7e/S02cei3aenqr4aeinrwz5jknry6cen7e, 0, 0, 1160, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ceinr5-ceir6-ae7/S02ci3cejqr4-jqrtw5aknr6-ci7e8, 0, 0, 366, obobo!
3, B2cik3aceiq4ceijnqr5akqy6i7e8/S02-ae3ejnqr4-nt5ikqry6ek78, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnr5ackqy6cik/S02ci3eqr4acejrwz5enr7, 0, 0, 210, obobo!
3, B2cik3aceiq4cinqr5ejnqy6ei8/S02cin3aejkr4acejqrz5jnqy6ae7e8, 0, 0, 248, obobo!
3, B2-an3aeiq4cejn5akq6-an7e/S02-ae3eknq4cejy5-cjkq6ck7e, 0, 0, 170, obobo!
3, B2-ae3-knry4inr5aej6in/S02ci3-ainy4ceiqrwy5-cejk6e8, 0, 0, 224, obobo!
3, B2cik3-kny4ceinqrz5ceky6cin7c8/S02cin3ceq4-aqtyz5-ack6akn7c8, 0, 0, 266, obobo!
3, B2-an3aeiq4cenqrw5-cir6ei7e8/S02cei3aenr4ekrz5inq6ak7e, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cnqrw5acen6-ak7c8/S02-ak3ekr4ejqryz5eiky6ack7c8, 0, 0, 625, obobo!
3, B2cik3aeiq4aeijnr5ceky6ik7/S02ci3aejkr4aceiqwy5-acjq6-ik7c, 0, 0, 167, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inrwz5cy6ik78/S02cik3ekq4cekw5-ck6ckn7e, 0, 0, 581, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ceijnr5ckqy6in7c8/S02-ae3cejkq4aekw5eijn6ae7c8, 0, 0, 238, obobo!
3, B2-an3aeijq4cin5ekny6i8/S02ci3ceqr4einqryz5cjqy6e8, 0, 0, 186, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ainw5cny6ci7e8/S02cin3aejnr4eqyz5-einq6cen7, 0, 0, 392, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cnqrw5acy6-ak78/S02ci3ejr4aeknrwz5aery6ac78, 0, 0, 1904, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceijnq5-ijnr6cin7c8/S02cin3ejnr4aceijnz5anq6aen7c8, 0, 0, 334, obobo!
3, B2cik3aeijq4ijnqr5eny6cik7e8/S02cei3acer4eijknqr5cn6ce8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inqrz5jnq6in78/S02cik3acek4-knrtz5-anq6ck7e, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cinqw5cjk6ein8/S02-an3ejk4-rtyz5ikry6e, 0, 0, 440, obobo!
3, B2-a3-jkny4ceinrz5ekn6ik7e8/S02cin3aejkr4erw5eijr7e, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3-ckny4cjn5ace6-ak7/S02ci3ce4acerwy5ijq6aek7e, 0, 0, 260, obobo!
3, B2cik3aeiq4cejnq5nq6cik7/S02-ak3ejk4cekqy5-cy6ac7, 0, 0, 160, obobo!
3, B2-a3aeiqr4enrz5cekny6ci78/S02-ak3enqr4eijnyz5ejnry6k8, 0, 0, 162, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinrw5ceknq6ci7c/S02ci3ejk4aeknrw5acnq6ak8, 0, 0, 284, obobo!
3, B2-ae3aceiq4eijnqr5ej6-an7e/S02cin3cejnr4aceinqr5ikny6ae78, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-ae3-kny4cinqz5jnqy6cik7e8/S02cei3aejr4cekr5ajkry6kn78, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cijnrz5jqy6i7c/S02cei3ejqr4aeijkyz5nqy6en78, 0, 0, 954, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqrz5cn6cik/S02ci3aejqr4-jntyz5inr6k7, 0, 0, 145, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ejnrw5ceq6-a78/S02-ak3ek4-iqtyz5aeinr6kn8, 0, 0, 348, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cejnr5eknqy6ik7c8/S02cei3ceq4eikwz5-acjn6cek, 0, 0, 331, obobo!
3, B2-ae3-jkny4inw5-aiqr6ein/S02cin3ejkq4-aqt5-jkqr6ckn78, 0, 0, 1276, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cinqr5acjnq6cei7c8/S02cik3ejknr4eijnwz5eiknr6k, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ijnqz5n6ci8/S02-an3acejq4ekry5y6c7e, 0, 0, 178, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inr5ejn6cik8/S02cei3acejq4-jktyz5aceqy6akn7c, 0, 0, 249, obobo!
3, B2-a3aeiq4cinr5acnq6eik7e8/S02-a3ejr4ekr5ack6ac7e, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3aeiqr4-akqty5aky6ei7e8/S02-ae3eq4aceirz5eikny6en7c, 0, 0, 244, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ejnq5ajq6-ac7e8/S02ci3ejnr4aceir5-jknr6ae7e8, 0, 0, 182, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceinqrw5-airy6-ae78/S02ci3-ciny4-krtwy5jnqy6ce8, 0, 0, 3214, obobo!
3, B2cik3-jkny4ejnqrw5ejny6i8/S02ci3acejq4aeiknw5-aijq6ack7c8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inr5ackn6ei7e/S02cik3-ijqy4-qrtwy5cr6k7e, 0, 0, 256, obobo!
3, B2-a3aeiq4cinqr5jy6ei7/S02-ak3aceqr4-akrty5ciky6-i7c8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ceinz5ce6cei7e8/S02ci3eq4aceiz5acjry6c7c8, 0, 0, 312, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cinqr5ak6-ak7c8/S02-ak3ej4aeq5ciknr6cek7c8, 0, 0, 242, obobo!
3, B2cik3aeiq4inq5aceny6ikn7e8/S02cei3-inry4aeqry5cijnr6ae7c8, 0, 0, 176, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnqz5cjkny6cin7e8/S02-ae3acejk4ceirz5jkn6ack7e8, 0, 0, 494, obobo!
3, B2-an3aceiq4einqrz5aejy6cik7e/S02cin3cejkn4ceinqwy5-eijk6ckn8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cijnrz5acjn6ikn7c8/S02cin3-inqy4aceijwy5aiy6a8, 0, 0, 149, obobo!
3, B2-ae3-jkny4-aekty5cen6cei7/S02cei3er4ceikry5ikqry6acn7c, 0, 0, 178, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnrw5jkn6ei8/S02cin3-ciry4-ijqty5-ijq6-ci, 0, 0, 262, obobo!
3, B2-an3aeiq4jnq5cnqy6-a7/S02ci3acejr4ejkz5ik6n8, 0, 0, 368, obobo!
3, B2-a3aeiq4enr5jk6-a7e8/S02cin3aej4ejknq5cjnqr, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnrz6eik78/S02cin3ace4aceiknw5aiky6cek7c8, 0, 0, 168, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceijnq5cekn6eik7/S02cin3aceq4-acjty5cenry6ce8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2cik3-jkny4aceinw5kn6ei/S02ci3cejk4-aitwy5-y6c7e, 0, 0, 948, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ceinw5aejqy6-ak7c/S02ci3ejkn4ceijkz5-ijkq6ckn7c, 0, 0, 168, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4eijnqw5ceq6i7e8/S02cei3eq4cejkn5-cjnq6ac7c8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inwz5cejkq6-an/S02-ak3eknqr4-ackqt5aikn7e, 0, 0, 238, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijn5aekqy6i/S02ci3aekq4-atwyz5-knqr6ac8, 0, 0, 388, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ijnqrz6cin7/S02-ae3ejnq4-nqtwz5ijkn6ak78, 0, 0, 232, obobo!
3, B2cik3aeiq4cejnqr5cejqy6ei7e8/S02ci3aekr4aeknqy5acr6ae7e, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-an3aeiqr4nqw5cekqy6eik7c/S02ci3e4-cnqrt5ijkny6-i7e8, 0, 0, 510, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cinrz5ejkn6cik/S02ci3aenq4-iktwz5cjqr6an8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceijnqw5-ikqr6cik/S02cin3aejr4acekry5-ejnr6aen7, 0, 0, 145, obobo!
3, B2cik3-jkny4acejn5kq6ci7c8/S02cei3aej4aejqwy5aejq6-ik7c, 0, 0, 748, obobo!
3, B2-an3-jkny4ijnqr5ejn6cik7e8/S02cei3aej4eijz5aeny6a, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cinrz6eik78/S02-an3aer4eknrwy5knqry6-ei8, 0, 0, 1012, obobo!
3, B2-a3aceiq4ijnqr5acy6i8/S02cin3acejr4enrw5a6cn7e, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cenrw5acenq6cin8/S02cik3cer4ejkrw5ceiny6ek7, 0, 0, 224, obobo!
3, B2cik3aeiqr4anr5acjky6-ac78/S02ci3cejk4ceijqrz5eijry6kn7e8, 0, 0, 482, obobo!
3, B2-a3aeiqr4ejn5cek6ci8/S02ci3aeq4aeijqw5cin6-in7e, 0, 0, 156, obobo!
3, B2-an3aeiq4en5-einr6i7e/S02cin3aeknr4eiqz5ej6a7e8, 0, 0, 168, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einz5-cijr6ik8/S02ci3acekq4aey5ejnry6c7e, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3aceiq4einqrz5-aeir6-ak78/S02-ak3ekqr4enrw5ikn6ckn, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-a3aeiqr4einz5jnq6in78/S02-ae3ejknq4-akqty5-jnqy6k8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3-jkny4cinrwz5eqy6i7/S02ci3cenq4cekq5-ac6cen7e8, 0, 0, 288, obobo!
3, B2cik3-jkny4cenqr5ejkq6-ac7/S02-an3eqr4acejk5aikqy6-ai7c8, 0, 0, 928, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinqr5ejy6i7c8/S02-ak3acejq4-ikntz5einry6c8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-ae3aceiq4eijnw5ck6ei7c8/S02cin3aceq4aekqry5-aikn6e78, 0, 0, 840, obobo!
3, B2cik3-kny4nqr5ejkq6-ae8/S02cei3e4cejkqyz5aciy6ce7e, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceijn5-acir6cin/S02cin3cejk4-ntz5ijnry6cen7c8, 0, 0, 171, obobo!
3, B2-an3aeiq4enqrwz5jkny6cik/S02ci3eknqr4eiknwz5ceiny6n78, 0, 0, 574, obobo!
3, B2-ae3-jkny4eijnz5jqy6cei7e/S02ci3ejn4acekw5-anq6k, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-an3-jkny4cijnq5cjkn6ik78/S02cik3ce4cenrwy5cekqy6ack7c8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ceinqr5ajny6cik78/S02cin3cekr4aew5ack6ae7e, 0, 0, 198, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnq5jkn6i7c/S02ci3ace4-ikrtw5ikny6ace7c8, 0, 0, 169, obobo!
3, B2-ae3aeiq4eijnr5-iknr6cik7e8/S02cei3acejk4aekq5ejy6ck7, 0, 0, 964, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cijnqw5cknqy6i8/S02-ae3-ikny4ce5ejy6ek7e8, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cik3aeiq4einqz5cjn6-a78/S02ci3acekn4ceiqyz5aceij6ce78, 0, 0, 263, obobo!
3, B2cik3aceiq4inqrw5-airy6cik8/S02cin3ejkn4-inrty5-cjnq6n7e, 0, 0, 525, obobo!
3, B2cik3-kny4ceijnq5cejq6-ae7e/S02-ae3cek4-twz5acjny6aen7e8, 0, 0, 226, obobo!
3, B2-a3aeiq4einw5ck6cik7e8/S02cin3eknq4-cktyz5aknr6cek7e8, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cik3aeijq4ejnqr5y6i7e/S02ci3cekqr4-cqrtz5jqry6e8, 0, 0, 338, obobo!
3, B2cik3aeiq4acinq5cejkn6in78/S02cei3aenq4acekrw5-airy6k8, 0, 0, 310, obobo!
3, B2cik3aceiq4eijnwz5aknqy6-ae7e8/S02ci3ek4aejk5aeiky6ack8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2cik3-jkny4ejnq5akn6-ae7c/S02cei3ejk4ejkqw5-ciqr6cen, 0, 0, 234, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnq5ej6-ak7c/S02ci3aejkq4aekrwyz5ajkny6ek7e8, 0, 0, 258, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ijn5ajky6-ak7c8/S02cik3acenq4-akntw5ekn6cn7e8, 0, 0, 1122, obobo!
3, B2-ae3aceiq4inqwz5cnq6ikn7e/S02cin3ejk4-jkrty5-acq6ek7e8, 0, 0, 208, obobo!
3, B2-a3aeiqr4ijnrw5acey6i7/S02ci3ekr4acejknz5cy6ak7e8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-a3aeiq4cejnr5ace6ci/S02cin3aekr4ceiknr5-ijnq6a7, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-ae3aeiq4en5acek6ik7e8/S02cei3ejkr4aeqry5aijq6en8, 0, 0, 222, obobo!
3, B2cik3aeiqr4acenr5ejkqy6-ak78/S02cei3ekr4eijkrwz5kn6ac8, 0, 0, 744, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjnrwz5ae6ci8/S02cei3cej4acejw5eqry6ce7e8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cik3aceiq4jnrz5ajnq6ikn7e8/S02cin3ekn4aeijkn5acij6ace7e, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ceijnqr5qy6ei78/S02cei3ek4einwz5eikqr6en78, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnwz5ay6-ak/S02cei3cekn4enrz5jnqry6cn7e8, 0, 0, 160, obobo!
3, B2cik3-jkny4einqrz5kn6cik/S02cei3cejn4aejw5-knq6-ik8, 0, 0, 251, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnwz5aenq6ci7e/S02cei3ace4acejkqy5cq6n, 0, 0, 150, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cnwz5-ciqr6ein8/S02cin3acejk4aceiryz5-acnq6cek7e8, 0, 0, 210, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ein5k6in78/S02cei3-aiky4eikr5cijkn6acn7e, 0, 0, 1322, obobo!
3, B2cik3aceiq4cenr5aceq6cei7c/S02cei3ceqr4eijkny5einy6k78, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aijnrw5ejk6cin7e/S02cei3ace4ceijwz5-ajkn6aek7e8, 0, 0, 309, obobo!
3, B2cik3aeiq4cejnqr5jky6i7/S02ci3cejkr4-ckrt5acikq6-ik7, 0, 0, 139, obobo!
3, B2cik3aceiq4cijnrz5q6cik7e8/S02-ak3ejk4aeijnq5aijr7e8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ijnrw5cejny6in7e8/S02cei3-airy4aejqrwy5eijry6ack7c, 0, 0, 182, obobo!
3, B2cik3-jkny4ijnqw5enqy6ei7e8/S02cei3cejnr4aeijky6aen7c8, 0, 0, 3236, obobo!
3, B2cik3-kny4ijnqz5cjy6cik7e/S02cin3aek4einqwyz5knqr6ek8, 0, 0, 166, obobo!
3, B2cik3aeijq4ejn5ekn6ei7e8/S02ci3aejk4eikyz5aeiky7e, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3aeijq4cinqz5ajqy6-ac8/S02cin3cekq4-cktwy5-eiqr6k7e8, 0, 0, 2604, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnrz5knq6ei8/S02ci3eknqr4einqwz5-acjr6aen7c8, 0, 0, 288, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ijnqrw5acjnq6i7e/S02ci3aejkr4aceiqz6e8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnqrz5aejn6ei78/S02cei3ekr4-aknty5ijkq6-in7e8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-an3aceiq4cjn5cejq6cei7e/S02ci3-aciy4enz5eijkn6ac7e8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqz5ejk6ci7/S02cin3ceq4acekyz5aeiy6ac7e8, 0, 0, 214, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinr5jknq6in/S02-a3cekr4aeijk5aein6e, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aeiq4-eikty5ejkqy6-ac7/S02ci3ejknq4-atw5ijknr6c7, 0, 0, 270, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cjnrz5cknqy6cik78/S02cin3-inry4ceiq5knqy6ak, 0, 0, 434, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceinwz5ceq6cin7e8/S02-ak3aekr4acejknr5cnqry6ekn7, 0, 0, 542, obobo!
3, B2cik3aceiq4ijnqrwz5ackny6-ae7e/S02cin3eq4acejwyz5kqy6ekn7e8, 0, 0, 324, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinrwz5cqy6ci8/S02ci3aejr4ceijny5acei6ace8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3aeiq4einw5aeky6in7e8/S02-ae3cejr4-ctyz5cjnq6cn7, 0, 0, 251, obobo!
3, B2-ae3aceiq4jnrz5cnq6cin7c8/S02cei3-inry4cewz5knry6a7c, 0, 0, 1704, obobo!
3, B2-a3aeiqr4ceinr5acjkn6ein/S02ci3cejnq4aejnz5-cekr6-ci7c, 0, 0, 166, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnrz5enq6-a7c8/S02-ak3cek4cejkny5acikq6-in7e8, 0, 0, 229, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ceinqr5ejy6-ac8/S02-ae3cenr4-nqtwz5y6ac7c8, 0, 0, 143, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceijnq5-ciry6in/S02cei3-aiky4acejk5ceij6-ik7, 0, 0, 238, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inr5ej6cik7c/S02cik3eqr4ceijk5-eknq6-i78, 0, 0, 362, obobo!
3, B2-a3aeiqr4eijnrw5nq6ik78/S02ci3aer4ekryz5aiq6ce7e8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-an3aceiq4ceinqz5cjkn6i7/S02cik3cej4ejr5ciry6ac7, 0, 0, 160, obobo!
3, B2cik3aceiq4eijnqw5y6-a7c/S02cei3-ciqy4ceiw5-ejnq6-i7c, 0, 0, 1690, obobo!
3, B2cik3-ckny4inqz5ejkqy6-ae7e8/S02cin3cej4aeiryz5aeik6ae, 0, 0, 190, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnqrw5kn6ikn7c/S02cei3aen4ceijrwy5cekny6an7, 0, 0, 622, obobo!
3, B2-an3aeiq4cijnr5cjn6ci7e/S02ci3aej4-ntwz5ikn6ck7e8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3aeiq4inwz5jkn6eik7e8/S02cik3aeqr4-antyz5-eijn6ak7c8, 0, 0, 314, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ejnqr5ejn6eik78/S02ci3-aijy4ceiqrz5cejy6aek7c8, 0, 0, 208, obobo!
3, B2-an3-kny4cin5nq6cik8/S02cik3ej4acew5jnqr6a7e, 0, 0, 180, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqrw5-iqr6ci7e8/S02ci3cejkq4aceiwz5ejky6-ci7e, 0, 0, 358, obobo!
3, B2-ae3aceiq4eijnq5an6ik7e/S02cei3aenq4eiw5-k6ac, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aeinq4cnrz5enq6ci78/S02ci3aceqr4aeknr5-inq8, 0, 0, 166, obobo!
3, B2cik3aeijq4ceinqrz5-aeir6-an7e/S02cei3ekn4ekqrw5cr7e8, 0, 0, 162, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cinqr5any6cei/S02cin3ejq4ejkqyz5ci6k7, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cik3aceiq4cjnw5-cinr6cin7e/S02cei3cejkr4ceikqz5cein6acn7c8, 0, 0, 165, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceijnq5jy6cin/S02cik3cejnq4aeijwyz5-any6akn7e, 0, 0, 203, obobo!
3, B2-ae3aeiq4eijnqr5acejn6in7e/S02cei3ekq4eqwz5-ajk6ace8, 0, 0, 440, obobo!
3, B2-a3aeiqr4cenqrz5eq6cei78/S02cik3cejk4aceinry5iy6-ik8, 0, 0, 250, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqrw5cknq6-an7e/S02ci3aekr4acejkqz5-eijn6cek7e8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-ae3-jkny4nq5cjq6cei7e/S02-ak3enq4erw5cqry6c7e8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3-jkny4cenqz5cjkny6cik/S02cin3aenqr4eijkqr5-jnr6acn7e, 0, 0, 230, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnqwz5ckq6cei7/S02ci3aejnq4-cjrtz5eiqr6ck7e8, 0, 0, 164, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinqrw5eny6ei/S02ci3e4cejkwyz5cjry6akn8, 0, 0, 169, obobo!
3, B2cik3aceiq4cinq5kqy6ikn8/S02ci3aeknq4-kntwz5aey6cek7e8, 0, 0, 308, obobo!
3, B2-a3aceiq4inrwz5ejky6-a8/S02-ak3cej4eijkz5ejk6ck7c, 0, 0, 208, obobo!
3, B2-an3aeiq4einw5j6cei7e/S02ci3aceq4aceinr5-cikr6e, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cnqrz5-aikr6-ak7e/S02ci3aejkr4aeiwy5aejqr6ce7c8, 0, 0, 534, obobo!
3, B2cik3aeiq4ainq5jnqy6i/S02cik3ejk4-qtwy5acir6cen, 0, 0, 366, obobo!
3, B2-an3aceiq4ceinqr5ey6cin8/S02ci3enq4-cqt5aciqr6k7e8, 0, 0, 167, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cenwz5cjknq6ikn7/S02cei3-inqy4aejqw5ejqry6ce7e, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3-jkny4inr5nqy6-an7e/S02cin3cejkq4-antyz5aekny6a7e, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ae3aceiq4jnqz5ejkny6cin7e/S02ci3-ikny4acekw5ceiry6ac7e, 0, 0, 184, obobo!
3, B2cik3aeiq4-kqtwy5ejqy6i7e/S02cin3ekqr4eiqr5aknry6ac7c, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inw5eq6ikn8/S02cin3cejkq4aeknwyz5ekqy6cen7e, 0, 0, 298, obobo!
3, B2-a3-ckny4cinrz5ejny6ik8/S02ci3aejr4einqwy5cijr6ac7e8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aeiq4eijnrwz5aky6cik7c8/S02cik3-airy4ceiqwy5cjnqy7e8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ijnqrz5cjkqy6i7c/S02-an3cejn4enw5aceir6ck7e8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cik3aceiq4cinqz5jknq6cei8/S02cei3ejkn4cekqry5aijkr6ck7e8, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijnrwz5cnq6-ak7c/S02-ak3ekqr4acekqrz5-ckq6ckn7c8, 0, 0, 270, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinr5ekqy6cei7e8/S02cin3-iny4aenrw5jky6-ci7c8, 0, 0, 190, obobo!
3, B2-an3-ckny4inr5kny6in7e/S02cin3enr4aceinw5eiy6a, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ainqrwz5cek6cin7e8/S02ci3ekr4-ajnrt5cjqr6ace8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-an3aeiqr4eijnqrz5knq6ikn8/S02-an3ekqr4ekrwy5-cjnq6ae8, 0, 0, 176, obobo!
3, B2cik3-knry4cjnrwz5ek6ci78/S02cei3cejk4cey5-aceq7e8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-an3aeiq4cijnr5ae6ci78/S02ci3ejq4cejwz5aejqr6k7e, 0, 0, 484, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnqrwz5jkqy6-an7c/S02cei3aceqr4ceinwyz5eky6-ei, 0, 0, 284, obobo!
3, B2-an3-jkny4cenr5cejqy6cin7e/S02ci3aekr4aerz5-cikq6a, 0, 0, 208, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inw5aeky6i/S02cin3aekq4aekrw5anry6k8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-a3aceiq4cenqr5aey6ci7e/S02cei3ekn4ekqryz5aeiy6-ai7e, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceijn5cejn6cei7c8/S02cin3-airy4aceiqrz5acery6-ik7c8, 0, 0, 184, obobo!
3, B2cik3aeiq4aceinrz5aceqy6-ae7c/S02ci3aekqr4ekqw5aejny6ck, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-a3aeiq4cnqrwz5ejqy6-ae7e/S02cin3aej4aceiw5ijqy6-i7c8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceijnr5cjnqy6cik7c/S02cin3cen4eijkqwy5ijkq6aek78, 0, 0, 246, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cjnrz5cjky6ci7c8/S02ci3ejknr4eir5-acn6ck7c8, 0, 0, 230, obobo!
3, B2cik3aeiq4ejnrz5ajkqy6ikn7c8/S02cin3aekr4aceijrz5acenr6ace, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-an3aeiq4einrz5ac6-ak7/S02cei3cejqr4-nt5-ekny6en7e8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ejnw5nq6cin8/S02cei3cekr4acejw5-enq6ack7, 0, 0, 156, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ceinqrz5ce6-ae7c8/S02-an3ejkqr4aejqwyz5eikn6ckn7, 0, 0, 252, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aceinw5acy6i7c8/S02ci3cejq4cei5jn7e8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-an3aeiq4ejnw5cekny6ei7e8/S02ci3enq4eiqrw5ajnry6cen7e, 0, 0, 252, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aeinz5kn6-a7c8/S02cei3aejq4aceikyz5ek6ac7c8, 0, 0, 318, obobo!
3, B2cik3aeiq4cenqwz5ekny6-ak7e8/S02cik3acekq4cejw5aikny6ce8, 0, 0, 248, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinqrz5-air6-a7c/S02cei3aejqr4ceknqwy5aejry6cek7, 0, 0, 431, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aijn5c6-a7c8/S02cei3-airy4cejknqy5cejky6n7e, 0, 0, 188, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einqwz5k6ikn8/S02-an3ej4aeinrwz5-aceq6-in7c8, 0, 0, 538, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceijnr5ekny6i/S02-ak3eqr4ejnr5einry6ak8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cenqrwz5y6ikn7/S02-ak3aek4cekqwz5-iknr6an, 0, 0, 292, obobo!
3, B2-ae3aceiq4enqr5acjkn6cei8/S02-ak3ejr4aejkyz5-ejr6ck7c8, 0, 0, 326, obobo!
3, B2-a3aeiq4einqrw5cjnqy6cik7e/S02-ak3ce4eijyz5ack6k7e8, 0, 0, 154, obobo!
3, B2-a3aeiq4einr5-ainr6in78/S02cin3cenq4ceiqrwy5anq6acn8, 0, 0, 282, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einqwz5cekn6eik7e8/S02-ae3aejkn4aejknrz5jkq6n8, 0, 0, 272, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4enw5cjqy6-ae7e/S02ci3ejqr4acenqy5cijnr6e7c, 0, 0, 346, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ceinr5ekn6cik7c/S02cei3ejnqr4-itz5aciq6cek7e8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceinqwz5j6ci8/S02-an3cejkq4-ajkt5ekq6ce7c8, 0, 0, 174, obobo!
3, B2cik3-jkny4cinq5ejkq6i78/S02-ak3ceqr4aeijnqy5eijky6cn7e8, 0, 0, 368, obobo!
3, B2-a3aeiq4cinqr5ace6i78/S02cik3acekq4eirz5ay6ak8, 0, 0, 133, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinrz5jq6ein/S02-a3ekr4cekrwyz5cijqy6cen78, 0, 0, 286, obobo!
3, B2-ae3aeiq4acinqr5jk6ik7/S02cin3enr4ceiryz5-ijqr6ak7c8, 0, 0, 970, obobo!
3, B2-an3aeijq4ejn5cejky6-ae78/S02cik3cek4ceijnwy5aiqy6-ci7, 0, 0, 202, obobo!
3, B2-an3aceiq4ceijnr5cjqy6cei7e/S02cin3er4eknqry5acjqy6ak7c, 0, 0, 194, obobo!
3, B2cik3aceiq4cejnw5k6cik7e/S02-ak3acejr4acejknw5qry6cek7c, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aeiq4einqr5ajk6i8/S02-ak3ceqr4-acrtw5acjny6ek8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inqrz5k6i7e/S02cin3cekr4acenwy5cijy6c7e, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-an3aeiq4cijnr5kny6cik7e/S02ci3ejkqr4cejqry5ikqr6cn7c8, 0, 0, 664, obobo!
3, B2-ae3aeiq4acin5-iqr6cik7/S02cik3ejr4ceinrwy5akny6e, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3-ckny4einqr5-inry6-ae7e8/S02ci3er4cejknw5inr6a, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ijnr5jk6ci/S02-ak3ejqr4-cqt5ajnq7e8, 0, 0, 188, obobo!
3, B2-an3aceiq4cenrz5eknq6cin/S02ci3cejr4-cinqt5-acer6kn7c, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3aeiq4cejnqrw5cjky6ei7/S02ci3aekqr4-qtyz5acir6ac, 0, 0, 192, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inw5jknqy6-ak78/S02cin3ceknr4eijkqwz5aeinr6ac, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cenqw5kny6ikn8/S02ci3ceknq4ekw5cejry6-ik, 0, 0, 604, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnr5cknq6ci7c8/S02-a3acej4aejnrz5acejn6-ai78, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3aeijq4eijnq5eq6i7e8/S02cei3ejnq4aeiqrw5cir6en7e, 0, 0, 156, obobo!
3, B2-ae3-ckny4einr5cejk6cik7e8/S02ci3er4-cjkt5acey6cek7c8, 0, 0, 300, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnrw5-aikr6cik/S02cik3cekqr4eikrw5acnry6ck7c, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-an3aeiq4inr5ajny6ci7e8/S02cin3ej4aeknqwz5-cjkn6-ci7e8, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einrwz5cejkn6ikn7/S02cin3acejr4acekyz5-jnr6ckn7c8, 0, 0, 226, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjnrw5ce6-an78/S02ci3aejnr4acejw5ceijq6n8, 0, 0, 157, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjnrz5cekn6ein/S02-ak3ejr4acekwy5aijnr6n7, 0, 0, 622, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ijnqrz5cejnq6-an78/S02cin3-aiy4ceinqry5acnqr6cn7c8, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-ae3-jkny4nr5-ainr6ik8/S02ci3enqr4cejrw5-acir6ckn7e, 0, 0, 624, obobo!
3, B2-a3aeiq4inqz5ackn6cik7e8/S02ci3en4eijkr5ac6c, 0, 0, 176, obobo!
3, B2-an3aceiq4ijn5aejqy6ikn78/S02ci3ejkq4-cjntz5c6ac, 0, 0, 164, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inrwz5e6-an7e/S02-ak3aejkr4ekqz5ceqry6-ei, 0, 0, 596, obobo!
3, B2cik3aceiq4enrz5ejkny6ikn7/S02ci3eqr4aeqrwy5eijy6a7, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-ae3-ckny4inrz5ejkq6ei78/S02ci3cejqr4-acqtw5ijnry6acn7c, 0, 0, 323, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceijnqz5aejk6ein7c/S02cei3e4aceikwz5knqr6cek8, 0, 0, 200, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ceijnrw5ajy6-an7/S02cin3ejn4-aqrtw5-ekry6ae8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ijnqr5nqy6ei/S02cin3-ikry4aceijq5ajn6c8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-ae3aeijq4cejnqz5aejkq6eik7e8/S02ci3cekqr4-jrty5-akq6ek7e, 0, 0, 258, obobo!
3, B2-ae3aeiq4jnz5e6ci7c8/S02cin3ejq4-knrtz5-cik6ack78, 0, 0, 216, obobo!
3, B2cik3-jkny4cjnqz5jkn6cei7c/S02cin3ae4-akty5-kny6acn7c, 0, 0, 199, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cenqrz5jny6in7e8/S02cin3cekq4-knt5-cjkn6cek7c8, 0, 0, 409, obobo!
3, B2cik3aeiqr4-akqty5cj6eik7c/S02cei3aej4eiwyz5-acen6ac7e8, 0, 0, 412, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einrwz5ek6cin7c8/S02cei3aejk4eiknqyz5-aeny6k7e, 0, 0, 207, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cinqz5-ainr6-an/S02ci3en4eijnryz5-nqy6a7e, 0, 0, 202, obobo!
3, B2cik3-jkny4cjnqr5jkq6ikn7e/S02cei3aejnr4ceiqrz5jqr6ck7e, 0, 0, 167, obobo!
3, B2-ae3aeijq4cjnr5aejnq6ci7/S02cin3cer4cejkqrz5eijry6ce78, 0, 0, 242, obobo!
3, B2cik3aeiqr4nrw5cj6ci8/S02cin3e4-aiqrt5ejqr6ck8, 0, 0, 164, obobo!
3, B2cik3-jkny4enqrz5cjy6ikn78/S02-a3cejkr4einry5ac6ak7c8, 0, 0, 179, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4-ktwyz5eknqy6ikn7c/S02cin3ekqr4aceir5aciqy6-in, 0, 0, 139, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cjnr5cj6-a8/S02ci3-ijqy4-nqrtz5ry6akn7c8, 0, 0, 131, obobo!
3, B2cik3-ckny4cijnr5jkny6ik/S02ci3-inqy4-aiktz5cjnq6-in7, 0, 0, 258, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceijnrz5cjkqy6ci78/S02ci3en4ekwy5eikny6ce7e8, 0, 0, 188, obobo!
3, B2cik3aceiq4einqz5cejkn6-ac7c/S02-ak3ejkq4-cijnt5-cqr6cen8, 0, 0, 1226, obobo!
3, B2-an3aceiq4ceinrw5jkn6ik7e8/S02ci3cejkr4ceikr5-ijqy6ck8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einqz5nq6in8/S02-ak3ejqr4eiqry5-cnr6cn7e8, 0, 0, 420, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnrw5eqy6cik8/S02ci3-ijy4-qrtwy5acek6e7c, 0, 0, 440, obobo!
3, B2-an3aeiqr4nr5-ijqr6-a7c8/S02-ae3ejkr4eiwy5cry6aek7e8, 0, 0, 244, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnqw5cn6-ak/S02-an3e4ceijnqz5-ajnq6acn8, 0, 0, 724, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ceinrz5eq6ik7c/S02cik3ejkn4-qrty5aci6-ai7e8, 0, 0, 180, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinrw5cn6ei7c/S02ci3-aiky4aceijny5-ejq6aen7, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqwz5aejk6-an8/S02cei3acekr4-inty5akny6c78, 0, 0, 224, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cejnqrz5cjy6in/S02cin3enq4ceijqr5-cjr6aek7e, 0, 0, 192, obobo!
3, B2cik3aeiq4einw5jny6ci7e/S02-a3ejnr4eikry5cijn6ck78, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-an3aeiq4cejnqz5jknq6-ae7c8/S02cin3-aiky4-antwz5-aijn6k8, 0, 0, 123, obobo!
3, B2cik3aceiq4einqrw5cjq6-ac7c8/S02-ak3enqr4eiknwy5ainy6cen7e8, 0, 0, 186, obobo!
3, B2cik3-jkny4eijnw5cky6ikn78/S02cin3cekn4ceyz5-cejq6ac, 0, 0, 282, obobo!
3, B2-a3aeiq4ceinr5cjkn6-an7c/S02cik3ejkr4ekqz5q6-ei7c8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3-ckny4ceinqr5jny6eik7e/S02cin3cejr4aceiqy5ikq6-ei7e8, 0, 0, 204, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ijnr5jnqy6-ac/S02-ae3e4aeijkry5eijqr6akn7, 0, 0, 790, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqw5jqy6ei7c/S02cei3cejqr4aceinw5airy6k7e, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-an3aeiq4ijnrw5ey6-ae7c/S02cin3aejkr4aekqwyz5acky6e7c8, 0, 0, 244, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cnqw5ejnq6cin7e/S02cik3ekr4eiknz5ceijr6cen7c8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3-jkny4jnrz5ky6-ae7c/S02cin3-ijry4-anqtz5ijy6-in7c8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-a3aeijq4cinz5jky6-a7e/S02ci3ceqr4aceirw5aiy6aek7e8, 0, 0, 246, obobo!
3, B2-an3aeiq4-aekty5ekq6cin7/S02ci3ejn4-akqrt5ajqy6ckn7e, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnqr5n6cik7e8/S02-ak3ace4-aiknt5-eknq6cek7e, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ijnqr5en6-ae8/S02cin3aejk4acejkwz5-kqr6ak7c8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aeiq4jn5jnq6-ae78/S02cin3aejqr4aceiz5eijry6c7e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3-jkny4cinq5ekq6cin/S02-an3ej4-knrtw5ajnr6ak8, 0, 0, 172, obobo!
3, B2cik3aeiq4acein5cjqy6in8/S02ci3ejnqr4aeinqwz5ijry6-ci78, 0, 0, 459, obobo!
3, B2cik3-jkny4cijnr5ajny6i78/S02-ak3-aciy4enqr5cenqr6acn, 0, 0, 224, obobo!
3, B2cik3aceiq4ceinqz5cjq6i8/S02cei3aejk4aekqrwy5qr6a7c, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aeiq4acijnrw5eqy6-ak78/S02cei3ekr4ceijnw5-jy6-in7e8, 0, 0, 606, obobo!
3, B2cik3aeiqr4enz5aekqy6cik78/S02cin3aekr4aeqyz5acnqr6ac7e8, 0, 0, 176, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einw5jn6cei7/S02-ae3aej4-cjt5jq6ek8, 0, 0, 160, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceijnw5cjkn6in/S02cin3cejr4acejknq5eiq6ace7e, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einwz5-iknr6ein7e8/S02cik3e4ceiknqz5ae7e8, 0, 0, 188, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cnqrz5ajk6ikn/S02cei3cej4aewyz5ciq6k7e, 0, 0, 292, obobo!
3, B2cik3aeiq4cenqrz5acjqy6-a78/S02-ak3aejq4ejkqwz5ijq6e7c8, 0, 0, 220, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijnz5jk6cik/S02cik3ejk4ceij5ey6ce8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cik3aeiq4ejnq5acj6-ak7c8/S02cei3aekqr4-aqt5ejknq6cn8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cik3aceiq4jnz5qy6-ak7c/S02cin3er4aceiwy5einqr6ck7e8, 0, 0, 486, obobo!
3, B2-a3aeiq4cinqrz5kqy6ei7e8/S02ci3acen4aeiky5-aekn6k7c8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aeiq4jnqr5ckq6-an7c/S02cin3aekq4acewy5-jkr6-ai78, 0, 0, 332, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceijnr5-ceir6cik7c8/S02-ak3acejr4aceij5iqy6a78, 0, 0, 180, obobo!
3, B2-an3aceiq4inr5ceq6ikn7c8/S02-ak3-inry4-cjkqt5inr6ek8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aceijnq5eqy6ik7c/S02-an3cejk4eiqryz5cek6en7c, 0, 0, 203, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4aijn5cn6i/S02ci3ejknr4ceknz5aceik6ckn7c8, 0, 0, 125, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cinrw5eqy6i7/S02ci3cekq4ejkny5aeijy6ckn8, 0, 0, 256, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjn5ejkn6-ak7/S02-a3ejqr4cer5ijknr6-ai7, 0, 0, 408, obobo!
3, B2cik3-jkny4in5cy6ikn7e8/S02-ak3ejq4ejkrwy5-acr6ac7e, 0, 0, 216, obobo!
3, B2cik3aeiq4n5aeq6cik7e8/S02-ak3ejnq4eiry5-ny7e8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-an3-jkny4ceijnrw5j6-ae7e/S02cik3cekqr4einy5anry6a7e, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cnqrw5jn6ik/S02cei3eq4-itwy5aq6c7e, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-a3aeiqr4ein5cejky6ei7c8/S02cei3cejkr4eijnz5eijky6ace, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3aeijq4inqw5eq6ik/S02cin3ae4eijknrw5ry7e, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-an3aeiq4einz5cjqy6cik7e/S02ci3ejr4cejw5-cn6k7e, 0, 0, 222, obobo!
3, B2cik3aeiq4ejnqrz5eq6-ae7e8/S02cei3cejn4aeijkwz5aijy6kn7, 0, 0, 520, obobo!
3, B2-ae3aceiq4aeinqr5cej6i7c8/S02ci3aeknr4eikrwz5-ijry6ack7c, 0, 0, 852, obobo!
3, B2-a3aeiqr4nw5ceky6-ae7c8/S02ci3ejn4aeiqw5ajkr6ck7e, 0, 0, 183, obobo!
3, B2-an3aeiqr4nr5cjky6ik7e/S02-ae3en4-jknt5aciy6aek7e, 0, 0, 189, obobo!
3, B2-an3aeiq4eijnqwz5jy6-an8/S02ci3eknq4cejkryz5eijqr6ack8, 0, 0, 160, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ijnq5-iqry6ei7c/S02cin3aek4acekqry5aekny6ak8, 0, 0, 488, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4-cktwy5ajk6cik7c8/S02ci3eq4eiknqwz5-aknr6akn8, 0, 0, 370, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cijnz5j6cei78/S02ci3acekr4aejnqwy5-anqr6k, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inqrz5ceq6i7e8/S02-ak3aceqr4-akty5aky6e7e8, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-a3aeiq4ejnqr5eny6i7/S02cin3e4-krtwy5ajkq6cn7e, 0, 0, 174, obobo!
3, B2-ae3aceiq4inrwz5eqy6i8/S02-ak3ejknq4-jnqty5iqy6c7c8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-ae3-knry4einrw6-ak/S02cik3eqr4aejqr5-cry6en, 0, 0, 184, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinz5cjk6-ac78/S02-a3aenqr4eiknq5cinqy6ac8, 0, 0, 194, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ijn5n6-an7c8/S02cik3cek4aceikqz5acny6a7e8, 0, 0, 154, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnrz5ekn6cei7c/S02cin3cekr4-nqrtw5aeiry6ae8, 0, 0, 184, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ijnrwz5ejy6ik8/S02-an3-iky4-jqtyz5nr6an7e8, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cik3aeiq4cejnqw5cjknq6eik78/S02cik3acen4cenqw5-aijr6ckn8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-an3aceiq4ceinqrz5cejkq6cik7e/S02ci3eknq4ceinqw5aijnr6ack7e8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnq5cjny6ein7e/S02cik3aceq4cejnq5-ejk6ckn8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3-jkny4einw5jky6ik7e/S02cin3aejkq4aeijnr5-ckry6ak7c8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cjnqw5ej6-ae8/S02cei3ceknq4ceqy5k6cek7c8, 0, 0, 235, obobo!
3, B2cik3aceiq4inrz5ajy6ci/S02cin3cekq4aceijkr5eikqy6cn7e, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4-akty5ejkqy6ik7e8/S02ci3-iny4-ktwy5aikr6ack7e, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnrz5acjkq6ik7c/S02cin3ceknr4aei5cijr7c, 0, 0, 338, obobo!
3, B2-an3aeiqr4anqr5cj6in7e8/S02cik3cer4cejkr5qry6ce, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-a3aeiqr4cinr5aey6i/S02cik3aer4ceijknw5-jnqy6c8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-a3aeiqr4cinr5a6i7e8/S02cin3ejnqr4enqz5cijn7c, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ijnrz5jkny6-ak7c8/S02ci3ejkn4-atw5-jkqr6-in7c8, 0, 0, 137, obobo!
3, B2cik3-jkny4inqz5-ijkr6i/S02ci3aekr4-krt5-airy6akn7c8, 0, 0, 315, obobo!
3, B2cik3aceiq4ejnqw5ej6in7e8/S02cik3eq4-intyz5-ceqr6ckn7c, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3-ckny4-aktwy5cj6eik7/S02ci3aejq4-cqty5ce7c8, 0, 0, 218, obobo!
3, B2cik3aeiq4inr5-air6-a7e/S02-an3ejq4ceijkqr5-cry6ek78, 0, 0, 746, obobo!
3, B2-an3aeijq4ceinqrz5ek6ik7e8/S02ci3cejq4eijqrwz5eikn6an8, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-ae3-jkny4einqrz5acekn6-ae7c/S02ci3cejr4eiqw5-aky6ack7c, 0, 0, 382, obobo!
3, B2cik3-jkny4nz5jky6cin8/S02-ae3cej4aejkwz5ceikq6cn7c8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ijnqz5jk6-ae78/S02cik3ejkr4aeqrw5aikqy6ak7e, 0, 0, 160, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ein5kq6in78/S02-ak3cejkr4-airtz5eijnq6c, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-a3aeiq4jnqw5aq6-ac8/S02cik3aeq4eikz5-ijnr6-in78, 0, 0, 206, obobo!
3, B2cik3aeiq4acenrz5cnqy6ei/S02cei3er4eirwz5ijqy, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-a3aceiq4jn5jkq6in7/S02ci3aejn4aeqy5ae6ek7, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjnqrw5cekqy6cei7c/S02cik3aekr4ceiqryz5ajq6cek8, 0, 0, 316, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4eijnqwz5ackn6-ae7c/S02ci3eqr4ceijnq5aijn6ce7c, 0, 0, 2082, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cinr5enqy6cik8/S02ci3cejn4aceiqr5aejny7e8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3-jkny4cinr5cqy6-an/S02cei3-ijny4-nrtz5ceqy6en78, 0, 0, 246, obobo!
3, B2cik3-jkny4einr5jq6ei/S02-an3aejqr4ekny5-jkry6a7e8, 0, 0, 264, obobo!
3, B2cik3aceiq4ijnr5knq6ikn/S02-ae3ce4eijyz5ceik6ekn7, 0, 0, 258, obobo!
3, B2-ae3aceiq4eijnrw5eky6eik7/S02cik3ce4-cntyz5-jnr6ace7e8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceinqr5ack6-ac7c8/S02cei3cejqr4ejkqr5-cjq6ak7, 0, 0, 518, obobo!
3, B2-ae3aeiq4eijnrz5jnqy6eik/S02cei3ejnqr4-qtw5acik6-ci7e, 0, 0, 378, obobo!
3, B2-an3aceiq4cejnqr5jny6i78/S02cin3ejr4aeqr5cij6ac7, 0, 0, 164, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceijnqw5cejky6ei78/S02-an3aejkn4acewz5ry6c, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-ae3aeiq4jnw5ak6-ae7e8/S02-ak3eq4ceqryz5-aejq6-ei7e8, 0, 0, 3410, obobo!
3, B2cik3aeiq4cen5cekq6ik7c8/S02-an3aek4-ajqtw5-ceir6aen7c8, 0, 0, 566, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ainqr5knq6-ae7c/S02cei3cekq4cejkn5eijqy6akn7, 0, 0, 175, obobo!
3, B2-an3aceiq4cenrz5ejqy6-ae7c8/S02ci3aejqr4aekn5inq6ckn8, 0, 0, 222, obobo!
3, B2cik3aeiq4cinqwz5cjkqy6ik7e8/S02-a3ceqr4ejwyz5aijky6-ci8, 0, 0, 270, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceinqr5acjkn6-a7e8/S02-ak3aer4cejkqwy5iknqr6ace7e8, 0, 0, 190, obobo!
3, B2-an3aceiq4einqr5cjny6eik7c8/S02ci3ejn4-atwz5-kny6ack7c, 0, 0, 542, obobo!
3, B2cik3aeiq4cinw5knq6ei/S02cei3ekqr4ejkrwy5acjqy6-i7c, 0, 0, 184, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjnrw5cjqy6in/S02-ak3ejkr4aceknyz5ackqr78, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-an3aeiq4cejnr5ey6i7e8/S02ci3cejnr4eijnqry5aei6-ai7c8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aeiq4jnqz5ey6ci7e8/S02ci3ceknr4aceqwyz5eijn6ckn7e8, 0, 0, 320, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cinqr5cnqy6ik8/S02-ak3ejnqr4enqr5aijny6en8, 0, 0, 222, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einqr5ckny6ik7/S02ci3aejkn4aeiry5-ejy6ac, 0, 0, 372, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnqr5enq6cik7c/S02ci3-ciky4ery5ikq6cek8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnrz5-iry6cei7c8/S02cei3acej4ceknwyz5-ajq6kn7e, 0, 0, 614, obobo!
3, B2cik3aeiq4eijnwz5qy6ci8/S02ci3cejkn4ejnrw5eijny6-i78, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ejnr5cjkn6-ac7/S02cei3ceqr4ceiknqr5eiry6ack7e, 0, 0, 258, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjnwz5e6i/S02cik3ejkqr4aeijkrw5-ejk6cen, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aceiq4inwz5jn6-ak7e/S02-ak3cen4cejkqrw5aikn6kn8, 0, 0, 554, obobo!
3, B2-ae3aceiq4aeijnqr5ckqy6ein7/S02ci3ejr4aeijny5acjqy6akn8, 0, 0, 331, obobo!
3, B2-ae3aeiq4anqw5kny6i7e8/S02cin3cekq4ekwz5ekqry6-ik7e, 0, 0, 654, obobo!
3, B2cik3-jkny4cjnrz5cenqy6-a78/S02ci3-aiky4-antyz5iy6cn, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cjnq5c6ei7/S02cei3ceknr4eijrwyz5ajy6ekn7c8, 0, 0, 302, obobo!
3, B2-ae3aceiq4eijnw5-ikr6-a78/S02cik3ekr4aceinry5eiky6ck7e8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3-jkny4ejnrz5aj6ei7e8/S02cei3ek4acejy5ijny, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjn5cjny6ci7e8/S02-a3ekqr4eknw5eikry6aen7, 0, 0, 312, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cinqrz5cjkn6in/S02-ae3aekqr4ceijqw5-akn6e7c, 0, 0, 292, obobo!
3, B2cik3-knry4cijnqz5ceky6-ak/S02ci3ejkr4ceijnw5cejy6-ci8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aeiqr4enqw5cejq6eik7e/S02cin3acekr4aceny5eijkq6acn, 0, 0, 326, obobo!
3, B2cik3aceiq4inr5cenqy6ei78/S02-ak3cenq4aceijrw5aeijy6ck7c, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-a3aeiq4einq5ky6in7e8/S02-ae3cenq4cejkw5ainr6-ci7e, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-ae3aeijq4cein5j6in8/S02ci3eknr4-ktyz5ei6an7, 0, 0, 246, obobo!
3, B2cik3aeiq4einqz5jk6in7e/S02cei3-iqry4aceiknq5cikn6-i7c8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-an3-jkny4n5cekn6-ak/S02ci3cer4-ackrt5ceknr6cn7e8, 0, 0, 269, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jn5acekq6cei/S02-ak3ceqr4-jnqrt5jnqy6-ik8, 0, 0, 514, obobo!
3, B2-ae3aceiq4acijnr5cjkq6-ac7c8/S02cei3e4einrz5-ikr6ckn8, 0, 0, 862, obobo!
3, B2cik3aeiqr4eijnqz5aejkq6in7e8/S02cei3ae4aceqyz5-ejny6-i7, 0, 0, 1278, obobo!
3, B2cik3aeiq4einw5aeky6cei7e8/S02cei3cejqr4ceikqw5cinr6ack7e, 0, 0, 150, obobo!
3, B2cik3aeiq4enz5cejq6ik7e8/S02cei3cejn4aeqz5ijy6ac78, 0, 0, 314, obobo!
3, B2-an3-jkny4cinq5cy6in7e/S02cei3en4ceknw5-cejn6cek7e, 0, 0, 274, obobo!
3, B2cik3-jkny4aeinrz5ejqy6ei7e8/S02-ak3cek4eiqyz5ijqr6kn, 0, 0, 242, obobo!
3, B2cik3aeiq4eijnrwz5cjkq6-ak7c/S02-a3aej4ceiknqw5acenr6ek7, 0, 0, 246, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ceinqrw5kqy6ein8/S02cin3cekr4eijqrwz5en6ae78, 0, 0, 284, obobo!
3, B2-ae3aeiq4eijnqr5aj6-a8/S02cik3eknr4-ajktz5jknq6n7, 0, 0, 177, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cinqz5jq6in8/S02-an3aeq4cekz5cjnqy6cek7, 0, 0, 278, obobo!
3, B2cik3aeiq4inqz5ajk6ik7e8/S02cei3ejknr4-cjrtw5-eny6-ei7c, 0, 0, 539, obobo!
3, B2-an3-jkny4cinqr5cjn6i7e/S02cin3ejqr4aejkrz5aein6-ai7e8, 0, 0, 268, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inqwz5ceq6ci7c8/S02cei3ejknq4acejw5eijk6ck7c, 0, 0, 264, obobo!
3, B2-an3aeiq4en5ejnq6ci8/S02cin3ekn4acenqwy5-eky6ek7c8, 0, 0, 196, obobo!
3, B2-a3aeiqr4inw5k6cik7e/S02ci3ceq4cekyz5-acin6c7c, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-an3aeiq4cijnqz5ny6ci/S02-ae3ceq4cejnz5ary6c7c8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjn5ejn6cin7c/S02cin3acen4eirw5einq6-i7e8, 0, 0, 440, obobo!
3, B2cik3aeijq4einr5cjy6ci7c8/S02ci3-iky4eijknqr5acikr6-ei, 0, 0, 139, obobo!
3, B2-an3aceiq4eijnqrz5eqy6eik7/S02-ak3ejnqr4ejqrwy5-ajr6-in7c, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-an3-jkny4einrw5ce6i78/S02ci3ejnr4aceqryz5i7e8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-ae3aeiq4enz5cekn6cei7c8/S02cei3ekr4aeknqyz5eijn6aek, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3aeiqr4eijnq5aqy6-ak7/S02-ak3ejr4aejkyz5-acer6ace7e, 0, 0, 268, obobo!
3, B2-an3-ckny4cnwz5ey6-a7c8/S02-ak3enq4ceiknr5-acnq6ac7c8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ae3aeijq4cinrwz5cejkn6cei7c/S02ci3ej4aerwyz5-aijn6ck, 0, 0, 260, obobo!
3, B2-an3aeiq4cjnq5cejy6ci8/S02cin3aejk4ekqr5c6k, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-an3aeiq4inqrz5-aeir6-ae78/S02ci3ejkqr4einr5acqr6aen78, 0, 0, 314, obobo!
3, B2cik3aeiqr4eijnrwz5ajky6cin78/S02cei3ejqr4acewy5-acn6k78, 0, 0, 208, obobo!
3, B2-ae3-knry4ceijnr5ejy6ei7c8/S02ci3ejkq4eijnz5-ery6cek8, 0, 0, 192, obobo!
3, B2-ae3-jkny4aeinqz5ej6-ak7c8/S02-ae3ejkr4aceinr5-ijn6ak7c, 0, 0, 164, obobo!
3, B2cik3aceiq4einqrz5c6in7c8/S02ci3eknqr4aeknqz5cjkqr6ace8, 0, 0, 328, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ijnrz5ck6ikn78/S02ci3acekq4cejn5ejky6-ik7, 0, 0, 452, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinqr5ay6ik8/S02cin3acek4cejny5aei7e, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-an3-jkny4ijnqr5ekqy6-a7e8/S02-ak3ekn4aceirwy5eikr6-in7c, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3aeiq4einwz5cjn6ik7/S02ci3cejnr4eknwy5-ekn6ace8, 0, 0, 220, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqw5aeknq6-a78/S02-ak3e4ceikwyz5-aqry6ck, 0, 0, 188, obobo!
3, B2cik3-jkny4enrwz5aceky6cin/S02cei3ejr4-ijtwy5nry6ac7e8, 0, 0, 162, obobo!
3, B2cik3aeiq4cenrwz5-acir6ci7/S02ci3cejqr4aeij5cikny6ek7e, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3aceiq4-aekty5ej6-an7/S02-ae3ae4ceijqrz5-ij6acn, 0, 0, 344, obobo!
3, B2-a3aeiq4inqr6-an7/S02ci3ejq4-artw5ciq6k7e8, 0, 0, 302, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inqrz5knqy6-ac78/S02cik3en4-atyz5ey6k8, 0, 0, 804, obobo!
3, B2-an3aceiq4inq5akn6i7e8/S02ci3aeq4ceijqrz5iqry6aek, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceinrwz5cekny6-ac7e/S02cik3ejqr4ceikrw5-cnqy6aek7e8, 0, 0, 694, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cenqwz5cejy6ei8/S02ci3cek4-cjnty5-cikq7e8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ae3aceiq4-aktwy5aejkq6ci7/S02cei3aekq4acenqry5ejkqy6ek7e8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqw5ajq6-ae7e8/S02cei3cer4-jntwy5eqr6ack, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnw5cenq6cik/S02-ae3cejk4-jkqtw5akqry, 0, 0, 326, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einqrw5cej6cei8/S02cei3aekr4-jkqtz5-iqry6acn7c8, 0, 0, 210, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cinr5jy6ci78/S02-ae3cej4ceij5enr6ek7e8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cinqrz5cj6cik/S02-an3ae4-ijqty5cjr6k, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3aceiq4ejnqr5ace6ikn7/S02cin3aejqr4-ajnty5-aenq6-ai7c8, 0, 0, 422, obobo!
3, B2-an3-jkny4inrz5ajnqy6ci7e8/S02cin3cejqr4aejnrz5cikr6ae, 0, 0, 153, obobo!
3, B2cik3aeiqr4acenqw5cjnqy6cei7/S02-ak3ejk4-cjtwy5cekq6ck78, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cik3-jkry4ijnz5cek6cik8/S02cei3ejkr4ceikrz5-cikq6ak7c8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3-knry4eijnq5cjq6-a7e/S02cei3cekq4-inqt5in6cen7c8, 0, 0, 131, obobo!
3, B2cik3aceiq4cinz5cejky6-a78/S02cei3cen4eikqyz5ejnqr6a7c8, 0, 0, 972, obobo!
3, B2-a3aceiq4ijnqw5aekn6cin7e8/S02ci3eqr4cei5ry6ck8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ijnqw5y6ein/S02cik3cejn4-cikty5ci6ack7e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-an3aeiqr4eijnqrz5ceqy6-ae7e/S02ci3ceq4aekqrw5aijqy6cek7e, 0, 0, 194, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnq5cjky6cik7c/S02-ae3ejq4-anrt5-ajr6-ai78, 0, 0, 294, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinq5q6-a7e8/S02-ae3ae4aceijy5ajknr6-ei7, 0, 0, 234, obobo!
3, B2-ae3aeiq4enrz5jnq6ei7e8/S02ci3ej4aeqr5-ckn6c78, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ceinqr5cejqy6eik8/S02cei3en4cejnryz5-acjk6-ei7c, 0, 0, 276, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cinr5akn6-ak/S02-an3cejq4eikqrw5cijqr6e7e8, 0, 0, 200, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cinqw5-aijr6eik7e/S02ci3ejknq4ejkqw5aejqr6a7e8, 0, 0, 159, obobo!
3, B2cik3aceiq4cein5jqy6ei7c8/S02cin3cejkr4-ckqtw5-ae6ac7c, 0, 0, 344, obobo!
3, B2-ae3-knry4cijnqrw5ejy6i7e8/S02-ae3ce4-jktwy5eiy6k7e8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aceiq4jnrwz5cy6cik/S02ci3aejkq4cejw5ijqy6k7e, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnqz5ey6ei78/S02cei3-ijky4ekry5nq6c, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cijnqrz5-inry6eik/S02-ak3eqr4-aciqt5aeknq6ek7c, 0, 0, 252, obobo!
3, B2-ae3aceiq4an5cjq6cik7/S02cei3ejkr4ejkqwyz5aey6-ei, 0, 0, 162, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cin5jqy6ci7e8/S02cei3acejq4ceijqw5-cik6cek8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3-jkny4einqz5enq6cin7c/S02cei3aek4-ctwy5nry6-ei7c8, 0, 0, 169, obobo!
3, B2-a3aeiqr4einqrw5aej6in/S02cin3ejnq4ceirw5aeknr6ack7e8, 0, 0, 266, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ijnqz5cky6-ac7c8/S02cei3-ikry4ejknq5jkr6cn7e8, 0, 0, 141, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cinqr5eknq6cik8/S02-ak3aejnq4cejrw5cijnq6ac7c, 0, 0, 622, obobo!
3, B2cik3aeijq4ijnqwz5cey6cik7e8/S02-ak3cejn4acejnqz5-qry6c7e, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-an3aeiq4cjnrz5-ijry6ci7c8/S02cin3ej4ceinr5ejqy6ck7e, 0, 0, 172, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ijnqw5jky6in7c/S02cin3cejq4acenrwz5-anqr6-ik78, 0, 0, 181, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cijn5j6-ak8/S02cik3aejqr4ceqry5acnq6cek7e, 0, 0, 222, obobo!
3, B2cik3-jkny4cijnqz5jkn6cin8/S02cin3-aciy4acejrw5aekr6acn, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3aceiq4einrz5cekq6ci8/S02-ak3ace4cenqryz5-cer6c7, 0, 0, 886, obobo!
3, B2cik3-jkny4cenqrz5ejny6ein7c8/S02cik3cekr4aeknrz5ijqry6kn7, 0, 0, 1004, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aeinqw5aeqy6-an7e/S02ci3cej4aejnwy5k6c, 0, 0, 137, obobo!
3, B2-an3aceiq4cijnq5ekq6cik/S02-ae3eknr4cenqw5eikny6ck7e8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einr5ejknq6ik7c/S02cei3acekn4aerw5ackn7e8, 0, 0, 139, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqw5aeky6-ae8/S02-ak3aejkr4-antw5ckr6acn7, 0, 0, 514, obobo!
3, B2cik3aeiq4inqrw5ajq6cei7e8/S02cin3aejkr4aceknry5-einr6cek8, 0, 0, 294, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4eijnqrw5jknqy6cin7e/S02ci3aen4ceijr5cjqry6-in7e8, 0, 0, 1032, obobo!
3, B2-an3aceiq4cenqr5cenqy6ci7e8/S02ci3cenr4eijqrw5eqy6c78, 0, 0, 180, obobo!
3, B2-an3aeiq4cejnwz5-ciqr6cei7e8/S02ci3ekq4acenrwy5cr, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-an3aeijq4cijnqr5acy6i8/S02-ae3acejr4aejkw5ciqr6kn7, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ceijnqw5kqy6cin7c8/S02cin3eq4-jnrty5-cnq6n78, 0, 0, 526, obobo!
3, B2cik3aeiq4ejnrz5-aikr6cei7c8/S02ci3ceknq4eqw5-i6cn7c8, 0, 0, 236, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ijnqw5jnq6-ac/S02cei3ejkn4acekqyz5aik6ek, 0, 0, 734, obobo!
3, B2-a3aeiqr4cein5q6ikn8/S02-a3ceknq4ceiqrwy5ijny6k7c, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cinw5aq6ci7e8/S02ci3-iry4aeirwz5acjky6c7, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3aceiq4einqr5jkn6cei7c8/S02cei3aenqr4eryz5-acqr6cn78, 0, 0, 358, obobo!
3, B2-ae3aeiq4eijnrwz5-ir6i7e8/S02ci3cekq4ceijkqz5cknqr6aek78, 0, 0, 196, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aceijnr5jkq6ikn7c8/S02cin3-ciqy4acez5ajn6acn7c8, 0, 0, 459, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ainq5ceqy6-ae7c8/S02cin3ejkn4-jqtwz5eknq6-ci7c, 0, 0, 171, obobo!
3, B2cik3aeiq4acenqrz5jk6-ac78/S02-an3ekq4-qrtwy5aikry6ek7e, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-an3aceiq4einrwz5-ainr6cei7e8/S02ci3aceq4eikw5cein6a7e, 0, 0, 190, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inqz6i7c/S02ci3acejq4-kt5eqr6a7e, 0, 0, 228, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einrwz5ek6-an7c/S02cei3ejk4ceinw5ejknr6kn7e8, 0, 0, 196, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cnr5cq6ik7c/S02cei3ejq4-tyz5ciqry7e, 0, 0, 200, obobo!
3, B2cik3aeiq4ejnqrz5acejy6-a7c/S02ci3acek4aceijqy5-ikqy6c, 0, 0, 524, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ajnqw5ekny6cik7c8/S02cin3er4cejkr5-ciqr6cek8, 0, 0, 422, obobo!
3, B2cik3aeiq4aeijnwz5jqy6-an7c8/S02cin3acejr4eiknz5eijq6cen8, 0, 0, 248, obobo!
3, B2cik3-knry4cinrw5-aikr6cei78/S02cei3aejkq4cekwy5-ain6n8, 0, 0, 296, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aceinrz5ekn6-ae8/S02ci3cekq4-ckntw5anqry6an8, 0, 0, 246, obobo!
3, B2-ae3-kny4einqr5cqy6ein78/S02ci3ej4aejknw5cjr6ekn, 0, 0, 154, obobo!
3, B2-a3aceiq4eijn5aqy6ci7e8/S02cik3-ikry4aenqrz5ceij7e8, 0, 0, 184, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnqrz5ejk6in78/S02cik3cejn4acejnq5ciky6ekn7c, 0, 0, 185, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ijnqwz5cn6ikn7c8/S02cin3cejqr4aeijnqr5-aciy6ek7e, 0, 0, 336, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cinqr6ikn78/S02ci3aer4-kty5air6cn7c, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3aceiq4jnqrwz5ejnq6eik7/S02cin3cejk4eijqwy5ejnqy6ekn, 0, 0, 255, obobo!
3, B2cik3aceiq4cijnw5knq6cin7e/S02-a3aer4cejknz5aciqy6-ik7e, 0, 0, 354, obobo!
3, B2cik3-kny4cinqz5cek6ik7c/S02ci3aejkn4cejrwyz5-cejq6ac, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ejnqz5aceky6eik7e8/S02ci3aer4ceinqr5-ijqy6ekn8, 0, 0, 176, obobo!
3, B2-ae3aceiq4jnqz5k6-an78/S02cei3cekr4aceiqr5-iq6-i7c, 0, 0, 1042, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ceinq5jny6cei/S02cei3enqr4aeikqw5acjr6k78, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3-jkny4acenr5ak6-ak78/S02ci3ceq4-cnrtw5ciy6ekn7e8, 0, 0, 287, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cejnqz5jn6in7c8/S02-ak3acekq4ekqryz5eijnq6ak7c8, 0, 0, 226, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cijnrwz5-inr6-ak7c8/S02ci3er4aejnry5-an6-ai7c, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3aeijq4ceinqrz5cjqy6cin/S02cik3ceqr4ekw5cejkr6-ci8, 0, 0, 185, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4einqrwz5acqy6cei/S02-ak3eq4aceikyz5cnr6kn7e8, 0, 0, 282, obobo!
3, B2cik3aceiq4cenqw5ay6ein7e/S02-ak3cejk4eijkrwz5cknqr6-ai78, 0, 0, 694, obobo!
3, B2cik3-ckny4einqr5nqy6ikn7e/S02-ae3ejnq4ejqry5aeikn6an7e8, 0, 0, 220, obobo!
3, B2-a3-jkny4cinqr5-eiry6ik7/S02cin3ejnr4-ackqt5acnqy6-ik7e8, 0, 0, 186, obobo!
3, B2cik3aceiq4cijnqr5cekny6cin7c/S02cik3enqr4-akrtw5-aij6en7c8, 0, 0, 139, obobo!
3, B2-an3aeiq4ejnq5ekny6ci78/S02ci3cejq4aceikwz5eqy6a78, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-ae3aceiq4en5cejq6ikn7c/S02ci3ceqr4cen5-ekn6-ei7e8, 0, 0, 400, obobo!
3, B2cik3-knry4inqrz5jkn6ein7e/S02ci3aeknr4ejqwy5jnqy6ac78, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqrw5cjy6cin7e/S02-a3cekq4cej5cenr6ce7e8, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-an3-jkny4cenr5cekqy6-ak7/S02ci3aejqr4ewz5ij6ce7e, 0, 0, 160, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinrwz5cjkq6in7/S02cik3cen4aeijkry5aceqr6c7c, 0, 0, 181, obobo!
3, B2cik3aceiq4jnqwz5enqy6cin7/S02-ak3ejk4-kntw5jy6ck78, 0, 0, 272, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4enqr5cn6ei7c8/S02cin3ejkq4cejqwy5-acin6-ci, 0, 0, 199, obobo!
3, B2-an3aceiq4ceinrz5ey6-an7c/S02-ak3ejknr4acerwz5y6-ci8, 0, 0, 234, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceinq5jknq6cik8/S02-an3eknr4acenz5-ciy6cek7c, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cik3-kny4ijnq5en6i7e8/S02cik3cejqr4-cnrtw5acjqr8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ijnz5ckn6i7e8/S02cin3ekr4aeikw5aeqr6k7e8, 0, 0, 200, obobo!
3, B2cik3-jkny4cjnqrw5cen6ci8/S02cin3ace4acekqr5ac6c7e, 0, 0, 194, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ijnrz5cekqy6-ae78/S02ci3aeknq4einrwyz5cejnr6ek7e8, 0, 0, 184, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cejnrz5ejkq6-ak7c/S02cei3ek4ceinqz5aceny6aek7c, 0, 0, 260, obobo!
3, B2-ae3aceiq4aceijn5ejy6ik/S02ci3ejn4eijqw5ry6c7e8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-an3aeiq4ijnrw5cekny6eik7e/S02cik3ejq4cenrwyz5-ainy6k7c, 0, 0, 720, obobo!
3, B2cik3-knry4cinr5cjk6-ac7c/S02cin3-airy4-jkqtw5cijkn6ek8, 0, 0, 384, obobo!
3, B2cik3aeijq4cnz5nqy6-ae8/S02cik3-ainy4eiknqwy5-acr6-in, 0, 0, 184, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cenqr5acejk6eik7e/S02cin3eq4cejkrw5-ary6akn7e8, 0, 0, 287, obobo!
3, B2-a3aeiq4cenr5cjkqy6cei78/S02ci3ae4aeyz5eiqr6akn, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-an3-jkny4ceinqr5eknq6i7e/S02ci3cer4acejnqz5-aekq6c7e, 0, 0, 168, obobo!
3, B2-an3aeiq4cenr5eknq6eik7e8/S02ci3aekq4aekrw5cry6a, 0, 0, 160, obobo!
3, B2cik3aceiq4ijnqrz5ek6ikn7e/S02-a3cer4ceiknrw5einy6c7c8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2cik3aeiqr4in5ej6in/S02-a3ejkqr4cekqy5cjnry6-in8, 0, 0, 460, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ceinr5cekq6eik7c8/S02ci3-ijky4einr5acikq6cen7c8, 0, 0, 185, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inz5ce6ikn78/S02-ae3ek4aeijknw5-kq6ac7c8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnqw5eq6ei7e8/S02cei3aeq4cejny5eijry6k8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aeiq4en5acey6ei7e8/S02cei3cejk4-ikrtw5-ainq6cek8, 0, 0, 454, obobo!
3, B2cik3aceiq4cjn5nq6ci7c/S02cin3ceqr4aceqrwz5-ajk6ck7e, 0, 0, 186, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cinrwz5cejy6ci7/S02cei3eq4-qtz5ei6ack7e8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ae3aceiq4einq5acenq6-ae/S02ci3aeqr4cejqrwz5-ejr6acn7e, 0, 0, 1572, obobo!
3, B2cik3-jkny4cin5cen6ei7e/S02-ae3eknr4ejky5aijkn6ek78, 0, 0, 460, obobo!
3, B2-an3-kny4inqr5jn6cin7e/S02cin3cekq4-ckrtz5-cin7c, 0, 0, 174, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceijnq5e6cei7e8/S02-ak3acejn4acey5ijkny6e7e8, 0, 0, 500, obobo!
3, B2cik3aceiq4eijnrz5akq6-a7e8/S02-ae3cekr4ejqrwz5-aekr6acn78, 0, 0, 290, obobo!
3, B2-ae3aceiq4eijnqrz5cjky6-ac7c/S02ci3cekq4aejkqr5-jq6akn, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cnr5ejkn6cik7c8/S02cei3aeknq4-nrty5cq6ckn78, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3-jkny4ejnq5cejkq6cei7e/S02cin3aejqr4ceijryz5acejq6k7e8, 0, 0, 604, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4einqr5aky6-ac7c8/S02ci3cejqr4-cjrty5-cnqy6en7e, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3aceiq4acjnz5jk6in/S02ci3ekq4eiknqrz5ky6ce8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aeiq4nw5e6ci7c/S02cei3-ciky4eikry5r6e7e, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3aeiq4einqz5ek6cei/S02-an3-aciy4aeijknw5aq6cek8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3aeijq4ijnqw5ejkq6cik/S02ci3-aiy4aceijny5acjk6cn7c8, 0, 0, 172, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinrw5-acir6ik78/S02cik3acejn4eijqwz5ejq6-ei7e, 0, 0, 260, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inr5ay6cei/S02-a3aejkr4eknz5e6cn7e8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2cik3-jkny4cein5ceny6ci8/S02ci3eknr4-ijqty5cjq6aek7e, 0, 0, 242, obobo!
3, B2cik3aeijq4ijn5ajq6cei8/S02ci3-ikny4eijqr5ejqy6a8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-an3aeiq4ijn5cejn6i7e8/S02-ae3cekr4-aitz5-ejkr7c, 0, 0, 357, obobo!
3, B2cik3aceiq4enr5aky6eik7e/S02-ak3aeq4cejy5eijqy6-ei78, 0, 0, 182, obobo!
3, B2cik3aceiq4nw5-acir6ein7/S02cei3cejk4acejnqz5aijr6c7e, 0, 0, 520, obobo!
3, B2-an3aceiq4cnw5e6i7c8/S02cin3cejr4enqrz5aekn6ace8, 0, 0, 538, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4-cktyz5enqy6ik7/S02ci3ce4ejkrwy5-inqr6k7c, 0, 0, 252, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cijnr5eny6cei7c/S02cik3ae4eik5-ijqy6-i7e, 0, 0, 304, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceinw5cky6ei78/S02-ak3aej4cejkqyz5cery6-i7c8, 0, 0, 236, obobo!
3, B2-ae3aeijq4ijnr5-aeir6cik7c/S02ci3-aijy4aceiz5aiq6aek7e, 0, 0, 196, obobo!
3, B2-a3aeiq4ijnqwz5aey6in7c/S02cin3aejq4eiknrwy5cijk6ace, 0, 0, 127, obobo!
3, B2-an3aceiq4cijnrw5anqy6eik/S02cin3ejkq4cejknw5ejnq6-ik78, 0, 0, 232, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnqr5-ikr6-ac7/S02cin3ej4aeiq5nqy6ak7e, 0, 0, 188, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4nqrz5ceknq6ci78/S02ci3ekq4-aknrt5-enq6an78, 0, 0, 210, obobo!
3, B2cik3aeiq4-akrty5acejk6ik7e8/S02ci3eknq4-knrty5aejr6ak7c, 0, 0, 152, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cnq5ajkqy6in/S02-ak3-aijy4-cnqtz5acjr6ak7e8, 0, 0, 351, obobo!
3, B2-ae3aeijq4ceijnq5ejy6cik7e8/S02-an3eq4aekqry5aijn6ce7e8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceinqz5knq6ein7e8/S02cei3ejq4-actz5acjnr6ek78, 0, 0, 154, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijnqr5ejny6-ae7e8/S02-ak3aejkn4aekqz5ceinq6ae7, 0, 0, 188, obobo!
3, B2cik3aeiq4-akqty5cekqy6ikn7/S02-ak3cek4aejqry5aejqy6c8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-an3-jkny4nr5cekq6ci8/S02ci3cej4-ijtwy5cjqy6ae7, 0, 0, 154, obobo!
3, B2cik3aeiq4ejnw5cekq6cik7e/S02cei3cekqr4aeknqyz5-ekr6ck78, 0, 0, 184, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceijnq5cjknq6ci8/S02ci3-ikry4acejwy5cij6ae78, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-ae3aceiq4enqrz5acky6ik7c8/S02-ak3e4ceknr5ekqy6cn7e8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inqwz5kqy6ik7c/S02cin3aekqr4ceijqrw5ajnry6ce8, 0, 0, 153, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ijnr5eknqy6-ac78/S02cin3cekq4eiknryz5-qr6cen7c, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-an3aeiq4cejnrwz5acny6in7c/S02ci3ek4acenqrw5ckqr6ak8, 0, 0, 161, obobo!
3, B2-an3-ckny4ijnr5jkqy6-ae/S02cei3ejkq4eikry5-ackr6cn8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ejnqr5cjkq6cik8/S02-ae3ejqr4cejkqrw5ijk6ce, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ceijnr5cjy6ik7e/S02-an3-aiqy4cenwyz5-eknr8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ceinqr5ajnq6ikn78/S02cin3ejq4-acjty5acejy6an7c8, 0, 0, 306, obobo!
3, B2cik3aeiq4einz5ejny6ei8/S02cik3eqr4-cjtwy5-jq6ek7c, 0, 0, 326, obobo!
3, B2-an3aeiqr4einqw5-air6cei7c/S02cei3ejnqr4eknry5ciy7c8, 0, 0, 164, obobo!
3, B2cik3aeiq4einrw5n6i7c8/S02-a3acejk4aceikny5-ci8, 0, 0, 176, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinq5aejnq6-ak8/S02cin3aejkq4eikrwyz5-ceij6cek7c, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cik3aeiq4acnrwz5cjkn6-an7e/S02cin3aceqr4-ikrty5akny8, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-an3aeiq4inw5-airy6i78/S02ci3enqr4ceijqrw5aij6acn, 0, 0, 434, obobo!
3, B2-an3aeiq4cejnw5aejy6cik7e/S02cei3eknqr4cenw5cir6ac8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3aeiqr4-aktwy5cjn6ik/S02cin3ejr4aeikqwz5-ciqr6en7e8, 0, 0, 256, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cein5-ceir6ikn7/S02cei3aekn4-iktz5ceinr6k7e8, 0, 0, 203, obobo!
3, B2-an3aeiq4inrz5aejq6ein7/S02cin3cekqr4einwz5-ejnq6ek, 0, 0, 226, obobo!
3, B2cik3-jkny4cjnqw5cejnq6-an7c8/S02cin3cejkq4ceiyz5ceqry6an7c8, 0, 0, 553, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cejnqr5-aiqr6eik7e8/S02cik3er4-nrtw5eijnr6en78, 0, 0, 180, obobo!
3, B2-ae3aeiq4jnrz5ajnq6cin7/S02-ak3ejk4-ntwyz5ijkq6ae7, 0, 0, 191, obobo!
3, B2-an3aeiq4cjnw5ajy6cei7c8/S02ci3er4ceinqrz5enqy6ac78, 0, 0, 224, obobo!
3, B2cik3-jkny4enqz5-ciqr6ein7c/S02cin3ce4acei5aceik6cn78, 0, 0, 242, obobo!
3, B2-an3-jkny4ceinqr5ajy6cik78/S02ci3ejqr4-cijrt5cij6a7c8, 0, 0, 390, obobo!
3, B2-an3aeiq4cijnqwz5cejn6ik7c/S02cik3cejq4aceijkz5-cekr6e7c, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inqrwz5cjy6i/S02ci3ejqr4-crty5-ceq6k7e8, 0, 0, 208, obobo!
3, B2-an3-jkny4jnq5nqy6-ae8/S02cin3cek4aceikny5iny6k7e8, 0, 0, 422, obobo!
3, B2cik3aeiq4einq5cenqy6-an/S02cei3cejnq4ekqr5aekry7e8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-ae3-kny4cnqr5cejqy6ci7e/S02cik3eq4ceirz5cikqy6ce7e, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-an3aceiq4inqrw5-acir6-ak7e8/S02cin3cejk4-aktwz5-eknr6en7c, 0, 0, 210, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cnw5-airy6cik7e/S02cei3ej4-kqtwy5-aein6kn7, 0, 0, 388, obobo!
3, B2cik3aeiqr4acjnq5kqy6ik/S02cei3ejqr4acejnqz5iny6en7c, 0, 0, 856, obobo!
3, B2-an3aeiq4-aktwy5knqy6i/S02cin3cej4-nqtw5-nqy6ace7c, 0, 0, 133, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnq5acek6cik7c/S02cei3enqr4ceikqrw5-q7e, 0, 0, 350, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cnrw6ik7c8/S02cei3acejk4aejkqw5ejkn6ack7e, 0, 0, 1164, obobo!
3, B2-a3aeiq4inqrw5knq6i7c8/S02cik3aen4eijknr5jq6c7e8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4-akrty5-air6i/S02cei3cekqr4aejkwz5acejy6cek7, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4eijnqrz5ej6in7e8/S02ci3ce4acejknq5ainr6-in7e, 0, 0, 286, obobo!
3, B2cik3aeijq4cijnr5jknq6ik/S02-ak3cejnr4cejnqwy5jr6c, 0, 0, 176, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einqrw5cnq6cik8/S02cei3-ijny4cejk5aeq6ce7e8, 0, 0, 298, obobo!
3, B2cik3-jkny4einqw5cqy6cik/S02cik3aceq4aeijnrz5ajqy6ck, 0, 0, 176, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cjnr5knq6ci78/S02cik3cejkn4aeikq5aekn, 0, 0, 168, obobo!
3, B2-ae3aeiq4enz5cen6eik7c/S02-ak3cejkr4aekqrwy5ir6an7c8, 0, 0, 160, obobo!
3, B2cik3aceiq4aceinw5cejkn6-ac7c/S02-ak3ekr4eiryz5acei6-ik7c, 0, 0, 220, obobo!
3, B2cik3-kny4eijnqz5-ainr6cin7c/S02cin3enqr4eikrwy5-anqy6cek7c8, 0, 0, 266, obobo!
3, B2cik3-jkny4cejnqrw5en6cin7e8/S02ci3-aiky4-jrtw5eijqy6k78, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3-ckny4-aikty5ejqy6-an78/S02cik3-ikny4cenr5ejkqr6ek8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3aeiq4acinqwz5enq6-ac7e8/S02ci3eknq4-intwz5-aijy6k, 0, 0, 514, obobo!
3, B2-an3-jkny4ceinqz5ejkny6cik8/S02-ae3ekq4eijknr5ijqy6-i7e8, 0, 0, 166, obobo!
3, B2-an3aeiq4cjnqw5jkq6i78/S02-an3eqr4ceikwz5qry6acn8, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cik3aeinq4cijnz5ejnqy6-ac8/S02ci3ejr4-ajnrt5ceiny6cek7e8, 0, 0, 426, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnqw5cenq6cei7e8/S02-ak3ejk4ceijqy5ainqr6cek7e8, 0, 0, 228, obobo!
3, B2-a3aeiqr4einqz5cy6cik7e/S02ci3ceqr4-aknt5iqry6ek, 0, 0, 276, obobo!
3, B2cik3aceiq4aijnqrz5akq6ik7/S02cei3cekr4aejryz5cnry6-in7c8, 0, 0, 162, obobo!
3, B2cik3aeiqr4eijnqz5cjkn6ikn/S02cei3ejnq4aeryz5-cin6ek7c8, 0, 0, 232, obobo!
3, B2cik3aeiq4ejnqrz5cekqy6ein7/S02cei3ekn4aceikz5-anqy6ae7e8, 0, 0, 258, obobo!
3, B2cik3-ckny4jn5-eir6cik7e8/S02ci3cejkq4-acntz5aeijy6k7e8, 0, 0, 296, obobo!
3, B2cik3aceiq4ceijnqr5nq6ci8/S02cin3aer4-aikrt5ar6ack8, 0, 0, 164, obobo!
3, B2cik3-jkny4inqr5ejnqy6ik8/S02cei3cejkn4aejnrz5-cjnq6n7e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-a3aceiq4ijnq5jn6eik8/S02-ae3eqr4aeiknwy5cj6kn, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aeiq4inq5cjq6ik7/S02cei3er4ceknqw5e6n7e8, 0, 0, 190, obobo!
3, B2cik3aeijq4ejnrwz5cejny6ik7c/S02cin3aekr4einwz5-knr6ck, 0, 0, 176, obobo!
3, B2cik3-jkny4cenqrz5ejn6i7e/S02cin3ejqr4cez5nr6a7, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ceijnw5nq6-ac7/S02-ak3ejnq4cejyz5ciknq6e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aeiq4aijnz5akn6ik7/S02-ak3cer4-acrt5ajqr6ae7e, 0, 0, 228, obobo!
3, B2cik3-knry4einrw5enq6ci7c8/S02-ae3ce4cekqy5-jknr6a7e8, 0, 0, 218, obobo!
3, B2cik3aceiq4eijn5j6ci/S02cei3acejr4aceijrz5y8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cinqrwz5ajkny6-ae7e/S02cik3cekq4eijz5ky6cen78, 0, 0, 159, obobo!
3, B2-ae3-jkny4nz5ey6i7e/S02ci3eq4ceknqw5ijnry6c7e, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnqw5jk6cei78/S02cin3-ikny4aeijnyz5acen6k78, 0, 0, 174, obobo!
3, B2-a3aceiq4ceinqrz5eky6-a7c8/S02cik3acej4cejyz5aeny6ack7c8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cnqrw5cjn6-ak7/S02cin3ejkr4aeik5einqy6c7c8, 0, 0, 330, obobo!
3, B2-an3-jkny4einqr5ckn6cei7e8/S02cin3-ainy4aekwy5ckqr6aek7e, 0, 0, 176, obobo!
3, B2-an3aeiqr4jnqrz5ey6ein7c8/S02cik3ejnq4enqrw5-ijkq6ace7c, 0, 0, 226, obobo!
3, B2cik3-jkny4cenz5e6ci/S02cik3ceq4-ntz5aejnr6ae7c, 0, 0, 186, obobo!
3, B2-ae3-knry4inq5ejny6i78/S02-ak3eq4eiq5-acjk7e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cinr5jknq6ik78/S02-ae3ejq4cewy5ejnr6aek7c8, 0, 0, 154, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjnqw5ckny6ikn/S02ci3ejkq4-anqrt5ceiky6cn8, 0, 0, 268, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einqrz5acjk6ei7e8/S02-ae3aejr4cekn5in6ack7c8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4nqr5cjnqy6ein/S02ci3aejkn4ceinqw5aijq6akn7c8, 0, 0, 356, obobo!
3, B2-an3aceiq4acinq5cknqy6-an7c/S02ci3ek4ceiknwz5-aeqr6ck7e, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijnqrw5n6cin7c/S02-ak3aek4-iknty5cikq6a78, 0, 0, 930, obobo!
3, B2cik3-kny4inq5eky6-ac7c8/S02cik3ceknr4eiqrwy5aikqr6a8, 0, 0, 196, obobo!
3, B2cik3-kny4inqrwz5c6-ae/S02cin3cejn4ceijnqy5eiqr6n7c, 0, 0, 160, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ceinqr5ackqy6eik7c/S02ci3ce4-atwz5ekqy6k78, 0, 0, 2198, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cenrz5acejk6ci78/S02cei3ce4aejkrw5ackny6acn7e8, 0, 0, 330, obobo!
3, B2cik3-ckny4einrz5eky6-ac7c8/S02ci3cejqr4eijknr5cj6kn7e8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aenq5jnq6ci7e8/S02cin3er4ekwyz5ejky6ak78, 0, 0, 143, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ceinqwz5ejy6i7c/S02cin3-aciy4acejy5aeik6ckn78, 0, 0, 196, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijnr5jk6-an/S02-an3aeq4eijkr5ceqr6cen7e, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aceiq4einwz5cq6ik7e/S02cei3aejkq4-ikqtw5aeijr6ek7c, 0, 0, 589, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ein5ejknq6cik/S02cei3aceqr4ejr5aijn6ak, 0, 0, 172, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceijn5cy6in7e8/S02cin3acek4aeijqry5enq6cen7e8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnqrz5en6cik7e/S02-a3aejkq4ceqrwy5cq6n, 0, 0, 176, obobo!
3, B2-an3-jkny4inr5en6-a78/S02ci3cenr4acenr5aeij6cek7e8, 0, 0, 196, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4jnr5ejkqy6cei7c8/S02ci3ceqr4ceikqz5eiqr6n8, 0, 0, 1208, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ceinr5cjn6cik8/S02cik3cer4cerwz5ery6-ei7e, 0, 0, 166, obobo!
3, B2cik3aeijq4ceijnrw5ejy6ikn78/S02cin3cekqr4ejknw5-aenr6-in7c, 0, 0, 178, obobo!
3, B2-an3aeiq4eijnqrz5cenq6eik78/S02cin3ejknq4eiknqz5-jnr6e8, 0, 0, 214, obobo!
3, B2-an3aeiq4cein5kny6ci7e8/S02ci3ejqr4aejrw5-acj6ck7e, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-a3-jkny4ceinrz5ceknq6ein7e/S02cin3ceqr4aenqy5acijr6ekn7e8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2cik3-jkny4cinrw5ek6ci78/S02ci3cejnq4eikqrw5ijnq6ek78, 0, 0, 326, obobo!
3, B2-a3aeiq4cnqrz5e6i7c/S02cin3aeq4ejqry5en6ak7, 0, 0, 294, obobo!
3, B2cik3-ckny4inz5ajqy6-ac7c/S02cin3eqr4eijwy5-aeik6cn8, 0, 0, 736, obobo!
3, B2-ae3aceiq4jnw5cejqy6-a8/S02cei3ejq4acekwz5-ain6-in7e8, 0, 0, 172, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinwz5cej6ci7c/S02-ak3ejkqr4ejry5-ckq6ak7e8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-an3aceiq4cejnqz5acj6i7e8/S02ci3ejq4eijnryz5-cqry6ekn7e, 0, 0, 150, obobo!
3, B2cik3aeiq4ejnrz5akqy6ci7e8/S02cei3-inqy4einqrw5ajkny6ack8, 0, 0, 448, obobo!
3, B2cik3-jkny4jnr5ej6ci8/S02cik3aer4aceiq5kr6a7e8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3aeiq4acijnr5cy6ik8/S02cei3enr4acejknr5cejqr6ae7c, 0, 0, 167, obobo!
3, B2cik3aeiq4aijnrw5cek6ci7e8/S02ci3-ikny4-ajknt5kq6ce7e8, 0, 0, 316, obobo!
3, B2-an3aeiq4ijnqr5ejknq6ei8/S02ci3cejkr4-artyz5inq6ek7e8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-a3-jkny4cinrz5eq6cin8/S02ci3ekn4ejqz5ijqr6ek7e8, 0, 0, 218, obobo!
3, B2-ae3-ckny4aijnq5cejy6ein7e/S02ci3ejkqr4ceijqrw5-knr6acn78, 0, 0, 361, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cinqrw5ejnq6-an8/S02cin3ek4aekqwyz5-acek6c8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ijnw5ekq6eik7c/S02ci3aekq4aceijn5-ainr6ekn, 0, 0, 230, obobo!
3, B2cik3-jkny4ijnrz5enq6ein7c/S02-ak3ejr4-aikrt5cqr6ae78, 0, 0, 366, obobo!
3, B2-an3aeiq4jnqz5-cinr6-a7e/S02ci3enqr4cejnry5anry6cek7c, 0, 0, 159, obobo!
3, B2-ae3aceiq4aenrz5ce6-ak7e8/S02cin3eknr4aejkqyz5cqy6k7e8, 0, 0, 200, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ijnw5cknqy6cik8/S02-ae3ce4-qty5ceqry6ae7, 0, 0, 628, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceinqz5cknq6-a7e/S02cin3ejq4ekqz5-acy6kn7c8, 0, 0, 168, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cein6-ae/S02cin3eknr4-cntw5-ceqy6-in7e, 0, 0, 198, obobo!
3, B2cik3-jkny4jnqr5cejk6-ak8/S02cin3ekn4ceikq5ej6ace78, 0, 0, 162, obobo!
3, B2cik3aceiq4ijnrwz5cey6cik7e/S02cik3ceknr4cekqy5-cekr6ce, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ejnqwz5kny6-ak7c/S02-ae3cejr4enrwz5-jnr6-ai, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cnr5cjkny6-ac78/S02cei3ejnqr4ceiknyz5anqr6cek7e8, 0, 0, 386, obobo!
3, B2cik3-jkny4ijnr5cenq6ein7e/S02ci3ejn4aceknwz5-ckqy6cen7e8, 0, 0, 544, obobo!
3, B2-a3aeiq4cenqz5eny6i7e/S02cin3aej4cekr5aijnr6ae7e, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aceiq4cinqr5ek6ci78/S02cik3aejnq4aeijrwy5knr6k8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aeijq4einr5cq6i8/S02ci3cejq4ekqrwy5cijr6ace7, 0, 0, 186, obobo!
3, B2-ae3aeijq4cijnw5cnq6i78/S02cei3ejkq4-aijty5cny6e7e8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aceiq4jnr5enqy6-an78/S02cei3ekqr4-ajktz5ckqry6k7e, 0, 0, 498, obobo!
3, B2-a3aeiq4cinqrwz5ejq6i7c8/S02cin3eq4aceikz5-acer6-ci78, 0, 0, 358, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnrz5jq6ci7e8/S02-a3ekq4cejry5cqry7, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-an3aeiqr4nqrz5-cikr6i7e/S02cin3-inqy4ceijy5akn6c7c8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceinwz5cejky6-ak7/S02ci3aekn4aeijkq5-jky6akn8, 0, 0, 296, obobo!
3, B2-an3aeiq4-akqty5eky6ci7c8/S02cin3eknqr4-ijrtw5ejr6cn8, 0, 0, 166, obobo!
3, B2-a3aeiq4cnqz5aek6cik/S02ci3ekq4eijqryz5-ajk6en7c8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cijn5cy6ei8/S02cik3aejq4aeiz5jry6ak7e8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cejnqrz5ejk6cik8/S02cei3aejq4-irtw5aeikr6ck7e8, 0, 0, 180, obobo!
3, B2cik3-knry4einqr5cek6ci7c/S02cik3ek4eiqwy5aeiry6ace7, 0, 0, 298, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aenqr5-eiqr6-ae7/S02cik3acer4einrwy5inqy6ack8, 0, 0, 290, obobo!
3, B2-an3-jkny4ijnqr5aeny6cik7c/S02ci3ceqr4eiknwy5airy6cn, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3-ckny4eijnq5ay6i/S02-ae3enr4aceijwy5aeky6-ci78, 0, 0, 242, obobo!
3, B2cik3aceiq4eijnq5cejn6-ak/S02cin3acenr4-iqty5ackr6c7e8, 0, 0, 434, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ceinr5cejkq6-ae7/S02-ae3-aiky4ejqr5j6-in8, 0, 0, 210, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4eijnqr5jy6ik8/S02ci3ekn4aeijnry5kn6n7e8, 0, 0, 202, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnr5acky6cei7/S02cik3ejkqr4ceijkz5aeijn6ek78, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-ae3aeiq4-ajkty5eknq6cik7e8/S02cik3-aijy4cenqy5aiqr6ace8, 0, 0, 384, obobo!
3, B2cik3aeiq4-ajkty5cnqy6ikn8/S02-ak3acekn4-aknrt5-ny6ace7c8, 0, 0, 210, obobo!
3, B2-ae3-jkny4einrz5akqy6in7c/S02cei3ekr4aejkqrw5-cjy6aek7e8, 0, 0, 1579, obobo!
3, B2-an3aeiq4cejnr5en6i7c/S02-ae3cekq4acejnw5aeiy, 0, 0, 200, obobo!
3, B2-an3-jkny4cinr5kqy6i7/S02cin3aer4-acjqt5ny6a7c8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cijn5eny6ci7e/S02-an3ejkq4acejkrw5iry6ak7e, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inqrwz5jqy6ci7c8/S02cik3ejr4-akrtw5aijnr6ack7c, 0, 0, 180, obobo!
3, B2cik3aeiq4cein5ajy6ci8/S02-an3ejr4ceijnqr5-ijky6ack7e8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aeijnrz5ckq6-ak7e/S02cin3ekr4cenyz5-en6cek78, 0, 0, 188, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cinqr5ekq6cik8/S02-ak3eknq4einry5-kr6-ci78, 0, 0, 196, obobo!
3, B2cik3aeiq4cen5aenqy6i78/S02cin3aej4aeikrz5-ak6ack7, 0, 0, 196, obobo!
3, B2cik3aeiq4aenrwz5ejkq6ik7e8/S02cei3cenr4ceiqw5cikry6ce, 0, 0, 436, obobo!
3, B2cik3aeiq4cijnqrz5nqy6ei7e/S02cik3ejnqr4ceiknw5-acen6cn7c8, 0, 0, 252, obobo!
3, B2cik3-ckny4ceinr5cejq6cei78/S02ci3aek4-aqrtz5acjny6ace78, 0, 0, 390, obobo!
3, B2cik3aeiq4-akty5jknq6cik7c8/S02cin3enqr4-ajknt5-ceir6acn7e, 0, 0, 1290, obobo!
3, B2cik3aceiq4eijnrz5acn6i78/S02-ae3cek4aery5-ainr6ak8, 0, 0, 312, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cejnq5aejny6cei78/S02ci3cejkq4-ackqt5acejr6akn7e8, 0, 0, 218, obobo!
3, B2cik3aceiq4eijnqr5aekqy6ei78/S02cin3aceqr4aceknry5-eijy6ae7, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-ae3aeijq4inqw5ak6ci7e/S02cin3cejkq4ceknrz5eijky6-in7e8, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3aeijq4cijnz5jk6ein78/S02ci3cek4aeijnw5aknry6acn7e8, 0, 0, 276, obobo!
3, B2-a3-ckny4inqr5cejqy6-ae/S02cei3ejkq4aceirwy5iqry6kn, 0, 0, 174, obobo!
3, B2cik3aeiqr4eijnqz5cejk6-ae8/S02-ae3aej4eijknw5ackqy6ace7, 0, 0, 317, obobo!
3, B2-an3aeiqr4einq5-ainr6ikn8/S02-ae3e4ceijknr5-aenq6-i78, 0, 0, 220, obobo!
3, B2cik3aeiq4cinwz5cknq6i8/S02ci3cejkq4cenqry5ajry6ac8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ijnr5qy6ik7c/S02-a3er4-ciqtz5-inqy6ak7c8, 0, 0, 284, obobo!
3, B2cik3aeiq4eijnr5jn6i/S02cei3aen4-tz5cjnry6c7c, 0, 0, 178, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ijnqz5k6ci7c/S02cin3cer4eryz5acekr6ak7c, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ijnrw5-aeir6ik7e8/S02cei3aek4aceknwz5ajy6-ei, 0, 0, 344, obobo!
3, B2cik3-ckny4cnqz5n6ikn/S02cik3cekq4eknqr5ekn6-ik7, 0, 0, 158, obobo!
3, B2cik3aeiq4inq5cjk6ei/S02cei3cejn4aeijnw5ijy6ce78, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einw5k6cik7c8/S02cin3aenqr4aceikwz5-enq6ac7c8, 0, 0, 183, obobo!
3, B2-an3aeiq4inqz5acey6ik8/S02ci3ejnq4-jntwy5ikqry6c, 0, 0, 266, obobo!
3, B2-an3aeiq4eijnr5cjkny6-a7e8/S02-ae3aenr4aen5ijry6kn78, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einqz5aceq6in8/S02ci3aejk4aeijny5aknqy6en78, 0, 0, 425, obobo!
3, B2cik3-ckny4cinqrz5jkq6ein7e8/S02-ae3ejkq4acenqz5ackq6a8, 0, 0, 154, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cnz5ceny6ikn7/S02-ae3aej4cejnqrz5aenqy6c7e, 0, 0, 156, obobo!
3, B2-a3aeiq4cinqr5kn6-a7/S02ci3cejq4-jntwy5aijny6-ci7, 0, 0, 272, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ceijnr5aen6cei78/S02cin3-iny4ejkz5jnry6ck78, 0, 0, 688, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijn5cjq6ein7e8/S02cei3acek4cekny5-aceq6ac7c8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnrwz5ce6cei7c8/S02-a3ejk4ceijn5-eknr7c, 0, 0, 230, obobo!
3, B2-ae3aeijq4cijnqrw5jqy6ikn7c8/S02cin3-aiqy4ceinryz5aijqr6ae7c, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ejnq5kn6ik7e8/S02-ae3cej4cejnq5jknqy6ak, 0, 0, 184, obobo!
3, B2cik3-knry4cijnqr5-air6ikn8/S02cin3ej4aeknqw5aceij6cek, 0, 0, 286, obobo!
3, B2cik3aeiq4enwz5ejn6-ac7e8/S02ci3ejknq4ein5-cq6-in7e8, 0, 0, 254, obobo!
3, B2cik3aceiq4cenrz5-einr6-ae7/S02cei3aeqr4eijw5cny6ace, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aceiq4cinqrwz5q6ik7c/S02cei3cejkq4ceqrw5-aeir6-ei8, 0, 0, 1128, obobo!
3, B2-an3aeiqr4enqrz5kny6-ac7e8/S02cin3ceqr4ceijwy5cikqy6a8, 0, 0, 950, obobo!
3, B2cik3aeiq4einw5cjnq6-a8/S02ci3-aiqy4-cijrt5cky6ce78, 0, 0, 606, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cejnqrz5acq6ci7c/S02cik3ekq4einrwy5ceiky6a7e8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-an3aeiq4jnqrz5kq6-a7/S02cin3cer4ceikqrz5eijn6ekn7e, 0, 0, 242, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aceijnr5cny6ei7e/S02-ak3ekq4eijqryz5aekr6ce8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3-jkny4enq5ckn6ik7e8/S02cei3cekr4aenr5ceir6-i7c8, 0, 0, 1910, obobo!
3, B2cik3aeiq4-akty5a6ci7c/S02cin3aeq4-cnrt5aik6e, 0, 0, 380, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4-aktwy5aejqy6-ae7c/S02cin3-inqy4aejkw5cjny6n7, 0, 0, 476, obobo!
3, B2-an3-jkny4eijnqrz5y6ikn78/S02-an3ejqr4enqrwz5acejq6aek78, 0, 0, 188, obobo!
3, B2-ae3aeijq4cjnw5eny6-an78/S02ci3acej4ceijn5nqy6ck, 0, 0, 320, obobo!
3, B2cik3-kny4ijnw5ejky6cik7e/S02-an3ejk4-qty5iq6ce8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aeiq4enqr5acnq6cik/S02ci3cenq4ceijqwy5knry6e7e, 0, 0, 178, obobo!
3, B2cik3aceiq4ceinqz5aeqy6cei7c8/S02ci3-inqy4aeny5e6ek7, 0, 0, 171, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnq5cejky6ci7e8/S02cik3ejknq4-kqtyz5cij6-ci7c8, 0, 0, 1190, obobo!
3, B2cik3aeiqr4anr5cjqy6ci8/S02cei3aen4cejkr5ejy6cek7e, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijnq5cjn6eik/S02cei3ejkqr4ekrwz5nqy6-ei7c8, 0, 0, 314, obobo!
3, B2-an3aeiq4enqw5ejy6ikn7c8/S02cin3ejn4-krty5aijq6e7e, 0, 0, 678, obobo!
3, B2-a3aeiqr4cinqr5ceqy6i7c8/S02-an3cejq4aceir5jkr6-ai7e8, 0, 0, 178, obobo!
3, B2cik3-kny4inqz5cjn6cei8/S02cei3cek4acekqrw5ekry6ace7c8, 0, 0, 123, obobo!
3, B2cik3aeiq4-iktyz5cnqy6-an78/S02ci3ejk4ceikr5-cen6acn7c, 0, 0, 514, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cijnqz5cekqy6cei7e/S02ci3ejq4eikqyz5cjqy6ak7c8, 0, 0, 301, obobo!
3, B2-an3aceiq4einrw5ek6ik7e/S02ci3acer4ceiqrwy5-acer6en7e, 0, 0, 226, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinqz5cy6ci7/S02cik3cejqr4aeikwyz5cjn6ac7, 0, 0, 149, obobo!
3, B2cik3aeiqr4enrwz5y6cik7e/S02cei3ejq4ceijkqw5ejr6ack7e8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-a3-jkny4einq5jnq6ik7e/S02cik3enqr4cerw5aiknr6aek7c8, 0, 0, 178, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ijnq5ejk6ik8/S02cin3enqr4-aqtz5-ackr6-ai8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4einqr5a6-an7/S02cin3cekr4eijknrz5eiqy6ek, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ceinrz5eqy6cei7c8/S02cik3acekq4-jtw5ejk6-in7c8, 0, 0, 194, obobo!
3, B2-a3aeiq4cnqz5aceqy6eik7c8/S02ci3aek4ejknqy5cikry6ck8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3aceiq4cinqrz5-ainr6-ac7/S02ci3cekqr4-aqtyz5cjqry6ce7e8, 0, 0, 151, obobo!
3, B2-an3aceiq4cejnqr5kny6-ak7e/S02ci3ejqr4ery5-enqy6cen78, 0, 0, 321, obobo!
3, B2cik3aceiq4nrw5ajky6ein7e8/S02cei3ekq4ceijn5cikqr6ck, 0, 0, 418, obobo!
3, B2cik3aeiq4aceinr5ak6in7e/S02cin3aekq4-kqrty5qr6ck7e, 0, 0, 205, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnqrz5ejn6cik7c8/S02-an3cejkr4acej5ei6ek7e, 0, 0, 232, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4-krtyz5n6ci7e8/S02ci3acekq4einy5aijq6-ei7e, 0, 0, 264, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inrz5cjkqy6-an8/S02cin3aekqr4-arty5-nry6ckn7e8, 0, 0, 161, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceijnrw5cejkn6ei7e/S02-ak3cejk4eiq5ijry7c8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cnrz5cejy6-an78/S02cei3eknqr4cejkwy5aceny6en7e8, 0, 0, 220, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ejnq5aejkq6ikn7c/S02ci3ejkr4-cjkrt5-n6ce, 0, 0, 490, obobo!
3, B2cik3aeiqr4eijnqr5jnq6cin8/S02cin3eknr4eknqwz5-ckr6ace8, 0, 0, 172, obobo!
3, B2cik3aeiq4aeinqr5ceny6cik8/S02cin3-aiky4eiknryz5ajnq6ak7e8, 0, 0, 488, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cnqrz5eq6cin7c8/S02cei3cejnq4cekrz5ik6aen78, 0, 0, 416, obobo!
3, B2cik3-jkny4ijnw5cjqy6cei7/S02cik3ejq4eijqrw5-cknq6ack8, 0, 0, 156, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ceinrw5jkn6-an7e/S02cin3eknqr4-krtz5-ejny6ce8, 0, 0, 187, obobo!
3, B2cik3aceiq4cenr5ck6cik7e8/S02-ak3cekqr4cey5iry6ce7c8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aceinq5ackq6cik7e/S02cei3ejk4aeijnwz5cnry6ae7e8, 0, 0, 156, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ijnrwz5cek6-an7/S02cin3ej4aeknqrz5-ae6ek7, 0, 0, 274, obobo!
3, B2-an3-jkny4aceinq5aeky6ik7e8/S02cin3cej4acejqy5aeijq6n, 0, 0, 200, obobo!
3, B2cik3aceiq4cinrz5enqy6ci7e8/S02ci3cejkq4aenw5ejkq6e7e, 0, 0, 150, obobo!
3, B2cik3aeiq4cnqrz5enq6in/S02-a3cer4eijry5-ajnq7e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqrw5eknq6cik7e8/S02cin3-aciy4ceijqrw5ceiry6ae8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-ae3aceiq4jnq5cekn6ci78/S02cei3cekq4cekrwy5-cjk6ac, 0, 0, 204, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cnqrz5knqy6ci7e8/S02cin3ekr4eijnwz5aeinr8, 0, 0, 328, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aijnq5-inry6-ae78/S02ci3ekqr4ceijnwy5jknqy6c7e8, 0, 0, 175, obobo!
3, B2cik3-jkny4eijnrw5cejq6cei7e/S02ci3cejr4ceikz5-ciy6aek7, 0, 0, 228, obobo!
3, B2-ae3aceiq4einw5ky6ik7c/S02-ak3ekr4cejnw5aejkn6ck8, 0, 0, 289, obobo!
3, B2-ae3aeiq4-krtwy5jkny6-ae7e/S02ci3cej4eiknw5-cejn6c8, 0, 0, 300, obobo!
3, B2cik3-jkny4aeinqw5cjnqy6ci7/S02-ak3aek4acejkny5acenr6acn7c8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-an3aeiqr4nqrw5acjy6cik7e/S02ci3e4acekqwy5ijnqy6-ei7e8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-an3aeiq4ijnqrw5ck6-an7/S02cin3ejkr4cejknwz5any6ce, 0, 0, 133, obobo!
3, B2-ae3aeijq4einr5ejq6ei7e8/S02cin3e4aceijk5ijkry6ac78, 0, 0, 180, obobo!
3, B2cik3-jkny4cnqrz5jy6in/S02-ae3ceqr4aceijrw5ejnq6e7c8, 0, 0, 690, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cinq5cekny6-ae8/S02ci3aen4-tz5acen6cen78, 0, 0, 295, obobo!
3, B2cik3aceiq4inq5aeq6eik8/S02ci3-airy4eiknwz5cjqy6a7c8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-a3aceiq4inqz5q6cin7c8/S02ci3ejn4aceqr5aiy6acn78, 0, 0, 200, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ceijnqr5acjn6cik7e/S02cin3aejq4aceiqr5cikr6en7e8, 0, 0, 294, obobo!
3, B2-a3aeiq4cijnqr5ace6ikn7c/S02ci3acer4aeiknyz5ceijn6c8, 0, 0, 458, obobo!
3, B2-ae3aceiq4-aekty6cik8/S02cik3cejq4-jkntw5aeijk8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3-jkny4cjnrw5eknq6cik7c8/S02cei3ejkr4-inqtw5ijnqy7c, 0, 0, 232, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4n5aej6ci7c8/S02-ae3ejk4-acqrt5aeir6-in78, 0, 0, 268, obobo!
3, B2-an3aeiq4nrw5ejn6ei7c8/S02cin3ejnr4aceiqrw5acijr6-ai7c, 0, 0, 212, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnqwz5jnqy6cik78/S02cin3ekr4cejnq5ajknq6ekn8, 0, 0, 384, obobo!
3, B2-ae3aceiq4jnqwz5-air6-ak7e/S02ci3cejr4ceiy5-iny6ae78, 0, 0, 430, obobo!
3, B2-an3aeiq4cijnrz5ejnqy6-an/S02ci3-ikqy4ceinw5aeikr6akn8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inqr5aejnq6cik7c8/S02cei3cejk4-inrt5aceky6-ai7, 0, 0, 164, obobo!
3, B2cik3-jkny4einqrw5jn6cin7e/S02ci3cejnq4aeiknr5-aey6a7e8, 0, 0, 388, obobo!
3, B2cik3aeiq4acenqr5ceq6cei78/S02cei3ae4-krtwy5eijr6ak7c8, 0, 0, 754, obobo!
3, B2cik3aeiq4cijn5-ceir6cik78/S02cik3cejkq4aeiknqw5-qry6-ei7c8, 0, 0, 220, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cijnrwz5acekq6-ae7c8/S02ci3cej4acenr5-acq6-in7e, 0, 0, 225, obobo!
3, B2-an3aceiq4ceijnr5ny6-ae7e8/S02-ae3en4ceijnwy5aij6-i8, 0, 0, 258, obobo!
3, B2cik3aeijq4inqr5ceknq6i7c/S02cik3-aiqy4ceiky5aeir6a8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inqrw5ceny6ik7/S02-ak3er4enryz5aey6a8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cinrw5jkn6ik7e/S02ci3acej4ekr5aejnq7e8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ijnrw5ej6-an7/S02ci3-iqy4eir5-ain6ack7e8, 0, 0, 790, obobo!
3, B2cik3aceiq4ejnrwz5e6ein78/S02ci3ejknr4aeiny5aeknr6akn7e, 0, 0, 222, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inqr5acjy6ik7/S02cin3enq4cein5-cjry6c7e, 0, 0, 176, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einqrw5cejnq6ik8/S02-ak3aekq4eijryz5-cekq6-ei, 0, 0, 558, obobo!
3, B2cik3aeiq4-aikty5ck6-an7e8/S02-ae3e4ceknyz5-aci6cn7c8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cenqrw5ky6i7e8/S02cei3cer4enrw5eij6n7e, 0, 0, 166, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inqr5cjkny6ci7e8/S02-ae3cekr4aceqz5cjr7e8, 0, 0, 184, obobo!
3, B2-a3aeiqr4cjnqrz5ekn6ikn7c8/S02cin3cejnq4aenr5-ekqy6ak8, 0, 0, 224, obobo!
3, B2cik3aeiq4cejnr5jy6eik78/S02-ak3e4eiknqy5-ery6ce8, 0, 0, 167, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cen5jn6i/S02cik3ejnr4acerwyz5ainq6c, 0, 0, 168, obobo!
3, B2cik3aeiq4cnqrz5cekqy6ci7e/S02-ak3aejk4aceknq5enr6aek78, 0, 0, 278, obobo!
3, B2cik3-jkny4inqz5cy6cin7e/S02-a3ejqr4eijkqwy5ai6ack7e, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cein5cejkq6-an/S02cin3aejnr4aejqryz5ceijy6a7, 0, 0, 238, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ejnr5cjkq6in7c/S02cin3aej4-atw5-ky6kn7e8, 0, 0, 218, obobo!
3, B2cik3aeijq4ijnrz5kny6cik7c8/S02ci3ejknq4einwz5acenr6-ai7, 0, 0, 179, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnqrw5ajy6cin7c/S02ci3ejk4aeiknqy5cejr6ckn7, 0, 0, 312, obobo!
3, B2cik3aceiq4jnw5ceky6i7c8/S02-ak3-iky4acekz5aenq6-ai7c, 0, 0, 268, obobo!
3, B2cik3aeiq4cnrw5ajny6i78/S02ci3ceknr4ceny5cj6acn78, 0, 0, 188, obobo!
3, B2cik3aeiq4einqrz5kqy6ci7e8/S02cin3-iy4-anqt5eijqr6ckn7e8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2cik3aceiq4inqw5ny6ein8/S02cik3ejk4aenwz5jqy6aek7c8, 0, 0, 123, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceijnz5ky6ci8/S02cei3ejnq4aceqw5-aknq, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inrwz5ejnq6ik7e8/S02cei3eq4aeikqwy5ijkn6k7e, 0, 0, 274, obobo!
3, B2-ae3aeiq4enqrz5akq6cei7/S02ci3ae4eknrz5aceiq6ck8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4acinqw5jkn6ci7c8/S02ci3aen4aceiqy5acinr6k, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aceiq4einr5acjq6cik7c8/S02cei3acek4eqrwy5-ceky6a78, 0, 0, 171, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnr5j6cei7e8/S02-a3aeqr4aceikq5acir6a, 0, 0, 218, obobo!
3, B2-ae3-jkny4einr5acjn6cik7c/S02ci3aekr4ew5-eijk6k8, 0, 0, 262, obobo!
3, B2-an3-jkny4ijnqrz5ekn6-a7e8/S02-ae3cekr4aejqyz5cikny6acn7e8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-an3-jkny4cinqr5n6ein7/S02-a3ejk4-ajktw5aijqr6aek7e, 0, 0, 284, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cein5jky6cin7e8/S02ci3acekq4aenz5jkny6akn7e8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3aeiq4cijnqrw5ce6ei8/S02cei3en4-ktz5aiknr6ckn, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aceinq5q6-an8/S02cei3e4acejnyz5aeiy8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2cik3aeiqr4eijn5ejkn6cei78/S02-a3e4ewy5kqr6c7e8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cik3aeiqr4eijnqr5acnq6-ak/S02-ak3enq4aejwz5aeijy6ace7e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ejnqz5cn6in7e8/S02cei3ekn4cejz5an6an7e8, 0, 0, 336, obobo!
3, B2-an3-ckny4cejnz5eqy6-ac7e8/S02ci3ejn4cejkr5-ackn6c7, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3aceiq4acenqz5aekny6ci7c/S02cei3ej4eijrwy5-ai6-i7c, 0, 0, 837, obobo!
3, B2cik3aeijq4cjnrz5ae6cin7c8/S02cin3ae4acejkqz5aei6ae, 0, 0, 158, obobo!
3, B2cik3aeiq4cnrwz5cky6-ac8/S02cei3aejnq4aceijky5-acir6ce7e8, 0, 0, 1344, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cnqw5jknqy6cei8/S02cei3aer4acekwz5-cjq6-ai7c8, 0, 0, 406, obobo!
3, B2-an3aeiq4acenqr5ajky6-a7/S02cin3er4aeijkq5nqry6ae7e8, 0, 0, 182, obobo!
3, B2cik3aeiq4nrw5cjkny6-ae7e8/S02ci3ejnq4eijn5ckr6cen7e8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-a3aeiq4cjnrw5kny6ikn/S02ci3ejk4eik5ei6ck7e8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinr5cjnq6in7c8/S02-ae3acejr4eiwz5air6c7, 0, 0, 241, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceijnz5eq6ei7e/S02ci3cekr4-twy5cik6k7, 0, 0, 302, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ceijn5jkny6in78/S02cin3acejk4-cjqtw5-cein6ace, 0, 0, 178, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cinrz5c6cei8/S02cik3-inqy4eirwz5einqy7, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqz5jnq6-ae7e8/S02ci3ekqr4-cknqt5-er6-ei8, 0, 0, 163, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ijnrz5ejkny6ik7c/S02ci3aejk4ceijqwz5eijkr6acn7e8, 0, 0, 163, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnqr5ae6ei7e8/S02cei3ejnqr4-acntz5acknq6kn, 0, 0, 366, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aeinrz5jq6-a8/S02ci3eknqr4enyz5-ejqr7c, 0, 0, 296, obobo!
3, B2-an3aeiq4inqw5aq6-ae7c/S02ci3cekr4-cnqty5aeikr6ek7e8, 0, 0, 588, obobo!
3, B2cik3aeijq4cijnrw5j6eik7e/S02ci3cen4ceiknry5knr6c7e8, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-an3aeijq4jnr5ejn6cik7e8/S02cik3enr4eiy5-aek6ack78, 0, 0, 166, obobo!
3, B2-ae3-ckny4inr5ejnq6cik7e/S02cin3aceq4ceiny5aekqr6ekn8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ein5acq6ei7e8/S02cei3eknr4ejnqz5aijkn6akn78, 0, 0, 484, obobo!
3, B2cik3aeiq4cnqrz5jknqy6cin/S02cei3aejn4enqry5-cjqr6ac7c8, 0, 0, 854, obobo!
3, B2-an3aeiqr4inqz6ikn7/S02ci3ejr4-iqtwy5-cknq6c7c8, 0, 0, 246, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnr5ejn6-a7c8/S02cik3ce4acej5-eny6e8, 0, 0, 364, obobo!
3, B2-ae3aeiq4enqrw5ajy6cin7e/S02cin3ejqr4aejnqr5-kny6ace7e, 0, 0, 302, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cnw5cenq6ei8/S02cik3aek4aeknyz5cekn6ck7e, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3aceiq4einqrz5aej6ikn/S02cei3ekn4aejkqz5acery6ak, 0, 0, 141, obobo!
3, B2-ae3-ckny4cijnq5cej6-ae7e/S02-an3ejk4ceqrwz5cikr7c8, 0, 0, 260, obobo!
3, B2cik3aeiq4acinqz5ckn6eik8/S02cei3ae4eikyz5cjq6ak8, 0, 0, 200, obobo!
3, B2cik3aeiq4ajn5ck6-ac7/S02cei3ej4ceijnrz5ajkny6aek7e8, 0, 0, 814, obobo!
3, B2cik3aeiq4eijnw5ejnq6i7e/S02cin3-ainy4aeqz5-ay6ace7e8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-a3-jkny4inr5ajkn6i78/S02-ae3ekq4aceqy5acjny6ak7e, 0, 0, 182, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ejnq5ej6cin7c8/S02-ae3ejq4-cijqt5-aiqr6cen7e8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3aeiqr4-aktwy5acejn6ik7/S02ci3eqr4aeiqryz5cejk6c8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2cik3-jkny4cnqr5cejnq6-a7c/S02-ak3cejkr4acejkqr5eiqry6ce7, 0, 0, 191, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ceinqrz5-iry6in7c8/S02cei3aeq4ekqry5ik7e, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einrz5ej6-ak/S02-an3aer4-akntz5-cejn6aek78, 0, 0, 656, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnz5knq6-an/S02ci3aekqr4ceijkyz5-an6c7c, 0, 0, 234, obobo!
3, B2cik3-ckny4en5jknqy6i8/S02cin3eknqr4ceiknq5aejnq7e, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cjnrz5knqy6ci7c/S02cin3cejnr4ceikw5eikn6ce8, 0, 0, 928, obobo!
3, B2cik3-jkny4cjnqrw5y6ci78/S02cei3ejkq4-anrtz5cknr6ckn7c8, 0, 0, 860, obobo!
3, B2cik3aceiq4cijnr5cjkqy6i7c/S02-ak3-ciny4acejrw5cej6ae7c8, 0, 0, 284, obobo!
3, B2-a3aeiqr4ejnqr5aceky6ci7/S02ci3ejknq4acew5ceq6ce7e8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-a3aeiq4ceinqr5ajky6cik7c/S02cin3eq4eikqz5-ej6ck8, 0, 0, 206, obobo!
3, B2-an3-ckny4ejnrw5ejy6-ae78/S02ci3-ainy4enr5ijn6ckn7e8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3aeijq4einqwz5aeq6ik7c8/S02cin3-ijny4eijnrw5cnqry6ek7c, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3aceiq4cnqrz5aejnq6eik7/S02cei3aceq4aejkrwy5ijr6c, 0, 0, 262, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cnqr5ac6cik8/S02ci3aeqr4cejn5ej6c7c8, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inrw5akn6cei7/S02-ae3aej4-acjnt5-qr6cn78, 0, 0, 302, obobo!
3, B2cik3aceiq4cinz5aejkn6i7c8/S02cin3cejkn4eirz5iky6e, 0, 0, 194, obobo!
3, B2-ae3-knry4eijnz5e6i/S02cik3ejr4eqy5cijk6c7c8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnw5aqy6i7c/S02cei3ceknr4-aikty5-ekqr6cek7e, 0, 0, 213, obobo!
3, B2-ae3aeiq4eijnw5aky6i/S02cei3ce4eijy5ajqy6c7e8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3-ckny4cjnrwz5ej6cin/S02ci3ejkr4cenqr5-ek6cn8, 0, 0, 200, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cjnqrw5cejk6-a7c/S02ci3eqr4-knqtw5cejr6-ei7e, 0, 0, 913, obobo!
3, B2-ae3aeiq4eijnz5aejky6-ak7e/S02cei3ejnr4cejkrwz5cijny6cek78, 0, 0, 1310, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cnqr5eky6ein/S02cin3eqr4aeijry5-ack6e8, 0, 0, 174, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnrw5ejk6ci/S02ci3ae4ce5ey6c8, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cik3-jkny4ijnr5eqy6ik/S02ci3acek4aeiwyz5cenqr6ace8, 0, 0, 320, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ijnqrw5e6-an7c8/S02-ae3aejk4acenrz5knqy6-in, 0, 0, 258, obobo!
3, B2-an3aeiq4ijnqr5aey6cei7/S02cin3aeq4acekr5-aejn6ae7e8, 0, 0, 272, obobo!
3, B2-a3aceiq4einrz5ejy6-an7c8/S02ci3acejk4eikyz5-cjry6ekn7c, 0, 0, 176, obobo!
3, B2-an3aceiq4cenqz5jny6cin/S02ci3ejknr4eijkny5eijr6-in, 0, 0, 182, obobo!
3, B2cik3-jkny4inqrz5ey6ik7e8/S02cei3ejqr4-aikt5-aqy6ce8, 0, 0, 147, obobo!
3, B2-ae3aeiq4jnr5eq6ci7/S02cei3ekq4cerwz5-ceqr6e7e8, 0, 0, 360, obobo!
3, B2cik3aceiq4inqrw5ey6ci7c/S02cei3en4eiknwz5aeknq6c8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3aceiq4cinqw5cej6ik7/S02-ak3aej4-nrtz5kn6ak8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-an3-ckny4ijnq5jnqy6ik7e8/S02cin3cenqr4-aqtyz5ainy6ce78, 0, 0, 196, obobo!
3, B2-ae3-ckny4inqrw5cejnq6cin7e8/S02-ae3cekqr4ejknqw5-aiq6ck8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3aeijq4cijnqrz5jnq6-a7e8/S02ci3aejk4-artz5cqy6n8, 0, 0, 206, obobo!
3, B2-a3-jkny4cejnqr5ejqy6ik78/S02ci3cenr4cejkqrz5cijr6akn7c, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-ae3aeijq4ainq5cejk6-an7c8/S02ci3cejn4aeqw5-jqry6ce7e, 0, 0, 147, obobo!
3, B2cik3aceiq4cijnrz5ajk6i7e8/S02ci3acekq4ejkqrz5aijkr6ce, 0, 0, 274, obobo!
3, B2-an3-jkny4ceijnq5cjq6cin/S02ci3ceknq4-cjnrt5ciky6kn8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ceijnqr5e6-a7c8/S02cei3aenr4ewy5knqry6ckn78, 0, 0, 293, obobo!
3, B2-ae3-kny4inr5jky6i7c/S02-ae3-ainy4eikqrwz5cjknr6-ai7e8, 0, 0, 708, obobo!
3, B2cik3aceiq4cijnqr5cek6-ac/S02cei3cejn4cejqrwy5-ceky6e8, 0, 0, 133, obobo!
3, B2-ae3-ckny4ceinwz5cejk6-an8/S02ci3ceqr4aeiqrwy5cky6akn7c8, 0, 0, 432, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinqrw5aeq6-ak/S02ci3acekq4aeiwy5cey6e7, 0, 0, 312, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijnw5-aikr6eik7e8/S02cik3ekqr4-ity5cjk6e7c8, 0, 0, 196, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cinr5ae6ci/S02cin3cekqr4-jnrt5cjy6ek7, 0, 0, 240, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceinr5jy6ci8/S02-an3cejkq4cejrz5-aejy7c, 0, 0, 252, obobo!
3, B2-ae3aeiq4acijnqr5cj6-ak7/S02cin3ekr4aekr5-ijry6-i7, 0, 0, 285, obobo!
3, B2-an3-jkny4inq5nqy6cei7e/S02cin3cek4aeijz5ejkr6e7e, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3aeiq4cinqr5cjnqy6ikn/S02-an3ejk4aceijqw5aiqy6ce7e8, 0, 0, 467, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceinw5jky6-a7e/S02ci3cejnq4ceijnyz5cinq6ce7c, 0, 0, 582, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceinrz5-aiqr6ei7e8/S02-ak3eknq4cejnqr5cikqr6akn7c8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cenr5cny6in7e/S02cei3aek4aerz5akqy6-ik7, 0, 0, 954, obobo!
3, B2-an3aeiq4cenrz5ckqy6i8/S02cin3-airy4ejkqrwy5ajkq6cen7c8, 0, 0, 264, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cejnrz5ackqy6ei/S02ci3ejq4ceqwz5-anr6cek7, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-ae3aceiq4einqw5aejy6eik7e8/S02-an3aekqr4aeij5ijry6cn78, 0, 0, 172, obobo!
3, B2cik3aceiq4cijnrz5ackqy6ik7e/S02cei3aer4ceijnqw5enqry6ack7, 0, 0, 1100, obobo!
3, B2cik3-ckny4ejn5acejn6cik8/S02ci3acejk4eikyz5eiky, 0, 0, 190, obobo!
3, B2cik3aeiq4aenq5-ir6ikn78/S02cei3aer4einqrz5-eikr6-ik7c8, 0, 0, 178, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ajnqrwz5a6cik8/S02cei3aejkr4acek5aeq6e7e, 0, 0, 156, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einrw5jk6ci7c/S02cei3-inqy4aceijkn5-acy6ek7e8, 0, 0, 1013, obobo!
3, B2cik3aeiq4aceinrz5-acir6ik7c/S02ci3ejknq4ejw5-ciy6ck8, 0, 0, 230, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cnqrz5ekq6cik7c/S02cei3cejkr4cekqwyz5cikqy6k8, 0, 0, 166, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cijnqrw5ekq6-ae7c/S02-ae3ekr4ceijkwy5-cry6cen8, 0, 0, 186, obobo!
3, B2-ae3aceiq4aein5jnq6ci/S02ci3ekr4-int5cijkn6e7e, 0, 0, 206, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inrw5ceq6ei8/S02cin3acek4eijkqrz5ejk6c7e, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ceijnr5aejn6cei7c/S02cin3ejr4eijkrwy5ei6ce78, 0, 0, 202, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ceinqr5-eiry6in7c/S02cin3aceq4einwyz5air6ack7e, 0, 0, 308, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4acin5ejny6-an/S02ci3ejkr4aejknrw5ajq6ck78, 0, 0, 163, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cinqrz5jk6-an7e8/S02cin3cejqr4acejkrw5ckr6cn7c, 0, 0, 193, obobo!
3, B2-a3-jkny4ceijnqz5-inqr6ik7e/S02cin3ejk4-atwyz5einr6ak7e, 0, 0, 180, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ijnqwz5cejn6cik/S02ci3ace4ekqrwy5-aj6a78, 0, 0, 232, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cenqrwz5ky6-ae7e8/S02-ae3ejr4ceikry5acen6-ik7c, 0, 0, 426, obobo!
3, B2cik3aeiq4-kty5ck6in7c8/S02-ak3ej4-irtw5-acny6akn8, 0, 0, 161, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4enr5aejkn6ci7e8/S02cei3ekn4eijwyz5cinqr6acn, 0, 0, 656, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inq5ckqy6-an8/S02cei3aejk4ceinqz5-ekr6aen8, 0, 0, 774, obobo!
3, B2cik3-jkny4cijnr5cjy6cik78/S02cin3enr4aceijnz5aeinq, 0, 0, 210, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinz5aejky6ikn/S02ci3-aiqy4eijnwz5jnqry6e7e8, 0, 0, 208, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ainqz5enq6cik7e8/S02-ak3-ijky4aeijz5cqy6aen7e, 0, 0, 174, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cnq5cjqy6ikn7c8/S02-ak3ejr4ceqwyz5-knqr6ck78, 0, 0, 1472, obobo!
3, B2-an3aeijq4n5knq6ikn7/S02ci3cek4aceinrw5acir6aek7e8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3aeijq4aijn5jkn6-ac7e/S02cin3ejkr4-rtw5ainy6en, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-a3aceiq4cinrz5-air6ei/S02cin3ekr4-knqty5-aikn6-ai7, 0, 0, 188, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ejnqrz5cjkq6in7c/S02ci3aejk4cejrwy5-knq6ek7e8, 0, 0, 188, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ceijnr5cjny6ci7e/S02cin3cejq4aewy5aenr6akn7e, 0, 0, 294, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cinqz5ajkq6i7c8/S02ci3cenr4acejkwy5cery6-ei8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aeijq4inz5jnq6cin8/S02cei3-ainy4ejknry5-ace6ckn8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cijnr5aky6ein7c/S02cin3-inqy4eiknqrw5aeny6ak, 0, 0, 250, obobo!
3, B2cik3-jkny4cnq5aky6ik/S02cin3ejknr4-ijtyz5-acnq6n, 0, 0, 160, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinqrw5cn6-ak7e8/S02ci3acer4acekqr5ejnqr6ek7e, 0, 0, 1090, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ein5ajnq6-ae7/S02cin3cejr4acejnqw5aky6n7e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aeijq4cinw5aey6cei7e8/S02ci3ek4ceqz5cinqy6ack7, 0, 0, 360, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ejnrz5ejny6i7c/S02ci3ceknr4aceny5cnry6a7e8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3aeiq4anr5acq6ei7c8/S02cei3ejn4acekqyz5ceny6en78, 0, 0, 1570, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ejnq5cej6cik8/S02cei3ae4aceijnq5ajk6k8, 0, 0, 198, obobo!
3, B2cik3aceiq4eijnqwz5cjky6-a7e/S02ci3ceqr4aejkqr5ijnqy6ckn7e8, 0, 0, 202, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceinqrw5ejky6ci8/S02ci3ejnqr4ejq5-cjnr6ak7e8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3aeiq4acijnqz5cejnq6cin7e/S02ci3ekn4ceiqy5-ijqy6-in7e8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2cik3-ckny4-ktwyz5ckq6cei/S02-ak3ae4cein5ijr6e, 0, 0, 184, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cejnqrw5cejnq6i7/S02ci3e4ceiknrz5kqry6c78, 0, 0, 210, obobo!
3, B2-ae3-kny4cinrz5ekqy6ik7e/S02ci3ejq4-qtwz5-ceqy6e7e, 0, 0, 160, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceinqr5-aikr6cin/S02-ae3ceqr4cekn5-aekn6ek7e8, 0, 0, 260, obobo!
3, B2-a3aeiq4nz5aekq6ei8/S02-ak3cejr4eiz5ciqry6ae, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3-jkny4einz5j6-ae7c/S02ci3aekq4-cntz5cjnry6ck7e, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-ae3-kny4ijnqr5cekny6-an78/S02cin3eknr4eijkqwy5ejn6ac, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aceiq4ijnz5cy6-a78/S02cik3ekn4ceiqryz5jqry6n8, 0, 0, 298, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cejnq5ack6cei8/S02ci3cejk4aeiknq5-cery6ack7e, 0, 0, 166, obobo!
3, B2-a3aceiq4nqr5ajqy6ci7c/S02cin3ek4-akrtz5aijky6-in7e8, 0, 0, 176, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ejnqr5cejky6eik7e8/S02cik3ceq4-aijtz5aikry6en7c8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-a3aeiq4einqrz5jnqy6-ae78/S02ci3cejq4-cjqt5-kn6ak8, 0, 0, 414, obobo!
3, B2-an3aeiq4cejnr5cjq6cei7c8/S02ci3cejnr4cejknwz5-knq6ace7c, 0, 0, 226, obobo!
3, B2cik3aeijq4cijnq5c6-ae/S02-ak3ejkr4eyz5-acir6ac7e8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-an3aeiq4eijnr5aekq6cik8/S02ci3ejr4enw5ik6ck7c8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aeijn5cejqy6cik/S02ci3acejk4acenz5akqr6akn7c8, 0, 0, 163, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cin5y6-ak78/S02cei3aeqr4ceijknz5aeij6a7e8, 0, 0, 329, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4eijnrwz5ce6ikn7/S02ci3cenqr4-ajnqt5-acei6ce8, 0, 0, 160, obobo!
3, B2cik3aceiq4-aekty5kn6ik7c8/S02cin3aejk4aekqy5acekn6acn7, 0, 0, 416, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inqw5c6-ae7e8/S02-an3aer4-iqtwy5ajy6k, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ein5ejn6-ae7/S02cei3enq4ejq5cinry7c8, 0, 0, 410, obobo!
3, B2cik3aeiq4inqr5cejny6cik7/S02-ak3-iry4cenry5acjn6k78, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-a3aeiq4eijnqrz5cey6in7e8/S02ci3acejq4eirwyz5ackqr6ekn7e, 0, 0, 161, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceinr5cjqy6-an7e8/S02-an3ejq4-ikrtz5aeikq6cek, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3aceiq4einq5ejkqy6cin7c8/S02cik3aeqr4eijqw5cknqr6acn7c8, 0, 0, 1152, obobo!
3, B2cik3aeijq4cein5j6ci7e/S02-an3er4eqr5einq6ck7c, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einqrz5jq6ik7e8/S02-ak3cekq4ekr5ejqy7e, 0, 0, 150, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cenqw5cjn6cei/S02cei3ae4aceiky5-eiy6ck, 0, 0, 173, obobo!
3, B2cik3aeijq4jnqrwz5ekny6ci7/S02cei3-ijqy4-iknqt5aknqy6ace7e8, 0, 0, 150, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aeijnw5aejnq6ik/S02ci3aeqr4eijqy5knr6a, 0, 0, 152, obobo!
3, B2cik3-jkny4cinqwz5ejkn6-a/S02-an3ek4ejrwyz5-aiqy6ak78, 0, 0, 284, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inqrw5cejn6ei7/S02ci3aenr4acejkry5-cknr6ek7, 0, 0, 495, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqrz5ejn6-ak7c8/S02-ak3ekr4aceiknr5einqr6c, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cik3aeijq4ein5j6i8/S02cin3aejqr4ceijkn5enqr6c8, 0, 0, 154, obobo!
3, B2cik3-jkny4cjnqr5eqy6eik7/S02ci3cejnq4-inty5ciqr6ak7c8, 0, 0, 186, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjnwz5aeny6cik/S02cei3acejk4aceqr5eqry6ac8, 0, 0, 174, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cjnrw5jknqy6cin7e/S02cei3ae4-jnqtz5ceiqy6-ci7e, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4eijn5cey6-ac8/S02cei3aekq4-anqtz5ikr6en7c8, 0, 0, 178, obobo!
3, B2cik3aeiqr4enrw5acn6in/S02cei3aejq4cer5cjnqy6e8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2-ae3-jkny4eijnr5q6i7e/S02-ae3ejnq4ceijnr5cq6ack7e, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ijnqz5j6cik/S02cei3ejk4aceijn5-ckq6ekn8, 0, 0, 170, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijnqrz5aj6cik/S02-ak3ej4-cikrt5aejny6c7c8, 0, 0, 180, obobo!
3, B2cik3aeiq4cinqrwz5ekq6cei/S02-ak3ejkn4cejknry5akqr6ack7e8, 0, 0, 492, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4eijnqrw5eny6i7e8/S02-ak3ejr4acenw5aciq6ac7c8, 0, 0, 332, obobo!
3, B2-ae3aeijq4einq5jy6-ae8/S02cei3eq4cejkq5acinq6ack7e, 0, 0, 214, obobo!
3, B2-a3aeiqr4ceijnr5aek6ci7e/S02ci3cer4-akqtw5aikqy6cen7e, 0, 0, 256, obobo!
3, B2cik3-jkny4eijnqrw5cky6eik7c8/S02-ak3cenq4-ciknt5-jkry6c8, 0, 0, 164, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceinqwz5jknqy6-ae7c/S02ci3ceqr4einqr5aknqr6-ik7c8, 0, 0, 192, obobo!
3, B2-an3aeiq4jnz5jky6i7c8/S02cik3ejnr4cekqrwy5-cejq6ack7c8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3aceiq4acenqw5ajnq6cik7c/S02cin3cek4ejkqwyz5kn6akn78, 0, 0, 194, obobo!
3, B2cik3aeiq4eijnq5cjknq6i7e/S02cei3enq4aeijy5aikqy6ck7e8, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cik3aceiq4inrwz5e6ik7c/S02ci3aekq4ejkn5-ekq6k7e8, 0, 0, 133, obobo!
3, B2-an3aeiqr4acinrz5ejn6-an7/S02ci3ejkr4-jknt6e7e8, 0, 0, 162, obobo!
3, B2cik3-cjky4-aekty5cny6cin7c8/S02cei3ek4-ijnty5ceiqy6e7e, 0, 0, 268, obobo!
3, B2cik3aeiq4cejnqw5ceqy6cei7c8/S02ci3cejkq4cekrwz5-jqy6ak8, 0, 0, 808, obobo!
3, B2cik3-kny4-aekty5ejkny6-ak8/S02cin3ejk4-acjtz5-aery6-ik7e8, 0, 0, 1131, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinr5jy6-ak8/S02ci3ejn4aeijky5-cjnq6c7e8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-an3aeiq4ejn5cenq6i7e/S02ci3eknqr4acekz5-ajn6-i, 0, 0, 236, obobo!
3, B2cik3aeiq4aceinqz5jy6cik7c/S02-ak3eq4enqr5-cen6cek7e, 0, 0, 338, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijnwz5cejq6ci7/S02ci3ejq4ceinw5ajkqy6ek8, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-a3aeiqr4enqr5ajnqy6i78/S02-ae3cekqr4aceikqr5-acnr8, 0, 0, 160, obobo!
3, B2cik3aeiq4eijnw5kn6cik/S02cei3er4aceknr5aejqr6k7e8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-an3aeiq4cenw5acejq6cik7e/S02ci3ceknq4eqry5aijr6an, 0, 0, 126, obobo!
3, B2-a3aceiq4nwz5-iknr6ei7e/S02ci3ej4aceikrz5aejq6k7e, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cinrz5ck6-ak7c/S02cik3cejkn4eikqrz5i6ak7e, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinqz5ejk6-ac/S02ci3ejr4-ijkrt5-ac6k7e, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceinqr5acn6i7e8/S02cei3acekq4acew5-acjn6-i, 0, 0, 250, obobo!
3, B2cik3aeiq4einrz5acqy6ik7/S02ci3ejkq4aceijqw5aeny7e, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aeiq4einrw5ay6ik78/S02cin3acejq4aeijy5anr6k, 0, 0, 214, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cijnqw5ek6cei7c8/S02cei3aejr4aceiq5jn6c7e8, 0, 0, 194, obobo!
3, B2cik3-ckny4inqr5cn6ei7/S02ci3-airy4eky5aeikn6cek78, 0, 0, 376, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceinrz5ace6ci7e8/S02cin3-inry4acejnqw5ceiqr6ae7e8, 0, 0, 222, obobo!
3, B2cik3aeiq4cejnrz5-inry6ei/S02cei3aejq4eiknqy5aejny6c7c, 0, 0, 178, obobo!
3, B2cik3-ckny4eijnqrz5cjy6-an7c/S02ci3ejkq4-aknqt5ckqy6akn7c8, 0, 0, 142, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cinq5cekqy6cin7/S02-ak3cejk4-cjktw5enry6an78, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cijnrwz5ejnq6i7e8/S02cin3eq4acekqwz5ejkqr6akn, 0, 0, 625, obobo!
3, B2-an3aeiq4cejnqrz5acjky6ein7/S02cei3ejq4ery5ik6ace7c, 0, 0, 171, obobo!
3, B2-ae3-jkny4einrw5nqy6-ae/S02ci3aej4-jntwy5iny6aen8, 0, 0, 177, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ceijnr6cik7/S02cik3e4-cjkqt5-aejq6-ei7, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4aijnqrz5ejky6cin7c8/S02cin3aejkr4cejnqyz5-jnry6ae7, 0, 0, 274, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ijnq5acknq6-an7c/S02cin3cejkr4ceinw5-ak6-i7c8, 0, 0, 180, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cjnrz5aejq6-ae7/S02ci3ejr4acerz5ciqry6akn7e8, 0, 0, 268, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cnq5jnq6-an7e/S02-an3acejr4-irt5ackn6ak7e, 0, 0, 192, obobo!
3, B2cik3aceiq4cjnqrwz5kn6cin/S02-ak3eqr4eiknr5eqy6akn7e, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cjnqr5-ciqr6cik7e/S02cik3ekr4cekqrw5q6c7e, 0, 0, 186, obobo!
3, B2-ae3aceiq4einr5ekqy6eik8/S02ci3cekn4aejkry5cijr6e8, 0, 0, 228, obobo!
3, B2cik3aeiq4einr5cjkn6cei/S02-an3ae4ejnqw5-aiqr6ack7e8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cik3aceiq4jnq5eny6-ae7c8/S02-ak3ejkq4acekqy5-ejky6c7c, 0, 0, 151, obobo!
3, B2-ae3-jkny4jnr5k6eik7/S02cik3ek4ceijknz5ikny6-ik8, 0, 0, 188, obobo!
3, B2cik3aceiq4cnr5jknqy6-a78/S02cei3ejn4aejry5ceikq6cek78, 0, 0, 240, obobo!
3, B2cik3aeijq4cinr5enq6cin7c/S02-ae3ej4-cknrt5ceinr6-ik, 0, 0, 246, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cein5cenqy6ei7c8/S02-an3ekr4-cjtz5-j6c7e8, 0, 0, 326, obobo!
3, B2cik3aeiq4acinr5ejknq6ikn8/S02cik3aeq4cejnry5jnq6c7e, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cn5acjny6eik8/S02cei3cejn4acekn5-cjnq6acn7c8, 0, 0, 908, obobo!
3, B2-ae3aeiq4-ktyz5jq6i/S02ci3aejnq4ceiqryz, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinr5cjn6ein7e/S02ci3ejnr4-inrty5aeiky6-ik78, 0, 0, 188, obobo!
3, B2cik3aeiq4enr5cejn6ei/S02cin3aekqr4-knrtz5acjqy6ce8, 0, 0, 175, obobo!
3, B2-an3aeiqr4inz5jqy6-an8/S02cin3ejknq4eiqy5ijkr6cn, 0, 0, 261, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inrw5-ikry6cei7c/S02cin3ejkqr4acejnqw5ajry6ek7, 0, 0, 248, obobo!
3, B2-an3aeiqr4acijnr5ack6ci/S02ci3ace4ceinrwy5acek6ck78, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inrwz5aejk6cik7c8/S02cik3cek4acenyz5aiky6-ik7c8, 0, 0, 962, obobo!
3, B2cik3-ckny4jn5cekn6ei78/S02ci3cejkn4ceikrwy5-aekn6-ci7, 0, 0, 244, obobo!
3, B2-ae3aeiq4acinqz5ejkq6ei/S02cin3aeqr4eqrwyz5cekry6ac7e8, 0, 0, 254, obobo!
3, B2-ae3aeiq4jnr5aejk6-ae7e/S02-an3e4aceiny5iqy6-i7c, 0, 0, 366, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aein5e6ci7e/S02-ak3-aijy4aeny5-kq6akn7e, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3-ckny4eijnrz5akny6i78/S02ci3cenqr4ceikqry5-knqr6-in78, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cik3aceiq4ijnqz5ajnq6i7/S02-ak3acekr4aeijnyz5-ceij6ce78, 0, 0, 156, obobo!
3, B2-a3aeiqr4ceinqrz5cejky6ik78/S02ci3eq4acerwy5aikry6kn7, 0, 0, 176, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cejnwz5kqy6ei7e/S02ci3en4aceijk5-einr6-ik7c8, 0, 0, 267, obobo!
3, B2cik3aeiq4ijnqz5ejnqy6ik7e/S02cik3ejknr4-ktwy5ijy6ack78, 0, 0, 240, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cnz5acejy6-an7e/S02cin3ek4-acqtz5acjnr6ck, 0, 0, 231, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnr5aejk6cik8/S02ci3-inqy4aeijnr5ir6ck78, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ein5n6ikn7c/S02-ak3cejq4acekn5-iqy8, 0, 0, 155, obobo!
3, B2cik3aeijq4cinz5j6ik7e/S02cin3enqr4ceik5acey6c7e8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-an3-jkny4einqrz5-aikr6ei8/S02-ae3ejq4eiqry5-jnqr6ek7e8, 0, 0, 376, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ijnqr5knqy6ci7c/S02ci3-aciy4-ckt5ainqr6ce78, 0, 0, 156, obobo!
3, B2cik3aeiq4einq5eqy6eik7e/S02-ak3acej4-ckntz5ejq7e, 0, 0, 186, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceinq5nq6-ak7e8/S02cik3ejnr4aeinrwy5ceiqr6acn7c8, 0, 0, 1636, obobo!
3, B2cik3aeiqr4einrwz5nq6in/S02-ae3-ciy4eijrw6acn8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinqz5aceqy6in7c/S02cin3cekr4aeijk5-nq6akn7, 0, 0, 226, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnqr5ejny6cin8/S02-ak3ekn4eijknqr5-ir6ac7c8, 0, 0, 478, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceinq5ejkny6ei7c8/S02cik3ejkn4cejnqr5ackn6-ci8, 0, 0, 309, obobo!
3, B2cik3aeiq4cinqrz5acenq6cei78/S02cin3aejqr4eiqyz5-jkry6aek8, 0, 0, 236, obobo!
3, B2cik3aeiqr4aeinqz5jnq6cei/S02ci3aeknq4aejknrw5kqy6kn, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cijn5cjkq6cik7e8/S02cin3enr4ceiqrwz5ejknr6k7e8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3-jkny4inqrz5cq6-an7c/S02-ak3cekq4aejqrz5eikq6-ai7e, 0, 0, 532, obobo!
3, B2-a3aeiq4-aktwy5eny6ik7c/S02cin3cer4ceijny5cijry6ak7, 0, 0, 340, obobo!
3, B2-a3-jkny4einqrz5cjq6eik/S02cin3-airy4acenry5acijr6ack7, 0, 0, 168, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cjnq5knqy6-an7e/S02cin3ejkq4ceikq5jknry7c8, 0, 0, 206, obobo!
3, B2-ae3aeiq4nr5anq6ik78/S02-ak3aejkq4enr5jnqy8, 0, 0, 222, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijnqw5acj6cei8/S02cin3cej4-acjqt5cijy6e7e8, 0, 0, 165, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnrwz5acejy6-an8/S02-ae3aeknq4ceijkw5-cejk6ack7, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-ae3aeiq4-jktyz5-aeir6ci7c/S02ci3cer4aeijwz5aejkq6cek8, 0, 0, 1206, obobo!
3, B2cik3-knry4inqrw5ceky6-ak7e8/S02cei3-ijny4cekq5aijkn6-ik7, 0, 0, 214, obobo!
3, B2cik3aceiq4jn5acejn6-ak/S02-an3cejkr4-aiktw5ciq6cek8, 0, 0, 200, obobo!
3, B2-an3aceiq4ejnr5ejk6ci7c/S02cik3ejkq4ekn5ky6cn8, 0, 0, 186, obobo!
3, B2cik3-jkny4einqr5jkn6-ak78/S02ci3aejnq4aejkrwy7c8, 0, 0, 190, obobo!
3, B2cik3aeiq4cijnq5cqy6-ae8/S02-ae3aceq4aejknqz5jknr6akn7e, 0, 0, 508, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cnqrwz5-air6ci7e8/S02cik3ejq4ceikqry5akr6ak8, 0, 0, 226, obobo!
3, B2cik3aeiq4cijnqz5ekny6-ac7c/S02cin3aejn4acejknq5iqry6-ai78, 0, 0, 494, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ijnq5ckn6ikn8/S02-ak3acenq4ejy5-cnqr6en, 0, 0, 658, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cenqz5jky6ik7e/S02cei3cekq4acekrw5eiry6ack8, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-ae3aceiq4cinqrw5eky6ein8/S02cin3aejr4ceijq5aeikn6ack7e8, 0, 0, 166, obobo!
3, B2cik3aeiq4cin5cjkqy6-an7/S02cin3en4-cikqt5jkny6ack8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3aeiq4eijnqw5eny6ci/S02cei3acekr4aeiknz5cejny6ekn78, 0, 0, 322, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ijnw5cqy6ei8/S02-ak3ae4ejnrz5ceiy6ac8, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinrw5jny6ikn8/S02cin3ejn4-nqt5-cekn7e8, 0, 0, 134, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnz5jqy6ik8/S02cei3eknqr4cejnqr5aijq6cn, 0, 0, 138, obobo!
3, B2-ae3aceiq4eijnrz6in7e/S02ci3-ciry4eijknqw5-jkqy6kn, 0, 0, 139, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ceinqrz5aknqy6ci8/S02cei3ejq4ejkq5-aeik6cn8, 0, 0, 201, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceinqrz5-ikqr6eik/S02cik3ekr4aeijknr5-ackr6en8, 0, 0, 202, obobo!
3, B2cik3aeiq4inqr5cn6ci7c8/S02-ak3acejn4eknryz5cer6c78, 0, 0, 532, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceinqr5ejky6cik7/S02cin3-ciry4-ajkt5ej6cn7e, 0, 0, 286, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4einrw5ejnqy6ci7e8/S02-ae3aek4-aqty5ejkn6cek78, 0, 0, 896, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ajnrz5n6eik7e8/S02cin3aejnr4aejkqyz5ajr6ck7e8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-a3aeiq4enq5-ikqr6-a7c/S02cik3cer4ekr5aeiny6c78, 0, 0, 140, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4aeijnrw5jy6cik8/S02ci3cer4aekr5-ackq6ce, 0, 0, 242, obobo!
3, B2cik3-ckny4cjnrz5aek6ci8/S02ci3cej4ceiry5-cekr6ac, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cejnqw5ekq6ein7c8/S02cei3en4cekry5-kn6ckn, 0, 0, 227, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqrz5cejqy6ci/S02-ak3ejr4ceknr5-acqr6ce8, 0, 0, 204, obobo!
3, B2-an3aceiq4cenqr5ekq6-an7e8/S02ci3aer4eny5acei6cn7e8, 0, 0, 1242, obobo!
3, B2-a3aeiqr4ijnqr5cjknq6ik7c/S02ci3acekq4aceiwz5ey78, 0, 0, 160, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceinqw5ejkq6ikn7c8/S02-ak3ace4ceijnqr5acjr6ck7e8, 0, 0, 166, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ceijnrz5kq6cik78/S02cik3cek4-acrtz5cijkq6-in7c, 0, 0, 410, obobo!
3, B2-an3aeiq4enrwz5aeny6-an/S02ci3cek4aeinqrz5-ajny6en, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-an3aceiq4jnrz5en6-an8/S02cik3-airy4aeinq5acjkn6cek7, 0, 0, 166, obobo!
3, B2cik3-jkny4cijnqwz5jn6-a7c8/S02ci3cejq4ceijnw5-cjr6-ei7c8, 0, 0, 234, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinqz5cjkqy6ikn/S02cei3ejknr4-jntyz5cjn6acn, 0, 0, 246, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijnqr5cejn6ci8/S02-an3cejq4aceiknr5aijq6-ai7e8, 0, 0, 395, obobo!
3, B2cik3-jkny4eijn5cjkqy6cin7e8/S02ci3aejkq4cenryz5cei6ak7, 0, 0, 248, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cnr5cjnqy6ei/S02ci3ejkqr4-ajtyz5akqy6en7e8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aijn5aj6-an7c8/S02-ak3aer4eiy5ajknr6-ci, 0, 0, 2082, obobo!
3, B2-a3-ckny4inqr5nq6in7c8/S02cik3enr4eiknqz5cen6-in8, 0, 0, 136, obobo!
3, B2-an3aeiq4ein5akq6eik7c8/S02-ae3ejn4-aqty5ejknq6cen7c, 0, 0, 218, obobo!
3, B2-an3aceiq4inqw5ajk6-ak8/S02ci3eknqr4eikrwyz5ikqry6e78, 0, 0, 199, obobo!
3, B2-a3-kny4einr5aeny6cik/S02cik3ejnr4ceinqry5aijkq6en7e, 0, 0, 150, obobo!
3, B2cik3aceiq4acjnqr5eq6eik/S02cei3cekq4aeijyz5akq6-ei7, 0, 0, 340, obobo!
3, B2cik3aceiq4einrw5cjn6cei78/S02-ae3-ijny4-cjkty5anqry6ack7e, 0, 0, 162, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4einqrw5jnq6ci7e8/S02-ak3aer4-cinqt5i6c7e, 0, 0, 154, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinqr5q6cin7e8/S02-ae3ceq4aceknwy5cjkn6ace7e, 0, 0, 144, obobo!
3, B2-an3aeiq4einqw5ky6cei7c/S02cei3cejnr4acenqwy5-ceky6a7, 0, 0, 152, obobo!
3, B2cik3aceiq4cjnqw5-eikr6eik7c8/S02ci3e4ceijknw5aijky6-ei78, 0, 0, 166, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnz5-ikr6ci7c/S02ci3acej4ceikqwy5kr6c7e, 0, 0, 266, obobo!
3, B2-ae3aeiq4enqz5q6cei7e/S02cin3aej4-ackty5ekry6a7e8, 0, 0, 200, obobo!
3, B2cik3aceiq4cenw6cik7e/S02ci3ejkq4ceiqw5aejky6cek7, 0, 0, 194, obobo!
3, B2cik3aceiq4cinqw5cejy6ei/S02cei3ae4aceikz5-eqr6aen, 0, 0, 172, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ceinw5n6ci7e/S02cei3cekn4eiqz5eiry6-in, 0, 0, 250, obobo!
3, B2cik3aceiq4acjnqr5ce6cei7c/S02cin3aceq4-akqtw5-ejkq6ck7c, 0, 0, 157, obobo!
3, B2cik3-jkny4ceinrz5cejkq6i7e/S02-ae3ejnr4acekrw5ir6ac7c, 0, 0, 176, obobo!
3, B2-ae3aeiq4eijnqwz5-ainr6-ae8/S02ci3eknqr4aceikn5kqry6ae7, 0, 0, 790, obobo!
3, B2cik3-jkny4cejnwz5jqy6-an78/S02cik3ae4cekqrw5-ijn6k7, 0, 0, 206, obobo!
3, B2cik3aeiqr4jnrz5ceny6ci7e/S02-an3-ikny4acej5knqr6ak78, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3aeiq4enqw5-ciry6cei7e8/S02ci3cejnr4ceiknqy5ein6ce7c, 0, 0, 365, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cijnz5-ainr6ikn7e/S02cin3ek4aery5-jkqy6en78, 0, 0, 422, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cnqrw5eknq6ik78/S02ci3acekr4acekqr5en6ae78, 0, 0, 444, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceinrwz5eqy6cei7/S02cik3ejkqr4-aitwz5inry6ack7c, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aceiq4cjnqrz5ace6cik7/S02-ak3ejr4-aknrt5-anr6acn8, 0, 0, 162, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cinz5ajq6ikn8/S02cei3cenqr4ceikry5-inqr6-ci7, 0, 0, 344, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einqr5knqy6ei8/S02cik3acejq4ejknry5ikn6ck7e, 0, 0, 230, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cijnqw5cekny6ci7/S02cei3cek4acew5-cjy6ce, 0, 0, 236, obobo!
3, B2-an3aeiq4ijnrw5eknqy6i7e/S02ci3cejq4aeiz5eq6a7e, 0, 0, 174, obobo!
3, B2cik3aceiq4-ktwy5jkn6-ae/S02ci3ce4aenrwyz5ijkry6cek78, 0, 0, 188, obobo!
3, B2-ae3aeiq4cijnqz5cjkqy6-an78/S02-ae3cer4-ciktw5aeikn6en, 0, 0, 900, obobo!
3, B2-ae3aeiq4acinz5ckq6ci/S02cik3ce4aejnqwy5-jkn6ek8, 0, 0, 178, obobo!
3, B2cik3-jkny4cjnrz5-aiqr6cei78/S02cik3-ciry4aceiry5aijn6ak8, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3aeiq4aeijnrz5enqy6-ac8/S02ci3cek4-kntwy5-ijkn6ak7e8, 0, 0, 214, obobo!
3, B2cik3aceiq4eijnr5-airy6-ae8/S02ci3ceknr4-atyz5jknr6c8, 0, 0, 490, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnqrw5cekn6in7e/S02-an3cek4-ckqty5-n6cn7, 0, 0, 129, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ijnqw5aej6ik7e8/S02ci3cejr4-ckrtz5iy, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aeiqr4-ktwyz5ejky6in/S02cei3er4cejkr5j6ac, 0, 0, 178, obobo!
3, B2-ae3-jkny4eijnqrz5cjq6i7e8/S02ci3ceq4-ajqtz5-cijr6ae7e, 0, 0, 196, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aeijnr5eny6ikn7/S02ci3aejqr4ez5cejky6-ik7e, 0, 0, 135, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4jnqr5cejy6-ae7e8/S02-ae3ekq4ceiqwy5cknq6ac7, 0, 0, 368, obobo!
3, B2-a3aeiq4cejnw5ey6eik7e8/S02cin3er4acejkrw5ajnqy6e8, 0, 0, 176, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inqrz5cejq6ikn/S02cin3ejkq4aeinqwz5acekn6k, 0, 0, 220, obobo!
3, B2cik3aeiqr4enqw5aejkq6ci8/S02cin3acejq4aceinqw5ajkny6n7c, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-a3aeiq4einz5ejknq6cik7e8/S02ci3aejr4aeknqyz5eij6ce78, 0, 0, 326, obobo!
3, B2cik3aeijq4eijnqr5jq6-ac8/S02cin3ejnr4aceinwy5cikqy6c7e, 0, 0, 382, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ainrw5ajkqy6i7e/S02ci3aejk4ejky5-enq6c, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cjnwz5y6ik7e/S02ci3ceqr4ceiqrw5iqr6-ei7e, 0, 0, 176, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aeinrz5acej6cik7c8/S02ci3eq4aejkqwy5-cein6ac7e, 0, 0, 149, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cejnqw5cqy6cei/S02ci3eknr4einr5aijn6cek7e, 0, 0, 184, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cijnrz5aqy6cik/S02cin3ejr4aceijky5ajny6e7e, 0, 0, 126, obobo!
3, B2cik3aeiq4-akty5ckq6cin78/S02cei3aceq4eijkwyz5-cknr6cn, 0, 0, 396, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cnq5ajy6cik/S02-ak3aejn4aceqwyz5-acen6ek7e, 0, 0, 137, obobo!
3, B2cik3aceiq4cinqrwz5knqy6cik/S02cik3cekqr4eijqrz5aknry6n78, 0, 0, 232, obobo!
3, B2-an3aeiqr4enqz5ejnqy6-ae8/S02ci3e4-jkntw5jkqy6ck7e, 0, 0, 160, obobo!
3, B2cik3aeiq4cinz5en6-ac7e/S02ci3acejn4ceqry5-aeqy6an7, 0, 0, 390, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ceinrz5cek6-ae78/S02cik3ceq4-cnty5-ejk6-ci8, 0, 0, 308, obobo!
3, B2-ae3-knry4ceinrw5cy6-an7e8/S02cei3eqr4-cntwz5-cn6ce78, 0, 0, 160, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ceijnqz5acjy6eik7c/S02cin3cejkr4aejy5-akny6c7c8, 0, 0, 143, obobo!
3, B2-ae3aeiq4einqrwz5cey6cei8/S02ci3ejk4aeijryz5-akq6ac7e, 0, 0, 186, obobo!
3, B2-an3aeiqr4cinqz5cjky6ei/S02cei3ce4cejqr5knr6ae7e8, 0, 0, 132, obobo!
3, B2-ae3aceiq4inqrz5-ikr6in7e8/S02ci3-aciy4ceijknr5eknqr6ck78, 0, 0, 192, obobo!
3, B2-ae3aeiq4inrwz5cejkq6in7c8/S02cik3eq4-aqrt5cijky6-ik, 0, 0, 568, obobo!
3, B2cik3aeiq4acinqr5ck6-an7c/S02cin3aeknr4ceijnwz5aeijy6aek, 0, 0, 238, obobo!
3, B2cik3-jkny4eijnw5aekn6ei7/S02-ae3aer4-jrtyz5-akn78, 0, 0, 142, obobo!
3, B2cik3aeiq4-ktwyz5jkq6in7e/S02cin3-aiy4ejnrz5acjqy6ae7, 0, 0, 236, obobo!
3, B2-an3aeiqr4nqrw5ejqy6ci7/S02-ae3ejr4ceqy5-cinr6cn, 0, 0, 176, obobo!
3, B2-ae3aeijq4-aktyz5kn6cik7e/S02ci3aejk4ceikwyz5ceijn6ace7c, 0, 0, 212, obobo!
3, B2-ae3aceiq4-aekty5cejny6ik7c/S02ci3ejqr4aejkqyz5-ajq6ce8, 0, 0, 187, obobo!
3, B2-a3aeijq4cinr5-acir6ik/S02ci3cekr4eijkryz5-nqy6ace, 0, 0, 188, obobo!
3, B2-ae3aceiq4ceinr5cj6-ae7c/S02cin3-ijqy4cerz5acqry6cek8, 0, 0, 159, obobo!
3, B2cik3aeijq4cinqwz5-ikqr6ik7c8/S02cin3-inqy4eiqy5ej6c7e8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2cik3aeiqr4acijnrz5cej6ik7c/S02cei3eq4ceiwy5ikqry7e, 0, 0, 140, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnr5n6-an8/S02-ak3er4ceiqry5cej6ace7e8, 0, 0, 208, obobo!
3, B2-an3aeiqr4ijnw5aq6-ak7c/S02-ae3ce4eikryz5-aq6e8, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-an3aeiq4einr5ajkqy6ikn8/S02-ae3eknqr4-cqty5cekqy7e, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3aeijq4enr5ckn6-ak7/S02cik3eq4ceijqwz5-kq6k7, 0, 0, 132, obobo!
3, B2cik3-ckny4enqr5e6ci7e/S02cin3-ikny4ejnrwy5ajy6-in7e8, 0, 0, 138, obobo!
3, B2cik3aceiq4einw5jkq6-an7e8/S02ci3-ciry4aceijwy5jknqr6c7, 0, 0, 3178, obobo!
3, B2-ae3-jkny4ceinqr5cejny6eik7c8/S02cin3ejnqr4ekqrwz5ceiy6ckn7c, 0, 0, 135, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnrz5ajqy6ci7/S02cei3cer4-knqrt5-ny6ce7c8, 0, 0, 354, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cejnr5aejn6i7e/S02cin3cejr4aceijkn5aeny6ce78, 0, 0, 438, obobo!
3, B2cik3aeiq4enqr5ck6eik7e/S02cei3ejkn4-cijtz5-kn6ace7, 0, 0, 230, obobo!
3, B2-ae3aceiq4jnr5ejknq6-a/S02cei3aejq4eknryz5-ekqy6aen8, 0, 0, 318, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cinqz5ck6eik7c8/S02cei3ekr4-ijrtw5ajqry6kn, 0, 0, 188, obobo!
3, B2-a3aceiq4in5acjny6cin8/S02ci3ceknq4eiqyz5cijnr6-ai8, 0, 0, 258, obobo!
3, B2-an3aeiq4cjnr5ky6in7/S02-ae3aekn4ceiqrw5eiqy6ce7e8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-an3aceiq4in5y6ci/S02cin3aeknq4aeiry5-eqr6-in, 0, 0, 123, obobo!
3, B2cik3aeiqr4enrw5jk6cik7c8/S02cei3ejkr4acejknz5-iqr6ekn8, 0, 0, 167, obobo!
3, B2cik3aceiq4aceinz5-cijr6cik7c/S02ci3ekq4aejkwy5eiry6ek7c, 0, 0, 408, obobo!
3, B2cik3aceiq4cejnq5-aeir6-an7c/S02-ak3aejk4-irtwz5-aiky6acn8, 0, 0, 198, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnw5kqy6-ae/S02cik3-ikry4cejryz5-acir6aek7, 0, 0, 230, obobo!
3, B2-ae3-kny4in5kqy6-ac7e8/S02cin3ace4-inrty5ekry6ae7e8, 0, 0, 208, obobo!
3, B2-ae3aeiq4en5nqy6-ak7e/S02cik3ekr4eijnrw5ejky6aek7e8, 0, 0, 480, obobo!
3, B2cik3aceiq4-akqty5jnq6eik8/S02cin3-ciry4aejkrz5-inqy7c8, 0, 0, 166, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ajnz5cnq6ei8/S02cin3ejq4aeijqyz5-ajry6en, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cik3aeiq4ajnqrz5ak6ikn/S02-ak3eq4eijkryz5kr6ak78, 0, 0, 262, obobo!
3, B2cik3aceiq4ceinrw5ck6-an7/S02ci3aenq4ceiqyz5aikry6cn7e, 0, 0, 190, obobo!
3, B2-an3aeiq4nqr5ajk6in7/S02cin3aekq4ekryz5-cikq6cek7, 0, 0, 314, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ainr5cejy6cei8/S02cin3cejkq4ejnqr5inq6aen7e8, 0, 0, 216, obobo!
3, B2-an3aceiq4cejnqr6ik8/S02ci3aenr4ceijqrw5-ay6k78, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-an3aeijq4-aekty5nqy6-an7e/S02-a3cenq4eiqryz5-eqr6ace8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cinrw5ejkny6cei8/S02cin3aejq4cejknry5aceq6ckn78, 0, 0, 182, obobo!
3, B2cik3aeiqr4inqrw5cejk6eik7e8/S02-ak3cejkq4aceinq5-cq6aen7, 0, 0, 774, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4inrz5enq6ikn/S02-an3eqr4eiqrwz5eknry6a7c8, 0, 0, 1216, obobo!
3, B2cik3-ckny4ceinr5ce6in7/S02ci3-inqy4aeikwyz5acknq6-ik78, 0, 0, 429, obobo!
3, B2-ae3aeiq4aceijn5ajq6i7e8/S02cin3cejr4-acrt5-aqry6aek7c8, 0, 0, 966, obobo!
3, B2-ae3aceiq4inrz5jy6ei7c/S02cei3aejqr4-cirt5acein6ce8, 0, 0, 212, obobo!
3, B2cik3-knry4ijnq5cjn6ikn7e/S02ci3ejnr4ejnrwy5-any6-ei7, 0, 0, 220, obobo!
3, B2cik3aeijq4enrwz5ey6ikn7e/S02cin3ace4-ckqtw5-cij6k, 0, 0, 224, obobo!
3, B2-an3aeiq4cnq5cjny6eik7e/S02cik3ekq4aeijqr5-ijny7e, 0, 0, 134, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4enrw5ackqy6in7c/S02ci3cejkn4aceknrz5-ciny6cek7, 0, 0, 214, obobo!
3, B2-a3aeiq4ceinr5acjk6i7c8/S02-ae3ekq4-cnty5cijky6a7e, 0, 0, 136, obobo!
3, B2cik3aeiq4ainz5kn6cik7e/S02ci3-cijy4aenrwy5-aek8, 0, 0, 148, obobo!
3, B2cik3aeiq4ceinqrz5ky6cik7c8/S02-ae3aejr4aerz5-acei6ack7e, 0, 0, 428, obobo!
3, B2-ae3-jkny4einr5knqy6-an/S02ci3acejq4acejwyz5ir6ck78, 0, 0, 146, obobo!
3, B2cik3aeiq4cjnw5aqy6i/S02ci3ekq4aeirwy5acry6a7e8, 0, 0, 184, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4cijnqr5ceky6ikn/S02-ae3aejr4-cntz5ejy6n78, 0, 0, 271, obobo!
3, B2-an3aceiq4cejnr5ejknq6ikn/S02cin3cejkn4eijkwz5ce6c7e, 0, 0, 461, obobo!
3, B2-ae3aceiq4-aktyz5cen6ci7e/S02cin3ejkn4-jtwyz5ejq6-ci7e, 0, 0, 255, obobo!
3, B2-ae3-jkny4cjnr5cejk6-a7/S02ci3cejq4cekryz5-kn6ace7, 0, 0, 3098, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ainrw5nqy6ikn/S02-ak3ejq4-aiqtw5-ckqr6ac, 0, 0, 192, obobo!
3, B2-a3aceiq4cejnqrw5ae6i7e/S02cin3ejqr4cekyz5aeir6ac7c, 0, 0, 228, obobo!
3, B2-an3aeiq4cijnqrz5c6cei78/S02ci3cejqr4ejkrwy5ainy6a7c8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2cik3aeiq4jnrw5acky6cin7e/S02ci3aekr4cekqrwz5cqy6ace, 0, 0, 198, obobo!
3, B2-an3aceiq4cinwz5acj6cik7e8/S02ci3aceq4einqwyz5cjry6c7e8, 0, 0, 124, obobo!
3, B2-an3aeiq4ceijnq5jkqy6cin7e/S02ci3ceqr4aenrwz5acery6-ai7c8, 0, 0, 131, obobo!
3, B2cik3aeiq4-aktyz5cq6cin7e8/S02ci3cej4enqy5-ejnr6ekn7e8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2-ae3aeiq4ijnqz5-iknr6ik7/S02cik3ekqr4ejwy5cqr6ack7e8, 0, 0, 152, obobo!
3, B2cik3aeiq4cnqwz5ajnqy6cik8/S02cin3aeknq4einz5ainqr, 0, 0, 128, obobo!
3, B2-ae3aeiqr4ijnq5knq6-ae78/S02-an3ce4ejryz5-nqy6aen7e, 0, 0, 610, obobo!
3, B2-an3aeiqr4enr5ej6eik7e/S02ci3cejkr4-ckqrt5-aij6e7c, 0, 0, 220, obobo!
3, B2-an3-kny4ijnz5y6ik/S02cik3ejnq4cenqr5n6c7e8, 0, 0, 130, obobo!
3, B2-ae3aceiq4enz5jknq6in7/S02cin3e4cejnwz5-jqy6cek7e, 0, 0, 413, obobo!
3, B2-ae3aeijq4inr5enqy6-an78/S02cik3ejnr4-acjt5aekry6-ai7c8, 0, 0, 158, obobo!
3, B2-an3aceiq4cijnrwz5cj6ci8/S02cik3cekn4eijwz5-ikr6ck7e8, 0, 0, 192, obobo!
3, B2-an3aeiq4cinqrwz5cjq6-ak7c/S02ci3eqr4eknrwz5cknqy6cen7c8, 0, 0, 184, obobo!
3, B2cik3-jkny4enqrz5ce6-ae7c8/S02ci3er4aejqyz5ciq6ckn7c, 0, 0, 674, obobo!
3, B2-a3-jkny4cinqr5ejny6-ac8/S02ci3cer4-qt5acj6-i7c8, 0, 0, 610, obobo!
3, B2cik3aeiqr4ceijnqr5ckqy6ikn7c8/S02-ak3-inry4eiqwz5-ckn6ckn7c, 0, 0, 384, obobo!
3, B2cik3aeiq4ajnz5cekn6-an8/S02cei3aek4-ity5-einr6-i, 0, 0, 516, obobo!
3, B2-ae3aceiq4jnq5ekqy6cei78/S02-ak3cejkq4ceir5-ace6e78, 0, 0, 144, obobo!
3, B2cik3aeiqr4cnw5cjkq6cei/S02ci3ejnq4aejrwz5jk78, 0, 0, 177, obobo!


wildmyron wrote:@Sarp: You might like to increase the minP in your search to 150, as p151 is the lowest period for which no 3-cell oscillator is known. For even periods, p252 is currently the lowest period without a known 3-cell oscillator - A glaring gap in even periods up to p300.


I will update the minP to 150

Macbi wrote:Nice!

wildmyron wrote:@Sarp: Some great results there. Well done continuing the search.

Macbi wrote:Status table:


Thank you all :) . I'm not very good at organizing things and you are all really helpful.
WADUFI
Sarp
 
Posts: 195
Joined: March 1st, 2015, 1:28 pm

Re: Smallest Oscillators Supporting Specific Periods

Postby Macbi » February 21st, 2019, 1:40 pm

Nice going Sarp! There's a whole bunch of oscillators with period over 3000! I won't update the status table since wildmyron seems to be more reliable at that.

p3410
x = 5, y = 1, rule = B2-ae3aeiq4jnw5ak6-ae7e8/S02-ak3eq4ceqryz5-aejq6-ei7e8
obobo!


EDIT: Synthesis
x = 7, y = 36, rule = B2-ae3aeiq4jnw5ak6-ae7e8/S02-ak3eq4ceqryz5-aejq6-ei7e8
2b3o2$2b3o$3bo3$3bo3$3bo18$3bo$3bo$bo3bo$3bo$o2bo2bo$ob3obo$3bo$2b3o$
2bobo!
User avatar
Macbi
 
Posts: 668
Joined: March 29th, 2009, 4:58 am

PreviousNext

Return to Other Cellular Automata

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests