LifeWiki:Smallest Spaceships Supporting Specific Speeds/Period 41-50

From LifeWiki
Jump to navigation Jump to search

Period 41

Speed Smallest known Minimum # of cells
(20,1)c/41 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijr4ez5cek7c/S2-c3-acky4einrtyz5ajn6aci7

o$2o$b2o$2o!

7
(20,0)c/41 x = 3, y = 4, rule = B3aeijr4ekz5ekr/S2-i3-ay4einrtyz5jn6-ek7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(19,2)c/41 x = 3, y = 4, rule = B3aijkr4jkz5ckr6i/S2-i3-acy4einrtz5ajkn6ci7c

2o$b2o$2o$o!

7
(19,1)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4jkz5ery/S2-ci3-ay4einrtyz6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(19,0)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jz5kr6c/S2-i3-a4einrtz5akn6ac7c

3o$2bo$b2o!

6
(18,3)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4e5cry6in/S2-ci3-acy4-ajkqw5ajn6acn7c

b2o$2bo$3o!

6
(18,2)c/41 x = 3, y = 4, rule = B3aijkr4ejz5cy/S2-i3-ay4einrtz5er6c7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(18,1)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4k6c/S2-ci3-ay4einrtz5nr6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(18,0)c/41 x = 2, y = 3, rule = B2n3-ekn4cenqryz5aejry6ac/S23-cq4ceijk6cin8

2o$bo$2o!

5
(17,3)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4kz5e6ci8/S2-ci3-ak4einrtyz5ajkr6c7c

b2o$2bo$3o!

6
(17,2)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr5y/S2-ci3-aky4einrtz5n6ace7c

3o$2bo$b2o!

6
(17,1)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4j5y7c8/S2-i3-ac4einrtyz5an6aci7c

2o$b2o$bo!

5
(17,0)c/41 x = 2, y = 3, rule = B3-en4-aci5ejkny6c/S23-cq4ei5n6cin8

2o$bo$2o!

5
(16,4)c/41 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4k5ckr6c7e/S2-i3-ack4einrtz5j6c7c

bo$b2o$2o!

5
(16,3)c/41 x = 3, y = 3, rule = B3aijr5cy6i7c/S2-i3-ac4einrtyz5c6c7

bo$b2o$2o!

5
(16,2)c/41 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jkz5k6n7c/S2-c3-acy4einrtz5cnr6ci7

bo$b2o$2o!

5
(16,1)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4k5cr6c7/S2-ci3-acky4einrtyz5knr6ac7

bo$b2o$2o!

5
(16,0)c/41 x = 2, y = 3, rule = B3-cekq4cqty5-aikq6ck/S23-k4eijz5c6-ai8

o$2o$o!

4
(15,5)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4kz5kr6n7c/S2-c3-aky4einrtyz6ac7c

b2o$2bo$3o!

6
(15,4)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4j5ky7c/S2-i3-ay4einrtyz5cr6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(15,3)c/41 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4ej5cey6cn/S2-i3-acky4-ajkqw5ejr6-ek7c8

bo$b2o$2o!

5
(15,2)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jz5cky6c8/S2-c3-ak4einrtz5ackn6-ek7c8

2o$b2o$bo!

5
(15,1)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ekz5cr6i7c/S2-i3-acky4einrtyz5c6c7c

bo$b2o$2o!

5
(15,0)c/41 x = 2, y = 3, rule = B3-cekq4cjkqtyz5ejkry7c/S23-kq4ei5cn6cin8

o$2o$o!

4
(14,5)c/41 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4jk5kry6cn7c/S2-ci3-acy4-ajkqw5c6ce7c

o$2o$b2o$2o!

7
(14,4)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4ekz5k6n7e/S2-i3-ack4-ajkqw5ajr6aci7

2o$b2o$bo!

5
(14,3)c/41 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4kz5ckr6cn7c8/S2-ci3-ay4einrtz5an6ci7c

bo$b2o$2o!

5
(14,2)c/41 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3acejk4ackqtw5ciknq6ace7c/S12cen3e4aeijknr5acjkr6ci7

b2o$o!

3
(14,1)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy5cey6ci7c/S2-i3-ay4einrtz5enr6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(14,0)c/41 x = 2, y = 3, rule = B3-ce4kqz5ejnry/S234eij5c6cin7c8

o$2o$o!

4
(13,7)c/41 x = 3, y = 4, rule = B3-cnqy5eky6n7/S23-ak4einrtyz5kr6ac7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(13,6)c/41 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4kz5ry6ci78/S2-ci3-ak4einrtyz5cjk6ace7c8

2o$b2o$2o$o!

7
(13,5)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jkz5eky6c78/S2-c3-acy4einrtz5ajkn6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(13,4)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4k5c6ci7c/S2-ci3-acy4einrtyz5ajnr6ce7c

2o$b2o$bo!

5
(13,3)c/41 x = 4, y = 3, rule = B2i3aeijr4ijkrz5ajr6i7e/S2-c3-acek4inqry5eknq6-ck

2bo$2b2o$obo!

5
(13,2)c/41 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ejkz5ry7c/S2-ci3-acky4-ajkqw5ae6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(13,1)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4k5cer6cn/S2-ci3-ay4einrtz5acnr6c7

bo$b2o$2o!

5
(13,0)c/41 x = 2, y = 3, rule = B3-cekn4cqry5cey/S23-q4cei6cin8

o$2o$o!

4
(12,7)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2kn3-cnqy4ekqrtz5ajry7c/S2-c3-aky4eiy5ceikn6ik7c

b2o$2bo$3o!

6
(12,6)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ej5cekr6cn/S2-i3-ac4einrtz5cjr6c7c

2o$b2o$bo!

5
(12,5)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cknq4eiz5cy7c/S2-i3-ay4einrtyz5ajr6ci7

2o$b2o$bo!

5
(12,4)c/41 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy7e/S2-c3-acky4einrtyz5ack6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(12,3)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2in3aeir4knrw5eq6-ak8/S2-i3ijkr4aiknry5aejkq6akn7c

bo$2o$b2o!

5
(12,2)c/41 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jz5cer6c7/S2-ci3-ack4einrtyz5jnr6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(12,1)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4kz5cr6i7e/S2-ci3-acky4-ajkqw5cenr6acn7c

bo$b2o$2o!

5
(12,0)c/41 x = 2, y = 3, rule = B2n3-cekq4cnqty5ey/S23-ckq4eiky6cen8

o$2o$o!

4
(11,9)c/41 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr5c6c7e/S2-ci3-ay4einrtz5cr6cn7c

2bo$obo$3o!

6
(11,8)c/41 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4ejk5y6n78/S2-ci3-acky4einrtyz5kr6c7c

o$2o$b2o$2o!

7
(11,7)c/41 x = 4, y = 3, rule = B3aijr4k5ce6cn7/S2-c3-acky4einrtz5ej6acn7c

ob2o$3o$bo!

7
(11,6)c/41 x = 3, y = 4, rule = B2n3-cnqy5y6c7e/S2-ci3-ac4einrtyz5anr6c7c

b2o$2bo$b2o$o!

6
(11,5)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3-ceny4kqwyz5jkr6c78/S2-in3-aky4einqrz5-iqry6-ai7c

2o$b2o$bo!

5
(11,4)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2k3aeijr4eijz5aek6ci78/S2aek3-ack4einrty5cein6cn7e

bo$b2o$2o!

5
(11,3)c/41 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aeknty5ciknq6ae7c/S12cen3e4aeijknr5-aein6-n7

b2o$o!

3
(11,2)c/41 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3acejk4aeiknt5-aejy6ae7c/S12cen3ce4aijknr5cejkr6-cn7

o$b2o!

3
(11,1)c/41 x = 2, y = 3, rule = B2k3acir4nqt5-kqr6cin/S01e2-ck3ijnry4ikqty5-cer8

2o2$o!

3
(11,0)c/41 x = 4, y = 2, rule = B2cen3aejy4aekqt5-ajry6ace8/S12cen3ek4acijknr5cjkqr6a7

3bo$obo!

3
(10,10)c/41 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aek4akq5ackq8/S02cen3cej4ajktwy5en6ce

3bo2$2bo$o!

3
(10,9)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4jkz5ceky6cn7e/S2-i3-ack4einrtyz5kr6cn7c

o$obo$3o!

6
(10,8)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4k5r6c7e8/S2-ci3-acky4einrtyz5-inqy6cen7

3o$2bo$b2o!

6
(10,7)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4z5r6n7e/S2-c3-acy4einrtz5cn6cn7c

2bo$3o$bo!

5
(10,6)c/41 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4j6c7/S2-i3-aky4einrtz5acnr6-ik7c

2bo$3o$bo!

5
(10,5)c/41 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4kz5ek6cn7e/S2-c3-aky4einrtyz5cjn6c7c

2o$b2o$bo!

5
(10,4)c/41 x = 3, y = 2, rule = B2cen3acejk4aknty5-aejy6ae/S12cen3e4aijknr5acjkq6cek7

2o$obo!

4
(10,3)c/41 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acir4nqt5-aikq6cn/S01e2aei3ijnry4iktyz5-ce6k

2o2$o!

3
(10,2)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2-ak3aejky4aekty5-ajy6ae/S12cen3ce4aijknr5acjk6cn78

obo$2bo$bo!

4
(10,1)c/41 x = 3, y = 4, rule = B2-a3acq4ijkyz5ciqr6c/S02ikn3eqy4w5e6-in7e

o$2bo2$2bo!

3
(10,0)c/41 x = 6, y = 3, rule = B2cik3aceny4cijktyz5-ain6-i/S02cik3j4acin5-ackn6-n7

o$5bo$o!

3
(9,9)c/41 x = 4, y = 4, rule = B2-a3aey4akqty5acikn6e8/S02-ai3cejr4-ceiqt5en6ck8

3bo2$2bo$o!

3
(9,8)c/41 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4z5e6c7e/S2-i3-acky4einrtz5cnr6cn7c

2bo$obo$3o!

6
(9,7)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2cen3acejk4aekqty5ciknq6ae/S12cen3ce4aeijknr5cjkqr6aek78

obo$2bo$bo!

4
(9,6)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4kz5ceky6c7c/S23-ack4einrtyz5acn6cn7

3o$2bo$b2o!

6
(9,5)c/41 x = 3, y = 2, rule = B2kn3aciqr4inqt5-ikqr6cen7c8/S01e2ae3ijnry4ikty5-cek6e7

obo$o!

3
(9,4)c/41 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jkz6cn7e/S2-c3-acky4einrtyz5j6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(9,3)c/41 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejk4aknqtw5-ajry6-k7c8/S12-ak3ce4aeijknr5-iny6ak7

2o$obo!

4
(9,2)c/41 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acir4inqtw5cjnry6cin7c/S01e2-ck3-aceq4iktyz5-ckr7e

2o2$o!

3
(9,1)c/41 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aejk4aekty5ciknq6ae/S12cen3ce4aijknr5-einr6cek7

bo2$bo$o!

3
(9,0)c/41 x = 2, y = 3, rule = B2n3-cekq4cqy5cey6c7c/S23-c4eiyz5cqr6cn8

o$2o$o!

4
(8,8)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2ain3acky4aqr5aiq6n/S02cei3acijr4ckrtyz5cin6ae7c8

2bo2$obo!

3
(8,7)c/41 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aej4akty5-ejy6ace8/S12cen3cek4aijknr5-ainr6e7

2o$o$bo$o!

5
(8,6)c/41 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4-jnrwz5-aejy6ace8/S12cen3e4aijknr5acjk6ck7

obo$2o!

4
(8,5)c/41 x = 2, y = 3, rule = B2ikn3-ejnq4cnqtw5-ekqr6en/S01e2ae3-aceq4ikty5-cek6ce

2o2$o!

3
(8,4)c/41 x = 2, y = 3, rule = B2kn3-ejny4knqtw5-aekq6cen/S01e2-ck3ijnry4cikqty5-cr6e

2o2$o!

3
(8,3)c/41 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aej4akt5ciknq6ace7c/S12cen3ek4acijknr5-einr7

b2o$o!

3
(8,2)c/41 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acikr4knqt5cejny6cen/S01e2aei3-aceq4eiktyz5-c6kn7e

2o$o$o!

4
(8,1)c/41 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aej4aknt5-ejry6ae7c8/S12cen3ce4aijknr5cjkqr6ck7

b2o$o!

3
(8,0)c/41 x = 6, y = 1, rule = B2cek3cnq4cijnqwy5ci6k7e/S04ijn5aqy

o2bobo!

3
(7,7)c/41 x = 4, y = 4, rule = B2-an3acek4aqz5acik8/S02cen3cej4ajrtwy5eikn6-ik8

3bo2$2bo$o!

3
(7,6)c/41 x = 3, y = 2, rule = B2k3acikr4inqtw5-ekq6n/S01e2-ck3-aekq4eikqty5-cr6kn7c

3o$o!

4
(7,5)c/41 x = 2, y = 3, rule = B2kn3aciqr4nqt5-ekq6ce7c/S01e2aei3-aekq4ikqty5-cr6e7c8

2o2$o!

3
(7,4)c/41 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aeikty5ciknq6ace7c/S12-ak3e4aijknr5acjkq6cin7

o$b2o!

3
(7,3)c/41 x = 2, y = 3, rule = B2kn3aciqr4inqtw5cjnry6n7c/S01e2aei3-aceq4ikqty5-cer6cn7c

o2$2o!

3
(7,2)c/41 x = 3, y = 2, rule = B2cen3acej4aeikt5-aery6-ik8/S12cen3ce4-qtwyz5acjk6aek7

b2o$o!

3
(7,1)c/41 x = 3, y = 2, rule = B2en3-cjkn4nwyz5-jky6ikn/S12-in3er4jkqz5ijkr6cek

2o$2bo!

3
(7,0)c/41 x = 2, y = 3, rule = B2-ak3acej4aikty5ciknq6ae7c/S12cen3ek4aeijknr5cjkq6i7

o2$2o!

3
(6,6)c/41 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aeky4aq5ackqy8/S02cen3cej4ajkntwy5eikn6ac8

3bo2$2bo$o!

3
(6,5)c/41 x = 3, y = 2, rule = B2k3aciqr4nqt5-aekq6en/S01e2-ck3-aceq4ikqtyz5-ck

obo$o!

3
(6,4)c/41 x = 3, y = 4, rule = B2-ai3eikry4ikrtwy5aijr6ci7/S01e2kn3acijq4aqrtz5ckqy6ace7e

o$2bo2$2bo!

3
(6,3)c/41 x = 2, y = 3, rule = B2kn3-ejkn4knqt5-akqr7c/S01e2aen3-aekq4-ajnrw5-cek6ei7e

2o2$o!

3
(6,2)c/41 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-jkny4cjr5cin6ace7c/S02cei3enqr4ijkqrtw5ikry6ac7

o$2bo2$2bo!

3
(6,1)c/41 x = 4, y = 3, rule = B2cin3ajkn4cejnrwy5y6k/S04rt5a6ek8

o2bo2$3bo!

3
(6,0)c/41 x = 2, y = 3, rule = B2eik3-ckr4ejknrz5-aejk6ai7e8/S02ck3iqr4ikrw5j6c

o$bo$o!

3
(5,5)c/41 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-ijry4ijrtyz5ijn6a7c/S01e2-an3cnqy4jt5-acq6n

o$2bo2$2bo!

3
(5,4)c/41 x = 2, y = 3, rule = B2ik3aciqr4inqtw5cijny6n7c/S01e2ae3-aeq4ikqtyz5-cekr7e

2o2$o!

3
(5,3)c/41 x = 4, y = 3, rule = B2-a3aciqr4ikrtyz5aknqr6ce7/S02cek3qy4eqrwz5eij6a

o2$bobo!

3
(5,2)c/41 x = 4, y = 3, rule = B2-a3acjry4iqrtw5-inry6aei7/S02-ae3ceknr4jqryz5eiky6aei7c8

o2$bobo!

3
(5,1)c/41 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-ejnq4enrwy5cij6cn7c8/S02in3e4ijqrty5ekny6ace

2bo2$2bo$o!

3
(5,0)c/41 x = 3, y = 5, rule = B2-ai3aejkq4ceknyz5aiq6cen/S02an3iy4antw5y8

2bo2$o2$2bo!

3
(4,4)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2-ak3akq4-jktyz5ikqr6akn8/S02-i3enqry4cijnrwz5ajknq6cen7c8

obo2$o!

3
(4,3)c/41 x = 3, y = 4, rule = B2-a3ackq4iknqrtz5ekn6ae78/S02-ac3anr4eijntwz5eijn6n7

o$2bo2$2bo!

3
(4,2)c/41 x = 3, y = 4, rule = B2-a3aceiq4eijkny5qr6ak/S02i3kqr4-aceiw5ey6ekn7c

o$2bo2$2bo!

3
(4,1)c/41 x = 2, y = 4, rule = B2-a3ir4twz5cnq6k/S02ai3i4k5n6a

o$bo2$bo!

3
(4,0)c/41 x = 6, y = 1, rule = B2cen3eiky4citwy5n6ac/S02cik3-ceky4cqrtw5aciky6akn7e

obo2bo!

3
(3,3)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2cei3aq4cijkqt5aciq6ce/S01c2a3q4jry5n

obo2$o!

3
(3,2)c/41 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-jnqy4cknqrw5anr6aen7c/S02k3-ijnr4cjz5eijn6a7c

o$2bo2$2bo!

3
(3,1)c/41 x = 5, y = 5, rule = B2cen3ceky4inqrtw5qy/S02ai3n4ky

2bobo4$o!

3
(3,0)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2ikn3-ckn4iknty5nry6ace78/S01c2ak3acy4ej5ijk6ekn78

o$2bo$o!

3
(2,2)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2eik3-jkq4ajq5aij6n/S03nq4kqw

2bo2$obo!

3
(2,1)c/41 x = 4, y = 3, rule = B2-an3-ikny4-aijtz5-akq6-kn7c/S02-ac3ceqr4eijy5eiknr6-ac78

o2$bobo!

3
(2,0)c/41 x = 4, y = 3, rule = B2cik3ary4etwz5cijny6cn7c8/S012e3aijny4ikz5an6k

3bo$o$3bo!

3
(1,1)c/41 x = 4, y = 4, rule = B2-ak3cjq4cekw5cijn6-ei8/S02i3aejq4aiqyz5y78

o$3bo2$bo!

3
(1,0)c/41 x = 3, y = 3, rule = B2ce3acejr4ekrtw5ciy6cen7/S02a3knqry4in5cijqy7e8

2bo$o$2bo!

3

Period 42

Speed Smallest known Minimum # of cells
(42,0)c/42 x = 13, y = 5, rule = B2acn4y/S

4bobobo2$o9bobo$12bo$obobobobobo!

13
(30,0)c/42 x = 2, y = 5, rule = B2-ek3cq4aejknrz5ajy6ci78/S02n3r4cijnrty5cikr6ci7e

bo$bo$2o$bo$bo!

6
(21,0)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr5cr6n7/S2-ci3-aky4einrtyz5jkr6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(20,1)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4j5ck6i7c/S2-ci3-ay4einrtz5acknr6ace7c8

b2o$2bo$3o!

6
(20,0)c/42 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4ekz5cr6n/S2-c3-ak4einrtz5c6cen7

2o$b2o$bo!

5
(19,2)c/42 x = 3, y = 5, rule = B3aijkr4kz5cer6in/S2-ci3-acy4einrtz5a6c7c

bo$2bo$2bo$b2o$o!

6
(19,1)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4e5ckr6n7c8/S2-i3-a4einrtz6c7c

b2o$2bo$3o!

6
(19,0)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jkz5y6n7e/S2-ci3-ak4einrtyz5cen6ac7

3o$2bo$b2o!

6
(18,3)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijr4j5ey6n7c8/S23-acy4einrtz5aer6c78

2o$b2o$2o$o!

7
(18,2)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4jz5ky7c/S23-ack4einrtz5aen6ac7c

3o$2bo$b2o!

6
(18,1)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4e5ey6c/S2-i3-ak4einrtz5k6c7c

2o$b2o$bo!

5
(18,0)c/42 x = 2, y = 3, rule = B3-ek4qt5ejny6c/S23-kq4eijz5c6cn7c8

o$2o$o!

4
(17,4)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4z5eky6i8/S23-ac4einrtz5anr6c7

3o$2bo$2bo$bo!

6
(17,3)c/42 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr5ck6cn7c/S2-i3-ay4einrtz5ajkn6cn7c

b2o$2bo$3o!

6
(17,2)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4ejk5ek6c8/S2-i3-acky4einrtz5n6c7c

bo$b2o$2o!

5
(17,1)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ek5e6n7c/S2-i3-ay4ceinrtz5cj6ci7

2o$b2o$bo!

5
(17,0)c/42 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4k5ry7e/S2-ci3-acky4einrtyz5cj6cei7c

2o$b2o$bo!

5
(16,5)c/42 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jk5kry7e/S2-ci3-a4einrtyz5akn6acn7

b2o$2bo$3o!

6
(16,4)c/42 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4jz5kry7c8/S23-acy4einrtyz5jn6-ek7c

3o$2bo$b2o!

6
(16,3)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jkz5ceky/S2-ci3-acy4einrtz5cejkn6ci7c

2o$b2o$bo!

5
(16,2)c/42 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy5cekry/S2-ci3-acky4ceinrtz5jn6c7c

bo$b2o$2o!

5
(16,1)c/42 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4kz5ekry6i7e8/S23-ac4einrtyz5ack6c7c

2o$b2o$bo!

5
(16,0)c/42 x = 2, y = 3, rule = B2n3-ce4qtyz5cey6c/S23-q4eiy5c6cn8

o$2o$o!

4
(15,6)c/42 x = 3, y = 4, rule = B3aeijr4j5kr6ci7e/S2-i3-aky4einrtz5cnr6-ek7c

2o$b2o$2o$o!

7
(15,5)c/42 x = 3, y = 3, rule = B3aijr5e/S2-i3-acy4einrtyz6acn7c

b2o$2bo$3o!

6
(15,4)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jk5cekr6c7e/S2-ci3-ac4-ajkqw5ac6ce7c

3o$2bo$b2o!

6
(15,3)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4ekz7c/S2-ci3-a4einrtyz5jnr6c7

b2o$2bo$3o!

6
(15,2)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4jk8/S2-i3-ay4einrtyz5knr6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(15,1)c/42 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr5cer6ci7c/S2-i3-ay4-ajkqw5cjnr6cin78

2o$b2o$bo!

5
(15,0)c/42 x = 2, y = 3, rule = B2n3-en4cnqrz5acejy7c/S23-ckq4eij5an6-ae8

o$2o$o!

4
(14,6)c/42 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4ejkz5ek6i7c/S2-i3-acky4ceinrtz5ar6ci7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(14,5)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4k5c6c7/S2-i3-acy4einrtyz5cjn6cn7

3o$2bo$b2o!

6
(14,4)c/42 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy5ce6in/S2-i3-aky4einrtyz5ack6acn7c

bo$b2o$2o!

5
(14,3)c/42 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jz5ckr7c/S2-i3-ay4einrtyz5-ciqy6ace7c

bo$b2o$2o!

5
(14,2)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4k5eky6cin/S23-acky4einrtz5aj6ce7c

bo$b2o$2o!

5
(14,1)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4z5ekr/S23-a4einrtz5ajn6cn7c

bo$b2o$2o!

5
(14,0)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2-an3acqr4iqwy5ai6a/S02ikn3n4jr5nr6kn

o$2bo2$2bo!

3
(13,13)c/42 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aek4akqtwyz5ackn6e8/S02cen3cej4ajktwy5en6-ik

3bo2$2bo$o!

3
(13,6)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijr4jk5c6cin7c8/S2-c3-aky4einrtyz5ackn6ac78

3o$2bo$2bo$bo!

6
(13,5)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2k3acikq4ekqrtwy5e6ek/S2-i3-ace4iknz5jkq6e7e

2bo$3o$bo!

5
(13,4)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jk5ckr6c7/S2-i3-ak4einrtyz5cr6cen78

bo$b2o$2o!

5
(13,3)c/42 x = 3, y = 5, rule = B2n3aeijr5ck/S23-aky4einrtyz5cr6c7c

2bo2$o$2o$bo!

5
(13,2)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4k5ry6c7e/S2-c3-acy4einrtyz5ckr6-kn7c

bo$b2o$2o!

5
(13,1)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4z5r6ci/S2-i3-ack4einrtz5anr6cen7c

2o$b2o$bo!

5
(13,0)c/42 x = 2, y = 3, rule = B3-cek4qtz5cekny6k7c/S23-k4ceik5a6ckn8

o$2o$o!

4
(12,12)c/42 x = 7, y = 7, rule = B2ek3ai6i/S2-i3-a4eijkt

3b2o$3bobo$3bo$4o2bo$o4bo$bo2b2o$3bo!

16
(12,9)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4z5ey7/S23-acky4einrtz5cn6ce7

b2o$2bo$3o!

6
(12,8)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2n3aeijr4e5r6cn7/S2-ci3-acky4einrtz5acejn6cn7c8

2o$b2o$2o$o!

7
(12,7)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cknq4jk5ekry6c7c8/S2-ci3-ay4einrt5aejn6ac

3o$2bo$b2o!

6
(12,6)c/42 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jz5cer6c/S2-i3-acy4einrtz5jknr6cn7c

bo$b2o$2o!

5
(12,5)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2cen3aejky4aeiknty5ciknq6aen/S12cen3ce4aijknr5cjkqr6ckn7

bo$2bo$obo!

4
(12,4)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4kz5c/S2-i3-ay4einrtyz5ckr6acn7c

2o$b2o$bo!

5
(12,3)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jz6n/S2-i3-acy4einrtz5k6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(12,2)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4z5c6ci/S2-i3-ay4einrtyz5n6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(12,1)c/42 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aejk4aeik5ciknq6ae7c/S12-ak3ce4aijknr5-einr6ce7

bo2$bo$o!

3
(12,0)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-ejny4etyz5acir/S01e2-an3eqr4jr5jnr6n

o$2bo2$2bo!

3
(11,11)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2-an3acjqy4rwy5-ejry6cei8/S012k3ekny4ejnwz5jknq6ak7e8

2bo$obo!

3
(11,10)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijr4kz5cekry6cin7e/S23-ak4einrtz5acj6acn7c8

o$2o$b2o$2o!

7
(11,9)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2n3aeijr4z5y6ci7c/S2-ci3-acky4einrtz5nr6c7c

o$2o$b2o$2o!

7
(11,8)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jkz5ekr6c7/S23-ay4einrtz5j6ac7c

3o$2bo$b2o!

6
(11,7)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijr4kz5ey6c7e/S2-c3-ay4einrtz5acn6cn7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(11,6)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jz5cry6c7c/S23-aky4einrtz5jn6acn7c

3o$2bo$b2o!

6
(11,5)c/42 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jz8/S2-i3-acky4einrtyz5ar6ace7c

2o$b2o$bo!

5
(11,4)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4z5ery7e/S2-i3-aky4einrtyz5acjkr6cen7c

2o$b2o$bo!

5
(11,3)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2cen3acejk4aeiknt5-aejy6ace7e/S12cen3ce4aijknr5cjkqr6-n7

obo$2bo$bo!

4
(11,2)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejk4aekt5ciknq6ae8/S12cen3e4acijknr5-einy6k7

o$b2o!

3
(11,1)c/42 x = 2, y = 3, rule = B2k3acir4cinqt5-ekqr6cn/S01e2-ck3ijnry4ikty5-cer6k8

2o2$o!

3
(11,0)c/42 x = 2, y = 3, rule = B3-cek4kqtz5ejy6ck7c8/S23-k4eikz6ckn8

o$2o$o!

4
(10,10)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-ijn4cikny5r/S02k3knr4y5en6en

o$2bo2$2bo!

3
(10,9)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4jkz5er6cn7e/S2-i3-ak4einrtz5j6cen7c

o$obo$3o!

6
(10,8)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2n3aeijr4ek5k6c7e/S2-ci3-aky4einrtyz5eknr6acn7c

o$2o$b2o$2o!

7
(10,7)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cenq4cjkrz5a6cin7c/S2-ci3-acy4einrtz5eikn6-in8

2bo$3o$bo!

5
(10,6)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejky4aekt5-aejy6ae7/S12cen3ce4aeijknr5-einq6ckn7

obo$2o!

4
(10,5)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jz5ek6c7/S2-i3-ay4einrtyz5ckn6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(10,4)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2kn3acikr4cknqtw5-aikq6cen7c8/S01e2ae3ijnry4ikty5-cekr7e

obo$o!

3
(10,3)c/42 x = 4, y = 2, rule = B2cen3acej4aektw5-ajry6aen7c/S12cen3ek4aijknr5cjkq6-n7

3bo$obo!

3
(10,2)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2ik3-nq4cekqyz5cj6c7e/S2-ci3-acky4eityz5ackn6n7e

2bo$o$bo$bo!

4
(10,1)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2en3-cjnq4nwy5aeinr6k7e/S12-in3cer4jknqz5aijr6ck7e

2o$2bo!

3
(10,0)c/42 x = 4, y = 3, rule = B2-a3aci4irtwz5ajnr/S02ikn3aqr4kq5i

bobo2$o!

3
(9,9)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-ijk4ikrw5jy7/S02eik3ce4cjntyz

o$2bo2$2bo!

3
(9,8)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2n3aeijr5r6cin7e8/S23-acky4einrtz5jn6acn7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(9,7)c/42 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4kz5ey6c7e/S23-acky4einrtz5-ikqy6ce7c

b2o$2bo$3o!

6
(9,6)c/42 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4k5ck7e/S2-ci3-ay4einrtz5acknr6ci7c

bo$b2o$2o!

5
(9,5)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2ik3aci4ijkqr5jr6-ac7c8/S2-cn3ijknr4acikry5acjkr6ace7e8

bo$b2o$2o!

5
(9,4)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aktw5ciknq6ae7/S12cen3e4aijknr5-aein6c7

2o$obo!

4
(9,3)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejky4acktw5-ajy6ace7c/S12cen3e4aijknr5-einq6i7

obo$2o!

4
(9,2)c/42 x = 2, y = 3, rule = B2-ak3aej4aeikt5-aejy6ace7c8/S12cen3ek4aeijknr5-ainq6akn7

o2$2o!

3
(9,1)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aej4aikty5-ejry6ae7c/S12cen3cek4aijknr5acjky6ce7

b2o$o!

3
(9,0)c/42 x = 2, y = 3, rule = B3-ce4nqy5ey7c/S23-kq4eik5c6cin8

o$2o$o!

4
(8,8)c/42 x = 4, y = 4, rule = B2cen3-ij4-enwz5cjknq6kn/S04r

o$3bo2$3bo!

3
(8,7)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3-inqr4aiknty5-ajy6ae7e/S12cen3ce4aijknr5cjkq6cek7

2o$obo!

4
(8,6)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2k3acikr4inqtw5cijny6cen7c/S01e2ae3ijnry4ikqtyz5-cek7e

obo$o!

3
(8,5)c/42 x = 2, y = 3, rule = B2kn3-ejnq4knqt5acjny6en7c/S01e2ae3ijnry4eikqty5-cek6ckn7e

2o$o$o!

4
(8,4)c/42 x = 2, y = 3, rule = B2k3aciry4iknqtw5-aekq6-ak7c/S01e2aen3-aeq4ikty5-cek

2o2$o!

3
(8,3)c/42 x = 2, y = 3, rule = B2ik3aciqr4inqt5cijny6cin7c/S01e2-ck3-aekq4ikty5-cekr6ck7e

2o2$o!

3
(8,2)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2cen3acej4aeiktw5-ejry6-ik7c/S12-ak3ek4aeijknr5cjkq6ci78

o$b2o!

3
(8,1)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2k3aciqr4inqt5cjnry6c7c8/S01e2aen3-aeq4ikty5-cek6ci

obo$2bo!

3
(8,0)c/42 x = 4, y = 3, rule = B2cin3aciqy4knt5aejkr6-ce/S04j5k

3bo$o$3bo!

3
(7,7)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2-an3acn4krt5n/S02ck3aq4cejkrw5jkn6e

o$2bo2$2bo!

3
(7,6)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2kn3-ejnq4nqtw5cjny6ce7c/S01e2ae3ijnry4eiktyz5-cekr6kn

3o$o!

4
(7,5)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2k3acikr4knqtw5cjny6ein7c/S01e2aei3-aceq4eiktyz5-cek6ci7

3o$o!

4
(7,4)c/42 x = 2, y = 3, rule = B2kn3aciry4inqtw5acjny6n7c8/S01e2aei3-aceq4ikty5-ck7e

2o2$o!

3
(7,3)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejky4aekt5ciknq6ace7/S12cen3ce4acijknr5-einr6aen7

o$b2o!

3
(7,2)c/42 x = 2, y = 3, rule = B2k3acir4inqtw5-kq/S01e2ae3-aceq4ceikqty5-ck6kn8

o2$2o!

3
(7,1)c/42 x = 4, y = 3, rule = B2-a3acj4ijntw5-cer6c/S02cin3knqr4qrtwy5y6c

bobo2$o!

3
(7,0)c/42 x = 4, y = 3, rule = B2cik3ajqr4cnty5aeijn6k/S02i3ajnqr4knw5q

o$3bo$o!

3
(6,6)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2cek3-ajy4-krwyz5ejkry6-ck7e8/S01c2ek3c4t5-cijn8

o$2bo2$2bo!

3
(6,5)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2kn3acikr4nqtw5-akqr6cn/S01e2aei3-aeq4iktyz5-cekr6e8

obo$o!

3
(6,4)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2cen3-inqr4aiktw5ciknq6ae7e/S12cen3e4acijknr5cejkq6-i7

o$b2o!

3
(6,3)c/42 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3acej4aekt5-ejry6ace7e/S12cen3cek4aeijknr5cjkqr6ak7

o$b2o!

3
(6,2)c/42 x = 2, y = 3, rule = B2k3acir4inqt5-akqr6c7c/S01e2ae3-aekq4ikqty5-ck6cik7e

2o2$o!

3
(6,1)c/42 x = 2, y = 3, rule = B2kn3aciqr4nqtw5-kqr6ce8/S01e2aen3ijnry4ikqty5-cekr6ck7e

2o2$o!

3
(6,0)c/42 x = 5, y = 5, rule = B2-an3aeiq4acekrz5cjqry7c/S03ey4k6c

2bobo4$o!

3
(5,5)c/42 x = 5, y = 3, rule = B2-ae3-ijkq4aqwy5ikqy6i7e/S02c3cjq4ayz5jn6e

o3bo2$4bo!

3
(5,4)c/42 x = 2, y = 3, rule = B2k3aciry4cnqtw5-kq/S01e2ae3-aceq4eikqtyz5-cek6c

2o2$o!

3
(5,3)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-knqy4enq5cjqy6e7/S02k3-aijr4cirwy5kny6e7

o$2bo2$2bo!

3
(5,2)c/42 x = 4, y = 3, rule = B2-an3-ny4jnqrwz5inqry6cek/S02ekn3cen4ky5ijy6i

o2$bobo!

3
(5,1)c/42 x = 4, y = 3, rule = B2-a3-ijqr4-aciqy5-aeij6ack7c8/S02eik3enr4ceijtyz5jy6-ci7

o2$bobo!

3
(5,0)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2-an3aei4ekqr5cr6i7e/S02aei3cejnr4ijntw5-acjn6e

o$2bo$o!

3
(4,4)c/42 x = 7, y = 2, rule = B2-ae3-ejny4ciky5j6ckn7c8/S03in4ajk5ainr8

4bobo$o!

3
(4,3)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2-an3ackqr4cikrz5-acjq6c7e/S02-ae3ckry4ijqy5er6k7c

2bo$o2$o!

3
(4,2)c/42 x = 4, y = 3, rule = B2k3acir4nqt5-kqr6c7c/S01e2ae3ijnry4ceikqty5-cek7e

3bo2$obo!

3
(4,1)c/42 x = 4, y = 2, rule = B2-a3-jn4eyz5cenry7c/S02ei3nry4-acqz5ejknr6k

bobo$o!

3
(4,0)c/42 x = 2, y = 4, rule = B2-an3-cinr4-jnryz5-qy6ikn7e8/S02i3e4jw5i6cn8

o2$bo$o!

3
(3,3)c/42 x = 2, y = 4, rule = B2-ak3aeij4eikqty5aiqy6cek7/S02cik3aekr4acektwy5cijny6cik7

bo$o2$o!

3
(3,2)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-knr4ijqtw5jny6a7c8/S03aceq4eqr5ej6c7e

o$2bo2$2bo!

3
(3,1)c/42 x = 4, y = 3, rule = B2cen3-aekq4-aceiz5acjkn6-ce7/S02ce3jknr4cekqrz5ekq6c8

o2bo2$bo!

3
(3,0)c/42 x = 3, y = 3, rule = B2ekn3-jkn4cjknrtw5acy6-ak7/S02an3i4ar5cei6k7c

o$2bo$o!

3
(2,2)c/42 x = 2, y = 4, rule = B2ce3aeq4qrty5cekr6k7c/S02ai3ajk4jty5ry

o2$o$bo!

3
(2,1)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2-an3aceir4-acnwz5-ikq6ak8/S01e2cik3-acij4knr5ejk6ci

o$2bo2$2bo!

3
(2,0)c/42 x = 3, y = 4, rule = B2ek3-nqr4-ejnty5-inqr6-k7c/S01c2an3j4y

bo2$2bo$o!

3
(1,1)c/42 x = 5, y = 2, rule = B2-ak3cikq4-cqrwz5acer6-e7/S03ci4ckq5e6-en

4bo$obo!

3
(1,0)c/42 x = 4, y = 3, rule = B2-a3ir4jkqtw5enry6aen78/S01c2k3in4y5jknr8

3bo$o$3bo!

3

Period 43

Speed Smallest known Minimum # of cells
(21,0)c/43 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijr5ky6cn7c/S2-c3-ack4einrtz5cnr6ace7c

o$2o$b2o$2o!

7
(20,2)c/43 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4jk5ry6cn7e/S2-c3-ay4einrtyz5acjn6cin7c

2o$b2o$2o$o!

7
(20,1)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jz5ey/S2-ci3-acky4einrtz5ak6c7c

2o$b2o$bo!

5
(20,0)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr5cr6in8/S2-i3-a4einrtyz5j6c7

3o$2bo$b2o!

6
(19,2)c/43 x = 3, y = 4, rule = B3aeijr4z5e6ci/S2-ci3-ay4einrtyz5nr6c7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(19,1)c/43 x = 3, y = 4, rule = B2n3-cnqy4ej6i7c/S2-ci3-ak4einrtyz5j6c7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(19,0)c/43 x = 2, y = 3, rule = B3-cekn4cqrz5aey6ac7c/S23-ck4eijk5cqr6cn8

o$2o$o!

4
(18,4)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jk5ck6n7e/S2-i3-ac4einrtyz5acjnr6ace7c

b2o$2bo$3o!

6
(18,3)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jkz5ry6c/S2-i3-aky4einrtyz6c7

b2o$2bo$3o!

6
(18,2)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4k5ekr6c/S2-ci3-a4einrtyz5ajnr6ace7c

2o$b2o$bo!

5
(18,1)c/43 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4jz6n7c/S2-c3-acy4einrtz5acr6c7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(18,0)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4ej5cy7e/S2-i3-ay4einrtyz5cj6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(17,17)c/43 x = 4, y = 4, rule = B2aen3cer4knrtw5acij6n8/S2cn3cjkr4ikyz5acei6ekn7

bo$2o2$3bo!

4
(17,5)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jkz5eky6c7e8/S23-acy4einrtz5ajkn6ci7c

b2o$2bo$3o!

6
(17,4)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy5ck6c7c/S2-i3-ay4einrtyz5acr6cn7c8

b2o$2bo$3o!

6
(17,3)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jkz5cy7c/S2-i3-ay4einrtyz5cr6c7

b2o$2bo$3o!

6
(17,2)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4ejkz7e/S2-c3-aky4einrtz5ck6c7c

2o$b2o$bo!

5
(17,1)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4ek5ck/S2-ci3-ak4einrtz5cr6c7c

bo$b2o$2o!

5
(17,0)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4k6c/S2-ci3-aky4-ajkqw5ajr6ac7c

2o$bo$obo!

5
(16,4)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4k6c/S2-i3-aky4einrtz5ar6c7c

2o$b2o$bo!

5
(16,3)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4e5cery6cn7c/S2-ci3-ack4einrtz5jr6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(16,2)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aijr5e6n7c/S23-acy4einrtz5cjnr6ce7

2o$b2o$bo!

5
(16,1)c/43 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijr4jz5cr/S2-i3-ak4einrtz5ac6cn7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(16,0)c/43 x = 2, y = 3, rule = B3-cek4nqw5ejy6k7e/S23-ckr4eiy5cq6cin8

o$2o$o!

4
(15,5)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4kz5ery6c7e8/S2-c3-acky4einrtyz5ejr6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(15,4)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4z5cr/S2-i3-acy4ceinrtz5ejkr6ci7c

2o$b2o$bo!

5
(15,3)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr5ekry6n/S2-i3-ac4einrtyz5r6cin7c

2o$b2o$bo!

5
(15,2)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4z6n/S2-ci3-acky4einrtz5j6ce7c

bo$b2o$2o!

5
(15,1)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4ejk7e/S2-i3-a4einrtyz5ek6ce7c

bo$b2o$2o!

5
(15,0)c/43 x = 2, y = 3, rule = B3-ce4knqt5aejny6a/S23-kq4ei5a6ckn8

o$2o$o!

4
(14,6)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ek5cky6cn7/S2-i3-acy4einrtyz5cn6cn7c

3o$2bo$b2o!

6
(14,5)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jz5cky6c8/S2-i3-acy4ceinrtz5ac6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(14,4)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2ik3aikry4ikrtw5cejnq6kn7c/S2-c3ijqry4eikntyz5jkr6a7e8

bo$b2o$2o!

5
(14,3)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4kz5cr6n/S2-i3-ay4einrtyz5akn6ci7

2o$b2o$bo!

5
(14,2)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jz5ce6i/S2-ci3-acy4einrtyz6ci7c

2o$b2o$bo!

5
(14,1)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4z5ckr6i7c/S2-ci3-acky4einrtz5nr6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(14,0)c/43 x = 2, y = 3, rule = B2n3-ceq4ckqty5ejny6ck/S23-ck4eij5jn6cn8

o$2o$o!

4
(13,7)c/43 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4ez5kr6ci7e/S2-c3-acy4einrtz5ajnr6ci7

o$2o$b2o$2o!

7
(13,6)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4j5ce7c/S2-ci3-acy4einrtz5anr6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(13,5)c/43 x = 3, y = 4, rule = B3aijr6n7c/S2-c3-acy4einrtyz5cejkn6c7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(13,4)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jkz5c7c/S2-c3-aky4ceinrtz5ejkr6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(13,3)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4kz5er6c7c8/S2-c3-acy4einrtyz5ejn6-ek7c

bo$b2o$2o!

5
(13,2)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2ik3-cnqy4eik5j6i7c/S2-cn3-ay4irt5iq6aci7e

bo$b2o$2o!

5
(13,1)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ek5k6i/S2-ci3-aky4einrtz5ackn6ci7c

bo$b2o$2o!

5
(13,0)c/43 x = 2, y = 3, rule = B3-cek4jkqt5ekny/S23-cq4ceiqy5acn6cin8

o$2o$o!

4
(12,12)c/43 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aeq4aq5ackn8/S02cen3cejn4ajrtwy5eknq6cn

3bo2$2bo$o!

3
(12,9)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ejz5ckr6cin7e/S2-ci3-aky4einrtz5aen6ac7c

2bo$3o$bo!

5
(12,8)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4j5cekr6ci7e/S2-ci3-acy4einrtz5cnr6cin7c

b2o$2bo$3o!

6
(12,7)c/43 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4jk5y6cin7c/S2-c3-aky4einrtz5nr6ci7c

o$2o$b2o$2o!

7
(12,6)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4j5ce6i/S23-acy4einrtz5jn6c7

2o$b2o$bo!

5
(12,5)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4jkz5kr6cin7e/S2-i3-a4einrtyz5nr6c7c

2o$b2o$bo!

5
(12,4)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ejk5kry/S2-i3-ay4einrtz5jr6c7

2o$b2o$bo!

5
(12,3)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ek5ry7c/S2-ci3-acky4einrtyz6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(12,2)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4kz7c/S2-ci3-ay4einrtyz5cjknr6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(12,1)c/43 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejky4aekt5ciknq6ae/S12cen3ce4aijknr5-inqy6ck78

2o$obo!

4
(12,0)c/43 x = 2, y = 3, rule = B3-ce4cjqty5aey6c/S23-k4eiqy5acj6ckn8

o$2o$o!

4
(11,11)c/43 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aceqy4aknqy5ackq7e8/S02cen3cejnq4ajnwy5eny6ce8

3bo2$2bo$o!

3
(11,10)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4kz5ekr6c7/S2-c3-ac4einrtz5knr6ci78

2bo$obo$3o!

6
(11,9)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4j5e6c7e/S2-i3-acky4einrtz5acnr6acn7c

2bo$obo$3o!

6
(11,8)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jkz6cn/S2-i3-acky4einrtyz5jnr6ci7c

2o$b2o$bo!

5
(11,7)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr5r6c7e/S2-c3-acy4einrtz5cejn6cin7c

2bo$obo$3o!

6
(11,6)c/43 x = 4, y = 3, rule = B2n3aeijr4z5ekr6c7e/S2-c3-acy4einrtz5acjkn6acn7c

3bo$obo$3o!

6
(11,5)c/43 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aej4akt5-jry6ace7c/S12cen3cek4aijknr5acjkq6ae78

2o$obo!

4
(11,4)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jkz5ckr7/S2-i3-acky4einrtyz5acjnr6ac7c

3o$2bo$b2o!

6
(11,3)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ekz5ky/S2-i3-ack4ceinrtz5aer6c7c

bo$b2o$2o!

5
(11,2)c/43 x = 4, y = 3, rule = B2k3-ejnq4cknqtw5cijny/S01e2aei3-aekq4eikty5-cr6e

3bo$3bo$o2bo!

4
(11,1)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2-ak3-inqr4aeknqty5ciknq6ae8/S12cen3ce4aijknr5cjk6-ci78

obo$2bo$bo!

4
(11,0)c/43 x = 4, y = 3, rule = B2-an3aeqy4ewy5iny/S03ey6a

o$3bo$o!

3
(10,10)c/43 x = 4, y = 4, rule = B2-an3acek4aknqw5ackq6ai8/S02-ai3cejqr4ajnwy5enqy6ac7e

3bo2$2bo$o!

3
(10,9)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4z5ek6ci7/S2-i3-acky4einrtz5acknr6cn7

2bo$obo$3o!

6
(10,8)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4j5er6cn7e/S2-c3-ay4einrtz5cer6ci7

2bo$obo$3o!

6
(10,7)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3-cnq4it5aejky6in7e/S2aek3-a4eiqt5-cery6ein7c

2o$b2o$bo!

5
(10,6)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2-ak3aejky4aiknty5ciknq6ae7e/S12cen3e4aeijknr5cjk6kn7

bo$2bo$obo!

4
(10,5)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4k5cek6n7e/S2-i3-acy4einrtyz5e6acn7c

2o$b2o$bo!

5
(10,4)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2cen3aejk4-cijrz5-ajry6ae/S12cen3ce4aijknr5acjk6ack7

obo$2bo$bo!

4
(10,3)c/43 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4ackt5ciknq6ae/S12cen3e4aijknr5cjkr6n7

b2o$o!

3
(10,2)c/43 x = 2, y = 3, rule = B2ikn3acir4knqtw5-akqr6cn7c/S01e2aei3-aeq4ceiktyz5-ce6e

2o2$o!

3
(10,1)c/43 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3acejk4aknt5-ajy6aen7c/S12cen3ce4aeijknr5acjkr6-ak78

obo$2o!

4
(10,0)c/43 x = 2, y = 3, rule = B3-cek4qty5ey6ck/S23-q4ceij5cn6cn8

o$2o$o!

4
(9,9)c/43 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aeq4aq5-enqy6cen8/S02cen3cej4acjkwy5ekny6c

3bo2$2bo$o!

3
(9,8)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4z5cek6c7e/S2-ci3-ay4einrtz5acnr6ace7c

2bo$obo$3o!

6
(9,7)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ek5ry6c7c8/S2-ci3-acky4ceinrtz5j6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(9,6)c/43 x = 2, y = 3, rule = B2ik3-ejkn4inqt5cjnry6n7c8/S01e2ae3ijnry4ikqty5-ck7

2o$o$o!

4
(9,5)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnq4eijqrtz5ar6n7e/S2-i3ijnqr4intz5jk6cin

bo$b2o$2o!

5
(9,4)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4j5cekry6n/S2-ci3-ac4einrtyz5jkr6acn7

bo$b2o$2o!

5
(9,3)c/43 x = 3, y = 2, rule = B2cen3acejk4aektw5ciknq6-ik7/S12cen3ce4aijknr5cjk6an78

2o$obo!

4
(9,2)c/43 x = 4, y = 3, rule = B2-an3-jknq4iknqrtw5knry6i7e/S02ce3ekq4inrtyz5k6ac

o2$bobo!

3
(9,1)c/43 x = 2, y = 3, rule = B2ikn3acir4knqtw5-eikq7c/S01e2ae3-aeq4ikty5-ck6cen

o2$2o!

3
(9,0)c/43 x = 4, y = 3, rule = B2-a3aeiq4ijryz5ejry6e8/S01c2i3cjqr4a5j7e

3bo$o$3bo!

3
(8,8)c/43 x = 4, y = 4, rule = B2-an3ace4anqz5ackqy6ac8/S02cen3cejnr4ajwy5ekn6c7e

3bo2$2bo$o!

3
(8,7)c/43 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4z6c7e8/S2-i3-acy4einrtz5cr6c7

2bo$3o$bo!

5
(8,6)c/43 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aejk4aekt5-ajy6ae/S12cen3ce4aijknr5acjkq6ckn78

bo2$bo$o!

3
(8,5)c/43 x = 2, y = 3, rule = B2ik3acikr4inqtw5-ekqr6in7c8/S01e2ae3ijnry4cikqtyz5-cek6c7e

2o2$o!

3
(8,4)c/43 x = 3, y = 2, rule = B2kn3aciry4nqtw5-kqr6n7c/S01e2ae3-aceq4eikty5-ckr6k

obo$o!

3
(8,3)c/43 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-in4knrtwz5-cny6ac7c/S02in3cekry4cirtz5ejk6en7e

o$2bo2$2bo!

3
(8,2)c/43 x = 2, y = 3, rule = B2ikn3-ejn4inqtw5cjnry6e7c/S01e2aei3-aekq4ikqtyz5-cek6cek

2o2$o!

3
(8,1)c/43 x = 2, y = 3, rule = B2k3acir4knqtw5-kq6e/S01e2ae3ijnry4ikty5-cekr7c

2o2$o!

3
(8,0)c/43 x = 6, y = 1, rule = B2cik3aeijr4jy5y6c8/S02an3cjn4kt5a6i

o2bobo!

3
(7,7)c/43 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aeq4anq5ack6ck8/S02cen3cejn4ajkntwy5eikn6ace7e

3bo2$2bo$o!

3
(7,6)c/43 x = 2, y = 3, rule = B2kn3aciry4inqt5-aekq6in/S01e2aen3-aceq4ikty5-cekr8

2o2$o!

3
(7,5)c/43 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3-inqr4aeiknty5-aejy6ae7c8/S12cen3ce4aeijknr5acjkr6aci7

o$b2o!

3
(7,4)c/43 x = 2, y = 3, rule = B2k3-ejny4nqtw5-kq6cn7c/S01e2-ck3-aekq4ceiktyz5-c6ce7c8

2o2$o!

3
(7,3)c/43 x = 2, y = 3, rule = B2k3acikr4nqtw5-ekq6en/S01e2-ck3-aeq4ikty5-cek6ck

2o2$o!

3
(7,2)c/43 x = 3, y = 2, rule = B2-an3cq4ikqw5ek6ck/S012-ak3eqy4-cektw5aqy6ac7e

2bo$2o!

3
(7,1)c/43 x = 3, y = 2, rule = B2cen3acej4aiktw5-jry6ae7e/S12cen3cek4aijknr5cejkq6e7

b2o$o!

3
(7,0)c/43 x = 2, y = 3, rule = B2cen3q4iknz5kq6en/S02n3cik4i5y6a

o$bo$o!

3
(6,6)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2-an3akq4-acnqy5-cjqy6en7/S01c2ak3cknqr4ceqy5-aeqy6ac78

2bo2$obo!

3
(6,5)c/43 x = 2, y = 3, rule = B2kn3aciry4nqt5-eikq6ein7c/S01e2ae3-aceq4-ajnrw5-c6e8

o2$2o!

3
(6,4)c/43 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejk4aikqt5-aejy6ace/S12cen3e4aeijknr5-ainy6ein78

o$b2o!

3
(6,3)c/43 x = 2, y = 3, rule = B2cen3aejk4aeknt5-aejy6ace/S12cen3e4aijknr5cjkr7

o$bo$bo!

3
(6,2)c/43 x = 3, y = 4, rule = B2-a3ackq4eijnryz5acikq6aik7c/S03ackqr4-ajntz5n6ack

o$2bo2$2bo!

3
(6,1)c/43 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3acejk4aktw5-ajy6ae/S12cen3e4acijknr5cjkq6acn7

b2o$o!

3
(6,0)c/43 x = 3, y = 3, rule = B2ce3aknq4it/S02k3y

o$2bo$o!

3
(5,5)c/43 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aeky4aqtw5ackq8/S02-ak3cejn4ajwyz5en6c7e

3bo2$2bo$o!

3
(5,4)c/43 x = 4, y = 3, rule = B2-an3aciry4ikqwz5aejnq6a8/S02-ai3kr4enqw5enr6ekn7e

3bo2$obo!

3
(5,3)c/43 x = 3, y = 2, rule = B2k3aciqr4nqt5-ekqr6c7c/S01e2ae3-aceq4ikqtyz5-cekr6kn

2bo$obo!

3
(5,2)c/43 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-ny4rty5cjy6ac7c/S02ck3qr4-acert5inr6k7c8

o$2bo2$2bo!

3
(5,1)c/43 x = 4, y = 3, rule = B2-an3-ejkn4ikqtw5ejkqy6a/S02cei3enqry4ikqrwz5jkny6ack78

bobo2$o!

3
(5,0)c/43 x = 4, y = 3, rule = B2ckn3-eiry4aeijrty5eikr6ik/S02ac3r4inz5e6aen

o$3bo$o!

3
(4,4)c/43 x = 3, y = 4, rule = B2-an3acikr4ijknty5ejny6k7e/S02ckn3eq4k5jnry6ac

o$2bo2$2bo!

3
(4,3)c/43 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-jnry4ikrtwz5jknq6-ei7c/S02cik3cy4einqrw5ijry6ain

2bo2$2bo$o!

3
(4,2)c/43 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-jknr4-actyz5acjr6k/S02ek3qry4cejq5er6ce7e

2bo2$2bo$o!

3
(4,1)c/43 x = 4, y = 3, rule = B2-an3-ejkn4iqrtwz5iny6ak7e/S02en3nr4ejrwyz5ejkr6c7

3bo2$obo!

3
(4,0)c/43 x = 5, y = 3, rule = B2cn3aeikr4-akqt5-ikq6ack7c8/S02ck3-ajky4ijkqw5cekqr6aei7c8

4bo$o$4bo!

3
(3,3)c/43 x = 5, y = 5, rule = B2-ac3-jqy4ejqry5inqry6-a7c/S02ck3jk4jrtw5ar6c8

o2$4bo2$2bo!

3
(3,2)c/43 x = 7, y = 3, rule = B2-ai3nqr4cejn5-ceq6ack7/S02ikn3n4ajkz5ce6e7c

o2$4bobo!

3
(3,1)c/43 x = 4, y = 2, rule = B2cen3knr4ct5c/S02n

bo$o2bo!

3
(3,0)c/43 x = 3, y = 5, rule = B2ekn3ainry4ijknz5-aknr6-c/S01c2in3-ijry4ajq5-ciry6acn7c

o2$2bo2$bo!

3
(2,2)c/43 x = 4, y = 3, rule = B2cek3inqry4cejknt5-ciky6aik7/S01c2en4w5a

3bo2$o2bo!

3
(2,1)c/43 x = 3, y = 4, rule = B2-a3ackr4cjy5kn6c8/S02n3an4ijy5nr6e

2bo$o2$o!

3
(2,0)c/43 x = 6, y = 1, rule = B2-ak3-cjnr4ajnryz5-acin6-c7c/S02i3e4jn5ac

obo2bo!

3
(1,1)c/43 x = 4, y = 4, rule = B2en3-ajkq4ijnqrt5ckr6-in7c/S01c2e3iy4ajk5ckqr6in78

2bo2$o$3bo!

3
(1,0)c/43 x = 5, y = 3, rule = B2ce3-aci4ctz5jqry6i/S01e2ce3eknqy4acknyz5-enr6akn

o$4bo$o!

3

Period 44

Speed Smallest known Minimum # of cells
(22,0)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-eijq4qrwy5aiky6cei/S02ck3ek4jtw5jk6ak7e

o$2bo2$2bo!

3
(21,2)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4kz5ry6c/S2-ci3-acky4einrtz5ae6c7c

2o$b2o$2o$o!

7
(21,1)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2n3aeijr4k5cky6c/S2-i3-ac4einrtz5j6ci7c8

o$2o$b2o$2o!

7
(21,0)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3-ekn4nqrw5-inqr/S23-c4eiqz5q6cn8

2o$b2o$2o!

6
(20,2)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr5ck/S2-i3-a4einrtz5kr6c7c

2o$b2o$bo!

5
(20,1)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4z5ery6n7e/S2-c3-ac4einrtyz5cjn6-ek7

bo$b2o$2o!

5
(20,0)c/44 x = 4, y = 3, rule = B2kn3-ejn4nqtw5acery6-ek7c/S01e2-ck3-aceq4iqty5-ejkr

3bo$2obo$3bo!

5
(19,2)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4j5eky/S2-c3-ac4einrtz5eknr6cn7

b2o$2bo$3o!

6
(19,1)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4kz5cry6c/S2-i3-ak4einrtyz5ac6c7

2o$b2o$bo!

5
(19,0)c/44 x = 2, y = 3, rule = B3-ekn4knqr5eky6a8/S23-ck4ei5c6ckn8

o$2o$o!

4
(18,4)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2n3aeijr4ejkz5eky6i/S23-a4einrtz5acjn6ac7c

2o$b2o$2o$o!

7
(18,3)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijr4j5c6cn7e/S2-ci3-ay4einrtyz5jknr6ace7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(18,2)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy5e6n7c/S23-ak4einrtz5j6ace7c

2o$b2o$bo!

5
(18,1)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ejk5cery7e/S2-ci3-ak4einrtyz5ak6-ek7c

bo$b2o$2o!

5
(18,0)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-ijky4ijkqryz5ceijk6n7c/S02ekn3eqry4iw6-ek7e

o$2bo2$2bo!

3
(17,5)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr5cky6ci7c8/S2-ci3-ak4ceinrtz5knr6acn7c8

3o$2bo$2bo$bo!

6
(17,4)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jkz5cer6ci7e8/S23-aky4einrtyz5jn6cen7

3o$2bo$b2o!

6
(17,3)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4ej5k6c/S2-ci3-ack4einrtz5aenr6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(17,2)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2i3-cenq4ckrz5cjk6in7c/S2-cn3-ak4ceityz5-acy6ein7

b2o$2bo$3o!

6
(17,1)c/44 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4z5k6c/S2-ci3-ak4einrtz5cer6c7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(17,0)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4ejk5c7c/S2-ci3-ak4einrtyz5acenr6-kn7c

2o$b2o$bo!

5
(16,6)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4kz5k6cn7e/S2-c3-aky4einrtz5cj6acn7c

3o$2bo$b2o!

6
(16,5)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr5cekry6i7c/S2-c3-aky4einrtz5akr6ac7c

o$2o$b2o$2o!

7
(16,4)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4kz5cy6i/S2-ci3-a4einrtyz5an6c7c

b2o$2bo$3o!

6
(16,3)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4k5cky/S2-i3-a4einrtyz5acn6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(16,2)c/44 x = 3, y = 5, rule = B2n3aeijr4e5ey6i7c8/S2-ci3-ay4einrtz5k6ac7c

2bo2$o$2o$bo!

5
(16,1)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4k5cek7c/S2-c3-aky4einrtz5e6c7c

bo$b2o$2o!

5
(16,0)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2-a3aciky4nrty5a6a7c/S02n3nr4enr5enr6ac

o$2bo2$2bo!

3
(15,7)c/44 x = 4, y = 3, rule = B3-cnqy4k5ckry6cn78/S23-ac4einrtz5ceknr6cen7c

ob2o$3o$bo!

7
(15,6)c/44 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4ej5cry/S2-ci3-acy4ceinrtz5anr6cn7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(15,4)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4ejz5ey6i/S2-ci3-ac4einrtz5ak6cn7c

bo$b2o$2o!

5
(15,3)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4k5cer6cn/S2-i3-acky4einrtz5akn6ci7c

2o$b2o$bo!

5
(15,2)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4eiqrtyz5-cinq6n7c/S2-ci3-a4iq5aiknq6ai

bo$b2o$2o!

5
(15,1)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4kz5e6cn7c/S23-ak4einrtyz6ac7c8

2o$bo$obo!

5
(15,0)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4k5kr7e/S2-i3-acy4einrtyz6ace7c

2o$b2o$bo!

5
(14,8)c/44 x = 4, y = 3, rule = B2n3aeijr4kz5ck6cn78/S23-ac4einrtz5acjnr6ace7

3bo$o2bo$b3o!

6
(14,5)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jkz5cekr6ci7e8/S23-acy4einrtz5acj6cn78

3o$2bo$b2o!

6
(14,4)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4jz5cey7c/S2-i3-acky4einrtz5ajn6acn7c

3o$2bo$b2o!

6
(14,3)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4jz5k7c/S2-c3-a4einrtyz5acjkn6acn7

2o$b2o$bo!

5
(14,2)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ejkz5ck6i/S23-aky4-ajkqw5k6ac78

bo$b2o$2o!

5
(14,1)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4k5ekry6n7/S2-c3-acy4einrtyz5c6-ik7c

2o$b2o$bo!

5
(14,0)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2-a3ack4eny5-anry6ik/S02ek3cnr4jyz5n6ci

o$2bo2$2bo!

3
(13,8)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aijr5cr6c7c8/S2-ci3-ac4einrtyz5ajkr6ce7

b2o$2bo$3o!

6
(13,7)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4ejkz5cy8/S2-ci3-ay4einrtz5akn6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(13,6)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4jkz5kr7c/S2-ci3-acky4einrtz5ckr6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(13,5)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4jk6n7e/S2-ci3-acky4-ajkqw5-aiqy6c7c

2o$b2o$bo!

5
(13,4)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jz5c7c8/S23-ac4einrtyz5ajkn6-kn7c

2o$b2o$bo!

5
(13,3)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4kz5cry6c7/S2-c3-ack4einrtz5cek6c7

bo$b2o$2o!

5
(13,2)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy5cy6n7c/S2-c3-acy4einrtyz5jr6ac7

2o$b2o$bo!

5
(13,1)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2ik3-ceny4cejkq5y6cin78/S1c2-c3-aky4iqrty5acjr6aen78

bo$b2o$2o!

5
(13,0)c/44 x = 2, y = 3, rule = B3-cek4cqty5ey/S234ceijkqy5n6-ak8

o$2o$o!

4
(12,12)c/44 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aceq4aq5aciky8/S02cen3cejn4ajkwy5en6cn

2bo$bobo$o$bobo!

6
(12,10)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jk5cey6n7/S23-aky4einrtyz5ek6cn7

3o$2bo$b2o!

6
(12,7)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jz5ry7c/S2-i3-a4einrtz5acnr6cen78

3o$2bo$b2o!

6
(12,6)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4j5cry6c/S2-ci3-ak4einrtyz5aer6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(12,5)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4kz5ky6i/S2-ci3-ay4einrtz5aer6-ak7c8

3o$2bo$b2o!

6
(12,4)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jkz5kry6c7c/S2-i3-ack4einrtyz5jkr6cen7

2o$b2o$bo!

5
(12,3)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jz5er6ci7/S2-i3-acky4einrtyz5e6acn7c

bo$b2o$2o!

5
(12,2)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2kn3aijry4iktz5ej6c7e/S02-cn3-ack4ei5-ay6-i7

bo$b2o$2o!

5
(12,1)c/44 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aej4aeikt5-ejry6ae7c/S12cen3cek4aijknr5cjky6ce7

b2o$o!

3
(12,0)c/44 x = 4, y = 3, rule = B2-an3acnry4inyz5-ckqy6ae7c/S02cen3anq4inqwz5ijkr6ak7

bobo2$o!

3
(11,11)c/44 x = 4, y = 4, rule = B2-a3aeky4aknq5ack8/S02cen3cej4ajknrwy5ein6c7e8

3bo2$2bo$o!

3
(11,10)c/44 x = 4, y = 3, rule = B3aijkr4ej5ckry6in7e/S2-c3-aky4einrtyz5jkn6acn7c

2obo$b3o$2bo!

7
(11,9)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijry4r5kry6n8/S2-cn3-acky4einrtyz5acjr7c

2o$b2o$bo!

5
(11,8)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4ejk5ky6c7c/S2-ci3-ay4einrtz5ajnr6ace7c

2o$b2o$bo!

5
(11,7)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4z5ce6c7/S2-ci3-acy4einrtyz5ejknr6c7c

bo$b2o$2o!

5
(11,6)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4k5r6n7c/S2-c3-aky4einrtyz5cejk6ce7c

3o$2bo$b2o!

6
(11,5)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4k5e7c/S2-i3-a4ceinrtz5nr6acn7c

3o$2bo$b2o!

6
(11,4)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4ek5kry6n/S2-i3-aky4einrtz5ckn6acn7c8

bo$b2o$2o!

5
(11,3)c/44 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejky4aekqty5-ajry6ace7c/S12cen3e4aeijknr5-inr6c7

2o$obo!

4
(11,2)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2kn3-nqy4cjkqz5acjky6n/S2aek3-ck4itz5n6akn

bo$b2o$2o!

5
(11,1)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2-ak3aejk4aiknt5ciknq6ace7c/S12cen3e4aijknr5-ainr6ak7

bo$2bo$obo!

4
(11,0)c/44 x = 2, y = 3, rule = B3-eq4cnqy5enry/S23-cq4ceijqyz5jn6ckn8

o$2o$o!

4
(10,10)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2-an3acenr4jkty5q6e7e/S02cei3cenq4jtw5k6n

o$2bo2$2bo!

3
(10,9)c/44 x = 3, y = 4, rule = B3aijkr4k5c6n7e/S2-ci3-acky4einrtyz5acj6acn78

o$2o$b2o$2o!

7
(10,7)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aijr5cer6c/S2-ci3-acky4einrtz5cekn6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(10,6)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2i3-enqy4qrtyz5ar6c8/S2-n3-acy4inq5cijkn6ik7e

2bo$obo$3o!

6
(10,5)c/44 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aiktw5-aejy6aei7c/S12cen3e4aeijknr5acejk6a7

2o$obo!

4
(10,4)c/44 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aejk4aeknty5ciknq6aei7e/S12-ak3ce4aijknr5cjkqr6ck7

o$bo2$bo!

3
(10,3)c/44 x = 3, y = 2, rule = B2cen3-inqr4acekt5ciknq6ace/S12cen3e4aijknr5-ainy6-in78

2o$obo!

4
(10,2)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2cen3aejk4aiknqt5ciknq6ae7c/S12cen3e4acijknr5-einy6cen78

obo$2bo$bo!

4
(10,1)c/44 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aej4aektw5ciknq6ace/S12-ak3e4aijknr5cjkq6ak78

b2o$o!

3
(10,0)c/44 x = 3, y = 5, rule = B2cen3a4enq5an6a/S01c2-ak3-ikr4aiq5qr7c

o2$2bo2$2bo!

3
(9,9)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2-ai3kr4-kqrwz5ejnq/S03a

2bo2$2bo$o!

3
(9,8)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4z5cr6c7e8/S2-ci3-ay4einrtz5ckr6ci78

2bo$3o$bo!

5
(9,7)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4ejkz5ey6c7/S2-ci3-acy4einrtz5ckr6acn7c

2bo$3o$bo!

5
(9,6)c/44 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr5k6c7e/S2-ci3-ac4einrtz5cr6cin7

2bo$3o$bo!

5
(9,5)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2cen3aejk4aikqty5-ajry6aei7e/S12cen3ce4-qtwyz5cejk6cn78

bo$2bo$obo!

4
(9,4)c/44 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejky4aekt5ciknq6aen7c/S12cen3ce4aijknr5-aein6cn7

obo$2o!

4
(9,3)c/44 x = 2, y = 3, rule = B2k3-ejn4nqtw5-aekq6cn/S01e2ae3-aceq4eikqty5-cek6k

2o2$o!

3
(9,2)c/44 x = 4, y = 3, rule = B2-ak3ejr4-eknq5ai/S01e3ckn4k5jy

3bo2$2o!

3
(9,1)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-ijqy4iknrwyz5jkq6-ak7e8/S02c3ekqr4ceirw5jkry6i

o$2bo2$2bo!

3
(9,0)c/44 x = 2, y = 3, rule = B2ik3-ejkn4iknqt5cjny6n7c/S01e2aen3-aekq4ikqtyz5-cr6ei7c

2o2$o!

3
(8,8)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2-an3acer4ijrty5ajk6ac8/S02cen3eqry4ciwz5iy6ci

2bo$o2$o!

3
(8,7)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4ej5ckr6c7/S23-acy4einrtz5cejnr6acn7

bo$b2o$2o!

5
(8,6)c/44 x = 3, y = 2, rule = B2cen3-inqr4aikty5ciknq6ae/S12cen3e4aijknr5acjkq6-ak7

2o$obo!

4
(8,5)c/44 x = 2, y = 3, rule = B2k3acikr4nqt5cjny6cen/S01e2aei3-aceq4eiktyz5-ce6en7e8

2o$o$o!

4
(8,4)c/44 x = 4, y = 3, rule = B2-a3aceqr4knz5cq8/S02kn3aky4knz5eikny

o2$bobo!

3
(8,3)c/44 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acir4inqt5-ekq6en7c/S01e2-ck3-aceq4ceikqty5-ckr6ek7c

o2$2o!

3
(8,2)c/44 x = 2, y = 3, rule = B2k3-ejn4inqtw5cijny8/S01e2aei3-aeq4ikty5-ckr6-ai78

o2$2o!

3
(8,1)c/44 x = 2, y = 3, rule = B2k3acikr4nqtw5-eikq6-ak7c8/S01e2ae3ijnry4ikqtyz5-ce6c7e

o2$2o!

3
(8,0)c/44 x = 2, y = 6, rule = B2-ai3ceq4irtw5ejq6k/S02ae3-enqy4k5acenr

o3$bo2$bo!

3
(7,7)c/44 x = 5, y = 5, rule = B2cek3cekq4ary5cr/S02k3cjk4kn5r6a

o2$4bo2$4bo!

3
(7,6)c/44 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aeikqtw5-aejy6ace/S12-ak3e4aijknr5cjk6a7

2o$obo!

4
(7,5)c/44 x = 2, y = 3, rule = B2kn3aciry4knqtw5cijny6cen/S01e2aei3ijnry4ikqtyz5-cer6c7c

2o2$o!

3
(7,4)c/44 x = 2, y = 3, rule = B2k3aciqr4ciknqt5-akq7c/S01e2aen3-aekq4ceikqty5-ck6ck7

2o2$o!

3
(7,3)c/44 x = 2, y = 3, rule = B2ik3-ejnq4nqtw5-kqr6ce7c/S01e2-ck3ijnry4ceikty5-cer6e7e8

2o2$o!

3
(7,2)c/44 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejky4akqty5ciknq6ace/S12cen3e4aijknr5cejky6cik7

b2o$o!

3
(7,1)c/44 x = 3, y = 2, rule = B2kn3aciqr4ciknqt5-kqr6c/S01e2aen3-aeq4iktyz5-cekr6e78

2bo$obo!

3
(7,0)c/44 x = 5, y = 3, rule = B2-ai3ijqry4acejntz5knr6i/S02n3ekqy4inr5aek

o$4bo$o!

3
(6,6)c/44 x = 5, y = 5, rule = B2-ac3eijqr4ackqt5kny6-ei8/S03aj5k

o2$4bo2$2bo!

3
(6,5)c/44 x = 3, y = 2, rule = B2k3acir4inqtw5acjny6n7c8/S01e2ae3-aceq4iktyz5-cekr6c7c

obo$o!

3
(6,4)c/44 x = 4, y = 3, rule = B2-a3aceqy4eit5aeq6ak7e/S02cin3anqy4kqrtw5ei6eik7c8

o2$bobo!

3
(6,3)c/44 x = 4, y = 3, rule = B2-a3acr4ejqwyz5aeijy6-ei7e/S02cn3acqry4qrwz5ekn6aci7c

3bo2$obo!

3
(6,2)c/44 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejky4aeikt5-aery6ae7e/S12-ak3e4aijknr5cjk6e7

b2o$o!

3
(6,1)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2-an3aceqy4inrt5jnr6ac7c/S02ein3acekq4-anrwz5nr6kn

o$2bo2$2bo!

3
(6,0)c/44 x = 4, y = 6, rule = B2-ae3ai4w/S02i

3bo2$3bo3$o!

3
(5,5)c/44 x = 3, y = 2, rule = B2cek3aejry4jz5ciny6-ae7c/S012ce3ekry4jq5eikny7e

2bo$2o!

3
(5,4)c/44 x = 3, y = 2, rule = B2k3-ejnq4knqtw5-kqr6i/S01e2aen3ijnry4iktyz5-cek6i

obo$o!

3
(5,3)c/44 x = 4, y = 2, rule = B2-a3aciqy4cjknrtz5ejqr6c8/S02i3eny4etyz5j6ci7e8

o$bobo!

3
(5,2)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-inr4iknqrtw5-airy6-ci7e/S02c3enqry4inrtz5eikr6ck7e

o$2bo2$2bo!

3
(5,1)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-inqy4knqrwyz5cenqr6kn7e8/S02-ak3enq4ceirty5ein6en7e

2bo2$2bo$o!

3
(5,0)c/44 x = 6, y = 1, rule = B2cik3aekq4ajnrtwy5eikry6acn7c/S02ci3aejy4aijkqry5ein6-ak7c

obo2bo!

3
(4,4)c/44 x = 4, y = 4, rule = B2-a3aejr4ceijqwz5ry6aei7e8/S02-ce3ceqy4ejt5ekr6aci8

o$3bo2$bo!

3
(4,3)c/44 x = 4, y = 3, rule = B2ik3-c4-acekn5-cey6ae7e/S03a4kz5a

o$3bo$bo!

3
(4,2)c/44 x = 5, y = 3, rule = B2cen3-jnqy4eknryz5cy/S03y5e

o3bo2$4bo!

3
(4,1)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2-a3acekn4cikntw5-ceky6-ck/S02-an3er4ikwy5einy6cek

2bo$o2$o!

3
(4,0)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2-ac3-ejkq4acijkwz5anry6k7e/S01e2cn3n4ejn5iy6a

o$o2$2bo!

3
(3,3)c/44 x = 3, y = 3, rule = B2-ai3nr4cjnqw7e/S03eikq4cejy5-cjry7c

2bo2$obo!

3
(3,2)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2-ai3eiy4eijkrwy5aq6cn8/S01e2in3cjq4aekr5ajkq6aek7e

o$2bo2$2bo!

3
(3,1)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-iny4-ackwz5-aen6a7c/S02cn3ac4einqrtw5ijny6c7e

o$2bo2$2bo!

3
(3,0)c/44 x = 4, y = 1, rule = B2cn3aek4aekty5ain8/S01c2-ck3aeky4ejkqw6i

2obo!

3
(2,2)c/44 x = 2, y = 4, rule = B2-ak3aik4ky5jy/S02n3i4eq5i

o2$bo$o!

3
(2,1)c/44 x = 3, y = 4, rule = B2cek3-acen4ijn5anq6ck7/S02e3-cikn4aciryz5iknr6ak7c

o$2bo2$2bo!

3
(2,0)c/44 x = 5, y = 3, rule = B2ce3y/S02en3r

o$4bo$o!

3
(1,1)c/44 x = 6, y = 6, rule = B2-ai3c5ck/S02e4ai5e

o3$3bo2$5bo!

3
(1,0)c/44 x = 2, y = 3, rule = B2-ai4jr6k/S01c3e4a

o$bo$o!

3

Period 45

Speed Smallest known Minimum # of cells
(22,0)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cknq4kqyz5cej6n7/S2-i3-acey4eiry5cn6-in

3o$2bo$b2o!

6
(21,1)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jz5ry6c/S2-ci3-ac4einrtyz5er6ace7c

2o$b2o$bo!

5
(21,0)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4ejkz5e/S2-c3-ack4einrtz5j6acn7c

3o$2bo$b2o!

6
(20,2)c/45 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4k5cek6cin7c/S23-acy4einrtz5ar6c7

3o$2bo$2bo$bo!

6
(20,1)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4j5cery/S2-ci3-ac4einrtz5cejk6c7c

2o$b2o$bo!

5
(20,0)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4k5ckry6n78/S23-acy4-ajkqw5ack6ac7

2o$b2o$bo!

5
(19,3)c/45 x = 3, y = 4, rule = B3aeijr4k5ery6ci/S2-ci3-ak4einrtz5cjk6ac7c

b2o$2bo$b2o$o!

6
(19,2)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr5ce6n7c8/S2-ci3-acy4einrtyz5acjk6c7c

bo$b2o$2o!

5
(19,1)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4j5r/S2-i3-aky4ceinrtz5er6ace7c

bo$b2o$2o!

5
(19,0)c/45 x = 2, y = 3, rule = B3-ekn4jqr5eky6ac8/S23-ckq4cei5ajnr6ckn7c8

o$2o$o!

4
(18,4)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jz5ceky6ci7c/S2-ci3-aky4einrtyz5aek6c7c

bo$b2o$2o!

5
(18,3)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ejz5ck6cn/S2-i3-aky4einrtz5akr6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(18,2)c/45 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4kz5er6n7c/S23-acky4einrtz5en6cn78

bo$2bo$2bo$3o!

6
(18,1)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr5ry6i/S2-ci3-acky4ceinrtz5cek6-ik7c

bo$b2o$2o!

5
(18,0)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4k5er6i7c/S2-i3-aky4einrtz5akn6c7c

2o$b2o$bo!

5
(17,5)c/45 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijr4z5cekr/S2-ci3-ay4einrtyz5jkr6c7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(17,4)c/45 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijr4ejkz5k6cn7/S2-i3-ak4einrtyz5cjk6ac7c

o$2o$b2o$2o!

7
(17,3)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4j5ky8/S2-ci3-ay4einrtz5akr6ci7c

2o$b2o$bo!

5
(17,2)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jz5cky6ci7c/S2-c3-acy4einrtyz5jn6ce7

b2o$2bo$3o!

6
(17,1)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ek6c/S2-i3-acky4einrtz5n6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(17,0)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy5ery6n8/S23-acy4einrtyz5aej6ci7c

2o$bo$obo!

5
(16,5)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4ejk5cey6n7c/S2-ci3-acky4-ajkqw6c7c

b2o$2bo$3o!

6
(16,4)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4j5k6ci/S2-ci3-ay4einrtyz5jkr6c7

2o$b2o$bo!

5
(16,3)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4ekz5ekr6n7e/S2-i3-ay4einrtyz5jn6cn7

2o$b2o$bo!

5
(16,2)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4ejkz6n7e/S2-ci3-ay4-ajkqw5er6acn7c

2o$b2o$bo!

5
(16,1)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jz7c/S2-i3-ay4einrtz5e6ce7c

bo$b2o$2o!

5
(16,0)c/45 x = 2, y = 3, rule = B3-cen4qrz5aeky6a8/S23-c4cei5ac6ckn7c8

o$2o$o!

4
(15,5)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ejk5y6i7c/S23-acky4einrtyz5j6ci7c

3o$2bo$b2o!

6
(15,4)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jk5ey6n7c/S2-ci3-acky4einrtyz5c6c7c

b2o$2bo$3o!

6
(15,3)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ekz5ek6n7c/S2-c3-ack4einrtyz5cjn6cn7

bo$b2o$2o!

5
(15,2)c/45 x = 3, y = 5, rule = B2n3aeijr4jk5ck6i7c/S2-i3-acy4einrtz5cjkn6cn7

2bo2$o$2o$bo!

5
(15,1)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jz5cry6n/S2-i3-acky4einrtyz5n6ci7c

2o$b2o$bo!

5
(15,0)c/45 x = 2, y = 3, rule = B2n3-ce4qty5ceky/S23-ckq4eijy5k6cn8

o$2o$o!

4
(14,8)c/45 x = 3, y = 4, rule = B2n3-cnqy4ek5ce6cin7c8/S2-i3-aky4einrtz5acej6acn7c

o$2o$b2o$2o!

7
(14,7)c/45 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4jkz5ky6c/S2-ci3-acy4-ajkqw5ekn6c7c8

2o$b2o$2o$o!

7
(14,6)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jz5k6n/S23-aky4einrtz5knr6ci7c

2o$b2o$bo!

5
(14,5)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr5ckr6ci/S2-ci3-a4einrtz6ac7c

3o$2bo$b2o!

6
(14,4)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jkz5r6cin7c/S2-i3-ay4ceinrtz5aejn6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(14,3)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4kz5ek6ci7c8/S2-i3-ak4einrtyz5ajr6c7c

bo$b2o$2o!

5
(14,2)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4kz5ce6cn7e/S2-i3-ac4einrtz5kr6ace7c8

bo$b2o$2o!

5
(14,1)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jz5c7c/S23-acky4einrtyz5acej6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(14,0)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4kz5ce6cn/S2-i3-ac4einrtz5cejkn6ace7

2o$b2o$bo!

5
(13,9)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4kz5er6i7/S2-c3-acy4einrtz5j6cn7c

2bo$obo$3o!

6
(13,7)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr5er6cin7/S23-acy4einrtz5jkn6c78

2bo$3o$bo!

5
(13,6)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ejkz5cer6c7c8/S2-i3-ak4einrtz5ar6acn7c

bo$b2o$2o!

5
(13,5)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4j5ce/S2-c3-ack4einrtz5anr6ce7c

2o$b2o$bo!

5
(13,4)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jkz6i8/S2-c3-ak4einrtz5aejkn6aci7c8

2o$b2o$bo!

5
(13,3)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ekz5ey6ci7/S2-i3-acky4-ajkqw5cknr6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(13,2)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4ejk5ry6cn7c/S2-i3-a4-ajkqw5akr6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(13,1)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4kz5c6c7e/S2-c3-ac4einrtyz5acjn6acn7c

bo$b2o$2o!

5
(13,0)c/45 x = 2, y = 3, rule = B2n3-cek4nqty5cejy6a7c/S23-ck4eijyz5r6cn8

o$2o$o!

4
(12,12)c/45 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aek4ainqtw5ack6a8/S02cen3cej4ajkrtwy5en6c

3bo2$2bo$o!

3
(12,9)c/45 x = 4, y = 3, rule = B2n3aijr4jkz5cey6c7/S2-ci3-acy4einrtz5r6aci7

ob2o$3o$bo!

7
(12,8)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4j5c6cn7/S2-ci3-acy4einrtyz5ejr6ace7

2o$b2o$bo!

5
(12,7)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4jkz6n7e/S2-i3-acy4einrtyz5jk6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(12,6)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4j5y6cn7/S2-ci3-acy4einrtz5cejkr6acn7

2bo$3o$bo!

5
(12,5)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4j5er6cn7e/S23-acy4einrtz5cjn6c7

2bo$obo$3o!

6
(12,4)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4kz7c8/S2-i3-acky4einrtz5anr6ac7c

b2o$2bo$3o!

6
(12,3)c/45 x = 3, y = 5, rule = B2n3aijkr4kz5r6n/S2-c3-a4einrtz5aj6ac7c

2bo2$o$2o$bo!

5
(12,2)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4kz5er7c/S2-c3-ac4einrtyz5ejnr6ci7

2o$b2o$bo!

5
(12,1)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4jz5cer6i8/S2-c3-aky4einrtz5aejk6-ek78

bo$b2o$2o!

5
(12,0)c/45 x = 3, y = 5, rule = B2n3aijkr4j5ry7e/S2-ci3-acky4einrtyz5r6cn7c8

2bo2$o$2o$bo!

5
(11,11)c/45 x = 4, y = 4, rule = B2-an3ace4aikqtwy5acjkn6a8/S02-ai3cej4ajkrtwy5ekn6ac

3bo2$2bo$o!

3
(11,10)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jkz5ckr7e/S2-c3-acky4einrtyz5cjkr6ci7c8

o$obo$3o!

6
(11,8)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ez5ey/S2-ci3-acky4einrtz5ae6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(11,7)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aeknqt5ciknq6aen7c/S12cen3ce4aijknr5acjkq6cn7

obo$2o!

4
(11,6)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4jz5ekry6c7e/S2-i3-acy4einrtyz5nr6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(11,5)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jk5kr6ci7/S2-c3-aky4einrtz5cjn6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(11,4)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejk4aeikntw5ciknq6ae/S12cen3ce4aijknr5acjkq6acn7

2o$obo!

4
(11,3)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejky4aeikqty5ciknq6-ik8/S12cen3ce4acijknr5cjky6a78

2o$obo!

4
(11,2)c/45 x = 4, y = 3, rule = B2ik3-enq4cirty5akr6i7c/S2aek3-ace4aciqrt5cejkq6-i7e

bo$2o$o2bo!

5
(11,1)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jz5cer6n/S23-ay4einrtz5aejkr6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(11,0)c/45 x = 2, y = 3, rule = B2n3-ce4nqtz5eny6c/S23-ck4eikq5ajnr6-ae8

o$2o$o!

4
(10,10)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2ain3acry4aeqr5aijq6n/S02-ak3-knq4jrtyz5-aejq6ae7c8

2bo2$obo!

3
(10,9)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jz5ry6cn/S2-i3-acky4einrtz5anr6ci7c

2o$b2o$bo!

5
(10,8)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jz6c7/S23-acy4ceinrtz5acr6cn7c

2bo$obo$3o!

6
(10,7)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4e5ckr6cn7e/S2-ci3-ac4einrtz5ajkn6acn7c8

2bo$3o$bo!

5
(10,6)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4kz5ekr6c7/S2-c3-acky4einrtz5acnr6ac7c

b2o$2bo$3o!

6
(10,5)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4k5c6i/S2-i3-ac4einrtyz5cjn6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(10,4)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4kz5cer6i7/S23-acky4einrtz5ak6ci7c8

bo$b2o$2o!

5
(10,3)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2kn3acikr4cknqt5-eikq/S01e2aen3ijnry4ikqty5-ck6in7

3o$o!

4
(10,2)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aej4aekt5ciknq6ace/S12cen3ek4aijknr5-einr6cen7

o$b2o!

3
(10,1)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejky4aeikty5-aejy6ace7/S12cen3ce4aijknr5cejkq6-ai78

b2o$o!

3
(10,0)c/45 x = 5, y = 3, rule = B2ci3acjnr4kq5k/S04t

4bo$o$4bo!

3
(9,9)c/45 x = 4, y = 4, rule = B2-a3aeq4akqtwyz5cik6aek8/S02-ak3cejr4ajknwy5en6cn

3bo2$2bo$o!

3
(9,8)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4j5cer7/S23-ack4einrtz5a6ci7c

bo$b2o$2o!

5
(9,7)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ejk5cekr78/S2-i3-aky4einrtz5jknr6-ak7c

bo$b2o$2o!

5
(9,6)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4ejkz5cy/S2-c3-acky4einrtyz5aer6cin7c

2o$b2o$bo!

5
(9,5)c/45 x = 2, y = 3, rule = B2cen3aejk4ackqt5-ajry6ae/S12cen3ce4acijknr5cejk6ekn7

2o$o$bo!

4
(9,4)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2cen3aejk4ackty5ciknq6ace/S12-ak3ce4acijknr5cjk6cek7

obo$2bo$bo!

4
(9,3)c/45 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aejk4aekt5ciknq6ace/S12cen3ce4aijknr5-aein6ck7

bo2$bo$o!

3
(9,2)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aej4aeikt5ciknq6-ik7c/S12cen3cek4aijknr5cjkqy6cei7

o$b2o!

3
(9,1)c/45 x = 2, y = 3, rule = B2ikn3acikr4inqt5-ekq6en7c8/S01e2aei3ijnry4eikqty5-cek6c

o2$2o!

3
(9,0)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejy4aktw5ciknq6ae/S12cen3cek4aijknr5-einy6-in78

o$b2o!

3
(8,8)c/45 x = 4, y = 4, rule = B2-an3ae4aiqwz5ackq8/S02cen3cej4ajktwy5en6c

3bo2$2bo$o!

3
(8,7)c/45 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ek6in7/S23-ay4einrtz5ej6ci78

bo$b2o$2o!

5
(8,6)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2-ak3aejk4akty5-aejy6ae7c/S12cen3e4-qtwyz5-ain6aik7

bo$2bo$obo!

4
(8,5)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3acejk4akqtw5ciknq6-ck/S12cen3e4aijknr5-ainy6-ek7

2o$obo!

4
(8,4)c/45 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acir4cnqt5cejny6ein7c8/S01e2ae3ijnry4cikty5-cek6ein7c

2o2$o!

3
(8,3)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejky4akt5-ajry6ae/S12-ak3ce4aijknr5cjkq6ce7

o$b2o!

3
(8,2)c/45 x = 2, y = 4, rule = B2cen3acejk4aekty5-aejy6-ik/S12cen3ce4aijknr5cjkqr6c7

bo2$bo$o!

3
(8,1)c/45 x = 2, y = 3, rule = B2k3-ejnq4inqtw5cjny6-ak7c/S01e2-ck3ijnry4eikqty5-ckr6c7c

2o2$o!

3
(8,0)c/45 x = 3, y = 4, rule = B2-ai3ijkqy4acjntw5eky6cik7e/S03q4t5a

o$2bo2$2bo!

3
(7,7)c/45 x = 4, y = 4, rule = B2-an3ace4aikq5acknq8/S02cen3cejn4ajknwy5enq6ac

3bo2$2bo$o!

3
(7,6)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2k3-ejnq4inqtw5-aikq6en7c/S01e2aei3-aceq4-ajnrw5-cek6kn7e

3o$o!

4
(7,5)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3-inqr4akt5-aejy6ace7e/S12cen3e4aijknr5cjk6-cn7

2o$obo!

4
(7,4)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3acejk4aikty5-aey6ace/S12cen3ce4aijknr5acjk6k78

b2o$o!

3
(7,3)c/45 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acir4knqt5acjny6en8/S01e2ae3-aceq4ikqtyz5-cr6c7e

2o2$o!

3
(7,2)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aeknty5-ajry6ace/S12cen3e4aijknr5-ain6ak7

o$b2o!

3
(7,1)c/45 x = 2, y = 3, rule = B2ikn3acikr4knqt5cjnry6cn/S01e2aen3-aekq4ikqty5-cekr6eik7e

2o2$o!

3
(7,0)c/45 x = 6, y = 1, rule = B2ce3cery4cnqz5aiq7e/S02i3-cej4cejknrz5eiq

o2bobo!

3
(6,6)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2-ak3aeqy4eknqty5iqy6ce7e8/S02k3ekry4cerwy5aeij6n

2bo2$obo!

3
(6,5)c/45 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acikr4knqt5-ekq6cn7c/S01e2ae3ijnry4eikqty5-ck

o2$2o!

3
(6,4)c/45 x = 4, y = 2, rule = B2-a3-jnry4ejwyz5jky6k/S02n3aekny4cen5ejk6c7c

bobo$o!

3
(6,3)c/45 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-kny4intw5acekr6an/S02ci3er4cqrw5kn6ac7c

o$2bo2$2bo!

3
(6,2)c/45 x = 4, y = 3, rule = B2cek3ekny4cknryz5jnqr6-kn7e/S012k3-eikn4irtz5ceik6ekn

bobo2$o!

3
(6,1)c/45 x = 4, y = 3, rule = B2-an3aceqr4ceijkq5eqy6ekn/S02ckn3akry4eikn5kry6acn7

o2$bobo!

3
(6,0)c/45 x = 5, y = 3, rule = B2-ae3acjkr4ceinrtw5aekr6ace78/S02ei3cqr4aktwyz5aery6-in7e

o$4bo$o!

3
(5,5)c/45 x = 4, y = 4, rule = B2-an3ace4ainq5ackr6a8/S02cen3cejnq4ajnwy5en6ce

3bo2$2bo$o!

3
(5,4)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aktw5ciknq6ace78/S12cen3e4aijknr5-aein6ce7

o$b2o!

3
(5,3)c/45 x = 2, y = 3, rule = B2kn3-ejn4ciknqtw5-kqr6c/S01e2aen3-aekq4eikqty5-cekr6cek7e8

2o2$o!

3
(5,2)c/45 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3-inqr4aeiknt5-ajy6aen7/S12-ak3ce4aijknr5cejkq6kn7

b2o$o!

3
(5,1)c/45 x = 3, y = 4, rule = B2cek3aceqr4aeinqrw5inqr6ekn8/S03ky4cerwz6k

2bo2$2bo$o!

3
(5,0)c/45 x = 4, y = 3, rule = B2cei3a4i/S01c2k3ay4w5y

o$3bo$o!

3
(4,4)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2-ak3aeqr4nz5ajk6e/S01e2acn3-aciy4ajnqwz5ejnqr6cik7c

2bo2$obo!

3
(4,3)c/45 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-inq4-aejny5eijq6-i7e/S02ein3nqry4-ackny5ejknr6cen7c

o$2bo2$2bo!

3
(4,2)c/45 x = 4, y = 3, rule = B2-an3-jn4eiktw5kry6a7c/S02cen3aen4eiknqy5eik6cin7e

o2$bobo!

3
(4,1)c/45 x = 5, y = 3, rule = B2cen3cikqy4eyz5knq6e/S01c2ac3kr4k

o2$2bobo!

3
(4,0)c/45 x = 6, y = 1, rule = B2ck3aci4eintw7e/S02c3iknqr4er5ey8

obo2bo!

3
(3,3)c/45 x = 7, y = 7, rule = B2cen3akqy4eij5aiy6c7e/S02ikn3j6i

o4$4bo2$6bo!

3
(3,2)c/45 x = 3, y = 4, rule = B2-a3acei4cinw5ainqr6c/S02in3ceknr4ekwyz5ijy6ai

o$2bo2$2bo!

3
(3,1)c/45 x = 4, y = 2, rule = B2ek3aiky4jkqz5ay6ce7c/S01e2k4cjyz5ceiqr6i

bo$o2bo!

3
(3,0)c/45 x = 4, y = 1, rule = B2-ae3aen4nqwy5ej6cei7e8/S01e2ei3cjknr4-ejkty5-eik6-ek78

2obo!

3
(2,2)c/45 x = 5, y = 5, rule = B2-ai3nq4acejntz5acik6-ai7c/S01e2-an3-in4aknqwy5any6-i7c8

2bo2$o2$4bo!

3
(2,1)c/45 x = 2, y = 6, rule = B2cen3cikny4-acejy5akqy6n/S01c2n3-cejy4ntz5airy6cin78

bo2$bo3$o!

3
(2,0)c/45 x = 7, y = 1, rule = B2cen3ekry4acij5eky6k/S02kn3jry6n

obo3bo!

3
(1,1)c/45 x = 3, y = 3, rule = B2-a3ary4einrtw5acqry6en7c8/S01c2kn3ejkr4inr5ar7c

obo2$o!

3
(1,0)c/45 x = 4, y = 1, rule = B2-ae3acy4aeitwy5enqry6-n7e8/S01e2aei3-aijk4aeijknq5ceknq6cik8

2obo!

3

Period 46

Speed Smallest known Minimum # of cells
(24,0)c/46 x = 3, y = 5, rule = B2-ek3cq4-ceity5ce6ai8/S03ar4cijqw5e6ci8

2bo$obo2$obo$2bo!

6
(23,0)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2i3-cknq4ckt5cejry6cin7e8/S2-ci3-acek4eiqty5knq6ak7e

3o$2bo$b2o!

6
(22,2)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr5ek6c8/S2-i3-ack4ceinrtz5aj6ci7c

o$2o$b2o$2o!

7
(22,1)c/46 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4k5k6c/S2-i3-ac4einrtz5kr6c7c

o$2o$b2o$2o!

7
(22,0)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijry4jt5cejry6n7e/S02-i3-cky4iy5c

bo$b2o$2o!

5
(21,2)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4z5ckry/S2-i3-acy4einrtz5cjk6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(21,1)c/46 x = 3, y = 4, rule = B3aeijr4ekz5ceky/S2-ci3-a4ceinrtz5kr6c7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(21,0)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ekz6i/S23-ak4einrtyz5acj6ac7c8

3o$2bo$b2o!

6
(20,3)c/46 x = 3, y = 4, rule = B3aeijr4z5ckr6cn7e/S23-acky4einrtyz5knr6ce7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(20,2)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jz5ky6c7/S2-ci3-aky4einrtyz5ejnr6ac7c

obo$bo$2o!

5
(20,1)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4k5e7c/S2-ci3-ay4einrtyz5akn6acn7c

2o$b2o$bo!

5
(20,0)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2kn3-cknq4ijkz5ry7c/S2-i3-acy4ceinrt5i6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(19,4)c/46 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4kz5ek6c7c8/S2-i3-ay4einrtz5cjr6cn7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(19,3)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijr5ce6cn7e/S2-c3-acky4einrtyz5ejr6ac7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(19,2)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4jkz5ry6c7c/S2-ci3-acky4einrtz5acjn6cn7c

bo$b2o$2o!

5
(19,1)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4k5ey6cin7/S2-c3-acy4einrtyz5enr6acn7

obo$bo$2o!

5
(19,0)c/46 x = 2, y = 3, rule = B2n3-eknq4cknqz5ey6k8/S23-ck4eijkq5qr6cn8

2o$bo$2o!

5
(18,4)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2n3-cnqy4jkz5cky6i/S2-ci3-ac4einrtyz5k6c7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(18,3)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jk5cer6c7e/S2-ci3-acy4einrtyz5cejnr6ce7c

3o$2bo$b2o!

6
(18,2)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4z5ceky7c/S2-c3-acky4einrtz5kn6cn7c

bo$b2o$2o!

5
(18,1)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4kz5cey6ci/S2-ci3-aky4einrtz5ckn6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(18,0)c/46 x = 2, y = 3, rule = B2n3-ek4knqtz5aejky6ek/S23-kq4eiy5r6cin8

o$2o$o!

4
(17,6)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijr4z5y6in7c/S2-c3-ak4einrtyz5ac6aci7

2o$b2o$2o$o!

7
(17,5)c/46 x = 3, y = 4, rule = B3aeijr4jk5k6n7e/S2-i3-aky4einrtyz5ackn6cn7c

o$2o$b2o$2o!

7
(17,4)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2n3-cnqy4ejk5ckr6c/S23-aky4einrtz5cn6cn7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(17,3)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jk5e6in7c/S2-i3-ay4-ajkqw5aejk6c7

2o$b2o$bo!

5
(17,2)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jkz5cek6cn7e/S2-c3-ack4einrtz5cejk6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(17,1)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4ejkz5cek6n/S2-c3-acky4einrtyz5acnr6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(17,0)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4k5ekry6ci7c/S2-ci3-ack4einrtz5cejr6ce7c

2o$b2o$bo!

5
(16,7)c/46 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4ejkz5cey6i7/S2-ci3-acy4-ajkqw5aejkn6cn7c8

o$2o$b2o$2o!

7
(16,5)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jz5y6cn7c/S2-ci3-ay4einrtyz6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(16,4)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4k5eky6cn/S2-c3-acy4einrtz5jknr6c7c

b2o$2bo$3o!

6
(16,3)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4kz5ckr6ci7/S2-ci3-acy4einrtyz5ajnr6c78

bo$b2o$2o!

5
(16,2)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4k5cer6n7/S2-i3-ac4einrtyz5aekn6acn7

2o$b2o$bo!

5
(16,1)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4kz5ekr6i7c/S23-ay4einrtyz5kn6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(16,0)c/46 x = 4, y = 3, rule = B2-an3acjnr4ekryz5c/S02in4ijkw5ij6a7e

bobo2$o!

3
(15,15)c/46 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aeqy4aqt5ackr6n8/S02cen3cejn4ajkntwy5ekn6aci

3bo2$2bo$o!

3
(15,8)c/46 x = 3, y = 4, rule = B3-cnqy4k5ckr6c7c/S2-i3-ac4einrtyz5cej6acn7c

o$2o$b2o$2o!

7
(15,7)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4ejz5cr6n/S2-ci3-acky4einrtz5ar6ac7c

b2o$2bo$3o!

6
(15,5)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4z5cekr6i7c/S2-ci3-acky4einrtz5ajr6-ik78

b2o$2bo$3o!

6
(15,4)c/46 x = 3, y = 4, rule = B3-cnqy4jk5kr6cn7/S23-ay4einrtyz5cn6-ek7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(15,3)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jkz5ky6c/S2-c3-aky4einrtz5acejk6acn7c

bo$b2o$2o!

5
(15,2)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4ek5r/S2-i3-ac4einrtyz5acjkr6cen7c

bo$b2o$2o!

5
(15,1)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jk5y6c7/S23-ack4einrtyz5ejr6-kn7

bo$b2o$2o!

5
(15,0)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ez5cry6ci/S2-ci3-aky4einrtz5cj6ce7c

2o$b2o$bo!

5
(14,8)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr5ekr/S2-c3-acy4einrtyz5anr6-ek7

3o$2bo$b2o!

6
(14,7)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4k5ek6ci7c/S2-c3-ack4einrtz5r6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(14,6)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4k5kry6n7/S23-ay4einrtz5kr6ac7c8

3o$2bo$b2o!

6
(14,5)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jk5kry6n7/S2-i3-a4einrtyz5ejkn6c78

2o$b2o$bo!

5
(14,4)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4ejkz5cek6cn7c/S2-i3-acky4einrtz5aej6cn7c8

bo$b2o$2o!

5
(14,3)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4kz5c6n/S2-i3-acy4einrtyz5acjn6acn7c

2o$b2o$bo!

5
(14,2)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4j5cekr78/S23-acy4einrtyz5knr6ac7

2o$b2o$bo!

5
(14,1)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4kz5ky7c/S2-c3-acky4einrtz5ceknr6acn7c

2o$b2o$bo!

5
(14,0)c/46 x = 3, y = 6, rule = B2cen3knqr4qt/S01e4z

o3$2bo2$2bo!

3
(13,13)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2acn3qy4an6n/S12aek3cjqry4ar

o2$2o$2bo!

4
(13,9)c/46 x = 3, y = 4, rule = B3-cnqy4ek5ce7c/S2-i3-acky4einrtz5aejr6cn7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(13,8)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4jk5cy6cn7e/S23-acky4einrtz5ack6cen7

2o$b2o$2o$o!

7
(13,7)c/46 x = 3, y = 4, rule = B3aijkr4ejkz5ky6cn7e8/S2-c3-ack4einrtyz5-eiqy6c7

o$2o$b2o$2o!

7
(13,6)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijr5c6ci7c/S2-c3-ack4einrtz5cjnr6-k7

bo$b2o$2o!

5
(13,5)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4kz5r/S2-i3-acky4einrtz5ack6ac7c

3o$2bo$b2o!

6
(13,4)c/46 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4ackt5-aejy6ace/S12cen3e4aijknr5cjk7

obo$2o!

4
(13,3)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4kz5ey/S2-c3-acy4einrtz5cek6-ek7c8

2o$b2o$bo!

5
(13,2)c/46 x = 4, y = 2, rule = B2cen3aejk4aekqt5-ajry6ae/S12cen3e4aijknr5-inry6ack7

3bo$obo!

3
(13,1)c/46 x = 3, y = 5, rule = B2n3aeijr4jz5e6in7c/S2-ci3-acy4einrtz5ackn6c7c

2bo2$o$2o$bo!

5
(13,0)c/46 x = 2, y = 3, rule = B2n3-ek4qty5ejnry/S23-ckq4ceij5j6cn8

o$2o$o!

4
(12,12)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-ekny4cr5aq/S02ik3eknry4r5inr

o$2bo2$2bo!

3
(12,11)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jkz5cer6n7e/S2-c3-ay4einrtyz5cekr6cn7c8

3o$2bo$b2o!

6
(12,9)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4z5cey6c7e/S23-acky4einrtz5jkr6ac7c

b2o$2bo$3o!

6
(12,8)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4k5e6c7/S2-c3-a4einrtz5cenr6-ek7c

bo$b2o$2o!

5
(12,7)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jkz5ekry6n/S2-i3-ay4einrtz5ajn6c7c

2o$b2o$bo!

5
(12,6)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jkz5e6c7e/S2-i3-ac4einrtz5cjnr6c7

o$3o$bo!

5
(12,5)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4j5ce6i/S23-ac4einrtyz5cjn6cn7c

bo$b2o$2o!

5
(12,4)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4z5cy6c/S23-ack4einrtz5-ciqy6c7c

2o$b2o$bo!

5
(12,3)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4j5k6c/S2-i3-ack4einrtz5an6c7c

bo$b2o$2o!

5
(12,2)c/46 x = 4, y = 3, rule = B2n3acijr4cejry5cjr6i7c8/S2-in3-e4ciz5cekr6in

obo$2b2o$2bo!

5
(12,1)c/46 x = 3, y = 2, rule = B2e3-cjkn4nwyz5-ejky6ikn7e8/S12-i3cqr4jknwz5aij6k

2bo$3o!

4
(12,0)c/46 x = 5, y = 3, rule = B2cik3-ejy4ekrwz5eijkr6ac7c8/S01c3ci4ant5q

o2$2bobo!

3
(11,11)c/46 x = 4, y = 4, rule = B2-a3aek4aiqtwy5-iqry6e8/S02cen3cej4ajwy5eikn6-in8

3bo2$2bo$o!

3
(11,10)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr5ekry6n8/S2-c3-acky4einrtz5a6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(11,9)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jz5ce6cin/S2-i3-ack4einrtz5kn6c7c

2o$b2o$bo!

5
(11,8)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4kz5c6cn78/S2-c3-acy4einrtz5acr6ace7c

2bo$obo$3o!

6
(11,7)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4ejk5ceky6cn7e/S23-ac4einrtz5cjknr6cn7

b2o$2bo$3o!

6
(11,6)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jz5e7e/S2-i3-ack4einrtyz5jkn6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(11,5)c/46 x = 3, y = 2, rule = B2k3acir4nqt5-ekqr6n7c8/S01e2aen3-aeq4iktyz5-cek6cen7e8

3o$o!

4
(11,4)c/46 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejk4ackty5ciknq6-ik/S12cen3ce4aeijknr5cjkqr6cei78

b2o$o!

3
(11,3)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4z5y6c7e/S2-i3-ac4einrtyz5jn6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(11,2)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2-ak3aejky4acektw5-ajy6-ik7c/S12cen3ce4aeijknr5cjk6aek7

obo$2bo$bo!

4
(11,1)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jk5ey6c7/S2-c3-acy4einrtyz5acekn6-ik7c

bo$b2o$2o!

5
(11,0)c/46 x = 2, y = 3, rule = B3-eq4cnqtyz5ceny6c7c/S23-kq4ceiky5acj6cn8

o$2o$o!

4
(10,10)c/46 x = 4, y = 4, rule = B2-ai3ce4n5c6c/S02n3n4r5j

o$3bo2$3bo!

3
(10,9)c/46 x = 3, y = 4, rule = B3aijkr4jkz5e6c/S2-i3-acky4einrtz5acn6c7c

b2o$2bo$b2o$o!

6
(10,8)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jkz5ekry6i7c8/S2-ci3-acy4einrtz5jkr6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(10,7)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3-ny4cijkqt5k6cn7e8/S2-cn3ijnqr4inqry5acejq6i

2o$b2o$bo!

5
(10,6)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ek5cek6c/S2-i3-acy4einrtyz5acej6ac7c

3o$2bo$b2o!

6
(10,5)c/46 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejky4aiknt5ciknq6-ik7e/S12cen3ce4acijknr5cejkq6e78

2o$obo!

4
(10,4)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4j5cy6ci7e/S2-i3-acky4einrtyz5cej6-k7c

2o$b2o$bo!

5
(10,3)c/46 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3-inqr4aceknty5ciknq6ae7c/S12-ak3ce4aijknr5cjkq7

obo$2o!

4
(10,2)c/46 x = 4, y = 4, rule = B2cen3aejky4aceikty5-ajry6ae/S12-ak3ce4aijknr5cjkr6ek7

2bo2$3bo$obo!

4
(10,1)c/46 x = 2, y = 3, rule = B2ik3aciqr4nqtw5-aekq6-ak8/S01e2aen3-aceq4eikqty5-cek7c

2o2$o!

3
(10,0)c/46 x = 3, y = 5, rule = B2-ak3akn4iqr5j/S01c2n4j6a

o4$obo!

3
(9,9)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2-a3aceir4inrtwz5kqr6c7e/S02cik3k4cnwz5in6k

2bo2$2bo$o!

3
(9,8)c/46 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jz5ry6c7e/S23-acy4ceinrtz5aj6-ik7c

2bo$3o$bo!

5
(9,7)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2cen3aejky4aknty5ciknq6ace7c8/S12-ak3e4aijknr5acjkq6-ei78

bo$2bo$obo!

4
(9,6)c/46 x = 2, y = 3, rule = B2cen3aejk4aeiknt5-ajry6ae7c/S12-ak3ce4acijknr5cejk6-in7

2o$o$bo!

4
(9,5)c/46 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejky4ackty5ciknq6aei7e/S12cen3e4acijknr5acejk6ac78

2o$obo!

4
(9,4)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-ijqy4-ackz5ceqry6ei/S02in3ey4cijknt5eikr6ak

o$2bo2$2bo!

3
(9,3)c/46 x = 3, y = 2, rule = B2ikn3acikr4nqtw5cjnry6en7c/S01e2aei3-aeq4eikty5-cek6-ak7e

3o$o!

4
(9,2)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2-ak3aejky4aekqty5ciknq6ae7c8/S12cen3e4aeijknr5cejkq6-in78

bo$2bo$obo!

4
(9,1)c/46 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejk4aeikt5ciknq6ace7c8/S12-ak3e4aijknr5-einy6cen7

o$b2o!

3
(9,0)c/46 x = 2, y = 3, rule = B2n3-ceq4cqy5acejy6e7c/S23-ckq4ceiy5acjnr6ckn8

o$2o$o!

4
(8,8)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-knqy4iqrwy5nqry6ck7c/S02i3nqr4kqry5inr

o$2bo2$2bo!

3
(8,7)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2cen3aejky4aeiktw5-ajry6aei7c/S12cen3ce4aijknr5-aein6aik78

obo$2bo$bo!

4
(8,6)c/46 x = 4, y = 3, rule = B2cik3acein4ejqyz5jkn6k7e/S02e4ajrz6k

2bo2$o2bo!

3
(8,5)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4k5kr6c7e/S23-aky4einrtyz5ajn6acn7c

2o$b2o$bo!

5
(8,4)c/46 x = 3, y = 3, rule = B2cen3aejk4akqtw5-ajy6ace7e/S12cen3e4aeijknr5-einy6cek7

obo$2bo$bo!

4
(8,3)c/46 x = 2, y = 3, rule = B2ikn3acikr4cinqtw5-ekq6en7c/S01e2aei3-aekq4ikqtyz5-cr6ck7

o2$2o!

3
(8,2)c/46 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acikr4knqtw5-eikq6cen/S01e2aei3-aceq4ikqty5-c6c7e8

2o2$o!

3
(8,1)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2cek3eiy4jkqtw5-cnq6ikn/S02eik3-ainy4aceirtw5cejry6cek

o$2bo2$2bo!

3
(8,0)c/46 x = 4, y = 3, rule = B2cik3-eqr4nr/S04r

o2$bobo!

3
(7,7)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2-an3aciqr4ikq5ijnqr6cn/S02ce3eknq4nrwy5ijkr7c

o$2bo2$2bo!

3
(7,6)c/46 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acir4nqt5-aikq6ce7c8/S01e2-ck3-aekq4ikty5-cek6ik7

2o$o$o!

4
(7,5)c/46 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejky4aekty5ciknq6ae/S12cen3e4aijknr5-inry6e7

2o$obo!

4
(7,4)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2cek3inq4jqtwyz5jq6ak7c/S02i3aejkr4rtwyz5cknq6cn

o$2bo2$2bo!

3
(7,3)c/46 x = 4, y = 3, rule = B2cek3cikqr4ikntwz5cinqr6ack7c/S01c2e3y4acekrt5cekqy6ci7c

3bo2$o2bo!

3
(7,2)c/46 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aeiknqt5ciknq6ace7/S12cen3ce4aijknr5-iny6acn7

o$b2o!

3
(7,1)c/46 x = 2, y = 3, rule = B2kn3-ejny4cnqtw5-ekq6e/S01e2aen3ijnry4ikty5-cek6ckn7c8

2o2$o!

3
(7,0)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-ijqy4ijktz5-aeik6-en7/S02ck3ck4eityz5knry6aen

2bo$o2$o!

3
(6,6)c/46 x = 5, y = 2, rule = B2-ae3ajk4ary/S02e4ar5r

o$2bobo!

3
(6,5)c/46 x = 2, y = 3, rule = B2kn3-ejnq4iknqt5-ikq6en7c/S01e2aei3-aceq4-ajnrw5-cek6ck

2o2$o!

3
(6,4)c/46 x = 4, y = 3, rule = B2-a3acej4jkqtwz5-einq6c7c/S02cn3cenry4-acirt5kn6-ae7c

o2$bobo!

3
(6,3)c/46 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acir4inqtw5-akq6c/S01e2aen3-aceq4ikqty5-cekr6n7

o2$2o!

3
(6,2)c/46 x = 2, y = 3, rule = B2k3acikr4knqtw5-kq6ci7c/S01e2aen3ijnry4ikqty5-cek8

o2$2o!

3
(6,1)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2-an3aceqy4nqty5ajknq6-ei7c/S02-ac3cqr4jtw5ery6ac7e

2bo2$2bo$o!

3
(6,0)c/46 x = 4, y = 3, rule = B2-an3-jknr4akqrwy5-aery/S02e4q5ak

o$2bo$3bo!

3
(5,5)c/46 x = 2, y = 4, rule = B2-ai3ejry4akrz5cejy6ak7e/S01e2ci3anqy4z

o$bo2$bo!

3
(5,4)c/46 x = 4, y = 3, rule = B2-a3acenq4eqty5eijnr6n7e/S02c3knr4eqr5jry6aei7c

o2$bobo!

3
(5,3)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-iqry4cjnqryz5cnqry6akn7c8/S02ck3cknqr4cejkqwy5eiy7e8

2bo$o2$o!

3
(5,2)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2-ai3ejry4cknqtwy5aejqy6cek7e/S01c2ek3ejky4aitwyz5-eiy6ik7c8

o$2bo2$2bo!

3
(5,1)c/46 x = 3, y = 2, rule = B2kn3-ejny4nqt5-aekq6n/S01e2aen3-aeq4ikqty5-ce6ce7c

o$obo!

3
(5,0)c/46 x = 6, y = 1, rule = B2cen3acnq4cinrt6ac8/S01c2k3cejn4acintwy5jy6a78

o2bobo!

3
(4,4)c/46 x = 5, y = 2, rule = B2cik3-cen4-ejnrz5-acj6e7e/S04w7c

o$2bobo!

3
(4,3)c/46 x = 4, y = 3, rule = B2-ai3i4-airtz5aikn6ak/S01c3eijk4i5acj6n

3bo2$obo!

3
(4,2)c/46 x = 4, y = 3, rule = B2-an3a4eyz5cjq6an/S02ai3ejqy4cr5r

obo2$3bo!

3
(4,1)c/46 x = 4, y = 3, rule = B2-an3-ijnq4iktwz5q6k/S02k3-ijn4ijkqrt6c7e

3bo2$obo!

3
(4,0)c/46 x = 4, y = 3, rule = B2cin3-ijk4cik5aij6ck7e/S04a7c

o2$o2bo!

3
(3,3)c/46 x = 5, y = 2, rule = B2cn3ack4ejn/S02ckn4et

2bobo$o!

3
(3,2)c/46 x = 4, y = 5, rule = B2cen3aciky4cikwz56ek8/S01c3n4jnrtz5acjq6ci

o4$bobo!

3
(3,1)c/46 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-ijny4jkqwy5ar6ak/S02cen3acqy4ijknqtw5in6c7c

2bo$o2$o!

3
(3,0)c/46 x = 6, y = 1, rule = B2cek3r4ceikry5jq8/S02-a3-ciqy4eqrtz5ceny6aci7e8

o2bobo!

3
(2,2)c/46 x = 4, y = 3, rule = B2cei3-enqy4ntz5q/S03ijkr4eijwy5ajqy6k7e8

o2$o2bo!

3
(2,1)c/46 x = 4, y = 3, rule = B2-a3-jknr4ty5cinq6c/S02kn3nqy4ceijnt5ry6ce

obo2$3bo!

3
(2,0)c/46 x = 4, y = 3, rule = B2-an3eik4ajnqr5ajnq6c7c/S01c2ikn3aceij4knqr5acekr6c7c

obo2$3bo!

3
(1,1)c/46 x = 5, y = 3, rule = B2ce3-ajqr4aeiwy5ci8/S02k3cky4e8

o2$o3bo!

3
(1,0)c/46 x = 5, y = 2, rule = B2cen3-knqr4einrty5c6n/S02e3y

obo$4bo!

3

Period 47

Speed Smallest known Minimum # of cells
(23,0)c/47 x = 3, y = 4, rule = B3aijkr4ejz5r7c/S2-i3-ay4einrtz5ackn6c7c8

o$2o$b2o$2o!

7
(22,1)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4e5ek7c/S2-ci3-acky4einrtz5ek6c7c

bo$b2o$2o!

5
(22,0)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4jkz5cekr7/S2-c3-ac4einrtyz5acejr6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(21,2)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4k5ey6in7c8/S2-c3-acy4ceinrtz5cejk6c7c

2o$b2o$bo!

5
(21,1)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4z5ek6in8/S2-c3-aky4einrtyz5cjr6aci7c

bo$b2o$2o!

5
(21,0)c/47 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4ekz5cek6n7c/S2-i3-a4einrtz5jkr6ci7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(20,3)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jz5ky6c7c/S2-ci3-aky4einrtz5ejnr6c7c

b2o$2bo$3o!

6
(20,2)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4kz5c6n/S23-ack4einrtz5jkn6-ik7c

2o$b2o$bo!

5
(20,1)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4jz5kr/S2-c3-acy4einrtz5acr6cen7

bo$b2o$2o!

5
(20,0)c/47 x = 2, y = 3, rule = B3-cek4jkqrtwz5-aiqr6a7c/S23-ck4eijq5j6-ae7c8

2o$bo$2o!

5
(19,4)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4jkz5kry6c7/S2-ci3-ak4einrtyz5jr6cen7c8

2o$b2o$bo!

5
(19,3)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr5cek6ci7c/S2-ci3-ay4einrtz5anr6aci7c

2o$b2o$bo!

5
(19,2)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4j5ky8/S2-i3-ac4einrtz5jkn6ace7c

2o$b2o$bo!

5
(19,1)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr5kr7c/S2-ci3-ac4einrtz5nr6c7c

bo$b2o$2o!

5
(19,0)c/47 x = 2, y = 3, rule = B3-cek4jnqw5cejry6ck8/S23-cq4eijz5cjn6-ae8

2o$bo$2o!

5
(18,5)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4z5kry6i/S2-ci3-acy4einrtz5cnr6ce7c

3o$2bo$b2o!

6
(18,4)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4k5cekr6cin7e/S2-ci3-ac4einrtz5cjkr6cn7c

b2o$2bo$3o!

6
(18,3)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4ek5cery7/S2-i3-ay4einrtyz5ack6cin7

b2o$2bo$3o!

6
(18,2)c/47 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4ejk5cry6i7c/S2-c3-acky4einrtyz5anr6cei7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(18,1)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4kz5er6i7c/S2-c3-aky4einrtz5ajkn6ace7c

2o$b2o$bo!

5
(18,0)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4z5kr6i7c8/S2-i3-a4einrtz5akn6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(17,4)c/47 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4ekz5cky8/S2-ci3-ak4einrtyz5ac6c7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(17,3)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jkz5k6n7e/S2-c3-acky4ceinrtz5enr6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(17,2)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4z5ey/S2-i3-aky4einrtz5ajn6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(17,1)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4ek5ek/S23-ack4einrtz6acn7c

bo$b2o$2o!

5
(17,0)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4kz5ekr6i7c/S2-ci3-acy4einrtz5aj6cn7

2o$b2o$bo!

5
(16,7)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4jz5ce/S2-i3-ay4einrtyz5acjk6-ek7c

3o$2bo$b2o!

6
(16,6)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jk5y6in/S2-i3-ay4einrtyz5j6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(16,4)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4k5ey6in/S23-ak4einrtyz6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(16,3)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4j5y7c/S23-ay4einrtz5c6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(16,2)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jz5r/S23-acky4einrtz5c6cn7c

bo$b2o$2o!

5
(16,1)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4jk5ck6n7c/S23-acy4einrtyz5aj6-ik7c

bo$b2o$2o!

5
(16,0)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4ejk5ry6cin/S2-ci3-ac4einrtyz6-ek7

2o$b2o$bo!

5
(15,15)c/47 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aey4aqt5acky6n8/S02cen3cejn4ajktwy5ekn6cn

3bo2$2bo$o!

3
(15,6)c/47 x = 3, y = 4, rule = B3-cnqy4kz5ckry6c7c/S2-ci3-ack4ceinrtz5cr6ac7c

o$b2o$2bo$b2o!

6
(15,5)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4jkz5e6cin7e/S2-ci3-a4einrtyz5ejr6cen7

b2o$2bo$3o!

6
(15,4)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4kz5ry6cn7/S2-c3-acy4einrtz5cen6c7c

bo$b2o$2o!

5
(15,3)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4j5ck6n7c/S23-aky4einrtyz5acer6c7c

2o$b2o$bo!

5
(15,2)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4ek5cky6n7e/S2-i3-ack4einrtyz5ajnr6cn7c8

3o$2bo$b2o!

6
(15,1)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jz5eky6cn8/S2-c3-acky4-ajkqw5ack6aci7c

bo$b2o$2o!

5
(15,0)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2n3-cek4qyz5aenry6c/S23-c4eiz5n6ckn8

o$2o$o!

4
(14,8)c/47 x = 3, y = 4, rule = B2n3-cnqy4jk5er6cin7/S2-i3-acky4einrtz5cj6acn7

2o$b2o$2o$o!

7
(14,7)c/47 x = 3, y = 4, rule = B3aijkr5cekry6c7c/S2-i3-ack4einrtz5c6ce7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(14,6)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jk5cekry6cin7e/S2-i3-a4einrtyz5jnr6ac7c

b2o$2bo$3o!

6
(14,5)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jkz5cky6cn7c/S23-ay4einrtyz5ajn6ac7

bo$b2o$2o!

5
(14,4)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jk5r/S2-i3-ack4einrtyz5jkr6aci7c

bo$b2o$2o!

5
(14,3)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2in3-knqy4qr5-iknq78/S2-i3-acky4eintz5anq6en

2o$b2o$bo!

5
(14,2)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2ik3-enq4ij5cejkr6n7e/S2-i3-ak4eit5ij6acn

bo$b2o$2o!

5
(14,1)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr5r7/S2-i3-ack4einrtyz5-aiqy6ac7c8

2o$b2o$bo!

5
(14,0)c/47 x = 2, y = 3, rule = B3-cekn4cqrz5aey6ak8/S23-cq4ei6cen8

o$2o$o!

4
(13,10)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4z5ey6n/S23-a4einrtz5aer6ci7c8

b2o$2bo$3o!

6
(13,9)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4ejkz5ce6c7e8/S2-ci3-ac4einrtyz5anr6cn7c

o$obo$3o!

6
(13,8)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4e5ey6n7c/S2-ci3-aky4einrtz5aenr6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(13,7)c/47 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4ekz5cer7c/S2-ci3-ack4einrtyz5ejkn6ace7c

o$2o$b2o$2o!

7
(13,6)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4ej5ery6cn7c/S2-i3-a4einrtyz5ackr6ace7c

2o$b2o$bo!

5
(13,5)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4z5cer/S2-ci3-acy4einrtz5n6c7c

bo$b2o$2o!

5
(13,4)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ez5ckr6n/S2-ci3-ak4einrtyz5ceknr6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(13,3)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy5ck7c/S2-c3-ack4einrtyz5ejr6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(13,2)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ek5cr6c/S2-ci3-acky4einrtyz5akn6c7c

2o$b2o$bo!

5
(13,1)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jk5cer6n78/S2-ci3-ack4-ajkqw5kr6c7c

2o$b2o$bo!

5
(13,0)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2n3-ekq4cjkqtyz5-cijq6e/S23-q4eijqyz5ak6cn8

o$2o$o!

4
(12,11)c/47 x = 3, y = 4, rule = B2n3aeijr4ek5er7/S2-c3-aky4einrtyz5acejr6ac7

o$2o$b2o$2o!

7
(12,10)c/47 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4kz5e6n/S2-i3-acky4einrtyz5k6-ik7c

o$2o$b2o$2o!

7
(12,8)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4k5cek6n7c8/S2-ci3-ack4einrtz5r6ce7c

3o$2bo$b2o!

6
(12,7)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4j5ckry6in/S2-i3-acy4einrtyz5aj6aci7

3o$2bo$b2o!

6
(12,6)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jz5kr6c7e8/S2-ci3-aky4einrtz5ckr6-kn7c

bo$b2o$2o!

5
(12,5)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aktw5ciknq6ace7c8/S12-ak3ce4acijknr5cejky6cn7

2o$obo!

4
(12,4)c/47 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aejk4acektw5ciknq6aei/S12cen3ce4acijknr5-in6c78

bo2$bo$o!

3
(12,3)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejk4aikqt5ciknq6ae7e/S12-ak3e4aijknr5-ainy6n7

o$b2o!

3
(12,2)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4z6n/S2-c3-ay4einrtz5cj6cin7c

bo$b2o$2o!

5
(12,1)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2cen3aejk4akqt5-aejy6ae7c8/S12cen3ce4aijknr5acjkr6ac78

obo$2bo$bo!

4
(12,0)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2n3-cek4jnqt5eknry6k/S23-k4eijkqyz5cjkr6cn8

o$2o$o!

4
(11,11)c/47 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aek4akqt5acikq6i8/S02-ai3cejr4acjktwy5ekn6cen

3bo2$2bo$o!

3
(11,10)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jk5ckr6c78/S2-i3-a4einrtyz5aek6ac7

b2o$2bo$3o!

6
(11,9)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr5ce6c7e/S2-i3-aky4ceinrtz5acr6c7c

b2o$2bo$3o!

6
(11,8)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4j5er6n7/S2-c3-ak4einrtyz5-ikqy6cn7

bo$b2o$2o!

5
(11,7)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ejk5ckr6cn7e/S2-c3-ack4einrtz5aekn6cn7c

3o$2bo$b2o!

6
(11,6)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4jkz5y6c78/S2-c3-ak4einrtz5jn6ac7c

b2o$2bo$3o!

6
(11,5)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2i3-cnq4qr5ejr6in8/S2-c3-ay4eiyz5aiqr6-i78

bo$b2o$2o!

5
(11,4)c/47 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aejk4aceiknt5ciknq6ace7c/S12-ak3ce4acijknr5-inry6ce7

bo2$bo$o!

3
(11,3)c/47 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aejk4acekty5-ajry6ae7e/S12-ak3ce4aijknr5acjkq6ce7

bo2$bo$o!

3
(11,2)c/47 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aejk4aekt5ciknq6ae/S12-ak3ce4aijknr5cjkqy6cek7

bo2$bo$o!

3
(11,1)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2k3-knq4ikqyz5acejk6n7e/S2-c3-ak4airz5acr6ikn

bo$b2o$2o!

5
(11,0)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2n3-ceq4cjkqy5cey6ace/S23-k4ceiqz5r6cn7c8

o$2o$o!

4
(10,10)c/47 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aeq4anqyz5acjkn6k8/S02cen3cej4ajknrwy5en6c

3bo2$2bo$o!

3
(10,9)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ejz5cekr/S23-ack4einrtyz5ek6aci7c

b2o$2bo$3o!

6
(10,8)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4ez5cek/S2-i3-ac4einrtz5acjr6cn7c

bo$b2o$2o!

5
(10,7)c/47 x = 5, y = 3, rule = B2cen3aejk4aekqtw5-aejy6-ik/S12cen3e4aijknr5-iny6-ai7

o3bo$3bo$obo!

5
(10,6)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aej4aeknty5ciknq6aen78/S12cen3ce4aijknr5cjkqy6n7

2o$obo!

4
(10,5)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2k3acir4knqtw5-kq6cen/S01e2ae3ijnry4ikqty5-ck6-ak7c

3o$o!

4
(10,4)c/47 x = 4, y = 2, rule = B2-ak3acejk4aekt5-aejy6-ik/S12-ak3e4aeijknr5cjk6-ae78

o2bo$ob2o!

5
(10,3)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2-ak3acejk4akqty5ciknq6ace/S12cen3ce4acijknr5cjky6a78

2o2$o!

3
(10,2)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2ik3-ejny4nqt5acjny6n/S01e2aen3-aeq4ikqtyz5-cer6c7c8

2o2$o!

3
(10,1)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aknt5-ajry6-kn7e8/S12-ak3ce4aeijknr5cjkq6aik7

b2o$o!

3
(10,0)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2n3aijry4cqyz5ery6ac/S023-kq4ei5j6cn8

o$2o$o!

4
(9,9)c/47 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aceq4aikqtw5ack6ce8/S02-ak3cej4acjkwy5eny6cn

3bo2$2bo$o!

3
(9,8)c/47 x = 5, y = 3, rule = B2n3-cknq4k5er6n7c8/S2-c3-ay4einrt5an6acn

2b2o$3b2o$o!

5
(9,7)c/47 x = 3, y = 3, rule = B3aijr5c6c7e/S23-acky4einrtz5cenr6c7c

2bo$3o$bo!

5
(9,6)c/47 x = 2, y = 4, rule = B2cen3acejk4aekty5ciknq6ace/S12-ak3ce4aijknr5-ainy6ci7

bo2$bo$o!

3
(9,5)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2in3acijr4eir5akr7/S23-acey4intz5aijkq6ack7e

3o$2bo$b2o!

6
(9,4)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2cen3aejk4aeiknt5-ajry6ace7e/S12-ak3ce4aijknr5-ainy78

o2$2o!

3
(9,3)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2ik3acikr4iknqtw5cijny6-ak7c/S01e2ae3ijnry4ikqtyz5-ck6-ai78

3o$o!

4
(9,2)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2cen3aejk4aeikt5-aejy6ae/S12cen3e4aeijknr5cjkqr6cik7

obo$2bo$bo!

4
(9,1)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejk4aceknt5-aejy6ae7e/S12cen3ce4aijknr5acjkq6a78

b2o$o!

3
(9,0)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejky4aekqt5-ajry6ace/S12cen3ce4aijknr5acejk6-ei78

o$b2o!

3
(8,8)c/47 x = 4, y = 4, rule = B2-an3ae4anq5ackq8/S02cen3cejnq4ajwy5eny6ce7e

3bo2$2bo$o!

3
(8,7)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2ik3-ejn4nqt5-akq6n/S01e2ae3ijnry4eiktyz5-ck6ek8

2o$o$o!

4
(8,6)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2kn3-ejny4knqt5cijny6en/S01e2-ck3ijnry4ikty5-c6k7e

2o2$o!

3
(8,5)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2cen3aejk4akty5-aejy6ae7c/S12cen3e4aeijknr5-inr6c7

obo$2bo$bo!

4
(8,4)c/47 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aej4aeikty5ciknq6aen7c/S12-ak3cek4aijknr5cjk6ce78

o2$o$2o!

4
(8,3)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2ik3acir4inqtw5-eikq6en7c8/S01e2-ck3-aeq4iktyz5-cekr6en7c

obo$o!

3
(8,2)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aikty5-aery6ae7e/S12cen3ce4aijknr5cjkry6ci7

b2o$o!

3
(8,1)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3acejy4acikt5-jry6ace7/S12-ak3cek4aijknr5cjkr6ei7

o$b2o!

3
(8,0)c/47 x = 7, y = 1, rule = B2ci3-cijn4ejkn5ackqr6e8/S02ckn3-acik4-aeinz5kr6ckn

obo3bo!

3
(7,7)c/47 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aek4aq5acjkq8/S02cen3cejn4ajtwy5eny6-ik

3bo2$2bo$o!

3
(7,6)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2ikn3-cjnr4cejknqw5kn6kn7c/S2-ck3-aeq4aeirtyz5ackr6aen7c8

o$3o$bo!

5
(7,5)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2ikn3acikr4knqtw5-eikq7c/S01e2-ck3-aekq4eikqty5-ck6k

2o$o$o!

4
(7,4)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2kn3-ejkn4inqt5cjnry6en8/S01e2aei3-aceq4ikqty5-cek6eik

obo$2bo!

3
(7,3)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aej4aknty5-ajry6ae7e8/S12cen3ce4aeijknr5cjkq6ein7

o$b2o!

3
(7,2)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2k3aciry4knqtw5-akqr6i8/S01e2ae3-aeq4ikty5-ckr6e

2o2$o!

3
(7,1)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2ik3-ejkn4nqt5-ekqr6cn/S01e2aei3-aeq4ikqty5-cer6ckn7

2o2$o!

3
(7,0)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2kn3aciqr4inqt5-akqr6in8/S01e2-ck3-aceq4ikty5-cek6ek7e8

o$obo!

3
(6,6)c/47 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aek4aqy5ackqr6a8/S02-a3cejn4ajwy5einy6ac

3bo2$2bo$o!

3
(6,5)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejk4-cjqrz5ciknq6ae/S12cen3e4aeijknr5cejkr6ekn7

o$b2o!

3
(6,4)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2kn3aciry4iknqtw5cejny6n/S01e2aen3-aceq4ikty5-ce6e7e8

obo$o!

3
(6,3)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2kn3-ejkn4inqt5cjny/S01e2-ck3ijnry4eikty5-cekr6k7c

o2$2o!

3
(6,2)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3acej4aikty5-aejy6ace7c/S12cen3cek4aijknr5acejk78

b2o$o!

3
(6,1)c/47 x = 5, y = 2, rule = B2-an3-ir4cknr5ijnr6a7c/S02cik3cekq4jnt5ijnry7e

o$2bobo!

3
(6,0)c/47 x = 6, y = 1, rule = B2cek3qy4-an5ckny6-k7c8/S01e2ek3acknr4acijktz5acy6cn

o2bobo!

3
(5,5)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2-ae3aeijn4acjnqrw6n7c/S02kn3aiq5aj

2bo2$obo!

3
(5,4)c/47 x = 3, y = 2, rule = B2k3-ejny4iknqt5-kq6ce8/S01e2ae3ijnry4iktyz5-cekr6c7e

obo$2bo!

3
(5,3)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2ikn3acikr4ciknqtw5-eikq6n7c/S01e2ae3-aeq4iktyz5-cekr6k7c

2o2$o!

3
(5,2)c/47 x = 3, y = 7, rule = B2cen3cr4ej5ck6a7c/S013-aiky4cijny5cknq6ac8

o4$2bo2$2bo!

3
(5,1)c/47 x = 3, y = 4, rule = B2-ai3-acny4eknz5-cinr6e7/S02in3ijry4cekqy5aky6ac

o$2bo2$2bo!

3
(5,0)c/47 x = 5, y = 3, rule = B2cik3acjk4aijknqz5-acer6aei7e/S02ck3-aein4ejkqtwz5aeik6-ae7e

4bo$o$4bo!

3
(4,4)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2-ak3aek4ejrtwz5cijkn6-cn7c/S02cei3cejqr4ciknqrw5eikqr6-kn7c

2bo2$obo!

3
(4,3)c/47 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-jny4-acjnt5nr6ci7c/S02ci3cekqy4qwz5jknr6in

2bo2$2bo$o!

3
(4,2)c/47 x = 4, y = 3, rule = B2-ae3-cekq4knqrtz5-cy6-ck/S03j4a

o2bo2$3bo!

3
(4,1)c/47 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-jq4eknryz5enqy6cek78/S02-ae3cen4eqty5i6i7e

o$2bo2$2bo!

3
(4,0)c/47 x = 4, y = 3, rule = B2-an3aeik4aikqtwy5ejkqr6ace7c/S02ck3eq4ijnwy5aijq6e7c

3bo$o$3bo!

3
(3,3)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2-ae3aijkr4eqrtwy5y6cen7c/S02-ai3ceijn4acen5eijq6-ci8

2bo2$obo!

3
(3,2)c/47 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-nqy4-acknt5-ijn6kn7c/S02-ae3c4-ajkt5ejny6k7c8

2bo2$2bo$o!

3
(3,1)c/47 x = 3, y = 4, rule = B2-an3aceky4cejy5nr6an/S02in3cry4cjrtwy5ek6ck7e

2bo2$2bo$o!

3
(3,0)c/47 x = 2, y = 3, rule = B2cek3ny4cekntw5eiq6-ik7/S01c2e3acek4acijty5y6ac7c

o$bo$o!

3
(2,2)c/47 x = 3, y = 3, rule = B2cen3einy4cinrtyz5jkr6an8/S01e2kn3cjkr4-aitwy5inr6ain8

2bo2$obo!

3
(2,1)c/47 x = 3, y = 5, rule = B2cen3-acej4knqz5acq6cn7/S01e2ci3cejqr4ejnty5kny6-k7e

obo4$o!

3
(2,0)c/47 x = 4, y = 4, rule = B2cei3-aenq4ajkqz5acinr6ek78/S02-ak3ciknq4-einqw5airy6ak7c8

o3$bobo!

3
(1,1)c/47 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-jkn4cirtwyz5-ein6-i7e/S02in4-acejn5jny6ck7c

2bo$o2$o!

3
(1,0)c/47 x = 6, y = 1, rule = B2-ak3cenry4-ejqty5ceqry6cn7e/S01c2in3iqy4ajknqr5ae6cen7

obo2bo!

3

Period 48

Speed Smallest known Minimum # of cells
(48,0)c/48 x = 25, y = 5, rule = B2ak3nry4y/S

o23bo$24bo$o$2bo$obo!

7
(24,0)c/48 x = 3, y = 4, rule = B2cek3nr4jt5iy6a/S01c2kn3ijy4ay5iq6a

2bo2$2bo$o!

3
(23,1)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4z5cery6n/S2-ci3-acy4einrtz5a6ac7c

3o$2bo$b2o!

6
(23,0)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr5cek7c/S2-ci3-ak4einrtz5acjn6ace7c

3o$2bo$b2o!

6
(22,2)c/48 x = 3, y = 4, rule = B2n3-cnqy4z5ry6i7c/S2-c3-acy4einrtz5ar6ac7c

o$2o$b2o$2o!

7
(22,1)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr5ceky6c7/S23-ac4einrtyz5jr6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(22,0)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4k5e6c7e/S23-ack4einrtz5aer6c7c

bo$b2o$2o!

5
(21,3)c/48 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4ejk5k6i7c/S2-i3-ac4einrtyz6ci7c

2o$b2o$2o$o!

7
(21,2)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4kz5ekry6c7/S2-c3-ac4einrtz5cek6c7c

bo$b2o$2o!

5
(21,1)c/48 x = 3, y = 4, rule = B3-cnqy4jkz5cer6cn7e/S2-c3-ack4ceinrtz5ck6-ek7c8

bo$2bo$2bo$3o!

6
(21,0)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2n3-cek4kqtz5-iknq6e/S23-kq4eijkz5akr6cin8

o$2o$o!

4
(20,4)c/48 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4z5y6n7c/S23-a4einrtz5cr6-ak7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(20,3)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4j5ky6ci8/S2-ci3-ac4einrtz5ak6ci7c

3o$2bo$b2o!

6
(20,2)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jz5eky6n7e/S23-ay4einrtyz5cejr6-ik7c

2o$b2o$bo!

5
(20,1)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr5ry6n8/S2-c3-acy4einrtyz5jr6acn7c

b2o$2bo$3o!

6
(20,0)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3-enqy4ck5ackr6c/S02aek3-acey4aeinqz5kq6ik

2o$b2o$bo!

5
(19,3)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4k5ry8/S2-ci3-ak4einrtyz5acer6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(19,2)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4ekz5y6cn/S2-i3-acky4einrtyz5ajn6aci7c

2o$b2o$bo!

5
(19,1)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4kz5eky6cn7c8/S23-aky4einrtz5eknr6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(19,0)c/48 x = 2, y = 3, rule = B3-e4jqry5-aiqr6ak7c/S234eijkqyz5nq6ckn8

2o$bo$2o!

5
(18,5)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4e5ck6in/S2-i3-ac4einrtyz5cn6cn7c

bo$b2o$2o!

5
(18,4)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4jkz5cry6c8/S2-i3-ak4einrtz5acejr6ac78

2o$b2o$bo!

5
(18,3)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4j5cer/S23-acky4einrtyz6c7c

2o$b2o$bo!

5
(18,2)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4ek5ry/S2-ci3-aky4einrtyz5aer6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(18,1)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4ejz5kr6c/S2-ci3-aky4einrtyz5anr6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(18,0)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2n3-e4kqt5ceky6ack/S23-ckq4ceiy5jr6cn8

o$2o$o!

4
(17,5)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4j5ery6n7c/S23-ak4einrtz5an6ace7c

b2o$2bo$3o!

6
(17,4)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jz5ky6c/S2-ci3-a4einrtyz5j6ac7c

3o$2bo$b2o!

6
(17,3)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4kz5kry6c7c/S2-ci3-ak4einrtyz5cejr6c7c

b2o$2bo$3o!

6
(17,2)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ejz5ckry6n8/S2-ci3-ack4einrtyz5cjn6-ek7c

bo$b2o$2o!

5
(17,1)c/48 x = 4, y = 2, rule = B2n3-jkn4ektwy5acq6c7e/S1c2-c3cijkr4ikny5c

o$b3o!

4
(17,0)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2n3-ce4jqty5ejnry6ac/S23-k4ceij5acj6cin7c8

o$2o$o!

4
(16,7)c/48 x = 3, y = 4, rule = B2n3aeijr4z5ery6c/S2-ci3-ay4einrtyz5aejkn6cn7c

2o$b2o$2o$o!

7
(16,6)c/48 x = 3, y = 4, rule = B3-cnqy4kz5y7/S2-ci3-ay4einrtyz5acj6ac7c

o$b2o$2bo$b2o!

6
(16,5)c/48 x = 3, y = 5, rule = B2n3aijkr4ij5e6n7/S2-i3-ack4einrt5ajn6cn

bo$2o$o2$2bo!

5
(16,4)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jz5c6n7e/S2-c3-ak4einrtyz5aer6ac7

2o$bo$obo!

5
(16,3)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4kz5kr6n/S2-i3-ay4einrtz5acjr6cen7c

2o$b2o$bo!

5
(16,2)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4z5y/S2-ci3-a4einrtyz6c7c

2o$b2o$bo!

5
(16,1)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4kz6n/S2-c3-aky4einrtz5c6c7

bo$b2o$2o!

5
(16,0)c/48 x = 2, y = 3, rule = B3-ekn4qr5aeky7c8/S23-kq4eiq5acnr6ckn7c8

o$2o$o!

4
(15,6)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4j5ry6cn7c/S2-i3-ay4einrtz5jn6ac7c

3o$2bo$b2o!

6
(15,5)c/48 x = 3, y = 4, rule = B3aijr5cek6cn7c8/S23-ak4einrtyz5ajnr6c7

3o$2bo$2bo$bo!

6
(15,4)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ej5cry8/S2-ci3-acky4einrtz5anr6ac7c

b2o$2bo$3o!

6
(15,3)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4k5ckr/S2-i3-ay4einrtyz5acn6ci7c

bo$b2o$2o!

5
(15,2)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jkz5ery6n/S2-ci3-ac4einrtz5akr6cin7c

2o$b2o$bo!

5
(15,1)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ekz5ry6n7c/S2-ci3-acky4einrtyz5cn6ac7c

2o$bo$obo!

5
(15,0)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4z5ekr6n7c/S2-c3-acy4einrtyz5cej6acn7c

2o$b2o$bo!

5
(14,10)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4kz5er7/S23-acy4einrtz5cjr6cei7c8

2bo$obo$3o!

6
(14,9)c/48 x = 4, y = 3, rule = B2n3acijr4eiknrt5ac6n7/S2-cn3-acey4iqt5ejnq6in7e

o$bobo$b3o!

6
(14,7)c/48 x = 3, y = 4, rule = B3aijkr4ekz5er6cn/S2-ci3-ay4einrtz5cenr6c7c

o$b2o$2bo$b2o!

6
(14,6)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy5ce6n/S2-c3-acky4einrtyz5acej6c7c

2o$b2o$bo!

5
(14,5)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4k5ckry6in7e/S2-ci3-acky4einrtyz5j6acn7c

3o$2bo$b2o!

6
(14,4)c/48 x = 3, y = 5, rule = B2n3aijr4jz5ekry6cn/S2-c3-ak4einrtz5akn6cn7c

2bo2$o$2o$bo!

5
(14,3)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr5k6n7/S2-c3-acy4einrtyz5cjn6-ek7c

bo$b2o$2o!

5
(14,2)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4kz6c7/S2-i3-acy4einrtyz5aekr6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(14,1)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4jz5ey6i/S23-acy4einrtyz5en6cin7

2o$b2o$bo!

5
(14,0)c/48 x = 4, y = 2, rule = B2-an3acr4y5nq/S02ce3cn4qrwy5ny

o$bobo!

3
(13,10)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4j5y7/S2-c3-acky4einrtyz5knr6aci7c

o$obo$3o!

6
(13,9)c/48 x = 5, y = 3, rule = B3-cnqy4e5e6c7c8/S2-i3-ack4einrtz5cekr6c7c

o$bo2bo$2b3o!

6
(13,7)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4ejk5ky7e/S2-c3-ack4einrtyz5ejk6-k7c

3o$2bo$b2o!

6
(13,6)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jkz5ey6n7/S2-c3-aky4einrtz5cjkr6cin7c

3o$2bo$b2o!

6
(13,5)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jz5ey6in7c/S2-i3-ack4-ajkqw5r6c7c

bo$b2o$2o!

5
(13,4)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4ej5eky6ci7c8/S2-i3-acy4einrtyz5cenr6acn78

bo$b2o$2o!

5
(13,3)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jkz5ceky/S2-ci3-acky4einrtz5acnr6-ik7c

bo$b2o$2o!

5
(13,2)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4j/S2-i3-ac4einrtz5acjr6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(13,1)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejy4aikqty5ciknq6ace7c/S12-ak3cek4aijknr5-ainr7

2o$obo!

4
(13,0)c/48 x = 2, y = 3, rule = B3-cek4jkqr5acejy6c8/S23-ck4eijz5nr6cn8

o$2o$o!

4
(12,12)c/48 x = 3, y = 4, rule = B2-an3acry4cnyz5eij6a/S02e3cnr4cejnry5jn6ack7c8

o$2bo2$2bo!

3
(12,10)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4ejkz5er6n7e8/S2-ci3-acy4-ajkqw5ajknr6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(12,9)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4kz5ceky6cn78/S2-ci3-ak4einrtyz5r6cn7c

3o$2bo$b2o!

6
(12,8)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4z5ey6c7e/S2-c3-ak4einrtz5acr6cn7c

2bo$obo$3o!

6
(12,7)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2cen3aejk4aekqtwy5ciknq6-ik/S12cen3ce4aijknr5-aein6-ek7

2o$o$bo!

4
(12,6)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4z6c7e/S2-i3-ac4einrtz5cenr6acn7c

b2o$2bo$3o!

6
(12,5)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2cen3-inqr4aekt5-ajry6ae/S12cen3e4aijknr5cjkqy6ci7

b2o$o!

3
(12,4)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jk5ekry6ci7c/S23-aky4einrtz5acek6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(12,3)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2kn3aciry4nqtw5-kqr6ce7c/S01e2aen3-aekq4eikty5-cekr7e

2o$o$o!

4
(12,2)c/48 x = 2, y = 4, rule = B2cen3acejk4aceknt5ciknq6ace7e/S12-ak3ce4aijknr5-einy6ckn78

bo2$bo$o!

3
(12,1)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jkz5y6ci78/S2-i3-ay4einrtyz5ejkr6cin78

2o$b2o$bo!

5
(12,0)c/48 x = 4, y = 3, rule = B2cen3nqr4cjkn5en6cin/S01c2e3j4jqr5j6i

o$3bo$o!

3
(11,11)c/48 x = 4, y = 3, rule = B2cek3ikr4cjkrt5cir6cen/S05j

o2bo2$3bo!

3
(11,10)c/48 x = 4, y = 2, rule = B2cen3acejk4aekt5ciknq6aen/S12-ak3ce4aijknr5cejkq6ck7

3bo$obo!

3
(11,9)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jz5ce7/S2-c3-acy4einrtz5acjkn6-ik7c

bo$b2o$2o!

5
(11,8)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4j5r7c/S2-i3-acy4einrtyz5akn6ac7

b2o$2bo$3o!

6
(11,7)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4ek5ry7c/S2-i3-acky4ceinrtz5cr6ace7c

2o$b2o$bo!

5
(11,6)c/48 x = 3, y = 4, rule = B2in3aijry4cjqrz5y6a7c8/S23ijnqr4eiqrty5aejq6in8

bo$obo$2bo$b2o!

6
(11,5)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ez5ky6c/S2-ci3-aky4einrtyz5aj6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(11,4)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4k5kry6in7c8/S2-c3-a4einrtz5ajkn6-ik78

2o$b2o$bo!

5
(11,3)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4k5cr7/S2-ci3-acky4einrtyz5acn6cen7

bo$b2o$2o!

5
(11,2)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejk4aeikty5ciknq6-ck8/S12cen3ce4aijknr5-ainr6a78

b2o$o!

3
(11,1)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jk5ery6n7c/S23-acky4einrtz5aer6aci7c

bo$b2o$2o!

5
(11,0)c/48 x = 2, y = 3, rule = B3-e4jknqyz5ceky6ac7c/S23-k4eiyz5acjn6cin7c8

o$2o$o!

4
(10,10)c/48 x = 4, y = 4, rule = B2-a3ae4aqt5-enry8/S02cen3cej4acjntwy5eny6ckn7e

3bo2$2bo$o!

3
(10,9)c/48 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4j5c6c/S2-i3-acy4einrtz5acj6c7c

bo$b2o$2o!

5
(10,8)c/48 x = 4, y = 3, rule = B3-cnqy4z5c6c7/S2-i3-a4einrtz5acnr6aci7c8

3bo$o2bo$b3o!

6
(10,7)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4ez5er6c7c/S2-ci3-acky4einrtyz5aejnr6ac7c

o$obo$3o!

6
(10,6)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4j5cy6c7/S2-ci3-ac4einrtyz5aknr6cen7c

b2o$2bo$3o!

6
(10,5)c/48 x = 4, y = 7, rule = B2kn3-ejnq4ciknqtw5-aekq6cen8/S01e2-ck3-aceq4cikty5-cek6ce7

o4$2b2o2$2bo!

4
(10,4)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejky4-cjqrz5ciknq6ae7e8/S12cen3ce4aeijknr5cejkr6ckn7

2o$obo!

4
(10,3)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acikr4ciknqt5-eikq6en7c8/S01e2-ck3ijnry4eikty5-ck6cek7e

2o2$o!

3
(10,2)c/48 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aejk4acekt5ciknq6-kn7c8/S12-ak3ce4aijknr5-ein6ck7

bo2$bo$o!

3
(10,1)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2ik3-ejny4nqtw5-eikq6n8/S01e2aen3ijnry4ikqty5-ce7c

o2$2o!

3
(10,0)c/48 x = 6, y = 4, rule = B2-ai3iq4air5i6a/S02c3aj4k5r6ek

o3$3bobo!

3
(9,9)c/48 x = 4, y = 2, rule = B2-an3acj4nrty/S02k3acnr4jqrtz5jn6a

3bo$obo!

3
(9,8)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejy4aktw5-aejy6ace7c8/S12-ak3ek4-qtwyz5-ainy6ak7

2o$obo!

4
(9,7)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jkz5ey6cn7e/S2-c3-ack4einrtz5cn6-kn7c

2bo$3o$bo!

5
(9,6)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4z5ey7e/S23-ack4einrtz5ceknr6aci7c

2bo$3o$bo!

5
(9,5)c/48 x = 4, y = 4, rule = B2ikn3aciry4nqt5-ekqr/S01e2-ck3-aekq4ikty5-cek6eik7e

bo$o2$b3o!

5
(9,4)c/48 x = 3, y = 5, rule = B2k3-ejny4cinqt5cjny6ein7c/S01e2-ck3-aceq4eikty5-cek6cek7c

o3$2bo$o!

3
(9,3)c/48 x = 2, y = 4, rule = B2cen3acejk4aektwy5-aejy6ace7/S12cen3ce4acijknr5-inry6ck7

bo2$bo$o!

3
(9,2)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejk4aeiknt5ciknq6aen7c/S12-ak3e4aijknr5acejk6k7

b2o$o!

3
(9,1)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2en3-cjnq4nqwy5acinr6ekn/S12-i3er4-airty5aij6eik7e

2o$2bo!

3
(9,0)c/48 x = 4, y = 3, rule = B2cei3eijny4ceiktw5iqy6ik7c8/S01c2n3ai4jkrw5e6a

o$3bo$o!

3
(8,8)c/48 x = 4, y = 4, rule = B2cin3aijqr4jkr5ky6c/S03qr4i

3bo2$3bo$o!

3
(8,7)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2k3acir4cnqtw5-kq6e8/S01e2aen3-aeq4eiktyz5-cek6-ai8

o2$2o!

3
(8,6)c/48 x = 3, y = 3, rule = B2cen3acejk4aeikqt5ciknq6-k7e/S12-ak3ce4aeijknr5-ainy6ce78

obo$2bo$bo!

4
(8,5)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2-ak3acejk4aknt5-ajry6ae/S12cen3ce4aijknr5cjky6ak7

o2$2o!

3
(8,4)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2ikn3acir4knqt5acjny6c7c/S01e2ae3-aceq4cikqty5-ck6ei7e

2o2$o!

3
(8,3)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2ik3-ejnq4nqtw5cjnry6en/S01e2-ck3ijnry4ikty5-cr6eik7c

2bo$obo!

3
(8,2)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2cen3acejk4acekt5-ajy6ae7e/S12cen3ce4acijknr5cjkq6ak7

o2$2o!

3
(8,1)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4akqtwy5ciknq6ace7e/S12cen3ce4aeijknr5acjkr6ce7

b2o$o!

3
(8,0)c/48 x = 4, y = 3, rule = B2cin3-jry4aty5q6c/S02ci3ej4kn5e

o2bo2$3bo!

3
(7,7)c/48 x = 3, y = 4, rule = B2-a3acqry4ijtyz5an6c/S02ek3kn4kqz5j

o$2bo2$2bo!

3
(7,6)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2k3-ejnq4nqtw5-aekq7c/S01e2aei3-aeq4eiktyz5-cek6k7e8

3o$o!

4
(7,5)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejy4akqty5-jy6ace/S12cen3cek4aijknr5cejkq6en7

o$b2o!

3
(7,4)c/48 x = 3, y = 4, rule = B2-ae3-ikr4-acnqw5ciqr6n7e8/S02aen3ceqy4ejkrt5aijn6kn78

bo2$o$2bo!

3
(7,3)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acikr4nqt5-akq6e/S01e2ae3-aceq4ikqty5-cek6cek7c

2o2$o!

3
(7,2)c/48 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aejk4aeikntw5-aejy6-ik/S12cen3ce4aeijknr5acjkq6ce78

bo2$bo$o!

3
(7,1)c/48 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-ijqy4cjk5cjry6ek7e8/S02-ai3en4ikqryz5ekry6-kn8

o$2bo2$2bo!

3
(7,0)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2k3acikr4iknqt5acjny/S01e2ae3ijnry4ikqtyz5-c6e

2o2$bo!

3
(6,6)c/48 x = 3, y = 4, rule = B2-a3acei4ijkqz5ajkn/S02e3ekqr4jknrz5r

2bo2$2bo$o!

3
(6,5)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2ik3aciry4inqtw5-akqr6cen/S01e2aei3-aceq4ikty5-cek6ck7

obo$o!

3
(6,4)c/48 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-eijq4eikry5i7c8/S02-ak3kq4cew5ejn6c

o$2bo2$2bo!

3
(6,3)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2-ak3aejy4aekt5-aery6ace7e8/S12cen3ce4aijknr5cjk6ac7

o2$2o!

3
(6,2)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acir4cnqt5-akqr6e7c/S01e2aen3-aekq4ikqtyz5-cekr6cik7e

o2$2o!

3
(6,1)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2cen3acej4aeikt5-ejy6ae7c/S12-ak3cek4aijknr5cjkqr6aik7

o$b2o!

3
(6,0)c/48 x = 6, y = 3, rule = B2ckn3-jnr4-aikny5cjnq/S01e2cen3ci4eij5acr6a7e

o2$3bobo!

3
(5,5)c/48 x = 3, y = 5, rule = B2cek3eq4ajnqtyz5cinq7e/S01e2kn3acijn4cenrty5cr6aci

2bo2$o2$o!

3
(5,4)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2ikn3-ejn4iknqt5-ekq6cn/S01e2aen3ijnry4eikqtyz5-ck6cik

2o2$o!

3
(5,3)c/48 x = 3, y = 5, rule = B2cen3-ajny4aijntyz5-ain6ik8/S02ae3qy4cr

o4$obo!

3
(5,2)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2kn3acir4cinqtw5-aekq6cn8/S01e2aen3ijnry4iktyz5-cek6ck7c

2bo$obo!

3
(5,1)c/48 x = 4, y = 3, rule = B2-a3-iny4nrw5eijqr6ack/S02cik3enq4enrt5eijk6ck7e

bobo2$o!

3
(5,0)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aej4aciknt5-ery6ae/S12cen3ek4aijknr5cjkqr6k78

o$b2o!

3
(4,4)c/48 x = 5, y = 4, rule = B2cen3enr4ack5nq6a/S01e2kn3a5i7c

4bo$o2$o!

3
(4,3)c/48 x = 4, y = 3, rule = B2-ai3eiqy4knyz5ry6ak/S02ikn3cijkr4aikqr5cjkn6an

o2$bobo!

3
(4,2)c/48 x = 4, y = 3, rule = B2-a3-jnr4ikqry5cik6k/S02ekn3qry4enq5jkr6ac7c

o2$bobo!

3
(4,1)c/48 x = 4, y = 3, rule = B2cek3qr4ckwy5iknqy6aik/S01e2k3ijky4aeiktwy5cnry6aen7e

o2$bobo!

3
(4,0)c/48 x = 5, y = 3, rule = B2cen3cjry4-ciqrw5-acry6-e8/S012k3knqr4aeknqtz5-eikn6ci7c

o2$o3bo!

3
(3,3)c/48 x = 3, y = 5, rule = B2-ae3acein4aq5acny/S01e3jy4w

o2$2bo2$2bo!

3
(3,2)c/48 x = 3, y = 2, rule = B2kn3aciry4ciknqtw5-akq6ce/S01e2aen3-aekq4ikty5-cek6ck7c

obo$o!

3
(3,1)c/48 x = 3, y = 4, rule = B2-a3aceiq4eij5-cekq6ik7e/S02i3knry4eikqty5inry6ace7c

o2$o$2bo!

3
(3,0)c/48 x = 2, y = 3, rule = B2-ai3ak4cjkqtz5ajkq6ik/S01c2-an3er4qtwy5aey6c

o$bo$o!

3
(2,2)c/48 x = 5, y = 2, rule = B2cei3ac4ak/S03nq5kr

2bobo$o!

3
(2,1)c/48 x = 4, y = 3, rule = B2-an3acejy4ijn5-ceky6-ci7e/S02ck3ry4ejknr5einry6ce7

obo2$3bo!

3
(2,0)c/48 x = 3, y = 4, rule = B2-ai3knqr4acijknw5i/S02n4r

o3$obo!

3
(1,1)c/48 x = 3, y = 4, rule = B2-ai3nr4ent5cqry/S01e2e3q4ny

obo3$2bo!

3
(1,0)c/48 x = 6, y = 1, rule = B2cen3-aeik4cekq5cknqr8/S02ek3kn4enr5qr6e

obo2bo!

3

Period 49

Speed Smallest known Minimum # of cells
(35,0)c/49 x = 5, y = 7, rule = B2-ek3cq4-citwy6aci7e/S02n3r4irty5aer6ik

3bo$bobo$bo$2o2bo$bo$bobo$3bo!

11
(24,1)c/49 x = 3, y = 4, rule = B3aeijr4jz5cek7c8/S2-c3-aky4einrtyz5ajn6aci7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(23,1)c/49 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4k5c6cin/S2-i3-acy4einrtyz5ekr6cn7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(23,0)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jz6n7e/S23-aky4einrtyz5nr6acn7c

2o$b2o$bo!

5
(22,2)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jz5k/S2-c3-aky4einrtz5acj6ci7c

bo$b2o$2o!

5
(22,1)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr5kr6cn/S2-ci3-ay4einrtz5ckn6cen7

b2o$2bo$3o!

6
(22,0)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jz5ery6cn/S2-c3-aky4einrtyz5acr6ac7c

3o$2bo$b2o!

6
(21,3)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4z5cekry7c/S23-aky4einrtz5cr6ac7c

b2o$2bo$3o!

6
(21,2)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4ez5c/S2-ci3-acky4einrtyz5jn6c7c

2o$b2o$bo!

5
(21,1)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4z5kry6in/S2-ci3-ay4einrtz5ck6acn7c

2o$b2o$bo!

5
(21,0)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4z5c6n/S2-ci3-aky4einrtyz5n6c7c

2o$b2o$bo!

5
(20,3)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4kz5ry/S23-acy4einrtz5ac6ce7

3o$2bo$b2o!

6
(20,2)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4j5ry6n7c8/S2-ci3-aky4einrtyz5kn6ac7

2o$b2o$bo!

5
(20,1)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr5ey/S2-ci3-ay4einrtyz5j6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(20,0)c/49 x = 2, y = 3, rule = B3-cen4enqrw5aekry6e8/S23-cq4eijqz5ajkr6-a8

2o$bo$2o!

5
(19,4)c/49 x = 3, y = 4, rule = B2n3aeijr4jkz5ey6ci7c/S2-i3-acy4einrtyz5acj6ac7c

o$2o$b2o$2o!

7
(19,3)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4ekz5er6in7c8/S2-ci3-ay4ceinrtz5-inqy6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(19,2)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4j5y6n7c/S2-ci3-ac4einrtz5aj6ac7c

3o$2bo$b2o!

6
(19,1)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4kz5er6in7c8/S2-ci3-acky4einrtz5an6ace7c

3o$2bo$b2o!

6
(19,0)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4j5ck6ci7c/S2-c3-aky4einrtz5n6-ek78

2o$b2o$bo!

5
(18,4)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijr5e6n/S2-c3-aky4einrtyz5r6cn7c

3o$2bo$b2o!

6
(18,3)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4ejkz5cr7/S2-c3-acky4einrtyz5knr6acn7c

bo$b2o$2o!

5
(18,2)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4ejkz5e6n8/S2-ci3-aky4einrtz5acejr6cn7c

b2o$2bo$3o!

6
(18,1)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jkz5r6n7e/S2-c3-ac4einrtz5cn6cen7

bo$b2o$2o!

5
(18,0)c/49 x = 2, y = 3, rule = B3-ek4jqy5-ikqr6a/S23-kq4ceikyz6cn8

o$2o$o!

4
(17,7)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4z5e6i7c/S2-c3-ak4einrtz5jr6acn7c

3o$2bo$b2o!

6
(17,6)c/49 x = 3, y = 4, rule = B3aijkr4jk5ckr6cn/S2-ci3-ac4einrtyz5cjk6ac7c

o$2o$b2o$2o!

7
(17,5)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jkz5cekr6n7/S2-c3-ak4einrtyz5ek6c7

3o$2bo$b2o!

6
(17,4)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4jk5ck6i/S2-i3-ac4einrtyz5acjk6aci7c

2o$b2o$bo!

5
(17,3)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijr5k/S2-c3-ak4einrtz5cen6c7c

2o$b2o$bo!

5
(17,2)c/49 x = 3, y = 5, rule = B2n3-cnqy4j5cey6ci7c8/S2-i3-a4einrtyz5r6ci7c

2bo2$o$2o$bo!

5
(17,1)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ez5cr6ci/S2-ci3-aky4einrtz5ejknr6ac7

bo$b2o$2o!

5
(17,0)c/49 x = 2, y = 3, rule = B3-cen4kqrz5eky6c8/S234ei5aj6cn8

o$2o$o!

4
(16,16)c/49 x = 4, y = 4, rule = B2-an3ae4aqwz5aciky6ckn8/S02cen3cej4ajktwy5einq6cek7e8

3bo2$2bo$o!

3
(16,7)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4ejkz5eky6in7c/S2-i3-acky4einrtyz5acejr6-ek78

b2o$2bo$3o!

6
(16,6)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4e5ceky8/S2-ci3-a4einrtyz5-ikqy6c7c

2o$b2o$bo!

5
(16,5)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2ik3aijkr4ekqy5cejkr7c8/S2-ci3-acy4eiry5anqr6acn7

b2o$2bo$3o!

6
(16,4)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4z6in7c/S23-acy4einrtz5c6cn7c

bo$b2o$2o!

5
(16,3)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jkz5ckr6cn7c8/S2-i3-ac4einrtz5ej6-ak7c

2o$b2o$bo!

5
(16,2)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4z5r6c7e/S2-ci3-aky4einrtyz5jnr6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(16,1)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4ekz5c6c7e/S2-ci3-acy4einrtz5ackn6ce7c

2o$b2o$bo!

5
(16,0)c/49 x = 2, y = 3, rule = B3-e4knqtyz5aejky6cek7c/S23-q4ceik5ajr6cen8

o$2o$o!

4
(15,8)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr5ck6c7c/S2-ci3-ay4ceinrtz5acejk6cen7c

3o$2bo$b2o!

6
(15,5)c/49 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4k5ck6n7e/S23-ack4einrtz5ejr6c7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(15,4)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4e5cey6cn7c/S2-ci3-a4einrtz5a6acn7c

3o$2bo$b2o!

6
(15,3)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy5cery7c/S2-i3-a4einrtz5j6-ik7c

2o$b2o$bo!

5
(15,2)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4k5kry7c/S23-acky4ceinrtz5cej6cn7

2o$b2o$bo!

5
(15,1)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4ejk5cer6c/S2-i3-ak4ceinrtz5ajn6-ik7c

bo$b2o$2o!

5
(15,0)c/49 x = 2, y = 3, rule = B3-cek4qtw5eknry/S023-ckq4eiy5acnr6cn8

2o$bo$2o!

5
(14,14)c/49 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aceq4aq5ack6n8/S02-ak3cejn4ajkrtwy5en6c8

3bo2$2bo$o!

3
(14,9)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4kz5r7/S23-acy4einrtz5cj6ace7c

2bo$obo$3o!

6
(14,8)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jkz5cr7/S23-acy4-ajkqw5ace6ce78

3o$2bo$b2o!

6
(14,7)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4kz5e6n7e/S2-i3-ak4-ajkqw5acjr6cn7c

b2o$2bo$3o!

6
(14,6)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4kz5kry6i7e/S2-ci3-aky4-ajkqw5r6c7c

bo$b2o$2o!

5
(14,5)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4kz5k6c7/S2-c3-ay4einrtz5cejkn6-ek7

2o$b2o$bo!

5
(14,4)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4ejkz5kry6in7c/S2-i3-aky4einrtz5ae6-ik7c

bo$b2o$2o!

5
(14,3)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4kz5ery6ci7c/S2-c3-ac4einrtyz5ekr6acn7c

bo$b2o$2o!

5
(14,2)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jz5eky6in8/S2-c3-ac4einrtyz5c6acn7

2o$b2o$bo!

5
(14,1)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jk5r78/S2-c3-ac4einrtz5ckn6cei7

bo$b2o$2o!

5
(14,0)c/49 x = 2, y = 3, rule = B3-cekn4nqrz5aeky6ace8/S23-c4eij5cjnq6cin8

o$2o$o!

4
(13,9)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jz5r6in7c/S2-c3-aky4einrtyz5cnr6ci7

bo$b2o$2o!

5
(13,8)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4k5ry6c7e8/S2-c3-acy4einrtyz5cejr6cin7

b2o$2bo$3o!

6
(13,7)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4k5ey6c/S2-i3-aky4einrtyz5k6ac7c

3o$2bo$b2o!

6
(13,6)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jz5r7c/S2-ci3-ac4einrtyz5ack6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(13,5)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4z5cer6c/S2-i3-acky4-ajkqw5enr6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(13,4)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2i3aijkr4cijr5ajry6in7/S2aek3-aky4aityz5ekr6ci78

bo$b2o$2o!

5
(13,3)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jkz5kr6n7c/S2-i3-ak4-ajkqw5ak6-ik7

bo$b2o$2o!

5
(13,2)c/49 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aejky4aikt5-ajry6aen7c/S12-ak3e4acijknr5acejk6ae7

o2$o$2o!

4
(13,1)c/49 x = 4, y = 3, rule = B2i3-enq4ijqrt5jky6cin8/S23ijnqr4inry5acekr6aen7e

2bo$2b2o$obo!

5
(13,0)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jz5cekr/S2-i3-acky4einrtyz5jr6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(12,12)c/49 x = 4, y = 3, rule = B2n3aijr4jkz5cr6n/S23-ac4einrtyz5acjn6aci7c

ob2o$3o$bo!

7
(12,11)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ej5ce7e/S2-ci3-acky4einrtyz5cekr6c7c

o$obo$3o!

6
(12,10)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4z5cer6c7e/S23-acy4einrtz5ajn6ac7c

b2o$2bo$3o!

6
(12,9)c/49 x = 3, y = 4, rule = B2n3aeijr4j5eky6in/S2-c3-ack4einrtyz5ej6ac7

o$2o$b2o$2o!

7
(12,7)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4ejkz5kry6c7e/S2-i3-acy4-ajkqw5cenr6ac7

b2o$2bo$3o!

6
(12,6)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2kn3-cnqy4cejz5cy6cn7e/S2aek3-acy4einrty5acej6ekn7

bo$b2o$2o!

5
(12,5)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jz5kr/S2-ci3-aky4einrtyz5acjkr6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(12,4)c/49 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aejk4aeikty5-ajry6ae7e/S12cen3ce4aijknr5-inr6ckn7

bo2$bo$o!

3
(12,3)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4z5cr6c/S2-i3-acy4einrtyz5jknr6c7c

bo$b2o$2o!

5
(12,2)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2k3aciqr4knqt5cjny6cen7c/S01e2ae3-aekq4iktyz5-cek

2o2$o!

3
(12,1)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejky4aekt5-aejy6ae7e/S12cen3ce4aijknr5-einy6ck7

b2o$o!

3
(12,0)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2kn3aciry4inqt5cjny6cn7c/S01e2-ck3ijnry4cikty5-cek6c7e

2o2$o!

3
(11,11)c/49 x = 4, y = 4, rule = B2-a3aek4aiq5ackq8/S02-ak3cej4ajknwy5eny6c

3bo2$2bo$o!

3
(11,10)c/49 x = 3, y = 4, rule = B2n3-cnqy4kz5eky6cin7/S23-ay4einrtz6c7

o$b2o$2bo$b2o!

6
(11,9)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4jz5kr6c7e/S2-ci3-acky4einrtyz5er6cei7c

bo$b2o$2o!

5
(11,8)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4ekz5cekr6i/S2-ci3-aky4einrtz5knr6cen7c

b2o$2bo$3o!

6
(11,7)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4ejkz5ck6cn8/S2-c3-aky4einrtyz5ckn6ac7c8

bo$b2o$2o!

5
(11,6)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4ej5cky6cn7/S2-c3-ac4einrtz5aj6acn7

3o$2bo$b2o!

6
(11,5)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jkz5k6c7e/S2-ci3-a4einrtz5ekn6-k7

2o$b2o$bo!

5
(11,4)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jz5k6c7/S2-ci3-ay4einrtyz5ajknr6ce7c

bo$b2o$2o!

5
(11,3)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2cen3aejky4acknqt5ciknq6ae7c8/S12cen3e4aeijknr5-einy6ck78

obo$2bo$bo!

4
(11,2)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2cen3aej4akt5-ajry6ae7c8/S12cen3e4aijknr5-ein6c7

bo$2bo$obo!

4
(11,1)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2-ak3aejy4aektw5-ajy6aei7e/S12-ak3cek4aijknr5cjkr6i7

o2$2o!

3
(11,0)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejy4acekt5-jry6ae7c8/S12cen3cek4aijknr5cjkry6-k7

o$b2o!

3
(10,10)c/49 x = 4, y = 4, rule = B2-an3acek4akq5acknr6e8/S02-ak3cej4ajkrwy5en6ac

3bo2$2bo$o!

3
(10,9)c/49 x = 3, y = 4, rule = B3aijkr4jk5r6n/S2-ci3-ack4einrtz5jkr6-ik7c

o$b2o$2bo$b2o!

6
(10,8)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4z5ky6cin7e/S2-i3-acy4einrtz5acj6acn7c

o$obo$3o!

6
(10,7)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3acej4aiknt5-ary6ace7c/S12cen3e4acijknr5-inry6n78

obo$2o!

4
(10,6)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jky5cejky6cin/S2-i3-acey4einr5acij6-ci

b2o$2bo$3o!

6
(10,5)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3-inqr4aekqt5ciknq6ae/S12cen3e4aijknr5-ainr6ei78

2o$obo!

4
(10,4)c/49 x = 4, y = 2, rule = B2cen3aej4aeikt5-aejy6-ik/S12cen3ek4acijknr5-ainy6aci78

obo$3bo!

3
(10,3)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejky4aktwy5ciknq6ace7e/S12cen3e4aeijknr5acjk6cei7

obo$2o!

4
(10,2)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2k3-ejkn4knqt5-aikq6i7c8/S01e2aen3-aekq4eikqty5-cekr6ckn78

3o$o!

4
(10,1)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2ik3aciry4inqt5cjnry6ei7c8/S01e2aei3ijnry4iktyz5-ce6n7

obo$2bo!

3
(10,0)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2n3-ceq4cjknqty5-aiqr6a/S23-ck4ei5aj6-ae7c8

o$2o$o!

4
(9,9)c/49 x = 4, y = 4, rule = B2-an3ae4aqt5acikq6k8/S02-ai3cej4acjtwyz5en6c

3bo2$2bo$o!

3
(9,8)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4kz5ck6c/S2-ci3-acy4einrtz5cjn6-ik7c

2bo$obo$3o!

6
(9,7)c/49 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jkz5cekry6c8/S2-ci3-ay4einrtz5acknr6ac7

2o$b2o$bo!

5
(9,6)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4kz5cey6i78/S2-c3-ak4einrtyz5cejkn6ace7

o$3o$bo!

5
(9,5)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2i3-cnq4ckqy5acej6in7/S2-cn3-ay4ciqyz5iq6-ei7c

o$bo$3o!

5
(9,4)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acir4nqt5acjny6e7c/S01e2ae3-aceq4eikqtyz5-cekr6k8

2o$o$o!

4
(9,3)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aktwy5ciknq6ace7e8/S12cen3ce4aijknr5cejkq6k7

o$b2o!

3
(9,2)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2k3aciry4knqtw5acjny6cn8/S01e2ae3-aceq4iktyz5-c6e7

2bo$obo!

3
(9,1)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2k3-ejny4cknqtw5-kqr6n8/S01e2-ck3-aceq4ikty5-ckr6i

2bo$obo!

3
(9,0)c/49 x = 2, y = 3, rule = B3-cekn4cjqty5cey6c/S0234eij5cknr6-ae8

o$2o$o!

4
(8,8)c/49 x = 4, y = 4, rule = B2-an3acek4akqy5ackq6k8/S02cen3cejn4ajktwy5en6ce8

3bo2$2bo$o!

3
(8,7)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aeikqty5-aejy6aen7e/S12-ak3e4aijknr5cjk6ce7

obo$2o!

4
(8,6)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aekqtwy5ciknq6ae/S12cen3ce4aijknr5cjkqr6cn78

obo$2o!

4
(8,5)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2k3acir4inqtw5-kq6cen/S01e2-ck3-aceq4ikty5-ce6k7e

2o2$o!

3
(8,4)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2kn3-ejnq4ciknqtw5-eikq6en/S01e2ae3-aekq4ikqtyz5-cer6ck

2o2$o!

3
(8,3)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aej4akty5ciknq6ace7/S12-ak3ek4aeijknr5-ainy6ek7

o$b2o!

3
(8,2)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2ikn3-ejkn4nqtw5cjny6cen8/S01e2aen3-aekq4ciktyz5-cr6ce7c

2o2$o!

3
(8,1)c/49 x = 2, y = 4, rule = B2cen3acejk4aeikt5-aejy6ace/S12-ak3ce4aijknr5cejkq6cen7

o$bo2$bo!

3
(8,0)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2ik3-ejny4inqtw5cjny6cn8/S01e2aei3-aekq4eikty5-cr6ck7c

2o2$o!

3
(7,7)c/49 x = 4, y = 4, rule = B2-an3aceky4aiqtz5ack6ak8/S02-ai3cejn4ajrwy5enq6cn7e

3bo2$2bo$o!

3
(7,6)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aej4aeikqt5-ejry6ae/S12cen3ek4acijknr5cejkq7

2o$obo!

4
(7,5)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2cen3acejk4aeikt5ciknq6ace/S12cen3e4aeijknr5-inry6e7

o$bo$bo!

3
(7,4)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2-ak3aej4akqt5ciknq6ace7c/S12cen3cek4aijknr5cjk6ce7

o2$2o!

3
(7,3)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejk4-cjnrz5ciknq6-ik7e/S12-ak3ce4-qtwyz5cjkr6aik78

b2o$o!

3
(7,2)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2k3-ejkn4knqtw5cjnry6en7c/S01e2ae3ijnry4iktyz5-cer7c

2o2$o!

3
(7,1)c/49 x = 4, y = 3, rule = B2cek3knqry4eiknqrw5-cknq6ek7/S02eik3ejqy4aciktwy5ijkr6ek7

bobo2$o!

3
(7,0)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2kn3-ejny4cinqt5-kq6e7c/S01e2aen3-aeq4eiktyz5-cek6cik78

2o2$o!

3
(6,6)c/49 x = 4, y = 4, rule = B2-an3ace4akqw5-ejnr6a8/S02cen3cejq4acjwy5en6ac8

3bo2$2bo$o!

3
(6,5)c/49 x = 4, y = 2, rule = B2-an3-jnqr4eknqrz5iknqy7c/S02in3enry4ciknq5r6-ei7e

o$bobo!

3
(6,4)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aej4aeknt5ciknq6ace7e/S12cen3ek4aeijknr5cjkqr6cek78

o$b2o!

3
(6,3)c/49 x = 4, y = 3, rule = B2-a3-enqr4-ajnty5ejqy6-ei7e/S02ckn3ekqry4-aey5kny6kn78

bobo2$o!

3
(6,2)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2cen3aejky4aeikqt5ciknq6ace7c/S12-ak3e4-qtwyz5cjk6-e7

o2$2o!

3
(6,1)c/49 x = 2, y = 4, rule = B2cen3acejk4aekt5-ajry6ae/S12cen3ce4aijknr5cjkq6c7

o$bo2$bo!

3
(6,0)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2ik3acikr4nqt5-aikq6ce7c8/S01e2ae3-aceq4iktyz5-ck6e7e8

o$obo!

3
(5,5)c/49 x = 4, y = 4, rule = B2in3-ejkr4cejnrw5ainy6k7c8/S01c2an3inqy4-inwz5ceiny6-cn7c8

2bo2$o$3bo!

3
(5,4)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4akt5-aejy6ae7c/S12cen3ce4aijknr5-inqr6-k78

o$b2o!

3
(5,3)c/49 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejky4aekty5ciknq6ae/S12cen3e4aijknr5acejk6c7

b2o$o!

3
(5,2)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2k3-ejnq4nqtw5-kq6c/S01e2aen3-aeq4iktyz5-cekr6ck

o2$2o!

3
(5,1)c/49 x = 4, y = 3, rule = B2cek3ej4cejknz5ajny6a7c/S02i3ijky4aceqrty5-enry6ei8

o2$bobo!

3
(5,0)c/49 x = 7, y = 1, rule = B2cek3ary4aijqwz5cknq6ci8/S02ik3i4y

o3bobo!

3
(4,4)c/49 x = 4, y = 4, rule = B2-ae3aijr4aenrw5nq6a/S02ik3ej4knrwy5jk6n

3bo$bo2$o!

3
(4,3)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2-ak3aejk4aktwy5ciknq6ae/S12-ak3e4acijknr5cejk6k7

2o2$o!

3
(4,2)c/49 x = 2, y = 4, rule = B2-an3-aijq4aijwy5ckqy6an7e/S02ace3ein4nw5inr

o2$bo$o!

3
(4,1)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2kn3-ejny4knqt5-akq7c/S01e2ae3ijnry4eiktyz5-ck6cek7c

o2$2o!

3
(4,0)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2ckn3-cejq4ceiqrty5cr6aei7c/S02-ck3eiknr4ijnrty5cejkq6eik7c

2bo$o$2bo!

3
(3,3)c/49 x = 4, y = 4, rule = B2-ae3-jry4eintz5ceinq6cn7e/S02aek3cnr4artz5ek6an

3bo$bo2$o!

3
(3,2)c/49 x = 3, y = 4, rule = B2-ai3kqry4ijnz5aijkn6k/S01e2ein3cijkq4kqrtz5jnry6a7e

o$2bo2$2bo!

3
(3,1)c/49 x = 3, y = 4, rule = B2cik3-ckqr4ejyz5aeijr6ac/S03a5y

2bo$o2$2bo!

3
(3,0)c/49 x = 2, y = 3, rule = B2ce3cjkq4iq5y/S02n3e

bo$o$bo!

3
(2,2)c/49 x = 4, y = 4, rule = B2ikn3acein4ajnqwy5cinq6e7c8/S01c2ce3en4knz5an6ck

o$3bo2$bo!

3
(2,1)c/49 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-jn4ceik5-q6aek/S02en3ekq4eijkt5knr6ac7c

o2$o$2bo!

3
(2,0)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2cei3iknqr4yz5iy6c/S02aek3j5a

o$2bo$o!

3
(1,1)c/49 x = 3, y = 3, rule = B2-ak3akq4cnqrt5jkny/S012i3cikqr4inz5ain6ak

2bo2$obo!

3
(1,0)c/49 x = 3, y = 5, rule = B2-ak3jy4r5y6ck8/S01c2-ek3aejnq4cknrt5n6k8

o2$2bo2$o!

3

Period 50

Speed Smallest known Minimum # of cells
(25,0)c/50 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4ejkz5ckr6c7c/S2-ci3-aky4einrtz5cj6ace7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(24,1)c/50 x = 3, y = 4, rule = B3aijkr4jkz5ry6cin/S23-acy4einrtyz5an6ac7c

o$2o$b2o$2o!

7
(24,0)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4ijr5ar7/S2-i3-acky4einrty5ikn6ack8

2o$b2o$bo!

5
(23,2)c/50 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4jkz5k/S23-acy4einrtz5ekn6c7

3o$2bo$2bo$bo!

6
(23,1)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr5ekry7c/S2-c3-ak4einrtz5kr6c7c

2o$b2o$bo!

5
(23,0)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4k5kr6c8/S2-ci3-aky4einrtz5cejkr6ci7c

3o$2bo$b2o!

6
(22,2)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijr5ey/S2-c3-ac4einrtz5eknr6c7

b2o$2bo$3o!

6
(22,1)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4ek5ek6c8/S2-ci3-ak4einrtz5cr6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(22,0)c/50 x = 4, y = 3, rule = B2cek3jr4cjty5y/S02k3j4aikrt5c

o2$bobo!

3
(21,4)c/50 x = 3, y = 4, rule = B3aijr4jz5kr6n7c/S2-ci3-ay4einrtz5e6c7c

2o$b2o$2o$o!

7
(21,3)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4jz5y6cn7e/S2-c3-ack4-ajkqw5cjr6-ek7

o$2o$b2o$2o!

7
(21,2)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4kz5cy6i7c/S23-ac4einrtz5aejkn6aci7c

bo$2bo$2bo$3o!

6
(21,1)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4ej5ry8/S2-ci3-aky4einrtyz5ckn6ac7

2o$b2o$bo!

5
(21,0)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ez5ky6n7c/S2-ci3-ack4einrtyz5ek6c7c

2o$b2o$bo!

5
(20,3)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ejk5ky6c7c/S2-ci3-acky4-ajkqw5ajk6aci7c

bo$b2o$2o!

5
(20,2)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jz5ce/S2-c3-acky4einrtz5cek6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(20,1)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4jkz5ry7c8/S2-i3-aky4einrtz5acjkr6cen78

2o$b2o$bo!

5
(20,0)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2i3aijr4r5cjry7/S02-in3-aek4aeinryz5jn6-ik

bo$b2o$2o!

5
(19,6)c/50 x = 3, y = 4, rule = B3aeijr4j5r/S2-i3-acy4einrtz5c6aci7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(19,5)c/50 x = 44, y = 25, rule = B3-ce4jt5y7c/S2-in3-a4ai5ce6e

26b2o$26bobo$27bobo$29bo$27bobo$27b2o3$8bo$7b3obobo14bo$6b2ob2o16b4o$ 12bo14bo2bo$27bo4bo3b2o$9b2o16bo3b3o2bo$9bo12b3o2bo3b3o6b2o$22bo4bo2b 3o$2bo19b3o2b2o13bo$b2o24bo12bob2o$2o39b2o$b2o$2bo2$8bo2bo$8b3o$9bo!

81
(19,4)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4z5ce6ci7c/S2-i3-acy4ceinrtz5r6ce7c

2o$b2o$bo!

5
(19,3)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jkz5c/S2-i3-a4einrtz5acjkn6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(19,2)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jkz5cery6c/S2-ci3-acky4einrtz5ckr6cin7c

bo$b2o$2o!

5
(19,1)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4j6in7c/S23-ac4einrtz5aer6c7c

bo$b2o$2o!

5
(19,0)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2n3-ekn4kqrz5ceky6k7e/S23-cr4-anrtw6-ae8

o$2o$o!

4
(18,5)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4ejk5y/S23-a4einrtz5ack6acn7c

3o$2bo$b2o!

6
(18,4)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4k5ce6in7/S2-c3-ack4einrtz5cn6cn7c

3o$2bo$b2o!

6
(18,3)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4ejkz5ckry6n7c/S2-ci3-aky4einrtz5-eiqy6acn7c

2o$b2o$bo!

5
(18,2)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4k5ek6cn7c/S2-ci3-aky4einrtyz5-eiqy6-k7c

b2o$2bo$3o!

6
(18,1)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4k5ck7e/S2-ci3-ak4einrtyz5cjn6cn7c

b2o$2bo$3o!

6
(18,0)c/50 x = 3, y = 2, rule = B2ei3-cjn4nqwy5ainr6k7e8/S12-in3eqr4ejkz5cijr6ik8

2bo$2o!

3
(17,6)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4k5cy7c/S2-i3-ay4einrtz5acr6c7c

o$2o$b2o$2o!

7
(17,4)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4ez5er6in8/S2-ci3-ay4einrtyz5acjr6aci7c

2o$b2o$bo!

5
(17,3)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jz5er6n7c/S2-ci3-acy4einrtyz5acejn6cn7

obo$bo$2o!

5
(17,2)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijr5ry6c7c/S2-c3-aky4einrtz5ckn6-ek7

bo$2bo$2bo$3o!

6
(17,1)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ekz5cry6c8/S2-ci3-aky4einrtyz5jkr6cn7c

bo$b2o$2o!

5
(17,0)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2n3-cekn4cknqy5ejnry6ac/S23-kq4eijqyz5cjr6cen7c8

2o$bo$2o!

5
(16,16)c/50 x = 4, y = 4, rule = B2-an3ae4aiq5ackr8/S02cen3cejn4-ceiqz5en6ac8

3bo2$2bo$o!

3
(16,8)c/50 x = 3, y = 4, rule = B3-cnqy4jk5cky6cn/S2-c3-ac4einrtz5ce6acn7

o$2o$b2o$2o!

7
(16,7)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4ej5kr7c8/S2-i3-acky4einrtz5k6ce7c

3o$2bo$b2o!

6
(16,6)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr5ery6cn7c/S2-i3-ac4einrtyz5anr6-ek7c

b2o$2bo$3o!

6
(16,5)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4ez5cey6c/S2-ci3-acky4einrtz5aknr6c7c

bo$b2o$2o!

5
(16,4)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4e5cek/S2-ci3-acky4einrtyz5nr6c7c

2o$b2o$bo!

5
(16,3)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4ejk5kr6cn7c8/S2-ci3-acy4einrtz5acjk6ac7c

3o$2bo$b2o!

6
(16,2)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jz5y/S2-i3-aky4einrtyz5acr6acn7c

bo$b2o$2o!

5
(16,1)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4ek5c6cn7/S2-i3-aky4-ajkqw5ek6ac7

bo$b2o$2o!

5
(16,0)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2cek3qy4-acjqt5ajny/S02e3cjkqr4iky5cny6a

2bo2$2bo$o!

3
(15,9)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4k5r6in7e/S2-c3-acky4einrtz5r6aci7c

b2o$2bo$3o!

6
(15,7)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijkr4jkz5cer7e/S2-c3-acky4einrtyz5ac6ce7c

o$2o$b2o$2o!

7
(15,6)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4jk5cey6n7c/S2-c3-ak4ceinrtz5ck6c7c

3o$2bo$b2o!

6
(15,5)c/50 x = 3, y = 5, rule = B2n3-cnqy4k5ek6n/S2-ci3-ac4einrtz5er6ac7c

2bo2$o$2o$bo!

5
(15,4)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4k5ek6cin7/S23-ay4einrtz5aeknr6ace7c

bo$b2o$2o!

5
(15,3)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4kz5cry6c7c/S2-c3-aky4einrtz5aenr6-k7

bo$b2o$2o!

5
(15,2)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4kz5er6cn/S2-i3-acky4einrtz5e6ci7c

2o$b2o$bo!

5
(15,1)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4j5e6cin7/S23-acy4einrtyz5ejnr6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(15,0)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2n3-ek4kqz5aejy6c8/S23-ckq4ceij5acq6-ae7c8

2o$bo$2o!

5
(14,10)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jk5ckr6i7c/S2-i3-ac4einrtz5aj6ac7c

2o$b2o$bo!

5
(14,8)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4j5ry6ci78/S2-ci3-ak4einrtz5cejk6ci78

2bo$obo$3o!

6
(14,7)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4z5ek/S23-aky4einrtyz5er6cin7c

3o$2bo$b2o!

6
(14,6)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4z5ceky6c78/S2-ci3-ay4einrtyz5er6acn7

b2o$2bo$3o!

6
(14,5)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jz5kry6cn/S2-i3-ay4einrtz5ajn6ce7

2o$b2o$bo!

5
(14,4)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jk5ek7c/S2-c3-ay4einrtyz5acnr6ac7

2o$b2o$bo!

5
(14,3)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4j5k6in7c/S23-acky4einrtyz5ckn6cen7c

bo$b2o$2o!

5
(14,2)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ejkz5cey7c/S2-ci3-a4einrtz5cnr6ac7

bo$b2o$2o!

5
(14,1)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4z5ekry6cn/S23-ak4einrtyz5n6cn7c

2o$b2o$bo!

5
(14,0)c/50 x = 5, y = 2, rule = B2cek3ijq4eint5e6an/S01c2k3k4inrz5an6k

o$2bobo!

3
(13,13)c/50 x = 4, y = 4, rule = B2-an3ace4akqt5ack8/S02cen3cejn4ajkrtwy5en6ac8

3bo2$2bo$o!

3
(13,11)c/50 x = 4, y = 3, rule = B3aijkr4kz5cekry6n/S2-ci3-ack4einrtz5ace6cin7c

2obo$b3o$2bo!

7
(13,10)c/50 x = 3, y = 4, rule = B3aijkr4z5er6cin/S2-ci3-ack4einrtyz5cer6c7c

3o$2bo$2bo$bo!

6
(13,9)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4ek5ery6n7/S23-acy4einrtz5jkn6cn7c

3o$2bo$b2o!

6
(13,8)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4k5eky6n7c/S23-acy4einrtz5cejnr6cn78

bo$b2o$2o!

5
(13,7)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4z5e6ci7c/S2-i3-ac4einrtz5an6ac7c

3o$2bo$b2o!

6
(13,6)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jz5ek6in7c/S23-acy4einrtyz5ce6cen7c

bo$b2o$2o!

5
(13,5)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aeijr4ejk5cr6i7c/S2-ci3-ay4einrtyz5acer6acn78

3o$2bo$b2o!

6
(13,4)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4kz5ek6in7e/S2-i3-a4einrtyz5cejk6ace7c

3o$2bo$b2o!

6
(13,3)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jk6n7/S2-c3-ac4einrtyz5aek6acn7c

bo$b2o$2o!

5
(13,2)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4k5cey6c/S23-a4-ajkqw5ajk6-kn7

bo$b2o$2o!

5
(13,1)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jkz5ekry6c7c/S2-c3-acky4einrtz5knr6-ek7c

2o$b2o$bo!

5
(13,0)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2n3-ekq4cjqtyz5-ijkq6e/S23-kq4eij5k6-ae8

o$2o$o!

4
(12,12)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2i3acijr4jk5-einq6n/S2-ci3-acky4iqrty5cjkr6ek

2bo$3o$bo!

5
(12,11)c/50 x = 4, y = 3, rule = B3aijr4j5c6cn7e/S2-ci3-ay4einrtz5cjr6c7

3bo$obo$3o!

6
(12,10)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jz5r6n7e/S2-c3-ac4einrtz5aen6cen7

bo$b2o$2o!

5
(12,9)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4ejz5ry6in/S2-i3-a4einrtz5anr6ci7c

2o$b2o$bo!

5
(12,8)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jkz5e7e/S2-c3-aky4einrtyz5aekn6ac7c

b2o$2bo$3o!

6
(12,7)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4ez5ceky6i7c/S23-acky4einrtz5kr6aci7c

2o$b2o$bo!

5
(12,6)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4jk5r6n7/S2-c3-a4einrtyz5n6cn7

bo$b2o$2o!

5
(12,5)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4z5ceky6cn7c8/S2-i3-ak4einrtz5cjr6ace7c

bo$b2o$2o!

5
(12,4)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4j5k/S2-c3-acy4einrtyz5cknr6cn7c

3o$2bo$b2o!

6
(12,3)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2-a3aceqr4cnqry5aijkr6ae/S02ik3qr4inqrtyz5ekn6acn7c

2bo2$2bo$o!

3
(12,2)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2kn3aeijr4k5cey6cn7e/S02-c3-acy4einrty5aikr6in

bo$b2o$2o!

5
(12,1)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jkz5r6n7c/S23-a4einrtz5cjnr6c7

2o$b2o$bo!

5
(12,0)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-ik4ekntwyz5ejknr6k78/S01e2ckn3-aeij4nrtw5ijy6c78

o$2bo2$2bo!

3
(11,11)c/50 x = 4, y = 4, rule = B2-a3aceq4aqtw5-ijqy8/S02cen3cej4ajkwy5eiknq6cn

3bo2$2bo$o!

3
(11,10)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4jz5ek6cn7c/S2-ci3-acy4einrtyz5acnr6cei7c

b2o$2bo$3o!

6
(11,8)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3-cnqy4jkz5r7c8/S2-i3-acky4einrtz6c7c

2o$b2o$bo!

5
(11,7)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2n3-cnqy4ejk5ckr6cn78/S2-c3-ak4einrtz5ejk6cn7

o$b2o$2bo$b2o!

6
(11,6)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aeijr4z5ey7c8/S2-c3-acy4einrtyz5ejkn6ci7

obo$bo$2o!

5
(11,5)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4j6i/S2-ci3-ac4einrtyz5ajknr6-ek7c

2o$b2o$bo!

5
(11,4)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2in3aijr4cijqt5cekry6ci/S2-cn3-acy4aeintz5acn6-ai7c8

bo$3o$2bo!

5
(11,3)c/50 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aej4aktw5ciknq6ace7c/S12cen3cek4aijknr5cjkqr6cen78

obo$2o!

4
(11,2)c/50 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejky4aceknt5-ajry6ae8/S12cen3ce4aeijknr5-inqr6ck78

b2o$o!

3
(11,1)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijkr4jkz5ek7e/S23-acky4einrtyz5ajr6c7

bo$b2o$2o!

5
(11,0)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2n3-cen4qryz5ejy6ak8/S23-cq4ceiky5aq6-ae7c8

o$2o$o!

4
(10,10)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-ikr4jrtw5-acry6e/S02ek3nry4ekyz5jy8

o$2bo2$2bo!

3
(10,9)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3-cnqy4jk6n/S2-c3-ack4einrtyz5aekn6cn7c

2bo$3o$bo!

5
(10,8)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijkr4ej5er6n78/S2-i3-acky4-ajkqw5-ijqy6ace7c

2bo$3o$bo!

5
(10,7)c/50 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejky4aekty5ciknq6ae8/S12cen3e4aijknr5cjkqr6cin78

2o$obo!

4
(10,6)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2n3aijr4jk5cry6i7/S23-ay4ceinrtz5ejk6ac7c

bo$b2o$2o!

5
(10,5)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2cen3aejk4aekty5ciknq6-ik7e8/S12cen3e4aeijknr5acjkq678

obo$2bo$bo!

4
(10,4)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acir4nqtw5cijny6cn7c/S01e2-ck3-aceq4eikqty5-cer6e

2o2$o!

3
(10,3)c/50 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejk4aekqt5-aejy6ace/S12cen3ce4aijknr5-ainy6-ik78

b2o$o!

3
(10,2)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2kn3acir4inqtw5acjny6e7c/S01e2ae3ijnry4eikqty5-ck6ekn7e

2o$o$o!

4
(10,1)c/50 x = 2, y = 4, rule = B2cen3aejk4aeknt5-aejy6ace7c8/S12cen3ce4aeijknr5-einy6-an7

bo2$bo$o!

3
(10,0)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2-a3ackqy4cyz5enqy6i/S02ck3cnqy4jnqr6akn

o$2bo2$2bo!

3
(9,9)c/50 x = 3, y = 5, rule = B2cin3-cijn4ackn5-ceir/S02e3nq4qtw5c6c7c

o2$2bo2$2bo!

3
(9,8)c/50 x = 3, y = 3, rule = B3aijr4j6cn/S2-i3-ac4einrtz5aen6ci7c

b2o$2bo$3o!

6
(9,7)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2n3aijr4jk5c/S23-ac4einrtz5jnr6-kn7c

b2o$2bo$b2o$o!

6
(9,6)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2k3acikr4nqtw5acjny6e/S01e2aen3-aceq4ikqtyz5-cekr6e

o2$2o!

3
(9,5)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2k3acikr4nqtw5-ikq6cin7c/S01e2ae3ijnry4eikty5-ck6n7e

2o$o$o!

4
(9,4)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2cen3aejk4aektw5ciknq6aen/S12cen3e4aeijknr5-aein6ace7

bo$2bo$obo!

4
(9,3)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2k3aciqr4cknqtw5-aikq6e7c/S01e2aei3ijnry4ikqty5-ce6c7c

o2$2o!

3
(9,2)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2ik3acir4knqtw5-ekq6-ak/S01e2ae3-aeq4cikty5-ck6ce7c

2o2$o!

3
(9,1)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2cen3aejy4aeiktw5-aejy6ace7e/S12-ak3cek4aijknr5cjky6kn7

o2$2o!

3
(9,0)c/50 x = 5, y = 3, rule = B2-ai3-aejr4ciktwz5ik6ai/S01c2ae4jy5i6c7c

o$4bo$o!

3
(8,8)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2-a3-inqr4eqrwy5ack6e/S02k3aknqr4jkqtyz5jn6e

o$2bo2$2bo!

3
(8,7)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2k3acir4inqt5-ekq6cin7c8/S01e2aei3ijnry4eiktyz5-cr6ck7

2o$o$o!

4
(8,6)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2k3acikr4inqtw5-ekqr6cen/S01e2-ck3-aceq4ikqty5-cek6ci

2o2$o!

3
(8,5)c/50 x = 3, y = 2, rule = B2ikn3acir4knqt5cjny7c/S01e2-ck3-aceq4ikty5-cekr6-ae7

obo$2bo!

3
(8,4)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2k3acir4iknqtw5-ekqr6en/S01e2aei3ijnry4ikty5-cer6k

2o2$o!

3
(8,3)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2-ai3eqry4-aejwy5aejnr6ik7e/S01e2e3ajqry4aceqtwy5cik6i7c8

2bo2$2bo$o!

3
(8,2)c/50 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejk4aknt5ciknq6aen/S12cen3e4aeijknr5acjkq6cek7

o$b2o!

3
(8,1)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2ikn3aciry4cnqt5-aikq6en/S01e2aen3ijnry4ikqty5-c6c7c

2o2$o!

3
(8,0)c/50 x = 3, y = 5, rule = B2cen3aeqr4aerw5eiq8/S02acn3ajr4r5j6n

o4$obo!

3
(7,7)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2-a3ac4cjnrtw5ejnqy7c/S02ck3nqy4ejnqwz5ijnr6a

2bo2$2bo$o!

3
(7,6)c/50 x = 3, y = 2, rule = B2ik3acikr4inqt5-kq6cn7c8/S01e2ae3ijnry4ikty5-cekr6kn7e8

3o$o!

4
(7,5)c/50 x = 3, y = 2, rule = B2ikn3-ejnq4iknqt5cjnry6n/S01e2aei3-aceq4ikty5-cekr6k

obo$o!

3
(7,4)c/50 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4aknty5ciknq6aen/S12cen3ce4aijknr5cejkq6-in78

o$b2o!

3
(7,3)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2-ak3aejk4aekqtw5ciknq6aei7e/S12cen3e4aijknr5acjk6akn78

2o2$o!

3
(7,2)c/50 x = 3, y = 2, rule = B2k3acikr4inqtw5cijny/S01e2aen3-aekq4ikty5-cekr

obo$2bo!

3
(7,1)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2k3acikr4ciknqt5-kq6c7c/S01e2ae3ijnry4eiktyz5-cek6k

2o2$o!

3
(7,0)c/50 x = 3, y = 2, rule = B2cen3aejk4akt5-ejry6ae/S12cen3ce4aijknr5cejkr6ack7

o$b2o!

3
(6,6)c/50 x = 4, y = 2, rule = B2ekn3aeinr4jkntw5in/S01c2cei3n4nr5n6a

o2bo$bo!

3
(6,5)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2ik3aciqr4inqt5-akqr6cn7c/S01e2ae3-aeq4iktyz5-cekr

2bo$o2$2bo!

3
(6,4)c/50 x = 3, y = 2, rule = B2ikn3acikr4inqt5cijny7c/S01e2ae3-aeq4iktyz5-cekr6cn7e

obo$o!

3
(6,3)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2ikn3aciry4nqtw5acjny6en7c/S01e2ae3-aceq4ikqty5-ce6cik7c

2o2$o!

3
(6,2)c/50 x = 4, y = 3, rule = B2-an3aceqr4ekqy5ajnr/S02ck3eq4enry6an7c8

bobo2$o!

3
(6,1)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2kn3-ejnq4inqtw5-kq6c8/S01e2aen3-aekq4ceiktyz5-ckr6cik7c

2o2$o!

3
(6,0)c/50 x = 4, y = 6, rule = B2cin3-kqy4cktw/S03en4a8

o3$3bo2$3bo!

3
(5,5)c/50 x = 4, y = 3, rule = B2-ai4aijknty5aiy7c/S02-kn3jnqr4ajknrw5ajkr6n

o$bo$3bo!

3
(5,4)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2k3aciry4knqtw5-kqr6c7c/S01e2aen3ijnry4eikqty5-cek6ce7

o2$2o!

3
(5,3)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2kn3-ejn4cknqt5-akqr6ci/S01e2aen3-aekq4ikty5-cek6ek7

o2$2o!

3
(5,2)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2cek3iknq4cjrwy5-cin6a7c/S01e2ikn3cjqry4aeik5kr6ckn7e

2bo2$2bo$o!

3
(5,1)c/50 x = 3, y = 2, rule = B2-ak3aejky4-cjrwz5-ajry6ace7/S12-ak3ce4aijknr5-aein6ei7

b2o$o!

3
(5,0)c/50 x = 3, y = 3, rule = B2-ak3-acij4aeinw5knqry6in7e/S02ik3aiy

o$2bo$o!

3
(4,4)c/50 x = 5, y = 2, rule = B2cen3aein4aejwy5ai6a/S02k3jkry4aijrtz5nq6k

2bobo$o!

3
(4,3)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2-an3-ijq4ejkrtw5aeiqy6-i7e8/S02k3ky4-ackq5kry6en7c

o$2bo2$2bo!

3
(4,2)c/50 x = 3, y = 2, rule = B2k3-ejn4cinqtw5-akq6ce7c/S01e2ae3-aeq4ikqty5-cek6kn7c

2bo$obo!

3
(4,1)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2kn3-ejny4cknqt5-akqr8/S01e2ae3ijnry4ciktyz5-cek6cik7c

o2$2o!

3
(4,0)c/50 x = 5, y = 3, rule = B2cen3ikqr/S02ak3iq4r

o2$2bobo!

3
(3,3)c/50 x = 4, y = 3, rule = B2cik3-ek4ikwy5eij/S0

2bo2$o2bo!

3
(3,2)c/50 x = 6, y = 3, rule = B2cen3cnq4-aeqty5aiknr6aen8/S01c3jy4aiz

3bobo2$o!

3
(3,1)c/50 x = 3, y = 4, rule = B2-an3acr4jkqrwy5-ry6ae7e8/S02cek3cny4kqwz5ijknr6an7c

2bo2$2bo$o!

3
(3,0)c/50 x = 2, y = 3, rule = B2cen3nr4-cnwyz5er6c7e/S02n3qr

bo$o$bo!

3
(2,2)c/50 x = 2, y = 6, rule = B2-a3aejky4eijnwy5nr/S02cek3aeiqy4en5aq8

bo3$o2$o!

3
(2,1)c/50 x = 6, y = 4, rule = B2-ai3ciq4jktwy5ajkr6kn7c/S02ckn3e4acn5en6aei

5bo3$obo!

3
(2,0)c/50 x = 2, y = 5, rule = B2-a3ciky4aijqtwy5ai6ck7e/S02ain3cjk4ny5knr6ai

o2$bo2$o!

3
(1,1)c/50 x = 2, y = 4, rule = B2cen3jnqr4cei5r/S02n

o2$bo$o!

3
(1,0)c/50 x = 5, y = 3, rule = B2-ai3ejqr4i5aek6e8/S012-ac3aenry4cqwz5aci6aci7e

4bo$o$4bo!

3