V gun

From LifeWiki
Jump to navigation Jump to search
V gun
x = 2325, y = 1257, rule = B3/S23 150bo$122b2o24b3o$123bo23bo$112bo10bobo21b2o$110b3o11b2o$94bo14bo$94b 3o12b2o$97bo64b2o$96b2o64b2o3$97b2o$97b2o17b2o$116b2o$167b2o$167b2o4$ 113b2o32b2o$113bo20b2o11b2o$115bo19bo$114b2o16b3o$110b2o20bo$110bo$ 111b3o$113bo3$100b3o$100bo2bo$99bo3bo$99b4o16b2o$100bo18bo$117bobo$ 117b2o$110b2o2bo$105b2o5b2obo$113bobo$198bo$71b2o5b2o90b2o24b3o$72bo5b 2o91bo23bo$72bobo85bo10bobo21b2o$73b2o83b3o11b2o$77b2o63bo14bo$76bobo 63b3o12b2o$77bo67bo64b2o$99b2o43b2o64b2o$76bo14b2o5bobo$76bo14b2o5bo$ 96bobo46b2o$74bo3bo17b2o47b2o17b2o$72b3obob3o11b2o70b2o$67b2o2bo4b2o3b o10bobo120b2o$67bo2bobob2o2b2obo11bo121b2o$69b2ob2o2b2o2bo$70bobob2o2b 2o$70bobobo2bo38bobo$71b2ob4o14b3o22b2o42b2o32b2o$73bo17bobobo13b2o6bo 43bo20b2o11b2o$73bobo13b3o3b3o11b2o52bo19bo$74b2o12bo4bo4bo63b2o16b3o$ 87bob2obo2b2obo23b2o34b2o20bo$87bobob4o2bo24bobo33bo$62bo23b2ob2o4b2o 27bo34b3o$62b3o19bo2bobobo2bo29b2o35bo$65bo18b2o2b2ob4o3b2o$64b2o24bo 8bo19b2o$79b2o9bobo6bobo17bo$79bo11b2o7b2o15bobo$77bobo24b2o6bo4b2o$ 66bo10b2o24bo2bo4bobo53b2o$65bobo5b2o29b2o5bobo53bo$65bobo4bo2bo24b2o 10bo35b2o15bobo$60b2o4bo6b2o24bobo46b2o15b2o$59bobo15b2o7b2o11bo$59bo 17bobo6bobo9b2o$58b2o19bo8bo24b2o$79b2o3b4ob2o2b2o18bo$84bo2bobobo2bo 19b3o2b2o5b2o$54b2o26b2o2b2obob2o23bo3bo5b2o2046bo$55bo25bo2b2o2b2obo 28bobo116bo1934b3o24b2o$55bobo22bob2o2b2obobo29b2o88b2o24b3o1937bo23bo $56b2o22bo3b2o4bo12b2o20b2o85bo23bo1939b2o21bobo10bo$68b2o11b3obob3o 13bobo18bobo74bo10bobo21b2o1961b2o11b3o$68b2o13bo3bo17bo19bo73b3o11b2o 2000bo14bo$101b4ob2o2b2o35b2o34bo14bo2015b2o12b3o$85bo15bo2bobobo2bo 27b2o5bobo34b3o12b2o1961b2o64bo$85bo13b2o4b2ob2o29b2o5bo39bo64b2o1908b 2o64b2o$98bo2b4obobo35bobo38b2o64b2o$85bo11bob2o2bob2obo13b5o17b2o$84b obo10bo4bo4bo12b3obob3o11b2o2084b2o$52b3o30b2o11b3o3b3o8b2o2bo4bo4bo 10bobo43b2o2019b2o17b2o$54bo26b2o17bobobo10bo2bob2obo2b2obo11bo44b2o 17b2o2000b2o$53bo26bobo18b3o13b2obo3b2o2bo76b2o1949b2o$80bo5b2o30bobo 2bo2b2o128b2o1898b2o$78bobo5b2o30bobo4bo14b3o113b2o$78b2o39b2ob4o$101b o19bo17bobobo13b2o$100bobo18bobo13b3obob3o11b2o2017b2o32b2o$100b2o20b 2o12bo5bo3bo55b2o32b2o1938b2o11b2o20bo$104b2o29bobob2o2b2obo23b2o30bo 20b2o11b2o1951bo19bo$104bobo28bob2o2b2o2bo24bobo31bo19bo1965b3o16b2o$ 99b2o5bo3bo23b2o4bo2b2o27bo30b2o16b3o1968bo20b2o$o18bo79b2o5b2o2b3o19b o2bobobo2bo29b2o25b2o20bo1992bo$3o6b2o6b3o93bo18b2o2b2ob4o3b2o51bo 2011b3o$3bo5b2o5bo95b2o24bo8bo19b2o31b3o2008bo$2b2o12b2o109b2o9bobo6bo bo17bo34bo$127bo11b2o7b2o15bobo$60b2o15b2o46bobo32bo4b2o$15b2o42bobo 15b2o35bo10b2o32bobo$10b2o3b2o42bo53bobo5b2o36bobo$10b2o46b2o53bobo4bo 2bo24b2o10bo72bo1970b2o$108b2o4bo6b2o24bobo58b2o23bobo1969bo$107bobo 15b2o7b2o11bo60bo24b2o1970bobo15b2o$107bo17bobo6bobo9b2o41b2o15bobo 1997b2o15b2o$106b2o19bo8bo24b2o26b2o15b2o$20bo106b2o3b4ob2o2b2o18bo$ 18b3o44bo66bo4bobo2bo19b3o$17bo47b3o34b2o26b2o2bo2bob2o23bo$17b2o49bo 34bo25bo2b2o3bobo2105b2o5b2o$46bo20b2o34bobo22bob2o2bob2obo20b2o5b2o 2076b2o5bo$44b3o16b2o39b2o22bo4bo4bo12b2o8bo5b2o2081bobo$43bo19bo52b2o 11b3obob3o13bobo7bobo119bo1851bo114b2o$30b2o11b2o20bo50b2o13b5o17bo8b 2o91b2o24b3o1851b3o24b2o82b2o$30b2o32b2o83b4ob2o2b2o6b2o88bo23bo1857bo 23bo83bobo$149bo2bobobo2bo5bobo77bo10bobo21b2o1855b2o21bobo10bo73bo$ 147b2o2bo4b2o8bo76b3o11b2o1901b2o11b3o11b2o35b2o$146bo2b2o2b2obo31b2o 37bo14bo1933bo10bobo34bobo5b2o$133bo11bob2o2b2obobo23b2o5bobo37b3o12b 2o1931b2o12b3o34bo5b2o$132bobo10bo3bo5bo24b2o5bo42bo64b2o1825b2o64bo3b o33bobo$61b2o70b2o11b3obob3o9b3o18bobo41b2o64b2o1825b2o64b2o2bo34b2o 17b2ob2o$6bo54b2o17b2o47b2o7b3o7bobobo10bobobo17b2o2006b2o36b2o11b3obo b3o$6bo73b2o46bobo7bo22b3o3b3o11b2o2011bo35bobo10bo4bo4bo2b2o$2bo125bo 5b2o3bo9b3o4b2o2bo4bo4bo10bobo46b2o1955b2o4bo37bo11bob2o2b2obobo2bo$2b 3o121bobo5b2o20bo2bob2obo2b2obo11bo47b2o17b2o1917b2o17b2o4b2o49bo2b2o 3bob2o$81b2o43b2o30b2obob4o2bo79b2o1917b2o75b2o2b2obobo$4bobo74bo67bo 9bob2o4b2o13bo117b2o1815b2o112bo15bo4bobo$5b3o60b2o12b3o63bobo8bobobo 2bo15bo117b2o1815b2o111b3o14b4ob2o$7bo43b2o16bo14bo63b2o10b2ob4o2047b 2o13bobobo17bo$6bo44bo14b3o83b2o8bo17bo3bo13b2o2014b2o11b3o3b3o13bobo$ 30b2o20b3o11bo85bobo7bobo13b3obob3o11b2o2026bo3bobo3bo12b2o$31bo22bo 92b2o5bo8b2o12bo4b2o3bo45b3o10b2o32b2o1855b2o32b2o28b2o23bob2o4b2obo$ 28b3o17bo18bo79b2o5b2o20bobob2o2b2obo23b2o23bo9bo20b2o11b2o1855b2o11b 2o20bo27bobo11b3o10bo2b3o4bo$28bo19b3o6b2o6b3o108bob2o2b2o2bo24bobo19b o2bo11bo19bo1881bo19bo29bo27b2o5bob2o23bo$51bo5b2o5bo86bo23b2obob2o2b 2o27bo20b2o11b2o16b3o1883b3o16b2o27b2o16bo12bo2bo3bo2bo19b3o$50b2o12b 2o85b3o19bo2bobobo2bo29b2o19b2o7b2o20bo1887bo20b2o37bo2bo8b2o3b4ob2o2b 2o18bo$154bo18b2o2b2ob4o3b2o44bo2bo6bo1931bo28b2o7b3o9bo8bo24b2o$108b 2o15b2o26b2o24bo8bo19b2o23bo10b3o1925b3o30bo6bo10bobo6bobo9b2o$63b2o 42bobo15b2o41b2o9bobo6bobo17bo26b2o9bo1925bo32bobo4b3o3bo4b2o7b2o11bo$ 58b2o3b2o42bo60bo11b2o7b2o15bobo1997b2o3bo4b2obo25bobo$58b2o46b2o58bob o24b2o6bo4b2o2004b5o29b2o10bo$155bo10b2o24bo2bo4bobo2010b3o3bo30b2o5bo bo$154bobo5b2o29b2o5bobo2014b2o4b2o24bo2bo4bobo$154bobo4bo2bo24b2o10bo 2021bobo24b2o6bo4b2o10b2o$149b2o4bo6b2o24bobo61b2o1911b2o58bo11b2o7b2o 15bobo9bo$68bo79bobo15b2o7b2o11bo63bo1913bo58b2o9bobo6bobo17bo7bobo$ 66b3o44bo34bo17bobo6bobo9b2o44b2o15bobo1913bobo15b2o24b2o24bo8bo19b2o 6b2o$65bo47b3o31b2o19bo8bo24b2o29b2o15b2o1915b2o15b2o25bo18b2o2b2ob4o 3b2o$65b2o49bo51b2o3b4ob2o2b2o18bo6b2o1997b3o19bo2bobo4bo$94bo20b2o56b o2bobobo2bo19b3o2bobo1997bo23b2obob2o2b2o$92b3o16b2o30b2o26b2o4b2ob2o 23bo2bo1867bo156bobo3b2o2bo$91bo19bo32bo11bobo11bo2b4obobo24bob2o1867b 3o24b2o128bobob2o2b2obo$78b2o11b2o20bo30bobo9bobo10bob2o2bob2obo21b2ob o5b2o1866bo23bo102b2o5b2o5b2o12bo4bo4bo$78b2o32b2o31b2o10bo11bo4bo4bo 12b2o9bobo5b2o1865b2o21bobo10bo91b2o5bo5bobo13b3obob3o11b2o$27bobo140b 3o3b3o13bobo6bobobobo117bo1775b2o11b3o94bobo5bo17b2ob2o13b2o$28b2o58b 2o82bobobo17bo6b2o3b2o89b2o24b3o1791bo14bo78b2o4b2ob4o$28bo58bo2bo82b 3o14b4ob2o2b2o9b2o86bo23bo1793b2o12b3o74b2o7bo3bo2bo$87bo2bo65b3o31bo 2bobobo2bo8bobo75bo10bobo21b2o1739b2o64bo77bobo6bobo5b2o$87b5o64bo2b2o 27b2o2b2obob2o11bo74b3o11b2o1762b2o64b2o77bo6b2o4b3o2bo$90b2ob2o14b2o 46b3o27bo2b2o2b2obo34b2o35bo14bo1900b2o26bo2bob2o4b2obo11bo$92bo16b2o 17b2o28bo15bo11bob2o2b2obobo11bo14b2o5bobo35b3o12b2o1899bobo5b2o18b2o 2bo3bobo3bo10bobo$128b2o43bobo10bo3b2o4bo12bo14b2o5bo40bo64b2o1789b2o 57bo5b2o23b3o3b3o11b2o$174b2o11b3obob3o33bobo39b2o64b2o1770b2o17b2o57b obo30bobobo17b2o$170b2o17bo3bo13bo3bo17b2o1878b2o77b2o17b2ob2o9b3o18bo bo$129b2o38bobo33b3obob3o11b2o1831b2o132b2o11b3obob3o8bo14b2o5bo$129bo 39bo5b2o14bo8b2o2bo4b2o3bo10bobo44b2o1784b2o131bobo10bo4bo4bo2b2o18b2o 5bobo$116b2o12b3o34bobo5b2o14bo8bo2bobob2o2b2obo11bo45b2o17b2o1899bo 11bob2o2b2obobo2bo26b2o$99b2o16bo14bo34b2o33b2ob2o2b2o2bo77b2o1912bo2b 2o3bob2o6bo$99bo14b3o73bo12bobob2o2b2o129b2o1862b2o2b2obobo6bobo$78b2o 20b3o11bo74bobo11bobobo2bo131b2o1734b2o32b2o78bo15bo4bobo7b2o$79bo22bo 86b2o13b2ob4o14b3o1850b2o11b2o20bo77b3o14b4ob2o4b2o$76b3o114b2o4b2o5bo 17bobobo13b2o1847bo19bo63b2o13bobobo17bo5bobo$76bo116bobo2bobo5bobo13b 3o3b3o11b2o1848b3o16b2o62b2o11b3o3b3o13bobo5bo5b2o$188b2o5bo2bo8b2o12b o4bo4bo56b2o32b2o1770bo20b2o70bo3bobo3bo12b2o5b2o5b2o79bo18bo$89bo18bo 79b2o5bob2o21bob2obo2b2obo23b2o31bo20b2o11b2o1792bo45b2o23bob2o4b2obo 106b3o6b2o6b3o$89b3o6b2o6b3o83b2obo24bobob4o2bo24bobo32bo19bo1802b3o 45bobo24bo2b3o4bo109bo5b2o5bo$92bo5b2o5bo86bo2bo23b2ob2o4b2o27bo31b2o 16b3o1803bo47bo27b2o5bob2o23bo83b2o12b2o$91b2o12b2o83bobo2b3o19bo2bobo bo2bo29b2o26b2o20bo1852b2o29bo2bo3bo2bo19b3o$190b2o6bo18b2o2b2ob4o3b2o 52bo1900b2o3b4ob2o2b2o18bo25b2o15b2o$149b2o15b2o29b2o24bo8bo19b2o32b3o 1876b2o19bo8bo24b2o24b2o15bobo42b2o$104b2o42bobo15b2o44b2o9bobo6bobo 17bo35bo1877bo11b2o4bobo6bobo9b2o58bo42b2o3b2o$99b2o3b2o42bo63bo11b2o 7b2o15bobo1913bobo7bo7b2o7b2o11bo58b2o46b2o$99b2o46b2o61bobo24b2o6bo4b 2o1854b2o59b2o4bo3bo3bo24bobo$199bo10b2o24bo2bo4bobo1860bo64bobo7bo24b 2o10bo$198bobo5b2o29b2o5bobo1860bobo15b2o45bobo5b2o29b2o5bobo74bo19b3o $198bobo4bo2bo24b2o10bo1862b2o15b2o46bo10b2o24bo2bo4bobo73b2o18bo$193b 2o4bo6b2o24bobo59b2o1888bobo24b2o6bo4b2o10b2o56bobo7bo9bo2bo$109bo82bo bo15b2o7b2o11bo61bo1891bo11b2o7b2o15bobo9bo22bo44b3o8b2o$107b3o44bo37b o17bobo6bobo9b2o42b2o15bobo1891b2o9bobo6bobo17bo7bobo20b3o47bo$106bo 47b3o34b2o19bo8bo24b2o27b2o15b2o1877b2o24bo8bo19b2o6b2o20bo49b2o$106b 2o49bo54b2o3b4ob2o2b2o18bo1900b2o5b2o16bo18b2o2b2ob4o3b2o49b2o20bo$ 135bo20b2o59bo2bobobo2bo19b3o1897b2o5bo14b3o19bo2bobo4bo58b2o16b3o$ 133b3o16b2o33b2o26b2o2b2obob2o23bo128bo1773bobo14bo23b2obob2o2b2o57bo 19bo$132bo19bo35bo25bo2b2o2b2obo125b2o24b3o1658bo114b2o40bobo3b2o2bo 54bo20b2o11b2o$119b2o11b2o20bo33bobo22bob2o2b2obobo21b2o5b2o96bo23bo 1661b3o24b2o82b2o44bobob2o2b2obo53b2o32b2o20b2o$119b2o32b2o34b2o22bo3b 2o4bo12b2o9bo5b2o85bo10bobo21b2o1663bo23bo83bobo30b2o12bo4bo4bo109b2o$ 201b2o11b3obob3o13bobo8bobo88b3o11b2o1685b2o21bobo10bo73bo30bobo13b3ob ob3o11b2o$201b2o13bo3bo17bo9b2o72bo14bo1724b2o11b3o11b2o35b2o52bo17b2o b2o13b2o$191b3o40b4ob2o2b2o7b2o68b3o12b2o1739bo10bobo34bobo5b2o38b2o2b 2ob4o129b2o$193bo24bo15bo2bobobo2bo6bobo71bo64b2o1685b2o12b3o34bo5b2o 38bo2bo3bo2bo128bo2bobobo$192bo25bo13b2o4b2ob2o9bo71b2o64b2o1632b2o64b o3bo33bobo45b2obo5b2o75b2o50b2o2bobo$150b2o79bo2b4obobo32b2o1748b2o64b 2o2bo34b2o17b2ob2o24bo4b3o2bo49b2o4b2o17b2o42b2o5bo5b3o$150b2o17b2o47b o11bob2o2bob2obo24b2o5bobo1819b2o36b2o11b3obob3o22bob2o4b2obo11bo37bo 4b2o61b2o6bo6b2o$169b2o46bobo10bo4bo4bo25b2o5bo51b2o1769bo35bobo10bo4b o4bo2b2o18bo3bobo3bo10bobo35bo76bo$218b2o11b3o3b3o31bobo51b2o17b2o 1743b2o4bo37bo11bob2o2b2obobo2bo19b3o3b3o11b2o36b2o75bo$214b2o17bobobo 11b5o17b2o71b2o1724b2o17b2o4b2o49bo2b2o3bob2o23bobobo17b2o34bo2b2o69bo b2o$170b2o41bobo18b3o10b3obob3o11b2o126b2o1673b2o75b2o2b2obobo25b3o18b obo33bo3bo68bo3b2o$170bo42bo5b2o21b2o2bo4bo4bo10bobo125b2o1622b2o112bo 15bo4bobo26bo14b2o5bo34b3o12b2o56bo2bobo$157b2o12b3o37bobo5b2o21bo2bob 2obo2b2obo11bo1750b2o111b3o14b4ob2o42b2o5bobo34bobo10bo16b2o40b2o2b2o$ 140b2o16bo14bo37b2o31b2obo3b2o2bo1860b2o13bobobo17bo52b2o35b2o11b3o14b o41b2ob2o$140bo14b3o76bo10bobo2bo2b2o1861b2o11b3o3b3o13bobo30bo73bo11b 3o20b2o21bobo$119b2o20b3o11bo77bobo9bobo4bo14b3o71b2o32b2o1751bo3bobo 3bo12b2o30bobo84bo22bo23bo$120bo22bo89b2o11b2ob4o88bo20b2o11b2o1662b2o 32b2o28b2o23bob2o4b2obo44b2o108b3o$117b3o117b2o9bo17bobobo13b2o57bo19b o1675b2o11b2o20bo27bobo24bo2b3o4bo40b2o114bo$117bo119bobo8bobo13b3obob 3o11b2o56b2o16b3o1689bo19bo29bo27b2o5bob2o23bo14bobo$232b2o5bo9b2o12bo 5bo3bo64b2o20bo1692b3o16b2o27b2o29bo2bo3bo2bo19b3o14bo5b2o$133bo18bo 79b2o5b2o21bobob2o2b2obo23b2o39bo1716bo20b2o49b2o3b4ob2o2b2o18bo16b2o 5b2o79bo18bo$133b3o6b2o6b3o109bob2o2b2o2bo24bobo39b3o1735bo28b2o19bo8b o24b2o103b3o6b2o6b3o$136bo5b2o5bo87bo23b2o4bo2b2o27bo41bo1732b3o30bo 17bobo6bobo9b2o121bo5b2o5bo$135b2o12b2o86b3o19bo2bobobo2bo29b2o1773bo 32bobo15b2o7b2o11bo120b2o12b2o$240bo18b2o2b2ob4o3b2o1833b2o4bo32bobo$ 193b2o15b2o27b2o24bo8bo19b2o1817bobo32b2o10bo46b2o15b2o$148b2o42bobo 15b2o42b2o9bobo6bobo17bo1818bobo36b2o5bobo45b2o15bobo42b2o$143b2o3b2o 42bo61bo11b2o7b2o15bobo1819bo10b2o24bo2bo4bobo64bo42b2o3b2o$143b2o46b 2o59bobo32bo4b2o53b2o1776bobo24b2o6bo4b2o10b2o22b2o23b2o46b2o$241bo10b 2o32bobo58bo1719b2o52b2o4bo11b2o7b2o15bobo9bo23bobo$240bobo5b2o36bobo 39b2o15bobo1720bo52bobo3b2o9bobo6bobo17bo7bobo23bo$240bobo4bo2bo24b2o 10bo40b2o15b2o1721bobo15b2o24b2o7bo16bo8bo19b2o6b2o$235b2o4bo6b2o24bob o1792b2o15b2o25bo18b2o2b2ob4o3b2o$153bo80bobo15b2o7b2o11bo1835b3o19bo 2bobo4bo122bo$151b3o44bo35bo17bobo6bobo9b2o1835bo23b2obob2o2b2o75bo44b 3o$150bo47b3o32b2o19bo8bo24b2o136bo1708bobo3b2o2bo72b3o47bo$150b2o49bo 52b2o3b4ob2o2b2o18bo10b2o5b2o90b2o24b3o1708bobob2o2b2obo70bo49b2o$179b o20b2o57bo4bobo2bo19b3o8bo5b2o91bo23bo1568bo115b2o5b2o5b2o12bo4bo4bo 70b2o20bo$177b3o16b2o31b2o26b2o2bo2bob2o23bo8bobo85bo10bobo21b2o1567b 3o113b2o5bo5bobo13b3obob3o11b2o62b2o16b3o$176bo19bo33bo25bo2b2o3bobo 34b2o83b3o11b2o1593bo22bo94bobo5bo17b2ob2o13b2o63bo19bo$163b2o11b2o20b o31bobo22bob2o2bob2obo38b2o63bo14bo1608b2o20b3o11bo82b2o4b2ob4o94bo20b 2o11b2o$163b2o32b2o32b2o22bo4bo4bo12b2o24bobo63b3o12b2o1628bo14b3o76b 2o7bo3bo2bo94b2o32b2o$243b2o11b3obob3o13bobo24bo67bo64b2o1575b2o16bo 14bo60bobo6bobo5b2o$243b2o13b5o17bo46b2o43b2o64b2o1592b2o12b3o61bo6b2o 4b3o2bo$276b4ob2o2b2o32b2o5bobo1650b2o64bo41b2o26bo2bob2o4b2obo11bo$ 276bo2bobobo2bo32b2o5bo1652b2o64b2o40bobo5b2o18b2o2bo3bobo3bo10bobo$ 274b2o2bo4b2o39bobo46b2o1714bo5b2o23b3o3b3o11b2o72bo$194b2o77bo2b2o2b 2obo18b2ob2o17b2o47b2o17b2o1610bobo2b2o78bobo18b3o9bobobo17b2o73bo3b2o $194b2o17b2o45bo11bob2o2b2obobo16b3obob3o11b2o70b2o1610bo2b2o35b2o44b 2o17bobobo9b3o18bobo57b2o7b2o4b2o2b2o$213b2o44bobo2b2o6bo3bo5bo12b2o2b o4bo4bo10bobo120b2o1559bo2b2o2bo13b2o17b2o48b2o11b3o3b3o8bo14b2o5bo57b 2o14b2o$260b2o2bobo6b3obob3o13bo2bobob2o2b2obo11bo121b2o1560b2o2bobo 13b2o66bobo10bo4bo4bo2b2o18b2o5bobo48b2o14b2o5bo$256b2o6bo10bobobo17b 2obo3b2o2bo1665b2o118bo11bob2o2bob2obo2bo26b2o48bo21bo$214b2o39bobo40b obob2o2b2o1666b2o131bo2b4obob2o6bo72b3o2b2o7bo$214bo40bo5b2o13b3o19bob o4bo15bo1772bo13b2o4b2obo6bobo73bo3bo7b2o$201b2o12b3o35bobo5b2o36b2ob 4o14b3o66b2o32b2o1669bo15bo2bobobo7b2o74b3o12b2o$184b2o16bo14bo35b2o 46bo17bobobo13b2o50bo20b2o11b2o1645bo39b4ob2o4b2o80bobo10bo16b2o$184bo 14b3o74bo24bobo13b3o3b3o11b2o52bo19bo1582b2o32b2o38bobo6b2o13bo3bo17bo 5bobo81b2o11b3o14bo$163b2o20b3o11bo75bobo24b2o12bo3bobo3bo63b2o16b3o 1583b2o11b2o20bo39b2o6b2o11b3obob3o13bobo5bo5b2o91bo11b3o20b2o$164bo 22bo87b2o38bob2o4b2obo23b2o34b2o20bo1598bo19bo61bo3b2o4bo12b2o5b2o5b2o 79bo18bo4bo22bo$161b3o115b2o34bo4b3o2bo24bobo33bo1621b3o16b2o35b2o23bo b2o2b2obobo106b3o6b2o6b3o28b3o$161bo117bobo8bo23b2obo5b2o27bo34b3o 1620bo20b2o30bobo24bo2b2o2b2obo109bo5b2o5bo33bo$274b2o5bo8b3o19bo2bo3b o2bo29b2o35bo1642bo30bo27b2o2b2obob2o23bo83b2o12b2o$175bo18bo79b2o5b2o 10bo18b2o2b2ob4o3b2o1701b3o30b2o29bo2bobobo2bo19b3o$175b3o6b2o6b3o97b 2o24bo8bo19b2o1680bo58b2o3b4ob2o2b2o18bo25b2o15b2o$178bo5b2o5bo115b2o 9bobo6bobo17bo1719b2o19bo8bo24b2o24b2o15bobo42b2o$177b2o12b2o114bo11b 2o7b2o15bobo1720bo17bobo6bobo9b2o58bo42b2o3b2o$305bobo32bo4b2o1721bobo 15b2o7b2o11bo58b2o46b2o$235b2o15b2o40bo10b2o32bobo53b2o1672b2o4bo6b2o 24bobo$190b2o42bobo15b2o39bobo5b2o36bobo53bo1678bobo4bo2bo24b2o10bo$ 185b2o3b2o42bo58bobo4bo2bo24b2o10bo35b2o15bobo1626b2o50bobo5b2o29b2o5b obo$185b2o46b2o53b2o4bo6b2o24bobo46b2o15b2o1628bo51bo10b2o24bo2bo4bobo $287bobo15b2o7b2o11bo1695bobo15b2o43bobo24b2o6bo4b2o10b2o66bo$287bo17b obo6bobo9b2o1696b2o15b2o45bo11b2o7b2o15bobo9bo22bo44b3o$286b2o19bo8bo 24b2o1726bo18b2o9bobo6bobo17bo7bobo20b3o47bo$307b2o3b4ob2o2b2o18bo 1726bobo2b2o24bo8bo19b2o5b3o20bo49b2o$195bo116bo4bobo2bo19b3o2b2o5b2o 1711bo2bo3bo18b2o2b2ob4o3b2o24b3o22b2o20bo$193b3o44bo41b2o26b2o2b2obob 2o23bo3bo5b2o54bo1657b2ob3o19bo2bobobo2bo30b2o26b2o16b3o$192bo47b3o40b o25bo2b2o3bobo28bobo58bo57bo1595b2o5bo24b2ob2o4b2o27bo29bo19bo$192b2o 49bo39bobo22bob2o2b2obobo29b2o58b3o27b2o24b3o1595b2o5bob2o22bobob4o2bo 54bo20b2o11b2o8bo$221bo20b2o40b2o22bo4bo4bo12b2o20b2o85bo23bo1603bobob 2o22bob2obo2b2obo53b2o32b2o7b2o$219b3o16b2o56b2o11b3obob3o13bobo18bobo 74bo10bobo21b2o1487bo114b2o13b2o12bo4bo4bo96b3o$218bo19bo57b2o13b2ob2o 17bo19bo73b3o11b2o1510b3o108b2o16bobo13b3o3b3o11b2o86bo2bobo$205b2o11b 2o20bo80b3o5b4ob2o2b2o35b2o34bo14bo1529bo22bo84bobo15bo17bobobo13b2o 86b2obobo$205b2o32b2o82bo5bo2bo3bo2bo27b2o5bobo34b3o12b2o1527b2o20b3o 11bo67bo5bo10b2o2b2ob4o14b3o105b3o$213b3o106bo4b2o5bob2o29b2o5bo39bo 20bo43b2o1495bo14b3o11b2o35b2o13b2o17bo2bobobo2bo$216b2o108bo2b3o4bo 14b3o18bobo38b2o18bo3bo41b2o1495b2o16bo10bobo34bobo5b2o6b2o18b2obob2o 2b2o75b2o$211b2obob2o95bo11bob2o4b2obo13bobobo17b2o58bo1560b2o12b3o34b o5b2o14bo12bob2o2b2o2bo49b2o4b2o17b2o$166bobo42bo2b4o94bobo10bo3bobo3b o12b3o3b3o11b2o61b2o5b2o1500b2o64bo3bo33bobo18b3o11bobob2o2b2obo11bo 37bo4b2o$167b2o42bo4bo96b2o11b3o3b3o8b2o2bo4bo4bo10bobo43b2o14bo8bo 1500b2o64b2o2bo34b2o17bobobo11bo4b2o3bo10bobo35bo$167bo44b4o20b2o71b2o 17bobobo10bo2bob2obo2b2obo11bo44b2o16bobo4bo1571b2o36b2o11b3o3b3o10b3o bob3o11b2o36b2o$214b2o3bobo14b2o17b2o51bobo18b3o13b2obob4o2bo72bo2bo3b 3o1573bo35bobo10bo3bobo3bo2b2o7bo3bo17b2o34bo2b2o$220b2o33b2o51bo5b2o 14bo15bob2o4b2o13bo59b2o2bo50b2o1519b2o4bo37bo11bob2o4b2obo2bo29bobo 33bo3bo$220bo85bobo5b2o30bobobo2bo15bo61b3o50b2o1500b2o17b2o4b2o49bo2b 3o4b2o11bo14b2o5bo34b3o12b2o$306b2o39b2ob4o78bo1553b2o75b2o5bobo12bo 14b2o5bobo34bobo10bo16b2o$256b2o71bo19bo17bo3bo13b2o1548b2o128bo2bo3bo 35b2o35b2o11b3o14bo$256bo71bobo18bobo13b3obob3o11b2o1548b2o128b4ob2o 14bo73bo11b3o20b2o$243b2o12b3o68b2o20b2o12bo4b2o3bo55b2o32b2o1566b2o 13b2ob2o17bo15bobo84bo22bo$226b2o16bo14bo72b2o29bobob2o2b2obo23b2o30bo 20b2o11b2o1566b2o11b3obob3o13bobo16b2o108b3o$226bo3bo10b3o88bobo28bob 2o2b2o2bo24bobo31bo19bo1591bo4bo4bo12b2o13b2o114bo$205b2o20b4o10bo85b 2o5bo3bo23b2obob2o2b2o27bo30b2o16b3o1503b2o32b2o28b2o23bob2o2b2obobo 22b2obobo$206bo40bo79b2o5b2o2b3o19bo2bobobo2bo29b2o25b2o20bo1505b2o11b 2o20bo27bobo24bo2b2o3bobo22b2obo5b2o$203b3o21b4o6b2o6b3o93bo18b2o2b2ob 4o3b2o51bo1540bo19bo29bo27b2o2b2obob2o24bo5b2o79bo18bo$203bo23bo3bo5b 2o5bo95b2o24bo8bo19b2o31b3o1538b3o16b2o27b2o29bo4bobo2bo19b3ob2o84b3o 6b2o6b3o$230b2o12b2o109b2o9bobo6bobo17bo34bo1540bo20b2o49b2o3b4ob2o2b 2o18bo3bo2bo86bo5b2o5bo$355bo11b2o7b2o15bobo1597bo28b2o19bo8bo24b2o2bo bo86b2o12b2o$288b2o15b2o46bobo24b2o6bo4b2o1595b3o30bo17bobo6bobo9b2o 18bo$243b2o42bobo15b2o35bo10b2o24bo2bo4bobo1600bo32bobo15b2o7b2o11bo 45b2o15b2o$238b2o3b2o42bo53bobo5b2o29b2o5bobo1634b2o4bo6b2o24bobo43b2o 15bobo42b2o$238b2o46b2o53bobo4bo2bo24b2o10bo1640bobo4bo2bo24b2o10bo51b o42b2o3b2o$336b2o4bo6b2o24bobo58b2o1591bobo5b2o36bobo50b2o46b2o$189bo 145bobo15b2o7b2o11bo60bo1593bo10b2o32bobo$187bobo145bo17bobo6bobo9b2o 41b2o15bobo1604bobo32bo4b2o10b2o$188b2o144b2o19bo8bo24b2o26b2o15b2o 1547b2o58bo11b2o7b2o15bobo9bo$248bo106b2o3b4ob2o2b2o18bo1594bo58b2o9bo bo6bobo17bo7bobo$246b3o44bo66bo2bobobo2bo19b3o11bo1579bobo15b2o24b2o 24bo8bo19b2o6b2o74bo$245bo47b3o34b2o26b2o4b2ob2o23bo10bo1581b2o15b2o 25bo18b2o2b2ob4o3b2o46bo2bo8bo44b3o$245b2o49bo34bo25bo2b4obobo35b3o 117bo1502b3o19bo2bo3bo2bo49b4o8b3o47bo$274bo20b2o34bobo22bob2o2bob2obo 20b2o5b2o98b2o24b3o1502bo23b2obo5b2o53bo4bo49b2o$272b3o16b2o39b2o22bo 4bo4bo12b2o8bo5b2o99bo23bo1530bo4b3o2bo46b2o2b2o5b2o20bo$271bo19bo52b 2o11b3o3b3o13bobo7bobo93bo10bobo21b2o1529bob2o4b2obo60b2o16b3o$258bobo 10b2o20bo50b2o13bobobo17bo8b2o91b3o11b2o1525b2o5b2o5b2o12bo3bobo3bo49b 2o10bo19bo$257bo2bo31b2o66b3o14b4ob2o2b2o6b2o71bo14bo1428bo112b2o5bo5b obo13b3o3b3o11b2o38b2o7bo20b2o11b2o$257bo2bo116bo2bobobo2bo5bobo71b3o 12b2o1427b3o115bobo5bo17bobobo13b2o34bo2b2o8b2o32b2o$258b2o115b2o2b2ob ob2o8bo75bo64b2o1377bo22bo91b2o4b2ob4o14b3o$374bo2b2o2b2obo31b2o51b2o 64b2o1376b2o20b3o11bo46b3o26b2o7bobo4bo15bo$203bobo155bo11bob2o2b2obob o23b2o5bobo1516bo14b3o46bo26bobo6bobob2o2b2o$204b2o154bobo10bo3b2o4bo 9bo14b2o5bo1518b2o16bo14bo28b3o27bo6b2obo3b2o2bo$204bo57bo26b2o70b2o 11b3obob3o9b3o18bobo54b2o1479b2o12b3o35b2o26bo2bobob2o2b2obo11bo$260bo b3o24b2o17b2o47b2o17bo3bo10bobobo17b2o55b2o17b2o1407b2o64bo32bo5bobo5b 2o18b2o2bo4bo4bo10bobo66b2o$258b4o2bo43b2o36bo9bobo30b3o3b3o11b2o78b2o 1407b2o64b2o29b3o7bo5b2o23b3obob3o11b2o48b2o17b2o$258bo2b3o81b2o9bo5b 2o14bo5b2o2bo3bobo3bo10bobo128b2o1451b3o9bobo30b2ob2o17b2o44b2o$258b2o 3bo81bobo6bobo5b2o14bo5bo2bob2o4b2obo11bo129b2o1452b2o10b2o17b5o30bobo $260b3o46b2o43b2o30b2o4b3o2bo1565b2o45b2o11b3obob3o23b2o5bo$260b3o46bo 67bo9bobo5b2o1547b2o17b2o44bobo10bo4bo4bo2b2o18b2o5bobo40b2o$296b2o12b 3o35b4o24bobo8bo3bo2bo1549b2o64bo11bob2o2bob2obo2bo26b2o41bo$279b2o16b o14bo34b3o2bo23b2o10b2ob4o91b2o32b2o1371b2o128bo2b2o3bob2o6bo61b3o12b 2o$279bo14b3o50bo3bo28b2o8bo17b2ob2o13b2o58bo20b2o11b2o1371b2o129b2o2b o2bobo6bobo60bo14bo16b2o$258b2o20b3o11bo53bo2bo28bobo7bobo13b3obob3o 11b2o60bo19bo1500b3o14bo4bobo7b2o76b3o14bo$259bo22bo65b3o24b2o5bo8b2o 12bo4bo4bo71b2o16b3o1518b4ob2o4b2o82bo11b3o20b2o$209bo46b3o17bo18bo79b 2o5b2o20bobob2o2b2obo23b2o42b2o20bo1487b2o13bobobo17bo5bobo94bo22bo$ 210b2o44bo19b3o6b2o6b3o108bobo3b2o2bo24bobo32bo8bo1429b2o32b2o44b2o11b 3obob3o13bobo5bo5b2o113b3o$209b2o68bo5b2o5bo86bo23b2obob2o2b2o27bo31b 3o8b3o1426b2o11b2o20bo56bo3bo5bo12b2o5b2o5b2o79bo18bo16bo$278b2o12b2o 85b3o19bo2bobo4bo29b2o30bo2bo9bo1439bo19bo33b2o23bob2o2b2obobo106b3o6b 2o6b3o$382bo18b2o2b2ob4o3b2o58b2o1450b3o16b2o31bobo24bo2b2o2b2obo109bo 5b2o5bo$336b2o15b2o26b2o24bo8bo19b2o37bo1453bo20b2o27bo27b2o2bo4b2o23b o83b2o12b2o$291b2o42bobo15b2o41b2o9bobo6bobo17bo35b2o1477bo26b2o29bo2b obobo2bo19b3o$286b2o3b2o42bo60bo11b2o7b2o15bobo35b4o1472b3o53b2o3b4ob 2o2b2o18bo25b2o15b2o$286b2o46b2o58bobo24b2o6bo4b2o37bo2bo1471bo34b2o 19bo8bo24b2o24b2o15bobo42b2o$383bo10b2o24bo2bo4bobo43bo17b2o1490bo17bo bo6bobo9b2o58bo42b2o3b2o$382bobo36b2o5bobo61bo1491bobo15b2o7b2o11bo58b 2o46b2o$382bobo32b2o10bo43bobo14bobo1492b2o4bo6b2o24bobo$377b2o4bo32bo bo54b2o15b2o1498bobo4bo2bo24b2o10bo$296bo79bobo15b2o7b2o11bo1573bobo5b 2o29b2o5bobo$294b3o44bo34bo17bobo6bobo9b2o69bo1454b2o48bo10b2o24bo2bo 4bobo$293bo47b3o31b2o19bo8bo24b2o54bo1455bo59bobo24b2o6bo4b2o10b2o66bo $293b2o49bo51b2o3b4ob2o2b2o18bo142bo1368bobo15b2o42bo11b2o7b2o15bobo9b o22bo44b3o$322bo20b2o56bo2bo3bo2bo19b3o10b2o5b2o92b2o24b3o1369b2o15b2o 42b2o9bobo6bobo17bo7bobo20b3o47bo$320b3o16b2o30b2o26b2o5bob2o23bo11bo 5b2o93bo23bo1412bob2o2b2o24bo8bo19b2o6b2o20bo49b2o$319bo19bo32bo25bo2b 3o4bo36bobo87bo10bobo21b2o1411b2obo3bo18b2o2b2ob4o3b2o49b2o20bo$306b2o 11b2o20bo30bobo22bob2o4b2obo37b2o85b3o11b2o1438b3o19bo2bobo4bo58b2o16b 3o$306b2o32b2o31b2o22bo3bobo3bo12b2o28b2o65bo14bo1478b2obo2bo2b2o57bo 19bo$385b2o11b3o3b3o13bobo26bobo65b3o12b2o1448b2o5b3o20bobo3b2o2bo54bo 20b2o11b2o$385b2o13bobobo17bo27bo69bo64b2o1395b2o5bo2bob2o16bob2obo2b 2obo53b2o32b2o$401b3o14b4ob2o2b2o43b2o45b2o64b2o1400bobo2b2obo3b2o12bo 4bo4bo$402bo15bo4bobo2bo35b2o5bobo1398bo114b2o9bobo13b3obob3o11b2o$ 416b2o2b2obob2o37b2o5bo1400b3o108b2o13bo17b5o13b2o$337b2o76bo2b2o3bobo 22b3o18bobo48b2o1353bo22bo84bobo6b2o2b2ob4o$337b2o17b2o44bo11bob2o2b2o bobo21bobobo17b2o49b2o17b2o1333b2o20b3o11bo73bo7bo2bobobo2bo$356b2o43b obo10bo4bo4bo20b3o3b3o11b2o72b2o1354bo14b3o11b2o35b2o31b2o4bo2b2o75b2o $402b2o11b3obob3o16b2o2bo4bo4bo10bobo122b2o1303b2o16bo10bobo34bobo5b2o 24bob2o2b2o2bo49b2o4b2o17b2o$398b2o17b2ob2o18bo2bob2obo2b2obo11bo123b 2o1320b2o12b3o34bo5b2o14bo9bobob2o2b2obo11bo37bo4b2o$357b2o38bobo42b2o bob4o2bo1405b2o64bo3bo33bobo18b3o9bo5bo3bo10bobo35bo$357bo39bo5b2o38bo b2o4b2o13bo1392b2o64b2o2bo34b2o17bobobo9b3obob3o11b2o36b2o$344b2o12b3o 34bobo5b2o38bobobo2bo15bo1463b2o36b2o11b3o3b3o9bobobo17b2o34bo2b2o$ 327b2o16bo14bo34b2o47b2ob4o85b2o32b2o1359bo35bobo10bo3bobo3bo2b2o26bob o33bo3bo$327bo14b3o73bo27bo17bo3bo13b2o9bo42bo20b2o11b2o1286bo65b2o4bo 37bo11bob2o4b2obo2bo5b3o13b2o5bo34b3o12b2o$306b2o20b3o11bo74bobo26bobo 13b3obob3o11b2o7bobo44bo19bo1299b2o45b2o17b2o4b2o49bo2b3o4b2o23b2o5bob o34bobo10bo16b2o$307bo22bo86b2o28b2o12bo4b2o3bo20b2o43b2o16b3o1302b2o 43b2o75b2o5bobo32b2o35b2o11b3o14bo$304b3o114b2o37bobob2o2b2obo23b2o36b 2o20bo1298b2o3b3o122bo2bo3bo10bo73bo11b3o20b2o$304bo116bobo36bob2o2b2o 2bo24bobo35bo1320b2o4b2o122b4ob2o10bobo84bo22bo$416b2o5bo11bo23b2obob 2o2b2o27bo36b3o1322b2o90b2o13b2ob2o17bo13b2o108b3o$317bo18bo79b2o5b2o 10b3o19bo2bobobo2bo29b2o37bo1322bo91b2o11b3obob3o13bobo9b2o114bo$317b 3o6b2o6b3o101bo18b2o2b2ob4o3b2o1386bo3bobo97bo4bo4bo12b2o3bob2o2bobo$ 320bo5b2o5bo103b2o24bo8bo19b2o1370b2o8b2o32b2o28b2o23bob2o2b2obobo16b 2obo2bo5b2o56b2o$319b2o12b2o117b2o9bobo6bobo17bo1371bo9b2o11b2o20bo27b obo24bo2b2o3bobo20b3o5b2o56bobo20bo18bo$452bo11b2o7b2o15bobo1394bo19bo 29bo27b2o2b2obob2o85bo22b3o6b2o6b3o$377b2o15b2o54bobo24b2o6bo4b2o1396b 3o16b2o27b2o29bo4bobo2bo19b3o87bo5b2o5bo$332b2o42bobo15b2o43bo10b2o24b o2bo4bobo55b2o1346bo20b2o49b2o3b4ob2o2b2o18bo3bob2o82b2o12b2o$327b2o3b 2o42bo61bobo5b2o29b2o5bobo55bo1369bo28b2o9bo9bo8bo24b2o2b2obo$327b2o 46b2o61bobo4bo2bo24b2o10bo37b2o15bobo1366b3o30bo10b2o5bobo6bobo9b2o42b 2o15b2o52bo51bo$433b2o4bo6b2o24bobo48b2o15b2o1367bo32bobo7b2o6b2o7b2o 11bo42b2o15bobo42b2o4bo3bo3bo46bobo$432bobo15b2o7b2o11bo1470b2o4bo6b2o 24bobo59bo42b2o3bo2bobo3b2o45b2o$432bo17bobo6bobo9b2o1475bobo4bo2bo24b 2o10bo48b2o46b2o2b3o2b2o$431b2o19bo8bo24b2o1460bobo5b2o29b2o5bobo100b 2o$337bo114b2o3b4ob2o2b2o18bo1462bo10b2o24bo2bo4bobo$335b3o44bo74bo2bo bobo2bo19b3o4b2o5b2o1457bobo24b2o6bo4b2o10b2o124bo$334bo47b3o42b2o26b 2o4b2ob2o23bo5bo5b2o1399b2o58bo11b2o7b2o15bobo9bo124bo$334b2o49bo42bo 25bo2b4obobo30bobo116bo1288bo58b2o9bobo6bobo17bo7bobo70bo53b3o$363bo 20b2o42bobo22bob2o2bob2obo31b2o88b2o24b3o1288bobo15b2o24b2o24bo8bo19b 2o6b2o26bo44b3o$361b3o16b2o47b2o22bo4bo4bo12b2o22b2o85bo23bo1292b2o15b 2o25bo18b2o2b2ob4o3b2o53b3o47bo$360bo19bo60b2o11b3o3b3o13bobo20bobo74b o10bobo21b2o1332b3o19bo2bo3bo2bo57bo49b2o$347b2o11b2o20bo58b2o13bobobo 17bo21bo73b3o11b2o1355bo23b2obo5b2o55b2o20bo$347b2o32b2o74b3o14b4ob2o 2b2o37b2o34bo14bo1396bo4b3o2bo58b2o16b3o$474bo2bobobo2bo29b2o5bobo34b 3o12b2o1395bob2o4b2obo58bo19bo28b2o$472b2o2b2obob2o31b2o5bo39bo64b2o 1315b2o5b2o5b2o12bo3bobo3bo56bo20b2o11b2o15b2o$428bo42bo2b2o2b2obo16b 3o18bobo38b2o64b2o1315b2o5bo5bobo13b3o3b3o11b2o44b2o32b2o$428b2o28bo 11bob2o2b2obobo15bobobo17b2o1309bo117bobo5bo17bobobo13b2o$427bobo27bob o10bo3b2o4bo14b3o3b3o11b2o1313b3o115b2o4b2ob4o14b3o$378b2o78b2o11b3obo b3o10b2o2bo4bo4bo10bobo43b2o1270bo22bo87b2o7bobo4bo15bo$378b2o17b2o55b 2o17bo3bo12bo2bob2obo2b2obo11bo44b2o17b2o1250b2o20b3o11bo75bobo6bobob 2o2b2o$397b2o54bobo36b2obob4o2bo76b2o1271bo14b3o74bo6b2obo3b2o2bo129bo $453bo5b2o14bo17bob2o4b2o13bo114b2o1220b2o16bo14bo35b2o26bo2bobob2o2b 2obo11bo64b2o49b3o6bo$451bobo5b2o14bo17bobobo2bo15bo114b2o1237b2o12b3o 35bobo5b2o18b2o2bo4bo4bo10bobo44b2o17b2o42b2o5bob2o4bobo$398b2o51b2o 41b2ob4o1316b2o64bo40bo5b2o14bo8b3obob3o11b2o45b2o61b2o7b2o3bobo$398bo 75bo21bo17bo3bo13b2o1283b2o64b2o39bobo18b3o9b2ob2o17b2o109b2o3b2o2b2o$ 385b2o12b3o71bobo20bobo13b3obob3o11b2o1391b2o17bobobo30bobo107b2ob4o$ 368b2o16bo14bo71b2o22b2o12bo4b2o3bo55b2o32b2o1316b2o11b3o3b3o23b2o5bo 39b2o66b2o4bo$368bo14b3o91b2o31bobob2o2b2obo23b2o30bo20b2o11b2o1269b2o 44bobo10bo3bobo3bo2b2o18b2o5bobo38bo66b2o3bo$347b2o20b3o11bo93bobo30bo b2o2b2o2bo24bobo31bo19bo1263b2o17b2o45bo11bob2o4b2obo2bo26b2o35b3o12b 2o58bo$348bo22bo4b2o94b2o5bo5bo23b2obob2o2b2o27bo30b2o16b3o1264b2o77bo 2b3o4b2o6bo58bo14bo16b2o38b2o2bo$345b3o27bobo14bo79b2o5b2o4b3o19bo2bob obo2bo29b2o25b2o20bo1215b2o129b2o5bobo6bobo73b3o14bo39bo2bobo$345bo27b 3o6b2o6b3o95bo18b2o2b2ob4o3b2o51bo1237b2o131bo2bo3bo7b2o75bo11b3o20b2o 18bo3b2o$369b2obo3bo5b2o5bo97b2o24bo8bo19b2o31b3o1367b4ob2o4b2o91bo22b o20b3o$369bob2o2b2o12b2o111b2o9bobo6bobo17bo34bo1334b2o13b2ob2o17bo5bo bo115b3o16bo$502bo11b2o7b2o15bobo1369b2o11b3obob3o13bobo5bo5b2o112bo 17b2o$433b2o15b2o48bobo32bo4b2o1290b2o32b2o56bo4bo4bo12b2o5b2o5b2o79bo 18bo$388b2o42bobo15b2o37bo10b2o32bobo1295b2o11b2o20bo31b2o23bob2o2b2ob obo106b3o6b2o6b3o32b2o$383b2o3b2o42bo55bobo5b2o36bobo1308bo19bo32bobo 24bo2b2o3bobo109bo5b2o5bo36bo$383b2o46b2o55bobo4bo2bo24b2o10bo73bo 1236b3o16b2o31bo27b2o2b2obob2o23bo83b2o12b2o$483b2o4bo6b2o24bobo58b2o 22b2o1239bo20b2o26b2o29bo4bobo2bo19b3o$482bobo15b2o7b2o11bo60bo24b2o 1260bo52b2o3b4ob2o2b2o18bo25b2o15b2o$482bo17bobo6bobo9b2o41b2o15bobo 1283b3o32b2o19bo8bo24b2o24b2o15bobo42b2o$481b2o19bo8bo24b2o26b2o15b2o 1284bo35bo17bobo6bobo9b2o58bo42b2o3b2o$393bo108b2o3b4ob2o2b2o18bo1366b obo15b2o7b2o11bo58b2o46b2o35bo$391b3o44bo68bo2bobobo2bo19b3o1364b2o4bo 6b2o24bobo6bo25b2o105b2o$390bo47b3o36b2o26b2o4b2ob2o23bo1369bobo4bo2bo 24b2o4bobo3bo20b2o107b2o$390b2o49bo36bo25bo2b4obobo146bo1247bobo5b2o 32b2o2bobo21bo99bobo$419bo20b2o36bobo22bob2o2bob2obo20b2o5b2o89b2o24b 3o1248bo10b2o32bobo121b2o$417b3o16b2o41b2o22bo4bo4bo12b2o8bo5b2o90bo 23bo1201b2o59bobo32bo4b2o10b2o66bo38bo$416bo19bo54b2o11b3o3b3o13bobo7b obo84bo10bobo21b2o1201bo61bo11b2o7b2o15bobo9bo22bo44b3o$403b2o11b2o20b o52b2o13bobobo17bo8b2o82b3o11b2o1224bobo15b2o42b2o9bobo6bobo17bo7bobo 20b3o47bo$403b2o32b2o68b3o14b4ob2o2b2o6b2o62bo14bo1241b2o15b2o27b2o24b o8bo19b2o6b2o20bo49b2o$524bo2bobobo2bo5bobo62b3o12b2o1287bo18b2o2b2ob 4o3b2o49b2o20bo$522b2o2b2obob2o8bo66bo64b2o1231b3o19bo2bo3bo2bo58b2o 16b3o$521bo2b2o2b2obo31b2o42b2o64b2o1094bo136bo23b2obo5b2o57bo19bo$ 508bo11bob2o2b2obobo23b2o5bobo1204b3o159bo4b3o2bo54bo20b2o11b2o$507bob o10bo3b2o4bo9bo14b2o5bo1209bo22bo105b2o5b2o21bob2o4b2obo53b2o32b2o$ 434b2o72b2o4bo6b3obob3o9b3o18bobo45b2o1161b2o20b3o11bo93b2o5bo9b2o12bo 3bobo3bo$434b2o17b2o49b2o7b2o8bo3bo10bobobo17b2o46b2o17b2o1163bo14b3o 96bobo8bobo13b3o3b3o11b2o$453b2o48bobo7bobo20b3o3b3o11b2o69b2o1163b2o 16bo14bo45bobo32b2o9bo17bobobo13b2o$503bo5b2o14bo5b2o2bo3bobo3bo10bobo 119b2o1129b2o12b3o43bo4bo27b2o7b2o2b2ob4o14b3o$501bobo5b2o14bo5bo2bob 2o4b2obo11bo120b2o1076b2o64bo46bo4bo27bobo6bo2bobo4bo15bo53b2o$332bo 121b2o45b2o30b2o4b3o2bo1211b2o64b2o49b2o28bo9b2obob2o2b2o65b2o2b2o4b2o $333b2o119bo69bo9bobo5b2o1336b2o32bobo3b2o2bo49b2o4b2o6bo6bo3b2o$332b 2o107b2o12b3o65bobo8bo3bo2bo1327b2o2b2o5bobo5b2o14bo9bobob2o2b2obo11bo 37bo4b2o8b3o2bo$424b2o16bo14bo65b2o10b2ob4o82b2o32b2o1161b2o46b2o2b2o 7bo5b2o14bo10bo4bo4bo10bobo35bo12bo2bo2b3o$424bo14b3o85b2o8bo17b2ob2o 13b2o49bo20b2o11b2o1142b2o17b2o47bob3o7bobo31b3obob3o11b2o36b2o$403b2o 20b3o11bo87bobo7bobo13b3obob3o11b2o51bo19bo1155b2o69bo9b2o17bo3bo11b2o b2o17b2o34bo2b2o7bobo$404bo22bo94b2o5bo8b2o12bo4bo4bo62b2o16b3o1105b2o 119bo14b2o11b3obob3o31bobo33bo3bo7b2o$401b3o19bo18bo79b2o5b2o20bobob2o 2b2obo23b2o33b2o20bo1107b2o133bobo10bo3b2o4bo2b2o21b2o5bo34b3o12b2o$ 401bo21b3o6b2o6b3o108bobo3b2o2bo24bobo32bo1265bo11bob2o2b2obobo2bo21b 2o5bobo34bobo10bo16b2o49bo$426bo5b2o5bo86bo23b2obob2o2b2o27bo33b3o 1136bo138bo2b2o2b2ob2o31b2o35b2o11b3o14bo49bobo$425b2o12b2o85b3o19bo2b obo4bo29b2o34bo1134bobo139b2o2b2obobo10bo73bo11b3o20b2o28b2o$529bo18b 2o2b2ob4o3b2o1195b3o9b2o32b2o96bo2bobobo9bobo84bo22bo$483b2o15b2o26b2o 24bo8bo19b2o1174bo11b2o11b2o20bo79b3o14b4ob2o11b2o108b3o18bo$438b2o42b obo15b2o41b2o9bobo6bobo17bo1200bo19bo65b2o13bobobo17bo9b2o114bo17bo$ 433b2o3b2o42bo60bo11b2o7b2o15bobo28bo1172b3o16b2o64b2o11b3o3b3o13bobo 8bobo132b3o$369bobo61b2o46b2o58bobo24b2o6bo4b2o28b3o1173bo20b2o72bo4bo 4bo12b2o9bo5b2o$348bo21b2o158bo10b2o24bo2bo4bobo32b2o2bo15b2o1177bo47b 2o23bob2o2bob2obo21b2o5b2o79bo18bo$349b2o19bo158bobo5b2o29b2o5bobo52bo 1175b3o47bobo24bo2b4obobo109b3o6b2o6b3o$348b2o179bobo4bo2bo24b2o10bo 38bo11b2obo1175bo49bo27b2o4b2ob2o23bo87bo5b2o5bo$524b2o4bo6b2o24bobo 17b2o36b2o2bo3bo1225b2o29bo2bobobo2bo19b3o86b2o12b2o$443bo79bobo15b2o 7b2o11bo20bo30b2ob2o1261b2o3b4ob2o2b2o18bo$441b3o44bo34bo17bobo6bobo9b 2o17b3o38bobo2bo1232b2o19bo8bo24b2o27b2o15b2o$440bo47b3o31b2o19bo8bo 24b2o2bo34bo3bo4b2o1234bo17bobo6bobo9b2o42b2o15bobo42b2o$440b2o49bo51b 2o3b4ob2o2b2o18bo1283bobo15b2o7b2o11bo61bo42b2o3b2o$469bo20b2o56bo2bo 3bo2bo19b6o5b2o29bo1178b2o61b2o4bo6b2o24bobo59b2o46b2o$467b3o16b2o30b 2o26b2o5bob2o26bo5b2o30bo1178bo66bobo4bo2bo24b2o10bo$466bo19bo32bo25bo 2b3o4bo24bo2bobo35bo81bo1096bobo15b2o47bobo5b2o29b2o5bobo$453b2o11b2o 20bo30bobo9bobo10bob2o4b2obo22b3o3b2o89b2o24b3o1097b2o15b2o48bo10b2o 24bo2bo4bobo$453b2o32b2o31b2o10bo11bo3bobo3bo12b2o8bo10b2o86bo23bo 1178bobo24b2o6bo4b2o10b2o$386bo158b3o3b3o13bobo7b2o8bobo75bo10bobo21b 2o1179bo11b2o7b2o15bobo9bo70bo$387bo75b2o82bobobo17bo18bo74b3o11b2o 1202b2o9bobo6bobo17bo7bobo25bo44b3o$385b3o16bo57bo2bo66bo15b3o14b4ob2o 2b2o34b2o35bo14bo1203b2o24bo8bo19b2o6b2o24b3o47bo$402bobo56b2o68b4o14b o15bo4bobo2bo26b2o5bobo35b3o12b2o1176b2o5b2o18bo18b2o2b2ob4o3b2o52bo 49b2o$403b2o57b2o3bo63bo3bo27b2o2b2obob2o28b2o5bo40bo64b2o1123b2o5bo 16b3o19bo2bobobo2bo57b2o20bo$463bo4bo15b2o46bo2bo26bo2b2o3bobo13b3o18b obo39b2o64b2o1128bobo16bo23b2obob2o2b2o59b2o16b3o$466b3o15b2o17b2o27b 3o14bo11bob2o2b2obobo12bobobo17b2o1121bo114b2o42bob2o2b2o2bo59bo19bo$ 503b2o43bobo10bo4bo4bo11b3o3b3o11b2o1125b3o108b2o46bobob2o2b2obo56bo 20b2o11b2o$549b2o11b3obob3o7b2o2bo4bo4bo10bobo44b2o1081bo22bo84bobo32b 2o12bo4b2o3bo56b2o32b2o$545b2o17b2ob2o9bo2bob2obo2b2obo11bo45b2o17b2o 1061b2o20b3o11bo73bo32bobo13b3obob3o11b2o$370bo133b2o38bobo33b2obob4o 2bo77b2o1082bo14b3o11b2o35b2o54bo17bo3bo13b2o$371bo132bo39bo5b2o29bob 2o4b2o13bo23bo91b2o1031b2o16bo10bobo34bobo5b2o40b2o2b2ob4o$369b3o119b 2o12b3o34bobo5b2o29bobobo2bo15bo21bobo91b2o1048b2o12b3o34bo5b2o40bo2bo bobo2bo15bo$474b2o16bo14bo34b2o38b2ob4o38b2o1088b2o64bo3bo33bobo47b2ob 2o4b2o13bo$474bo14b3o73bo18bo17bo3bo13b2o1095b2o64b2o2bo34b2o17b5o26bo bob4o2bo77b2o$392bo60b2o20b3o11bo74bobo8b2o7bobo13b3obob3o11b2o1166b2o 36b2o11b3obob3o24bob2obo2b2obo11bo45b2o17b2o$390bobo61bo22bo86b2o10bo 8b2o12bo4b2o3bo56b2o32b2o1087bo35bobo10bo4bo4bo2b2o20bo4bo4bo10bobo44b 2o$391b2o58b3o114b2o3b3o22bobob2o2b2obo23b2o31bo20b2o11b2o1080b2o4bo 37bo11bob2o2bob2obo2bo21b3o3b3o11b2o$451bo116bobo2bo24bob2o2b2o2bo24bo bo32bo19bo1074b2o17b2o4b2o49bo2b2o3bob2o25bobobo17b2o$563b2o5bo26b2obo b2o2b2o27bo31b2o16b3o1075b2o75b2o2bo2bobo27b3o18bobo39b2o$464bo18bo79b 2o5b6o19bo2bobobo2bo29b2o26b2o20bo1026b2o111b3o14bo4bobo43b2o5bo40bo$ 464b3o6b2o6b3o92bo18b2o2b2ob4o3b2o52bo1048b2o128b4ob2o44b2o5bobo35b3o 12b2o$467bo5b2o5bo91bo2b2o24bo8bo19b2o32b3o1142b2o13bobobo17bo54b2o35b o14bo16b2o$466b2o12b2o88b3o17b2o9bobo6bobo17bo35bo1142b2o11b3obob3o13b obo32bo74b3o14bo$569bo20bo11b2o7b2o15bobo1190bo3bo5bo12b2o32bobo75bo 11b3o20b2o$385bo138b2o15b2o26b2o17bobo24b2o6bo4b2o1102b2o32b2o28b2o23b ob2o2b2obobo46b2o87bo22bo$386b2o91b2o42bobo15b2o34bo10b2o24bo2bo4bobo 1107b2o11b2o20bo27bobo24bo2b2o2b2obo9bo32b2o115b3o$385b2o87b2o3b2o42bo 52bobo5b2o29b2o5bobo1120bo19bo13bo15bo27b2o2bo4b2o9bo13bo16bobo117bo$ 474b2o46b2o52bobo4bo2bo24b2o10bo1122b3o16b2o12bo14b2o29bo2bobobo2bo5b 3o11b3o16bo5b2o$571b2o4bo6b2o24bobo59b2o1074bo20b2o7bobo39b2o3b4ob2o2b 2o18bo18b2o5b2o56b3o20bo18bo$570bobo15b2o7b2o11bo61bo1097bo28b2o19bo8b o24b2o82bo22b3o6b2o6b3o$570bo17bobo6bobo9b2o42b2o15bobo1094b3o7b2o21bo 17bobo6bobo9b2o98bo24bo5b2o5bo$569b2o19bo8bo24b2o27b2o15b2o1095bo32bob o15b2o7b2o11bo122b2o12b2o$484bo105b2o3b4ob2o2b2o18bo1152b2o22b2o4bo6b 2o24bobo$482b3o44bo65bo2bobobo2bo19b3o1178bobo4bo2bo24b2o10bo48b2o15b 2o51b2o3b2o$481bo47b3o33b2o26b2o4b2ob2o23bo1178bobo5b2o36bobo47b2o15bo bo42b2o4b3o4b2o$481b2o49bo33bo25bo2b4obobo1204bo10b2o32bobo66bo42b2o3b o8b2o$510bo20b2o33bobo22bob2o2bob2obo21b2o5b2o117bo1067bobo32bo4b2o10b 2o49b2o46bobo2b5o$508b3o16b2o38b2o22bo4bo4bo12b2o9bo5b2o89b2o24b3o 1009b2o58bo11b2o7b2o15bobo9bo99bo3b3o$507bo19bo51b2o11b3o3b3o13bobo8bo bo95bo23bo1013bo58b2o9bobo6bobo17bo7bobo$390bobo101b2o11b2o20bo49b2o 13bobobo17bo9b2o84bo10bobo21b2o1012bobo15b2o24b2o24bo8bo19b2o6b2o$391b 2o101b2o32b2o65b3o14b4ob2o2b2o7b2o78b3o11b2o1036b2o15b2o25bo18b2o2b2ob 4o3b2o$391bo220bo2bobobo2bo6bobo62bo14bo1093b3o19bo2bobo4bo124bo$610b 2o2b2obob2o9bo63b3o12b2o1092bo23b2obo2bo2b2o77bo44b3o$609bo2b2o2b2obo 32b2o43bo64b2o1064bobo3b2o2bo74b3o47bo$596bo11bob2o2b2obobo24b2o5bobo 42b2o64b2o1064bob2obo2b2obo72bo49b2o$595bobo10bo3b2o4bo9b3o13b2o5bo 1149b2o5b2o5b2o12bo4bo4bo72b2o20bo$525b2o36bo32b2o11b3obob3o31bobo 1149b2o5bo5bobo13b3obob3o11b2o64b2o16b3o$525b2o17b2o17b2o27b2o17bo3bo 11bobobo17b2o46b2o991bo115bobo5bo17b5o13b2o65bo19bo28b2o$544b2o16bobo 26bobo31b3obob3o11b2o50b2o17b2o972b3o113b2o4b2ob4o96bo20b2o11b2o15b2o$ 591bo5b2o14bo6b2o2bo5bo3bo10bobo68b2o975bo22bo85b2o7bobobo2bo96b2o32b 2o$589bobo5b2o14bo6bo2bobob2o2b2obo11bo120b2o923b2o20b3o11bo73bobo6bo 4bo2b2o$545b2o42b2o31b2ob2o2b2o2bo133b2o944bo14b3o11b2o59bo6b2ob2o2b2o 2bo$545bo66bo10bo4bo2b2o1080b2o16bo10bobo35b2o26bo2bobob2o2b2obo11bo$ 532b2o12b3o62bobo9bobobo2bo1099b2o12b3o33bobo5b2o18b2o2bo5bo3bo10bobo$ 515b2o16bo14bo62b2o11b2ob4o1046b2o64bo3bo34bo5b2o14bo8b3obob3o11b2o$ 515bo14b3o82b2o9bo17b5o13b2o49b2o32b2o928b2o64b2o2bo34bobo18b3o9bobobo 17b2o79b2o50bo7bo$494b2o20b3o11bo84bobo8bobo13b3obob3o11b2o49bo20b2o 11b2o999b2o33b2o17bobobo30bobo59b2o17b2o42b2o5b3o5bobo$495bo22bo91b2o 5bo9b2o12bo4bo4bo63bo19bo1013bo37b2o11b3o3b3o7b3o13b2o5bo59b2o61b2o4b 2o2bo3bobo$492b3o16bo18bo79b2o5b2o21bob2obo2b2obo23b2o37b2o16b3o1007b 2o4bo37bobo10bo3bobo3bo2b2o18b2o5bobo126b2ob2o3b2o$492bo18b3o6b2o6b3o 109bobo3b2o2bo24bobo32b2o20bo990b2o17b2o4b2o37bo11bob2o4b2obo2bo26b2o 126bob2o$514bo5b2o5bo87bo23b2obo2bo2b2o27bo32bo1012b2o75bo2b3o4b2o6bo 79b2o66bo$513b2o12b2o86b3o19bo2bobo4bo29b2o32b3o958b2o127b2o5bobo6bobo 79bo66bo3b2o$618bo18b2o2b2ob4o3b2o60bo958b2o129bo2bo3bo7b2o76b3o12b2o 54b2obo$571b2o15b2o27b2o24bo8bo19b2o1129b4ob2o4b2o80bo14bo16b2o43bo$ 526b2o42bobo15b2o42b2o9bobo6bobo17bo1097b2o13b2ob2o17bo5bobo96b3o14bo 40bo3bo$521b2o3b2o42bo61bo11b2o7b2o15bobo1097b2o11b3obob3o13bobo5bo5b 2o93bo11b3o20b2o19b2ob2o$521b2o46b2o59bobo32bo4b2o1020b2o32b2o54bo4bo 4bo12b2o5b2o5b2o79bo18bo6bo22bo$619bo10b2o32bobo1025b2o11b2o20bo29b2o 23bob2o2b2obobo106b3o6b2o6b3o30b3o17bo$618bobo5b2o36bobo52b2o984bo19bo 30bobo24bo2b2o3bobo109bo5b2o5bo35bo17bo$618bobo4bo2bo24b2o10bo53bo986b 3o16b2o29bo27b2o2b2obob2o23bo83b2o12b2o52bo2bo$613b2o4bo6b2o24bobo45b 2o15bobo988bo20b2o24b2o29bo4bobo2bo19b3o153bo$531bo80bobo15b2o7b2o11bo 47b2o15b2o1011bo50b2o3b4ob2o2b2o18bo25b2o15b2o112bo$529b3o44bo35bo17bo bo6bobo9b2o21b2o1051b3o30b2o19bo8bo24b2o24b2o15bobo42b2o$528bo47b3o32b 2o19bo8bo24b2o4bo2bo1051bo33bo17bobo6bobo9b2o58bo42b2o3b2o$528b2o49bo 52b2o3b4ob2o2b2o18bo5b3o1086bobo15b2o7b2o11bo58b2o46b2o$557bo20b2o57bo 2bobobo2bo19b3o130bo961b2o4bo6b2o24bobo$526bo28b3o16b2o31b2o26b2o2bo4b 2o23b4o5b2o92b2o24b3o966bobo4bo2bo24b2o10bo$554bo19bo33bo25bo2b2o2b2ob o27bo5b2o93bo23bo969bobo5b2o29b2o5bobo147bobo$541b2o11b2o20bo31bobo22b ob2o2b2obobo22b3o2bobo87bo10bobo21b2o969bo10b2o24bo2bo4bobo147b2o$541b 2o32b2o32b2o22bo3bo5bo12b2o8bo2bo3b2o85b3o11b2o944b2o57bobo24b2o6bo4b 2o10b2o66bo64bo$621b2o11b3obob3o13bobo7b2o9b2o65bo14bo961bo59bo11b2o7b 2o15bobo9bo22bo44b3o$621b2o13bobobo17bo17bobo65b3o12b2o960bobo15b2o40b 2o9bobo6bobo17bo7bobo20b3o47bo$654b4ob2o2b2o12bo69bo64b2o908b2o15b2o 25b2o24bo8bo19b2o6b2o20bo49b2o$637b3o14bo4bobo2bo34b2o45b2o64b2o953bo 18b2o2b2ob4o3b2o49b2o20bo$652b2o2bo2bob2o28b2o5bobo1063b3o19bo2bo3bo2b o58b2o16b3o$572b2o77bo2b2o3bobo29b2o5bo1065bo23b2obo5b2o57bo19bo$517bo 54b2o17b2o45bo11bob2o2bob2obo34bobo48b2o1040bo4b3o2bo54bo20b2o11b2o$ 515b3obo71b2o44bobo10bo4bo4bo13b5o17b2o49b2o17b2o993b2o5b2o19bob2o4b2o bo53b2o32b2o$514bo3bo119b2o11b3obob3o12b3obob3o11b2o72b2o880bo112b2o5b o7b2o12bo3bobo3bo166bo$513b3obo116b2o17b5o9b2o2bo4bo4bo10bobo122b2o 829b3o115bobo6bobo13b3o3b3o11b2o153bo$512b2obo76b2o39bobo31bo2bob2obo 2b2obo11bo123b2o832bo22bo91b2o7bo17bobobo13b2o153b3o$513b3o76bo40bo5b 2o28b2obo3b2o2bo969b2o20b3o11bo75b2o9b2ob4o14b3o$513b2obo62b2o12b3o35b obo5b2o29bobo2bo2b2o991bo14b3o73bobo7bobo4bo15bo$515b3o44b2o16bo14bo 35b2o20bo16bobo4bo14b3o976b2o16bo14bo58bo8bobob2o2b2o40b3o32b2o$515b2o 45bo14b3o69b2o20b2ob4o85b2o32b2o889b2o12b3o35b2o29b2obo3b2o2bo39bo9b2o 4b2o17b2o$541b2o20b3o11bo70b2o4b2o17bo17bobobo13b2o52bo20b2o11b2o836b 2o64bo38bobo5b2o19bo2bobob2o2b2obo11bo27bo9bo4b2o116bo$542bo22bo83b2o 3b2o8b2o7bobo13b3obob3o11b2o54bo19bo849b2o64b2o39bo5b2o19b2o2bo4bo4bo 10bobo35bo123bobo$539b3o107b3o5b2o3bo2bo8b2o12bo5bo3bo65b2o16b3o957bob o29b3obob3o11b2o36b2o122b2o$539bo110b3o4bobo2b3o22bobob2o2b2obo23b2o 36b2o20bo960b2o17b5o9b2ob2o17b2o34bo2b2o$651bobo5bo27bob2o2b2o2bo24bob o35bo939b2o45b2o11b3obob3o29bobo33bo3bo$553bo18bo79b2o5b4o23b2o4bo2b2o 27bo36b3o917b2o17b2o44bobo10bo4bo4bo2b2o19b2o5bo34b3o12b2o$553b3o6b2o 6b3o89b3o19bo2bobobo2bo29b2o37bo917b2o64bo11bob2o2bob2obo2bo19b2o5bobo 34bobo10bo16b2o$556bo5b2o5bo87b3o5bo18b2o2b2ob4o3b2o930b2o128bo2b2o3bo b2o29b2o35b2o11b3o14bo$555b2o12b2o85bo2bo4b2o24bo8bo19b2o909b2o129b2o 2bo2bobo8bo73bo11b3o20b2o$656b2o21b2o9bobo6bobo17bo1026b3o14bo4bobo7bo bo84bo22bo$613b2o15b2o47bo11b2o7b2o15bobo922b3o118b4ob2o9b2o108b3o43bo bo$568b2o42bobo15b2o45bobo32bo4b2o921b2ob4o83b2o13bobobo17bo7b2o114bo 43b2o$563b2o3b2o42bo53bo10b2o32bobo55b2o869bo2b2o4bobo32b2o44b2o11b3ob ob3o13bobo6bobo159bo$563b2o46b2o52bobo5b2o32b2o2bobo55bo870b3o7b2o11b 2o20bo56bo3bo5bo12b2o7bo5b2o$665bobo4bo2bo24b2o6b2o2bo37b2o15bobo875bo bo15bo19bo33b2o23bob2o2b2obobo19b2o5b2o79bo18bo$660b2o4bo6b2o24bobo5bo 42b2o15b2o895b3o16b2o31bobo24bo2b2o2b2obo107b3o6b2o6b3o$659bobo15b2o7b 2o11bo966bo20b2o27bo27b2o2bo4b2o23bo85bo5b2o5bo48bo$659bo17bobo6bobo9b 2o988bo26b2o29bo2bobobo2bo19b3o84b2o12b2o45b2o$573bo84b2o19bo8bo24b2o 970b3o53b2o3b4ob2o2b2o18bo149b2o$571b3o44bo60b2o3b4ob2o2b2o18bo971bo 34b2o19bo8bo24b2o25b2o15b2o$570bo47b3o63bo4bobo2bo19b3o4b2o5b2o991bo 17bobo6bobo9b2o40b2o15bobo42b2o$570b2o49bo32b2o26b2o2bo2bob2o23bo5bo5b 2o991bobo15b2o7b2o11bo59bo42b2o3b2o$599bo20b2o33bo25bo2b2o3bobo30bobo 116bo880b2o4bo32bobo57b2o46b2o$539bo57b3o16b2o37bobo22bob2o2bob2obo31b 2o88b2o24b3o885bobo32b2o10bo$537bobo56bo19bo39b2o22bo4bo4bo12b2o22b2o 85bo23bo888bobo36b2o5bobo$538b2o43b2o11b2o20bo49b2o11b3obob3o13bobo20b obo74bo10bobo21b2o838b2o48bo10b2o24bo2bo4bobo$583b2o32b2o49b2o13b5o17b o21bo73b3o11b2o862bo59bobo24b2o6bo4b2o10b2o$701b4ob2o2b2o37b2o34bo14bo 878bobo15b2o42bo11b2o7b2o15bobo9bo68bo$701bo2bobobo2bo29b2o5bobo34b3o 12b2o878b2o15b2o42b2o9bobo6bobo17bo7bobo23bo44b3o$699b2o2bo4b2o31b2o5b o39bo64b2o865bob2o2b2o24bo8bo19b2o6b2o22b3o47bo$698bo2b2o2b2obo37bobo 38b2o64b2o865b2obo3bo18b2o2b2ob4o3b2o50bo49b2o$685bo11bob2o2b2obobo15b 5o17b2o976b3o19bo2bobo4bo55b2o20bo$599bobo12b2o68bobo10bo3bo5bo14b3obo b3o11b2o1004b2obo2bo2b2o57b2o16b3o$597bobobo12b2o17b2o50b2o11b3obob3o 10b2o2bo4bo4bo10bobo28bo14b2o929b2o5b3o20bobo3b2o2bo57bo19bo$595b2o36b 2o46b2o17bobobo12bo2bob2obo2b2obo11bo27b2o15b2o17b2o15b2o893b2o5bo2bob 2o16bob2obo2b2obo54bo20b2o11b2o$597bo82bobo36b2obo3b2o2bo41b2o33b2o15b 3o897bobo2b2obo3b2o12bo4bo4bo54b2o32b2o$680bo5b2o13b3o16bobo2bo2b2o94b o4b2o27b2o748bo115b2o9bobo13b3obob3o11b2o$634b2o42bobo5b2o32bobo4bo14b 3o81b2o2bo27b2o748b3o109b2o13bo17b5o13b2o$634bo43b2o41b2ob4o100b2o781b o22bo85bobo6b2o2b2ob4o164bobo$621b2o12b3o63bo21bo17bobobo13b2o67bo781b 2o20b3o11bo74bo7bo2bobobo2bo164b2o$604b2o16bo14bo62bobo20bobo13b3obob 3o11b2o870bo14b3o49b2o31b2o4bo2b2o157bo5bo$604bo14b3o78b2o22b2o12bo5bo 3bo55b2o32b2o791b2o16bo14bo33bobo5b2o24bob2o2b2o2bo75b2o77b2o$583b2o 20b3o11bo84b2o31bobob2o2b2obo23b2o30bo20b2o11b2o808b2o12b3o35bo5b2o24b obob2o2b2obo11bo37b2o4b2o17b2o78b2o$584bo22bo96bobo30bob2o2b2o2bo24bob o31bo19bo768b2o64bo38bobo30bo5bo3bo10bobo37bo4b2o$581b3o115b2o5bo5bo 23b2o4bo2b2o27bo30b2o16b3o769b2o64b2o38b2o17b2ob2o9b3obob3o11b2o37bo$ 581bo18bo18bo79b2o5b2o4b3o19bo2bobobo2bo29b2o25b2o20bo881b2o11b3obob3o 9bobobo17b2o33b2o$600b3o6b2o6b3o95bo18b2o2b2ob4o3b2o51bo902bobo10bo4bo 4bo2b2o26bobo34bo2b2o$603bo5b2o5bo97b2o24bo8bo19b2o31b3o855b2o43bo11bo b2o2b2obobo2bo5b3o13b2o5bo34bo3bo$602b2o12b2o111b2o9bobo6bobo17bo34bo 836b2o17b2o56bo2b2o3bob2o23b2o5bobo33b3o12b2o$729bo11b2o7b2o15bobo871b 2o76b2o2b2obobo32b2o35bobo10bo16b2o$660b2o15b2o48bobo24b2o6bo4b2o821b 2o113bo15bo4bobo10bo59b2o11b3o14bo$615b2o42bobo15b2o37bo10b2o24bo2bo4b obo826b2o112b3o14b4ob2o10bobo73bo11b3o20b2o$610b2o3b2o42bo55bobo5b2o 29b2o5bobo924b2o13bobobo17bo13b2o85bo22bo$610b2o46b2o55bobo4bo2bo24b2o 10bo925b2o11b3o3b3o13bobo9b2o113b3o$710b2o4bo6b2o24bobo58b2o888bo3bobo 3bo12b2o3bob2o2bobo115bo$709bobo15b2o7b2o11bo60bo799b2o32b2o29b2o23bob 2o4b2obo6bobo7b2obo2bo5b2o5b2o$563bo145bo17bobo6bobo9b2o41b2o15bobo 799b2o11b2o20bo28bobo24bo2b3o4bo7b2o11b3o5b2o4b2o73bo18bo$513bobo48b2o 142b2o19bo8bo24b2o26b2o15b2o813bo19bo30bo27b2o5bob2o6bo28bo72b3o6b2o6b 3o$514b2o47b2o55bo108b2o3b4ob2o2b2o18bo860b3o16b2o28b2o29bo2bo3bo2bo 19b3o87bo5b2o5bo$514bo103b3o44bo68bo4bobo2bo19b3o859bo20b2o50b2o3b4ob 2o2b2o18bo3bob2o82b2o12b2o$617bo47b3o36b2o26b2o2bo2bob2o23bo881bo29b2o 19bo8bo24b2o2b2obo$617b2o49bo36bo25bo2b2o3bobo155bo747b3o31bo17bobo6bo bo9b2o42b2o15b2o$646bo20b2o36bobo22bob2o2bob2obo20b2o5b2o98b2o24b3o 747bo33bobo15b2o7b2o11bo42b2o15bobo42b2o$644b3o16b2o41b2o22bo4bo4bo12b 2o8bo5b2o99bo23bo785b2o4bo6b2o24bobo59bo42b2o3b2o$643bo19bo54b2o11b3ob ob3o13bobo7bobo93bo10bobo21b2o789bobo4bo2bo24b2o10bo48b2o46b2o48bo$ 620b2o8b2o11b2o20bo52b2o13b5o17bo8b2o91b3o11b2o812bobo5b2o36bobo144bo$ 619bobo8b2o32b2o85b4ob2o2b2o6b2o71bo14bo829bo10b2o32bobo144b3o$615bo5b o129bo2bobobo2bo5bobo71b3o12b2o839bobo32bo4b2o10b2o$612b2o2bo132b2o2bo 4b2o8bo75bo64b2o727b2o59bo11b2o7b2o15bobo9bo$611bo5bo130bo2b2o2b2obo 31b2o51b2o64b2o728bo59b2o9bobo6bobo17bo7bobo70bo49bo$610b2ob2o120bo11b ob2o2b2obobo23b2o5bobo847bobo15b2o25b2o24bo8bo19b2o6b2o26bo44b3o47bobo $551bo28bo30b4o3bo115bobo10bo3bo5bo20bo3b2o5bo850b2o15b2o26bo18b2o2b2o b4o3b2o53b3o47bo46b2o$552b2o24bobo31bo4bo43b2o72b2o11b3obob3o9b3o7bobo 8bobo54b2o836b3o19bo2bobo4bo57bo49b2o$529bobo19b2o26b2o33b3o44b2o17b2o 49b2o17bobobo10bobobo7b2o8b2o55b2o17b2o817bo23b2obob2o2b2o55b2o20bo$ 530b2o82bo65b2o48bobo30b3o3b3o11b2o78b2o683bo158bobo3b2o2bo58b2o16b3o$ 530bo199bo5b2o13b3o4b2o2bo4bo4bo10bobo128b2o632b3o156bobob2o2b2obo58bo 19bo$728bobo5b2o20bo2bob2obo2b2obo11bo129b2o635bo22bo104b2o5b2o6b2o12b o4bo4bo56bo20b2o11b2o$681b2o45b2o30b2obob4o2bo778b2o20b3o11bo92b2o5bo 6bobo13b3obob3o11b2o44b2o32b2o$681bo69bo9bob2o4b2o13bo786bo14b3o95bobo 6bo17b2ob2o13b2o$668b2o12b3o65bobo8bobobo2bo15bo786b2o16bo14bo79b2o5b 2ob4o149bobo$651b2o16bo14bo65b2o10b2ob4o91b2o32b2o692b2o12b3o75b2o8bo 3bo2bo149b2o$651bo14b3o85b2o8bo17bo3bo13b2o58bo20b2o11b2o639b2o64bo78b obo7bobo5b2o148bo$630b2o20b3o11bo87bobo7bobo13b3obob3o11b2o60bo19bo 652b2o64b2o78bo7b2o4b3o2bo78b4o$631bo22bo94b2o5bo8b2o12bo4b2o3bo71b2o 16b3o776b2o27bo2bob2o4b2obo11bo63b2ob3o3bo53bo$628b3o19bo18bo79b2o5b2o 20bobob2o2b2obo23b2o42b2o20bo778bobo5b2o19b2o2bo3bobo3bo10bobo44b2o20b ob5o50b2o$628bo21b3o6b2o6b3o108bob2o2b2o2bo24bobo41bo742b2o58bo5b2o13b 3o8b3o3b3o11b2o45b2o20b5ob2o50b2o$568bo84bo5b2o5bo86bo23b2obob2o2b2o 27bo42b3o720b2o17b2o58bobo31bobobo17b2o58bo4bo2b2obo$566bobo16bo66b2o 12b2o85b3o19bo2bobobo2bo29b2o43bo720b2o78b2o17bobobo10b3o18bobo58b2o3b 5o$567b2o17bo169bo18b2o2b2ob4o3b2o739b2o133b2o11b3obob3o9bo14b2o5bo39b 2o17bo5b3o$584b3o123b2o15b2o26b2o24bo8bo19b2o36bo681b2o132bobo10bo3bo 5bo2b2o19b2o5bobo38bo$665b2o42bobo16bo41b2o9bobo6bobo17bo36b3o815bo11b ob2o2b2obobo2bo27b2o35b3o12b2o$660b2o3b2o42bo60bo11b2o7b2o15bobo35b2o 2bo827bo2b2o2b2ob2o7bo58bo14bo16b2o$660b2o46b2o58bobo24b2o6bo4b2o36bo 3bo828b2o2bo4bo7bobo73b3o14bo$757bo10b2o24bo2bo4bobo41bob2o16b2o682b2o 32b2o95bo2bobobo8b2o75bo11b3o20b2o$756bobo36b2o5bobo41b2o18bo683b2o11b 2o20bo62b3o30b4ob2o5b2o91bo22bo$756bobo32b2o10bo60bobo696bo19bo64bo2bo 11b5o17bo6bobo115b3o$552bo175bo22b2o4bo32bobo71b2o698b3o16b2o62bo2b2o 9b3obob3o13bobo6bo5b2o112bo$550bobo117bo53bo3bo21bobo15b2o7b2o11bo67b 4o684bo19bo20b2o57bo2bo10bo4bo4bo12b2o6b2o5b2o79bo18bo$551b2o115b3o44b o9bo2bo21bo17bobo6bobo9b2o67b3obo684bo40bo46b2o10b2o11bob2o2bob2obo 107b3o6b2o6b3o$667bo47b3o7b2ob2o19b2o19bo8bo24b2o53b2o684b3o37b3o46bob o24bo2b2o3bobo110bo5b2o5bo$573bo93b2o49bo7bobo41b2o3b4ob2o2b2o18bo780b o48bo27b2o2bo2bob2o23bo84b2o12b2o$574bo121bo20b2o8bo47bo2bobobo2bo19b 3o10b2o5b2o806b2o29bo4bobo2bo19b3o$572b3o119b3o16b2o30b2o26b2o4b2ob2o 23bo11bo5b2o112bo719b2o3b4ob2o2b2o18bo26b2o15b2o$693bo19bo32bo25bo2b4o bobo36bobo89b2o24b3o698b2o19bo8bo24b2o25b2o15bobo42b2o$680b2o11b2o20bo 30bobo22bob2o2bob2obo37b2o90bo23bo702bo17bobo6bobo9b2o59bo42b2o3b2o$ 680b2o32b2o31b2o22bo4bo4bo12b2o28b2o75bo10bobo21b2o701bobo15b2o7b2o11b o59b2o46b2o$759b2o11b3o3b3o13bobo26bobo73b3o11b2o663b2o60b2o4bo6b2o24b obo$759b2o13bobobo17bo27bo58bo14bo680bo65bobo4bo2bo24b2o10bo$775b3o14b 4ob2o2b2o43b2o35b3o12b2o679bobo15b2o46bobo5b2o29b2o5bobo$792bo2bobobo 2bo35b2o5bobo38bo64b2o627b2o15b2o47bo10b2o24bo2bo4bobo$790b2o2b2obob2o 37b2o5bo39b2o64b2o704bobo24b2o6bo4b2o10b2o67bo$566bobo142b2o76bo2b2o2b 2obo43bobo813bo11b2o7b2o15bobo9bo23bo44b3o$567b2o142b2o17b2o44bo11bob 2o2b2obobo21b2ob2o17b2o814b2o9bobo6bobo17bo7bobo21b3o47bo$567bo162b2o 43bobo10bo3b2o4bo20b3obob3o11b2o45b2o756b2o24bo8bo19b2o6b2o21bo49b2o$ 776b2o11b3obob3o16b2o2bo4bo4bo10bobo44b2o17b2o712b2o5b2o17bo18b2o2b2ob 4o3b2o50b2o20bo$772b2o17bo3bo18bo2bobob2o2b2obo11bo64b2o712b2o5bo15b3o 19bo2bobobo2bo59b2o16b3o$731b2o38bobo42b2obo3b2o2bo128b2o666bobo15bo 23b2o4bo2b2o58bo19bo$731bo39bo5b2o14bo23bobob2o2b2o129b2o551bo114b2o 41bob2o2b2o2bo55bo20b2o11b2o$718b2o12b3o34bobo5b2o14bo23bobo4bo15bo24b o643b3o108b2o45bobob2o2b2obo54b2o32b2o$701b2o16bo14bo34b2o47b2ob4o14b 3o21bobo646bo22bo84bobo31b2o12bo5bo3bo$701bo14b3o73bo27bo17bobobo13b2o 6b2o645b2o20b3o11bo73bo31bobo13b3obob3o11b2o$680b2o20b3o11bo74bobo26bo bo13b3o3b3o11b2o44b2o32b2o594bo14b3o11b2o35b2o53bo17bobobo13b2o$681bo 22bo86b2o28b2o12bo3bobo3bo56bo20b2o11b2o594b2o16bo10bobo34bobo5b2o39b 2o2b2ob4o$678b3o114b2o37bob2o4b2obo23b2o33bo19bo624b2o12b3o34bo5b2o39b o2bobo4bo14b3o$678bo116bobo36bo4b3o2bo24bobo31b2o16b3o572b2o55bo8bo3bo 33bobo18b3o25b2obo2bo2b2o76b2o$572bo217b2o5bo11bo23b2obo5b2o27bo27b2o 20bo574b2o54bo9b2o2bo34b2o17bobobo25bobo3b2o2bo56b2o17b2o$573b2o116bo 18bo79b2o5b2o10b3o19bo2bo3bo2bo29b2o26bo645b2o6bo13b2o36b2o11b3o3b3o 23bob2obo2b2obo11bo43b2o$572b2o117b3o6b2o6b3o101bo18b2o2b2ob4o3b2o53b 3o642b3o20bo35bobo10bo4bo4bo2b2o19bo4bo4bo10bobo$694bo5b2o5bo103b2o24b o8bo19b2o34bo641b2obo13b2o4bo37bo11bob2o2bob2obo2bo20b3obob3o11b2o$ 693b2o12b2o117b2o9bobo6bobo17bo675b4ob2o12b2o4b2o49bo2b4obob2o24b5o17b 2o38b2o$826bo11b2o7b2o15bobo678bobo57bo13b2o4b2obo47bobo38bo$751b2o15b 2o54bobo24b2o6bo4b2o625b2o53bo58bo15bo2bobobo42b2o5bo35b3o12b2o$706b2o 42bobo15b2o43bo10b2o24bo2bo4bobo630b2o128b4ob2o43b2o5bobo33bo14bo16b2o $701b2o3b2o42bo61bobo5b2o29b2o5bobo727b2o13bo3bo17bo53b2o49b3o14bo$ 701b2o46b2o61bobo4bo2bo24b2o10bo48b2o678b2o11b3obob3o13bobo31bo74bo11b 3o20b2o$807b2o4bo6b2o24bobo59bo691bo3b2o4bo12b2o31bobo85bo22bo$806bobo 15b2o7b2o11bo42b2o15bobo602b2o32b2o28b2o23bob2o2b2obobo45b2o109b3o$ 806bo17bobo6bobo9b2o42b2o15b2o603b2o11b2o20bo27bobo24bo2b2o2b2obo41b2o 115bo$805b2o19bo8bo24b2o2b2obo656bo19bo29bo27b2o2b2obob2o23bo15bobo$ 711bo114b2o3b4ob2o2b2o18bo3bob2o657b3o16b2o27b2o29bo2bobobo2bo19b3o15b o5b2o$709b3o44bo74bo4bobo2bo19b3o663bo20b2o49b2o3b4ob2o2b2o18bo17b2o5b 2o79bo18bo$708bo47b3o42b2o26b2o2b2obob2o146bo562bo28b2o19bo8bo25bo104b 3o6b2o6b3o$708b2o49bo42bo25bo2b2o3bobo20b3o5b2o89b2o24b3o559b3o30bo17b obo6bobo9b2o10bo3bo107bo5b2o5bo$737bo20b2o42bobo22bob2o2b2obobo16b2obo 2bo5b2o90bo23bo562bo32bobo15b2o7b2o11bo10bo110b2o12b2o$735b3o16b2o47b 2o22bo4bo4bo12b2o3bob2o2bobo84bo10bobo21b2o595b2o4bo6b2o24bobo9bo$734b o19bo60b2o11b3obob3o13bobo9b2o82b3o11b2o623bobo4bo2bo24b2o3b2o53b2o15b 2o$721b2o11b2o20bo58b2o13b2ob2o17bo13b2o52bo9bo14bo639bobo5b2o29bobo 53b2o15bobo42b2o$721b2o32b2o91b4ob2o2b2o6bobo51bo10b3o12b2o639bo10b2o 25bo74bo42b2o$848bo2bo3bo2bo7bo52b3o11bo64b2o564bobo30bobo24b3o3bo6b2o 10b2o48b2o$846b2o5bob2o31b2o42b2o64b2o539b2o24b2o32bo11b2o7b2o5b2o2bo 5bobo9bo76b2o$845bo2b3o4bo24b2o5bobo650bo24bo33b2o9bobo6bobo5b2obo8bo 7bobo75b2o$832bo11bob2o4b2obo24b2o5bo652bobo15b2o24b2o24bo8bo9bo9b2o6b 2o78bo20b2o$800bo30bobo10bo3bobo3bo9b3o18bobo45b2o606b2o15b2o25bo18b2o 2b2ob4o3b2o129bo$752b2o46b2o30b2o11b3o3b3o9bobobo17b2o46b2o17b2o628b3o 19bo2bobobo2bo123bo8bobo$752b2o17b2o26bobo26b2o17bobobo9b3o3b3o11b2o 69b2o628bo23b2ob2o4b2o76bo44b3o6bobo$771b2o54bobo18b3o5b2o2bo4bo4bo10b obo119b2o602bobob4o2bo73b3o47bo7b4o$827bo5b2o14bo6bo2bob2obo2b2obo11bo 120b2o602bob2obo2b2obo71bo49b2o6b2o2bo$825bobo5b2o23b2obob4o2bo710b2o 5b2o5b2o12bo4bo4bo71b2o20bo36b3o$772b2o51b2o32bob2o4b2o13bo582bo114b2o 5bo5bobo13b3o3b3o11b2o63b2o16b3o35bo$772bo75bo10bobobo2bo15bo582b3o 117bobo5bo17bobobo13b2o64bo19bo$759b2o12b3o71bobo10b2ob4o82b2o32b2o 483bo22bo93b2o4b2ob4o14b3o78bo20b2o11b2o$742b2o16bo14bo71b2o13bo17bo3b o13b2o49bo20b2o11b2o482b2o20b3o11bo77b2o7bobobo2bo95b2o32b2o$742bo14b 3o91b2o9bobo13b3obob3o11b2o51bo19bo516bo14b3o75bobo6bobob2o2b2o$721b2o 20b3o11bo93bobo2b2obo3b2o12bo4b2o3bo62b2o16b3o517b2o16bo14bo60bo6b2ob 2o2b2o2bo182bo$722bo22bo4b2o94b2o5bo2bob2o16bobob2o2b2obo23b2o33b2o20b o536b2o12b3o37b2o26bo2bobob2o2b2obo11bo133bo4b2o27b2o$719b3o27bobo14bo 79b2o5b3o20bob2o2b2o2bo24bobo32bo505b2o64bo40bobo5b2o18b2o2bo4b2o3bo 10bobo131b2o6bo27b2o$719bo27b3o6b2o6b3o108b2obob2o2b2o27bo33b3o502b2o 64b2o41bo5b2o23b3obob3o11b2o135bo5bo$743b2obo3bo5b2o5bo87b3o19bo2bobob o2bo29b2o34bo611bobo30bo3bo17b2o78b2o52b2o3bo$743bob2o2b2o12b2o82b2obo 3bo18b2o2b2ob4o3b2o673b2o17b2ob2o30bobo58b2o17b2o42b2o13bo$847bob2o2b 2o24bo8bo19b2o607b2o47b2o11b3obob3o8bo14b2o5bo58b2o61b2o10bobo$807b2o 15b2o42b2o9bobo6bobo17bo589b2o17b2o46bobo10bo4bo4bo2b2o3bo14b2o5bobo 132b2o$762b2o42bobo15b2o42bo11b2o7b2o15bobo589b2o66bo11bob2o2b2obobo2b o26b2o$757b2o3b2o42bo59bobo24b2o6bo4b2o539b2o130bo2b2o3bob2o6bo78b2o$ 757b2o46b2o48bo10b2o24bo2bo4bobo52b2o490b2o131b2o2b2obobo6bobo78bo$ 854bobo5b2o29b2o5bobo52bo610bo15bo4bobo7b2o75b3o12b2o61b2o$854bobo4bo 2bo24b2o10bo34b2o15bobo609b3o14b4ob2o4b2o79bo14bo16b2o43b2obo30bo$849b 2o4bo6b2o24bobo17b2o26b2o15b2o594b2o13bobobo17bo5bobo95b3o14bo44b3o30b obo$848bobo15b2o7b2o11bo20bo557b2o32b2o46b2o11b3o3b3o13bobo5bo5b2o92bo 11b3o20b2o20b2o34b2o$767bo80bo17bobo6bobo9b2o17b3o558b2o11b2o20bo58bo 3bobo3bo12b2o5b2o5b2o79bo18bo5bo22bo20bo$765b3o44bo34b2o19bo8bo24b2o2b o573bo19bo35b2o23bob2o4b2obo106b3o6b2o6b3o29b3o21bo$764bo47b3o53b2o3b 4ob2o2b2o18bo578b3o16b2o33bobo24bo2b3o4bo109bo5b2o5bo34bo18bo$764b2o 49bo57bo2bobobo2bo19b6o5b2o567bo20b2o29bo27b2o5bob2o23bo83b2o12b2o53b 3o22bo$793bo20b2o27b2o26b2o4b2ob2o26bo5b2o589bo28b2o29bo2bo3bo2bo19b3o 176bo$791b3o16b2o32bo25bo2b4obobo24bo2bobo116bo474b3o55b2o3b4ob2o2b2o 18bo25b2o15b2o135b3o$790bo19bo33bobo22bob2o2bob2obo22b3o3b2o88b2o24b3o 474bo36b2o19bo8bo24b2o24b2o15bobo42b2o$777b2o11b2o20bo32b2o22bo4bo4bo 12b2o8bo10b2o85bo23bo515bo17bobo6bobo9b2o58bo42b2o3b2o$777b2o32b2o44b 2o11b3o3b3o13bobo7b2o8bobo74bo10bobo21b2o514bobo15b2o7b2o11bo58b2o46b 2o$857b2o13bobobo17bo18bo73b3o11b2o538b2o4bo6b2o24bobo$704bo168b3o14b 4ob2o2b2o34b2o27bo6bo14bo559bobo4bo2bo24b2o10bo$705bo184bo2bobobo2bo 26b2o5bobo27bobo4b3o12b2o558bobo5b2o36bobo$703b3o182b2o2b2obob2o28b2o 5bo29b2o8bo64b2o454b2o50bo10b2o32bobo$887bo2b2o2b2obo34bobo38b2o64b2o 455bo61bobo32bo4b2o10b2o66bo76bo$808b2o64bo11bob2o2b2obobo12b2ob2o17b 2o56b2o11bobo490bobo15b2o44bo11b2o7b2o15bobo9bo22bo44b3o72b2o$808b2o 17b2o27bo16bobo10bo3b2o4bo11b3obob3o11b2o78b3o486b2o15b2o44b2o9bobo6bo bo17bo7bobo20b3o47bo72b2o$827b2o26b2o17b2o11b3obob3o7b2o2bo4bo4bo10bob o43b2o18bo11b2o2bo534b2o24bo8bo19b2o6b2o20bo49b2o$749bo105bobo12b2o17b o3bo9bo2bobob2o2b2obo11bo44b2o17bo10b4ob2o535bo18b2o2b2ob4o3b2o49b2o 20bo$749b2o118bobo33b2obo3b2o2bo75bobo3bo7b3o531b2ob3o19bo2bobo4bo58b 2o16b3o$751b2o75b2o39bo5b2o14bo14bobob2o2b2o82bo45b2o494b2obo23b2obob 2o2b2o57bo19bo$753b2o73bo38bobo5b2o14bo14bobo4bo15bo114b2o490b2o5bo24b obo3b2o2bo54bo20b2o11b2o74bobo$752bobo60b2o12b3o35b2o38b2ob4o14b3o605b 2o5bob2o21bobob2o2b2obo53b2o32b2o74b2o$752bobo43b2o16bo14bo32bo25bo18b o17bobobo13b2o594bobob2o8b2o12bo4bo4bo164bo$798bo14b3o48b2o23bobo8b2o 7bobo13b3o3b3o11b2o479bo114b2o11bobo13b3obob3o11b2o$777b2o20b3o11bo51b o23b2o10bo8b2o12bo3bobo3bo55b2o32b2o400b3o108b2o15bo17b2ob2o13b2o$778b o22bo91b2o3b3o22bob2o4b2obo23b2o30bo20b2o11b2o403bo22bo84bobo8b2o2b2ob 4o$720bo54b3o83bobo29bobo2bo24bo4b3o2bo24bobo31bo19bo415b2o20b3o11bo 73bo9bo2bo3bo2bo$721bo53bo86b2o24b2o5bo26b2obo5b2o27bo30b2o16b3o437bo 14b3o11b2o35b2o33b2obo5b2o75b2o$719b3o67bo18bo53bo25b2o5b6o19bo2bo3bo 2bo29b2o25b2o20bo439b2o16bo10bobo34bobo5b2o14bo11bo4b3o2bo49b2o4b2o17b 2o$789b3o6b2o6b3o92bo18b2o2b2ob4o3b2o51bo478b2o12b3o34bo5b2o14bo11bob 2o4b2obo11bo37bo4b2o101bo$792bo5b2o5bo54bo36bo2b2o24bo8bo19b2o31b3o 422b2o64bo3bo33bobo32bo3bobo3bo10bobo35bo107bo$791b2o12b2o53b2ob2o30b 3o17b2o9bobo6bobo17bo34bo422b2o64b2o2bo34b2o17bo3bo11b3o3b3o11b2o36b2o 106b3o$861b3o30bo20bo11b2o7b2o15bobo528b2o36b2o11b3obob3o11bobobo17b2o 34bo2b2o$849b2o11bo3b2o26b2o17bobo24b2o6bo4b2o530bo35bobo10bo3b2o4bo2b 2o7b3o18bobo33bo3bo$804b2o42bobo15b2o34bo10b2o24bo2bo4bobo528b2o4bo37b o11bob2o2b2obobo2bo8bo14b2o5bo34b3o12b2o$799b2o3b2o42bo52bobo5b2o29b2o 5bobo509b2o17b2o4b2o49bo2b2o2b2ob2o25b2o5bobo34bobo10bo16b2o$799b2o46b 2o52bobo4bo2bo24b2o10bo510b2o75b2o2b2obobo34b2o35b2o11b3o14bo$896b2o4b o6b2o24bobo58b2o410b2o128bo2bobobo12bo73bo11b3o20b2o$895bobo15b2o7b2o 11bo60bo411b2o111b3o14b4ob2o12bobo84bo22bo$895bo17bobo6bobo9b2o41b2o 15bobo508b2o13bobobo17bo15b2o108b3o$894b2o19bo8bo24b2o26b2o15b2o509b2o 11b3o3b3o13bobo11b2o114bo$809bo105b2o3b4ob2o2b2o18bo567bo4bo4bo12b2o8b 2obobo168bo$807b3o44bo65bo4bobo2bo19b3o475b2o32b2o28b2o23bob2o2bob2obo 21b2obo5b2o161b2o$806bo47b3o33b2o26b2o2b2obob2o23bo127bo347b2o11b2o20b o27bobo24bo2b4obobo24bo5b2o79bo18bo63b2o$806b2o49bo33bo25bo2b2o3bobo 124b2o24b3o360bo19bo29bo27b2o4b2ob2o23bob2o83b3o6b2o6b3o56bobo$756bo 78bo20b2o33bobo22bob2o2b2obobo20b2o5b2o96bo23bo364b3o16b2o27b2o29bo2bo bobo2bo19b3ob2o86bo5b2o5bo59b2o$757bo75b3o16b2o38b2o22bo4bo4bo12b2o8bo 5b2o85bo10bobo21b2o365bo20b2o49b2o3b4ob2o2b2o18bo91b2o12b2o59bo$755b3o 74bo19bo51b2o11b3obob3o13bobo7bobo88b3o11b2o410bo28b2o19bo8bo24b2o$ 776bo42b2o11b2o20bo49b2o13b2ob2o17bo8b2o6bo65bo14bo423b3o30bo17bobo6bo bo9b2o44b2o15b2o$774bobo42b2o32b2o82b4ob2o2b2o6b2o2bobo63b3o12b2o422bo 32bobo15b2o7b2o11bo44b2o15bobo42b2o$775b2o160bo2bo3bo2bo5bobo2b2o67bo 64b2o403b2o4bo32bobo61bo42b2o3b2o$935b2o5bob2o8bo71b2o64b2o408bobo32b 2o10bo50b2o46b2o$900b2o32bo2b3o4bo31b2o524bobo36b2o5bobo$899b2o20bo11b ob2o4b2obo23b2o5bobo525bo10b2o24bo2bo4bobo$901bo18bobo10bo3bobo3bo24b 2o5bo51b2o485bobo24b2o6bo4b2o10b2o$850b2o69b2o11b3o3b3o30bobo51b2o17b 2o408b2o58bo11b2o7b2o15bobo9bo$850b2o17b2o46b2o17bobobo10b5o17b2o71b2o 409bo58b2o9bobo6bobo17bo7bobo72bo55bo$869b2o45bobo18b3o9b3obob3o11b2o 126b2o358bobo15b2o24b2o24bo8bo19b2o6b2o28bo44b3o51b2o$916bo5b2o14bo5b 2o2bo4bo4bo10bobo125b2o359b2o15b2o25bo18b2o2b2ob4o3b2o55b3o47bo51b2o$ 914bobo5b2o20bo2bob2obo2b2obo11bo528b3o19bo2bobobo2bo59bo49b2o$695bo 48bobo24bo98b2o42b2o30b2obo3b2o2bo541bo23b2obob2o2b2o57b2o20bo$696b2o 47b2o25b2o96bo66bo9bobo2bo2b2o567bob2o2b2o2bo60b2o16b3o$695b2o48bo25b 2o84b2o12b3o62bobo8bobo4bo14b3o71b2o32b2o445bobob2o2b2obo60bo19bo$840b 2o16bo14bo62b2o10b2ob4o88bo20b2o11b2o305bo112b2o5b2o5b2o12bo4b2o3bo58b o20b2o11b2o$840bo14b3o82b2o8bo17bobobo13b2o57bo19bo318b3o110b2o5bo5bob o7bo5b3obob3o11b2o46b2o32b2o$819b2o20b3o11bo84bobo7bobo13b3obob3o11b2o 56b2o16b3o322bo22bo91bobo5bo8b2o7bo3bo13b2o$820bo22bo91b2o5bo8b2o12bo 5bo3bo64b2o20bo323b2o20b3o11bo79b2o4b2ob4o4bobo$817b3o16bo18bo79b2o5b 2o20bobob2o2b2obo23b2o39bo366bo14b3o11b2o60b2o7bobobo2bo15bo$817bo18b 3o6b2o6b3o49bo58bob2o2b2o2bo24bobo39b3o363b2o16bo10bobo59bobo6bob2o4b 2o13bo166bo$839bo5b2o5bo50b2ob2o31bo23b2o4bo2b2o27bo41bo380b2o12b3o58b o6b2obob4o2bo179bobo$838b2o12b2o48b2o2bo32b3o19bo2bobobo2bo29b2o368b2o 64bo3bo34b2o26bo2bob2obo2b2obo11bo66b2o98b2o$903b3o7bo28bo18b2o2b2ob4o 3b2o394b2o64b2o2bo34bobo5b2o18b2o2bo4bo4bo10bobo46b2o17b2o$896b2o6bo6b obo27b2o24bo8bo19b2o417b4o23b2o34bo5b2o14bo8b3o3b3o11b2o47b2o109bo$ 851b2o42bobo13b3o42b2o9bobo6bobo17bo417b2ob2o24bo34bobo18b3o9bobobo17b 2o153bo$761bo84b2o3b2o42bo60bo11b2o7b2o15bobo416b2o2bo2bo15b2o4bo7bobo 26b2o17bobobo9b3o18bobo152b3o$732bobo27bo83b2o46b2o58bobo24b2o6bo4b2o 53b2o363bo3b3o15b2o4b2o7b2o30b2o11b3o3b3o23b2o5bo41b2o$711bo21b2o25b3o 180bo10b2o24bo2bo4bobo40b2o7bo8bo365bo2bo2bo29bo30bobo10bo3bobo3bo2b2o 18b2o5bobo40bo$712b2o19bo42bobo163bobo36b2o5bobo39b2obo7bo5bobo316b2o 51bobo61bo11bob2o4b2obo2bo26b2o37b3o12b2o$711b2o64b2o163bobo32b2o10bo 40bo2bo6bobo4b2o317b2o51b2o75bo2b3o4b2o6bo60bo14bo16b2o$777bo159b2o4bo 32bobo51b3o464b2o5bobo6bobo75b3o14bo$856bo79bobo15b2o7b2o11bo54b2o4bob o3b2o454bo2bo3bo7b2o77bo11b3o20b2o$854b3o44bo34bo17bobo6bobo9b2o60b4ob 2o455b4ob2o4b2o93bo22bo$853bo47b3o31b2o19bo8bo24b2o45bo2b3o343b2o32b2o 44b2o13b2ob2o17bo5bobo117b3o35bo$853b2o49bo51b2o3b4ob2o2b2o18bo10b2o5b 2o29b2o92bo252b2o11b2o20bo44b2o11b3obob3o13bobo5bo5b2o114bo33b2o$882bo 20b2o56bo4bobo2bo19b3o8bo5b2o29bo65b2o24b3o265bo19bo58bo4bo4bo12b2o5b 2o5b2o79bo18bo50b2o$880b3o16b2o30b2o26b2o2bo2bob2o23bo8bobo101bo23bo 269b3o16b2o32b2o23bob2o2b2obobo106b3o6b2o6b3o$879bo19bo32bo25bo2b2o3bo bo34b2o90bo10bobo21b2o270bo20b2o27bobo24bo2b2o3bobo109bo5b2o5bo$866b2o 11b2o20bo30bobo22bob2o2bob2obo38b2o84b3o11b2o315bo27bo27b2o2b2obob2o 23bo83b2o12b2o43bobo$866b2o32b2o31b2o22bo4bo4bo12b2o24bobo68bo14bo328b 3o27b2o29bo4bobo2bo19b3o142b2o$749bo195b2o11b3obob3o13bobo24bo69b3o12b 2o327bo55b2o3b4ob2o2b2o18bo25b2o15b2o102bo$750bo194b2o13b5o17bo46b2o 49bo64b2o309b2o19bo8bo24b2o24b2o15bobo42b2o$748b3o16bo210b4ob2o2b2o32b 2o5bobo48b2o64b2o310bo17bobo6bobo9b2o58bo42b2o3b2o$765bobo210bo2bobobo 2bo32b2o5bo428bobo15b2o7b2o11bo58b2o46b2o$766b2o208b2o2bo4b2o18b3o18bo bo429b2o4bo6b2o24bobo$897b2o76bo2b2o2b2obo18bobobo17b2o52b2o381bobo4bo 2bo24b2o10bo$897b2o17b2o44bo11bob2o2b2obobo16b3o3b3o11b2o56b2o17b2o 313b2o47bobo5b2o29b2o5bobo$916b2o43bobo10bo3bo5bo12b2o2bo4bo4bo10bobo 74b2o314bo39b2o7bo10b2o24bo2bo4bobo$962b2o11b3obob3o13bo2bob2obo2b2obo 11bo21bo104b2o263bobo15b2o20bobo17bobo24b2o6bo4b2o10b2o66bo$958b2o17bo bobo17b2obob4o2bo35bo103b2o264b2o15b2o22bo19bo11b2o7b2o15bobo9bo22bo 44b3o$733bo183b2o38bobo40bob2o4b2o13bo20b3o410b2o18b2o9bobo6bobo17bo7b obo20b3o47bo$734bo182bo39bo5b2o13b3o19bobobo2bo15bo421bobo11bo2b2o24bo 8bo19b2o6b2o20bo49b2o$732b3o169b2o12b3o34bobo5b2o36b2ob4o438b2o11bo3bo 18b2o2b2ob4o3b2o49b2o20bo$887b2o16bo14bo34b2o46bo17bo3bo13b2o55b2o32b 2o314bo13b3o3b2o14bo2bo3bo2bo58b2o16b3o12bo$887bo14b3o73bo24bobo13b3ob ob3o11b2o55bo20b2o11b2o198bo124b2o5bobo2bo16b2obo5b2o57bo19bo10bo2bo$ 755bo110b2o20b3o11bo74bobo24b2o12bo4b2o3bo69bo19bo211b3o122b2o5bob2o 19bo4b3o2bo54bo20b2o14bo$753bobo111bo22bo86b2o38bobob2o2b2obo23b2o43b 2o16b3o215bo22bo103bobobo20bob2o4b2obo53b2o30bo4bo$754b2o108b3o114b2o 34bob2o2b2o2bo24bobo38b2o20bo216b2o20b3o11bo91b2o4bo5b2o12bo3bobo3bo 89b2o$864bo116bobo8bo23b2obob2o2b2o27bo38bo259bo14b3o85b2o7b2o4bobo13b 3o3b3o11b2o$976b2o5bo8b3o19bo2bobobo2bo29b2o38b3o256b2o16bo14bo69bobo 12bo17bobobo13b2o6b2o66b3o$877bo18bo79b2o5b2o10bo18b2o2b2ob4o3b2o66bo 273b2o12b3o70bo7b2o2b2ob4o14b3o21bobo64bo$877b3o6b2o6b3o97b2o24bo8bo 19b2o266b2o64bo50b2o29bo2bobo4bo15bo24bo63bobo$880bo5b2o5bo115b2o9bobo 6bobo17bo267b2o64b2o49bobo5b2o23b2obob2o2b2o75b2o28bo$879b2o12b2o114bo 11b2o7b2o15bobo312b2o72bo5b2o24bobo3b2o2bo49b2o4b2o17b2o23bo3bo$1007bo bo24b2o6bo4b2o311b2ob2o71bobo29bobob2o2b2obo11bo37bo4b2o41bo2bo2b2o$ 748bo188b2o15b2o40bo10b2o24bo2bo4bobo316bo4bo16b2o53b2o17b2ob2o8bo4bo 4bo10bobo35bo49b3ob2obo$749b2o141b2o42bobo15b2o39bobo5b2o29b2o5bobo58b 2o256bo3b3o15b2o57b2o11b3obob3o7b3obob3o11b2o36b2o$748b2o137b2o3b2o42b o58bobo4bo2bo24b2o10bo59bo258b2o4bo72bobo10bo4bo4bo2b2o4b2ob2o17b2o34b o2b2o46b2o2bo$887b2o46b2o53b2o4bo6b2o24bobo51b2o15bobo209b2o51bobo73bo 11bob2o2b2obobo2bo26bobo33bo3bo49bo$989bobo15b2o7b2o11bo53b2o15b2o210b 2o51b2o87bo2b2o3bob2o23b2o5bo34b3o12b2o33b3o$989bo17bobo6bobo9b2o425b 2o2b2obobo24b2o5bobo34bobo10bo16b2o17bo$988b2o19bo8bo24b2o396bo15bo4bo bo32b2o35b2o11b3o14bo$1009b2o3b4ob2o2b2o18bo396b3o14b4ob2o11bo73bo11b 3o20b2o$897bo116bo2bobobo2bo19b3o285b2o32b2o56b2o13bobobo17bo12bobo84b o22bo27bo$895b3o44bo41b2o26b2o4b2ob2o23bo7b2o5b2o269b2o11b2o20bo56b2o 11b3o3b3o13bobo4b2o7b2o108b3o24bobo$894bo47b3o40bo25bo2b4obobo33bo5b2o 282bo19bo70bo3bobo3bo12b2o5bo4b2o114bo18bo5b2o$894b2o49bo39bobo22bob2o 2bob2obo33bobo116bo171b3o16b2o44b2o23bob2o4b2obo20bobobo132bo$923bo20b 2o40b2o22bo4bo4bo12b2o21b2o88b2o24b3o173bo20b2o39bobo24bo2b3o4bo19b2ob o5b2o127b3o$921b3o16b2o56b2o11b3o3b3o13bobo24b2o85bo23bo198bo39bo27b2o 5bob2o16bo2bobo5b2o79bo18bo$920bo19bo57b2o13bobobo17bo23bobo74bo10bobo 21b2o194b3o39b2o29bo2bo3bo2bo14b2o3b3o84b3o6b2o6b3o$753bobo151b2o11b2o 20bo71b3o14b4ob2o2b2o18bo73b3o11b2o217bo67b2o3b4ob2o2b2o18bo3bo36b2o 48bo5b2o5bo$754b2o151b2o32b2o88bo2bobobo2bo40b2o34bo14bo280b2o19bo8bo 24b2o2bo35b3obo45b2o12b2o$754bo274b2o2b2obob2o34b2o5bobo34b3o12b2o280b o17bobo6bobo9b2o18b2o33b4o$1028bo2b2o2b2obo35b2o5bo39bo64b2o227bobo15b 2o7b2o11bo19bo39b2o$1015bo11bob2o2b2obobo19b3o18bobo38b2o64b2o228b2o4b o6b2o24bobo17bobo37bobo42b2o$1014bobo10bo3b2o4bo19bobobo17b2o340bobo4b o2bo24b2o10bo7b2o19b2o18bo42b2o3b2o$1015b2o11b3obob3o18b3o3b3o11b2o 283b2o59bobo5b2o36bobo27bob2o16b2o46b2o$938b2o71b2o17bo3bo15b2o2bo4bo 4bo10bobo43b2o238bo60bo10b2o32bobo27bo3bo$938b2o17b2o21b2o28bobo37bo2b ob2obo2b2obo11bo44b2o17b2o219bobo15b2o52bobo32bo4b2o10b2o10b2o2bo$957b 2o22b2o27bo5b2o14bo19b2obob4o2bo76b2o220b2o15b2o54bo11b2o7b2o15bobo9bo 12b3o$980bo27bobo5b2o14bo20bob2o4b2o13bo114b2o199bo42b2o9bobo6bobo17bo 7bobo13bo$1008b2o43bobobo2bo15bo114b2o200bo26b2o24bo8bo19b2o6b2o71bo$ 958b2o71bo22b2ob4o330b3o27bo18b2o2b2ob4o3b2o55bo44b3o$958bo71bobo23bo 17bo3bo13b2o324b3o19bo2bobo4bo58b3o47bo$945b2o12b3o68b2o24bobo13b3obob 3o11b2o307b2o5b2o8bo23b2obob2o2b2o55bo49b2o$928b2o16bo14bo72b2o21b2o 12bo4b2o3bo55b2o32b2o228b2o5bo34bobo3b2o2bo54b2o20bo$928bo3bo10b3o88bo bo33bobob2o2b2obo23b2o30bo20b2o11b2o116bo116bobo34bobob2o2b2obo57b2o 16b3o$907b2o20b4o10bo85b2o5bo33bob2o2b2o2bo24bobo31bo19bo129b3o114b2o 22b2o12bo4bo4bo58bo19bo$908bo40bo79b2o5b2o7bo23b2obob2o2b2o27bo30b2o 16b3o133bo22bo86b2o25bobo13b3obob3o11b2o44bo20b2o11b2o$905b3o21b4o6b2o 6b3o95b3o19bo2bobobo2bo29b2o25b2o20bo134b2o20b3o11bo74bobo24bo17b2ob2o 13b2o44b2o32b2o$905bo23bo3bo5b2o5bo101bo18b2o2b2ob4o3b2o51bo40bobo134b o14b3o73bo19b2o2b2ob4o$932b2o12b2o99b2o24bo8bo19b2o31b3o37b2o135b2o16b o14bo34b2o41bo2bo3bo2bo$1062b2o9bobo6bobo17bo34bo38bo152b2o12b3o34bobo 5b2o14bo20b2obo5b2o$990b2o15b2o53bo11b2o7b2o15bobo173b2o64bo39bo5b2o 14bo21bo4b3o2bo$945b2o42bobo15b2o51bobo32bo4b2o174b2o64b2o38bobo41bob 2o4b2obo11bo$940b2o3b2o42bo59bo10b2o32bobo286b2o17bo3bo20bo3bobo3bo10b obo63b2o$940b2o46b2o58bobo5b2o36bobo290b2o11b3obob3o19b3o3b3o11b2o39b 2o4b2o17b2o$1048bobo4bo2bo24b2o10bo245b2o43bobo10bo3b2o4bo2b2o16bobobo 17b2o36bo4b2o$1043b2o4bo6b2o24bobo58b2o177b2o17b2o44bo11bob2o2b2obobo 2bo17b3o18bobo34bo$1042bobo15b2o7b2o11bo60bo178b2o76bo2b2o2b2ob2o20bo 14b2o5bo34b2o$1042bo17bobo6bobo9b2o41b2o15bobo127b2o128b2o2b2obobo36b 2o5bobo34bo2b2o$950bo90b2o19bo8bo24b2o26b2o15b2o128b2o130bo2bobobo44b 2o34bo3bo$948b3o44bo66b2o3b4ob2o2b2o18bo289b3o14b4ob2o23bo58b3o12b2o$ 947bo47b3o69bo2bobobo2bo19b3o270b2o13bobobo17bo24bobo59bobo10bo16b2o$ 947b2o49bo38b2o26b2o4b2ob2o23bo125bo144b2o11b3o3b3o13bobo25b2o60b2o11b 3o14bo$976bo20b2o39bo25bo2b4obobo122b2o24b3o65b2o32b2o55bo4bo4bo12b2o 22b2o79bo11b3o20b2o$944bo29b3o16b2o43bobo22bob2o2bob2obo20b2o5b2o94bo 23bo68b2o11b2o20bo30b2o23bob2o2bob2obo34bobo91bo22bo$944b2o27bo19bo45b 2o22bo4bo4bo12b2o8bo5b2o83bo10bobo21b2o80bo19bo31bobo24bo2b4obobo34bo 5b2o110b3o$943bobo14b2o11b2o20bo55b2o11b3o3b3o13bobo7bobo86b3o11b2o 104b3o16b2o30bo27b2o4b2ob2o23bo8b2o5b2o79bo18bo13bo51bobo$960b2o32b2o 55b2o13bobobo17bo8b2o70bo14bo122bo20b2o25b2o29bo2bobobo2bo19b3o96b3o6b 2o6b3o65b2o$1067b3o14b4ob2o2b2o6b2o66b3o12b2o17b2o124bo51b2o3b4ob2o2b 2o18bo102bo5b2o5bo69bo$1084bo2bobobo2bo5bobo69bo30bobo31b2o87b3o31b2o 19bo8bo24b2o100b2o12b2o$1082b2o2b2obob2o8bo69b2o30bo33b2o87bo34bo17bob o6bobo9b2o$1081bo2b2o2b2obo31b2o236bobo15b2o7b2o11bo54b2o15b2o$902bo 165bo11bob2o2b2obobo23b2o5bobo94b3o140b2o4bo6b2o24bobo52b2o15bobo42b2o $903bo87b2o74bobo10bo3b2o4bo9bo14b2o5bo49b2o45bo2bo144bobo4bo2bo24b2o 10bo60bo42b2o3b2o$901b3o34bo52b2o17b2o56b2o11b3obob3o9b3o18bobo49b2o 17b2o25bo148bobo5b2o36bobo59b2o46b2o$937bo72b2o52b2o17bo3bo10bobobo17b 2o69b2o25bo4bo144bo10b2o32bobo$935bobo125bobo30b3o3b3o11b2o105bo18b2o 75b2o58bobo32bo4b2o10b2o$934bo2bo125bo5b2o14bo5b2o2bo3bobo3bo10bobo 123b2o76bo60bo11b2o7b2o15bobo9bo172bo$933b2ob2o73b2o48bobo5b2o14bo5bo 2bob2o4b2obo11bo102bo99bobo15b2o41b2o9bobo6bobo17bo7bobo171bo$934bobo 74bo49b2o30b2o4b3o2bo115bo100b2o15b2o26b2o24bo8bo19b2o6b2o83bo88b3o$ 935bo62b2o12b3o69bo9bobo5b2o117b3o143bo18b2o2b2ob4o3b2o67bo44b3o$981b 2o16bo14bo68bobo8bo3bo2bo86b2o174b3o19bo2bobobo2bo70b3o47bo$981bo14b3o 79b3o2b2o10b2ob4o86bo20b2o153bo23b2obob2o2b2o67bo49b2o51bo$960b2o20b3o 11bo83bo6b2o8bo17b2ob2o13b2o55bo19bo178bob2o2b2o2bo66b2o20bo80bobo$ 961bo22bo94bo7bobo7bobo13b3obob3o11b2o54b2o16b3o150b2o5b2o20bobob2o2b 2obo69b2o16b3o78b2o22bo$958b3o121b2o5bo8b2o12bo4bo4bo62b2o20bo152b2o5b o8b2o12bo4b2o3bo70bo19bo101bobo$958bo24bo18bo79b2o5b2o20bobob2o2b2obo 23b2o37bo179bobo7bobo13b3obob3o11b2o56bo20b2o11b2o88b2o$983b3o6b2o6b3o 108bobo3b2o2bo24bobo37b3o176b2o8bo17bo3bo13b2o56b2o32b2o$986bo5b2o5bo 86bo23b2obob2o2b2o27bo39bo172b2o6b2o2b2ob4o$985b2o12b2o85b3o19bo2bobo 4bo29b2o211bobo5bo2bobobo2bo15bo$1089bo18b2o2b2ob4o3b2o238bo8b2ob2o4b 2o13bo$886bo156b2o15b2o26b2o24bo8bo19b2o194b2o31bobob4o2bo$884bobo111b 2o42bobo15b2o41b2o9bobo6bobo17bo195bobo5b2o23bob2obo2b2obo11bo$885b2o 106b2o3b2o42bo48b2o10bo11b2o7b2o15bobo197bo5b2o24bo4bo4bo10bobo75b2o$ 993b2o46b2o58bobo24b2o6bo4b2o51b2o145bobo18b3o9b3o3b3o11b2o57b2o17b2o 98bobo$1096b2o3b2o24bo2bo4bobo56bo147b2o17bobobo10bobobo17b2o53b2o117b 2o$1096bobo29b2o5bobo37b2o15bobo151b2o11b3o3b3o9b3o18bobo172bo$1096bob 2o24b2o10bo38b2o15b2o151bobo10bo4bo4bo2b2o20b2o5bo$1084b2o9b4o24bobo 220bo11bob2o2bob2obo2bo20b2o5bobo49b2o$935bo67bo79bobo5b2obo2bo3b2o7b 2o11bo235bo2b4obob2o30b2o50bo$936b2o63b3o44bo34bo8bo2bo5bobo6bobo9b2o 222bo13b2o4b2obo9bo70b3o12b2o96bo$935b2o63bo47b3o31b2o9b2o8bo8bo24b2o 207bo15bo2bobobo8bobo69bo14bo16b2o77b2o$1000b2o49bo51b2o3b4ob2o2b2o18b o8b2o5b2o115bo91b4ob2o10b2o85b3o14bo78b2o$1029bo20b2o56bo2bo3bo2bo19b 3o6bo5b2o87b2o24b3o58b2o13bo3bo17bo8b2o91bo11b3o20b2o$956bo70b3o16b2o 30b2o26b2o5bob2o23bo6bobo93bo23bo61b2o11b3obob3o13bobo7bobo103bo22bo$ 957bo68bo19bo32bo25bo2b3o4bo32b2o82bo10bobo21b2o72bo3b2o4bo12b2o8bo5b 2o122b3o$955b3o55b2o11b2o20bo30bobo22bob2o4b2obo36b2o76b3o11b2o70b2o 23bob2o2b2obobo20b2o5b2o79bo18bo25bo$902bo110b2o32b2o31b2o22bo3bobo3bo 12b2o22bobo60bo14bo85bobo24bo2b2o2b2obo108b3o6b2o6b3o$900bobo189b2o11b 3o3b3o13bobo22bo61b3o12b2o84bo27b2o2b2obob2o23bo86bo5b2o5bo$901b2o189b 2o13bobobo17bo44b2o41bo64b2o30b2o29bo2bobobo2bo19b3o85b2o12b2o$1108b3o 14b4ob2o2b2o30b2o5bobo40b2o64b2o56b2o3b4ob2o2b2o18bo163bo$1109bo15bo4b obo2bo15bo14b2o5bo145b2o19bo8bo24b2o26b2o15b2o117bobo$1040b2o3b2o76b2o 2b2obob2o16b3o18bobo146bo17bobo6bobo9b2o41b2o15bobo42b2o72b2o$1030b2o 3b2o2b3o2b3o75bo2b2o3bobo16bobobo17b2o44b2o101bobo15b2o7b2o11bo60bo42b 2o3b2o$952bo76bobo3b5o23b2o44bo11bob2o2b2obobo14b3o3b3o11b2o48b2o17b2o 83b2o4bo32bobo58b2o46b2o$950bobo76bo3bo2bo2bo23b2o43bobo10bo4bo4bo10b 2o2bo3bobo3bo10bobo66b2o88bobo32b2o10bo$951b2o76b2o3bo4b2o3bo2bo61b2o 11b3obob3o11bo2bob2o4b2obo11bo118b2o37bobo36b2o5bobo$1034bo3b5ob4o57b 2o17b2ob2o15b2o4b3o2bo4bo126b2o38bo10b2o24bo2bo4bobo$1033bo7b4ob2o16b 2o38bobo38bobo5b2o5bobo175bobo24b2o6bo4b2o10b2o$1042b2o20bo39bo5b2o33b o3bo2bo7b2o178bo11b2o7b2o15bobo9bo69bo$1051b2o12b3o34bobo5b2o34b2ob4o 187b2o9bobo6bobo17bo7bobo24bo44b3o$1034b2o16bo14bo34b2o44bo17b2ob2o13b 2o47b2o32b2o56b2o24bo8bo19b2o6b2o23b3o47bo$1034bo14b3o73bo22bobo13b3ob ob3o11b2o47bo20b2o11b2o57bo18b2o2b2ob4o3b2o51bo49b2o77bobo$1013b2o20b 3o11bo74bobo22b2o12bo4bo4bo61bo19bo67b3o19bo2bobobo2bo56b2o20bo106b2o$ 1014bo22bo86b2o36bobob2o2b2obo23b2o35b2o16b3o68bo23b2ob2o4b2o58b2o16b 3o99bo5bo$1011b3o114b2o32bobo3b2o2bo24bobo30b2o20bo95bobob4o2bo58bo19b o96b2o$938bo72bo116bobo6bo23b2obob2o2b2o27bo30bo110b2o5bob2obo2b2obo 55bo20b2o11b2o84b2o$936bobo184b2o5bo6b3o19bo2bobo4bo29b2o30b3o101b2o4b obo5bo4bo4bo55b2o32b2o$937b2o18bo66bo18bo79b2o5b2o8bo18b2o2b2ob4o3b2o 58bo100bobo4bo8b3o3b3o11b2o$958bo65b3o6b2o6b3o95b2o24bo8bo19b2o138bo 17bobobo13b2o$956b3o68bo5b2o5bo113b2o9bobo6bobo17bo133b2o2b2ob4o14b3o$ 1026b2o12b2o112bo11b2o7b2o15bobo133bo2bobobo2bo$1152bobo24b2o6bo4b2o 136b2obob2o2b2o$1084b2o15b2o38bo10b2o24bo2bo4bobo142bob2o2b2o2bo76b2o$ 1039b2o42bobo15b2o37bobo36b2o5bobo50b2o90bobob2o2b2obo11bo44b2o17b2o$ 1034b2o3b2o42bo56bobo32b2o10bo51bo92bo4b2o3bo10bobo43b2o$1034b2o46b2o 51b2o4bo32bobo43b2o15bobo93b3obob3o11b2o$1134bobo15b2o7b2o11bo45b2o15b 2o96bo3bo17b2o153bobo$1134bo17bobo6bobo9b2o18b2o162bobo38b2o112b2o$ 1133b2o19bo8bo24b2o2bo2bo141bo14b2o5bo39bo113bo$926bo227b2o3b4ob2o2b2o 18bo3bo2bo141bo14b2o5bobo34b3o12b2o$876bobo48b2o23bobo89bo114bo2bo3bo 2bo19b3ob2o165b2o34bo14bo16b2o$877b2o47b2o25b2o87b3o44bo39b2o26b2o5bob 2o24bo5b2o138bo73b3o14bo$877bo75bo87bo47b3o38bo25bo2b3o4bo22b2obo5b2o 137bobo74bo11b3o20b2o$1041b2o49bo37bobo22bob2o4b2obo22b2obobo117bo25b 2o86bo22bo$1070bo20b2o38b2o22bo3bobo3bo12b2o13b2o89b2o24b3o21b2o114b3o $1068b3o16b2o54b2o11b3o3b3o13bobo16b2o86bo23bo23bobo116bo$1067bo19bo 55b2o13bobobo17bo15bobo75bo10bobo21b2o22bo5b2o$1054b2o11b2o20bo69b3o 14b4ob2o2b2o10bo74b3o11b2o44b2o5b2o79bo18bo76bo$1054b2o32b2o70bo15bo4b obo2bo32b2o35bo14bo148b3o6b2o6b3o75bo$1174b2o2b2obob2o26b2o5bobo35b3o 12b2o150bo5b2o5bo78b3o$1173bo2b2o3bobo12bo14b2o5bo40bo64b2o96b2o12b2o 43bo$1160bo11bob2o2b2obobo11b3o18bobo39b2o64b2o155bobo$1159bobo10bo4bo 4bo11bobobo17b2o143b2o15b2o101b2o24bo$1160b2o11b3obob3o10b3o3b3o11b2o 147b2o15bobo42b2o82bobo$914bo28bo141b2o69b2o17b2ob2o7b2o2bo3bobo3bo10b obo44b2o119bo42b2o3b2o77b2o$915b2o24bobo141b2o17b2o49bobo29bo2bob2o4b 2obo11bo45b2o17b2o100b2o46b2o$892bobo19b2o26b2o14bo145b2o49bo5b2o26b2o 4b3o2bo77b2o$893b2o64b2o192bobo5b2o27bobo5b2o129b2o$893bo64b2o193b2o 35bo3bo2bo131b2o$1105b2o69bo14b2ob4o$1105bo69bobo15bo17b2ob2o13b2o188b o$1092b2o12b3o66b2o16bobo13b3obob3o11b2o143bo44b3o$1075b2o16bo14bo70b 2o13b2o12bo4bo4bo56b2o32b2o61b3o47bo61bobo$1075bo3bo10b3o86bobob2o22bo bob2o2b2obo23b2o31bo20b2o11b2o60bo49b2o61b2o$1054b2o20b4o10bo83b2o5bob 2o22bobo3b2o2bo24bobo32bo19bo73b2o20bo91bo$1055bo38bo79b2o5bo24b2obob 2o2b2o27bo31b2o16b3o78b2o16b3o14bo$1052b3o19b4o6b2o6b3o84b2ob3o19bo2bo bo4bo29b2o26b2o20bo81bo19bo13bo2b2o62bo$1052bo21bo3bo5b2o5bo86bo2bo3bo 18b2o2b2ob4o3b2o52bo101bo20b2o12bo5bo59b2o$1077b2o12b2o85bo2bo2b2o24bo 8bo19b2o32b3o98b2o34bobo2b2o59b2o$931bo247b2o18b2o9bobo6bobo17bo35bo 134bo3b2o$929bobo16bo186b2o15b2o45bo11b2o7b2o15bobo172b3o$930b2o17bo 140b2o42bobo15b2o43bobo32bo4b2o$947b3o135b2o3b2o42bo51bo10b2o32bobo$ 1085b2o46b2o50bobo5b2o36bobo$1185bobo4bo2bo24b2o10bo144b2o$1180b2o4bo 6b2o24bobo59b2o75b2o17b2o$1179bobo15b2o7b2o11bo61bo76b2o$1179bo17bobo 6bobo9b2o42b2o15bobo174bobo$1095bo82b2o19bo8bo24b2o27b2o15b2o175b2o$ 915bo177b3o44bo58b2o3b4ob2o2b2o18bo117bob2o2b2o47b3o42bo5bo$913bobo 176bo47b3o61bo2bo3bo2bo19b3o114b2obo3bo47b3o40b2o$914b2o176b2o49bo30b 2o26b2o5bob2o6bo16bo118b3o12b2o34bo43b2o$1121bo20b2o31bo25bo2b3o4bo7b 2o149bo16b2o$936bo182b3o16b2o35bobo22bob2o4b2obo6bobo12b2o5b2o89b2o24b 3o11b3o14bo$937bo180bo19bo37b2o22bo3bobo3bo12b2o9bo5b2o90bo23bo3bob2o 9bo11b3o20b2o$935b3o167b2o11b2o20bo47b2o11b3o3b3o13bobo8bobo59bo24bo 10bobo21b2o2b2obo21bo22bo$1105b2o32b2o47b2o13bobobo17bo9b2o57b2o23b3o 11b2o74b3o$1204b3o14b4ob2o2b2o7b2o54b2o6bo14bo92bo$1205bo15bo4bobo2bo 6bobo62b3o12b2o$1219b2o2b2obob2o9bo66bo64b2o$1218bo2b2o3bobo32b2o42b2o 64b2o54bobo$1205bo11bob2o2b2obobo9bo14b2o5bobo164b2o$1136b2o66bobo10bo 4bo4bo10bo14b2o5bo167bo$1136b2o17b2o48b2o11b3obob3o31bobo45b2o$929bobo 223b2o44b2o17b2ob2o11bo3bo17b2o46b2o17b2o$930b2o268bobo31b3obob3o11b2o 69b2o$930bo269bo5b2o21b2o2bo4b2o3bo10bobo119b2o$1156b2o40bobo5b2o21bo 2bobob2o2b2obo11bo120b2o$1156bo41b2o31b2ob2o2b2o2bo$1143b2o12b3o61bo 10bobob2o2b2o$1126b2o16bo14bo60bobo9bobobo2bo$1126bo14b3o76b2o11b2ob4o 14b3o65b2o32b2o73bo$1105b2o20b3o11bo82b2o9bo17bobobo13b2o49bo20b2o11b 2o72bo$1106bo22bo94bobo8bobo13b3o3b3o11b2o51bo19bo85b3o$1103b3o113b2o 5bo9b2o12bo4bo4bo62b2o16b3o80bo$1103bo16bo18bo79b2o5b2o21bob2obo2b2obo 23b2o33b2o20bo82bobo$1120b3o6b2o6b3o109bobob4o2bo24bobo32bo104b2o$ 1123bo5b2o5bo87bo23b2ob2o4b2o27bo33b3o$935bo186b2o12b2o86b3o19bo2bobob o2bo29b2o34bo$936b2o289bo18b2o2b2ob4o3b2o$935b2o243b2o15b2o27b2o24bo8b o19b2o$1135b2o42bobo15b2o42b2o9bobo6bobo17bo$1130b2o3b2o42bo61bo11b2o 7b2o15bobo$1130b2o46b2o59bobo24b2o6bo4b2o$1228bo10b2o24bo2bo4bobo52b2o $1227bobo5b2o29b2o5bobo52bo$1227bobo4bo2bo24b2o10bo34b2o15bobo$1222b2o 4bo6b2o24bobo17b2o26b2o15b2o$1140bo80bobo15b2o7b2o11bo20bo$1138b3o44bo 35bo17bobo6bobo9b2o17b3o$1137bo47b3o32b2o19bo8bo24b2o2bo$1137b2o49bo 52b2o3b4ob2o2b2o18bo$1166bo20b2o57bo2bobobo2bo19b6o5b2o$1164b3o16b2o 31b2o26b2o2b2obob2o26bo5b2o$1145bobo15bo19bo33bo25bo2b2o2b2obo24bo2bob o$1140b3o7b2o11b2o20bo31bobo22bob2o2b2obobo22b3o3b2o$1140bo2b2o4bobo 32b2o32b2o22bo3b2o4bo12b2o8bo10b2o$1140b2ob4o83b2o11b3obob3o13bobo7b2o 8bobo51bobo$1142b3o85b2o13bo3bo17bo18bo52b2o$1263b4ob2o2b2o34b2o30bo$ 1247bo15bo2bobobo2bo26b2o5bobo$1247bo13b2o4b2ob2o13bo14b2o5bo$1181b2o 77bo2b4obobo13b3o18bobo$1181b2o17b2o45bo11bob2o2bob2obo12bobobo17b2o$ 1200b2o44bobo10bo4bo4bo11b3o3b3o11b2o$1247b2o11b3o3b3o7b2o2bo3bobo3bo 10bobo$1243b2o17bobobo9bo2bob2o4b2obo11bo$1201b2o27b3o9bobo18b3o12b2o 4b3o2bo$1201bo28bo11bo5b2o29bobo5b2o$1188b2o12b3o26bo8bobo5b2o29bo3bo 2bo$1171b2o16bo14bo31bo3b2o38b2ob4o$1171bo14b3o45bo2bo25bo18bo17b2ob2o 13b2o$1150b2o20b3o11bo46bo4bo23bobo8b2o7bobo13b3obob3o11b2o$1151bo22bo 57bo5bo23b2o10bo8b2o12bo4bo4bo$1148b3o84b2ob2o26b2o3b3o22bobob2o2b2obo 23b2o$1148bo84bob2o29bobo2bo24bobo3b2o2bo24bobo$1233bo2b2o23b2o5bo26b 2obob2o2b2o27bo86bo$1162bo18bo52b3o24b2o5b6o19bo2bobo4bo29b2o83b2o$ 1162b3o6b2o6b3o53bo38bo18b2o2b2ob4o3b2o110b2o$1165bo5b2o5bo91bo2b2o24b o8bo19b2o$1164b2o12b2o88b3o17b2o9bobo6bobo17bo$1267bo20bo11b2o7b2o15bo bo$1115bobo104b2o15b2o26b2o17bobo24b2o6bo4b2o$1084bo31b2o59b2o42bobo 15b2o34bo10b2o24bo2bo4bobo$1082bobo31bo55b2o3b2o42bo52bobo5b2o29b2o5bo bo$1083b2o87b2o46b2o52bobo4bo2bo24b2o10bo$1257b2o10b2o4bo6b2o24bobo$ 1258bo9bobo15b2o7b2o11bo$1258bobo7bo17bobo6bobo9b2o113bo$1259b2o6b2o 19bo8bo24b2o98bobo$1182bo105b2o3b4ob2o2b2o18bo99b2o$1180b3o44bo65bo2bo 3bo2bo19b3o$1179bo47b3o61b2o5bob2o23bo62bo$1179b2o49bo59bo2b3o4bo86bo$ 1208bo20b2o58bob2o4b2obo86b3o22bo$1206b3o16b2o62bo3bobo3bo12b2o97bo$ 1132bo72bo19bo51b2o11b3o3b3o13bobo96b3o$1133bo58b2o11b2o20bo49b2o13bob obo17bo$1131b3o58b2o32b2o65b3o14b4ob2o2b2o$1145bobo146bo15bo4bobo2bo$ 1146b2o160b2o2b2obob2o$1067bo78bo160bo2b2o3bobo$1068bo225bo11bob2o2b2o bobo$1066b3o206b2o16bobo10bo4bo4bo$1223b2o50bobo16b2o11b3obob3o76bo$ 1223b2o17b2o31bo14b2o17b2ob2o76b2o$1242b2o45bobo99b2o$1289bo5b2o$1287b obo5b2o$1243b2o42b2o$1116bobo124bo40b2o24bo$1117b2o111b2o12b3o37b2o23b obo68bobo$1117bo95b2o16bo14bo37b2o23b2o69b2o$1213bo14b3o82b2o66bo$ 1192b2o20b3o11bo54bo29bobo$1138bo54bo22bo64bobo24b2o5bo$1136bobo51b3o 16bo18bo53b2o24b2o5b2o$1083bo53b2o51bo18b3o6b2o6b3o$1084bo127bo5b2o5bo 54b2o$1082b3o126b2o12b2o53bo2b2o$1280bo3bo72bo$1269b2o10b3o2b2o68bo$ 1224b2o42bobo15b2o68b3o$1219b2o3b2o42bo$1133bo85b2o46b2o$1134bo$1132b 3o3$1229bo$1227b3o44bo$1226bo47b3o$1226b2o49bo83bo$1255bo20b2o81b2o$ 1253b3o16b2o86b2o$1252bo19bo80bobo$1119bo119b2o11b2o20bo78b2o$1120bo 118b2o32b2o79bo$1118b3o$1139bo$1137bobo$1138b2o2$1270b2o$1270b2o17b2o 4b2o$1289b2o4bo$1296bo$1295b2o35bo$1290b2o2bo35b2o$1290bo3bo36b2o$ 1277b2o12b3o$1058bo48bobo24bo143bo10bobo$1059b2o47b2o25b2o125b2o11b3o 11b2o$1058b2o48bo25b2o103b2o21bobo10bo$1240bo23bo$1237b3o24b2o$1237bo 3$1334bo$1334bobo$1300bo33b2o$1299bo$1299b3o24bo$1325bo$1124bo200b3o$ 1095bobo27bo$1074bo21b2o25b3o$1075b2o19bo42bobo$1074b2o64b2o$1140bo3$ 1304bo$1302b2o$1303b2o$1272bo$1271bo$1271b3o20bobo$1294b2o$1112bo182bo $1113bo$1111b3o16bo$1128bobo$1129b2o4$1276bo$1274b2o$1096bo178b2o$ 1097bo170bobo$1095b3o170b2o$1269bo2$1118bo$1116bobo$1117b2o4$1247bo$ 1245b2o$1246b2o2$1111bo$1112b2o$1111b2o6$1249bo$1249bobo$1243bo5b2o$ 1242bo$1242b3o3$1116bobo$1117b2o$1117bo! #C [[ THUMBSIZE 2 THEME 6 GRID GRIDMAJOR 0 SUPPRESS THUMBLAUNCH ]] #C [[ AUTOSTART ]]
Pattern type Gun
Number of cells 29519
Bounding box 2325×1257
Period 726
Barrels 1
Discovered by Dave Greene
Year of discovery 2003

V gun is a period 726 gun that fires 7-in-a-row Corderships and is named after its shape. It was found by Dave Greene on June 30, 2003.[1] It works by having a 21-glider salvo meets a 27-glider salvo, following a recipe that was posted on May 7, 2003. The period 726 Herschel factories are made from matched pairs of stable glider reflectors; they could be replaced by Herschel factories of any desired period ≥ 726.

Videos

The V gun outputting several Corderships

References

  1. 7-in-a-row-Cordership-V-gun.rle from Golly's built-in pattern collection